Genealogie HONINGS

opgemaakt op 1-1-2017 met GensData/D90
door K.E.J. Honings 
Let op: gegevens van deze website mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk stamboomonderzoek mits er bronvermelding plaatsvindt. Als u hier iets van uw gading gevonden heeft hoor ik dat graag. En natuurlijk hoor ik ook graag over correcties en aanvullingen. Herpublicatie van (grote) gedeeltes uit dit bestand is nadrukkelijk niet toegestaan. 
 

I. N.N., tr.  N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONINCKX, volgt IIa.
 2. Goswinus HONINKS, volgt IIb.
 3. Gertrudis HöNIGS. (Honichs, Honnix, Honnicks), overl. Höngen 15-4-1729, tr. Lambertus RECKEN, ged. vermoedelijk Höngen 30-5-1658, zn. van Mathias Recken en Judith Spetgens. In Höngen worden tussen 1697 en 1707 vijf kinderen van dit echtpaar gedoopt. \par Huwelijk is niet gevonden; tussen december 1695 en oktober 1697 is geen enkel huwelijk in Höngen ingeschreven. \par Lambertus Recken was eerder gehuwd met Christina Jansen (huwelijk op 11-9-1686 te Höngen). Christina is waarschijnlijk overleden op 21-5-1695.
 4. ? Agnes HONNICKX, tr.kerk Maastricht (St. Catharina) 4-4-1708 Petrus SPITGENS (SPETGENS). Huwelijk Maastricht 4-4-1708: Petrus Spitgens ex Hoengen et Agnes Honnickx ex Birden (Birgden?). Of zij in deze tak thuishoort is niet zeker. Wel zijn een Petrus Spetgens en een Agnes Honnichs doopheffers bij de doop van een kind van Gertrudis Honnichs en Lambertus Recken (op 29-1-1705 te Höngen). \par
 5. ? Maria HONIGS. Meter bij doop Joannes Hönigsz in 1697.


IIa. Joannes HONINCKX (zn. van I), overl. Heinsberg 19-11-1693, tr. Heinsberg 16-2-1681 Elisabeth WOLFS, ged.(rk) Heinsberg 9-8-1665, overl. Heinsberg 1-1-1694, dr. van Andreas Wolfs en Maria (of Margaretha?) NN..
Beide echtelieden zijn kennelijk jong overleden, als we de geboortedata van de kinderen bekijken. De toen nog in leven zijnde kinderen zullen onder voogdij gesteld zijn, en wellicht opgevoed bij grootouders of oom/tante. \par Tussen 1688 en 1697 woedde de Negenjarige oorlog, met veel troepenbewegingen, plunderingen en besmettelijke ziektes. Wellicht dat dit ten grondslag ligt aan de vele overlijdensgevallen in dit gezin.
Uit dit huwelijk:
 1. Renerus HONINCKX, ged.(rk) Heinsberg 18-2-1682, waarschijnlijk voor 1690 overl.
 2. Andreas HONINGSZ, ged. Heinsberg 24-5-1683.
 3. Gertrudis HONINX, ged. Heinsberg 22-7-1685, overl. vermoedelijk Heinsberg 29-5-1695.
 4. Otto HöNIX, ged. Heinsberg 21-11-1687, overl. Heinsberg 17-5-1695.
 5. Reinerus HONIGSZ, ged. Heinsberg 14-2-1690, overl. Heinsberg 5-6-1691.
 6. Reinerus HONIGS, ged. Heinsberg 29-3-1693.


IIb. Goswinus HONINKS (zn. van I), tr. Heinsberg 5-10-1687 Barbara PAS, overl. Höngen 30-11-1732.
Goswinus Honinks is mogelijk op 7-9-1726 te Hoengen overleden. Merkwaardig is dan wel dat Barbara Pas bij haar overlijden in 1732 vermeld wordt als 'uxor Goswini Honigs', d.w.z. als echtgenote van Goswinus Honigs.
Op 7-7-1728 trouwt een Barbara Pas zijn met Johannes Geillen. Bij dit huwelijk te Hoengen zijn Wolter en Lambert Honnicks getuigen. Deze Barbara Pas is waarschijnlijk een nichtje (gedoopt 28-7-1709) van eerdergenoemde Barbara.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinerus HONINGS, ged.(rk) Höngen 19-10-1690, volgt IIIa.
 2. Wolterus HöNIGS, ged.(rk) Höngen 13-10-1694, volgt IIIb.
 3. Joannes HöNIGSZ, ged. Höngen 21-7-1697.
 4. Lambertus HONNIX, ged.(rk) Höngen 21-11-1701, volgt IIIc.


IIIa. Reinerus HONINGS (zn. van IIb), ged.(rk) Höngen 19-10-1690, overl. Höngen 3-4-1766, tr. Höngen 26-1-1721 Catharina TENNERIJ, ged. Höngen 6-12-1690, overl. Höngen 15-9-1762, dr. van Martinus Tenere en Judith Spetgens.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara HONNICHS, ged.(rk) Höngen 21-10-1721, overl. 8-11-1745. In het overlijdensregister van Hoengen staat vermeld dat zij in Holland is overleden 'in itinere seu mari submersa', d.w.z. onderweg of verdronken in zee.
 2. Judith HONNICHS, ged.(rk) Höngen 19-1-1724, overl. Höngen 4-10-1747.
 3. Gertrudis HONNICHS, ged.(rk) Höngen 7-3-1726, overl. vermoedelijk Höngen 1-7-1767, tr. Höngen 21-7-1754 Laurentius ENGELEN.
 4. Catharina HONNICKS, ged.(rk) Höngen 1-9-1729, overl. Höngen 17-9-1799, tr.(1) Höngen 30-11-1758 Petrus PENNERS, overl. Höngen 26-2-1762, tr.(2) Höngen 8-6-1762 Godefridus JUTTEN, overl. Höngen 8-12-1798.
 5. Goswinus Lambertus HOENINGS, ged.(rk) Höngen 3-6-1732, overl. vermoedelijk Höngen 28-5-1744.


IIIb. Wolterus HöNIGS (zn. van IIb), ged.(rk) Höngen 13-10-1694, overl. Höngen 30-8-1761, tr. Höngen 3-7-1718 Cornelia GOSSENS, overl. Höngen 25-4-1776.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina HONNICKS, ged. Höngen 10-3-1721.
 2. Hendricus HONNICKS, ged. Höngen 20-4-1723, volgt IVa.
 3. Goswinus HONNICKS, ged. Höngen 22-11-1726, volgt IVb.
 4. Johannes Petrus HONIGS, ged. Höngen 28-9-1731, volgt IVc.
 5. Maria Barbara HOENINGS, ged. Höngen 8-12-1735, tr.(1) Höngen 12-5-1761 Petrus PAULSEN, tr.(2) Höngen 17-9-1769 Henricus LENARDS.


IVa. Hendricus HONNICKS (zn. van IIIb), ged. Höngen 20-4-1723, overl. Höngen 23-1-1796, tr.(1) Höngen 30-5-1751 Maria KEESMEEKERS, overl. Höngen 23-1-1758.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes HOENINGS, ged. Höngen 16-5-1752, volgt Va.
 2. Wolterus HOENINGS, ged. Höngen 18-8-1753.
 3. Gerardus HOENINGS, ged. Höngen 8-9-1754.
 4. Maria Helena HOENINGS, ged. Höngen 14-1-1758, overl. Brunssum 20-10-1819, tr.(1) Brunssum 14-8-1787 Johannes SWILLENS, ged. Brunssum 21-11-1736, overl./begr. Brunssum 15/17-3-1795, zn. van Hendrik Swillens en Margaretha Hamers, tr.(2) Oirsbeek 18-2-1799 (30 Pluv. VII) Christiaan CREMERS, ged. Brunssum 10-7-1762, overl. Brunssum 16-10-1800, zn. van Maria Sibilla Cremers.

Hendricus HONNICKS, tr.(2) Höngen 29-4-1759 Eva GIESEN, ged. Höngen 11-6-1732, overl. Aphoven 1-1-1808, dr. van Bernard Giessen en Catharina Mertens.
Uit dit huwelijk:
 1. Bernardus HONINGS, ged. Höngen 2-8-1760.
 2. Joannes Petrus HONINGS, ged. Höngen 17-2-1762, overl. Höngen 13-5-1775.
 3. Anna Catharina HONIGS, tr. Höngen 23-1-1788 Wilhelmus GERARDTS, ged.(rk) Höngen 21-7-1745, zn. van Petrus Gerardts en Catharina Spetgens.
 4. Anna Cornelia HONIGS, ged. Höngen 21-7-1765, overl. 3-1849, tr. Höngen 16-4-1793 Johannes Petrus TILLMANS, geb. Heinsberg, overl. 5-1843. Johannes P. Tillmans en Anna Cornelia Honigs (Honings) hebben gewoond in Laffeld.
 5. Wolterus HONIGS, ged. Höngen 15-9-1768, volgt Vb.
 6. Godefridus HONIGS, ged. Höngen 10-5-1772, overl. Höngen 10-5-1774.
 7. Bernardus HONIGS, ged. Höngen 14-7-1775, koopman te Diegem (1815), slachter te Brussel (1827), handelaar in vleeswaren(1838), overl. Brussel 25-5-1838, tr. Brussel 20-1-1819 Constance Josephe DELRONCHE, ged. Melin 3-10-1778, dr. van Jean Baptiste Delronche en Jeanne Francoise Desneux.


Va. Johannes HOENINGS (zn. van IVa), ged. Höngen 16-5-1752, overl. Sittard 7-2-1816, tr.(1) Sittard 3-2-1780 Maria Sybilla PENNERS, ged. Sittard 12-9-1751, overl. Sittard 29-1-1795, dr. van Geurt Penners en Barbara Noelmans.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Barbara HONINGS, ged. Sittard 22-5-1781, overl. Sittard 30-12-1813.
 2. Peter Mathis HONINGS, ged. Sittard 30-10-1784, volgt VIa.
 3. Maria Judith HONINGS, ged. Sittard 19-3-1788, overl. Sittard 29-8-1788.

Johannes HOENINGS, tr.(2) Sittard 15-11-1796 Wendelina WILLEMS, ged. Sittard 12-9-1771, overl. Sittard 28-12-1817, dr. van Gerardus Wilms en Cornelia Martens.
Wendelina Wilms hertrouwt Sittard 12-2-1817 Hendrik Scheepers.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik HONINGS, ged. Sittard 1-4-1798, volgt VIb.
 2. Marie Helene HONINGS, geb. Sittard 10-7-1799, overl. Sittard 9-3-1800.
 3. Marie Helene HONINGS, geb. Sittard 12-9-1800, overl. Sittard 4-8-1802.
 4. Ignaty Maro HONINGS, geb. Sittard 15-4-1802, overl. Sittard 13-8-1803.
 5. Goswinus HONINGS, geb. Sittard 7-8-1803, volgt VIc.
 6. Marie Helene HONINGS, geb. Sittard 14-7-1805, overl. Sittard 8-9-1854, tr. Sittard 8-12-1831 Jan Theodor Emanuel ZINCKEN, geb. Sittard 25-12-1812, zn. van Pieter Michel Zincken en Maria Elisabeth Janssen. Hij hertrouwt Sittard 8-11-1855 Geertruida Speetgens, geb. Schimmert 25-12-1828, d.v. Peter Sp. en Anna Megtildis Vankan. Waarschijnlijk is hij in 1862 met zijn vrouw geëmigreerd naar Noord-Amerika. Zie LTvG jaar 1988 blz. 72.
 7. Catherine HONINGS, geb. Sittard 9-5-1807, overl. Sittard 3-2-1811.
 8. Gerard Goswin HONINGS, geb. Sittard 25-10-1808, overl. Sittard 4-4-1810.
 9. Catharine Sybilla HONINGS, geb. Sittard 16-4-1810, overl. Sittard 5-6-1810.
 10. Jean Gerard HONINGS, geb. Sittard 28-6-1812, overl. Sittard 16-5-1826.


VIa. Peter Mathis HONINGS (zn. van Va), ged. Sittard 30-10-1784, landbouwer, overl. Sittard 16-3-1853, tr. Sittard 10-10-1816 Maria Catharina SOONS, ged. Spaubeek 24-2-1789, overl. Sittard 4-4-1839, dr. van Wijland Wouter Soons en Maria Sibilla Kremers.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Francis HONINGS, geb. Sittard 7-8-1817, overl. Sittard 27-10-1820.
 2. Hendrik Anton HONINGS, geb. Sittard 7-9-1819, volgt VIIa.
 3. Johanna Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 17-12-1821, tr. Sittard 21-7-1847 Stephanus KREUEN, geb. Isenbruch 12-2-1820, landbouwer, overl. Isenbruch 10-6-1869, zn. van Maria Gertrudis Kreuen.
 4. Maria Sibilla HONINGS, geb. Sittard 23-8-1823, tr.(rk)/tr.kerk Havert 27/28-10-1855 Peter PAULSEN, geb. Höngen 2-1-1814, landbouwer, zn. van Gerard Paulsen en Maria Agnes Blomen (of Plumen).
 5. Pieter Jozef HONINGS, geb. Sittard 17-2-1827, volgt VIIb.
 6. Anna Maria HONINGS, geb. Sittard 27-1-1830, overl. Beek 4-8-1912, tr. Sittard 12-10-1854 Jan Pieter KLINKERS, geb. Beek 19-2-1829, timmerman, ramaker, overl. Beek 6-4-1907 (1980 vlg GenDaLim4), zn. van Jan Leonard Klinkers en Maria Johanna Genders.


VIIa. Hendrik Anton HONINGS (zn. van VIa), geb. Sittard 7-9-1819, ramaker, timmerman, landbouwer, overl. Kleingenhout 5-4-1902, tr. Sittard 6-6-1844 Maria Elisabeth WOUTERS, geb. Beek 20-4-1814, overl. Kleingenhout 11-9-1885, dr. van Jacob Wouters en Elisabeth Dederen.
Uit dit huwelijk:
 1. Hubertina Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 23-1-1846, overl. Schimmert 22-1-1883, tr. Beek 19-10-1876 Hermaan Hubert BRULS, geb. Schimmert 1-8-1850, schoenmaker, overl. Beek 29-7-1913, zn. van Gerard Bruls en Anna Maria Dederen.
 2. Jacobus HONINGS, geb. Sittard 23-8-1848, overl. Sittard 8-4-1850.
 3. Maria Sibilla HONINGS, geb. Sittard 24-9-1850, overl. Maastricht 5-1-1923, tr. Maastricht 9-10-1872 Pieter Hubertus WILLEMS, geb. Ulestraten 28-12-1847, overl. Maastricht 17-7-1916, zn. van Pieter Leonardus Willems en Maria Catharina van Reijmersdael.
 4. Christiaan HONINGS, geb. Sittard 16-3-1853, overl. Sittard 17-4-1853.
 5. Maria Christina HONINGS, geb. Sittard 3-3-1854, overl. Kleingenhout 14-11-1883, tr. Beek 2-10-1879 Renier Hubert BOVENS, geb. Puth 19-5-1850, landbouwer, overl. Kleingenhout 16-4-1934, zn. van Jan Mathijs Bovens en Maria Judith Lienaerts.
 6. Christiaan Jozef HONINGS, geb. Sittard 20-3-1857, overl. Sittard 3-8-1861.


VIIb. Pieter Jozef HONINGS (zn. van VIa), geb. Sittard 17-2-1827, timmerman, overl. Sittard 4-4-1890, tr. Sittard 16-7-1852 (Anna Maria) Gertrudis STELTEN, geb. Isenbruch 28-1-1817, overl. Sittard 30-12-1901, dr. van Franz Stelten en Maria Agnes Wilms.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik HONINGS, geb. Sittard 8-7-1853, volgt VIIIa.
 2. Jan Mathis HONINGS, geb. Sittard 12-2-1855, volgt VIIIb.
 3. Anna Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 10-12-1857, overl. Sittard 4-5-1862.
 4. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 12-3-1860, overl. Sittard 27-4-1928, tr. Sittard 4-4-1913 Franciscus Hubertus UBBEN, geb. Horn 12-8-1851, zadelmaker, overl. Sittard 21-5-1930, zn. van Jan Hubert Ubben en Maria Houtmortels. Franciscus Hubertus, geboren te Horn op 12 augustus 1851. \par Hij was gehuwd (1) met Mechtildis Timmermans. \par Hij is getrouwd te Sittard op 25 september 1909 (2) met Paulina Franken, geboren te Lobberich (D) op 29 juni 1857, dochter van Martin Franken en Aldegonda Schmax. \par Hij is getrouwd te Sittard op 4 april 1913 (3) met Maria Gertrudis Honings, geboren te Sittard op 12 maart 1860, dochter van Peter Joseph Honings en Maria Gertrudis Stelten. \par Bron: http://www.oosnaer.nl/stamboomonderzoek/gezinsoverzic.hten2016/HZ119065.HTM (april 2016).
 5. Jan Martin HONINGS, geb. Sittard 21-12-1861, timmerman, overl. Sittard 25-1-1899.


