Genealogie Petrus HONINX

opgemaakt op 14-1-2014 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl
 

Een groot aantal gegevens uit Mol zijn ontleend aan de klappers op de parochieregisters van Mol, en nog niet geverifieerd met de originele inschrijvingen. Onderstaande genealogie is derhalve een voorlopige weergave waarop nog correcties mogelijk zijn. Zeker bij namen die vaker voorkomen is het nog niet overal duidelijk welke persoon bedoeld is (bijv. Wilhelmus = Guillelmus = Giel = Michael, en de verschillende Joannes Baptista's). Verder komt in de klapper nog op 23-10-1727 de niet te plaatsen doop voor van Maria Honnickx, dochter van Jacob Honnickx en Anna Kerckhofs.

Graag zou ik aanvullingen en correcties op de hierna volgende gegevens ontvangen. Mijn e-mail adres luidt khonings@online.nl. V

 


I. Petrus HONINX, overl. Mol 23-9-1659, ondertr./tr. Mol 1-8/5-9-1651 Maria COOLS, ged. Mol 28-11-1631, overl. Mol 8-5-1678, dr. van Petrus Cools en Helena Luyten.
Uit dit huwelijk:
 1. Stephanus HONINCKS, volgt II.
 2. Lisken HONINCKS, overl. Mol 28-6-1654.


II. Stephanus HONINCKS (zn. van I), tr. Maria (Meertens ?) MACOIJ.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINCKS, ged. Mol 9-8-1679, volgt IIIa.
 2. Elisabeth HONINCKX, ged. Mol 25-1-1682.
 3. Joannes HONIGHS, ged. Mol 19-6-1684, volgt IIIb.
 4. Leonardus HONINCKX, ged. Mol 20-12-1687.
 5. Josephus HONINCKX, ged. Mol 23-11-1688, volgt IIIc.
 6. Anna HONINCKX, ged. Mol 9-1-1692, tr. Mol 4-5-1713 Guilhelmus CLAES. In de huwelijksinschrijving wordt de bruid genoemd: Anna Maria Honinckx.
 7. Catharina HONINGHS, ged. Mol 7-8-1695.
 8. Agnes HONINGHS, ged. Mol 7-8-1695.
 9. Michael (Guillelmus ??) HONINCKX, geb. en ged. Mol 17-10-1697, volgt IIId.
 10. Dympna HONINCKX, geb./ged. Mol 7/8-6-1701, ondertr./tr. Mol 4/13-6-1729 Henricus RAUS.


IIIa. Petrus HONINCKS (zn. van II), ged. Mol 9-8-1679, ondertr./tr. Mol 24-8/5-9-1708 Maria (Margaretha) KENENS (OOK KENIS).
Uit dit huwelijk:
 1. Josephus HONINCKX, ged. Mol 26-6-1710, volgt IVa.
 2. Anna Maria HONINCKX, ged. Mol 15-11-1712, tr. Mol 31-1-1740 Walter CLAES.
 3. Dimpna Peternel HONINCKX, ged. Mol 18-5-1715.
 4. Maria Elisabeth HOONINCKX, ged. Mol 29-7-1717.
 5. Frans HONINCKX, ged. Mol 14-9-1719.
 6. Ludovicus HONINCKX, ged. Mol 28-12-1723.
 7. Wilhelmus (Willebrordus?) HONINCKX, volgt IVb.
 8. Barbara HONINCKX, ged. Mol 3-4-1729.


IIIb. Joannes HONIGHS (zn. van II), ged. Mol 19-6-1684, overl. Mol 13-4-1753, ondertr./tr.(1) Mol 16/31-5-1708 Anna Maria GEBOERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Frans HONINCKX, ged. Mol 18-2-1709.
 2. Petrus HONINCKX, ged. Mol 17-10-1711.

Joannes HONIGHS, tr.(2) Mol 23-2-1715 Catharina RAUS.
Uit dit huwelijk:
 1. Michael HONINCKX, ged. Mol 5-1-1716.
 2. Anna Catharina HONINGS, ged. Mol 26-6-1717.
 3. Arnold HONINCKX, ged. Mol 27-2-1720, volgt IVc.
 4. Guillelmus HONINCKX, ged. Mol 22-10-1722, overl. vermoedelijk Mol 1736.
 5. Jozef HONINX, ged. Mol 21-11-1725. Bij de doop van Jozef wordt de moeder vermeld als Maria Raus.
 6. Walter HONINCKX, ged. Mol 2-11-1728.
 7. Maria Catharina HONINCKX, ged. Mol 4-4-1731.
 8. Maria Theresia HONINCKX, ged. Mol 6-7-1734.
 9. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 28-3-1738. Mogelijk is Joannes Baptista op 8-10-1781 te Mol overleden als echtgenoot van Isabella Vermeir.


