Genealogie HONIGS / HÖNIGS / HONINGS

opgemaakt op 22-3-2017 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

 

Let op: gegevens van deze website mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk stamboomonderzoek mits er bronvermelding plaatsvindt. Als u hier iets van uw gading gevonden heeft hoor ik dat graag. En natuurlijk hoor ik ook graag over correcties en aanvullingen. Herpublicatie van (grote) gedeeltes uit dit bestand is nadrukkelijk niet toegestaan. 
 

De eerste generaties zijn aannemelijk, maar (nog) niet volledig bewezen. Aangezien er geen doopinschrijvingen gevonden kunnen worden zal een sluitend bewijs ook moeilijk te vinden zijn.


I. Nicolaus (HONIGS), tr. N.N. .
Uit dit huwelijk:
 1. Stephanus HONIGS, geb. ca. 1615, volgt II.


II. Stephanus HONIGS (zn. van I), geb. ca. 1615, overl. Baucheim 8-10-1678, tr. Elisabeth N.N., overl. mogelijk 26-7-1680 te Bauchem als Elisabeth Honigs.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas HONINGS, volgt IIIa.
 2. Johannes HONIGS, volgt IIIb.


IIIa. Nicolaas HONINGS (zn. van II), tr. Monica MEERSMANS.
Op 24 -2-1713 aanvaardt Claes Honings een huisplaats 'im Begien Hauss' te Sittard van de erfgenamen van Jacob Nijssgens aus Holland. En in 1733 koopt of huurt Joan Georg Lutscher dit huis van Claes Honings. Bron: kapittelarchief, zie 'Sittard, uit bronnen geput' band 1 (1993), blz.324.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathias HONINGS, volgt IVa.
 2. Reinerus HONINGS, volgt IVb.


IVa. Mathias HONINGS (zn. van IIIa), overl. Sittard 1-4-1766, tr. Joanna Elisabeth STEVENS, overl. Sittard 1-12-1770, dr. van Stephanus Stevens en Anna Winckens (Wijnckens).
Ouders van Joanna Elisabeth Stevens zijn ontleend aan kwartierstaat van Fien Hauwé, op http://pjmstevens.webly.com/oploads/6/9/6/8/6968917/kws_fien_hauwe.htm. Daar wordt het gebortejaar van Joanna Elisabeth geschat op 1695.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINGS, ged.(rk) Sittard 19-1-1723, overl. Obbicht 8-11-1779, tr. Obbicht 1-10-1756 Joannes HOUBEN.
 2. Catharina HONINGHS, ged.(rk) Sittard 29-9-1724, overl. Sittard 8-7-1794, tr. Sittard 20-10-1765 Wilhelmus LENARDS (OF LENDERS), overl. Sittard 22-2-1790.
 3. Monica HOENINGHS, ged. Sittard 15-11-1726.
 4. Marghareta HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-10-1728, overl. Sittard 5-12-1799, tr.(1) Sittard 25-7-1761 Theodorus COURAGE (OF DECORAS), tr.(2) Sittard 29-9-1789 Petrus HOCHFELD, geb. Barmen.
 5. Monica (Veronica) HONINGS, ged.(rk) Sittard 24-11-1730, tr. vermoedelijk Sittard 11-2-1759 Michaelis MEIJSSEN.
 6. Nicolaas HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1733, volgt Va.
 7. Joannes Stephanus HONINGS, ged.(rk) Sittard 2-12-1735, overl. voor 1821, tr. Echt 17-11-1783 Joanna MEWISSEN, ged.(rk) Echt 8-6-1745, overl. Echt 4-7-1821, dr. van Henricus Meuwissen en Elisabeth Ruijmen (Roumen). Stephanus woonde bij zijn huwelijk in Zeeland; mogelijk Anna ook. Bron: aangevraagde en verleende dispensatie in de 3 roepen bij het huwelijk.
 8. Mattheus HONINGS, ged.(rk) Sittard 10-6-1740, volgt Vb.


Va. Nicolaas HONINGS (zn. van IVa), ged.(rk) Sittard 31-3-1733, overl. Sittard 28-12-1809, tr.(1) Sittard 25-8-1761 Anna Catharina MENGELERS, wed. van Joannes Storcken, overl. Sittard 11-3-1780.
Uit dit huwelijk:
 1. Herman(us) HOENINGHS, ged.(rk) Sittard 13-5-1763, volgt VIa.
 2. (Marie) Cecile HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-3-1766, overl. Sittard 10-4-1835, tr. Sittard 14-10-1814 Jan Hendrik FLEISCHHOUWER, ged.(rk) Sittard 14-4-1771, wedr. van Anna Maria Clemens, overl. Sittard 26-11-1836, zn. van Jacobus Fleischhouwer en Catharina Lebens.

Nicolaas HONINGS, tr.(2) Sittard 13-11-1781 (Maria) Margaretha QUIX, ged.(rk) Limbricht 18-1-1741, dr. van Petrus Quix en Sibylla Blijlevens.
Huwelijk ook te Limbricht ingeschreven onder dezelfde datum (bron: GenDaLim index 0.2).
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Sybilla HONINGS, ged.(rk) Sittard 13-9-1786, overl. Sittard 13-5-1858.


VIa. Herman(us) HOENINGHS (zn. van Va), ged.(rk) Sittard 13-5-1763, slagter, overl. Sittard 12-4-1837, tr.(1) Sittard 3-6-1784 Maria Elisabeth ERCKENS, overl. Sittard 24-7-1827.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabeth HONINGS, ged.(rk) Sittard 25-3-1785.
 2. Maria Josepha Caecilia HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-10-1787, overl. Sittard 25-5-1796.
 3. (Jan) Hendrik Anton HONINGS, ged.(rk) Sittard 16-5-1790, volgt VIIa.
 4. Maria Catharina HONINGS, ged. Sittard 25-2-1793, overl. Sittard 24-3-1798 (of 24-4-1798 ?).
 5. Hermanus Josephus Mathias HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1795, overl./begr. Sittard 4/6-4-1795.
 6. N.N. HONINGS, overl. Sittard 13-5-1797.
 7. Johann Joseph HONINGS, geb. Sittard 27-3-1800.

Herman(us) HOENINGHS, tr.(2) Sittard 21-11-1827 Maria Mechtildis SIMONS, ged.(rk) Sittard 29-5-1783, overl. Sittard 1-12-1856, dr. van Hendrik Simons en Maria Elisabeth Driessen.


VIIa. (Jan) Hendrik Anton HONINGS (zn. van VIa), ged.(rk) Sittard 16-5-1790, overl. Sittard 4-7-1867, tr.(1) Sittard 2-5-1810 Maria Agnes MOONEN, ged.(rk) Sittard 10-12-1780, overl. Sittard 10-12-1830, dr. van Matheus Moonen en Maria Elisabeth Ritzen.
Uit dit huwelijk:
 1. (Maria) Elisabeth Rosa HONINGS, geb. Sittard 8-9-1810, overl. Mielen-boven-Aalst (B.) 5-9-1855, tr. Sittard 18-2-1835 Jan Bernard WILLEMS, ged.(rk) Eigenbilsen 19-8-1796, gendarme te paard, zn. van Petrus Henricus Willems en Maria Catharina Sijstermans.
 2. Hubert Germain HONINGS, geb. Sittard 27-10-1811, overl. Sittard 3-11-1811.
 3. Hubert Germain Antoine HONINGS, geb. Sittard 24-3-1813, overl. Sittard 22-11-1815.
 4. Hubert HONINGS, geb. Sittard 29-3-1816, overl. Sittard 29-3-1816.
 5. Anton Joseph HONINGS, geb. Sittard 18-3-1817, overl. Sittard 8-6-1818.
 6. Peter Mathis HONINGS, geb. Sittard 25-3-1818, overl. Sittard 4-4-1818.
 7. Jan Martin HONINGS, geb. Sittard 18-12-1819, volgt VIIIa.
 8. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 30-10-1821, overl. Sittard 11-6-1823.
 9. Anna Alexandrina HONINGS, geb. Sittard 6-2-1825, overl. Sittard 9-12-1891, tr. Sittard 8-11-1850 Peter Joseph VAN EIJS, geb. Sittard 29-11-1822, overl. Sittard 30-3-1886, zn. van Peter Anton van Eijs en Theresia Zweiphennig.

(Jan) Hendrik Anton HONINGS, tr.(2) Sittard 5-2-1836 Anna Maria Mechtildis JöRISSEN, geb. Waldfeucht ca. 1810, overl. Sittard 31-1-1853, dr. van Jan Jörissen en Catharina Dieks.
Uit dit huwelijk:
 1. Godfrid HONINGS, geb. Sittard 5-1-1838, volgt VIIIb.
 2. Wilhelmina Rosa HONINGS, geb. Sittard 19-10-1839, tr. Luik 21-11-1866 Emile Antoine MARTENS, geb. Luik 23-4-1843, zn. van Antoine Martens en Marie Agnes Jacobs.
 3. Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 9-3-1842, volgt VIIIc.
 4. Jan Michiel HONINGS, geb. Sittard 28-5-1844, volgt VIIId.
 5. Anton Denis HONINGS, geb. Sittard 13-7-1847, overl. Sittard 13-3-1861.
 6. Hubertina Josephina HONINGS, geb. Sittard 30-9-1849, tr. Luik 6-2-1875 Louis Joseph REMY, geb. Luik 21-10-1844, zn. van Jean Baptiste Remy en Lambertine Josephe Bix.
 7. Maria Jacobina HONINGS, geb. Sittard 30-9-1849, overl. Sittard 17-7-1852.
 8. Elisabeth Hubertina HONINGS, geb. Sittard 3-11-1851, overl. Sittard 15-1-1855.


VIIIa. Jan Martin HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 18-12-1819, timmerman, overl. Sittard 20-8-1905, tr. Sittard 8-4-1850 Catharina Elisabeth KLEIN, geb. Sittard 29-12-1821, overl. Sittard 23-2-1895, dr. van Martin Klein en Anna Helena Barbara Steins.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Helena HONINGS, geb. Sittard 2-2-1851, overl. Sittard 2-7-1911, tr. Sittard 26-4-1878 Gottfried HOUBEN, geb. Waldfeucht 1-1-1846, schoenmaker, overl. Sittard 1-10-1925, zn. van Theodorus Houben en Anna Maria Lennartz.
 2. Jan Anton HONINGS, geb. Sittard 6-9-1853, volgt IXa.
 3. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 26-12-1855, overl. Sittard 17-12-1923, tr. Sittard 25-7-1884 Frans FROHE, geb. Sittard 18-11-1858, schoenmaker, overl. Sittard 5-2-1934, zn. van Jan Hendrik Frohe en Maria Sibilla Spee.
 4. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 30-8-1858, overl. Meerlo-Blitterswijk 28-9-1898, tr. Sittard 25-6-1886 Johannes Jacobus BROUWERS, geb. Grevenbicht 6-5-1853, commies der belastingen, zn. van Johannes Hubertus Brouwers en Gertrud Helena Kusten.
 5. Barbara HONINGS, geb. Sittard 11-8-1861, overl. Sittard 17-4-1862.


