Genealogie HONIGS / HÖNIGS / HONINGS

opgemaakt op 25-2-2021 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

 

Let op: gegevens van deze website mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk stamboomonderzoek mits er bronvermelding plaatsvindt. Als u hier iets van uw gading gevonden heeft hoor ik dat graag. En natuurlijk hoor ik ook graag over correcties en aanvullingen. Herpublicatie van (grote) gedeeltes uit dit bestand is nadrukkelijk niet toegestaan. 
 

De eerste generaties zijn aannemelijk, maar (nog) niet volledig bewezen. Aangezien er geen doopinschrijvingen gevonden kunnen worden zal een sluitend bewijs ook moeilijk te vinden zijn.


I. Nicolaus (HONIGS), tr. N.N. .
Uit dit huwelijk:
 1. Stephanus HONIGS, geb. ca. 1615, volgt II.


II. Stephanus HONIGS (zn. van I), geb. ca. 1615, overl. Baucheim 8-10-1678, tr. Elisabeth N.N., overl. mogelijk 26-7-1680 te Bauchem als Elisabeth Honigs.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas HONINGS, volgt IIIa.
 2. Johannes HONIGS, volgt IIIb.


IIIa. Nicolaas HONINGS (zn. van II), tr. Monica MEERSMANS.
Op 24 -2-1713 aanvaardt Claes Honings een huisplaats 'im Begien Hauss' te Sittard van de erfgenamen van Jacob Nijssgens aus Holland. En in 1733 koopt of huurt Joan Georg Lutscher dit huis van Claes Honings. Bron: kapittelarchief, zie 'Sittard, uit bronnen geput' band 1 (1993), blz.324. \par Huwelijks- en begraafregisters uit Sittard van voor 1751 zijn niet meer aanwezig (op enkele kleinere periodes na).
Monica Meersmans treedt op als meter bij dopen in 1726 en 1727.

Uit dit huwelijk:
 1. Mathias HONINGS, volgt IVa.
 2. Reinerus HONINGS, volgt IVb.


IVa. Mathias HONINGS (zn. van IIIa), overl. Sittard 1-4-1766, tr. Joanna Elisabeth STEVENS, overl. Sittard 1-12-1770, dr. van Stephanus Stevens en Anna Winckens (Wijnckens).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINGS, ged.(rk) Sittard 19-1-1723, overl./begr. Obbicht 8/10-11-1779, tr. Obbicht 1-10-1756 Joannes HOUBEN, ged. Obbicht 10-8-1729, overl./begr. Obbicht 22/24-7-1807, zn. van Theodorus Houben en Margaretha Smedts. Mathias Honings (de opa ?) is peter bij doop van kind in 1761. En een Stephanus Honings (mogelijk broer van Mathias?) is peter bj doop van een ader kind in 1763.
 2. Catharina HONINGHS, ged.(rk) Sittard 29-9-1724, overl. Sittard 8-7-1794, tr. Sittard 20-10-1765 Wilhelmus LENARDS (OF LENDERS), overl. Sittard 22-2-1790.
 3. Monica HOENINGHS, ged. Sittard 15-11-1726.
 4. Marghareta HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-10-1728, overl. Sittard 5-12-1799, tr.(1) Sittard 25-7-1761 Theodorus COURAGE (OF DECORAS), overl./begr. Sittard 5/7-12-1771Theodorus de Coraije,  tr.(2) Sittard 29-9-1789 Petrus HOCHFELD, geb. Barmen, ged. vermoedelijk Barmen 5-11-1755, schoenmaker.
  Petrus Hochfeld(t) was eerder getrouwd met Gertud Hilgers/Hilgers.Heijligers. Huwelijk 1-7-1777 te Barmen. Rond 1780/81 van Barmen naar Sittard verhuisd, waar Gertrud overleed op 8-4-1788.
 5. Monica (Veronica) HONINGS, ged.(rk) Sittard 24-11-1730, tr. Sittard 11-2-1759 Michaelis MEIJSSEN.
 6. Nicolaas HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1733, volgt Va.
 7. Joannes Stephanus HONINGS, ged.(rk) Sittard 2-12-1735, overl. voor 1821, tr. Echt 17-11-1783 Joanna MEWISSEN, ged.(rk) Echt 8-6-1745, overl. Echt 4-7-1821, dr. van Henricus Meuwissen en Elisabeth Ruijmen (Roumen). Stephanus woonde bij zijn huwelijk in Zeeland; mogelijk Anna ook. Bron: aangevraagde en verleende dispensatie in de 3 roepen bij het huwelijk.
 8. Mattheus HONINGS, ged.(rk) Sittard 10-6-1740, volgt Vb.


Va. Nicolaas HONINGS (zn. van IVa), ged.(rk) Sittard 31-3-1733, overl. Sittard 28-12-1809, tr.(1) Sittard 25-8-1761 Anna Catharina MENGELERS, wed. van Joannes Storcken, overl. Sittard 11-3-1780.
Uit dit huwelijk:
 1. Herman(us) HOENINGHS, ged.(rk) Sittard 13-5-1763, volgt VIa.
 2. (Marie) Cecile HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-3-1766, overl. Sittard 10-4-1835, tr. Sittard 14-10-1814 Jan Hendrik FLEISCHHOUWER, ged.(rk) Sittard 14-4-1771, wedr. van Anna Maria Clemens, overl. Sittard 26-11-1836, zn. van Jacobus Fleischhouwer en Catharina Lebens.