IIIc. Josephus HONINCKX (zn. van II), ged. Mol 23-11-1688, overl. Mol 4-1-1753, ondertr./tr. Mol 10/29-4-1723 Helena STEEMANS, overl. Mol 20-3-1777.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINCKX, ged. Mol 30-1-1724.
 2. Barbara HONICKX, ged. Mol 13-3-1725.
 3. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 23-2-1729, volgt IVd.
 4. Maria Anna HONINCKX, ged. Mol 5-8-1731, overl. Mol 7-4-1795, ondertr./tr. Mol 3/13-1-1755 Joannes Baptista DE BIE, uit Retie, overl. Mol 12-6-1799.
 5. Godefridus (Joseph ¦ Severus) HONINCKX, ged. Mol 24-10-1733, volgt IVe.
 6. Guillelmus HONICKX, ged. Mol 25-4-1735, volgt IVf.


IIId. Michael (Guillelmus ??) HONINCKX (zn. van II), geb. en ged. Mol 17-10-1697, overl. 7-10-1740, ondertr./tr. Mol 7/24-10-1725 Barbara STEENMANS.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINCKX, ged. Mol 18-3-1728. Mogelijk is ze overleden op 10-7-1766, en op 27-11-1754 te Mol met Gerardus Raus getrouwd.
 2. Stephanus HONINCKX, ged. Mol 19-11-1729, volgt IVg.
 3. Maria Dimpna HONINCKX, ged. Mol 30-12-1731.
 4. Adriaan HONINCKX, ged. Mol 9-11-1736.


IVa. Josephus HONINCKX (zn. van IIIa), ged. Mol 26-6-1710, overl. Mol 19-10-1782, tr. Geel 4-11-1738 Catharina KENIS (KENNIS), geb. Geel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina HONINCKXS, ged. Geel 4-9-1739.
 2. Petrus Bernard HONINCKS, ged. Mol 20-8-1742.


IVb. Wilhelmus (Willebrordus?) HONINCKX (zn. van IIIa), overl. Mol 19-11-1757, ondertr./tr. Mol 13/30-1-1748 Dimpna SCHAEVERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josephus HONINKX, ged. Mol 9-1-1749.
 2. Maria Barbara HONINCKX, ged. Mol 2-4-1750.
 3. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 9-1-1753, volgt Va.


IVc. Arnold HONINCKX (zn. van IIIb), ged. Mol 27-2-1720, ondertr./tr. Mol 26-9/6-10-1745 Lucia LOMMELEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina HONINCKX, ged. Mol 14-7-1746.
 2. Lambert HONINCKX, ged. Mol 4-4-1747.
 3. Jozef HONINCKX, ged. Mol 16-9-1748.
 4. Anna Catharina HONINCKX, ged. Mol 19-8-1750.
 5. Henricus HONINCKX, ged. Mol 28-9-1752.
 6. Petrus Josefus HONINCKX, ged. Mol 18-9-1755.
 7. Arnold HONINCKX, ged. Mol 12-8-1758.


IVd. Joannes Baptista HONINCKX (zn. van IIIc), ged. Mol 23-2-1729, ondertr./tr.(1) Mol 18-7/1-8-1751 Anna Margaretha JANSENS, uit Desschel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Helena HONINCKX, ged. Mol 21-2-1761.

Joannes Baptista HONINCKX, ondertr./tr.(2) Mol 26-1/5-2-1765 Anna (M.) Dimpna BERGMANS.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 23-6-1766.
 2. Godfried HONINCKX, ged. Mol 4-4-1768.
 3. Maria Catharina HONINCX, ged. Mol 12-6-1770.
 4. Guillelmus HONINCKX, ged. Mol 12-1-1771.
 5. Jozef HONINCKX, ged. Mol 12-1-1771.


IVe. Godefridus (Joseph ¦ Severus) HONINCKX (zn. van IIIc), ged. Mol 24-10-1733, ondertr./tr. Mol 31-3/10-4-1766 Lucia RAUS (RAUWS).
Uit dit huwelijk:
 1. Isabella Johanna HONINCKX, ged. Mol 2-8-1767, tr. Mol 30-5-1794 Johannes Franciscus MOEREELS, uit Weelde. Kinderen gedoopt te Merksplas.
 2. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 25-5-1770.
 3. Adriaan Karel HONINCKX (Adrien Charles), ged. Mol 17-4-1772, volgt Vb.


IVf. Guillelmus HONICKX (zn. van IIIc), ged. Mol 25-4-1735, tr. Mol 2-9-1766 Johanna Catharina AERTS.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josefus HONINCKX, ged. Mol 21-6-1767, volgt Vc.
 2. Joanna Maria HONINCKX, ged. Mol 24-8-1768.
 3. Maria Catharina HOONINCKX, ged. Balen 1-11-1769.
 4. Maria HONINCKX, ged. Balen 31-5-1771. In klapper op dopen van Balen komt zij voor onder de naam Koninckx (zie e-mail Willy Werkx 16-12-2002).
 5. Maria Barbara HONINCKX, ged. Mol 26-1-1773.
 6. Corneel Bernard HONINCKX, ged. Mol 12-9-1774.
 7. Maria Elisabeth HONINCX, ged. Mol 7-9-1776.
 8. Lucia HONINCKX, ged. Mol 24-4-1779.