IXa. Jan Anton HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 6-9-1853, schrijnwerker, aannemer, overl. Sittard 14-12-1912, tr. Sittard 1-10-1886 Maria Sophia KENTGENS, geb. Limbricht 28-6-1864, overl. Limbricht 29-7-1899, dr. van Hendrik Salvius Kentgens en Maria Sibilla Soons.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Martinus HONINGS, geb. Sittard 10-5-1888, overl. Sittard 12-5-1888.
 2. Salvius Hendrikus HONINGS, geb. Sittard 10-5-1888, overl. Sittard 10-5-1888.
 3. Hermanus Antonius Martinus HONINGS, geb. Sittard 23-5-1889, overl. Amstenrade 20-1-1958, tr. Sittard 24-6-1932 Maria Johanna Antoinetta OBERSDORF, geb. Sittard 1-5-1890, overl. Sittard 22-11-1961.
 4. Salvius Hendrikus Antonius HONINGS, geb. Sittard 12-12-1890, overl. Sittard 24-8-1898.
 5. Maria Leonie Helena HONINGS, geb. Sittard 19-2-1893, overl. Sittard 29-10-1967, tr. Heerlen 27-12-1923 Cornelis SCHIPPERS, geb. Amsterdam 30-9-1887, overl. Heerlen 1-7-1962.
 6. Maria Catharina Godefrida Gert HONINGS, geb. Sittard 25-11-1894, onderwijzeres, overl. Heerlen 11-11-1943, tr. Heerlen 6-11-1918 Hubert Jozef Maria MOONEN, geb. Heerlen 12-10-1894, hoofdonderwijzer, overl. Heerlen 3-2-1978, zn. van Maria Gerard Jozef Moonen en Maria Jozefa Janssen.
 7. Theodor Joseph Antonius HONINGS, geb. Sittard 13-4-1897, overl. Sittard 19-7-1919.
 8. Maria Francisca Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 23-6-1899, overl. Sittard 26-6-1899.
 9. Maria Anna Hubertina HONINGS, geb. Sittard 23-6-1899, overl. Sittard 25-6-1899.


VIIIb. Godfrid HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 5-1-1838, koopman, overl. Luik 21-2-1917, tr. Roermond 13-6-1865 Maria Gertrudis Hubertina ERDKAMP, geb. Roermond 12-2-1839, overl. Luik 26-3-1919, dr. van Joannes Petrus Erdkamp en Marguérite Elisabeth Klerx.
Gegevens van kinderen ontleend aan geneanet, inzender clerfeuillepie.
Uit dit huwelijk:
 1. Antoine HONINGS, geb. Luik 27-3-1866, overl. Luik 6-4-1866.
 2. Marie Elisa Guillelmine HONINGS, geb. Luik 9-5-1867, volgt IXb.
 3. Antoine Emile HONINGS, geb. Luik 9-3-1869, volgt IXc.
 4. Marie Gertrude Joséphine HONINGS, geb. Luik 22-1-1871, overl. Luik 1-6-1896, tr. Jean Pierre MEODE.
 5. Marie Jeannette Gertrude HONINGS, geb. Luik 23-2-1873, volgt IXd.
 6. Marie Josephine Louise HONINGS, geb. Luik 30-11-1874, overl. Luik 6-5-1876.
 7. Marie Joséphine HONINGS, geb. Luik 21-3-1877, volgt IXe.
 8. Jean Constant Marie Joseph Ghi HONINGS, geb. Luik 24-6-1879, volgt IXf.
 9. Marie Elise Léonardine HONINGS, geb. Luik 31-3-1881, tr. PEETERS.
 10. Joseph HONINGS.
 11. Godefroid Pierre Emmanuel HONINGS, geb. Luik 14-11-1883, volgt IXg.


IXb. Marie Elisa Guillelmine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 9-5-1867, tr.(1) Luik 7-9-1889 Jean Thomas CAMPO, geb. Luik 24-6-1865, overl. Luik 20-2-1895, zn. van Léonard Campo en Marie Josephe Kerskens.
Marie Elisa Guillelmine HONINGS, .
Kind(eren):
 1. Joséphine HONINGS, geb. Luik 2-2-1886.


IXc. Antoine Emile HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 9-3-1869, overl. Herstal 10-6-1909, tr. Luik 15-1-1898 Elisabeth LEKEU, geb. Herstal 12-5-1878, dr. van Francois Joseph Lekeu en Elisabeth Louise Robins.
Uit dit huwelijk:
 1. Emile Godefroid Toussaint HONINGS, geb. Luik 1-11-1900. Op 1-4-1948 genaturaliseerd tot Fransman, decreet no. 3627-48 (bron: wwww.genealogie.com, daar staat als geboortedatum 1-9-1900).


IXd. Marie Jeannette Gertrude HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 23-2-1873, .
Kind(eren):
 1. Elisabeth HONINGS, tr. Jean RESIMONT. Mogelijk identiek aan Elise Josephine Gertude Honings, geb. Luik 25-10-1900 (akte 2951).
 2. Joseph .Pierre Godfroid HONINGS, geb. Luik 22-7-1893, volgt Xa.
 3. Alphonsine Jeannette Gertrude HONINGS, geb. Luik 6-7-1895, overl. Luik 15-9-1895.


Xa. Joseph .Pierre Godfroid HONINGS (zn. van IXd), geb. Luik 22-7-1893, overl. Montegnée 4-9-1965, tr. Montegnée 8-4-1920 Marie Augustine SCHREURS, geb. Montegnée 29-8-1897, overl. Chênee 13-2-1980.
Gegevens van Joseph .. Godfroid Honings en zijn nageslacht zijn in oktober 2005 ontleend aan internetpublicatie (http://home.tiscali.be/v.schreurs/a/abc/honings.html).
Uit dit huwelijk:
 1. Francois HONINGS, geb. Bressoux 19-1-1923, overl. Luik 30-9-1956, tr. Chokier 21-11-1950 Denise SCHEPERS.
 2. Jenny HONINGS, geb. Bressoux 31-3-1924, overl. Luik 18-10-1924.


IXe. Marie Joséphine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 21-3-1877, overl. Nantes 15-11-1961, .
Kind(eren):
 1. Pierre Godfroid Raymond HONINGS, geb. Luik 25-9-1899.

Marie Joséphine HONINGS, tr.(1) Luik 23-5-1905 Germain CLERFEUILLE, geb. Aigre 29-1-1872, overl. Auxerre 1930, zn. van Jean Clerfeuille en Jeanne Chaludeau.


IXf. Jean Constant Marie Joseph Ghi HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 24-6-1879, tr. Herstal 1900 (akte 38) Anne Marie SCHRAYEN, geb. Herstal 5-12-1878, dr. van Joseph Schrayen en Cornelie Bruyninckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Godefroid Joseph HONINGS, geb. Herstal 3-10-1900.


IXg. Godefroid Pierre Emmanuel HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 14-11-1883, overl. Hermalle-sous-Argenteau 1966, tr. Luik 21-3-1908 Catherine RYON, geb. Hermalle-sous-Argenteau 4-7-1884, dr. van Francois Joseph Ryon en Jeanne Pousset.
Uit dit huwelijk:
 1. Francois HONINGS.
 2. Godfroid HONINGS.
 3. Andrée Simone HONINGS.
 4. Léon HONINGS, volgt Xb.


Xb. Léon HONINGS (zn. van IXg), tr. NN..
Uit dit huwelijk:
 1. Martine HONINGS.
 2. Sabine HONINGS.
 3. Joël HONINGS.
 4. Véronique HONINGS.
 5. Simone HONINGS.
 6. Francis HONINGS.


VIIIc. Gertrudis HONINGS (dr. van VIIa), geb. Sittard 9-3-1842, .
Kind(eren):
 1. Joanna Wilhelmina HONINGS, geb. Sittard 9-8-1861, overl. Sittard 19-9-1891.

Gertrudis HONINGS, tr.(1) Luik 4-1-1865 Jean Félix DEBROEK, geb. Attenrode-Wever 14-11-1826, zn. van Auguste Debroek en Marie Philippine Honninckx.
Gertrudis HONINGS, tr.(2) Luik 22-1-1868 Jean Hubert DUMESNIL, zn. van Nicolas Dumesnil en Maria Agnes Flieg.


VIIId. Jan Michiel HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 28-5-1844, ketelmaker, tr.(1) Luik 31-1-1866 Anna Catharina GROTAERS, geb. Rutten 8-7-1842, overl. Luik 29-7-1866, dr. van Evermare(?) Grotaers en Catherina Moreas(?).
Uit dit huwelijk:
 1. Michel Antoine Joseph HONINGS, geb. Luik 25-5-1866.

Jan Michiel HONINGS, tr.(2) Luik 7-8-1867 Maria Magdalena VERHAEGEN, geb. Wilrijk 31-1-1846, dr. van Petrus Verhaegen en Joanna De Hert.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Alfred HONINGS, geb. Luik 1-12-1868, overl. Wilrijk 8-9-1870.
 2. Joannes Josephus HONINGS Jan Joseph Honings verbijft 1914/15 korte tijd in Tilburg in opvang voor oorlogsvluchtelingen, samen met vrouw Helean Ursula Somers en kind Jaqueline., geb. Wilrijk 26-11-1870, volgt IXh.
 3. Joanna Philomena HONINGS, geb. Berchem 11-12-1872, overl. Berchem 10-3-1875.
 4. Joanna Maria Henrica HONINGS, geb. Berchem 18-10-1874.
 5. Joanna Philomena HONINGS, geb. Berchem 30-9-1876, tr. Berchem 23-5-1901 Joannes Franciscus WOUTERS, geb. Berchem 19-4-1871. Krijgt 12-1-1898 zoon Michael Gaston Franciscus Henricus Honings. Dit kind wordt bij haar huwelijk in 1901erkend en gewettigd. \par Zij verblijft omstreeks 1914-1915 in Tilburg (opvang oorlogsvluchtelingen).
 6. Joanna Antonia HONINGS, geb. Berchem 9-4-1878, overl. Berchem 20-5-1879.
 7. Frans HONINGS, geb. Berchem 28-7-1879. Bron: Dienstplichtige vreemdelingen provincie Antwerpen, op www.arch.be. Vindplaats Archief Provincie Antwerpen, Z 110/1899/67. Daar verkeerde geboortedatum 22-7-1879.
 8. Hector Cornelius HONINGS, geb. Berchem 6-1-1881, overl. Berchem 20-12-1883.
 9. Anna Maria Franciska HONINGS, geb. Berchem 31-3-1882.
 10. Maria Rosalia Ludovica HONINGS, geb. Berchem 1-4-1885, overl. Berchem 9-1-1886.
 11. Josephus Ludovicus HONINGS, geb. Berchem 19-1-1888, volgt IXi.
 12. Victor Josephus HONINGS, geb. Berchem 17-8-1889, overl. Berchem 4-9-1889.


IXh. Joannes Josephus HONINGS Jan Joseph Honings verbijft 1914/15 korte tijd in Tilburg in opvang voor oorlogsvluchtelingen, samen met vrouw Helean Ursula Somers en kind Jaqueline. (zn. van VIIId), geb. Wilrijk 26-11-1870, koperslager, tr.(1) Berchem 9-2-1894 Regina VERMEULEN, geb. Antwerpen 28-5-1870, dr. van Petrus Laurentius Vermeulen, hovenier, en Catharina Imbreghts.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Regina Michelina HONINGS, geb. Berchem 5-9-1894.

Joannes Josephus HONINGS, tr.(2) Helena Ursula SOMERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Jaqueline HONINGS, geb. Berchem 9-3-1913.