Nicolaas HONINGS, tr.(2) Sittard 13-11-1781 (Maria) Margaretha QUIX, ged.(rk) Limbricht 18-1-1741, dr. van Petrus Quix en Sibylla Blijlevens.
Huwelijk ook te Limbricht ingeschreven onder dezelfde datum (bron: GenDaLim index 0.2).
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Sybilla HONINGS, ged.(rk) Sittard 13-9-1786, overl. Sittard 13-5-1858.


VIa. Herman(us) HOENINGHS (zn. van Va), ged.(rk) Sittard 13-5-1763, slagter, overl. Sittard 12-4-1837, tr.(1) Sittard 3-6-1784 Maria Elisabeth ERCKENS, overl. Sittard 24-7-1827.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabeth HONINGS, ged.(rk) Sittard 25-3-1785.
 2. Maria Josepha Caecilia HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-10-1787, overl. Sittard 25-5-1796.
 3. (Jan) Hendrik Anton HONINGS, ged.(rk) Sittard 16-5-1790, volgt VIIa.
 4. Maria Catharina HONINGS, ged. Sittard 25-2-1793, overl. Sittard 24-3-1798 (of 24-4-1798 ?).
 5. Hermanus Josephus Mathias HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1795, overl./begr. Sittard 4/6-4-1795.
 6. N.N. HONINGS, overl. Sittard 13-5-1797.
 7. Johann Joseph HONINGS, geb. Sittard 27-3-1800.

Herman(us) HOENINGHS, tr.(2) Sittard 21-11-1827 Maria Mechtildis SIMONS, ged.(rk) Sittard 29-5-1783, overl. Sittard 1-12-1856, dr. van Hendrik Simons en Maria Elisabeth Driessen.


VIIa. (Jan) Hendrik Anton HONINGS (zn. van VIa), ged.(rk) Sittard 16-5-1790, overl. Sittard 4-7-1867, tr.(1) Sittard 2-5-1810 Maria Agnes MOONEN, ged.(rk) Sittard 10-12-1780, overl. Sittard 10-12-1830, dr. van Matheus Moonen en Maria Elisabeth Ritzen.
Uit dit huwelijk:
 1. (Maria) Elisabeth Rosa HONINGS, geb. Sittard 8-9-1810, overl. Mielen-boven-Aalst (B.) 5-9-1855, tr. Sittard 18-2-1835 Jan Bernard WILLEMS, ged.(rk) Eigenbilsen 19-8-1796, gendarme te paard, zn. van Petrus Henricus Willems en Maria Catharina Sijstermans.
 2. Hubert Germain HONINGS, geb. Sittard 27-10-1811, overl. Sittard 3-11-1811.
 3. Hubert Germain Antoine HONINGS, geb. Sittard 24-3-1813, overl. Sittard 22-11-1815.
 4. Hubert HONINGS, geb. Sittard 29-3-1816, overl. Sittard 29-3-1816.
 5. Anton Joseph HONINGS, geb. Sittard 18-3-1817, overl. Sittard 8-6-1818.
 6. Peter Mathis HONINGS, geb. Sittard 25-3-1818, overl. Sittard 4-4-1818.
 7. Jan Martin HONINGS, geb. Sittard 18-12-1819, volgt VIIIa.
 8. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 30-10-1821, overl. Sittard 11-6-1823.
 9. Anna Alexandrina HONINGS, geb. Sittard 6-2-1825, overl. Sittard 9-12-1891, tr. Sittard 8-11-1850 Peter Joseph VAN EIJS, geb. Sittard 29-11-1822, overl. Sittard 30-3-1886, zn. van Peter Anton van Eijs en Theresia Zweiphennig.

(Jan) Hendrik Anton HONINGS, tr.(2) Sittard 5-2-1836 Anna Maria Mechtildis JöRISSEN, geb. Waldfeucht 8-10-1810, overl. Sittard 31-1-1853, dr. van Jan Jörissen en Catharina Elisabeth Dijcks.
Uit dit huwelijk:
 1. Godfrid HONINGS, geb. Sittard 5-1-1838, volgt VIIIb.
 2. Wilhelmina Rosa HONINGS, geb. Sittard 19-10-1839, tr. Luik 21-11-1866 Emile Antoine MARTENS, geb. Luik 23-4-1843, zn. van Antoine Martens en Marie Agnes Jacobs.
 3. Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 9-3-1842, volgt VIIIc.
 4. Jan Michiel HONINGS, geb. Sittard 28-5-1844, volgt VIIId.
 5. Anton Denis HONINGS, geb. Sittard 13-7-1847, overl. Sittard 13-3-1861.
 6. Hubertina Josephina HONINGS, geb. Sittard 30-9-1849, tr. Luik 6-2-1875 Louis Joseph REMY, geb. Luik 21-10-1844, zn. van Jean Baptiste Remy en Lambertine Josephe Bix.
 7. Maria Jacobina HONINGS, geb. Sittard 30-9-1849, overl. Sittard 17-7-1852.
 8. Elisabeth Hubertina HONINGS, geb. Sittard 3-11-1851, overl. Sittard 15-1-1855.


