Fragmenten en losse vermeldingen 

Bij mijn onderzoekben ik ook vele vermeldingen van Honings tegengekomen die (nog) niet te plaatsen zijn. Soms zal verder onderzoek nodig zijn om deze gegevens in een der genealogieën te kunnen inpassen; of is een toevalsvondst nodig om aanvullende gegevens te verkrijgen. Aanvullingen op onderstaande gegevens zijn meer dan welkom. Dus als u meer gegevens denkt te hebben, stuurt u me dan graag een e-mail met de aanvullende gegevens.

klik hier om terug te gaan naar de beginpagina

 

Nederland:

 

Op 17-10-1822 is te Arnhem overleden: Maria Ludovica Honings, 83 jaar oud, weduwe van Jan Ulenbroek. 
Leeftijdsopgave bij overlijden lijkt mij te hoog. Kinderen van haar zijn gedoopt in 1791 (te Bergen op Zoom) en in 1796 (in Groningen). 
Waarschijnlijk is Maria Ludovica geboren in Doornik (Tournai), Daar kan ze gedoopt zijn op 26-10-1754. Die datum komt uit de index. Bijbehorende gegevens (ouders, doopgetuigen) zijn niet meer te achterhalen omdat het betreffende register in 1940 tijdens de oorlog verloren is gegaan.

 

 In Zutphen duikt een Margaretha Honings op. Zij trouwt met Valentijn Memel, maar wordt kort daarop weduwe. En zij hertrouwt op 18-5-1806 (RK Grote Kerk) met Gerardus Nijmans. (ook gezocht door Ger Koote, Zoetermeer). 
N.B. bij huwelijk in 1806 wordt zij vermeld met de familienaam Hunink, 28 jaar oud, geboren te Zutphen. Dus waarschijnlijk geen Honings.

In Rotterdam is op 4-5-1800 het huwelijk voltrokken tussen Arnoldus Hoenings, jongman uit het Gulikerland, en Anna Sensen. Uit dit huwelijk is een zoon Joannes Wilhelmus Honings bekend die rk gedoopt wordt op 20-5-1801 (peter en meter zijn Wilhelmus Sensen en Maria Agnes Honings).
Arnoldus overlijdt op 29-6-1803. Hij is dan 36 jaar, en stadsdiaken, wonende in de Raamstraat bij de Vest (te Rotterdam).
Waar is Arnoldus geboren, en wie zijn zijn ouders ? 

 

I.              Jacobus Höning, geb. ca. 1733, overl. Roermond 19-8-1805, tr.(rk) Roermond 12-5-1767 Anna Catharina Vogels, ged. vermoedelijk Roermond 18-1-1741, overl. Roermond 12-11-1777, dr. van Joannes Vogels en Aldegondis Hertong (Hertog).

Jacobus Höning woonde bij zijn overlijden in de Veldstraat: Jacques Hönigh, 72 jaar. Bij zijn huwelijk wordt vermeld dat hij een zoon is van een invalide militair.

Anna Catharina Vogels is overleden in het kraambed.

Uit dit huwelijk:

 1.      Aldegonda Catharina Höning, ged.(rk) Roermond 20-5-1768.

 2.      Michael Höning, ged.(rk) Roermond 7-5-1769, begr. Roermond 20-8-1781.

Overleden aan de gevolgen van dysenterie.

 3.      Joannes Petrus Höning, ged.(rk) Roermond 30-4-1770, overl. Roermond 3-5-1839, volgt II.

 4.      Regina Höning, ged.(rk) Roermond 31-3-1771, tr. Roermond 5-12-1813 Henry Jacques van Saenen, zn. van Thomas van Saenen en Cornelia Willems.

 5.      Joannes Jacobus Höning, ged.(rk) Roermond 24-12-1772.

 6.      Maria Josephina Höning, ged.(rk) Roermond 6-4-1774, overl. Roermond 25-12-1841, tr.  (Jan) Hendericx.

 7.      Joanna Petronella Höning, ged.(rk) Roermond 11-5-1773, overl. Roermond 29-11-1856, tr. Roermond 7-6-1807 Guillaume Selderen (Selder, Seller), zn. van Jean Selderen en Agnes Janssens.

 8.      Joannes Nicolaus Höning, ged.(rk) Roermond 31-7-1776, kleermaker.

 9.      Maria Helena Höning, ged.(rk) Roermond 12-11-1777, tr. Roermond 22-10-1813 Chrétien Engelbert Wijers.

II.             Joannes Petrus Höning (zn. van I), ged.(rk) Roermond 30-4-1770, overl. Roermond 3-5-1839, tr.  Maria Elisabeth Rijcken, dr. van Gaspar Rijcken en Angelina Bellers.

Uit dit huwelijk:

 1.      Caspar Hubertus Höning, ged.(rk) Roermond 21-7-1808.

 2.      Joannes Höning, ged.(rk) Roermond 4-6-1809.

 3.      Henricus Donatus Höning, ged.(rk) Roermond 8-8-1811, volgt III.

 4.      Adriana Theresia Hubertina Höning, ged.(rk) Roermond 11-9-1813, tr. Roermond 23-4-1836 Jan Hendrik La Fleur.

 5.      Jacobus Hubertus Höning, ged.(rk) Roermond 17-11-1815.

 6.      Arnoldus Hubertus Höning, ged.(rk) Roermond 24-5-1817, overl. Roermond 28-11-1898, tr. Roermond 27-11-1851 Joana Maria Schepers, geb. Sittard.

 7.      Emmanuel Christianus Höning, ged.(rk) Roermond 25-12-1820.

 8.      Elisabeth Hönig, geb. Roermond 19-9-1823, tr.  Carl Friedrich Pilates (Plates, Pilatus).

III.           Henricus Donatus Höning (zn. van II), ged.(rk) Roermond 8-8-1811, tr. Roermond 19-9-1835 Maria Catharina Janssens.

Uit dit huwelijk:

 1.      Petrus Hubertus Höning, geb. Roermond 18-2-1837, tr. Roermond 8-1-1857 Maria Agnes Jacobs, geb. Roermond 11-1-1833, dr. van Joannes Jacobus Jacobs en Maria Magdalena Gritteren.

 

Duitsland / België

Johannes Henix, trouwt te Rheurdt op 26-7-1772 met Catharina Mulders.
Zij krijgen minstens een kind:

Mathias Henix (Hoenix), ged. Rheurdt 23-4-1773, overl. St.Hubert 6-10-1830, trouwt met Anne Sophie Kirner, ged. Hüls 11-10-1776, overl. St.Hubert 4-12-1833, dochter van Wilhelm Kernder (Kinder) en Anna Catharina Zenges (Zenckes).
Uit dit huwelijk:

Jean Henri Hoenix, geboren St.Hubert (Dld.) 7-6-1820, overl. Luik 28-12-1859, trouwt Luik 2-8-1854 Marie Mathilde Gibbels (Göbbels), geb. Kerkrade 18-7-1830, overl. 13-6-1855 te Kerkrade, dochter van Nicolas Joseph Gibbels en Marie Madeleine Reinckens 

 

------

Marin Sybilla Hönings
* about 1630, died 1658 in Denmark, Sonderburg(Danish: Sønderborg, Als)
oo 12.10.1656 in Sonderburg to goldsmith
Christopher von Barm, * about 1620 in (?)Kiel, died about 1700 in Sonderburg.

 

klik hier om terug te gaan naar de beginpagina