IXi. Josephus Ludovicus HONINGS (zn. van VIIId), geb. Berchem 19-1-1888, overl. 1953, tr. Stefanie ROBINSON, geb. Borgerhout 8-9-1885.
Uit dit huwelijk:
 1. Guillelmus HONINGS, geb. Borgerhout 25-4-1912, volgt Xc.
 2. Henriette HONINGS, geb. Borgerhout 1913, overl. 1981, tr. Georges BUBBE.


Xc. Guillelmus HONINGS (zn. van IXi), geb. Borgerhout 25-4-1912, overl. Antwerpen 25-5-2002, tr. Philomena NAENEN, geb. Vremde 7-12-1912.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINGS, geb. Mortsel 2-9-1937, tr. Hubert GAUBLOMME.
 2. Jan Stephanus HONINGS, geb. Mortsel 29-9-1940, tr. 12-1969 Mary-Ann GREGORY, geb. Radcliff (UK) 14-9-1940.
 3. Frieda HONINGS, geb. Mortsel 27-8-1942, tr. Luc VAN HOOF.


Vb. Mattheus HONINGS (zn. van IVa), ged.(rk) Sittard 10-6-1740, overl. Sittard 20-3-1799, tr.(1) Sittard 27-4-1769 Angelina Regina WEERENS (ook vermeld als Helena Regina), ged. Sittard 29-7-1736, overl. Sittard 27-2-1774, dr. van Wernerus Wehrens en Ida Lemmens.
Uit dit huwelijk:
 1. Ida HONINGS, ged.(rk) Sittard 13-9-1770.
 2. Johannes Mattheus HONINGS, ged. Sittard 16-1-1772.

Mattheus HONINGS, tr.(2) Sittard 5-7-1774 Maria Catharina DEGENS, geb. Heerlen, overl. Heerlen 31-8-1806.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1775.
 2. Maria Anna HONINGS, ged.(rk) Sittard 17-10-1776. Waarschijnlijk overl. Sittard 16-3-1786 en ald. begr. 18-3-1786 onder de naam Anna Clara, 10 jaar, dochter van Mattheus Honings.


IVb. Reinerus HONINGS (zn. van IIIa), overl. voor 20-4-1727, tr. Margaretha DEITEREN.
Uit dit huwelijk:
 1. Monica HONINGS, ged. Sittard 20-4-1727.


IIIb. Johannes HONIGS (zn. van II), tr. Gertrudis WINCKENS ?.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINGS, tr. Frelenberg 31-10-1712 Gerardus PLUM.
 2. Maria HONIGS, tr. Geilenkirchen 26-10-1702 Joannes WINANDTS.
 3. Stephanus HONIGS, geb. Baucheim, ged.(rk) Geilenkirchen 17-12-1679, volgt IVc.
 4. Anna HONIGS, ged.(rk) Geilenkirchen 5-4-1683, tr. Geilenkirchen 5-2-1713 Jacobus WELMERINX, geb. Beeck.


IVc. Stephanus HONIGS (zn. van IIIb), geb. Baucheim, ged.(rk) Geilenkirchen 17-12-1679, tr. Frelenberg 20-2-1702 Maria BOIJMANS, ged.(rk) Frelenberg 10-4-1670, begr. Palenberg 10-5-1750, dr. van Simon Boijmans en Agatha Hanen.
Maria Boijmans wordt enkele keren vermeld als Mechtilda Boijmans.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 28-4-1702, begr. vermoedelijk Frelenberg 3-9-1741. Frelenberg, 3-9-1741: begraven Simon Honig(s).
 2. Johannes HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-7-1703, volgt Vc.
 3. Lambertus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 20-12-1705.
 4. Maria Margaretha HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 20-12-1705.
 5. Wolter HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-9-1708, volgt Vd.
 6. Stephan HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-9-1712, volgt Ve.


Vc. Johannes HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-7-1703, begr. Frelenberg 13-12-1744, tr. 20-11-1726 Eva LAMERTZ (LAMBERTZ), overl. Frelenberg 4-2-1758.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 28-4-1727, volgt VIb.
 2. Wilhelmus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 24-5-1730, overl. Frelenberg 16-12-1784, tr. Frelenberg 3-2-1751 Agnes UBACH, ged.(rk) Frelenberg 17-8-1712, overl. Frelenberg 10-1-1790, dr. van Philippus Ubach en Margaretha Hamechers.


VIb. Simon HONIGS (zn. van Vc), ged.(rk) Frelenberg 28-4-1727, tr. Frelenberg 19-10-1750 Joanna Catharina HAMERS.
Joanna Catharina Hamers wordt bij haar huwelijk aangeduid als Joanna Maria Hamers.
Op 5-1-1786 overleed te Zweibrüggen een Joanna Catharina Hamers, en werd te Marienberg begraven op 7-1-1786. Niet genoteerd werd met wie ze gehuwd was of van wie ze weduwe was. En op 28-11-1792 stierf er een Simon Hönig en werd een dag later begraven. Vermoedelijk is dat dit echtpaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Wihelmus HONIGS, geb. Zweibrüggen, ged.(rk) Frelenberg 30-8-1751, volgt VIIb.
 2. Petronella HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 31-7-1755.
 3. Maria Catharina HONIGS, ged.(rk) Marienberg 24-6-1757, tr. Frelenberg 3-8-1788 Franciscus Henricus FRID. Maria Catharina krijgt voor-echtelijk kind Wilhelmus Henricus Honigs, ged. op 21-8-1783 te Frelenberg.
 4. Maria Gertrudis HONIGS, ged.(rk) Marienberg 16-9-1760.
 5. Franciscus Josephus HOENINGS, ged.(rk) Marienberg 14-9-1763, tr.kerk Krefeld 18-5-1794 Maria Margaretha ESSERS, dr. van Andreas Essers en Magdalena Halffes.
 6. Henricus Matthias HONIGS, ged. Marienberg 23-4-1767.


VIIb. Johannes Wihelmus HONIGS (zn. van VIb), geb. Zweibrüggen, ged.(rk) Frelenberg 30-8-1751, dagloner, overl. Frelenberg 27-4-1805, tr. Marienberg 7-10-1784 Maria Magdalena MEHLKOP (bij doop Maria Helena), geb. Grotenrath, ged. Marienberg 5-9-1758, overl. Zweibrüggen 20-3-1816, dr. van Hermanus Mehlkop en Maria Anna Simons.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina HöNIGS, ged. Marienberg 18-4-1785.
 2. Joannes Mathias HöNIGS, ged. Marienberg 23-9-1788, volgt VIIIe.
 3. Hermanus Josephus HöNIGS, overl. Zweibrüggen 26-1-1793.
 4. Anna Gertrudis Francisca HöNIGS, ged. Marienberg 10-11-1797, overl. Zweibrüggen 27-1-1800.
 5. Franciscus Josephus HöNIGS, overl. Zweibrüggen 25-12-1803.
 6. Franz Joseph HöNIGS, overl. Zweibrüggen 27-12-1804.
 7. Maria Lisetta HöNIGS, geb. Zweibrüggen 8-4-1804, tr. Maastricht 7-1-1830 Joannes Mathijs THANS, geb. Valkenburg 6-1-1798, dagloner, zn. van Mathijs Thans en Anna Susanna Simons.


VIIIe. Joannes Mathias HöNIGS (zn. van VIIb), ged. Marienberg 23-9-1788, bierbrouwersknecht, herbergier, overl. Maastricht 25-1-1865, tr.(1) Maastricht 12-5-1814 Louise Angelina VAN DER LEUR, ged. Maastricht 12-6-1790, overl. Sittard 29-6-1815, dr. van Theodorus van der Leur en Maria Catharina Freerjan.
Joannes Mathias HöNIGS, tr.(2) Maastricht 18-4-1816 Anna Elsabeth BRULS, geb. Hulsberg 3-10-1784, overl. Maastricht 8-4-1836, dr. van Matheus Bruls en Anna Elisabeth van Liederkerken.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Mathias HöNIGS, geb. Maastricht 13-12-1817, overl. Maastricht 1818.
 2. Pieter Mathijs HöNIGS, geb. Maastricht 2-5-1822, schrijnwerker, overl. Maastricht 3-5-1856.

Joannes Mathias HöNIGS, tr.(3) Maastricht 11-1-1838 Anna Elisabeth BRAHA, geb. Wijlre 9-1796, overl. Maastricht 31-5-1876, dr. van Johan Braha en Anna Rameekers.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna HONINGS, geb. Maastricht 29-6-1839, overl. Maastricht 11-4-1913, tr.(1) Maastricht 10-9-1862 Michel GODFROY, geb. Maastricht 20-1-1830, overl. Maastricht 31-1-1888, zn. van Josephus Vincentius Godfroy en Anna Catharina Steenbruggen, tr.(2) Wittem 19-2-1889 Henricus Antonius Hubertus SIMAIS, geb. Maastricht 18-11-1840, overl. Maastricht 23-8-1909, zn. van Jacobus Alexander Simais en Maria Anna Gertrudis van Rijn.


Vd. Wolter HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-9-1708, overl. Frelenberg 13-4-1789, tr. Frelenberg 30-5-1734 Odilia HILLEMäCKERS, overl./begr. Frelenberg 18/20-2-1781.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 3-4-1736, volgt VIc.
 2. Nicolaus HONIGS, ged. Frelenberg 14-7-1738.
 3. Aegidius HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 18-6-1740, volgt VId.
 4. Martinus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 8-12-1743, volgt VIe.
 5. Anna Barbara HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 7-6-1746, overl./begr. Beggendorf 11/13-10-1802, tr. Beggendorf 15-11-1778 Joannes Petrus PLUM, geb. Beggendorf, ged. Beggendorf 5-3-1754, overl./begr. Beggendorf 17/18-1-1797, zn. van Henricus Plaum (Ploum) en Anna Catharina Quaden (Quooden).
 6. Antonius Josephus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 24-9-1749, volgt VIf.
 7. Wilhelm HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 7-7-1751.
 8. Nicolaus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 29-6-1753, volgt VIg.
 9. Johannes Theodorus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 21-9-1755, volgt VIh.


VIc. Joannes HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 3-4-1736, overl. Frelenberg 26-2-1794, tr. Frelenberg 25-10-1761 Maria KEUFFEN, ged.(rk) Frelenberg 28-3-1739, dr. van Petrus Keuffen en Sybilla Paulus.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 23-8-1762.
 2. Maria Sybilla HONIGS, ged. Frelenberg 14-10-1763.
 3. Wolterus HONIGS, ged. Frelenberg 14-12-1764.
 4. Joannes Christianus HONIGS, ged. Frelenberg 31-3-1766, begr. Frelenberg 5-6-1777.
 5. Antonius Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 25-9-1769, begr. Frelenberg 22-1-1775.


VId. Aegidius HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 18-6-1740, tr. Geilenkirchen 7-10-1762 Anna Barbara KöHNEN, geb. ca. 1728, overl. Geilenkirchen 30-12-1816.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Petrus HONIGS, geb. en ged. Nierstraá/Geilenkirchen 3-11-1763, volgt VIIc.
 2. Anna Maria HONICHS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 11-6-1765.
 3. Anna Gertrudis HONIGS, geb./ged. Nierstraá/Geilenkirchen 4/5-4-1767.
 4. Maria Elisabeth HONIGS, geb. en ged. Nierstraá/Geilenkirchen 12-8-1769.
 5. Joanna Catharina HONIGS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 25-11-1771.
 6. Josephus Antonius HONIGS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 30-1-1774, volgt VIId.
 7. Maria Anna HONIGS (Hoenings), geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 2-2-1777, overl. Burtscheid (Aachen) 18-6-1849, tr. Burtscheid 27-12-1802 Daniel RODERBURG, ged. Burtscheid 14-8-1777, overl. Burtscheid 11-7-1827, zn. van Joannes Roderburg en Helena Sartor. Bij haar doop wordt de moeder genoemd Anna Barbara Houben (i.p.v. Cohnen). Maria Anna wordt later met de familienaam Hoenings aangetroffen (huwelijksgegevens: bron Heinsberger mailinglist 16-2-2006)
 8. Joannes Henricus HONIGS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 9-5-1780, overl. Nierstraá 12-5-1785.