VIIIa. Hendrik HONINGS (zn. van VIIb), geb. Sittard 8-7-1853, timmerman, overl. Sittard 3-3-1922, tr. Sittard 6-4-1888 Maria Helena BEAUMONT, geb. Munstergeleen 17-4-1863, overl. Sittard 30-7-1923, dr. van Martinus Beaumont en Maria Catharina Heijnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Martin HONINGS, geb. Sittard 4-3-1889, volgt IXa.
 2. Jan Mathis HONINGS, geb. Sittard 28-6-1890, volgt IXb.
 3. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 23-11-1891, overl. Maastricht 17-4-1976, tr. Sittard 2-5-1919 Jacobus Hubertus MULLENEERS, geb. Ambij 9-7-1890, schoenmaker, overl. Maastricht 2-4-1957, zn. van Mathijs Lodewijk Mulleneers en Maria de la Haye.
 4. Josephina HONINGS, geb. Sittard 1-6-1893, overl. Sittard 7-1-1971, tr./tr.kerk Sittard 7/8-11-1919 Theodorus Leonardus CLAESSENS, geb. Limbricht 17-2-1893, timmerman-aannemer, overl. Limbricht 13-8-1950, zn. van Johannes Leonardus Claessens en Anna Maria Spee.
 5. Godfrid HONINGS, geb. Sittard 26-10-1894, volgt IXc.
 6. Hendrik HONINGS, geb. Sittard 25-9-1896, volgt IXd.
 7. Johannes Antonius HONINGS, geb. Sittard 18-9-1898, overl. Sittard 22-12-1898.
 8. Maria Anna Catharina HONINGS, geb. Sittard 21-7-1900, overl. Kerkrade 3-12-1966, tr. Sittard 16-8-1924 Adam STAHL, geb. Untershausen(gem. Holler) 16-7-1890, stoomwalsmachinist, overl. Kerkrade 18-9-1967, zn. van Johann Stahl en Eva Schlemmen.
 9. Maria Christina Louisa HONINGS, geb. Sittard 24-12-1902, overl. Sittard 25-5-1969, tr. Sittard 6-5-1927 Maximiliaan Joseph Maria KILKENS, geb. Sittard 22-5-1895, elektriciën, overl. Sittard 14-5-1955.
 10. Maria Antonia HONINGS, geb. Sittard 14-12-1904, overl. Sittard 4-12-1978, tr. Sittard 10-9-1926 Charles Joseph Cécile PALMEN, geb. Sittard 6-7-1903, kleermaker, overl. Sittard 27-7-1967.
 11. Peter Joseph HONINGS, geb. Sittard 14-12-1904, volgt IXe.


IXa. Jan Martin HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 4-3-1889, timmerman, overl. Sittard 14-12-1971, tr. Sittard 20-6-1919 Maria Catharina EKERMANS, geb. Sittard 18-1-1888, overl. Sittard 4-2-1969, dr. van Jan Hendrik Ekermans en Margaretha Hammelstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Paul Marie HONINGS, geb. Sittard 5-4-1920, timmerman, overl. Sittard 22-10-1990, tr. Sittard ca. 5-4-1945 Maria Hubertina Antonia EHLEN, geb. Sittard 18-3-1921, overl. Sittard 5-2-2008.
 2. Helena Maria Laurentia HONINGS, geb. Sittard 8-8-1921, overl. Sittard 10-3-2011, tr. Sittard 30-1-1948 Jan Willem Jozef GRUISEN, geb. Sittard 5-4-1916, overl. Sittard 9-3-1979.
 3. Mathieu Marie HONINGS, geb. Sittard 21-9-1924, overl. Sittard 8-8-1944.
 4. Guillaume Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 15-6-1926, rangeerder, seinhuiswachter NS, overl. Sittard 18-4-1962, tr.(rk)/tr.kerk Sittard 28-7/23-9-1950 Josephina Johanna Gerarda COUMANS, geb. Sittard 22-11-1928, overl. Sittard 30-5-2013. Josephina J.G. Coumans hertrouwt Sittard 9-7-1964 Hendrikus Josephus Heijnens, geb. 26-5-1927. Uit dit huwelijk 1 dochter: Yvonne Heijnens, geb. 1-8-1965.


IXb. Jan Mathis HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 28-6-1890, timmerman, overl. Sittard 20-1-1968, tr. Sittard 28-12-1928 Maria Jeanette Elisa SALDEN, geb. Sittard 27-4-1899, overl. Sittard 10-10-1975, dr. van Franciscus Petrus Salden en Maria Elisabeth Tummers.
Uit dit huwelijk:
 1. Martin Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 21-3-1930, onderwijzeres, overl./begr. Sittard 11/16-1-2010, tr. Sittard 31-8-1957 Arnoldus Anna Gerardus DIETEREN, geb. Sittard 9-4-1929, overl./begr. Sittard 19/23-3-2002.
 2. Gertruda Maria Hendrica HONINGS, geb. Sittard 28-10-1932, overl. Enschede 21-1-1985, tr. Sittard 22-12-1961 Wilhelmus Gerardus Maria COENEN, geb. Sittard 25-7-1932, overl. Borne 8-9-2007.


IXc. Godfrid HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 26-10-1894, marechaussee, overl. Sittard 20-12-1966, tr. Sittard 23-1-1926 Agnes Maria Hubertina ROëERS, geb. Boxmeer 17-8-1894, overl. Sittard 18-1-1973, dr. van Willem Jacob Roeërs en Maria Agnes Cörvers.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Jacobus Hendricus HONINGS (roepnaam Harry), geb. Slenaken 10-12-1926, kapitein KLU, overl. Venhorst 6-12-1996, tr. Aarle-Rixtel 15-1-1952 Theodora Johanna Josefina RAIJMAKERS, geb. Aarle-Rixtel 11-3-1922, overl. Veghel 4-2-2012, dr. van Hendrikus Raijmakers en Huberdina van Brug. Gescheiden 12-6-1975 Aarle-Rixtel. Harry woonde sinds september 1975 samen met Martina Catharina van Bakel.
 2. Godfrid Willem Jacob HONINGS, geb. Slenaken 1-9-1928, meubelmaker, overl. 7-9-1997, tr. Gulpen 17-2-1955 Elise Josephine LOOZEN, geb. Gulpen 18-2-1931, overl. 17-6-2001, begr. Susteren 21-6-2001, dr. van Hendrikus Hubertus Loozen en Anna Maria Lemmens.
 3. Agnes Hubertina Josephina HONINGS, geb. Kerkrade 19-2-1932, overl. Susteren 30-12-2007, begr. Sittard, tr. Susteren 19-2-1954 Wilhelmus Hubertus ENGELS, geb. Liessel 10-12-1923, opperwachtmeester Rijkspolitie, overl. Sittard 28-6-2001, zn. van Gerardus Engels en Dina Sleegers.


IXd. Hendrik HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 25-9-1896, overl. Sittard 13-11-1970, tr. Grevenbicht 2-4-1920 Agnes CRAMERS, geb. Grevenbicht 6-7-1897, overl. Sittard 20-4-1974, dr. van Hendrikus Cramers en Anna Maria Leurs.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrikus HONINGS, geb. Grevenbicht 11-7-1920, overl./begr. Sittard/Obbicht 27-8/1-9-1998, tr. Obbicht en Papenhoven 22-4-1949 Richarda Geertruida STRöSSER, geb. Zutphen 22-3-1914, overl. 27-4-2002.
 2. Maria Josephina HONINGS, geb. Grevenbicht 9-2-1922, overl. Grevenbicht 4-9-2010, tr. Grevenbicht 15-7-1947 Peter Martinus Hubertus IN 'T PANHUIS, geb. Grevenbicht 17-7-1922, overl./begr. Grevenbicht 19/22-5-1976.
 3. Constant Alphons Gerardus HONINGS, geb. Grevenbicht 22-11-1925, elektriciën, overl. Stein 25-9-2014, tr. Obbicht 8-9-1950 Johanna Maria CONJOUR, geb. Obbicht 4-10-1927, overl. Stein 17-1-2014.
 4. Josephina Maria Johanna HONINGS, geb. Grevenbicht 30-9-1929, overl. Sittard 8-1-2011, tr. Grevenbicht 28-8-1952 Petrus Hubertus KITZEN, geb. Grevenbicht 7-5-1927, overl. Grevenbicht 17-7-1978.
 5. Helena Nicolina Josephina HONINGS, geb. Grevenbicht 31-3-1934, overl. Roermond 15-6-2006, tr. Grevenbicht 15-5-1965 Theodorus Lambertus KEULERS, geb. Obbicht 5-10-1935, overl. Obbicht 15-6-2015.


IXe. Peter Joseph HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 14-12-1904, overl. Peoria (Ill. 8-11-1980, tr. Sittard 29-5-1925 Josefine Maria KOPPEI, geb. Bochum 15-1-1905, overl. Peoria (Ill. 27-9-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Martina Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 23-6-1925, tr. Sittard 31-7-1945 Claus Alongo MILLER, geb. Emden Ill. 17-10-1921.
 2. Antonia Gertruida HONINGS, geb. Sittard 18-6-1927, overl. Toronto 4-11-2005, tr. Sittard 31-7-1951 John Wirsturs OZOLINS, geb. Riga (Letland) 19-11-1927. Toronto star 09-11-2005: OZOLINS, Gerta Antonia (née HONINGS). Passed away Friday, November 4, 2005 at Centenary Hospital, due to a lengthy illness caused by a stroke, in her 78th year. Beloved wife of John (of 54 years). Loving mother of Christopher. She is survived by sisters Maria, Josephine, Catherine, brother Harry (of Illinois, U.S.A.), sister Lies (of the Netherlands) as well as many nieces, nephews and in-laws in Latvia. Devoted sister of the late Peter Joseph. She worked proudly for many years in the garment industry. The family will receive Friends at the Ogden Funeral Home, 4164 Sheppard Ave. East, Agincourt (east of Kennedy Rd.) on Thursday from 6-9 p.m. Funeral Mass to be held on Friday at 10 a.m. at Holy Spirit Roman Catholic Church, 3526 Sheppard
 3. Elisa Mathilda HONINGS, geb. Sittard 19-9-1928, overl. Sittard-Geleen 5-4-2014, tr. Sittard 27-8-1953 Jacobus BOS, geb. Sittard 29-3-1928, overl. Sittard-Geleen 7-6-2001.
 4. Peter Joseph HONINGS, geb. Sittard 11-11-1933, overl. Peoria (Ill. 21-1-2003, tr. Peoria (Ill. 14-4-1956 Mary Ellen LEE, geb. Decatur Ill. 6-6-1936, overl. Peoria (Ill. 9-12-2011. Mary Ellen Honings, 75, of Peoria died at her residence at 1:46 a.m. on Friday, Dec. 9, 2011. \par She was born in Decatur, Ill., on June 6, 1936, to Leonard and Mary Fears Lee. She married the love of her life, Peter Joseph Honings of Sittard, Holland, in Peoria on April 14, 1956. He preceded her in death in Peoria on Jan. 21, 2003. \par She was also preceded in death by one brother. \par She is survived by two sons, Joseph (Debra) Honings and Antonius (Barb) Honings, both of Peoria; one daughter, Elizabeth (Frank) Silva of Elizabethtown, Ky.; six grandchildren, Danielle, Zachary, Nicholas, Joseph, Frankie and Mary Maude; two stepgrandchildren, John and Kevin; and two great-grandchildren. \par Mary Ellen graduated from Academy of Our Lady HighSchool in Peoria, Ill. While raising three young children she continued her education and earned a bachelor of fine arts degree with honors from Bradley University in Peoria, Ill. \par With her love of the arts, she became an art instructor at Illinois Central College and later at Father Sweeney School. She inspired and guided artists, young and old, to follow their dream. She felt truly blessed drawing and painting with her grandchildren. She provided art therapy or lessons to YWCA of Peoria, Lakeview Museum of Arts and Sciences, Tazewell County Resource Center, Peoria Art Guild, PARC, Peoria Heights High School, Sharon Healthcare Facilities, Cancer Center for Healthy Living, Central Illinois Agency for the Visually Impaired and Holy Family Parish Cub Scouts.\par Throughout her life she enjoyed drawing, painting and working with clay. Mary Ellen created many lovely pieces that are adored by those who knew her, and by that measure is remembered as a truly great artist. \par A beloved daughter, wife, mother, mother-in-law, godmother, grandmother and friend, Mary Ellen was known for her kindness, compassion and concern for others. She provided you comfort and support and celebrated your joys. Many enjoyable hours were spent with her friends at book club, dinner theaters and antiquing. She captured your heart with her genuine love and friendship. \par Some of her many specialties were making wedding flower arrangements for friends and family and clay impressions of hands or feet for keepsakes. Mary Ellen had a specialinterest in British culture and was elated to visit England. She was renowned for adding her own personal twist to recipes. Everyone cherished her New Year's Waffles. \par Every time we see a bluebird or smell lavender we will think of Mary Ellen. She will be missed and remembered by all those she had touched in her life. \par She was a member of Holy Family Catholic Church. \par Burial will be in Resurrection Cemetery. \par Published in Peoria Journal Star from December 11 to December 12, 2011
 5. Josephina Godefrida HONINGS, geb. Sittard , tr. Peoria (Ill. James Arthur HACKETT, geb. Peoria (Ill. .
 6. Hendrikus Antonius HONINGS, geb. Sittard , tr. Nancy Renee CHARBONNEAUX, geb. Burlington , dr. van Noel Richard Charbonneaux en Mildred Mack.
 7. Catharina Antonia HONINGS, geb. Sittard , computer technician, Peoria.


VIIIb. Jan Mathis HONINGS (zn. van VIIb), geb. Sittard 12-2-1855, timmerman, overl. Sittard 9-6-1916, tr. Sittard 30-3-1883 Maria Helena COURAGE, geb. Sittard 28-5-1855, overl. Sittard 12-12-1910, dr. van Peter Courage en Maria Elisabeth Donnay (Donnee).
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 9-1-1884, overl. Sittard 2-2-1900.
 2. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 26-4-1885, overl. Sittard 24-2-1888.
 3. Peter Hendrik HONINGS, geb. Sittard 31-8-1886, volgt IXf.
 4. Peter Johannes HONINGS, geb. Sittard 6-6-1888, volgt IXg.
 5. Jan Martin HONINGS, geb. Sittard 5-3-1890, volgt IXh.
 6. Maria Helena HONINGS, geb. Sittard 28-2-1892, overl. Sittard 27-2-1974, tr. Sittard 26-10-1917 Joseph Louis CREMERS, geb. Sittard 14-12-1872, landbouwer, overl. Sittard 4-12-1927, zn. van Peter Joseph Cremers en Maria Elisabeth Dols.
 7. Frans HONINGS, geb. Sittard 11-2-1894, overl. Sittard 12-6-1896.
 8. Maria Catharina HONINGS, geb. Sittard 13-6-1898, overl. Saumur 23-6-1984, begr. Bagneux, tr. St.Lambert (Fr.) 14-6-1926 Gaston BOURGERIE, geb. St.Lambert (Fr.) 3-10-1900, overl. Saumur 30-6-1986, begr. Bagneux.


IXf. Peter Hendrik HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Sittard 31-8-1886, handelaar, overl. Sittard 23-5-1952, tr.(1) Obbicht 11-4-1913 Maria Elisabeth WINTERAAKEN, geb. Obbicht 26-4-1892, overl. Sittard 15-11-1918, dr. van Wiro Winteraaken en Mechtildis Peters.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Mathijs HONINGS, geb. Obbicht 11-6-1913, bakker-kruidenier, overl. Sittard 14-10-1997, tr. Venlo 3-8-1942 Theodora Henriette MANS, geb. Venlo 11-12-1905, overl. Sittard 6-6-1990.
 2. Helena Wilhelmina Maria HONINGS, geb. Sittard 9-6-1914, overl. Sittard 30-8-1914.
 3. Maria Johanna Mechtilda HONINGS, geb. Sittard 26-8-1915, overl. 28-8-1997.
 4. Jan Martin HONINGS, geb. Sittard 11-10-1916, overl. Sittard 15-10-1995, tr. Maastricht 6-8-1941 Maria ROSIER, geb. Sint Pieter 11-2-1915, overl. Sittard 24-5-2005, dr. van Franciscus Lambertus Rosier en Cornelia Serpente.