VIIIa. Jan Martin HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 18-12-1819, timmerman, overl. Sittard 20-8-1905, tr. Sittard 8-4-1850 Catharina Elisabeth KLEIN, geb. Sittard 29-12-1821, overl. Sittard 23-2-1895, dr. van Martin Klein en Anna Helena Barbara Steins.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Helena HONINGS, geb. Sittard 2-2-1851, overl. Sittard 2-7-1911, tr. Sittard 26-4-1878 Gottfried HOUBEN, geb. Waldfeucht 1-1-1846, schoenmaker, overl. Sittard 1-10-1925, zn. van Theodorus Houben en Anna Maria Lennartz.
 2. Jan Anton HONINGS, geb. Sittard 6-9-1853, volgt IXa.
 3. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 26-12-1855, overl. Sittard 17-12-1923, tr. Sittard 25-7-1884 Frans FROHE, geb. Sittard 18-11-1858, schoenmaker, overl. Sittard 5-2-1934, zn. van Jan Hendrik Frohe en Maria Sibilla Spee.
 4. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 30-8-1858, overl. Meerlo-Blitterswijk 28-9-1898, tr. Sittard 25-6-1886 Johannes Jacobus BROUWERS, geb. Grevenbicht 6-5-1853, commies der belastingen, overl. Vught 24-9-1905, zn. van Johannes Hubertus Brouwers en Gertrud Helena Kusters. 
 5. Barbara HONINGS, geb. Sittard 11-8-1861, overl. Sittard 17-4-1862.


IXa. Jan Anton HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 6-9-1853, schrijnwerker, aannemer, overl. Sittard 14-12-1912, tr. Sittard 1-10-1886 Maria Sophia KENTGENS, geb. Limbricht 28-6-1864, overl. Limbricht 29-7-1899, dr. van Hendrik Salvius Kentgens en Maria Sibilla Soons.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Martinus HONINGS, geb. Sittard 10-5-1888, overl. Sittard 12-5-1888.
 2. Salvius Hendrikus HONINGS, geb. Sittard 10-5-1888, overl. Sittard 10-5-1888.
 3. Hermanus Antonius Martinus HONINGS, geb. Sittard 23-5-1889, overl. Amstenrade 20-1-1958, tr. Sittard 24-6-1932 Maria Johanna Antoinetta OBERSDORF, geb. Sittard 1-5-1890, overl. Sittard 22-11-1961.
 4. Salvius Hendrikus Antonius HONINGS, geb. Sittard 12-12-1890, overl. Sittard 24-8-1898.
 5. Maria Leonie Helena HONINGS, geb. Sittard 19-2-1893, overl. Sittard 29-10-1967, tr. Heerlen 27-12-1923 Cornelis SCHIPPERS, geb. Amsterdam 30-9-1887, overl. Heerlen 1-7-1962, zn. van Gozen Schippers en Johanna Pieternalia Huussen.
 6. Maria Catharina Godefrida Gert HONINGS, geb. Sittard 25-11-1894, onderwijzeres, overl. Heerlen 11-11-1943, tr. Heerlen 6-11-1918 Hubert Jozef Maria MOONEN, geb. Heerlen 12-10-1894, hoofdonderwijzer, overl. Heerlen 3-2-1978, zn. van Maria Gerard Jozef Moonen en Maria Jozefa Janssen.
 7. Theodor Joseph Antonius HONINGS, geb. Sittard 13-4-1897, overl. Sittard 19-7-1919.
 8. Maria Francisca Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 23-6-1899, overl. Sittard 26-6-1899.
 9. Maria Anna Hubertina HONINGS, geb. Sittard 23-6-1899, overl. Sittard 25-6-1899.


VIIIb. Godfrid HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 5-1-1838, koopman, overl. Luik 21-2-1917, tr. Roermond 13-6-1865 Maria Gertrudis Hubertina ERDKAMP, geb. Roermond 12-2-1839, overl. Luik 26-3-1919, dr. van Joannes Petrus Erdkamp en Marguérite Elisabeth Klerx.
Uit dit huwelijk:
 1. Antoine HONINGS, geb. Luik 27-3-1866, overl. Luik 6-4-1866.
 2. Marie Elisa Guillelmine HONINGS, geb. Luik 9-5-1867, volgt IXb.
 3. Antoine Emile HONINGS, geb. Luik 9-3-1869, volgt IXc.
 4. Marie Gertrude Joséphine HONINGS, geb. Luik 22-1-1871, overl. Luik 1-6-1896, tr. Jean Pierre MEODE.
 5. Marie Jeannette Gertrude HONINGS, geb. Luik 23-2-1873, volgt IXd.
 6. Marie Josephine Louise HONINGS, geb. Luik 30-11-1874, overl. Luik 6-5-1876.
 7. Marie Joséphine HONINGS, geb. Luik 21-3-1877, volgt IXe.
 8. Jean Constant Marie Joseph Ghi HONINGS, geb. Luik 24-6-1879, volgt IXf.
 9. Marie Elise Léonardine HONINGS, geb. Luik 31-3-1881, volgt IXg.
 10. Joseph HONINGS.
 11. Godefroid Pierre Emmanuel HONINGS, geb. Luik 14-11-1883, volgt IXh.


IXb. Marie Elisa Guillelmine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 9-5-1867, .
Kind(eren):
 1. Joséphine HONINGS, geb. Luik 2-2-1886.

Marie Elisa Guillelmine HONINGS, tr.(1) Luik 7-9-1889 Jean Thomas CAMPO, geb. Luik 24-6-1865, overl. Luik 20-2-1895, zn. van Léonard Campo en Marie Josephe Kerskens.


IXc. Antoine Emile HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 9-3-1869, overl. Herstal 10-6-1909, tr. Luik 15-1-1898 Elisabeth LEKEU, geb. Herstal 12-5-1878, dr. van Francois Joseph Lekeu en Elisabeth Louise Robins.
Uit dit huwelijk:
 1. Emile Godefroid Toussaint HONINGS, geb. Luik 1-11-1900. 
  Op 1-4-1948 genaturaliseerd tot Fransman, decreet no. 3627-48 (bron: wwww.genealogie.com, daar staat als geboortedatum 1-9-1900).