VIIc. Joannes Petrus HONIGS (zn. van VId), geb. en ged. Nierstraá/Geilenkirchen 3-11-1763, overl. Geilenkirchen 2-5-1844, tr. Geilenkirchen 28-1-1819 Anna Catharina JANSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Anton HöNINGS, geb. Nierstraá 27-5-1819, volgt VIIIf.
 2. Johann Gerhard HONINGS, geb. Nierstraá 23-12-1828, overl. Niederheid 15-12-1867.


VIIIf. Joseph Anton HöNINGS (zn. van VIIc), geb. Nierstraá 27-5-1819, tr. Gangelt 30-5-1843 Anna Maria Christina TREPELS (TREPEL), geb. Gangelterheide 25-12-1823, dr. van Johann Wilhelm Trepels en Wilhelmina Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josephus HONINGS, volgt IXj.
 2. Johann Peter HONINGS, geb. Nierstraá 12-5-1844, overl. Nierstraá 29-6-1844.
 3. Wilhelm Gerard HONINGS, geb. Geilenkirchen (Nierstraá) 8-7-1845, volgt IXk.
 4. Johannes Wilhelmus HONNIGS, geb. Gangelt 24-8-1848. "Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZX9-D19 : accessed 1 January 2016), Joseph Anton Honnigs in entry for Johannes Wilhelmus Honnigs, ; citing Gangelt, Rheinland, Preußen, Germany; FHL microfilm 907,723
 5. Johannes Wilhelmus HONIGS, geb. Gangelt 17-11-1849, volgt IXl.
 6. Michael HONINGS, geb. 11-10-1854. Mogelijk getrouwd met Maria Hermans. Uit dat huwelijk : \par Maria Josepha Honings, geb. Alsdorf 1-10-1890, overl. Kerkrade 24-4-1941, tr. Alsdorf 27-10-1910 Peter Schmidt, mijnwerker, geb. Dermbach 17-9-1881, overl. Kerkrade 7-3-1948, zn. v. Heinrich Scmidt en Helena Pfeiffer.


IXj. Petrus Josephus HONINGS (zn. van VIIIf), tr.kerk Afden 8-5-1887 Anna Catharina dicta Elisabeth GRüMMER.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINGS, geb. 6-6-1888, ged.(rk) Afden 8-6-1888.


IXk. Wilhelm Gerard HONINGS (zn. van VIIIf), geb. Geilenkirchen (Nierstraá) 8-7-1845, mijnwerker, tr. Luik 19-10-1871 Anne Marie FRANCKEN, geb. Ubach over Worms 19-4-1845, dr. van Leonard Joseph Francken, landbouwer, en Marie Anne Lennartz.
In Luik wordt hij regelmatig als Guillaume Gerard Honings vermeld.
Uit dit huwelijk:
 1. Ferdinand Leonard HONINGS, geb. Saint-Nicolas 15-5-1873, overl. Luik 26-8-1873.
 2. Anne Marie Cunegonda HONINGS, geb. Luik 29-5-1874.


IXl. Johannes Wilhelmus HONIGS (zn. van VIIIf), geb. Gangelt 17-11-1849, overl. Gangelt 11-5-1922, tr. 9-10-1882 Anna Catharina HEINRICHS, geb. Gangelt 12-4-1854, overl. Gangelt 4-12-????, dr. van Martinus Heinrichs en Maria Mechtildis Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Martin HONIGS, geb. Gangelt 26-8-1895, volgt Xd.
 2. Elisabeth HONIGS, geb. Gangelt 3-5-1893, overl. Brunssum 3-2-1977, tr. Brunssum 28-2-1930 Peter Joseph RAES, geb. Brunssum 26-5-1901.


Xd. Martin HONIGS (zn. van IXl), geb. Gangelt 26-8-1895, overl. Gangelt 23-3-1985, tr. Gertrud GIELEN, geb. Gangelt 19-2-1900, overl. Gangelt 4-12-2001.
Uit dit huwelijk:
 1. Willi HONIGS,, tr. Sibilla BLEIJLEBEN.
 2. Irmgard HONIGS, , tr. Willi FLORACK, geb. 30-7-1927, overl. 8-4-2016.
 3. Marga HONIGS, , tr. N.N. GEISER.


VIId. Josephus Antonius HONIGS (zn. van VId), geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 30-1-1774, overl. Rimburg 10-2-1834, tr. Geilenkirchen 9-10-1798 Anna Maria HANSEN (LANCé), geb. Rimburg ca. 1761, overl. Rimburg 31-10-1843, dr. van Hendrik Lancé en Anna Maria Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Josephus HOENINGS, geb. Rimburg 4-10-1799, kleermaker, overl. Rimburg 11-11-1825.
 2. Johann Melchior HOENINGS, geb./ged. Rimburg/Marienberg 24/27-1-1802, volgt VIIIg.


VIIIg. Johann Melchior HOENINGS (zn. van VIId), geb./ged. Rimburg/Marienberg 24/27-1-1802, schoenmaker, veldwachter, overl. Rimburg 29-7-1882, tr. Rimburg 13-5-1831 Maria Catharina Agnes FLOKKEN, geb. Immerath 1-12-1804, dr. van Peter Flokken en Ida Kitz.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Hubertina HOENING, geb. Rimburg 1-6-1832, tr. Rimburg 12-6-1870 Wilhelm SCHMöLDERS, geb. Teveren 9-4-1842, fluweelwever, zn. van Johann Peter Schmölders en Elisabeth Steffens. Anna Maria Hubertina H. had twee voor-echtelijke kinderen, te weten: Maria Elisabeth Hoenings, geb. 7-11-1853 Rimburg en overl. ald. 8-11-1853, en Maria Elisabeth (Honings), geb. 22-7-1862. Deze laatste is door W. Schmölders bij zijn huwelijk met Anna Marie Hubertina H. erkend.
 2. Ida Hubertina HOENING, geb. Rimburg 21-8-1834, overl. Ubach Over Worms 11-8-1895, tr. Rimburg 16-8-1862 Johannes Cornelius SCHOOPEN, geb. Rimburg 23-9-1831, metselaar, zn. van Johan Joseph Schoopens en Maria Catharina Wijngarts.
 3. Pieter Joseph Hubert HOENINGS, geb. Rimburg 19-9-1837, volgt IXm.
 4. Anna Catharina Hubertina HOENINGS, geb. Rimburg 20-6-1841, overl. Ubach over Worms 26-9-1905, tr. Rimburg 8-6-1871 Johannes Jacobus BENAU, geb. Ubach over Worms 4-7-1841, metselaar, overl. Ubach over Worms 31-1-1931, zn. van Jan Leonard Benau en Maria Agnes Schoepen (Schopen).
 5. Maria Anna HOENINGS, geb. Rimburg 7-6-1844.
 6. Pieter Dionis Hubert HOENINGS, geb. Rimburg 28-10-1848, schoenmaker, overl. Rimburg 9-4-1872.


IXm. Pieter Joseph Hubert HOENINGS (zn. van VIIIg), geb. Rimburg 19-9-1837, schoenmaker, overl. 15-3-1882, tr.kerk Würselen 13-11-1869 Maria Agnes Hubertina FRINGS.
Volgens IGI is Pieter Joseph H.H. oveleden op 15-3-1882. .Zie ook http://www.familienbuch-euregio.de/
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Josepha Hubertina HOENINGS, geb. Driesch 31-8-1870, tr.kerk Würselen 6-8-1892 Philippus Joseph ROEMGENS, geb. Schweibach 2-3-1865, mijnwerker. Philipp Römgens litt an einer schweren Silikosekrankheit (Staublunge), von März 1910 bis März 1911 besuchte er die Heilanstalt in Eupen. Als Berginvalide wirkte er in den 1920er Jahren in der Heimleitung des Ledigenheims der Grube Goulay (bron: www.familienbuch-euregio.de/)
 2. Johann Conrad HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 9-3-1872.
 3. Catharina HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 30-10-1873.
 4. Xaver Cornel HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 17-9-1876, overl. 24-9-1876.
 5. Maria Anna HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 24-10-1878.
 6. Arnold HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 25-3-1881.


VIe. Martinus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 8-12-1743, overl. München-Gladbach 24-2-1834, tr. Frelenberg 16-1-1766 Maria Magdalena HILGERS, overl. Frelenberg 11-12-1786.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabetha HONIGS, ged. Frelenberg 9-4-1766, overl. Frelenberg 15-9-1767.
 2. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 2-10-1767.
 3. Johannes Petrus HONIGS, ged. Frelenberg 12-5-1769.
 4. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 9-11-1770.
 5. Maria Adelheid HONIGS, ged. Frelenberg 13-6-1773, tr. München-Gladbach 5-1-1826 Johann SCHROERS, geb. München-Gladbach 1784, bakker.
 6. Anna Catharina HONIGS, ged. Frelenberg 19-4-1780.
 7. Johannes Leonardus HONIGS, ged. Frelenberg 13-7-1783, volgt VIIe.


VIIe. Johannes Leonardus HONIGS (zn. van VIe), ged. Frelenberg 13-7-1783, kleermaker, overl. Keyenberg 13-1-1820, tr. 10-5-1812 Margaretha Agnes WIRTZ, geb. Venrath, overl. Keyenberg 16-9-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrud HOENIGS, geb. Wurm 1814, tr. Rheindahlen 23-6-1837 Carl Joseph MORS, geb. Dahlen 1813, zn. van Heinrich Mors en Maria Christina Bovelett.
 2. Johan Peter HOENIGS, geb. Buchholz (bij Wegberg) 16-11-1815, overl. Venrath 16-4-1817.
 3. Peter Heinrich HöNNINGS, geb. Venrath 8-3-1818, overl. Venrath 8-3-1818.
 4. Martin Gottfried HöNINGS, geb. Venrath 3-4-1819, volgt VIIIh.


VIIIh. Martin Gottfried HöNINGS (zn. van VIIe), geb. Venrath 3-4-1819, overl. Rheydt 21-2-1898, tr.(1) Heizenberg 5-10-1839 Elisabeth Catharina SCHMITZ, geb. Jüchen 2-8-1820, overl. Keyenberg 29-5-1853.
De geboortes te Venrath zijn genoteerd bij Standesamt Keyenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Leonard HONINGS, geb. Schaan 19-1-1840, volgt IXn.
 2. Jacob HöNIGS, geb. Venrath 17-12-1841, ged. 18-12-1841, tr.(rk) en tr.kerk Rheindahlen 24-11-1870 Anna Catharina TOLLS, geb. Dahlen 7-1-1839, dr. van Wilhelm Tolls en Maria Catharina Schommen.
 3. Christina HONINGS, overl. Venrath 13-7-1847.
 4. Helena HöNIGS, geb. Venrath 25-4-1849, ged. 26-4-1849.