Peter Hendrik HONINGS, tr.(2) Sittard 15-11-1935 Maria Catharina Louisa GEURTS, geb. Sittard 26-3-1898, overl. Sittard 5-10-1984, dr. van Jan Joseph Geurts en Elisabeth Gertrudis Rutten.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Martin Gerardus HONINGS, geb. Sittard 13-5-1936, tr. Rome 10-4-1962 Emilia Anna Floriani Corinela VICHI, geb. Rome 12-4-1940.
 2. Jozef Marinus Gerardus HONINGS, geb. Sittard 12-3-1939, overl. Sittard 9-11-2013, tr. Echt 12-7-1965 Josephina Maria Johanna CUIJPERS, geb. Echt 12-3-1940.


IXg. Peter Johannes HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Sittard 6-6-1888, overl. Sittard 21-11-1933, tr. Sittard 27-4-1917 Maria Catharina Louisa GEURTS, geb. Sittard 26-3-1898, overl. Sittard 5-10-1984, dr. van Jan Joseph Geurts en Elisabeth Gertrudis Rutten.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joseph HONINGS, geb. Sittard 6-10-1917, overl. Sittard-Geleen 26-10-2002, tr. Sittard 8-1-1943 Jeanne Marie HEINEN, geb. Sittard 16-11-1918, dr. van Hendrikus Jacobus Heinen en Maria Victorina Josephina Anto Wijnen.
 2. Gertrudis Henriëtte HONINGS, geb. Sittard 25-12-1918, overl. Sittard-Geleen 6-1-2014, tr. Sittard 2-5-1947 Mathias Wilhelmus KANTERS, geb. Weert 5-3-1918, overl. Sittard 19-10-2002, zn. van Emanuel Kanters en Johanna Hubertina Roosen.
 3. Martin Marie HONINGS, geb. Sittard 11-5-1921, pater Carmeliet (kloosternaam: pater Bonifatius).
 4. Hubertina Louisa HONINGS, geb. Sittard 23-10-1923, overl. Sittard 6-7-2016, tr. Sittard 27-7-1951 Jacobus RUIJTERS, geb. Born 17-6-1923, schilder, overl. Sittard 26-1-2004, zn. van Hubertus Ruijters en Maria Agnes Dukers.
 5. Gertruda Gerarda Theresia HONINGS, geb. Sittard 27-8-1926, overl. Sittard 11-5-1974, tr. Sittard 13-7-1964 Arnoldus Johannes Jozef HERIJGERS, geb. Best 31-3-1926, herenkapper, overl. Sittard 20-8-2000, zn. van Wilhelmus Herijgers en Margaretha van Swaemen.
 6. Gaston Gerardus Theresia HONINGS, geb. Sittard 28-8-1927, tr. Sittard 23-5-1955 Maria Barbara Gertruda DRIESSEN, geb. Geleen 12-4-1932, overl. Sittard 9-4-2011, dr. van Mathis Driessen en Maria Gertruda Leben.
 7. Gertruda Maria HONINGS, geb. Sittard 16-4-1930, overl. Sittard 24-4-2016, tr. Sittard 30-4-1948 Theodorus Johannes Gerardus BIJLMAKERS, geb. Geleen 30-1-1929, overl. vermoedelijk Brunssum voor 2002, zn. van Peter Godefridus Bijlmakers en Lucia Catharina van Lier.


IXh. Jan Martin HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Sittard 5-3-1890, schrijnwerker, overl. Schinnen 12-4-1925, tr. Geleen 26-8-1920 Johanna Franziska EGGERSDORFER, geb. Beuerberg 1-9-1897, overl. Heerlen 31-3-1974, dr. van Franz Eggersdorfer en Magdalena Schlosgangl.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Marie HONINGS, geb. Sittard 18-7-1921, overl. Pjatility (Rusland) (gesneuveld in WO II) 10-2-1942.
 2. Maria Helena HONINGS, geb. Sittard , tr. Heerlen  Edmund Franz KESSLER, geb. Meschweiler.


VIb. Hendrik HONINGS (zn. van Va), ged. Sittard 1-4-1798, landbouwer, overl. Sittard 20-6-1861, tr.(1) Sittard 9-11-1840 Maria Elisabeth CREMERS, geb. Sittard 13-11-1813, overl. Sittard 3-5-1841, dr. van Mathis Cremers en Agatha Janssen.
Hendrik HONINGS, tr.(2) Sittard 14-7-1847 Joanna Maria LUIJTEN, geb. Geleen 6-4-1803, overl. Sittard 10-9-1858, dr. van Jacob Luijten en Catharina Elisabeth Notermans.
Uit dit huwelijk:
 1. Goswin HONINGS, geb. Sittard 30-4-1846, overl. Sittard 20-12-1856.


VIc. Goswinus HONINGS (zn. van Va), geb. Sittard 7-8-1803, overl. Havert 26-7-1853, tr.kerk Millen 30-5-1836 Anna Mechtildis PAULSEN, geb. Grosz Wehrhagen 26-6-1809, overl. Havert 5-6-1857, dr. van Gerard Paulsen en Maria Agnes Blomen (of Plumen).
Mechtildis Paulsen hertrouwt Havert 7-1-1856 Johann Mathias van Wegberg, geb. Echt ca. 11-11-1824, zn. van Lambert van Wegberg en Maria Ida Boonen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Heinrich HOENINGS, geb. Saeffelen 11-3-1837, overl. Isenbruch 17-9-1840.
 2. Maria Helena HOENINGS, geb. en ged.(rk) Isenbruch/Havert 8-8-1838.
 3. Maria Hubertina HOENINGS, geb. en ged. Isenbruch/Havert 13-5-1840.
 4. Joanna Gertrudis HOENINGS, geb./ged. Isenbruch/Havert ca. 30-12/31-12-1841.
 5. Maria Elisabeth HONINGS, geb. en ged. Isenbruch/Havert 3-3-1843, overl. Havert 23-6-1845.
 6. Johann Heinrich HONINGS, geb. en ged. Isenbruch/Havert 11-5-1844.
 7. Anna Maria (Elisabetha) HONINGS, geb./ged. Isenbruch/Havert 27/28-7-1847, tr. Havert 22-1-1870 Johann Mathias KüPERS, geb. Schalbruch 30-10-1837, zn. van Martin Küpers en Cornelia Stijnen.
 8. Paulus HONINGS, geb. en ged. Isenbruch/Havert 28-7-1847, overl. Havert 18-4-1849.
 9. Johann Karl HONIGS, geb. 13-5-1849, ged. Havert 13-5-1849, overl. Havert 15-5-1849.
 10. Maria Ida HONIGS, geb. 18-4-1850, ged. Havert 18-4-1850.
 11. Maria Petronella HONIGS, geb. 28-6-1852, ged. Havert 28-6-1852, overl. Rheindahlen 24-12-1916, tr. Rheindahlen 25-11-1889 Michael BREUER, geb. Erkelenz 10-10-1858, zn. van Michael Breuer en Margaretha Hark. Michael Breueris geboren in Wockerath, Bürgermeisterei Erkelenz.


Vb. Wolterus HONIGS (zn. van IVa), ged. Höngen 15-9-1768, koopman, overl. Wavre 6-8-1814, tr.(1) Brunssum 19-4-1796 Maria Catharina PLUM, overl. Brunssum 15-5-1803, dr. van Henricus Plum en Cornelia Blijlevens.
Wolterus wordt in Belgie Walter Honings genoemd.

Wolterus HONIGS, tr.(2) Anderlecht 24-4-1805 Marie Joseph LE CAPITAINE, geb. Wavre 5-2-1774, overl. Wavre 6-6-1815, dr. van Arnoud Le Capitaine en Petronille Depre.
Uit dit huwelijk:
 1. Bernard Désiré HONINGS, geb. Brussel 17-3-1806, volgt VId.
 2. Marie Josephine HONINGS, geb. Brussel 17-9-1807, overl. Elsene 29-10-1877, tr. Brussel 17-12-1828 Henri EGGERICKX.
 3. Victor Joseph HONINGS, geb. Brussel 13-4-1809.
 4. Joseph Victor HONINGS, geb. Brussel 13-9-1810.
 5. Elisabeth Antoinette HONINGS, geb. Brussel 7-3-1812, overl. Wavre 11-10-1871, tr. Jean Baptiste PUTTEMANS, graanhandelaar, overl. Wavre 22-11-1877, zn. van Pierre Puttemans en Marie Thérèse Panny. Het lijkt er veel op dat hij ook in de registers voorkomt als Jean Baptiste Vandervecken.


VId. Bernard Désiré HONINGS (zn. van Vb), geb. Brussel 17-3-1806, caféhouder, overl. Sint-Gillis 12-1-1869, tr.(1) Brussel 21-11-1827 Catherine VAN CAUWELAERT, geb. Brussel 19-1-1805, overl. Brussel 17-6-1836, dr. van Jean Baptiste van Cauwelaert en Catharine Abeloos.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren kind HONINGS, geb. Brussel 23-2-1828.
 2. Marie Emerence HONINGS, geb. Brussel 12-1834, overl. Brussel 24-10-1836.

Bernard Désiré HONINGS, tr.(2) Brussel 23-11-1836 Mary BECKETT, geb. Dublin (Ierland) 25-9-1814, overl. Elsene 31-10-1873, dr. van Robert Beckett en Mary White.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Désiré HONINGS, geb. Brussel 5-9-1837, volgt VIIc.
 2. Guillaume Joseph HONINGS, geb. Brussel 23-5-1840, kleermaker, overl. Parijs 10-1-1893. Guillaume ging op 20-10-1880 naar Parijs.
 3. Henri HONINGS, geb. Brussel 14-6-1842, volgt VIId.
 4. Mary Josephe HONINGS, geb. Sint-Gillis 13-11-1844, overl. Brussel 26-12-1879, tr. Brussel 12-4-1869 Guillaume HUIJSECOM, geb. Leuven 30-3-1846, zn. van Jean Huijsecom en Anne Elisabeth Goeleven.
 5. Leonard HONINGS, geb. Sint-Gillis 25-4-1847, volgt VIIe.
 6. Louise Elisabeth HONINGS, geb. Sint-Gillis 30-6-1852, tr. Brussel 17-7-1876 Barthelemi Etien VAN LIERDE.


VIIc. Robert Désiré HONINGS (zn. van VId), geb. Brussel 5-9-1837, machinist op de spoorwegen (1873), magazijnmeester (1874), bediende (1876), overl. Sint-Gillis 29-3-1879, tr. Elsene 20-6-1864 Anne-Marie Melanie CORBEAU, geb. Elsene 17-3-1844, overl. Sint-Gillis 20-12-1883, dr. van Henri Joseph Corbeau en Marie-Therese Thomas.
Uit dit huwelijk:
 1. Désiré Henri HONINGS, geb. Elsene 4-4-1864.
 2. Marie Bernardine HONINGS, geb. Sint-Gillis 2-3-1866, tr. Sint-Gillis 4-4-1885 Antoine FIREMANS.
 3. Marco HONINGS, geb. Sint-Gillis 7-10-1867, overl. Sint-Gillis 16-10-1867.
 4. Jean-Baptiste Clement HONINGS, geb. Sint-Gillis 10-1-1870, volgt VIIIc.
 5. Désiré Guillaume HONINGS, geb. Etterbeek ca. 1872, overl. Elsene 8-4-1874.
 6. Henriette Elisabeth Bertha HONINGS, geb. Elsene 3-3-1874, overl. Brussel 12-11-1940, tr. Brussel 16-9-1899 Louis FAUCQ, geb. Brussel 26-7-1875, zn. van Jean Francois Faucq en Jeanne Vanham.
 7. Marie Josephine Leonie HONINGS, geb. Sint-Gillis 10-4-1876, tr. Brussel 20-6-1896 Corneille Adolphe SAGIS.
 8. Marie Josephe HONINGS, geb. Sint-Gillis 22-5-1878, overl. Sint-Gillis 20-8-1878.
 9. Elisabeth Louise HONINGS, geb. Sint-Gillis 22-5-1878, overl. Sint-Gillis 19-12-1878.


VIIIc. Jean-Baptiste Clement HONINGS (zn. van VIIc), geb. Sint-Gillis 10-1-1870, ondernemer in fijn timmerwerk, overl. Chatelineau 23-9-1953, tr. Chatelineau 7-1-1893 Marie Josephine VANDEMERGEL, geb. Chatelineau 17-5-1873, overl. Sint-Gillis 7-10-1959, dr. van Francois Vandemergel en Virginie Anne Joseph Denis.
Uit dit huwelijk:
 1. Claire Clementine HONINGS, geb. Chatelineau 1-8-1893, overl. Ukkel 14-12-1965, tr. Chatelineau 7-1-1918 Paul Georges Emile Christophe ROISIN, geb. Chatelineau 12-5-1890, overl. Elsene 8-8-1930, zn. van Vincent Emile Roisin en Marie Joseph Demoulin.
 2. Georges HONINGS, volgt IXi.
 3. Nelly Julie HONINGS, geb. Chatelineau 1897, overl. Chatelineau 9-5-1922.


IXi. Georges HONINGS (zn. van VIIIc), overl. Chatelet 1941, tr. Rachelle DENISTY.
Uit dit huwelijk:
 1. Nelly HONINGS, geb. ca. 1922, overl. ca. 1952, tr. Pierre BOHON.


VIId. Henri HONINGS (zn. van VId), geb. Brussel 14-6-1842, machinist, tr. Halle 2-11-1872 Marie Louise COUTURIAUX, geb. Halle 19-9-1833, dr. van Henri Couturiaux en Catherine Lanckmans.
Henri woonde in 1870 te Sint-Gillis, in 1871 te Brussel en in 1873 en 1883 te Halle.
Uit dit huwelijk:
 1. Victor HONINGS, geb. Halle 24-9-1873.
 2. Robert Désiré Bernard HONINGS, geb. Halle 5-2-1875, volgt VIIId.
 3. Guillaume Joseph HONINGS, geb. Halle 16-6-1877, overl. Halle 8-6-1878.


VIIId. Robert Désiré Bernard HONINGS (zn. van VIId), geb. Halle 5-2-1875, behanger, tr. Catherine Léonie DéE, geb. Zemst 1876.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Louise HONINGS (Maria Ludovica), geb. Halle 28-12-1906, overl. Brussel 24-12-1971, tr. Halle 1-12-1933 Jan Gustaaf DE BLOCK, geb. Merchtem 20-10-1902, zn. van Joannes Adolphus de Block en Maria Ludovica Rampelbergh.
 2. Robert Francois Désiré HONINGS, geb. Halle 8-8-1908, overl. Halle 1-6-1967, tr. Martha VANDEN BOSSCHE. 


VIIe. Leonard HONINGS (zn. van VId), geb. Sint-Gillis 25-4-1847, slotenmaker, tr. Marie Ortance RICHELLE.
Uit dit huwelijk:
 1. Désiré Albert HONINGS, geb. Sint-Gillis 31-3-1882.
 2. Henriette HONINGS, geb. Sint-Gillis 22-5-1885, overl. Sint-Gillis 12-11-1886.


IVb. Goswinus HONNICKS (zn. van IIIb), ged. Höngen 22-11-1726, overl. Höngen 13-4-1815, tr.(1) Höngen 15-5-1752 Helena BINDERS, ged. Höngen 19-9-1722, overl. Höngen 14-6-1768, dr. van Everardus Binders en Maria Penners.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HOENINGS, ged. Höngen 22-9-1753.
 2. Joannes HOENINGS, ged. Höngen 6-12-1754.
 3. Maria Cornelia HOENINGS, ged. Höngen 25-6-1757.
 4. Maria HOENINGS, ged. Höngen 14-7-1759.
 5. Ida HONINGS, ged. Höngen 29-12-1761, overl. Höngen ca. 17-3-1825.
 6. Joannes HONIGS, ged. Höngen 19-4-1766.

Goswinus HONNICKS, tr.(2) Höngen 20-9-1768 Maria Agnes SPETGENS, ged. Höngen 2-11-1735, overl. Höngen 9-12-1791, dr. van Joannis Spetgens en Catharina Heulleken (Hullickhausen).
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Goswinus HONIGS, ged. Höngen 14-3-1770, overl. Höngen 11-6-1770.
 2. Joannes Henricus HONIGS, ged. Höngen 10-4-1771, volgt Vc.
 3. Joannes Lambertus HONIGS, ged. Höngen 2-8-1774, volgt Vd.
 4. Maria Anna Elisabeth HONIGS, ged. Höngen 17-2-1777.
 5. Gerardus HONIGS, ged. Höngen 28-10-1778, overl. Höngen 1-11-1778.