IVg. Stephanus HONINCKX (zn. van IIId), ged. Mol 19-11-1729, overl. 27-10-1808, tr. Catharina KERKHOFS.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINCKX, ged. Mol 11-4-1761, tr.(1) Mol 25-7-1787 Petrus GEERTS, tr.(2) Mol 13-11-1792 Petrus MEULENBERGS (Molenberghs).
 2. Barbara Maria HONINCKS, ged. Mol 26-11-1762, tr. Mol 13-5-1784 Joannes Baptista LEBOOIJ. Bij het huwelijk wordt de bruid genoemd: Maria Barbara Honincks. Waarschijnlijk is zij toch dezelfde als de als Barbara Maria gedoopte persoon. Want een getuige bij dit huwelijk is Petrus van Griken, haar toekomstige zwager.
 3. Anna Elisabeth HONINCKX, ged. Mol 3-8-1764, overl. 14-3-1810, tr. Mol 6-12-1786 Petrus (Josephus) VAN GRIEKEN, geb. Herentals 8-7-1763.


Va. Joannes Baptista HONINCKX (zn. van IVb), ged. Mol 9-1-1753, tr. Retie 7-1-1774 Elisabeth Woutersdr. WILLENKENS, ged. Retie 19-9-1753, overl./begr. Mol 17/19-5-1779, dr. van Waltherus Willenkens en Elisabeth Lemmens.
Uit dit huwelijk:
 1. Thomas HONINCKX, ged. Mol 6-5-1774.
 2. Anna Catharina HONINCKX, ged. Mol 23-12-1775.
 3. Vincentius HONINCKX (HONINKS), ged. Mol 16-6-1777, volgt VIa.


Vb. Adriaan Karel HONINCKX (Adrien Charles) (zn. van IVe), ged. Mol 17-4-1772, overl. Antwerpen 9-8-1821, tr. Johanna Maria SCHUERMANS, geb. Antwerpen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Joanna HONINCKX, geb. Antwerpen 2-10-1803, overl. Antwerpen 24-3-1878, tr. Joannes Michael MICHIELS, overl. Antwerpen 8-12-1854.
 2. Joseph Francois HONINCKX, geb. Antwerpen ca. 1806, overl. Antwerpen 30-10-1807.
 3. (doodgeboren?) HONINCKX, overl. Antwerpen 8-8-1811.
 4. Dominique Francois HONINCKX, geb. Antwerpen 30-6-1814, volgt VIb.


Vc. Petrus Josefus HONINCKX (zn. van IVf), ged. Mol 21-6-1767, overl. Mol 4-3-1836, tr. Balen 25-6-1792 Anna Catharina HUIJBREGHS, geb. Balen, overl. Mol 10-12-1811.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joannes HONINCKX, ged. Mol 1-5-1793, begr. Mol 16-3-1795 (overlijdensjaar niet geheel zeker).
 2. Anna Theresia HONINCKX, ged. Mol 13-8-1794.
 3. Maria Catharina HONINCKX, ged. Mol 19-7-1796.
 4. Maria Jozefa HONINCKX, ged. Mol 1-11-1798.
 5. Maria Agnes HOONINCKX, ged. Mol 1-2-1801, volgt VIc.
 6. Peter Jan HONINKS, ged. Mol 30-9-1804.
 7. Angelina HONINCKX, ged. Mol 27-3-1807.


VIa. Vincentius HONINCKX (HONINKS) (zn. van Va), ged. Mol 16-6-1777, koperslager, overl. Baardwijk 6-3-1854, tr. Tilburg 12-10-1802 Adriana VAN BERKEL, ged. Tilburg 26-2-1781, overl. Baardwijk 17-12-1856.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria HONINCKS, ged.(rk) Tilburg 19-11-1802, overl. Tilburg 2-12-1802.
 2. Vincentius HONINGS, ged.(rk) Tilburg 8-7-1804, volgt VIIa.
 3. Joannes Baptista HONIX, ged.(rk) Son en Breugel 29-4-1807, volgt VIIb.
 4. Wilhelmus HONINX (HONINGS), ged.(rk) Son 1-2-1809, smid, overl. Eindhoven 26-7-1849, tr. Son en Breugel 16-5-1834 Maria Cornelia DE NEGRO, ged.(rk) Eindhoven 5-9-1794, overl. Eindhoven 22-5-1853.
 5. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Son en Breugel 2-8-1811, overl. Groningen 23-12-1894, tr. Tilburg 2-9-1841 Johannes Henricus DE LOOS, geb. Groningen 18-4-1806, barbier, schoen- en zadelmaker, overl. Groningen 18-4-1859.
 6. Gerardus HONINGS, geb. Son en Breugel 20-9-1813, volgt VIIc.
 7. Adriaan HONINGS, geb. Son en Breugel 15-4-1816, overl. Orleanville (Algerije) 1-12-1846. 
  Adriaan diende in het 2e bataillon van het 1e regiment van het vreemdelingenlegioen (legernummer 7613). Op 24 -10-1846 is hij met chronische dysenterie opgenomen in het militaire hospitaal in Orleanville (Noord-Afrika), alwaar hij ook overleden is.
 8. Cornelis HONINGS, geb. Son en Breugel 23-5-1819, koperslager, marskramer, overl. Willemstad 2-3-1893. Ten tijde van zijn overlijden woonde Cornelis te Breda.
 9. Josephus HONINGS, geb. Son en Breugel 2-10-1822, volgt VIId.
 10. Hubertus HONINGS, geb. Son en Breugel 5-4-1826, overl. Oegstgeest (overleden tijdens militaire dienst) 27-9-1859.