Martin Gottfried HöNINGS, tr.(2) Cäcilia Anna HERMANS, geb. Myhl 6-4-1836, overl. Jüchen.
Uit dit huwelijk:
 1. Carl HöNIGS, geb. Keyenberg 28-8-1858, ged. 29-8-1858.
 2. Maria HöNIGS, geb. Keyenberg 26-6-1860, ged. 27-6-1860.
 3. Hermann Joseph HöNIGS, geb. Keyenberg 13-2-1863, ged. 13-2-1863.
 4. Martin Gottfried HöNIGS, geb. Keyenberg 3-3-1865, ged. 4-3-1865.
 5. Josephine HöNIGS, geb. Keyenberg 27-6-1868, ged. 28-6-1868.


IXn. Peter Leonard HONINGS (zn. van VIIIh), geb. Schaan 19-1-1840, overl. München-Gladbach 12-2-1917, tr. Keyenberg 15-5-1862 Regina Henrietta Josephina HILGERS, geb. Erkelenz 7-9-1836, overl. München-Gladbach 19-9-1905, dr. van Peter Heinrich Hilgers en Rosina Agnes Leonards.
Oudste kinderen zijn geboren in Venrath (Standesamt Keyenberg).
Uit dit huwelijk:
 1. Rosalia Christina HöNIGS, geb. Keyenberg 10-5-1859, overl. Rheydt 28-10-1929, tr. München-Gladbach 13-11-1885 Johann JAMMERS, geb. München-Gladbach 2-7-1855, overl. München-Gladbach 21-3-1930.
 2. Martin Gottfried HONINGS, geb. Venrath 15-8-1862, volgt Xe.
 3. Peter Heinrich HONINGS, geb. Venrath 12-12-1864, volgt Xf.
 4. Carl Joseph HONINGS, geb. Keyenberg 26-12-1867, ged. 28-12-1867, volgt Xg.
 5. Elisabeth Rosalia HONINGS, geb. Keyenberg 16-4-1870, ged. 16-4-1870, overl. Süchteln 6-10-1938, tr. München-Gladbach 10-4-1893 Heinrich Joseph LAMPENSCHERF, geb. München-Gladbach 7-10-1865.
 6. Werner Walther HONINGS (HöNIGS), geb. München-Gladbach 15-1-1873, overl. München-Gladbach 2-3-1885.
 7. Franz Joseph HONINGS, geb. München-Gladbach 14-5-1875, volgt Xh.
 8. Peter Joseph HONINGS, geb. München-Gladbach 2-5-1878, volgt Xi.
 9. Friedrich Paulus HöNIGS, geb. München-Gladbach 15-7-1882, volgt Xj.


Xe. Martin Gottfried HONINGS (zn. van IXn), geb. Venrath 15-8-1862, overl. München-Gladbach 29-6-1947, tr. München-Gladbach 13-9-1890 Maria Sibilla Scholastica LENNARTZ, geb. Wassenberg 29-11-1862, overl. München-Gladbach 10-12-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Katharina Henriette HöNIGS, geb. Koblenz 2-10-1891, overl. Hückelhoven 28-12-1972, begr. München-Gladbach, tr. München-Gladbach 17-6-1927 Ludwig KEHREN, geb. München-Gladbach 17-10-1886, overl. Rheydt 4-8-1931.
 2. Katherina Petronella Louise HöNIGS, geb. Koblenz 17-6-1893, overl. München-Gladbach 17-1-1960.
 3. Johanna Christina HöNIGS, geb. München-Gladbach 28-1-1895, overl. München-Gladbach 31-1-1906.
 4. Gottfried Peter HöNIGS, geb. 19-7-1896, kleermaker, overl. 22-3-1918.
 5. Karl Heinrich HöNIGS, geb. München-Gladbach 17-9-1897, overl. 5-5-1917.
 6. Wilhelmina Elisabeth HöNIGS, geb. München-Gladbach 13-1-1899, overl. München-Gladbach 15-6-1933.
 7. Maria Franziska HöNIGS, geb. München-Gladbach 10-4-1901, overl. München-Gladbach 20-5-1921.
 8. Paul Vitus HöNIGS, geb. München-Gladbach 30-12-1904, overl. München-Gladbach 28-12-1954, tr. München-Gladbach 11-7-1947 Wilhelmina Margareta Johanna SCHROERS, geb. München-Gladbach 30-4-1902, overl. München-Gladbach 21-8-1972.
 9. Johannes Werner HöNIGS, geb. München-Gladbach 18-8-1907, koopman, overl. Essen 1-10-1985, tr. München-Gladbach 7-12-1934 Aenny FRIESINGER, geb. München-Gladbach 24-6-1911.
 10. Josef HöNIGS, geb. München-Gladbach 19-9-1909, kleermaker, overl. München-Gladbach 30-11-1977, tr. München-Gladbach 12-6-1943 Anna CONEN, geb. München-Gladbach 11-1-1916.


Xf. Peter Heinrich HONINGS (zn. van IXn), geb. Venrath 12-12-1864, overl. Eichberg 12-3-1919, tr. München-Gladbach 2-1-1894 Anna Maria RAGAZZI, geb. München-Gladbach 14-2-1869, overl. München-Gladbach 10-7-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Paul Albrecht HöNIGS, geb. Montreux (CH) 12-4-1899, overl. München-Gladbach 4-1-1962, tr. München-Gladbach 25-7-1935 Maria Hildegard HACKETNAI, geb. München-Gladbach 5-10-1899, overl. 28-2-1963.
 2. Peter Wilhelm Adalbert HöNIGS, geb. Erfurt 27-11-1894, overl. München-Gladbach 19-3-1975 (op geneanet staat 13-3-1975), tr. Rheydt 11-5-1932 Lydia OFFERMANN, geb. München-Gladbach 22-1-1897, overl. München-Gladbach 20-2-1975. In huwelijksaket van 1932 stta de vrouw vermeld als Lydia Dautzenberg, geboren Offerman. Dautzenberg is waarschijnlijk eerdere echtgenoot.
 3. Leo Heinrich HöNIGS, geb. Saarbrücken 23-1-1897, overl. München-Gladbach 13-12-1932.
 4. Margaretha HöNIGS, geb. Baden-Baden 23-3-1901, tr. Krefeld 25-9-1939 Fritz Melsius ENGELS, geb. Odenkirchen 17-5-1898, overl. Krefeld 17-8-1975.


Xg. Carl Joseph HONINGS (zn. van IXn), geb. Keyenberg 26-12-1867, ged. 28-12-1867, boekhouder, overl. Liedberg 12-11-1927, tr. Koblenz 20-10-1896 Franzisca SAACKEL, geb. Koblenz 21-3-1870, overl. Liedberg 26-12-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Charlotte Henriette HöNIGS, geb. München-Gladbach 15-2-1898, overl. München-Gladbach 8-6-1972, tr. München-Gladbach 6-7-1921 Peter Hubert ALBERS, geb. München-Gladbach 25-5-1892, koopman, overl. München-Gladbach 12-2-1966.


Xh. Franz Joseph HONINGS (zn. van IXn), geb. München-Gladbach 14-5-1875, meester kleermaker, overl. Waldniel 22-7-1947, tr. München-Gladbach 6-6-1905 Christine Margarethe NIEHSEN, geb. München-Gladbach 31-12-1880, overl. München-Gladbach 28-4-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina Catharina HöNIGS, geb. München-Gladbach 1-12-1905, tr. München-Gladbach 10-2-1936 Joannes Ludwig Friedrich Maria FROMME, geb. Köln 10-2-1903, overl. Köln 14-4-1982.
 2. Catharina Henrietta Maria HONINGS, geb. München-Gladbach 7-3-1907.
 3. Martha Maria Louisa HöNIGS, geb. München-Gladbach 9-3-1908, tr. Rheydt 17-8-1931 Johannus Jakobus Vitus HöNIGS, geb. München-Gladbach 19-7-1894, overl. München-Gladbach 5-2-1977.
 4. Elisabeth Maria HöNIGS, geb. München-Gladbach 7-5-1911, overl. München-Gladbach 3-6-1911.
 5. Gottfried Ludwig Franz HöNIGS, geb. München-Gladbach 5-12-1914, tr. München-Gladbach 29-12-1938 Elisabeth Katharina DOUVEN, geb. München-Gladbach 31-12-1916.
 6. Erich Johannes HöNIGS, geb. München-Gladbach 12-5-1919, tr. München-Gladbach 28-10-1943 Sibylla Helena HELLEKES, geb. München-Gladbach 14-1-1925.


Xi. Peter Joseph HONINGS (zn. van IXn), geb. München-Gladbach 2-5-1878, architect, overl. Bonn 6-9-1945, begr. Köln, tr.(1) Düsseldorf 9-6-1906 Anna KASPER, geb. Bendorf 18-3-1884, overl. Koblenz 8-1-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Werner Walter HöNIGS, geb. Düsseldorf 12-6-1907, overl. 7-11-1944, tr. Koblenz 27-9-1935 Anna BRETZ, geb. Kruft 22-8-1910.

Peter Joseph HONINGS, tr.(2) Köln 7-3-1922 Katharina Johanna Antonia KESSELER, geb. Köln 21-4-1893, overl. Köln 4-1-1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Hanns Philipp HöNIGS, geb. Köln 13-6-1922, architect, overl. Mayen (Eifel) 13-3-1997, tr.(1) Aarhus (DK) 22-7-1945 Margot Elisabeth Margaretha MERTSCH, geb. Königsberg 4-3-1922, tr.(2) Köln 21-8-1963 Elisabeth Maria Margarete HEILE, geb. Göttingen 20-4-1933, overl. De Haan/B. 11-5-1985.
 2. Gottfried Dieter HöNIGS, geb. Köln 4-4-1927, matroos, overl. 2-1945.


Xj. Friedrich Paulus HöNIGS (zn. van IXn), geb. München-Gladbach 15-7-1882, overl. 14-11-1918, tr. München-Gladbach 7-10-1907 Maria Margareta NEIKES, geb. München-Gladbach 29-4-1884, overl. München-Gladbach 15-12-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Elisabeth Henriette HöNIGS, geb. München-Gladbach 4-10-1908, overl. München-Gladbach 5-12-1965, tr. München-Gladbach 7-4-1939 Karl ANGERSTEIN, geb. München-Gladbach 3-10-1903, overl. München-Gladbach 18-1-1972.
 2. Christine Wilhelmine HöNIGS, geb. München-Gladbach 30-3-1910, tr. München-Gladbach 19-9-1935 Friedrich SCHULT, geb. München-Gladbach 13-9-1902, overl. 20-5-2000.
 3. Friedrich Peter Wilhelm HöNIGS, geb. München-Gladbach 1-9-1911, overl. München-Gladbach 17-5-1912.
 4. Marianne Josefine HöNIGS, geb. München-Gladbach 10-10-1913, overl. München-Gladbach 9-7-1974, tr. München-Gladbach 5-10-1938 Eduard Joseph EINHAUS, geb. München-Gladbach 17-1-1901, overl. München-Gladbach 15-1-1987.
 5. Maria HöNIGS, geb. München-Gladbach 11-11-1915, overl. München-Gladbach 29-3-1917.
 6. Karl Paul HöNIGS, geb. München-Gladbach 1-12-1917, overl. 5-1945.