IXd. Marie Jeannette Gertrude HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 23-2-1873, .
Kind(eren):
 1. Joseph Pierre Godfroid HONINGS, geb. Luik 22-7-1893, volgt Xa.
 2. Alphonsine Jeannette Gertrude HONINGS, geb. Luik 6-7-1895, overl. Luik 15-9-1895.
 3. Elisa Josephine Gertrude HONINGS, geb. Luik 25-10-1900, tr. Jean RESIMONT.


Xa. Joseph Pierre Godfroid HONINGS (zn. van IXd), geb. Luik 22-7-1893, overl. Montegnée 4-9-1965, tr. Montegnée 8-4-1920 Marie Augustine SCHREURS, geb. Montegnée 29-8-1897, overl. Chênee 13-2-1980.
Uit dit huwelijk:
 1. Francois HONINGS, geb. Bressoux 19-1-1923, overl. Luik 30-9-1956, tr. Chokier 21-11-1950 Denise SCHEPERS.
 2. Jenny HONINGS, geb. Bressoux 31-3-1924, overl. Luik 18-10-1924.


IXe. Marie Joséphine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 22-3-1877, overl. Nantes 14-11-1961, .
Kind(eren):
 1. Pierre Godfroid Raymond HONINGS, geb. Luik 25-9-1899, overl. Luik 2-3-1900.

Marie Joséphine HONINGS, tr.(1) Luik 23-5-1905 Germain CLERFEUILLE, geb. Aigre 29-1-1872, overl. Auxerre 12-5-1930, zn. van Jean Clerfeuille en Jeanne Chaludeau.


IXf. Jean Constant Marie Joseph Ghi HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 24-6-1879, tr. Herstal 14-4-1900 (akte 38) Anne Marie SCHRAYEN, geb. Herstal 5-12-1878, dr. van Joseph Schrayen en Cornelie Bruyninckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Godefroid Joseph HONINGS, geb. Herstal 3-10-1900.
 2. Cornelie Josephine HONINGS, geb. Herstal 6-1-1902.
 3. Henri HONINGS, geb. Herstal 23-6-1904.


IXg. Marie Elise Léonardine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 31-3-1881, .
Kind(eren):
 1. Emile Armand Godefroid HONNINGX, geb. Herstal 3-12-1903.
 2. Berthe Hermance Victorine Fran HONINGS, geb. Herstal 16-5-1907.

Marie Elise Léonardine HONINGS, tr.(1) PEETERS.


IXh. Godefroid Pierre Emmanuel HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 14-11-1883, overl. Hermalle-sous-Argenteau 1966, tr. Luik 21-3-1908 Catherine RYON, geb. Hermalle-sous-Argenteau 4-7-1884, dr. van Francois Joseph Ryon en Jeanne Pousset.
De jongste twee kinderen niet aangetroffen bij geboortes Hermalle-sous-Argenteau in periode 1914 t/m 1919.
Uit dit huwelijk:
 1. Francois Emmanuel HONINGS, geb. Hermalle-sous-Argenteau 25-4-1911, overl. 1991.
 2. Godefroid Emile Emmanuel HONINGS, geb. Hermalle-sous-Argenteau 7-7-1913, overl. 1981.
 3. Andrée Simone HONINGS. 
  Volgens geneanet (clerfeuillepie) getrouwd met DIRIX, en later met Joseph Peeters.
 4. Léon HONINGS, volgt Xb.


Xb. Léon HONINGS (zn. van IXh), tr. Laurette FROIDMONT, dr. van Pierre Joel Francois Froidmont en Victorine Catherine Jeanne Herman.
Uit dit huwelijk:
 1. Martine HONINGS, tr. Albert MATISSE. Relatie uit filae.com, arbre des Matisse par Caroline.M551.
 2. Sabine HONINGS.
 3. Joël HONINGS.
 4. Véronique HONINGS.
 5. Simone HONINGS.
 6. Francis HONINGS.


VIIIc. Gertrudis HONINGS (dr. van VIIa), geb. Sittard 9-3-1842, .
Kind(eren):
 1. Joanna Wilhelmina HONINGS, geb. Sittard 9-8-1861, overl. Sittard 19-9-1891.

Gertrudis HONINGS, tr.(1) Luik 4-1-1865 Jean Félix DEBROEK, geb. Attenrode-Wever 14-11-1826, overl. Luik 27-7-1866, zn. van Augustinus Debroek en Marie Philippine Honinckx.
Gertrudis HONINGS, tr.(2) Luik 22-1-1868 Jean Hubert DUMESNIL, geb. Simpelveld 12-10-1837, zn. van Nicolas Dumesnil en Maria Agnes Flieg.


VIIId. Jan Michiel HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 28-5-1844, ketelmaker, tr.(1) Luik 31-1-1866 Anna Catharina GROTAERS, geb. Rutten 8-7-1842, overl. Luik 29-7-1866, dr. van Evermare(?) Grotaers en Catherina Moreas(?).
Uit dit huwelijk:
 1. Michel Antoine Joseph HONINGS, geb. Luik 25-5-1866, overl. Luik 28-7-1866.