Vc. Joannes Henricus HONIGS (zn. van IVb), ged. Höngen 10-4-1771, kleermaker, overl. Maastricht 10-9-1852, tr. Höngen 11-10-1796 Maria Geertruida LAUMEN, ged. Gangelt 20-5-1773, overl. Saeffelen 8-9-1844, dr. van Peter Laumen en Anna Maria Spaetgens.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Goswinus HOENINGS, geb. Höngen 7-7-1797, volgt VIe.
 2. Maria Helena HOENINGS, geb. Höngen 29-11-1801, overl. Roermond 6-4-1876, tr. Roermond 26-4-1830 Bartholomeus POOLEN, geb. Roermond 11-1-1800, papiermaker, overl. Roermond 4-6-1867, zn. van Joannes Poolen en Elisabeth Felders.
 3. Maria Elisabeth HOENINGS, geb. Höngen 4-9-1804, overl. Höngen 30-6-1807.
 4. Hendrik HOENINGS, geb. Höngen 9-8-1806, volgt VIf.
 5. Johan Peter HOENINGS, geb. Höngen 13-4-1809, volgt VIg.
 6. Anne Marie HOENINGS, geb. Höngen 24-4-1811, overl. Höngen 28-4-1811.
 7. Anna Maria HONNIGS, geb. Höngen 1-8-1814, volgt VIh.
 8. Anna Elisabeth HOENINGS, geb. Höngen 11-8-1817.


VIe. Joannes Goswinus HOENINGS (zn. van Vc), geb. Höngen 7-7-1797, kleermaker, overl. Maastricht 19-12-1866, tr. Maastricht 28-6-1821 Jacoba Dymphina MATHIJSSEN, ged. Maastricht 6-12-1793, overl. Maastricht 6-11-1870, dr. van Gerardus Mathijssen en Helena Gradie (Gerardie).
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Joseph HOENINGS, geb. Ath (Henegouwen) 29-11-1818, volgt VIIf.
 2. Maria Anna HOENINGS, geb. Maastricht 29-1-1820, overl. Maastricht 7-6-1884, tr. Maastricht 13-10-1842 Mathias Quirinus CRETS, geb. Maastricht 30-5-1814 (of 29-5 ?), schoenmaker, overl. Maastricht 2-2-1878, zn. van Henricus Crets en Maria Josephina Bauwens.
 3. Maria Catharina HOENINGS, geb. Maastricht 21-8-1821, overl. Maastricht 14-5-1901, tr. Maastricht 17-10-1855 Wilhelmus Hubertus GODDING, geb. Maastricht 18-7-1831, tabakswerker, overl. Maastricht 10-1-1912, zn. van Joannes Antonius Godding en Maria Helena Schaers.
 4. Lambertus Stephanus HOENINGS, geb. Maastricht 11-1-1823, volgt VIIg.
 5. Maria Joanna HOENINGS, geb. Maastricht 25-3-1825, overl. Maastricht 22-10-1898, tr. Maastricht 7-10-1857 Joannes Matheus Laurens STASSAAR, geb. Maastricht 25-6-1821, schoenmaker, overl. Maastricht 26-6-1871, zn. van Theodorus Stassaar en Helena Machiels.
 6. Maria Josephina HOENINGS, geb. Maastricht 9-3-1827, overl. Luik 10-8-1866, tr. Luik 20-3-1862 Mathieu Servais COOX, geb. Maastricht 27-8-1834, zadelmaker, overl. Luik 21-10-1901, zn. van Jean Gosuin Coox en Amelie Ritschie. Maria Josephina gaat op 7-2-1862 naar Luik. Aldaar getrouwd met Mathieu Servais Coox, uit welke relatie op 17-2-1864 te Luik een kind Dolphine Jacqueline geboren wordt (bron www.familysearch.org). Servais Coox hertrouwt in 1867 mett Hubertine Hoenings/Honings.
 7. Joannes HOENINGS, geb. Maastricht 9-11-1828, volgt VIIh.
 8. Arnoldus Hubertus HOENINGS, geb. Maastricht 26-7-1830, kleermakersgezel, overl. Maastricht 11-11-1854.
 9. Henricus Hubertus HOENINGS, geb. Maastricht 6-9-1832, overl. Maastricht 30-8-1834.
 10. Maria Gertrudis HOENINGS, geb. Maastricht 6-9-1832, overl. Maastricht 9-8-1833.
 11. Maria Anna Catharina HOENINGS, geb. Maastricht 1-2-1835, overl. Maastricht 27-10-1910, tr. Maastricht 26-6-1861 Theodoor Willem REIJNDERS, geb. Maastricht 10-8-1831, overl. Maastricht 3-6-1922, zn. van Theodorus Reijnders en Lucia Cecilia Hagens.


VIIf. Willem Joseph HOENINGS (zn. van VIe), geb. Ath (Henegouwen) 29-11-1818, kleermaker, overl. Maastricht 21-8-1849, tr. Maastricht 12-5-1842 Maria Geertrui STOLS, geb. Maastricht 15-2-1821, overl. Luik 8-5-1896, dr. van Pieter Stols en Anna Maria Vrouwraets (Vrouwenraets).
Maria Geertrui Stols hertrouwt Maastricht 13-3-1851 Andries Schobbe. Haar voorouders zijn vermeld in de kwartierstaat Bouvrie in het Limburgs Tijdschrift vor Genealogie, blz 12 van het jaar 1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Wijnandus HOENINGS (Jean Winand), geb. Maastricht 24-9-1842, volgt VIIIe.
 2. Petrus HOENINGS, geb. Maastricht 21-11-1843, volgt VIIIf.
 3. Elisabeth Mechtildis HOENINGS, geb. Maastricht 2-6-1845, overl. Maastricht 2-11-1846.
 4. Judith HOENINGS, geb. Maastricht 25-8-1846, overl. Luik 13-1-1916, tr. Maastricht 10-11-1869 Jacobus RENZEN, geb. Maastricht 8-4-1840, overl. Luik, zn. van Willem Renzen en Maria Joseph Bernard.
 5. Mathias Hubertus HOENINGS, geb. Maastricht 6-5-1848, overl. Maastricht 19-8-1849.


VIIIe. Joannes Wijnandus HOENINGS (Jean Winand) (zn. van VIIf), geb. Maastricht 24-9-1842, leerlooier, overl. Luik 24-7-1907, tr. Luik 10-2-1872 Elisabeth MARTINI, geb. Utrecht 29-9-1844, overl. Luik 26-5-1927, dr. van Lambert Martini en Charlotte Josephe Berger.
Joannes Wijnandus Hoenings komt voor in het register van Nederlandse zouven. Zie www.zouavenmuseum.nl. Daar wordt als geboortedatum abusievelijk 27-9-1842 vermeld.
Uit dit huwelijk:
 1. Pierre HOENINGS, geb. Luik 18-4-1872, overl. Luik 14-6-1872.
 2. Pierre Joseph HOENINGS, geb. Luik 6-2-1874, overl. Luik 7-3-1876.
 3. Marie Gertrude HOENINGS, geb. Luik 21-6-1876, overl. Luik 21-6-1878.
 4. Charlotte Lambertine HOENINGS, geb. Luik 26-11-1878.
 5. Elise Marie Louise HOENINGS, geb. Luik 2-10-1881, overl. Luik 2-9-1930, tr. Luik 23-1-1904 Edmund Alfred HONE, geb. Luik 14-6-1878, schilder, overl. Luik 29-10-1966, zn. van Julien Josep Hone en Marie Sophie Paris. E.A. Hone is later hertrouwd met Julia Justine Marie Emilie Victorine Deliège.


VIIIf. Petrus HOENINGS (zn. van VIIf), geb. Maastricht 21-11-1843, leerlooier, overl. Bressoux 5-9-1894, tr. Maastricht 23-1-1867 Elisabeth MARTINI, geb. Maastricht 28-9-1839, overl. Luik 11-10-1913, dr. van Lambert Martini en Charlotte Josephe Berger.
Uit dit huwelijk:
 1. Hubertus Cornelis Lambertus HOENINGS, geb. Maastricht 21-12-1863, volgt IXj.
 2. François Lambert HOENINGS, geb. Maastricht 12-7-1865, grondwerker, schoenmaker, overl. Luik 11-4-1940. Verbleef tijdens 1e wereldoorlog enige tijd in het Vluchtoord Uden (bron bev.reg. Uden). \par (Tussen 1915 en 1919 verbleven in totaal 14.000 Belgen in het Vluchtoord. Uden)
 3. Anne Marie Gertrude HOENINGS, geb. Maastricht 19-6-1867, overl. Luik 14-12-1944, tr. Luik 27-2-1897 Eugène Richard Henri Gustave DEBRAY, geb. Luik 2-12-1873, schoenmaker, zn. van Joseph Gustave Debray en Philomène Eugénie Masset.
 4. Anne Marie Charlotte HOENINGS, geb. Luik 2-5-1869.
 5. Jean Winand HOENINGS, geb. Luik 23-8-1871, koperslager, overl. na 1913.
 6. Pierre Lambert HOENINGS, geb. Luik 4-2-1874, overl. Luik 16-4-1876.
 7. Theodore HOENINGS, geb. Luik 10-11-1876, volgt IXk.
 8. Alphonse Lambert HOENINGS, geb. Luik 1-8-1879, volgt IXl.
 9. Maria Louise HOENINGS, geb. Luik 10-12-1881, overl. Luik 13-6-1959, tr. Henri Pierre Joseph COLLETTE, geb. Luik 5-2-1881, overl. Luik 14-12-1966, zn. van Louis Michel Collette en Marie Josephine Frister.
 10. Pierre Paul HOENINGS, geb. Bressoux 6-8-1884, volgt IXm.


IXj. Hubertus Cornelis Lambertus HOENINGS (zn. van VIIIf), geb. Maastricht 21-12-1863, overl. Luik 7-1-1931, tr. Marie Catherine Elisabeth SCHEEN, geb. Luik 19-11-1863, overl. Luik 4-1-1926, dr. van François Scheen en Anne Marie Josephe Christophe.
Uit dit huwelijk:
 1. François HOENINGS, geb. ca. 1890.


IXk. Theodore HOENINGS (zn. van VIIIf), geb. Luik 10-11-1876, fabrieksarbeider, overl. Luik 26-4-1921, tr. Grivegnée 16-6-1917 Hubertine Marie Agnes NOLLEVAUX, geb. Luik 28-7-1873, overl. Grivegnée 8-2-1961, dr. van François Nollevaux en Marie Josephe Louise Adam.
Kinderen worden bij hun geboorte door de vader erkend, maar pas bij huwelijk in 1917 gewettigd. H.M.A. Nollevaux hertrouwt later met Gerard Guillaume Liégeois.
Kinderen:
 1. Maurice Nicolas HOENINGS, geb. Grivegnée 9-12-1899, fabrieksarbeider, overl. Chênée 28-11-1978, tr. Grivegnée 15-11-1924 Leontine Alphonsine FRANSEN, geb. Grivegnée 12-4-1905, dr. van Leon Fransen en Marie Catherine Malherbe.
 2. Alphonse Marcel HOENINGS, geb. Luik 26-1-1902, tr. Josephine POUSSART, geb. ca. 1898.
 3. Pierre Isidore Noël HOENINGS, geb. Luik 25-12-1904.


IXl. Alphonse Lambert HOENINGS (zn. van VIIIf), geb. Luik 1-8-1879, vrachtrijder, tr. Luik 4-3-1909 Marie Henriëtte HABRAUT, geb. Luik 14-1-1876, dr. van Grégoire Habraut en Marie Josephe Detail.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Alphonsine HOENINGS, geb. Luik 30-3-1903, tr. Grivegnée 17-9-1921 Lambert François MARCOTY, geb. Luik 2-7-1900, fabrieksarbeider, zn. van Pierre Joseph François Marcoty en Louise Joséphine Lambertine Lavoye.
 2. Maria Elisabeth HOENINGS, geb. Luik 2-8-1907.


IXm. Pierre Paul HOENINGS (zn. van VIIIf), geb. Bressoux 6-8-1884, fabrieksarbeider, overl. Chênée 24-11-1966, tr. Luik 26-5-1906 Anne HOFER, geb. Luik 7-1-1886, overl. Grivegnée 6-9-1969, dr. van Sigismond Hofer en Dorothé Louise Kraus.
Uit dit huwelijk:
 1. Désiré Pierre Leopold HOENINGS, geb. Luik 5-3-1906.
 2. Sigismond Pierre HOENINGS, geb. Grivegnée 15-9-1907, overl. 18-2-1984, tr. Bressoux 11-10-1930 Jeanne Marie HENDRICK, geb. Verviers 6-12-1903, overl. Chênée 18-10-1974, dr. van Pierre François Nicolas Joseph Hendrick en Ferdinande Elisabeth Douillet.
 3. Jean Guillaume HOENINGS, geb. Grivegnée 30-11-1912, tr. Luik 11-4-1936 Thérèse Lucienne BOULANGER, geb. Luik 16-3-1914, overl. Luik 20-10-1981, dr. van Lucien Lambert Mathieu Boulanger en Thérèse Florence Planchar.


VIIg. Lambertus Stephanus HOENINGS (zn. van VIe), geb. Maastricht 11-1-1823, militair, later sluiswachter, overl. Maastricht 3-5-1914, tr. Deventer 28-7-1859 Cornelia Petronella Maria WILDENBERG, geb. Zaltbommel 19-6-1832, overl. Maastricht 15-8-1915, dr. van Kornelis Wildenberg en Anna Maria Servaes.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Jacoba Dimphina HOENINGS, geb. Deventer 7-12-1860, overl. Maastricht 17-1-1945, tr. Rotterdam 2-8-1905 Johann Leonard ERAS, geb. Keulen 11-6-1867, schipper, overl. Maastricht 30-5-1935, zn. van Johann Peter Eras en Gisbertina Johanna Verhoeven.
 2. Cornelis Wijnandus Alphons HOENINGS, geb. Maastricht 19-7-1862, volgt VIIIg.
 3. Lambertus Hermanus Theodorus HOENINGS Jozef, geb. Maastricht 19-1-1864, volgt VIIIh.
 4. Johanna Cornelia Marie HOENINGS, geb. Maastricht 25-9-1865, overl. Venlo 26-12-1948, tr. Sint Pieter 25-6-1907 Johannes Wilhelmus Hubertus SMEETS, geb. Venlo 11-5-1856, wagenmaker, overl. Venlo 9-2-1941, zn. van Peter Antoon Smeets en Catharina Hendrika Mevissen.
 5. Cornelia Petronella Catharina HOENINGS, geb. Maastricht 31-3-1867, overl. Brunssum 14-5-1931.
 6. Paulus Marcus Bonifacius HOENINGS, geb. Sint Pieter 1-5-1869, overl. Maastricht 14-8-1875.
 7. Martha Maria Catharina HOENINGS, geb. Sint Pieter 1-10-1872, overl. Maastricht 10-8-1889.
 8. Joseph Joannes HOENINGS, geb. Sint Pieter 21-11-1874, overl. Maastricht 20-2-1876.


VIIIg. Cornelis Wijnandus Alphons HOENINGS (zn. van VIIg), geb. Maastricht 19-7-1862, kantoorbediende, overl. Maastricht 26-1-1900, tr. Maastricht 21-8-1894 Maria Isabella BOLLEN, geb. Maastricht 26-10-1865, overl. Maastricht 2-6-1944, dr. van Lambert Nicolaas Bollen en Anna Maria Hubertina Brouwers.
Uit dit huwelijk:
 1. Lambert Jozef Alphonse Marie HOENINGS, geb. Maastricht 14-9-1895, volgt IXn.
 2. Cornelia Maria Josephina HOENINGS, geb. Maastricht 31-10-1896, overl. Maastricht 27-3-1897.


IXn. Lambert Jozef Alphonse Marie HOENINGS (zn. van VIIIg), geb. Maastricht 14-9-1895, handelsreiziger, overl. Maastricht 6-6-1949, tr. Middelbeers 8-5-1922 Johanna Josephina Maria VAN GENUCHTEN, geb. Oostelbeers 13-8-1896, overl. Maastricht 18-7-1977, dr. van Hendrikus van Genuchten en Maria Sibilla Hubertina Eurlings.
Uit dit huwelijk:
 1. Isabella Maria Josephina HOENINGS Henrica, geb. Geleen , tr. Maastricht 3-7-1959 Lambertus Hermanus RUIJTEN, geb. Maasniel 22-1-1921, gereedschapmaker, overl. Echt 20-10-1994, zn. van Peter Josef Ruijten en Maria Elisabeth Geraedts.
 2. Maria Johanna Alphonsina HOENINGS, geb. Maastricht 21-6-1924, overl./begr. Maastricht 10/16-1-1997, tr. Maastricht 23-2-1951 Gerard Marie Joseph FRANSSEN, geb. Maastricht 7-6-1924, boekhouder, overl. Maastricht 25-12-1998, zn. van Bendictus Joseph Franssen en Maria Josephina Defesche.
 3. Cornelia Josephina Maria Gerar HOENINGS, geb. Maastricht 18-2-1926, overl. Sittard 18-12-2015, tr. Maastricht 1-10-1954 Arnold Joseph Hubert BOVY, geb. Maastricht 15-9-1924, scheikundige, overl. Beek 10-9-2014, zn. van Piere Joseph Bovy en Maria Barbara Theresia Rompen.
 4. Gerardus Antonius Martinus HOENINGS Elisabeth, geb. Maastricht 19-7-1927, overl. Maastricht 25-4-1949.
 5. Anna Maria Johanna HOENINGS, geb. Maastricht , tr. Maastricht 18-3-1959 Joseph Johannes Mathias BOS, geb. Heer 25-9-1928, werktuigbouwkundige, overl. Maastricht 18-5-1971, zn. van Joannes Mathias Joseph Bos en Maria Catharina Luijten.