VIb. Dominique Francois HONINCKX (zn. van Vb), geb. Antwerpen 30-6-1814, smid, overl. voor 1870, tr. Isabella SAMMELS, overl. voor 1870.
Uit dit huwelijk:
 1. Lucia Francisca HONINCKX, geb. Antwerpen 15-11-1845, strijkster, tr. Antwerpen 4-4-1870 Victor Petrus DUA, geb. Antwerpen 26-1-1841, scheepstimmerman, zn. van Joannes Dominicus Dua en Maria Willems.
 2. Maria Antonia HONINCKX, geb. Antwerpen ca. 11-1853, overl. Antwerpen 2-10-1854.


VIc. Maria Agnes HOONINCKX (dr. van Vc), ged. Mol 1-2-1801, overl. La Hulpe 16-4-1868, .
Relatiegegevens: bron geneanet rlebri (René Lorent). Maria Agnes H. heeft voorechtelijke dochter Elisabeth Honinckx (1829-1893) die trouwt met Guillaume Calut.
Kind(eren):
 1. Elisabeth HONINCKX, geb. Antwerpen 11-4-1829, overl. La Hulpe 6-4-1893, tr. La Hulpe 20-2-1857 Guillaume CALUT, geb. Perwez 5-5-1826.

Maria Agnes HOONINCKX, tr.(1) Pierre Jean VANMOL, overl. Ohain 24-4-1837.
Maria Agnes HOONINCKX, tr.(2) Ohain 25-1-1840 Nicolas CHARLIER, geb. La Hulpe 24-9-1807, zn. van Jean Baptiste Charlier en Anne Marie Vanham.


VIIa. Vincentius HONINGS (zn. van VIa), ged.(rk) Tilburg 8-7-1804, overl. Wijk en Aalburg 31-1-1869, tr. Wijk en Aalburg 26-7-1836 Cuinira DE WIT, ged. Heusden 22-9-1807, overl. Heusden 25-4-1888.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-1-1837, volgt VIIIa.
 2. Pauliena HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 4-4-1839, tr. Son en Breugel 4-6-1868 Adrianus VAN WEERT, geb. Son en Breugel 29-10-1837, timmerman.
 3. Antonia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 5-11-1842, overl. Wijk en Aalburg 1-5-1866, tr. Wijk en Aalburg 3-11-1865 Gerrit STEENBEKKERS, geb. Berlicum 20-10-1841, koopman, bootwerker, overl. Rotterdam 30-8-1903.
 4. Vincentius HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 19-11-1846, volgt VIIIb.
 5. Cornelis HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 11-3-1851, koperslager.


VIIb. Joannes Baptista HONIX (zn. van VIa), ged.(rk) Son en Breugel 29-4-1807, linnenwever, blikslager, overl. Son en Breugel 15-11-1884, tr. Son en Breugel 11-11-1837 Maria WOLLEWEVERS, ged.(rk) Son 15-7-1799, overl. Son en Breugel 28-4-1869.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos geboren zoon HONINGS, geb. Son en Breugel 27-5-1839, overl. Son en Breugel 27-5-1839.
 2. Peter Johannes HONINGS, geb. Son en Breugel 2-4-1841, overl. Son en Breugel 10-5-1842.


VIIc. Gerardus HONINGS (zn. van VIa), geb. Son en Breugel 20-9-1813, koperslager, hoefsmid, overl. Vlijmen 3-10-1869, tr. Nieuwkuijk 24-5-1855 Cornelia VAN SON, geb. Nieuwkuijk 6-6-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Catharina HONINGS, geb. Hedikhuizen 8-3-1856, overl. Rotterdam 7-4-1932, tr. Oudheusden 2-11-1885 Machilus OOOIJENS, geb. Drongelen c.a. 14-12-1863, overl. Rotterdam 13-11-1931.
 2. Gertruda HONINGS, geb. Vlijmen 29-11-1857, overl. Vught 13-2-1938, tr. 's-Hertogenbosch 6-2-1895 Jacobus VAN HASSELT, geb. Vught 27-7-1859, broodbakker, overl. Vught 12-1-1943.
 3. Vincentius HONINGS, geb. Vlijmen 26-1-1860, schoenmaker, tr. Son en Breugel 29-8-1902 Cornelia WALRAVEN, geb. Son en Breugel 31-10-1853.
 4. Wilhelmus HONINGS, geb. Vlijmen 5-1-1862, volgt VIIIc.
 5. Gertruda HONINGS, geb. Vlijmen 16-10-1864, dienstbode, overl. Amsterdam 11-8-1893.
 6. Adrianus HONINGS, geb. Vlijmen 2-5-1867. vonnis 17-9-1896 wegens landloperij dossier nr 7166 Breda \par lengte 1,673 meter hoofd bezet met zomersproeten
 7. Gerarda HONINGS, geb. Vlijmen 18-2-1870, overl. Rotterdam 8-12-1936, tr. 's-Hertogenbosch 17-10-1894 Guilhelmus VAN TIEL, geb. Vught 27-2-1873, huisschilder, overl. 's-Hertogenbosch 10-11-1962.