Jan Michiel HONINGS, tr.(2) Luik 7-8-1867 Maria Magdalena VERHAEGEN, geb. Wilrijk 31-1-1846, dr. van Petrus Verhaegen en Joanna De Hert.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Alfred HONINGS, geb. Luik 1-12-1868, overl. Wilrijk 8-9-1870.
 2. Joannes Josephus HONINGS, geb. Wilrijk 26-11-1870, volgt IXi.
 3. Joanna Philomena HONINGS, geb. Berchem 11-12-1872, overl. Berchem 10-3-1875.
 4. Joanna Maria Henrica HONINGS, geb. Berchem 18-10-1874, volgt IXj.
 5. Joanna Philomena HONINGS, geb. Berchem 30-9-1876, tr. Berchem 23-5-1901 Joannes Franciscus WOUTERS, geb. Berchem 15-4-1871, zn. van Joannes Franciscus Wouters en Maria Thimothea Van Looij. .
 6. Joanna Antonia HONINGS, geb. Berchem 9-4-1878, overl. Berchem 20-5-1879.
 7. Franciscus HONINGS, geb. Berchem 28-7-1879, volgt IXk.
 8. Hector Cornelius HONINGS, geb. Berchem 6-1-1881, overl. Berchem 20-12-1883.
 9. Anna Maria Franciska HONINGS, geb. Berchem 31-3-1882, tr. Berchem 24-5-1902 Alphonsus Gommarus VERSCHOOTEN, geb. Berlaar 10-11-1879, zn. van Augustinus Verschooten, herbergier, en Maria Elisabeth Vermeulen. 
  Anna M.F. Honings krijgt op 28-1-1902 dochter Anna Maria Franciska Honings. Dit kind wrdt bij haar huwelijk op 24-5-1902 erkend en gewettigd.Op geneanet foto van grafsteen op begraafplaats Edegem. Daarop geboortedatum 10-1-1879 en overlijden 5-4-1943. Geborterdatum is echter 10-11-1879 (zie ijn geb. en huw. aktes).Bij hun huwelijk wordt dochter Ida Laura Joanna erkend en gewettigd. Dit kind is geboren te Berchem op 28-1-1902.
 10. Maria Rosalia Ludovica HONINGS, geb. Berchem 1-4-1885, overl. Berchem 9-1-1886.
 11. Josephus Ludovicus HONINGS, geb. Berchem 19-1-1888, volgt IXl.
 12. Victor Josephus HONINGS, geb. Berchem 17-8-1889, overl. Berchem 4-9-1889.


IXi. Joannes Josephus HONINGS (zn. van VIIId), geb. Wilrijk 26-11-1870, koperslager, tr.(1) Berchem 9-2-1894 Regina VERMEULEN, geb. Antwerpen 28-5-1870, dr. van Petrus Laurentius Vermeulen, hovenier, en Catharina Imbreghts.
Jan Joseph Honings verbijft 1914/15 korte tijd in Tilburg in opvang voor oorlogsvluchtelingen, samen met vrouw Helean Ursula Somers en kind Jaqueline.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Regina Michelina HONINGS, geb. Berchem 5-9-1894.

Joannes Josephus HONINGS, tr.(2) Helena Ursula SOMERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Jaqueline Micheline Joséphine HONINGS, geb. Berchem 9-3-1913, tr. John Felix WAGENDORP, geb. Antwerpen 9-9-1904, overl. Antwerpen 9-11-1969, zn. van Felix Wagendorp en Maria Alexandria Lemaire.


IXj. Joanna Maria Henrica HONINGS (dr. van VIIId), geb. Berchem 18-10-1874, .
Bij geboorte kind in 1909 is haar naam Jeanne Marie Henriette Honings.
Kind(eren):
 1. Yvonna Maria Alphonsina HONINGS, geb. Berchem 20-7-1909.


IXk. Franciscus HONINGS (zn. van VIIId), geb. Berchem 28-7-1879, gasplaatser, tr. Berchem 30-5-1903 Joanna Philomena BAEKELMANS, geb. Berchem 26-8-1877, dr. van Petrus Arnoldus Baekelmans, timmerman, en Joanna Ludovica Bogaerts.
Bron: Dienstplichtige vreemdelingen provincie Antwerpen, op www.arch.be. Vindplaats Archief Provincie Antwerpen, Z 110/1899/67. Daar verkeerde geboortedatum 22-7-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria Magdalena HONINGS, geb. Berchem 17-7-1907.


IXl. Josephus Ludovicus HONINGS (zn. van VIIId), geb. Berchem 19-1-1888, overl. 1953, tr. Stephania ROBBESOM, geb. Borgerhout 11-9-1885, overl. Mortsel 23-10-1962, dr. van Arnoldus Robbesom, timmerman, en Jacoba Hendrika van Rickevorsel.
Uit dit huwelijk:
 1. Guillelmus HONINGS, geb. Borgerhout 25-4-1912, volgt Xc.
 2. Henriette HONINGS, geb. Borgerhout 10-12-1913, overl. 1981, tr. Georges BUBBE, geb. 30-3-1910, overl. 26-6-1986, zn. van Henri Bubbe en Georgine Pincket.


Xc. Guillelmus HONINGS (zn. van IXl), geb. Borgerhout 25-4-1912, overl. Antwerpen 25-5-2002, tr. Philomena NAENEN, geb. Vremde 7-12-1912, overl. Boechout 27-6-2005, dr. van Joannes Naenen en Leonie Marie Pleysier.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Ludovica Leonie HONINGS, geb. Vremde 2-9-1937, tr. Hubert GAUBLOMME, geb. Geraardsbergen 6-1-1934, overl. Wilrijk 26-9-1998.
 2. Jan Stephanus HONINGS, geb. Mortsel 29-9-1940, tr. 12-1969 Mary-Ann GREGORY, geb. Radcliff (UK) 14-9-1940.
 3. Frieda HONINGS, geb. Mortsel 27-8-1942, tr. Luc VAN HOOF.