VIIIh. Lambertus Hermanus Theodorus HOENINGS Jozef (zn. van VIIg), geb. Maastricht 19-1-1864, leraar handelswetenschappen, overl. Maastricht 10-1-1943, tr. Maastricht 16-8-1892 Maria Hubertina Catharina PANS, geb. Maastricht 1-3-1864, overl. Maastricht 12-8-1930, dr. van Hubertus Nicolaus Pans en Maria Anna Hubertina Hooft.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Anna Maria Hubertina HOENINGS, geb. Maastricht 8-4-1894, overl. Zevenaar 23-11-1973, tr. Maastricht 2-5-1922 Alphonse Johannes Gerardus UBACHS, geb. Meerssen 8-2-1896, leraar nijverheidsonderwijs, overl. Maastricht 9-12-1959, zn. van Gerardus Ubachs en Maria Theresia Ludovica Goor.
 2. Maria Anna Lambertina HOENINGS, geb. Maastricht 8-8-1895, overl. Maastricht 27-11-1981, tr. Maastricht 30-12-1925 Karel Joseph Hubertus STEVENS, geb. Meerssen 2-2-1893, leraar, zn. van Johannes Servaas Stevens en Elisabeth Odekerken.
 3. Maria Alphonsina Hubertina HOENINGS, geb. Maastricht 18-11-1896, overl. Eindhoven 28-7-1954, tr. Maastricht 16-6-1919 Hugo Max BOZON, geb. Horst 28-4-1892, grossier in tabaksartikelen, overl. Eindhoven 21-8-1966, zn. van Josephus Hubertus Franciscus Bozon, arts, en Mathilde Jacoba Gerarda Lieth. H.M. Bozon hertrouwt Leende 10-9-1955 Johanna Dymphna Lamberta Kleijn, geb. Drunen 17-9-1903.
 4. Lambert Franciscus Josephus HOENINGS Antonius, geb. Maastricht 26-2-1898, volgt IXo.
 5. Odilia Wilhelmina Alphonsine HOENINGS Antoinette, geb. Maastricht 27-3-1900, overl. Medemblik 16-2-1970, tr. Maastricht 23-2-1938 Jan Pieter Joseph CRIJNS, geb. Beek 16-3-1907, landbouwer, overl. Medemblik 6-11-2001. Jan Pieter Joseph Crijns is hertrouwd met Catharina Sneek (overleden voor nov. 2001).
 6. Isabella Alphonsina Lambertina HOENINGS, geb. Maastricht 10-12-1901, overl. Spaubeek 26-10-1978, tr. Maastricht 25-7-1930 Christiaan BARTHOLOMEUS, geb. Meerssen 6-6-1902, overl. Maastricht 20-9-1962, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus en Maria Theresia Hermans.


IXo. Lambert Franciscus Josephus HOENINGS Antonius (zn. van VIIIh), geb. Maastricht 26-2-1898, vertegenwoordiger, overl. Maastricht 5-10-1971, tr. Valkenburg 10-10-1922 Maria Catharina Sibilla PLOUM, geb. Merkelbeek 8-4-1884, overl. 's-Gravenhage 20-12-1957, dr. van Daniël Ploum en Gertruda Kreiten.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Louize Gertrude HOENINGS, geb. Valkenburg 13-7-1923, overl. Rijswijk 5-3-2001, tr. 's-Gravenhage 27-8-1952 Jan Cornelis VAN STUIJVENBERG, geb. Rotterdam 18-8-1909, inkoper petroleummaatschappij, overl. 's-Gravenhage 10-9-1976, zn. van Hendrikus van Stuijvenberg en Maaike Baartman. Bij zijn huwelijk is Jan C. van Stuijvenberg weduwnaar van Wijntje Geertruida van den Berg.
 2. Daniël Lambertus Maria HOENINGS Gerardus, geb. Valkenburg 26-12-1924, overl. Wellington (New Zealand) 21-2-1976, tr. Rowena (Molly) MACASSEY, geb. Dunedin 18-2-1908, overl. Wellington (New Zealand) 14-3-1996.
 3. Alice Victorine Gerarda HOENINGS, geb. Valkenburg 18-6-1930, overl. Boxmeer 2-4-1996, tr. Gennep 10-5-1951 Pieter SNIJDERS, geb. Gennep 2-2-1926, adm. ambtenaar min.v.defensie, zn. van Bartholomeus Snijders en Maria Magdalena van den Berg.


VIIh. Joannes HOENINGS (zn. van VIe), geb. Maastricht 9-11-1828, kleermakersgezel, fabrikant va, overl. Parijs 5-2-1879 (18e arrondissement), tr. Parijs 28-4-1855 Gertrude Hubertine KEYEN.
Vele burgerlijke standregisters van Parijs zijn verloren gegaan. Huwelijksdatum ontleend aan reconstructie.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Hubert HOENINGS, geb. 1855, overl. Parijs (11e arrondissement) 10-1-1869.
 2. Marie Louise HOENINGS, geb. Romainville 21-3-1860, tr. Parijs (18e arr.) 18-6-1881 Arthur Louis CHAUFFOURIER, geb. Forfry 6-2-1852, slager, zn. van Louis Adolphe Chauffourier en Philipine Rosalie Catroux.


VIf. Hendrik HOENINGS (zn. van Vc), geb. Höngen 9-8-1806, kleermaker, overl. Deurne 3-12-1892, tr. Deurne 10-7-1832 Wilhelmina BERTRAMS, ged. Deurne 19-6-1800, overl. Deurne 21-4-1875, dr. van Willem Bertrams en Joanna van de Mortel.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna HONINGS, geb. Deurne 9-2-1834, overl. Deurne 17-8-1853.
 2. Willem HONINGS, geb. Deurne 7-8-1835, wever, overl. Deurne 24-10-1905, tr. Deurne 12-2-1876 Geertruida VAN DE MORTEL, geb. Deurne 14-6-1847, overl. Deurne 3-5-1907, dr. van Pieter van de Mortel en Maria Pluijm.
 3. Hendricus HONINGS, geb. Deurne 4-12-1836, volgt VIIi.


VIIi. Hendricus HONINGS (zn. van VIf), geb. Deurne 4-12-1836, spoorwachter, overl. Deurne 22-1-1918, tr. Deurne 31-1-1874 Johanna KOOLEN, geb. Deurne 27-9-1835, overl. Deurne 13-8-1926, dr. van Willem Koolen en Lucia van Empel.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus HONINGS, geb. Deurne 9-1-1877, overl. Deurne 13-3-1941.
 2. Johanna HONINGS, geb. Deurne 9-2-1879, overl. Eindhoven 16-10-1946, tr. Deurne 16-6-1917 Theodorus Gerardus VAN DE MORTEL, geb. Deurne 19-4-1885, spoorwegarbeider, overl. Deurne 28-5-1975, zn. van Leonardus van de Mortel en Johanna van Helmond. Theodorus hertrouwt Deurne 10-11-1951 Aleida Bruggenwert.


VIg. Johan Peter HOENINGS (zn. van Vc), geb. Höngen 13-4-1809, kleermaker, landbouwer, herbergier, overl. Maarheeze 21-1-1885, tr. Leende 17-1-1841 Johanna Maria VAN VELTHOVEN, geb. Leende 15-8-1815, overl. Maarheeze 7-2-1856, dr. van Theodorus van Velthoven en Elisabeth Noten.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrikus HONINGS, geb. Leende 9-11-1841, overl. Leende 4-8-1844.
 2. Elisabeth HONINGS, geb. Leende 4-11-1843, overl. Maarheeze 21-5-1917, tr. Maarheeze 24-5-1880 Andreas VAN DE WEEGH, geb. Maarheeze 21-7-1847, overl. Maarheeze 30-8-1912, zn. van Petrus Johannes van de Weegh, schoenmaker/schoenhandelaar, en Catharina Pellemans. Andreas van de Weegh is zouaaf geweest van 18-1-1868, voor de periode van 2 jaar, tot 27 januari 1870. Hij heeft de val van Rome op 20-9-1870 niet meer hoeven meemaken.
 3. Theodorus HOENINGS, geb. Leende 27-12-1845, volgt VIIj.
 4. Johannes Hendrikus HONINGS, geb. Maarheeze 21-11-1848, kleermaker, overl. Maarheeze 28-5-1888, tr. Maarheeze 9-4-1883 Martina VAN KESSEL, geb. Maarheeze 18-9-1843, overl. Maarheeze 10-3-1923, dr. van Franciscus van Kessel en Helena Aarts.
 5. Peter Johannes HONINGS, geb. Maarheeze 20-11-1851, volgt VIIk.
 6. Johannes HONINGS, geb. Maarheeze 25-6-1855, overl. Maarheeze 31-1-1856.


VIIj. Theodorus HOENINGS (zn. van VIg), geb. Leende 27-12-1845, linnenwever, overl. Hamont 17-8-1915, tr. Maarheeze 6-4-1877 Hendrika VEREYSSEN, geb. Hamont 22-9-1846, overl. Hamont 11-6-1920, dr. van Arnold Vereyssen en Gertrudis Bex.
In Hamont ingeschreven als Honings.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Jan HONINGS, geb. Hamont 26-1-1878, volgt VIIIi.
 2. Hendrik Josephus HONINGS, geb. Hamont 29-1-1881, sigarenmaker, overl. Hamont 6-1-1970.
 3. Arnoldus Andreas HONINGS, geb. Hamont 9-2-1886, kloosterling, pater Palmatius, overl. Venraij 5-9-1970.
 4. Joseph Willem HONINGS, geb. Hamont 29-2-1888, hotelbediende, overl. Antwerpen 29-12-1952.


VIIIi. Peter Jan HONINGS (zn. van VIIj), geb. Hamont 26-1-1878, metser, overl. Hamont 9-7-1973, tr. Hamont 10-5-1909 Agnes Hubertina FLEUREN, geb. Baarlo 30-6-1882, overl. Hamont 16-3-1962.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonius Theodorus HONINGS, geb. Hamont 5-5-1911, priester, overl. Opdorp 18-6-1992.
 2. Maria Hendrika HONINGS, geb. Hamont 11-1-1916, naaister, overl. Hamont 22-12-2011.
 3. Agnes Maria Catharina HONINGS, geb. Hamont 2-10-1917, huishoudster, overl. Overpelt 8-11-2009.


VIIk. Peter Johannes HONINGS (zn. van VIg), geb. Maarheeze 20-11-1851, metselaar, overl. Gouda 14-12-1926, tr. Gouda 4-8-1880 Johanna Jacoba SPARNAAIJ, geb. Gouda 21-12-1850, overl. Gouda 29-2-1924, dr. van Jacob Sparnaaij en Anna van Vliet.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Johannes HONINGS, geb. Nieuwer Amstel 17-5-1881, overl. Nieuwer Amstel 24-9-1881.
 2. Petrus Johannes HONINGS, geb. Gouda 14-10-1882, overl. Gouda 12-3-1883.
 3. Maria Antonetta HONINGS, geb. Gouda 21-3-1884, overl. Gouda 1-8-1919, tr. Gouda 23-10-1907 Sebastianus Antonius DE ZEEUW, geb. Gouda 17-2-1879, banketbakker, overl. Gouda 1-11-1949, zn. van Hendrik de Zeeuw en Elisabeth Sluijter. S.A. de Zeeuw hertrouwt Gouda 19-1-1921 Catharina Verweij, geb. Reeuwijk 12-3-1878, overl. Gouda 19-4-1947.
 4. Anna Petronella HONINGS, geb. Gouda 15-5-1885, overl. Gouda 20-8-1885.
 5. Petrus Jacobus HONINGS, geb. Gouda 10-6-1886, schoenmaker, overl. Eindhoven 4-7-1963, tr. Gouda 18-8-1920 Dorothea Cornelia ENGELBREGT, geb. Dordrecht 19-7-1889, overl. Mierlo 6-1-1981.
 6. Jacobus Antonius HONINGS, geb. Gouda 15-7-1887, overl. Gouda 10-8-1887.
 7. Anna Jacoba HONINGS, geb. Gouda 1-12-1888, overl. Gouda 23-4-1889.
 8. Jacobus Henricus HONINGS, geb. Gouda 22-5-1891, overl. Gouda 6-6-1891.
 9. Jacobus Henricus HONINGS, geb. Gouda 7-7-1892, overl. Gouda 19-7-1892.
 10. Anna Maria HONINGS, geb. Gouda 17-9-1893, overl. Gouda 10-12-1893.


VIh. Anna Maria HONNIGS (dr. van Vc), geb. Höngen 1-8-1814, overl. Roermond 12-12-1886, .
Kind(eren):
 1. Hubertina HONIGS, geb. Saeffelen 26-10-1836, volgt VIIl.

Anna Maria HONNIGS, tr.(1) Brunssum 1-4-1845 Jan Hubert RITZEN, geb. Hoensbroek 16-2-1815, slotmaker, overl. Roermond 11-8-1879, zn. van Hendrik Ritzen en Maria Helena Ackermans.


VIIl. Hubertina HONIGS (dr. van VIh), geb. Saeffelen 26-10-1836, .
Geboorte van Emilie M J Honigs ingeschreven in registre supplementaire van Luik dd. 3-11-1886 (akte 61).
Kind(eren):
 1. Emilie Marie Jeanne HONIGS, geb. Luik 23-3-1867, tr. Luik 21-11-1886 Jean Joseph DELCHEF, geb. Luik 6-11-1860, zn. van Joseph Delchef en Marie Léonard.

Hubertina HONIGS, tr.(1) Luik 27-11-1867 Mathieu Servais COOX, geb. Maastricht 27-8-1834, zadelmaker, overl. Luik 21-10-1901, zn. van Jean Gosuin Coox en Amelie Ritschie.