VIf. Antonius Josephus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 24-9-1749, overl. Gillrath 18-1-1815, tr. Geilenkirchen 30-1-1776 (vlg IGI Heinsberg 28-1-1776) Sophia Margaretha ROBERTS, geb. Gillrath, ged.(rk) Geilenkirchen 15-4-1750.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 2-10-1776, overl. Gangelt 30-10-1819, tr. Heinrich NIJSSEN, landbouwer.
 2. Johannes Henricus HONIGS genannt (alias) Franz Theodor, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 29-11-1778, volgt VIIf.
 3. Joannes HONIGS, geb. en ged. Gillrath/Geilenkirchen 25-9-1780, volgt VIIg.
 4. Ludovicus HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 8-2-1786, volgt VIIh.
 5. Anna Catharina HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 9-5-1789, overl. Gillrath 16-12-1875, tr.(1) Geilenkirchen 13-2-1811 Petrus Josephus GEILENKIRCHEN, geb. Hoensbroek ca. 1786, overl. Gillrath 10-9-1811, zn. van Joannes Petrus Geilenkirchen en Maria Gertrudis Scheepers, tr.(2) Geilenkirchen 10-10-1812 Leonard WIEDELERS, geb. Niederheid, ged. Geilenkirchen 27-10-1786, overl. Gillrath 20-4-1836, zn. van Winandus Wiedelers en Maria Gertrudis Willems, tr.(3) Geilenkirchen 14-9-1839 Heinrich Mathias WERDEN, geb. Ubach 2-8-1787, overl. Gillrath 23-11-1842, tr.(4) Geilenkirchen 17-2-1849 Heinrich Sebastian BERTRAMS, geb. Gillrath 6-8-1789.
 6. Joannes Petrus HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 17-10-1792.
 7. Maria Josepha HONIEN ¦ HONNICHS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 28-3-1783, overl. 29-9-1796, begr. Geilenkirchen 1-10-1796.


VIIf. Johannes Henricus HONIGS genannt (alias) Franz Theodor (zn. van VIf), geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 29-11-1778, overl. Gillrath 23-5-1817, tr.(rk)/tr.kerk Wehr/Hillensberg 1/5-2-1809 Maria Katharina HILGERS (HELGERS), ged. Hillensberg 14-12-1777, overl. Gillrath 29-3-1863, dr. van Christianus Hilgers en Maria Gertrud Hochfeld.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joseph HONINGS, geb. Hillensberg 8-10-1807, volgt VIIIi.
 2. Christian HONINGS, geb. Hillensberg 23-4-1812, volgt VIIIj.
 3. Heinrich HONINGS, geb. Gillrath 7-12-1815, volgt VIIIk.


VIIIi. Peter Joseph HONINGS (zn. van VIIf), geb. Hillensberg 8-10-1807, tr. Gangelt 25-7-1836 Maria Catharina GILLISSEN, geb. Stahe 28-8-1809, dr. van Heinrich Gillessen en Gertrudis Wilms.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrud HONINGS, geb. Stahe 17-5-1837, tr. Gangelt 3-2-1872 Franz FRANTZEN, geb. Stahe 2-2-1842, landbouwer, zn. van Johann Wilhelm Frantzen en Catharina Gertrud Leonarts.
 2. Wilhelm Joseph HONINGS, geb. 5-5-1845.


VIIIj. Christian HONINGS (zn. van VIIf), geb. Hillensberg 23-4-1812, overl. Zweibrüggen 24-8-1880, tr. Frelenberg 27-9-1838 Maria Josepha MOHNEN, geb. Broichausen 2-6-1814, ged. Eygelshoven, overl. Zweibrüggen 28-2-1858, dr. van Ida Mohnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara HONINGS, geb. Zweibrüggen 12-1845.
 2. Johann Arnold HONINGS, geb. Zweibrüggen 1850.
 3. Albert HONINGS, geb. Zweibrüggen 11-4-1852, volgt IXo.
 4. Johann Conrad Joseph HONINGS, geb. Zweibrüggen 11-4-1852, volgt IXp.
 5. Johann Arnold HONINGS, geb. Zweibrüggen 16-7-1855.


IXo. Albert HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Zweibrüggen 11-4-1852, Eisenbahnbremser, tr. Aachen 25-4-1872 Aloysia Catharina DAMMERS.
De namen en geboortedata van de kinderen uit dit huwelijk zijn ontleend aan de IGI (editie 1988).
Uit dit huwelijk:
 1. Christian HONINGS, geb. Aachen 24-9-1872, volgt Xk.
 2. Franz Joseph HONINGS, geb. Aachen 26-3-1874.
 3. Peter HONINGS, geb. Aachen 4-8-1875.
 4. Wilhelm Leopold HONINGS, geb. Aachen 27-6-1877.
 5. Adam Adalbert HONINGS, geb. Aachen 11-2-1879.
 6. Conrad Hubert HONINGS, geb. Aachen 20-3-1880.
 7. Johanna HONINGS, geb. Aachen 22-7-1881, overl. Montabaur 14-10-1974, tr. 1-1908 Joseph KALB. Zie e-mail Monika Klaer 24-1-2013 en 25-4-2013.
 8. Heinrich Hubert HONINGS, geb. Aachen 26-11-1882.
 9. Elisabeth HONINGS, geb. Aachen 25-4-1885.
 10. Josefa Katharina HONINGS, geb. Aachen 17-6-1886.
 11. Ferdinand Albert HONINGS, geb. Aachen 2-2-1890.
 12. Hubertina HONINGS, geb. Aachen 2-2-1890.


Xk. Christian HONINGS (zn. van IXo), geb. Aachen 24-9-1872, tr. Gertrud Katharina N.N,.
Uit dit huwelijk:
 1. ---


IXp. Johann Conrad Joseph HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Zweibrüggen 11-4-1852, bakker, overl. Zweibrüggen 26-7-1938, tr. Frelenberg 9-4-1880 Josepha Elisabeth ZUMFELD, geb. Zweibrüggen 1-2-1859, overl. Bardenberg 15-12-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert HONINGS.
 2. Maria Ida HONINGS, geb. Zweibrüggen 30-1-1883, overl. Duisburg/Hamborn 21-7-1943, tr. Frelenberg 9-2-1906 Arnold Eduard MELCHERS, geb. Konzendorf/Echtz 3-9-1878, overl. Bonn 2-9-1932.
 3. Arnold Johann HONINGS.
 4. Helena HONINGS.
 5. Albert HONINGS, geb. Zweibrüggen 17-8-1890, overl. Köln 26-10-1920, tr. Aachen 5-11-1914 Elisabeth MARKO, geb. Aachen 22-10-1894. Aan de Geilenkirchener Strasse in Übach-Palenberg gedenksteen met namen van oorlogsslachtoffers (Den Helden des Weltkrieges). Hierbij Albert Honings, Todesdatum 27-10-1920 (www.denkmalprojekt.org).
 6. Catharina HONINGS, geb. Zweibrüggen 6-1-1893, tr. Frelenberg 15-11-1915 Fritz GOMBERG, geb. Monschau 1-10-1888, overl. Zweibrüggen 23-8-1965.
 7. Konrad HONINGS, geb. Zweibrüggen 10-4-1895, volgt Xl.


Xl. Konrad HONINGS (zn. van IXp), geb. Zweibrüggen 10-4-1895, overl. Geilenkirchen 3-3-1964, tr. Geilenkirchen 16-10-1925 Maria Christina HESZ, geb. Geilenkirchen 5-5-1902.
Uit dit huwelijk:
 1. Karola HONINGS, , tr. Jacob WOLTER.
 2. Klaus HONINGS, , leraar te Köln.
 3. Emil Albert HONINGS, , priester (Probst). Der in Geilenkirchen geborene Albert Honings wurde 1961 zum Priester geweiht. Bis 1966 war er Kaplan in Rheydt-Giesenkirchen, wirkte dann bis 1971 als hauptamtlicher Religionslehrer am Städtischen Jungengymnasium in Erkelenz und zugleich in der Pfarrgemeinde St. Lambertus. 1970 begann er ein weiteres Studium, das er 1973 als Diplom- Pädagoge abschloss. 1971 wurde er Bildungsreferent im Katholischen Bildungswerk der Region Heinsberg, das er von 1979 bis 1981 leitete. 1973 wurde er Pfarrer in Birgden, 1980 für zehn Jahre Regionaldekan. Seit 1982 war er Propst in Heinsberg, seit 1990 nicht residierender Domkapitular am Dom zu Aachen, ab 1999 zusätzlich Pfarrer in Schafhausen. Seinen Ruhestand verbringt er im Seniorenwohnpark Burg Trips inGeilenkirchen. (Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, 13 November 2005, 60. Jahrgang Nr 46)
 4. Maria Elisabeth HONINGS, , tr. Josef LUKAS.
 5. Hans Josef HONINGS,, Krankenpfleger, tr.(1) Erika BEHRENDT, tr.(2) Elke LüHMANN.
   Hans Josef Honings heeft in 1964 aanvraagformulieren ingevuld voor emigratie naar Australië (bron website Australische immigratie).
   HONINGS Hans Josef - Nationality: German - Arrived Sydney per Flavia 20 March 1965. Departed Commonwealth on 5 January 1968 . Zijn huwelijk met Elke Lühmann komt uit het overzicht van Hanns Hönigs waarin Erika Behrendt ontbreekt. Eerder of later huwelijk ?
 
VIIIk. Heinrich HONINGS (zn. van VIIf), geb. Gillrath 7-12-1815, tr. Gangelt 20-10-1840 Maria Agnes KOHNEN, geb. Stahe 14-7-1812, dr. van Mathias Joseph Kohnen en Anna Margaretha Weltens (Welfens).
Uit dit huwelijk:
 1. Leonard Joseph HONINGS, geb. Gangelt (Stahe) 26-6-1841, volgt IXq.
 2. Peter Leonardus HONINGS, geb. Gangelt 16-7-1843, volgt IXr.
 3. Mathias Joseph HONINGS, geb. Gangelt 1-5-1846.
 4. Christian Joseph HONINGS, geb. Gangelt 12-5-1849, volgt IXs.
 5. Arnoldus Joseph HONINGS, geb. Gangelt 17-4-1852.


IXq. Leonard Joseph HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Gangelt (Stahe) 26-6-1841, tr. Geilenkirchen 8-7-1874 Gertrud JANSEN, geb. Aphoven 1-7-1846, dr. van Peter Jansen en Maria Josepha Langen.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Gangelt 3-10-1874.


IXr. Peter Leonardus HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Gangelt 16-7-1843, tr. Gangelt 15-11-1878 Maria Gertrud DöHLER, geb. Dreiborn (Wollseifen) 10-2-1856, dr. van Mathias Josef Döhler en Barbara Schroeder.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Barbara HONINGS, geb. Gangelt 15-8-1879, overl./begr. Sittard/Schinveld 14/18-7-1934, tr. Jan Hendrik PETERS, geb. Schinveld 1-1-1870, weduwnaar van Maria Katharina. Bij Rijckhof (archief te Heerlen) bidprentje aanwezig. Daarop heet zij Barbara Maria Honings, met geboortedatum 13-8-1879.


IXs. Christian Joseph HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Gangelt 12-5-1849, tr. Gangelt 1-5-1878 Anna Maria KOHNEN, geb. Stahe 28-8-1850.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Stahe 11-3-1879, overl. Stahe 23-5-1964.
 2. Maria Agnes HONINGS, geb. Stahe 20-7-1883.
 3. Hubertina Gertrud HONINGS, geb. Stahe 6-11-1885.
 4. Matthias Joseph HONINGS, geb. Stahe 28-4-1887.
 5. Maria Helena HONINGS, geb. Stahe 28-7-1890, overl. Stahe 4-2-1942, tr. Karl Josef HORRICHS, geb. Vinteln 13-5-1887, overl. Stahe 14-12-1968, zn. van Peter Leonard Horrichs en Maria Helena Josepha Niessen.