Vb. Mattheus HONINGS (zn. van IVa), ged.(rk) Sittard 10-6-1740, overl. Sittard 20-3-1799, tr.(1) Sittard 27-4-1769 Angelina Regina WEERENS (ook vermeld als Helena Regina), ged. Sittard 29-7-1736, overl. Sittard 27-2-1774, dr. van Wernerus Wehrens en Ida Lemmens.
Uit dit huwelijk:
 1. Ida HONINGS, ged.(rk) Sittard 13-9-1770.
 2. Johannes Mattheus HONINGS, ged. Sittard 16-1-1772.

Mattheus HONINGS, tr.(2) Sittard 5-7-1774 Maria Catharina DEGENS, geb. Heerlen, overl. Heerlen 31-8-1806.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1775.
 2. Maria Anna HONINGS, ged.(rk) Sittard 17-10-1776. 
  Waarschijnlijk overl. Sittard 16-3-1786 en ald. begr. 18-3-1786 onder de naam Anna Clara, 10 jaar, dochter van Mattheus Honings.


IVb. Reinerus HONINGS (zn. van IIIa), overl. voor 20-4-1727, tr. Margaretha DEITEREN.
Uit dit huwelijk:
 1. Monica HONINGS, ged. Sittard 20-4-1727.


IIIb. Johannes HONIGS (zn. van II), tr. Gertrudis WINCKENS ?.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINGS, tr. Frelenberg 31-10-1712 Gerardus PLUM.
 2. Maria HONIGS, tr. Geilenkirchen 26-10-1702 Joannes WINANDTS.
 3. Stephanus HONIGS, geb. Baucheim, ged.(rk) Geilenkirchen 17-12-1679, volgt IVc.
 4. Anna HONIGS, ged.(rk) Geilenkirchen 5-4-1683, tr. Geilenkirchen 5-2-1713 Jacobus WELMERINX, geb. Beeck.
 5. ? Niesgen HONIGS, tr. Joannes FRANSSEN (FRENCEN). Twe kinderen bekend, gedoopt in Geilenkirchen in 1705 en 1712. DTB heeft hiaten tussen 1703 en 1713.


IVc. Stephanus HONIGS (zn. van IIIb), geb. Baucheim, ged.(rk) Geilenkirchen 17-12-1679, tr. Frelenberg 20-2-1702 Maria BOIJMANS, ged.(rk) Frelenberg 10-4-1670, begr. Palenberg 10-5-1750, dr. van Simon Boijmans en Agatha Hanen.
Maria Boijmans wordt enkele keren vermeld als Mechtilda Boijmans.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 28-4-1702, begr. vermoedelijk Frelenberg 3-9-1741. Frelenberg, 3-9-1741: begraven Simon Honig(s).
 2. Johannes HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-7-1703, volgt Vc.
 3. Lambertus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 20-12-1705, tweeling.
 4. Maria Margaretha HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 20-12-1705, tweeling.
 5. Wolter HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-9-1708, volgt Vd.
 6. Stephan HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-9-1712, volgt Ve.


Vc. Johannes HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-7-1703, begr. Frelenberg 13-12-1744, tr. 20-11-1726 Eva LAMERTZ (LAMBERTZ), overl. Frelenberg 4-2-1758.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 28-4-1727, volgt VIb.
 2. Wilhelmus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 24-5-1730, overl. Frelenberg 16-12-1784, tr. Frelenberg 3-2-1751 Agnes UBACH, ged.(rk) Frelenberg 17-8-1712, overl. Frelenberg 10-1-1790, dr. van Philippus Ubach en Margaretha Hamechers.


VIb. Simon HONIGS (zn. van Vc), ged.(rk) Frelenberg 28-4-1727, tr. Frelenberg 19-10-1750 Joanna Catharina HAMERS, ged. vermoedelijk Geilenkirchen 3-4-1725, dr. van Joannes Hamers (Hammers) en Catharina Plum.
Joanna Catharina Hamers wordt bij haar huwelijk aangeduid als Joanna Maria Hamers.
Op 5-1-1786 overleed te Zweibrüggen een Joanna Catharina Hamers, en werd te Marienberg begraven op 7-1-1786. Niet genoteerd werd met wie ze gehuwd was of van wie ze weduwe was. En op 28-11-1792 stierf er een Simon Hönig en werd een dag later begraven. Vermoedelijk is dat dit echtpaar.

Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Wihelmus HONIGS, geb. Zweibrüggen, ged.(rk) Frelenberg 30-8-1751, volgt VIIb.
 2. Petronella HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 31-7-1755.
 3. Maria Catharina HONIGS, ged.(rk) Marienberg 24-6-1757, tr. Frelenberg 3-8-1788 Franciscus Henricus FRID. Maria Catharina krijgt voor-echtelijk kind Wilhelmus Henricus Honigs, ged. op 21-8-1783 te Frelenberg.
 4. Maria Gertrudis HONIGS, ged.(rk) Marienberg 16-9-1760.
 5. Franciscus Josephus HOENINGS, ged.(rk) Marienberg 14-9-1763, tr.kerk Krefeld 18-5-1794 Maria Margaretha ESSERS, dr. van Andreas Essers en Magdalena Halffes. 
 6. Henricus Matthias HONIGS, ged. Marienberg 23-4-1767.