Vd. Joannes Lambertus HONIGS (zn. van IVb), ged. Höngen 2-8-1774, wever, kleermaker, overl. Deurne 24-4-1854, tr. Deurne 23-2-1800 Maria BENEENS, ged. Deurne 8-8-1774, overl. Deurne 12-1-1818, dr. van Godefridus Beneens en Goverdina Vriends.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannis HONINGS, ged. Deurne 5-1-1801, volgt VIi.
 2. Gerardus HONINGS, ged. Deurne 8-9-1802, wever, overl. Deurne 6-12-1868.
 3. Wilhelmus HONINGS, ged. Deurne 10-4-1804, overl. Deurne 15-2-1844.
 4. Lambertus HOONINGS, ged. Deurne 29-10-1805, wever, overl. Deurne 12-8-1865, tr. Deurne 20-9-1851 Joanna Maria KUIJPERS, geb. Deurne 26-4-1810, overl. Deurne 6-12-1866, dr. van Pieter Kuijpers en Adriana Vriends. Lambertus heeft als nummerverwisselaar voor Joh. Franc. Homberg in het leger gediend. Tijdens de Belgische opstand is hij echter met een aantal dorpsgenoten gedeserteerd. Zie GTOB jrg. 17, nr. 3 (juli 2002), pag. 98. \par (DOCU-DEURNE): 8-7-1846 RANB nr.20 krijgsraden inv. 143 dossier 1130 \par Lambertus Honings, fuselier 4e komp. 2e batj 13e afd. infanterie thans gedetineerd in den Bosch en gedaagd. Hij geboren te Deurne op 29-12-1805 als zoon van Lambertus Honings en Maria Beniers. Bij korps gekomen lang 1 el, 6 palm, 6 duim en ovaal aangezicht , hoog voorhoofd, bruine ogen, spitse neus, klein mond, spitse kin en bruin haar geen merkbare kenmerken op 22-10-1831. \par Weder in de sterkte gebracht op 4-9-1831 van Z. M. geen strafmaat gekregen voor zijn desertie. Wasnummerwisselaar van Johannes Francisus van Hombergh, geloot te Deurne 1-5-1826 en als deserteur afgevoerd 10-3-1831. Was bij het mobiele leger tijdens de opstand in Belgie 1831. Op 4-6-1832 vermist op 19-7-1832 gedeserteerd (n.117) \par Was op 19 juli 1832 bij zijn korps in gelegerd in Budel en daar zijn korps eigendunkelijk verlaten en op 30 mei 1846 zich vrijwillig gemeld te Rijsbergen bij de marechaussee \par De krijgsraad acht Lambert Honings schuldig van desertie in tijd van oorlog uit de armee in de nabijheid van de vijand en veroordeeld hem tot de straf met de kruiwagen voor de tijd van tien jaar. \par Opmerkingen: Bij Z.M. besluit dd 11-9-1846 nr 85 is de veroordeelde opgenomen in het algemeen pardon en den 26 derzelver maand ontslagen.Johanna Maria Kuijpers is eerder gehuwd met Leonardus van Schaijk, overl. Deurne 16-7-1849.
 5. Maria Sibilla HONINGS, ged. Deurne 4-11-1807, overl. Deurne 21-5-1869.
 6. Gordina HONINGS, ged. Deurne 24-7-1809, overl. Deurne 27-8-1853.
 7. Hendrikus HONINGS, geb. Deurne 10-3-1811, overl. Deurne 8-12-1812.
 8. Helena HONINGS, geb. Deurne 10-2-1813, overl. Helmond 19-11-1888, tr. Helmond 15-4-1842 Martinus VAN SAS, geb. Geldrop 10-3-1811, kleermaker, overl. Helmond 11-10-1886, zn. van Hendrik van Sas en Maria Verheugten.
 9. Jacobus HONINGS, geb. Deurne 19-10-1814, wever, overl. Deurne 11-6-1839.
 10. Pieter HONINGS, geb. Deurne 15-2-1816, overl. Deurne 9-1-1876.
 11. Geertruida HONINGS, geb. Deurne 31-12-1817, overl. Deurne 9-5-1898. 9-5-1898 Nieuws v/d Week microfiche 599 \par Op een bruiloftsfeest was onder de genodigde een verpleegde van het liefdesgesticht een vrouw van diep in de tachtig. Ze was uitgenodigd omdat ze vroeger langdurig bij het gezin van de feestvierende gediend had. De goede ziel had voor deze gelegenheid een gelegenheidsversje geleerd en in haar beste pakje zat ze aan de dis, in blijde verwachting van al het goede wat komen zou, daar ze plotseling verstijft, met in haar hand een lepel geklemd, voor zich staarde. Ze was dood. (volgens het overlijdensregister moet dit Geertruida Honings, 80 jaar, zijn overleden op 9 mei av) \par (bron: DocuDeurne)


VIi. Johannis HONINGS (zn. van Vd), ged. Deurne 5-1-1801, wever en landbouwer, overl. Deurne 25-5-1883, tr. Deurne 7-5-1825 Helena BOUMANS, ged. Deurne 31-7-1795, overl. Deurne 13-2-1880, dr. van Willem Boumans en Johanna Neelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus HONINGS, geb. Deurne 28-11-1825, overl. Deurne 6-12-1900.
 2. Joanna Maria HONINGS, geb. Deurne 6-7-1827, overl. Deurne 29-1-1911, tr. Deurne 23-5-1857 Hendricus MUNSTERS, geb. Deurne 12-1-1810, landbouwer, overl. Deurne 16-9-1893, zn. van Gerardus Munsters en Johanna Manders. Hendricus Munsters is eerder weduwnaar van (1) Antonetta Evers en van (2) Elisabeth Meulendijks. Zie de genealogie Munsters in het GTOB 1995, pag. 22.
 3. Francina HONINGS, geb. Deurne 19-11-1828, overl. Helmond 21-7-1901, tr. Helmond 10-2-1858 Antonius PETERS, geb. Lieshout 23-12-1828, fabrieksarbeider, overl. Helmond 7-3-1901, zn. van Peter Peters en Johanna Vondervoort.
 4. Gordina HONINGS, geb. Deurne 5-7-1830, overl. Gemert 12-7-1908, tr.(1) Gemert 13-2-1867 Petrus VAN ZEELAND, geb. Gemert 3-8-1836, wever, overl. Gemert 1-7-1889, zn. van Paulina van Zeeland, tr.(2) Gemert 7-10-1892 Petrus VAN LEUKEN, geb. Beek en Donk 22-10-1832, slagter, overl. Deurne 21-10-1908.
 5. Lambert HONINGS, geb. Deurne 17-12-1832, volgt VIIm.
 6. Wilhelmus HONINGS, geb. Deurne 6-9-1835, overl. Deurne 20-4-1914.
 7. Godefridus HONINGS, geb. Deurne 29-6-1838, volgt VIIn.
 8. Jacoba HONINGS, geb. Deurne 22-7-1841, overl. Deurne 7-5-1919.


VIIm. Lambert HONINGS (zn. van VIi), geb. Deurne 17-12-1832, landbouwer, wever, overl. Deurne 23-10-1922, tr.(1) Bakel 27-4-1866 Anna Catharina DE VOCHT, geb. Helmond 6-1-1831, overl. Deurne 10-1-1875, dr. van Godefridus de Vocht en Christina van Neerven.
Uit dit huwelijk:
 1. Godefridus HONINGS, geb. Deurne 23-10-1866, volgt VIIIj.
 2. Leonard HONINGS, geb. Deurne 23-9-1869, volgt VIIIk.

Lambert HONINGS, tr.(2) Deurne 23-4-1879 Johanna VAN MOORSEL, geb. Deurne 1-7-1849, overl. Deurne 27-2-1919, dr. van Johannes van Moorsel en Margaretha Rooijakkers.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina HOONINGS, geb. Deurne 29-1-1880, overl. Deurne 1-2-1880.
 2. Antonius HOONINGS, geb. Deurne 8-10-1881, sjouwer, overl. Bakel 29-6-1959, tr. Bakel 12-10-1908 Maria Geertruda MUFFELS, geb. Bakel 16-6-1873, overl. Bakel 26-8-1963, dr. van Josephus Muffels en Johanna Maria Vriens.
 3. Johannes HOONINGS, geb. Deurne 11-2-1883, volgt VIIIl.
 4. Marinus HOONINGS, geb. Deurne 24-2-1888, volgt VIIIm.
 5. Petrus HOONINGS, geb. Deurne 27-5-1893, volgt VIIIn.


VIIIj. Godefridus HONINGS (zn. van VIIm), geb. Deurne 23-10-1866, fabrieksarbeider, veenarbeider, overl. Deurne 21-11-1944, tr. Deurne 21-4-1894 Josephina BLADDER, geb. Deurne 9-3-1872, overl. Deurne 13-10-1917, dr. van Andries Bladder en Hendrina Janssen.
Volgens familieoverlevering is Josephina Bladder in het kraambed overleden.
Uit dit huwelijk:
 1. Karel HONINGS, geb. Deurne 26-7-1894, volgt IXp.
 2. Antonius HONINGS, geb. Deurne 12-11-1896, volgt IXq.
 3. Andreas HONINGS, geb. Deurne 2-10-1898, volgt IXr.
 4. Lamberta HONINGS, geb. Deurne 28-9-1900, volgt IXs.
 5. Johannes HONINGS, geb. Deurne 5-11-1902, volgt IXt.
 6. Josephus Hendricus HONINGS, geb. Deurne 22-2-1905, volgt IXu.
 7. Godefrida Martina HONINGS, geb. Deurne 15-1-1907, overl./begr. Heerlen/Leenhof 31-3/5-4-1988, tr. Deurne 19-9-1931 Joseph KESSELS, geb. Meijel 20-7-1901, overl./begr. Heerlen/Leenhof 15/18-7-1985.
 8. Gordina Francisca HONINGS, geb. Deurne 8-3-1909, overl. Deurne 8-4-1991, tr. Deurne 23-6-1934 Petrus HIKSPOORS, geb. Liessel 15-3-1906, veenarbeider, overl. Liessel 25-5-1984, zn. van Cornelis Hikspoors en Ida de Smet.
 9. Marinus Wilhelmus HONINGS, geb. Deurne 9-2-1911, volgt IXv.
 10. Jacobus Joseph HONINGS, geb. Deurne 4-2-1913, volgt IXw.
 11. Anna Catharina HONINGS, geb. Deurne 9-6-1914, overl. Deurne 25-3-1916.


IXp. Karel HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Deurne 26-7-1894, overl./begr. Heerlen 11/14-11-1956, tr. Deurne 29-1-1921 Willemina Petronella SNELLEN, geb. Helden 6-9-1898, overl. Heerlen 26-5-1978, dr. van Martin Hubert Willem Snellen en Francina van Maris.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertruda Josephina HONINGS, geb. Eygelshoven 5-12-1921, overl./begr. Heino 19/25-5-2011, tr.(rk)/tr.kerk Heerlen 17-8/29-11-1950 Albertus Michiel BESSELINK, geb. Heerlen 20-3-1922, overl./begr. Heino 9/12-4-2002, zn. van Johannes Wilhelmus Besselink en Maria ... de Vries.
 2. Joseph Martinus HONINGS, geb. Eygelshoven 30-10-1923, machinist NS, overl./begr. De Bilt/Utrecht 6/12-9-2008, tr.(rk)/tr.kerk Heerlen 3-2-1949/3-5-1950 Alphonsa Bernardetta Hubertina RAMS, geb. Heerlen 7-11-1924, overl. Utrecht 18-1-2009, dr. van Alphonsus Bernardus Rams en Elisabeth Schlösser.
 3. Johannes Godefridus HONINGS, geb. Eygelshoven 2-1-1926, overl./begr. Eindhoven/Luijksgestel 29-11/5-12-1990, tr./tr.kerk Heerlen 28-4/15-6-1955 Maria Johanna Antonia Theresia KEIJSSERS, geb. Heerlen 24-6-1930, dr. van Martinus Jacobus Keijssers en Anna Maria Ostermann.
 4. Antonius Wilhelmus HONINGS, geb. Eygelshoven 7-8-1928, overl. Heerlen 28-5-1996, tr.(rk)/tr.kerk Heerlen 25/27-11-1954 Gertruda Helena MELISSEN, geb. Heerlen 18-1-1931, overl. Heerlen 30-1-2009, dr. van Johannes Gerardus Melissen en Anna Maria Leunissen.
 5. Henricus Marinus HONINGS, geb. Eygelshoven 26-2-1932, overl. Susteren 22-2-1999, tr. Hoensbroek 24-6-1960 Astrid Charlotte GARRITSEN, geb. Hoensbroek 16-11-1936, overl. Sittard 16-6-1991, dr. van Reinard Wilhelm Garritsen en Augusta S. Faes.


IXq. Antonius HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Deurne 12-11-1896, mijnwerker, overl. Bocholtz 15-7-1956, tr. Bocholtz 29-4-1920 Maria Catharina KRINGS, geb. Bocholtz 13-4-1899, overl. Bocholtz 27-10-1965, dr. van Leonard Krings en Maria Theresia Wetzels.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Godefridus HONINGS, geb. Vaals 16-8-1920, overl./begr. Bocholtz 21/26-2-1987, tr. Bocholtz 14-10-1943 Anna Barbara DEGUELLE, geb. Vaals 22-11-1920, overl./begr. Bocholtz 27-4/1-5-1993, dr. van Jan Alexander Deguelle en Anna Maria Ploemen.
 2. Josephina Hubertina HONINGS, geb. Vaals 6-8-1921, overl. Simpelveld 8-1-2012, tr. Bocholtz 6-8-1942 Henri DEGUELLE, geb. Kerkrade 29-12-1922, mijnwerker, overl. Heerlen 5-2-1997, zn. van Simon Hubert Deguelle en Marie Bourmans. Waarschijnlijk geboren 29-12-1929 te Kerkrade en overleden 5-2-1997 te Heerlen (bron: bidprentje op internet www.genealogie-limburg.net)
 3. Lambertus Andreas HONINGS, geb. Bocholtz 16-11-1923, overl. Bocholtz 5-2-2002, tr. Bocholtz 28-11-1946 Maria Colette KELCHTERMANS, geb. Kerkrade (Terwinselen) 21-12-1927, overl. 23-7-1992, dr. van René Kelchtermans en Anna Maria Dortants. Volgens zijn bidprentje was André Honings drager van de Orde ON.Het gezin Honings is geëmigreerd naar Australië, en is met het schip Johan van Oldenbarnevelt op 23 maart 1957 in Australië aangekomen. In 1961 geremigreerd, en op 27-7-1961 weer in Simpelveld ingeschreven.
 4. Wilhelmus Lambertus HONINGS, geb. Bocholtz 23-5-1925, overl./begr. Heerlen/Kerkrade 8/14-4-1993, tr. Kerkrade 18-12-1946 Maria Catharina ARETS,  dr. van Jakob Arets en Maria Anna Smeets.
 5. Clara Elisabeth HONINGS, geb. Bocholtz 20-2-1929, overl. Kerkrade 6-12-1969, tr. Bocholtz 2-2-1950 (scheiding 16-12-1959) Jan VAN DER VEEN.
 6. Joseph Hendrikus HONINGS, geb. Bocholtz 12-12-1933, overl. Simpelveld 17-9-2006, tr. Kerkrade 3-11-1954 Hubertina Maria BRANDT, dr. van Jan Brandt en Anna Maria Delang.


IXr. Andreas HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Deurne 2-10-1898, overl. Bocholtz 31-7-1927, tr. Bocholtz 30-8-1923 Anna Maria BENDEN, geb. Bocholtz 15-9-1897, overl. Heerlen 20-11-1947, dr. van Martin Hubert Benden en Maria Elisabeth Vankan.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Bocholtz 8-2-1925, overl. Vaals 18-12-2000, tr. Bocholtz 24-6-1948 Alphons Michael ROMPEN, geb. Vaals 15-1-1930, zn. van Mathieu Joseph Hubert Rompen en Marie Louise van Schiffer.


IXs. Lamberta HONINGS (dr. van VIIIj), geb. Deurne 28-9-1900, overl. Reek 31-7-1969, .
Kind(eren):
 1. Josephina Maria HONINGS, geb. Heerlen 28-5-1937, overl. Deurne 13-9-1937.

Lamberta HONINGS, tr.(1) Deurne 23-12-1939 Andries SEIJKENS, geb. Someren 15-10-1894, overl. Asten 19-2-1941, zn. van Wilhelmus Seijkens en Antonetta van der Einden.
Lamberta HONINGS, tr.(2) Helden 13-10-1947 Peter Mathijs PAKBIER, geb. Roggel 25-2-1878, overl. Venlo 6-3-1948, zn. van Hermanus Pakbier en Anna Barbara Naessen.
Lamberta HONINGS, tr.(3) Venraij 28-9-1950 Peter Antoon DERCKX, geb. Venraij 23-10-1904, landbouwer, fabrieksarbeider, overl. Nijmegen 12-9-1968, zn. van Peter Hendrikus Derckx en Johanna Maria Mathea van Kessel.


IXt. Johannes HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Deurne 5-11-1902, mijnwerker, overl./begr. Landgraaf/Waubach 5/9-2-1989, tr. Ubach over Worms 18-1-1929 Anna KNUBBEN, geb. Waubach 1-10-1908, overl. Landgraaf 19-9-1987, dr. van Martin Knubben en Ida Weelen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.IXu. Josephus Hendricus HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Deurne 22-2-1905, mijnwerker, overl./begr. Heerlen/Lauradorp 6/10-4-1975, tr. Helden 27-4-1942 Maria VERSTAPPEN, geb. Helden 23-11-1913, overl. Heerlen 30-4-1979, dr. van Engelbert Verstappen en Gertrudis Snellen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.IXv. Marinus Wilhelmus HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Deurne 9-2-1911, overl. Helmond 17-3-2005, tr. Venraij 20-11-1936 Aleida Henrica Petronella SIJBERS, geb. Vierlingsbeek 28-12-1914, overl./begr. Deurne 10/12-10-1991, dr. van Martinus Sijbers en Joanna Maria van Heesch.
Uit dit huwelij 7 kinderen.