VIId. Josephus HONINGS (zn. van VIa), geb. Son en Breugel 2-10-1822, overl. Waalwijk 6-2-1893, tr. Baardwijk 26-4-1854 Adriana MAAS, geb. Baardwijk 11-2-1822, overl. Waalwijk 16-7-1912, dr. van Christiaan Maas en Adriana van Ros.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana HONINGS, geb. Hedikhuizen 6-2-1855, overl. Waalwijk 31-10-1937, tr. Waalwijk 22-1-1880 Nicolaas VAN MEEUWEN, geb. Drunen 28-10-1850, schoenmaker, overl. Waalwijk 26-5-1939.
 2. Vincentius HONINGS, geb. Baardwijk 12-2-1857, volgt VIIId.
 3. Wilhelmina HONINGS, geb. Baardwijk 3-5-1859, overl. Baardwijk 21-9-1859.
 4. Cornelis HONINGS, geb. Baardwijk 31-1-1861, overl. Baardwijk 2-3-1862.
 5. Hendrikus HONINGS, geb. Waalwijk 4-7-1864, volgt VIIIe.


VIIIa. Adriana HONINGS (dr. van VIIa), geb. Wijk en Aalburg 30-1-1837, overl. Wijk en Aalburg 25-12-1862, .
Kind(eren):
 1. Johanna HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 21-11-1859, overl. Wijk en Aalburg 16-1-1863.
 2. Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 20-3-1862, overl. Utrecht 16-2-1926, tr. Heusden 11-8-1882 Johan VERHAGEN, geb. Heusden 18-10-1856, overl. Utrecht 7-11-1938, zn. van Franciscus Cornelis Verhagen en Clara van Ginkel.


VIIIb. Vincentius HONINGS (zn. van VIIa), geb. Wijk en Aalburg 19-11-1846, overl. Wijk en Aalburg 3-2-1926, tr. Wijk en Aalburg 10-3-1870 Jenneke BOUMAN, geb. Wijk en Aalburg 16-12-1851, overl. Wijk en Aalburg 4-1-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. Vincentius HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-6-1870, volgt IXa.
 2. Jan HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 14-11-1871, overl. Wijk en Aalburg 14-3-1872.
 3. Johanna HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 3-12-1872, overl. Zeist 26-3-1954, tr. Wijk en Aalburg 27-9-1895 Marinus GORIS, geb. 's-Hertogenbosch 24-5-1873, overl. Apeldoorn 2-8-1936, zn. van Lambertus Jan Goris en Maaike de Bruijn.
 4. Kuinira HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 3-1-1874, overl. Eindhoven 8-1-1952, tr. Wijk en Aalburg 25-4-1901 Govert SUDDERLAND, geb. Wijk en Aalburg 14-8-1876, scheepstimmermansknecht, overl. Eindhoven 9-12-1962.
 5. Johanna HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 27-1-1875, overl. 's-Gravenhage 21-7-1945, tr. Siebe PIT, geb. Weststellingwerf 8-12-1881, overl. 's-Gravenhage 30-11-1940.
 6. Adriana HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 16-4-1877, overl. Wijk en Aalburg 12-6-1930, tr. Wijk en Aalburg 8-2-1900 Antonie BOUMAN, geb. Wijk en Aalburg 30-8-1870, landarbeider, overl. Wijk en Aalburg 25-6-1955.
 7. Wilhelmina HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-9-1878, overl. Gameren 23-1-1945, tr. Leendert VAN DER WIEL, geb. Sliedrecht 29-5-1878, trambestuurder (in Den Haag), overl. 's-Hertogenbosch 6-3-1952.
 8. Jan Johannes HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 23-12-1880, overl. Wijk en Aalburg 30-5-1881.
 9. Jan Johannes HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-11-1881, overl. Wijk en Aalburg 27-12-1881.
 10. Antonia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 16-1-1883, overl. Eindhoven 5-8-1936.
 11. Jan Johannes HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 23-7-1884, volgt IXb.
 12. Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 12-1-1887, overl. Eindhoven 13-9-1974, tr. Wijk en Aalburg 16-6-1920 Jacob Arie KOEKENDORP, geb. Klaaswaal 20-8-1893, overl. Eindhoven 2-2-1968.
 13. Jenneke HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 16-1-1889, overl. 's-Hertogenbosch 27-1-1963, tr. Wijk en Aalburg 26-3-1908 Jan VAN WIJNEN, geb. Veen 30-1-1885, overl. Helvoirt 10-4-1955.
 14. Hendrikus Adrianus HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 26-2-1891, volgt IXc.
 15. Gerardus HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 5-4-1893, overl. Wijk en Aalburg 19-4-1893.