VIIb. Johannes Wihelmus HONIGS (zn. van VIb), geb. Zweibrüggen, ged.(rk) Frelenberg 30-8-1751, dagloner, overl. Frelenberg 27-4-1805, tr. Marienberg 7-10-1784 Maria Magdalena MEHLKOP (bij doop Maria Helena), geb. Grotenrath, ged. Marienberg 5-9-1758, overl. Zweibrüggen 20-3-1816, dr. van Hermanus Mehlkop en Maria Anna Simons.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina HöNIGS, ged. Marienberg 18-4-1785.
 2. Joannes Mathias HöNIGS, ged. Marienberg 23-9-1788, volgt VIIIe.
 3. Hermanus Josephus HöNIGS, overl. Zweibrüggen 26-1-1793.
 4. Anna Gertrudis Francisca HöNIGS, ged. Marienberg 10-11-1797, overl. Zweibrüggen 27-1-1800.
 5. Franciscus Josephus HöNIGS, overl. Zweibrüggen 25-12-1803.
 6. Franz Joseph HöNIGS, overl. Zweibrüggen 27-12-1804.
 7. Maria Lisetta HöNIGS, geb. Zweibrüggen 8-4-1804, tr. Maastricht 7-1-1830 Joannes Mathijs THANS, geb. Valkenburg 6-1-1798, dagloner, zn. van Mathijs Thans en Anna Susanna Simons.


VIIIe. Joannes Mathias HöNIGS (zn. van VIIb), ged. Marienberg 23-9-1788, bierbrouwersknecht, herbergier, overl. Maastricht 25-1-1865, tr.(1) Maastricht 12-5-1814 Louise Angelina VAN DER LEUR, ged. Maastricht 12-6-1790, overl. Sittard 29-6-1815, dr. van Theodorus van der Leur en Maria Catharina Freerjan.
Joannes Mathias HöNIGS, tr.(2) Maastricht 18-4-1816 Anna Elsabeth BRULS, geb. Hulsberg 3-10-1784, overl. Maastricht 8-4-1836, dr. van Matheus Bruls en Anna Elisabeth van Liederkerken.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Mathias HöNIGS, geb. Maastricht 13-12-1817, overl. Maastricht 1818.
 2. Pieter Mathijs HöNIGS, geb. Maastricht 2-5-1822, schrijnwerker, overl. Maastricht 3-5-1856.

Joannes Mathias HöNIGS, tr.(3) Maastricht 11-1-1838 Anna Elisabeth BRAHA, ged. Wijlre 9-9-1796, overl. Maastricht 31-5-1876, dr. van Joannes Braham en Anna Rameckers (Rameekers).
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna HONINGS, geb. Maastricht 29-6-1839, overl. Maastricht 11-4-1913, tr.(1) Maastricht 10-9-1862 Michel GODFROY, geb. Maastricht 20-1-1830, overl. Maastricht 31-1-1888, zn. van Josephus Vincentius Godfroy en Anna Catharina Steenbruggen, tr.(2) Wittem 19-2-1889 Henricus Antonius Hubertus SIMAIS, geb. Maastricht 18-11-1840, overl. Maastricht 23-8-1909, zn. van Jacobus Alexander Simais en Maria Anna Gertrudis van Rijn.


Vd. Wolter HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-9-1708, overl. Frelenberg 13-4-1789, tr. Frelenberg 30-5-1734 Odilia HILLEMäCKERS, overl./begr. Frelenberg 18/20-2-1781.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 3-4-1736, volgt VIc.
 2. Nicolaus HONIGS, ged. Frelenberg 14-7-1738.
 3. Aegidius HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 18-6-1740, volgt VId.
 4. Martinus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 8-12-1743, volgt VIe.
 5. Anna Barbara HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 7-6-1746, overl./begr. Beggendorf 11/13-10-1802, tr. Beggendorf 15-11-1778 Joannes Petrus PLUM, geb. Beggendorf, ged. Beggendorf 5-3-1754, overl./begr. Beggendorf 17/18-1-1797, zn. van Henricus Plaum (Ploum) en Anna Catharina Quaden (Quooden).
 6. Antonius Josephus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 24-9-1749, volgt VIf.
 7. Wilhelm HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 7-7-1751.
 8. Nicolaus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 29-6-1753, volgt VIg.
 9. Johannes Theodorus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 21-9-1755, volgt VIh.


VIc. Joannes HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 3-4-1736, overl. Frelenberg 26-2-1794, tr. Frelenberg 25-10-1761 Maria KEUFFEN, ged.(rk) Frelenberg 28-3-1739, dr. van Petrus Keuffen en Sybilla Paulus.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 23-8-1762.
 2. Maria Sybilla HONIGS, ged. Frelenberg 14-10-1763.
 3. Wolterus HONIGS, ged. Frelenberg 14-12-1764.
 4. Joannes Christianus HONIGS, ged. Frelenberg 31-3-1766, begr. Frelenberg 5-6-1777.
 5. Antonius Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 25-9-1769, begr. Frelenberg 22-1-1775.


VId. Aegidius HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 18-6-1740, tr. Geilenkirchen 7-10-1762 Anna Barbara KöHNEN, geb. ca. 1728, overl. Geilenkirchen 30-12-1816.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Petrus HONIGS, geb. en ged. Nierstrass/Geilenkirchen 3-11-1763, volgt VIIc.
 2. Anna Maria HONICHS, geb. Nierstrass, ged. Geilenkirchen 11-6-1765.
 3. Anna Gertrudis HONIGS, geb./ged. NierstrassGeilenkirchen 4/5-4-1767.
 4. Maria Elisabeth HONIGS, geb. en ged. Nierstrass/Geilenkirchen 12-8-1769.
 5. Joanna Catharina HONIGS, geb. Nierstrass, ged. Geilenkirchen 25-11-1771.
 6. Josephus Antonius HONIGS, geb. Nierstrass, ged. Geilenkirchen 30-1-1774, volgt VIId.
 7. Maria Anna HONIGS (Hoenings), geb. Nierstrass, ged. Geilenkirchen 2-2-1777, overl. Burtscheid (Aachen) 18-6-1849, tr. Burtscheid 27-12-1802 Daniel RODERBURG, ged. Burtscheid 14-8-1777, overl. Burtscheid 11-7-1827, zn. van Joannes Roderburg en Helena Sartor. 
 8. Joannes Henricus HONIGS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 9-5-1780, overl. Nierstraá 12-5-1785.


