Fragmenten en losse vermeldingen 

Bij mijn onderzoekben ik ook vele vermeldingen van Honings tegengekomen die (nog) niet te plaatsen zijn. Soms zal verder onderzoek nodig zijn om deze gegevens in een der genealogieën te kunnen inpassen; of is een toevalsvondst nodig om aanvullende gegevens te verkrijgen. Aanvullingen op onderstaande gegevens zijn meer dan welkom. Dus als u meer gegevens denkt te hebben, stuurt u me dan graag een e-mail met de aanvullende gegevens.

klik hier om terug te gaan naar de beginpagina

 

Nederland:

 

Op 17-10-1822 is te Arnhem overleden: Maria Ludovica Honings, 83 jaar oud, weduwe van Jan Ulenbroek. 
Leeftijdsopgave bij overlijden lijkt mij te hoog. Kinderen van haar zijn gedoopt in 1791 (te Bergen op Zoom) en in 1796 (in Groningen). 
Waarschijnlijk is Maria Ludovica geboren in Doornik (Tournai), Daar kan ze gedoopt zijn op 26-10-1754. Die datum komt uit de index. Bijbehorende gegevens (ouders, doopgetuigen) zijn niet meer te achterhalen omdat het betreffende register in 1940 tijdens de oorlog verloren is gegaan.

 

 In Zutphen duikt een Margaretha Honings op. Zij trouwt met Valentijn Memel, maar wordt kort daarop weduwe. En zij hertrouwt op 18-5-1806 (RK Grote Kerk) met Gerardus Nijmans. (ook gezocht door Ger Koote, Zoetermeer). 
N.B. bij huwelijk in 1806 wordt zij vermeld met de familienaam Hunink, 28 jaar oud, geboren te Zutphen. Dus waarschijnlijk geen Honings.

In Rotterdam is op 4-5-1800 het huwelijk voltrokken tussen Arnoldus Hoenings, jongman uit het Gulikerland, en Anna Sensen. Uit dit huwelijk is een zoon Joannes Wilhelmus Honings bekend die rk gedoopt wordt op 20-5-1801 (peter en meter zijn Wilhelmus Sensen en Maria Agnes Honings).
Arnoldus overlijdt op 29-6-1803. Hij is dan 36 jaar, en stadsdiaken, wonende in de Raamstraat bij de Vest (te Rotterdam).
Waar is Arnoldus geboren, en wie zijn zijn ouders ? 

---------------------------------------------------------------

I.              Jacobus Höning, geb. ca. 1738, overl. Roermond 19-8-1805, verm. zn. van Tobias Höningh en Regina Wolfganck, tr.(rk) Roermond 12-5-1767 Anna Catharina Vogels, ged. Roermond 18-1-1741, overl. Roermond 12-11-1777, dr. van Joannes Vogels en Aldegondis Hertong (Hertog).

Jacobus Höning woonde bij zijn overlijden in de Veldstraat: Jacques Hönigh, 72 jaar. Bij zijn huwelijk wordt vermeld dat hij een zoon is van een invalide militair.
Anna Catharina Vogels is overleden in het kraambed.

Uit dit huwelijk:

 1.      Aldegondis Catharina Höning, ged.(rk) Roermond 20-5-1768.
Op 30-4-1793is Aldegondis Hönings in Roermond meter bij de doop van Felix Josephus Bloem, zoon van Joannes Bloem en Agatha Manten.

 2.      Michael Höning, ged.(rk) Roermond 7-5-1769, begr. Roermond 20-8-1781.
Overleden aan de gevolgen van dysenterie.

 3.      Joannes Petrus Höning, ged.(rk) Roermond 30-4-1770, wolspinner, overl. Roermond 3-5-1839, volgt II.

 4.      Regina Höning (Hönig), ged.(rk) Roermond 31-3-1771, overl. Roermond 2-5-1848, tr. Roermond 5-12-1813 Henricus Jacobus van Saenen, ged. Roermond 19-8-1793, hoedenmaker, overl. Roermond 6-10-1856, zn. van Thomas van Saenen en Cornelia Willems.