 


IXw. Jacobus Joseph HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Deurne 4-2-1913, mijnwerker, overl./begr. Heerlen/Slenaken 3/7-11-1991, tr. Slenaken 13-7-1950 Alice DEGUELLE, geb. Slenaken 29-8-1921, overl./begr. Heerlen/Slenaken 15/20-9-1972, dr. van Johannes Hubertus Deguelle en Maria Hubertina Bourmann.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 


VIIIk. Leonard HONINGS (zn. van VIIm), geb. Deurne 23-9-1869, overl. Deurne 13-11-1963, tr. Deurne 21-1-1893 Hendrina MARTENS, geb. Deurne 22-8-1867, overl. Deurne 12-11-1954, dr. van Antoon Martens en Johanna van den Konijnenberg.
Een bijzonder kras echtpaar vormde het koppel Nard Honings en Hendrina Martens. Toen zij in 1954 stierf had het paar ruim 61 huwelijksjaren achter de rug.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonius HONINGS, geb. Deurne 17-12-1893, volgt IXx.
 2. Anna Catharina HONINGS, geb. Deurne 9-11-1895, overl. Deurne 25-12-1990, tr. Deurne 29-4-1918 Justinus Hendrikus VAN BOVEN, geb. Helmond 9-6-1895, overl. Deurne 6-5-1970, zn. van Martinus van Boven en Hendrica Jonkers.
 3. Johanna HONINGS, geb. Deurne 4-3-1897, overl. Deurne 16-1-1967, tr.(1) Deurne 24-10-1917 Adriaan GOORTS, geb. Deurne 2-6-1886, overl. Deurne 25-3-1936, zn. van Arnoldus Goorts en Maria Martha van Laanen, tr.(2) Deurne 2-3-1937 Antonius GOORTS, geb. Deurne 30-12-1894, overl. Deurne 17-6-1963, zn. van Arnoldus Goorts en Maria Martha van Laanen.
 4. Lambertus HONINGS, geb. Deurne 21-8-1899, volgt IXy.
 5. Henrica HONINGS, geb. Deurne 29-8-1901, overl. Bakel 27-3-1990, tr. Deurne 14-4-1923 Johannes KEUNEN, geb. Deurne 17-12-1895, fabrieksarbeider, overl. Deurne 27-12-1980, zn. van Peter Keunen en Petronella Knapen. 23-4-1915 Rechtbank Roermond RAL. toegang 08.011 inventaris 627 vonnis. 799 Henrica Honings, geboren 29-8-1901, dienstmeid, wonende te Deurne Vlierdense heide. Gestolen twee rijksdaalders en enig Duits zilvergeld met een waarde van 40 mark. Allse eigendom van Theodorus Bressers. Ze was op een zondagmiddag de vloer aan het vegen bij Bressers toen een daagse broek van Bressers van de stoel op de zuldervloer viel. Ze hoorde iets rammelen. Toen Bressers zeven later zijn woning verliet vond het meisje een portemonnaie met daarin twee rijksdaalders. Ze nam deze eruit en stak de twee rijksdaalders in eigen zak. Een tijdje nadien, weer op een zondag, vond ze op dezelfde manier de broek en de portemonnaie met nu enige Duitse munten. Ze gaf het geld aan haar broerLambertus en aan Marinus \par Goorts, maar voor een deel had ze er snoepgoed voor gekocht. Omdat het meisje nog maar veertien jaar is moet ze drie maanden naar een tuchtschool. Omdat haar broer, Lambertus Honings, geboren 21-8-1899, fabrieksarbeider, het gestolen geld aangenomen heeft moet hij voor een maand naar een tuchtschool.
 6. Johanna HONINGS, geb. Deurne 22-1-1903, overl. Deurne 3-2-1979, tr. Deurne 9-4-1921 Theodorus NOUWEN, geb. Deurne 16-8-1896, overl. Deurne 2-8-1973, zn. van Theodorus Nouwen en Jacoba Verhagen.
 7. Paulina HONINGS, geb. Deurne 6-12-1904, overl. Deurne 6-4-1907.
 8. Martina HONINGS, geb. Deurne 28-7-1907, overl. Geldrop 23-3-1996, tr.(1) Deurne 1-10-1932 Petrus Johannes VAN DE MORTEL, geb. Helmond 5-7-1895, overl. Geldrop 3-11-1973, zn. van Lambertus van de Mortel en Johanna Maria Brekelmans, tr.(2) Geldrop 29-2-1980 Lambertus VERHEES, geb. Soerendonk 2-12-1905, overl. Geldrop 15-10-1981, zn. van Josephus Jacobus Verhees en Antonia Damen.
 9. Poulina HONINGS, geb. Deurne 3-5-1911, overl. Helmond 3-1-1983, tr. Deurne 27-6-1929 Godefridus HEESMANS, geb. Deurne 9-12-1905, bouwvakker, zn. van Johannes Godefridus Heesmans en Anna Maria Vriens.


IXx. Antonius HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Deurne 17-12-1893, verzekeringsagent, overl. Deurne 27-11-1966, tr. Helmond 7-5-1917 Huberta Josephina VAN BOVEN, geb. Helmond 28-6-1893, overl. Helmond 24-10-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Hendricus HONINGS Christianus, geb. Deurne 7-2-1918, vertegenwoordiger, overl. Helmond 24-9-1988, tr. Helmond 27-12-1941 Gerarda GUTJENS, geb. Uden 4-8-1921.
 2. Martina Hendrina HONINGS, geb. Deurne 9-2-1920, overl. 4-12-2014, tr. Helmond 30-8-1941 Nicolaas Herman Marie VAN STIPHOUT, geb. Helmond 29-6-1917, kleermaker, overl. Helmond 17-12-1983.
 3. Hendrica HONINGS, geb. Deurne 24-1-1922, overl. Helmond 2-4-1923.
 4. Henricus Antonius HONINGS, geb. Helmond 28-11-1926, overl. Helmond 31-5-2013, tr. Helmond 30-10-1954 Antonia Gerarda STRIJBOSCH, geb. Oploo :


IXy. Lambertus HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Deurne 21-8-1899, gemeentearbeider, overl. Mierlo-Hout 18-1-1983, tr. Deurne 29-4-1922 Maria Alouisa VRIENS, geb. Deurne 27-12-1901, overl. Bakel 23-10-1981, dr. van Adrianus Vriens en Maria Dymphina Engelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus HONINGS, geb. Deurne 21-4-1923, directeur van metaalbedrijf, overl. Helmond 16-9-1988, tr. Helmond 28-4-1951 Wilhelmina Henrica Margaretha VAN LIEROP, geb. Helmond 14-4-1931.
 2. Johannes HONINGS, geb. Deurne 21-10-1924, overl. Bakel 10-4-1978, tr. Helmond 24-6-1950 Johanna Gerarda VAN LIEROP, geb. Helmond 27-3-1930, overl. 20-11-2004.
 3. Henrica Maria HONINGS, geb. Helmond 5-2-1926, overl. Helmond 19-2-1981, tr. Mierlo 24-5-1952 Leonardus Theodorus Antonius VAN LIEROP, geb. Helmond 19-12-1925.
 4. Marinus Cornelis HONINGS, geb. Deurne 3-4-1929, overl. Helmond 4-2-1975, tr. Helmond 14-7-1951 Petronella Antonia Henricus VAN OORSCHOT, geb. Helmond 23-4-1930.
 5. Lambertus HONINGS, geb. Deurne 13-2-1931, overl. Deurne 23-6-1986, tr. Helmond 30-10-1954 Johanna Petronella Francisca VAN OORSCHOT, geb. Helmond 19-5-1928.
 6. Antonius HONINGS, geb. Deurne 8-6-1932, wever, overl. Helmond 25-11-2001, tr. Helmond 16-4-1955 Johanna Petronella VAN DEN BOGAART, geb. Helmond 12-3-1931, overl. 9-1-2006.
 7. Wilhelmus HONINGS, geb. Deurne 26-11-1933, machinestrijker, overl. Helmond 25-4-2010, tr. Helmond 2-1-1964 Maria Johanna Antonia DE GREEF, geb. Helmond .
 8. Johannes Cornelis HONINGS, geb. Deurne 17-2-1935, metaalarbeider, overl. Helmond 25-4-2003, tr. Helmond 2-5-1963 Geertrui Cornelia KOUWENHOVEN, geb. Schiedam 6-12-1940, overl. Valkenswaard 4-2-2004.
 9. Adrianus HONINGS, geb. Deurne 8-11-1936, bankwerker, overl. Helmond 30-6-1989, tr. Mierlo 15-11-1958 Lamberta Jacoba VAN SANTEN, geb. Eindhoven 30-9-1937.
 10. Justinus HONINGS, geb. Mierlo 28-8-1939, overl. De Wilgen 24-12-1993, tr. Helmond 8-9-1961 (scheiding 16-5-1968) Huberta Geertruda VAN DER VORST.
 11. Theresia Maria HONINGS, geb. Mierlo 11-3-1943, overl. Helmond 2-2-1989, tr.(1) Mierlo 11-3-1961 (scheiding 31-12-1971) Johan COMELLO, geb. Helmond , metaalarbeider, tr.(2) Helmond 25-10-1979 (scheiding 14-10-1986) Velissarios KRINIS, geb. Athene .


VIIIl. Johannes HOONINGS (zn. van VIIm), geb. Deurne 11-2-1883, spoorwegovergangbewaker, overl. Asten 2-4-1954, tr. Deurne 22-2-1908 Anna Catharina KUIJPERS, geb. Deurne 4-4-1886, overl. Asten 23-7-1952, dr. van Elbertus Kuijpers en Francina van der Sanden.
Uit dit huwelijk:
 1. Hubertus Lambertus HOONINGS, geb. Kerkrade 11-12-1908, fabrieksarbeider, overl. Deurne 15-1-1931.
 2. Johannes Franciscus Lambertus HOONINGS, geb. Beesel 18-7-1911, volgt IXz.
 3. Francisca Lamberta Maria HOONINGS, geb. Nuenen 21-11-1913, overl. Deurne 4-7-1986, tr. Deurne 25-4-1936 Antonius Johannes Wilhelmus ENGELEN, geb. Mierlo 2-8-1911, petroleumventer, overl./begr. Deurne 1/4-9-1986.
 4. Johannes Martinus HOONINGS, geb. Nuenen 17-8-1918, volgt IXaa.
 5. Maria Anna Francisca HOONINGS, geb. Nuenen 24-11-1919, overl. Helmond 21-9-2000, tr. Deurne 5-5-1945 Hendrik ROEFS, geb. Bakel 7-12-1918, textielarbeider, overl. Helmond 10-10-1988.
 6. Johanna Francisca HOONINGS, geb. Nuenen 22-9-1921, tr. Deurne 20-1-1945 Hendrikus Thomas VAN ROIJ, geb. Asten 29-10-1919, overl. Red Hill (Australië 26-1-1980. Op 27-3-1952 vanuit Deurne geëmigreerd naar Australië.
 7. Martinus Antonius HOONINGS, geb. Deurne 31-1-1928, overl. Deurne 12-2-1929.


IXz. Johannes Franciscus Lambertus HOONINGS (zn. van VIIIl), geb. Beesel 18-7-1911, verzekeringsagent, overl. Haarlem 21-6-1966, tr. Beek en Donk 7-7-1942 Wilhelmina Gertruda EEKELS, geb. Horst 14-1-1915, overl. Helmond 3-2-2000.
De tweede levenspartner (geen huwelijk) van Mien Eekels was Bert Verstappen (overleden voor 2000).
Uit dit huwelijk 4 kinderen.

IXaa. Johannes Martinus HOONINGS (zn. van VIIIl), geb. Nuenen 17-8-1918, chauffeur, overl. Geleen 21-12-1972, tr. Hulsberg 17-5-1944 Maria Elisabeth VAN DER BROECK, geb. Hulsberg 6-3-1924.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 


VIIIm. Marinus HOONINGS (zn. van VIIm), geb. Deurne 24-2-1888, veenarbeider, later sjouwer, overl. 's-Hertogenbosch 18-5-1951, tr. Deurne 13-6-1914 Lamberta VERHAGEN, geb. Mierlo 30-12-1890, overl. Deurne 29-7-1982, dr. van Johannes Antonie Verhagen en Johanna Maria Snijders.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HOONINGS, geb. Deurne 19-11-1915, overl. Laarbeek (Aarle-Rixtel) 13-3-2009, tr. Deurne 20-7-1940 Johannes Maria MASTBROEK, geb. Horst 29-8-1911, tuinman, overl. Helmond 25-9-2004.
 2. Hubertus Johannes HOONINGS, geb. Deurne 16-2-1917, overl. Deurne 1-3-1922.
 3. Johanna Maria HOONINGS, geb. Deurne 8-10-1918, overl. Deurne 31-8-2007, tr.(1) Deurne 17-6-1944 Petrus VAN DER LOO, geb. Deurne 7-10-1917, textielarbeider, overl. Deurne 17-1-1948, tr.(2) Deurne 29-9-1961 Franciscus VAN DE VOORT, geb. Someren 1-12-1920, onderhoudsmonteur, overl. Deurne 11-11-1999.
 4. Antonia Maria HOONINGS, geb. Deurne 19-9-1921, overl. Venray 12-6-2010, tr. Deurne 16-2-1946 Wilhelmus Antonius VAN LIESHOUT, geb. Asten 11-2-1916, schilder, overl. Venraij 27-8-1997.
 5. Elisabeth HOONINGS, geb. Deurne 22-1-1923, tr. Deurne 8-5-1948 Henricus MANDERS, geb. Deurne 26-3-1923, opperman, overl. Bakel 14-11-2003.
 6. Gertruda Lamberta HOONINGS, geb. Deurne 6-4-1924, overl. Deurne 22-2-1927.
 7. Johannes Hubertus HOONINGS, geb. Deurne 8-5-1926, overl. Deurne 3-12-1926.
 8. Hendrica Gerarda HOONINGS, geb. Deurne 13-12-1927, overl. Venlo 11-5-2006, tr. Venlo 10-3-1953 (stond eerst 28-3-1953, misschien kerkelijk huwelijk?) Henricus Johannes JANSSEN, geb. Maasbree (Blerick) 28-12-1921, kastelein.
 9. Johannes Andreas HOONINGS, geb. Deurne 5-5-1929, volgt IXab.
 10. Geertruda Antonia HOONINGS, geb. Deurne 9-11-1930, tr.(rk)/tr.kerk Utrecht/Deurne 15-10-1958/17-1-1959 Theodorus Everardus VAN DALEN, geb. Utrecht 15-5-1929, zn. van Theodorus van Dalen en Johanna Maria Mouton.
 11. Huberta Lamberta HOONINGS, geb. Deurne 1-3-1932, tr. Deurne 24-3-1956 (scheiding 4-12-1972) Josephus Cornelis KOOLEN, geb. Deurne 27-4-1931, huisschilder, overleden.
 12. Wilhelmus Antonius Andreas HOONINGS, geb. Deurne 8-6-1934, volgt IXac.


IXab. Johannes Andreas HOONINGS (zn. van VIIIm), geb. Deurne 5-5-1929, overl. Deurne 29-4-1991, tr. Deurne 27-4-1957 Francisca DIELISSEN, geb. Deurne 27-2-1935.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.:IXac. Wilhelmus Antonius Andreas HOONINGS (zn. van VIIIm), geb. Deurne 8-6-1934, opperman, overl. Deurne 21-3-2000, tr. Deurne 6-2-1960 Francina Johanna CLAASSEN, geb. Deurne 17-9-1938.
Uit dit huwelij 3 kinderen.VIIIn. Petrus HOONINGS (zn. van VIIm), geb. Deurne 27-5-1893, veenarbeider, overl. Deurne 21-5-1956, tr. Deurne 17-9-1921 Antonia VAN DER SCHAAF, geb. Deurne 12-2-1900, overl. Helmond 31-7-1938, dr. van Molle van der Schaaf en Johanna Fransen.