VIIIc. Wilhelmus HONINGS (zn. van VIIc), geb. Vlijmen 5-1-1862, smid, overl. Leiden 13-6-1900, tr. Raamsdonk 8-5-1891 Anna VAN REIJEN, geb. Etten-Leur 12-10-1855, overl. Valkenswaard 19-9-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia HONINGS, geb. Breda 1-9-1891, overl. Vught 11-6-1892.
 2. Franciscus HONINGS, geb. Breda 14-8-1893, overl. Breda 31-10-1893.


VIIId. Vincentius HONINGS (zn. van VIId), geb. Baardwijk 12-2-1857, schoenmaker, overl. Chicago 8-6-1927, tr. Amsterdam 6-4-1892 Wouthrina PEULEN, geb. Engelen 22-2-1866.
In april 1910 vanuit Amsterdam geëmigreerd naar Chicago, Ill, USA.
Uit dit huwelijk:
 1. Josephus Dominicus HONINGS, geb. Amsterdam 5-12-1892, overl. Chicago 4-8-1975, tr.(1) Clara HEILMAN, tr.(2) Mary OP DE KELDER.
 2. Wolter Andreas HONINGS, geb. Amsterdam 27-3-1894, volgt IXd.
 3. Vincentius HONINGS, geb. Amsterdam 9-7-1895, volgt IXe.
 4. Wilhelmina Adriana HONINGS, geb. Amsterdam 25-10-1896, overl. Dixon 15-4-2000, tr.(1) Chicago 27-11-1927 (bron op internet geeft als huwelijksdatum 24-10-1917. Verschil burgerlijk/kerkelijk huwelijk?, of ondertrouw?) Johannes Antonius Leonardus TIEKEN Maria, geb. Amsterdam 8-5-1898, overl. Chicago 5-8-1965, tr.(2) Chicago 1967 Joe SOMERS, geb. 1-2-1901, overl. 11-2-1976.


VIIIe. Hendrikus HONINGS (zn. van VIId), geb. Waalwijk 4-7-1864, overl. Amsterdam 20-1-1900, tr. Waalwijk 4-7-1889 Antje STADA, geb. Terschelling 27-12-1868, overl. 's-Gravenhage 10-1-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Anna HONINGS, geb. Waalwijk 18-5-1890, overl. Katwijk 3-4-1974, tr. 's-Gravenhage 12-3-1913 Johannes Martinus ROUSEL, geb. Leiden 2-6-1885, overl. 's-Gravenhage 19-7-1954, zn. van Matthijs Adriaan Rousel en Cornelia Salm.
 2. Fredericus Josephus HONINGS, geb. 's-Gravenhage 12-8-1892, volgt IXf.
 3. Sophia HONINGS, geb. 's-Gravenhage 10-2-1895, overl. 's-Gravenhage 15-1-1969, tr. 's-Gravenhage 7-12-1913 (of 1914) (scheiding 1-6-1929) Johannes Jacobus Josephus KETTMANN, geb. 's-Gravenhage 15-5-1896, rechtskundig adviseur, overl. 's-Gravenhage 1-12-1964.
 4. Hendrikus Josephus HONINGS, geb. Amsterdam 30-6-1899, volgt IXg.


IXa. Vincentius HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Wijk en Aalburg 30-6-1870, koperslager, barbier, overl. Wijk en Aalburg 10-11-1956, tr. Wijk en Aalburg 27-3-1902 Jantje MILLENAAR, geb. Andel 10-4-1878, overl. 's-Hertogenbosch 18-1-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 6-7-1902, overl. 's-Hertogenbosch 13-12-1977, tr. Wijk en Aalburg 15-11-1928 Willem NIEUWKOOP, geb. Wijk en Aalburg 24-3-1888, overl. Wijk en Aalburg 21-9-1972, zn. van Jakob Nieuwkoop en Cornelia Kolijn.
 2. Pieter HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 12-3-1904, overl. 's-Hertogenbosch 10-9-1982, tr. Wijk en Aalburg 12-1-1932 Johanna VAN BALKOM.
 3. Adriana Antonia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 18-5-1906, overl. 's-Hertogenbosch 5-2-1980, tr. Wijk en Aalburg 5-7-1929 Jan DE WAAL, geb. Wijk en Aalburg.
 4. Vincentius HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 9-4-1909, koperslager, loodgieter, overl. Aalburg 6-3-1994, tr. Almkerk 2-2-1940 Maaike SCHMIDT, geb. Almkerk , dr. van Jan Willem Schmidt en Agnes Verwoerdt.
 5. Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 2-10-1910, overl. Waalwijk 21-8-1977, tr. 's-Gravenhage 12-2-1941 Pieter HARTMAN, geb. 's-Gravenhage 13-1-1913, overl. 's-Hertogenbosch 26-8-1980, zn. van Pieter Hartman en Betje van der Meer.
 6. Wilhelmina Helena HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 24-2-1913, overl. Tilburg 25-4-1995, tr. Wijk en Aalburg 18-5-1933 (scheiding 7-11-1974) Kasper Jacobus VAN TILBORG,.
 7. Kornelis HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 18-12-1914, koperslager, loodgieter, overl. Gorinchem 16-10-1989, tr. Woudrichem 10-5-1944 Geertruida Elisabeth HARTMAN,  dr. van Albertus Hartman en Grietje Anna Kentie.
 8. Johanna Sophia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 20-3-1917, overl. 's-Hertogenbosch 24-2-1993, tr. 's-Gravenhage 31-3-1948 Frederik Hendrik BAKKENES, geb. 's-Gravenhage 3-4-1894, agent van politie, overl. 's-Gravenhage 9-7-1979, zn. van Frederik Hendrik Bakkenes en Maria Cornelia Gerrits.
 9. Kuinira Clazina HONINGS, geb. Wijk en Aalburg , tr. Wijk en Aalburg 21-6-1944 C. VAN TILBORG.
 10. Nicolaas Willem HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 24-12-1920, chauffeur, overl. Aalburg 7-2-1992, tr. Rijswijk 22-9-1953 Grieta Maria VAN ZANTEN, geb. Andel 27-3-1923, overl. Utrecht 11-1-1977, dr. van Hendrikus van Zanten en Hendrika Smits.