 5.      Joannes Jacobus Höning, ged.(rk) Roermond 24-12-1772.

 6.      Maria Josephina Höning, ged.(rk) Roermond 6-4-1774, overl. Roermond 25-12-1841, tr. Roermond 16-6-1795 Joannes Hendrikx, geb. 1773, ged. Roermond 7-3-1773, overl. Roermond 18-7-1821, zn. van Arnoldus Hendrikx en Ida Clout (Kloet).
Joannes Hendrikx is bij zijn doop genoteerd als Joannes Gerlacus Hendrikx.

 7.      Joanna Petronella Höning, ged.(rk) Roermond 11-5-1775, overl. Roermond 29-11-1856, tr. Roermond 7-6-1807 Wilhelmus Selderen (Selder, Seller), ged. Roermond 29-8-1786, overl. Roermond 14-3-1858, zn. van Jean Selderen en Agnes Janssens.

 8.      Joannes Nicolaus Höning, ged.(rk) Roermond 31-7-1776, kleermaker.

 9.      Maria Helena Höning, ged.(rk) Roermond 12-11-1777, overl. voor 1850, tr. Roermond 22-10-1813 Christianus Engelbertus Wijers, ged. Roermond 17-12-1788, schoenmaker, overl. Roermond 10-6-1863, zn. van Petrus Wijers en Anna Margaretha Weenen.
In het bevolkingsregister Roermiond 1850-1860 (folio 1238) staat Christianus Engelbertus Wijers al genoteerd als weduwnaar.

II.             Joannes Petrus Höning (zn. van I), ged.(rk) Roermond 30-4-1770, wolspinner, overl. Roermond 3-5-1839, tr. Roermond 25-10-1807 Maria Elisabeth Rijcken, ged. Roermond 19-11-1782, overl. Roermond 15-9-1830, dr. van Gaspar Rijcken en Angelina Bellaers.

Uit dit huwelijk:

 1.      Caspar Hubertus Höning, geb./ged.(rk) Roermond 21-7-1808, overl. Roermond 28-7-1808.

 2.      Joannes Höning, ged.(rk) Roermond 4-6-1809.

 3.      Henricus Donatus Höning, ged.(rk) Roermond 8-8-1811, metselaarsknecht (1835), overl. Roermond 14-10-1844, volgt III.

 4.      Adriana Theresia Hubertina Höning, ged.(rk) Roermond 11-9-1813, tr.(1)  Roermond 23-4-1836 Jan Hendrik Lafleur, geb. Roermond 25-1-1805, katoenwever, overl. Roermond 14-7-1840, zn. van Jan Peter Lafleur en Barbara Geurts, tr.(2)  Mönchengladbach ca. augustus 1842 Adolph Kirbergs, tr.(3)  Mönchengladbach 21-10-1854 Johann Anton Heutges.

Kind:

1.           Lodewijk Hönings, geb. Venlo 9-7-1834, overl. Venlo 17-9-1834.

 5.      Jacobus Hubertus Höning, geb./ged.(rk) Roermond 17-11-1815, overl. Roermond 22-11-1815.

 6.      Arnoldus Hubertus Höning, geb./ged.(rk) Roermond 24-5-1817, overl. Roermond 28-11-1898, tr. Roermond 27-11-1851 Joanna Maria Schepers, geb. Sittard 24-7-1812, dr. van Hendrik Schepers en Joanna Catharina Schmeitz.

 7.      Engelbert Höning, geb. Roermond 24-7-1819, overl. Roermond 10-3-1820.

 8.      Emmanuel Christianus Höning, geb./ged.(rk) Roermond 24/25-12-1820.

 9.      Elisabeth Hönig, geb. Roermond 19-9-1823, tr. Gladbach 2-2-1844 Carl Friedrich Plates (Pilates), geb. Gladbach 24-9-1815, huisschilder, zn. van Catharina Adelheid Plates (Renners).