Op 10 maart 1948 is het woonhuis van Peerke Hoonings, Wasberg D.112 afgebrand Ook de inboedel van het werkmansgezin ging verloren. \par In het huis woonden 11 personen (man met 10 kinderen) en begrijpelijker wijze is Hoonings zwaar gedupeerd. De familie die door dit ongeluk aan de grond zit, zal geld moeten opnemen en dit is zoveel dat Hoonings er gedurende zijn leven niet meer onderuit komt. Hoonings is een zeer net en hardwerkende man, sinds 1939 wedn. Nu woont de familie in een kippenhok van de buren. Ddaarom wordt een beroep gedaan op stichting Brabants volksherstel voor financiele hulp. ( bron: aanvullende arch. Deurne doos IXX map 133, 11-3-1948) \par Rapport van uitslaande brand, om 11.30 gemeld, te Wasberg D112, van woonhuisje met
stalletje van P. Honings. Schade 7000 gld. "Om rond 10 uur zag de dochter van de eigenaar dat het strooien dak der woning in brand stond. Daar het meisje (ca 20 jaar oud) alleen thuis was liep zij nog naar binnen om nog wat huisraad te redden, onderwijl hulp roepende. Buurlieden die op het land aan het werk waren zagen het geval in brand staan en spoedden zich derwaarts om hulp te bieden. Een jongen van 16 jaar werd uitgestuurd om hulp te halen en de brandweer te alarmeren. Het bericht kwam echter bij de brandweer niet dan voor 11.30 met de boodschap dat he huis reeds was afgebrand en nog wat nasmeulde. Ik heb me toen naar de plaats van de brand begeven en bevond dat het zeer wankele en brandbare gebouwtje in enkele minuten verbrand was. (Nieuw Adm Arch Deurne aanv. doos XV
map 151, 10-3-1948)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes HOONINGS, geb. Deurne 29-7-1922, volgt IXad.
 2. Hubertha Johanna HOONINGS, geb. Deurne 24-8-1923, overl. Landgraaf 30-12-2005, tr. Helmond 2-8-1947 Peter Johannes PETERS, geb. Vierlingsbeek 20-9-1926, overl. Brunssum 6-5-1996.
 3. Martina Cornelia HOONINGS, geb. Deurne 27-3-1925, overl. Helmond 19-1-2006, tr. Deurne 24-10-1953 Johannes Antonius VAN DER HORST, geb. Deurne 9-7-1927, overl. Eindhoven 2-8-2001.
 4. Henricus Johannes HOONINGS, geb. Deurne 8-9-1926, tr. Henderson 21-6-1969 Adriana Cornelia LUBBE.
 5. Marinus Cornelius HOONINGS, geb. Deurne 28-5-1928.
 6. Franciscus Cornelius HOONINGS, geb. Deurne 2-8-1929, volgt IXae.
 7. Petronella Maria HOONINGS, geb. Deurne 15-4-1931, overl. Heerlen 14-4-2008, tr. Hoensbroek 12-6-1958 Marinus SNELLEN, geb. Hoensbroek 3-2-1933, voeger, overl. Lanaken 30-5-1997, zn. van Mathijs Snellen, mijnwerker, en Johanna Bosch.
 8. Johanna HOONINGS, geb. Deurne 6-1-1933, overl. Deurne 27-9-1938.
 9. Antonius Gerardus HOONINGS, geb. Deurne 9-4-1935, volgt IXaf.
 10. Antonia Martina HOONINGS, geb. Deurne , tr. Deurne J. A. VAN DIJK.
 11. Josephina Gerarda HOONINGS, geb. Helmond 17-7-1938, overl. Brunssum 1-1-2018, tr. Heerlen  G. J. DECKERS .


IXad. Johannes HOONINGS (zn. van VIIIn), geb. Deurne 29-7-1922, metaalarbeider, overl. Deurne 13-3-2002, tr. Deurne 22-7-1950 Anna Maria VAN BAKEL, geb. Deurne 14-4-1923, overl. Helmond 18-6-1995.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.


IXae. Franciscus Cornelius HOONINGS (zn. van VIIIn), geb. Deurne 2-8-1929, schilder, overl. Helmond 21-9-2001, tr. Bakel en Milheeze 22-9-1956 Johanna Maria VAN DE VEN, geb. Bakel 26-2-1926.
Uit dit huwelij 2 kinderen.


IXaf. Antonius Gerardus HOONINGS (zn. van VIIIn), geb. Deurne 9-4-1935, textielarbeider, tr. Deurne 29-6-1957 Johanna Theodora VAN BAKEL, geb. Deurne 1-12-1930.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.


VIIn. Godefridus HONINGS (zn. van VIi), geb. Deurne 29-6-1838, landbouwer, wever, overl. Deurne 10-9-1900, tr. Deurne 7-9-1867 Jacomina DERKS, geb. Venraij 15-3-1845, overl. Deurne 20-3-1912, dr. van Martin Derks en Anna Maria Baeten.
Uit dit huwelijk:
 1. Martina HONINGS, geb. Deurne 11-11-1868, overl. Deurne 2-5-1939, tr. Deurne 23-4-1892 Francis STRIJBOSCH, geb. Deurne 13-4-1869, overl. Deurne 17-1-1942, zn. van Antonius Strijbosch en Ana Geertruida van Moorsel.
 2. Johannes HONINGS, geb. Deurne 6-3-1871, volgt VIIIo.
 3. Leonardus HONINGS, geb. Deurne 28-4-1875, volgt VIIIp.
 4. Maria HONINGS, geb. Deurne 13-6-1878, overl. Deurne 1-3-1881.
 5. Maria HONINGS, geb. Deurne 8-4-1881, overl. Deurne 7-3-1898.
 6. Johanna HONINGS, geb. Deurne 10-7-1886, overl. Deurne 19-3-1963, tr. Deurne 13-4-1907 Johannes VAN GOG, geb. Gemert 30-9-1885, landbouwer, overl. Deurne 21-3-1965, zn. van Francis van Gog en Petronella Panhuijzen.


VIIIo. Johannes HONINGS (zn. van VIIn), geb. Deurne 6-3-1871, veenarbeider, overl. Deurne 21-3-1931, tr. Deurne 19-4-1902 Johanna KUIJPERS, geb. Deurne 5-12-1870, overl. Deurne 22-11-1941, dr. van Elbertus Kuijpers en Francina van der Sanden.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Godefrida HONINGS, geb. Deurne 31-5-1903, overl. Deurne 3-4-1982, tr. Deurne 2-5-1925 Martinus MANDERS, geb. Deurne 1-11-1896, overl. Deurne 4-12-1985, zn. van Theodorus Manders en Antonia Huberta Gijsbers.
 2. Lambertus HONINGS, geb. Deurne 4-7-1905, overl. Deurne 22-5-1907.
 3. Francisca HONINGS, geb. Deurne 8-3-1910, overl. Deurne 10-8-1989, tr. Deurne 27-6-1931 Franciscus VRIENS, geb. Bakel 22-8-1908, overl. Deurne 26-7-1984, zn. van Johannes Vriens en Johanna Maria van Lievenoogen.


VIIIp. Leonardus HONINGS (zn. van VIIn), geb. Deurne 28-4-1875, veenarbeider, overl. Deurne 14-12-1927, tr. Deurne 21-4-1900 Wilhelmina VAN DEN BROEK, geb. Deurne 6-10-1873, overl. Deurne 3-10-1916, dr. van Hendrik van den Broek en Arnoldina Meulendijks.
Uit dit huwelijk:
 1. Godefridus HONINGS, geb. Deurne 5-7-1902, volgt IXag.
 2. Hendrica HONINGS, geb. Deurne 14-9-1903, overl. Deurne 1-10-1903.
 3. Hendrica HONINGS, geb. Deurne 27-12-1904, overl. Deurne 16-2-1905.
 4. Arnoldina HONINGS, geb. Deurne 16-12-1906, overl. Deurne 6-7-1991, tr. Deurne 21-6-1924 Martinus VAN BAKEL, geb. Deurne 14-9-1901, veenarbeider, overl. Deurne 22-1-1993, zn. van Johannes van Bakel en Francina Noijen.
 5. Maria HONINGS, geb. Deurne 7-7-1909, overl. Deurne 17-1-1910.
 6. Hendrikus HONINGS, geb. Deurne 12-2-1911, overl. Deurne 23-12-1911.
 7. Henrica Wilhelmina HONINGS, geb. Deurne 9-9-1913, overl. Bakel 3-3-2004, tr. Deurne 18-6-1938 Leonardus Josephus VRIENS, geb. Bakel 22-2-1907, overl. Deurne 26-10-1992, zn. van Johannes Vriens en Johanna Maria van Lievenoogen.
 8. Henrica HONINGS, geb. Deurne 9-8-1916, overl. Deurne 1-3-2005, tr. Deurne 18-4-1936 Adrianus Johannes Antonius MARTENS, geb. Deurne 6-1-1914, overl. Deurne 14-6-1986, zn. van Franciscus Martens en Martina van de Mortel.


IXag. Godefridus HONINGS (zn. van VIIIp), geb. Deurne 5-7-1902, overl. Deurne 10-6-1980, tr.(rk) Deurne 22-8-1931, tr.kerk 31-8-1931 Johanna Hendrika PEETERS, geb. Venraij 18-12-1905, overl. Deurne 5-4-1984, dr. van Johannes Peeters en Bernardina Heijnemans.
Uit dit huwelij 10 kinderen.IVc. Johannes Petrus HONIGS (zn. van IIIb), ged. Höngen 28-9-1731, wever, overl. Höngen 13-8-1800, tr. Höngen 28-1-1755 Cornelia MEUFFELS, ged. Höngen 1-10-1730, overl. Höngen 30-5-1798, dr. van Gerardus Muffels en Margareta Craenen.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha HOENINGS, ged. Höngen 20-1-1756, overl. Schalbruch 22-8-1819, tr. Höngen 1-2-1780 Godefridus REANS, ged. Havert 31-5-1757, overl. Schalbruch 12-2-1797.
 2. Cornelia HOENINGS, ged. Höngen 19-3-1758, overl. Höngen 7-11-1776.
 3. Maria Catharina HOENINGS, ged. Höngen 6-1-1761, overl. Schinveld 11-10-1815, tr. ca. 1802 Franciscus Wilhelmus DOHMEN, ged. Schinveld 14-3-1769, zn. van Mathias Dohmen en Maria Agnes Eemen.
 4. Joanna HONIGS, ged. Höngen 17-12-1762.
 5. Goswinus HONINGS, ged. Höngen 30-6-1764, volgt Ve.
 6. Maria HONIGS, ged. Höngen 9-9-1769, tr. Höngen 29-1-1793, tr.kerk (huwelijk ook in Breberen ingeschreven) Joannes KAMPS, geb. Heinsberg. Kinderen geboren te Breberen.
 7. (Maria) Elisabeth HONINGS, geb. Höngen 20-3-1773, overl. Birgden 16-11-1814, tr. Johannes Mathias HILGERS, wever. In haar overlijdensakte staat haar naam vermeld als Maria Elisabeth Honigs, oud 45 jaar (leeftijd van haar zus ??).


Ve. Goswinus HONINGS (zn. van IVc), ged. Höngen 30-6-1764, overl. Grosz Wehrhagen 9-3-1840, tr. Höngen 21-1-1797 Anna Catharina MOBERS, geb. Grosz Wehrhagen, ged.(rk) Höngen 20-10-1768, overl. Grosz Wehrhagen 30-6-1847, dr. van Herman Mobers en Anna Speetgens.
Uit dit huwelijk:
 1. Hermannus Josephus HONINGS, ged. Höngen 30-7-1797.
 2. Johann Peter Joseph HONINGS, geb. Saeffelen 7-3-1800, volgt VIj.
 3. Johann Joseph HONINGS, geb. Grosz Wehrhagen 2-1-1803, overl. Grosz Wehrhagen 24-10-1811.
 4. Jean Henri HONINGS, geb. Grosz Wehrhagen 5-5-1805, overl. Grosz Wehrhagen 3-7-1810.
 5. Anna Barbara HONIGS, geb. Grosz Wehrhagen 20-2-1808, overl. Grosz Wehrhagen 13-5-1872.
 6. Johannes Peter HONINGS, geb. Grosz Wehrhagen 25-7-1811, volgt VIk.


VIj. Johann Peter Joseph HONINGS (zn. van Ve), geb. Saeffelen 7-3-1800, leraar, overl. 25-11-1859, tr.kerk(1) Würselen 12-10-1833 (of 18-10-1833 ?, komen beide voor op www.familienbuch-euregio.de) Anna Ida KRINGS, ged.(rk) Würselen 2-2-1810, overl. Würselen 29-7-1839, dr. van Henricus Krings en Anna Lucia Meessen.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph (-Ehrenfrid) HONINGS, geb. Gerderath 9-2-1834, volgt VIIo.
 2. Anna Catharina HONINGS, ged.(rk) Würselen 4-3-1836, overl. Würselen 15-4-1837.
 3. Johann Peter HONINGS, ged.(rk) Würselen 13-1-1838, overl. Würselen 29-10-1839.

Johann Peter Joseph HONINGS, tr.(2) Heinsberg 2-5-1846 Maria Elisabeth KREMER (Kremers, Cremers), geb. Karken 15-2-1814, dr. van Peter Kremer en Elisabeth Weitenheller (Weidemer).
Uit dit huwelijk:
 1. Egidius Hubert HONINGS, geb. Unterbruch (Heinsberg) 25-9-1851.
 2. Maria Sibilla HONINGS, geb. Unterbruch 7-3-1854.


VIIo. Heinrich Joseph (-Ehrenfrid) HONINGS (zn. van VIj), geb. Gerderath 9-2-1834, dienstknecht, tr./tr.kerk Kleingladbach 2/3-5-1862 Anna Gertrud PAULUSSEN, geb./ged. Kleingladbach 2/3-7-1824, overl. 31-1-1894, begr. Kleingladbach 5-2-1894, dr. van Petrus Paulussen en Maria Catharina Breuer.
Bij het huwelijk Honings x Paulussen is zoon Peter geëcht..
Uit dit huwelijk:
 1. Peter HONINGS, geb. Kleingladbach 10-9-1853, volgt VIIIq.
 2. Nn. HONINGS, geb. Kleingladbach 23-11-1863, overl. Kleingladbach 23-11-1863.
 3. Anna Catharina HONINGS, geb. en ged. Siel/Kleingladbach 3-7-1867, tr.kerk Kleingladbach 22-10-1898 Martinus ESSER, ged. Kleingladbach 18-7-1871.


VIIIq. Peter HONINGS (zn. van VIIo), geb. Kleingladbach 10-9-1853, overl. 1918, tr.kerk Rheydt 21-2-1882 Maria Josepha JANSEN, ged. Ratheim 2-12-1857, overl. 1923.
Gegevens huwelijk en kinderen ontleend aan Datenpool PR2. Gegevens te Mayen afkomstig van www.mundia.com.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Josephus HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 21/25-10-1882.
 2. Maria Ida HONINGS, geb./ged. Rheydt 31-8/2-9-1884, overl. Mayen 2-5-1959, tr. Karl Ludwig OBERMANN, geb. Sulzbach 3-9-1880, overl. Mayen 17-3-1958.
 3. Peter Anton HONINGS, geb./ged. Rheydt 23/27-1-1886, tr. Maria KNUPPERTZ, geb. Rheydt 1-10-1887, dr. van Peter Wilhelm Knuppertz en Margaretha Rosa Levy.
 4. Franz Johann HöNINGS, geb./ged. Rheydt 6/11-8-1889, tr. Gertrud LUDWIGS, geb. Garzweiler (te Jackerath) 9-2-1904.
 5. Anna Cornelia HONINGS, geb./ged. Rheydt 22/26-12-1891.
 6. Hermann HONINGS, geb./ged. Rheydt 19/24-6-1894.


VIk. Johannes Peter HONINGS (zn. van Ve), geb. Grosz Wehrhagen 25-7-1811, overl. Höngen 14-3-1858, tr. Saeffelen 7-4-1839 Maria Gertrud CRANEN, geb. Höngen 18-11-1803, dr. van Wolter Cranen en Judith Goertz.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina HONIGS, geb. Saeffelen 11-5-1840, overl. Höngen 19-4-1847.
 2. Herman Joseph HONIGS, geb. Saeffelen 14-8-1842.
 3. Anna Catharina HONIGS, geb. 10-2-1849, tr. Saeffelen 5-2-1875 Martin Joseph HENTZ, geb. 11-7-1848, zn. van Wilhelm Hentz en Anna Mechtilde Viesenacker.


IIIc. Lambertus HONNIX (zn. van IIb), ged.(rk) Höngen 21-11-1701, overl. Höngen 15-3-1767, tr.(1) Höngen 10-9-1724 Maria SPETGENS, ged.(rk) Höngen 5-9-1700, overl. Höngen 21-3-1755, dr. van Gerardus Spetgens en Cornelia (=Nolken) Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia HONNICHS, ged. Höngen 23-6-1725, tr. Höngen 29-11-1752 Mathias VAN TONGELEN, overl. Brunssum 14-3-1803 (23 Vent. XI).
 2. Anna Barbara HONNICHS (Hönings), ged. Höngen 12-9-1727, overl. Breberen 26-2-1787, tr. Höngen 11-2-1754 Henricus LENARTS (Lenardts), geb. ca. 1732, overl. Breberen 31-12-1783. Kinderen gedoopt in Breberen in 1756, 1763, 1765 en 1767.
 3. Goswinus HONINGHS, ged. Höngen 26-12-1729, overl. Höngen 18-5-1744.
 4. Joannes Gerardus HOENINGS, ged. Höngen 18-11-1732.
 5. Maria Catharina HOENIGS, ged. Höngen 2-5-1734.
 6. Gertrudis HOENINGS, ged. Höngen 25-8-1737.
 7. Joannes Lambertus HOENINGS, ged. Höngen 23-4-1743.

Lambertus HONNIX, tr.(2) Höngen 7-9-1755 Maria REINERS.


 

Terug naar de indexpagina