VIIg. Joannes HONIGS (zn. van VIf), geb. en ged. Gillrath/Geilenkirchen 25-9-1780, overl. Gillrath 13-6-1808, tr. Geilenkirchen 17-7-1806 Maria Elisabeth THORRISSEN, geb. Gillrath ca. 1785.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Pierre HOENIGS, geb. Gillrath 15-4-1807, overl. Gillrath 18-10-1807.
 2. Anne Catherine HOENIGS, geb. Gillrath 16-2-1808.


VIIh. Ludovicus HONIGS (zn. van VIf), geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 8-2-1786, overl. Gillrath 12-2-1810, tr. Geilenkirchen 7-9-1809 Anne Marie JANSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Petronelle HOENIGS, geb. Nierstraá 4-7-1810, tr. Geilenkirchen 24-4-1830 Johann Leonard FRANZEN, geb. Gillrath 25-6-1804, zn. van Wilhelm Franzen en Cornelia Peters.


VIg. Nicolaus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 29-6-1753, overl. Frelenberg 2-11-1800, tr. Frelenberg 7-1-1778 Anna Catharina JANSEN, geb. Scherpenseel ca. 1742, overl. Frelenberg 10-2-1815.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Matthias HONIGS, ged. Frelenberg 25-11-1777, overl. Frelenberg 4-12-1777.
 2. Maria Adelheidis HONIGS, ged. Frelenberg 12-3-1779, tr. Frelenberg 25-10-1802 Jean Henri ESSERS, geb. Ubach 10-2-1767, overl. Ubach (in. rk overlijdensregister van Ubach ingeschreven) 13-2-1816, zn. van Pierre Caspar Essers en Helena Catharina Souren.
 3. Godefridus HONIGS, ged. Frelenberg 27-10-1782, tr. Frelenberg 20-11-1803 Maria Katharina KEUFFEN, geb. Merkstein 9-1-1767, dr. van Wilhelmus Keuffen en Anna Christina Hutman.
 4. Joannes Martinus HONIGS, ged. Frelenberg 20-11-1785, overl. Frelenberg 18-9-1794.
 5. Johannes Jakob HONIGS, geb. Frelenberg 9-6-1789.
 6. Joannes Henricus HONIGS, ged. Frelenberg 12-4-1792, volgt VIIi.
 7. Anna Catharina HONIGS, ged. Frelenberg 25-8-1795.


VIIi. Joannes Henricus HONIGS (zn. van VIg), ged. Frelenberg 12-4-1792, tr. Teveren 18-10-1819 Maria Catharina JANSEN, geb. Teveren 1787, wed. v. Dominicus Steins, dr. van Engelbert Jansen en Maria Gertrud Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Godfrid HöNIGS, geb. Teveren 11-11-1820, tr. Alsdorf 21-8-1847 Anna Elisabeth HERPERS, geb. Alsdorf 6-7-1802, dr. van Philip Jacob Herpers en Anna Catharina Geusen. Anna Elisabeth Herpers wordt in 1847 vermeld als weduwe van Johann Wilhelm Demolling.


VIh. Johannes Theodorus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 21-9-1755, landbouwer, overl. Frelenberg 15-2-1836, tr. Geilenkirchen 9-2-1779 Maria Anna Barbara BANCK, ged.(rk) Geilenkirchen 2-9-1751, dr. van Gabriel Banck en Gertrudis Bender.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrudis HONIGS, ged. Frelenberg 7-1-1780, begr. Frelenberg 17-5-1780.
 2. Joannes HONIGS, ged. Frelenberg 3-3-1781, volgt VIIj.
 3. Maria Gertrudis HONIGS, ged. Frelenberg 21-12-1785, overl. Frelenberg 18-6-1846, tr. Geilenkirchen 24-4-1815 Wilhelm BENDER, geb. Waldfeucht ca. 1788, zn. van Johann Bender en Theresa Francken.
 4. Maria Sybilla HONIGS, ged. Frelenberg 21-2-1788, overl. Frelenberg 22-10-1831, tr. Frelenberg 20-2-1820 Carl Ludwig WINTER, geb. ca. 1784, overl. Frelenberg 15-1-1836, zn. van Georg Winter en Elisabeth Janus.
 5. Joannes Leonardus HONIGS, ged. Frelenberg 1-5-1791, kleermaker, landbouwer, overl. Frelenberg 1-10-1866.
 6. Wilhelmus HONIGS, ged. Frelenberg 22-7-1794.
 7. Martinus Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 12-1-1798, volgt VIIk.


VIIj. Joannes HONIGS (zn. van VIh), ged. Frelenberg 3-3-1781, overl. Baucheim 13-4-1873, tr. Geilenkirchen 7-3-1809 Sophia Margaretha SCHREINEMACHERS, overl. Geilenkirchen 11-8-1850.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Wilhelm HOENINGS, geb. Baucheim 18-2-1810, volgt VIIIl.
 2. Theodor HöNINGS, geb. Baucheim 19-11-1812, volgt VIIIm.
 3. Wilhelm HONINGS, geb. Baucheim 25-2-1816, overl. Baucheim 30-12-1817.
 4. Maria Gertrud HONIGS, geb. Baucheim 8-7-1819, overl. Baucheim 2-9-1822.
 5. Josepha HONIGS, geb. Baucheim 8-10-1821, tr. Geilenkirchen 16-7-1857 Johann Heinrich MEENZ, geb. Immendorf 13-10-1829, zn. van Wilhelm Jacob Meenz en Maria Catharina Jansen.


VIIIl. Johann Wilhelm HOENINGS (zn. van VIIj), geb. Baucheim 18-2-1810, tr. Geilenkirchen 19-9-1838 Catharina Margaretha MERTENS, geb. Hunshoven 5-10-1808, overl. Hunshoven 8-4-1869, dr. van Peter Joseph Mertens en Maria Sibilla Jansen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Joseph Hubert HöNINGS, geb. Hunshoven 13-1-1839, volgt IXt.
 2. Anna Gertrud HOENIGS, geb. Hunshoven 16-3-1841, overl. Hunshoven 21-1-1872.
 3. Anna Margaretha Josepha HONINGS, geb. Hunshoven 18-3-1843, overl. Hunshoven 20-2-1845.
 4. Maria Josepha HONINGS, geb. Hunshoven 16-1-1847, overl. Randerath 1936.
 5. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Hunshoven 5-5-1850, volgt IXu.


IXt. Johann Joseph Hubert HöNINGS (zn. van VIIIl), geb. Hunshoven 13-1-1839, overl. Niederklingen na 1914, tr.kerk Schwelm 18-1-1873 Paulina Carolina NEURATH, geb. Opladen 1852, overl. Metz 29-11-1906, dr. van Paul Neurath en Margaretha Müller.
Kerkelijk huwelijk ontleend aan familysearch.org, batchnummer M946672.
Uit dit huwelijk:
 1. Walther Paul Jakob HöNINGS, geb. Elberfeld 23-2-1883, volgt Xm.
 2. Friedrich Wilhelm Peter HöNINGS, geb. Elberfeld 15-6-1886, tr. Metz 29-12-1914 Rosalie KRETZER, geb. Metz 24-12-1893, dr. van Christof Friedrich Wilhelm Kretzer en Therese Redenbach.
 3. Reinhold Felix HöNINGS, tr. 17-5-1909 N.N..


Xm. Walther Paul Jakob HöNINGS (zn. van IXt), geb. Elberfeld 23-2-1883, overl. Viersen 10-10-1950, tr. Aken 4-9-1908 Gertrud Pauline CASPARI, overl. Viersen tussen 1-1-1940 en 31-12-1949.
Schoonzoon is Josef Wolters, in 1950 "Optiker" in Viersen.
Uit dit huwelijk:
 1. Therese Veronika Josephina Kla HöNINGS, geb. Metz 15-12-1910.


IXu. Heinrich Joseph HONINGS (zn. van VIIIl), geb. Hunshoven 5-5-1850, kleermaker, overl. Mainz 7-3-1939, tr.(1) Maria Anna Hubertina QUADFLIEG, geb. Geilenkirchen 27-9-1850, overl. Antwerpen 14-3-1884.
Een kind uit het huwelijk Honings x Quadflieg is op 26-8-1877 te Antwerpen overleden. In index op www.arch.be vermeld als SN Honings. Gegevens van 2e huwelijk en vervolg uit Duitsland ontleend aan www.ancestry.de.

Heinrich Joseph HONINGS, tr.(2) Antwerpen 6-11-1884 Maria Honoria Hulda RAFF, geb. Kettwig 22-8-1853, dr. van Arnold Raff en Margaretha Heimann.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Josef Johann HöNINGS, geb. Antwerpen 16-11-1886, overl. Marienheide 8-5-1961, tr. Mainz 22-2-1913 Martha Minna Cäcilia PETERS, geb. Hamburg 13-4-1891.
 2. Johann Arnold Alfred HONINGS, geb. Mainz 7-2-1890.

Heinrich Joseph HONINGS, tr.(3) Mainz 19-8-1899 Maria Hildegard GERHARDI, geb. Mainz 5-12-1860, overl. Mainz 22-4-1939, dr. van Henrich Stephan Gerhardi en Maria Agnes Koeth.


VIIIm. Theodor HöNINGS (zn. van VIIj), geb. Baucheim 19-11-1812, overl. Geilenkirchen 18-5-1869, tr. Geilenkirchen 14-4-1860 Anna Gertrud DANIELS, geb. Lamersdorf 5-12-1826, dr. van Peter Daniels en Maria Theresia Bardenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Theresia HöNINGS, geb. Geilenkirchen 19-5-1861.
 2. Catharina Elisabeth HOENINGS, geb. Geilenkirchen 15-4-1864.
 3. levenloos geboren zoon , geb. Geilenkirchen 15-4-1864.


VIIk. Martinus Josephus HONIGS (zn. van VIh), ged. Frelenberg 12-1-1798, wever, tr. Geilenkirchen 19-10-1826 Mechtild JANSEN, geb. Tripsrath ca. 1797, dr. van Nicolaas Jansen en Petronella Janis.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodor HONINGS, geb. Tripsrath 13-1-1828.
 2. Anna Barbara HONINGS, geb. Tripsrath 3-1-1831.
 3. Nicolaus Joseph HONINGS, geb. Tripsrath 23-1-1833, volgt VIIIn.
 4. Johann HONINGS, geb. Tripsrath 13-8-1834, overl. Tripsrath 5-10-1853.
 5. Joseph Leonard HONINGS, geb. Tripsrath 12-12-1838, volgt VIIIo.


VIIIn. Nicolaus Joseph HONINGS (zn. van VIIk), geb. Tripsrath 23-1-1833, tr. Beeck (Stadt Wegberg) 9-10-1858 Anna Maria SCHMITZ, geb. Horst 3-3-1836, dr. van Gerhard Schmitz en Kunigonda Leuren.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Mechtildis HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 7/9-8-1859.
 2. Maria Cunigunda HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 25/27-12-1861, tr.kerk Rheydt 13-9-1890 Joannes Petrus PLATEN, ged. Odenkirchen 13-1-1853. Bij zijn huwelijk in 1890 wordt Johannes Petrus Platen vermeld als weduwnaar.
 3. Martinus Joseph HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 22/23-8-1864, volgt IXv.