IXb. Jan Johannes HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Wijk en Aalburg 23-7-1884, overl. Eindhoven 27-5-1949, tr. Wijk en Aalburg 8-6-1911 Hendrika Maria VAN DIEM, geb. Herpt 26-8-1888, overl. Eindhoven 13-5-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Hendrika HONINGS, geb. Strijp 7-9-1912, overl. Borger-Odoorn 21-12-2002, tr. Eindhoven 13-5-1942 Antonius Cornelis Godefridus KLOMP Maria, geb. Helmond 4-12-1906, bankwerker, overl. Eindhoven 23-7-1993, zn. van Petrus Johannes Klomp en Adriana Henrica van Panhuijzen.
 2. Jenneke HONINGS, geb. Strijp 28-10-1913, overl. Zwolle 29-9-1995, tr. Eindhoven 27-10-1939 Fredericus Wilhelmus Maria VAN BUEL Joanna, geb. Woensel 3-11-1911, werkmeester, overl. Zwolle 2-7-1976, zn. van Frederik Wilhelm van Buel en Catharina Antonetta Alberdina Egglij.
 3. Johanna Hendrika HONINGS, geb. Strijp 11-12-1914, overl. Emmen 9-11-2004, tr. Eindhoven 10-11-1938 (scheiding 24-11-1976) François OTTERVANGER, geb. Rotterdam , mecanicien, zn. van François Ottervanger en Willemina Christina van Kempen.


IXc. Hendrikus Adrianus HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Wijk en Aalburg 26-2-1891, schrijfmachinemonteur, overl. Rosmalen 11-1-1971, tr. Woensel 28-4-1914 Maria KOEKENDORP, geb. Klaaswaal 1-9-1888, overl. Geldrop 27-11-1975.
Uit dit huwelijk:
 1. Vincent Andries HONINGS, geb. ca. 8-1915, overl. Heerlen 16-2-1916.
 2. levenloos geboren kind HONINGS, geb. 27-5-1916, overl. Heerlen 27-5-1916.
 3. Grietje Jeanneke HONINGS, geb. Heerlen 13-11-1919, overl. Waalre 29-1-2006, tr. Eindhoven 28-8-1942 Cornelis Gertrudes Johannes SANDERS, geb. Vught 24-3-1915, technisch directeur van Philips vestiging te Sao Paulo, later te Rio de Janeiro, overl. Waalre 23-5-1989, zn. van Cornelis Hendrikus Sanders en Johanna Maria Eijkemans. Het gezin Sanders-Honings heeft ca. 25 jaar in Zuid-Amerika gewoond, en is omstreeks 1979 gerepatrieerd.
 4. Andries Vincent HONINGS, geb. Heerlen 4-12-1920, overl. Hardegarijp (gem. Tietjerkseradeel) 28-7-2004, begr. Meppel, tr. Eindhoven 22-12-1950 (scheiding 29-5-1974) Elsje Netty REP, geb. Amsterdam 26-8-1924, dr. van Dirk Hendrik Rep en Annetje Maria Luiting. Andries 
  Vincent was kapitein vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Bij koninklijk besluit dd. 18-7-1957 werd hem per 1-9-1957 eervol ontslag verleend. Daarna was hij werkzaam bij Shell Nederland verkoopmaatschappij te Den Haag, en van 1970 tot 1980 hoofd bilaterale betrekkingen bij het ministerie van C.R.M.
 5. Vincent Hendrikus HONINGS, geb. Eindhoven 6-6-1927, overl. Eindhoven 23-1-1944.
 6. Jetse Jan HONINGS, geb. Eindhoven 30-5-1929, overl. Geldrop 14-10-1995, tr. Eindhoven 28-12-1957 Henriëtte Maria Theresia VAN DE KERKHOF.


IXd. Wolter Andreas HONINGS (zn. van VIIId), geb. Amsterdam 27-3-1894, overl. Chicago 16-11-1976, tr. Wilhelmina DE GOUW, geb. 11-11-1903, overl. Chicago 3-5-1978.
In stamboom op MyHeritage (Cortez Website) staat Wolter Andreas Honings vermeld als Henry A. Honings. Nakomelingen aan deze stamboom ontleend.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Mary HONINGS, geb. Chicago 27-4-1927, overl. Chicago 21-6-2002, tr. Mariano CORTEZ, geb. Chicago .