 10.    Josephus Honig, geb. Roermond 16-8-1826.

 11.    Maria Helena Hubertina Heunig, geb. Roermond 20-12-1828, overl. Roermond 9-2-1832.

III.           Henricus Donatus Höning (zn. van II), ged.(rk) Roermond 8-8-1811, metselaarsknecht (1835), overl. Roermond 14-10-1844, tr. Roermond 19-9-1835 Maria Catharina Janssens, geb. Swalmen ca. 1796, dr. van Paulus Janssens en Anna Bongaerts.

Uit dit huwelijk:

 1.      Petrus Hubertus Hönig, geb. Roermond 18-2-1837, volgt IV.

IV.           Petrus Hubertus Hönig (zn. van III), geb. Roermond 18-2-1837, tr. Roermond 8-1-1857 Maria Agnes Jacobs, geb. Roermond 11-1-1833, dr. van Joannes Jacobus Jacobs en Maria Magdalena Gritteren.

Uit dit huwelijk:

 1.      Johannes Petrus Hubertus Hönig, geb. Roermond 15-5-1857.

 2.      Wilhelmus Hubertus Hönig, geb. Roermond 29-12-1860.

 3.      Paulus Hubertus Hönig, geb. Roermond 30-9-1862.

 4.      Maria Catharina Hubertina Hönig, geb. Roermond 24-12-1864.

 5.      Franciscus Hubertus Hönig, geb. Roermond 7-10-1866.

 6.      Josephus Johannes Hubertus Hönig, geb. Roermond 20-11-1868.

 7.      Christoffel Hubertus Hönig, geb. Roermond 15-11-1871.

 8.      Hendrikus Hubertus Hönig, geb. Roermond 2-11-1873, overl. Nijmegen 31-1-1952, volgt V.

V.             Hendrikus Hubertus Hönig (zn. van IV), geb. Roermond 2-11-1873, overl. Nijmegen 31-1-1952, tr. Groesbeek 10-5-1916 Wilhelmina Thijssen, geb. Groesbeek, overl. Heerlen 2-9-1963, dr. van Willem Thijssen en Johanna Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1.      Theodora Hönig, geb. Utrecht 13-4-1912, overl. Nijmegen 12-3-1933, tr.  Franciscus Rengers.

 2.      Geertruida Wilhelmina Hönig, geb. 1930, overl. Nijmegen 15-3-1931.

--------------------------------------------------------------------

 

Duitsland / België

I. Johannes Henix, tr. Rheurdt 26-7-1772 Catharina Mulders.
Uit dit huwelijk:
1. Mathias Henix, ged. Rheurdt 23-4-1773, overl. St.Hubert 6-10-1830, volgt II.

II. Mathias Henix (zn. van I), ged. Rheurdt 23-4-1773, overl. St.Hubert 6-10-1830, tr. Anne Sophie Kirner (Kährnder, Kender), ged. Hüls 11-10-1776, overl. St.Hubert 4-12-1833, dr. van Wilhelm Kernder (Kinder) en Anna Catharina Zenges (Zenckes).
Uit dit huwelijk:
1. Anne Marie Henix, geb. St.Hubert 22-2-1809.
2. Peter Joann Henix, geb. St.Hubert 2-3-1804.
3. Marie Adelaid Henigs, geb. St.Hubert 8-7-1806.
4. Marie Frederique Jeanne Bernarde Henix, geb. St.Hubert 20-5-1811.
5. Jean Henri Hoenix, geb. St.Hubert 7-6-1820, overl. Luik 28-12-1859, volgt III.

III. Jean Henri Hoenix (zn. van II), geb. St.Hubert 7-6-1820, overl. Luik 28-12-1859, tr. Luik 2-8-1854 Marie Mathilde Gibbels (Göbbels), geb. Kerkrade 18-7-1830, overl. voor december 1859, dr. van Nicolas Joseph Gibbels en Marie Madeleine Reinckens.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Mathilde Hubertina Hoenix, geb. Luik 13-9-1854.

------

Marin Sybilla Hönings
* about 1630, died 1658 in Denmark, Sonderburg(Danish: Sønderborg, Als)
oo 12.10.1656 in Sonderburg to goldsmith
Christopher von Barm, * about 1620 in (?)Kiel, died about 1700 in Sonderburg.

 

klik hier om terug te gaan naar de beginpagina