IXv. Martinus Joseph HONINGS (zn. van VIIIn), geb./ged.(rk) Rheydt 22/23-8-1864, tr.kerk Rheydt 31-1-1885 Maria Ida NOPPEN, ged.(rk) Körrenzig 27-3-1862.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HOENINGS, geb. ca. 1887, overl./begr. Rheydt 25/29-12-1889.
 2. Anna Maria HöNINGS, geb. 8-1-1892, ged.(rk) Rheydt 10-1-1892.
 3. Joannes Josephus HöNINGS, geb. 24-3-1894, ged.(rk) Rheydt 26-3-1894.
 4. Anna Sybilla HöNINGS, geb. 24-7-1896, ged.(rk) Rheydt 26-7-1896.
 5. Christina HöNINGS, geb. en ged.(rk) Rheydt 4-7-1898, overl. Rheydt 28-12-1944.
 6. Helena Maria HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 26-10/1-11-1900, overl. Rheydt 28-12-1944. Kopie bidprentje van Christina en Helena op familienanzeigen.genealogy.net, onder familienaam Hönigs. Omgekomen bij bombardement op Rheydt.


VIIIo. Joseph Leonard HONINGS (zn. van VIIk), geb. Tripsrath 12-12-1838, tr. Geilenkirchen 27-11-1872 Anna Maria LYNENVONBERG, geb. Baucheim 11-6-1841, dr. van Peter Lynenvonberg en Anna Maria Schummartz.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Barbara HONINGS, geb. Baucheim 13-9-1873.
 2. Martin Joseph HOENINGS, geb. Baucheim 18-8-1875, overl. Baucheim 17-3-1953.
 3. Peter HONINGS, geb. Baucheim 1-11-1880, volgt IXw.


IXw. Peter HONINGS (zn. van VIIIo), geb. Baucheim 1-11-1880, overl. Tüddern 9-4-1952, tr. Schwerte 25-11-1919 Meta Josefine BUSCHULTE, geb. Schwerte 27-3-1895.
Bidprentje van Peter H. in collectie archief Sittad-Geleen. Daarop staat als geboorteplaats Tüddern.
Uit dit huwelijk:
 1. Ferdinand Heinrich HONINGS, geb. Duisburg 29-4-1921, volgt Xn.


Xn. Ferdinand Heinrich HONINGS (zn. van IXw), geb. Duisburg 29-4-1921, overl. Tuddern 8-2-1989, tr. Tuddern 29-12-1948 Maria Franziska JESSEN, geb. Tuddern 11-3-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinz Peter HONINGS,.
 2. Christian Josef HONINGS, , tr. Gitta HOFFMAN.
 3. Franz Josef HONINGS, , tr.  Maria Hubertina HAGMANNS,.
 4. Katharina Brigitta HONINGS, geb. , tr. Martin MEURES.


Ve. Stephan HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-9-1712, overl. voor 8-1772, tr. Frelenberg 19-9-1737 Anna Barbara JANSEN, ged.(rk) Frelenberg 6-2-1720, overl. Frelenberg 2-8-1772.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Christianus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 31-3-1738.
 2. Johannus Theodorus HONIGS, ged. Frelenberg 28-9-1740, volgt VIi.


VIi. Johannus Theodorus HONIGS (zn. van Ve), ged. Frelenberg 28-9-1740, tr. Geilenkirchen 25-2-1759 Margaretha WINANDTS, geb./ged. Windhausen/Geilenkirchen 12/13-5-1738, dr. van Joannes Winandts en Maria Hamers.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Barbara HONIGS, ged. Frelenberg 11-2-1760, overl. Frelenberg 31-1-1830, tr. Frelenberg 3-10-1784 Henricus RIDDERS (OF REDER), ged. Frelenberg 14-7-1756, schoenmaker, overl. Frelenberg 18-8-1827, zn. van Joannes Ridders en Maria Catharina Frings.
 2. Hermanus Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 10-1-1762.
 3. Joanna Barbara HONIGS, ged. Frelenberg 4-12-1764, tr. Frelenberg 20-2-1787 Cornelius OFFERMAN.
 4. Anna Judith HONIGS, ged. Frelenberg 21-10-1767, overl. Baesweiler 15-3-1853, tr. Frelenberg 20-10-1795 Joannes Mathias DOUVEN, geb. Hoensbroek. Anna Judith H. had een voorechtelijk kind Joannes Henricus Hoenings, ged. 15-9-1793 Frelenberg, overl. 15-4-1794 Frelenberg.
 5. Maria Margaretha HONIGS, ged. Frelenberg 3-7-1773, volgt VIIl.
 6. Joannes Wilhelmus HöNIGS, ged. Frelenberg 20-11-1776, volgt VIIm.


VIIl. Maria Margaretha HONIGS (dr. van VIi), ged. Frelenberg 3-7-1773, overl. vermoedelijk Frelenberg 21-4-1826, .
Bij huwelijk in 1801 heet zij Anna Margaretha Hönings.
Kind(eren):
 1. Joannes Theodorus HOENIGS, ged. Frelenberg 13-4-1795, volgt VIIIp.

Maria Margaretha HONIGS, tr.(1) Geilenkirchen 10-5-1801 Josef KEUVEN (KEUFEN), ged.(rk) Frelenberg 19-3-1762, zn. van Wilhelm Keuven en Elisabeth Jacobs.


VIIIp. Joannes Theodorus HOENIGS (zn. van VIIl), ged. Frelenberg 13-4-1795, koetsier, overl. Geilenkirchen 28-4-1859, tr.(1) Helena MüCKEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gudula HONINGS, geb. Geilenkirchen 27-7-1829.

Joannes Theodorus HOENIGS, tr.(2) Catharina VALENTIN.
Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena HONINGS, geb. Geilenkirchen 23-4-1845, tr. Luik 13-3-1867 Simon Nicolas BERNIMOLIN, geb. Luik 12-12-1833, zn. van Henri Nicolas Joseph Bernimolin en Marie Josephe Carisse. bron huwelijk: scan op geneanet
 2. Hubert HONINGS, geb. Geilenkirchen 10-4-1848, overl. Süggerath 13-4-1849.
 3. Franz Hubert HONINGS, geb. Geilenkirchen 6-8-1850, overl. Geilenkirchen 22-12-1857.
 4. Catharina HONINGS, geb. Geilenkirchen 21-4-1853, overl. Geilenkirchen 4-1-1854.
 5. Catharina HONINGS, geb. Geilenkirchen 21-6-1855, overl. Geilenkirchen 27-1-1857.
 6. Michael HONINGS, geb. Geilenkirchen 14-6-1857, overl. Geilenkirchen 27-7-1858.


VIIm. Joannes Wilhelmus HöNIGS (zn. van VIi), ged. Frelenberg 20-11-1776, overl. Muthagen 24-12-1821, tr. Margaretha ZWEIPHENNIG, geb. Grotenrath ca. 1763, overl. Frelenberg 22-1-1834.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HöNIGS, geb./ged. Grotenrath/Marienberg 16/17-4-1799.
 2. Johann Peter HöNIGS, geb. Frelenberg ca. 1801, volgt VIIIq.
 3. Peter HöNIGS, geb. Frelenberg ca. 1803, volgt VIIIr.
 4. Pierre Joseph HöNIGS, geb. Frelenberg ca. 5-1807, overl. Frelenberg 9-2-1808.
 5. Heinrich HONINGS, geb. Frelenberg ca. 1812, volgt VIIIs.


VIIIq. Johann Peter HöNIGS (zn. van VIIm), geb. Frelenberg ca. 1801, overl. Frelenberg 30-4-1837, tr. Geilenkirchen 10-10-1824 Anna Maria BOHNEN (BONNé), geb. Hochheid ca. 1790, dr. van Peter Bohnen en Maria Elisabeth Paquen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HöNIGS, geb. Frelenberg 10-4-1825, tr. Frelenberg 20-11-1845 Joseph KRONENBERG, geb. Hünshoven 12-12-1822, smid, zn. van Jacob Kronenberg en Maria Catharina Thijssen.


VIIIr. Peter HöNIGS (zn. van VIIm), geb. Frelenberg ca. 1803, tr. Anna Maria HAHN.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gertrud HöNIGS, geb. Frelenberg ca. 1830, overl. Frelenberg 23-1-1834.


VIIIs. Heinrich HONINGS (zn. van VIIm), geb. Frelenberg ca. 1812, overl. Hunshoven 17-4-1852, tr. Geilenkirchen 5-1-1835 Theresia LIEBEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha HONINGS, geb. Hunshoven 30-10-1835, overl. Hunshoven 16-11-1835.
 2. Johann HONINGS, geb. Hunshoven 8-12-1836, volgt IXx.
 3. Gertrud HONINGS, geb. Hunshoven 10-4-1841, overl. Hunshoven 6-7-1841.
 4. Sibilla HONINGS, geb. Hunshoven 20-8-1842.
 5. Joseph HONINGS, geb. Hünshoven 16-8-1845, volgt IXy.
 6. Anna Margaretha HONINGS, geb. Hunshoven 24-7-1849, overl. Hunshoven 27-7-1852.


IXx. Johann HONINGS (zn. van VIIIs), geb. Hunshoven 8-12-1836, tr.(1) Maria Elisabeth LENNARTZ, overl. Hunshoven 5-4-1868.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Theresia HONINGS, geb. Hunshoven 15-2-1863.
 2. Johann Joseph HOENINGS, geb. Hunshoven 10-10-1865.
 3. Sibilla HöNINGS, geb. Hunshoven 11-1-1868, overl. Hunshoven 3-11-1868.

Johann HONINGS, tr.(2) Geilenkirchen 2-10-1868 Anna Elisabeth MEISEN, geb. Beggendorf 23-9-1844.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathias HOENINGS, geb. Hunshoven 3-8-1869, volgt Xo.


Xo. Mathias HOENINGS (zn. van IXx), geb. Hunshoven 3-8-1869, overl. Bardenberg 18-5-1946, tr. Bardenberg 29-5-1896 Margaretha (Maria Louisa ?) EYGELSHOVEN, geb. Bardenberg 14-2-1870.
Uit dit huwelijk 2 zonen en 3 dochters (zie e-mail Petra Zopp dd. 15-7-2000). Waaronder Franziska Hönings.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Johann Josef HöNINGS, geb. 17-3-1897, overl. 1960, tr.(1) Bardenberg 16-3-1931 Maria STRACK, geb. Vorweiden 29-6-1900, overl. Bardenberg 1957, dr. van Theodor Strack en Gertrud Mommertz. Eerste huwelijk van Peter Johann Josef ontleend aan www.iris-schagen.de, en tweede aan www.myheritage.nl. In laatste website staan enkele onnauwkeurigheden.
Peter Johann Josef Hönings, tr.(2) Ruth ENSTE, geb. 3-5-1909, overl. 2000.
 1. Gertrud HöNINGS, geb. Bardenberg 16-5-1903, overl. Bardenberg 19-11-1970, tr. N.N. ZOPP.


IXy. Joseph HONINGS (zn. van VIIIs), geb. Hünshoven 16-8-1845, tr. Erkelenz 1-6-1871 Gertrud HOMMELSHEIM, geb. Birgel 28-4-1845, dr. van Caspar Hommelsheim en Christina Bolder.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Neuss 2-3-1872.
 2. Josepha HONINGS, geb. Düsseldorf 28-11-1873.
 3. Johann HONINGS, geb. Düsseldorf 28-11-1874.


 

Terug naar indexpagina