IXe. Vincentius HONINGS (zn. van VIIId), geb. Amsterdam 9-7-1895, overl. 4-1968, tr. Henrica Maria Petronella (Henriette) JANSSEN, geb 's-Hertogenbosch 22-5-1893..
In de Amerikaanse overlijdensindex van de SSDI: april 1968 Vincentius Honing, in Illinois.
Uit dit huwelijk:
 1. Louise Johanna HONINGS, geb. Chicago 28-9-1928, overl. University Place 3-1-2011. 
 
IXf. Fredericus Josephus HONINGS (zn. van VIIIe), geb. 's-Gravenhage 12-8-1892, politieagent, overl. Winschoten 5-3-1950, tr.(1) Finsterwolde 6-8-1918 Lubberdina STEL, geb. Finsterwolde 5-1-1893, overl. Groningen 8-8-1925, dr. van Harm Stel en Antje Werkman.
Uit dit huwelijk:
 1. Antje Harmanna HONINGS, geb. Finsterwolde 29-8-1917, overl. Almere 5-2-2010, tr. Amsterdam 22-11-1939 Kornelis VAN DER LAAN:
 2. Hendrikus Wilhelmus HONINGS, geb. Winschoten 2-3-1920, overl. 's-Gravenhage 14-12-1979, tr. 's-Gravenhage 30-5-1951 Jacoba MOOIMAN, geb. 's-Gravenhage 29-9-1921, overl. 2-3-2003:
 3. Harm HONINGS, geb. Winschoten 19-4-1921, overl. Amsterdam 6-11-1979, tr. Beerta 16-10-1943 Elsien OOLDERS.
 4. Willem Frederik HONINGS, geb. Winschoten 3-6-1923, overl. Oldenburg 22-9-1943 (getroffen door een granaatscherf).
 5. Lubberdina Frederica (Dina) HONINGS.
 6. Frederica Lubberdina (Rica) HONINGS, geb. Winschoten 31-5-1925,  overl. Amstelveen 22-7-2005, tr. Winschoten 27-2-1954  Johannes PüTZFELD, geb. Amsterdam , fabrikant, zn. van Maria Magdalena Pützfeld.

Fredericus Josephus HONINGS, tr.(2) Oude Pekela 30-7-1926 Titia VAN GREVEN, geb. Oude Pekela 2-9-1901, dr. van Helmer van Greven en Luppochina Hartman.
Titia van Greven trouwde eerder (Oude Pekela 19-12-1918) met Willem Oldenburger. 
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Christina HONINGS, geb. Winschoten 25-9-1926, overl. Winschoten (of Groningen ?) 27-2-1928.
 2. Helma Jantina HONINGS, geb. Winschoten 25-9-1926, overl. Winschoten 27-11-2007, tr. Winschoten 6-5-1954 Berend SCHURING, geb. Winschoten 19-7-1922, fabrieksarbeider, overl. Winschoten 12-5-2000, zn. van Hendrik Schuring en Grietje Harms.
 3. Fredericus Josephus HONINGS, geb. Winschoten 1-12-1928, lasser, overl. Winschoten 26-8-2009, tr. Winschoten 14-12-1961 Rikste ALKEMA, , dr. van Jan Alkema en Menna Meijer.
 4. Helmer HONINGS, geb. Winschoten , operator, tr. Winschoten 31-7-1959 Grietje DRIJVER,  dr. van Thomas Drijver en Lammigje Grit.
 5. Luppo HONINGS, geb. Winschoten 19-1-1936, overl. Groningen 30-4-1936.
 6. Titia Christina HONINGS, geb. Winschoten 5-8-1940, overl. Winschoten 13-8-1996, tr. Winschoten 23-12-1966  Borgert KLAP,  bedrijfsleider.


IXg. Hendrikus Josephus HONINGS (zn. van VIIIe), geb. Amsterdam 30-6-1899, overl. 's-Gravenhage 14-12-1960, tr. 's-Gravenhage 13-12-1922 Johanna Berendina EILERS, geb. 's-Gravenhage 16-4-1901, overl. 's-Gravenhage 29-7-1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria Hendrica HONINGS, geb. 's-Gravenhage 1-8-1928, overl. Rijswijk 10-3-2006, tr. 's-Gravenhage 22-6-1951 Gerardus Nicolaas DE HEIJ, geb. 's-Gravenhage , gevangenbewaarder, zn. van Nicolaas Michel de Heij, loodgieter, en Maria Wilhelmina Bijlaart.
 2. Hendrikus Josephus HONINGS, , tr. 's-Gravenhage 30-8-1962 Martha GIJSBREGTS.
 3. Astrid Christina HONINGS, tr. 's-Gravenhage 28-4-1970 Hendricus Cornelis DE LEYSER.
 

 © 1997-2014, K.E.J. Honings

Het overnemen en/of gebruiken van de gegevens uit deze genealogie is alleen toegestaan voor eigen (privé) gebruik. Voor heruitgave en verveelvoudiging in welke vorm dan ook is toestemming nodig van de samensteller.

terug naar homepage index.html