VIIc. Joannes Petrus HONIGS (zn. van VId), geb. en ged. Nierstraá/Geilenkirchen 3-11-1763, overl. Geilenkirchen 2-5-1844, tr. Geilenkirchen 28-1-1819 Anna Catharina JANSEN, geb. Straeten, ged. Waldenrath 9-12-1795, dr. van Joannes Henricus Jansen en Maria Agnes Classen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Anton HöNINGS, geb. Nierstraá 27-5-1819, volgt VIIIf.
 2. Johann Gerhard HONINGS, geb. Nierstraá 23-12-1828, overl. Niederheid 15-12-1867.


VIIIf. Joseph Anton HöNINGS (zn. van VIIc), geb. Nierstraá 27-5-1819, overl. Gangelterheide 3-4-1898, tr. Gangelt 30-5-1843 Anna Maria Christina TREPELS (TREPEL), geb. Gangelterheide 25-12-1823, dr. van Johann Wilhelm Trepels en Wilhelmina Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Peter HONINGS, geb. Nierstraá 12-5-1844, overl. Nierstraá 29-6-1844.
 2. Wilhelm Gerard HONINGS, geb. Geilenkirchen (Nierstraá) 8-7-1845, volgt IXm.
 3. Johannes Wilhelmus HONNIGS, geb. Gangelt 24-8-1848. "Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZX9-D19 : accessed 1 January 2016), Joseph Anton Honnigs in entry for Johannes Wilhelmus Honnigs, ; citing Gangelt, Rheinland, Preußen, Germany; FHL microfilm 907,723
 4. Johannes Wilhelmus HONIGS, geb. Gangelt 17-11-1849
 5. Peter Wilhelm HöNNIGS, geb. Gangelt 16-11-1850  , volgt IXn. .
 6. Michael HONINGS, geb. Gangelt 11-10-1854, volgt IXo.
 7. Joseph HöNINGS, geb. Gangelt 5-1-1860.
 8. Peter Joseph HöNINGS, geb. Gangelt 9-6-1861, volgt IXp.
 9. Peter Gerhard HONINGS, geb. Gangelt 14-3-1864.


IXm. Wilhelm Gerard HONINGS (zn. van VIIIf), geb. Geilenkirchen (Nierstraá) 8-7-1845, mijnwerker, overl. Liévin 13-8-1883, tr. Luik 19-10-1871 Anne Marie FRANCKEN, geb. Ubach over Worms 19-4-1845, dr. van Leonard Joseph Francken, landbouwer, en Marie Anne Lennartz.
In Luik wordt hij regelmatig als Guillaume Gerard Honings vermeld. Overleden op 13-8-1883 te Liévin, Pas-de-Calais, Frankrijk 
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Elisabeth HONINGS, geb. 1872, overl. 4-6-1872. Familysearch: overleden/begraven te Luik, St.Nicolas Niet gevonden in BS Luik.
 2. Ferdinand Leonard HONINGS, geb. Saint-Nicolas 15-5-1873, overl. Luik 26-8-1873.
 3. Anne Marie Cunegonda HONINGS, geb. Luik 29-5-1874.


IXn. Peter Wilhelm HONIGS (zn. van VIIIf), geb. Gangelt 16-11-1850, overl. Gangelt 11-5-1922, tr. 9-10-1882 Anna Catharina HEINRICHS, geb. Gangelt 12-4-1854, overl. Gangelt 4-12-1904, dr. van Martinus Heinrichs en Maria Mechtildis Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Josef HONIGS, (woonde in Düsseldorf).
 2. Agnes HONIGS, geb. Gangelt 16-5-1885, overl. Dortmund 17-2-1967, tr. Karl WIEDERSTEIN.
 3. Maria HONIGS, geb. Gangelt 25-5-1887, overl. Gangelt 15-11-1966, tr. Peter TüMMERS.
 4. Margaretha HONIGS, geb. Gangelt 13-2-1889, overl. Gangelt 16-4-1956.
 5. Anna Katharina HONIGS, geb. Gangelterheide ca. 9-1890, overl. Gangelterheide 22-7-1892.
 6. Elisabeth HONIGS, geb. Gangelt 3-5-1893, overl. Brunssum 3-2-1977, tr. Brunssum 28-2-1930 Peter Joseph RAES, geb. Brunssum 26-5-1901, metselaar, zn. van Constantius Raes en Maria Catharina Anna Oberije.
 7. Martin HONIGS, geb. Gangelt 26-8-1895, volgt Xd.


Xd. Martin HONIGS (zn. van IXn), geb. Gangelt 26-8-1895, overl. Gangelt 23-3-1985, tr. Gertrud GIELEN, geb. Gangelt 19-2-1900, overl. Gangelt 4-12-2001.
Uit dit huwelijk:
 1. Willi HONIGS, geb. 23-1-1925, tr. Sibilla BLEIJLEBEN.
 2. Irmgard HONIGS, geb. 30-7-1927, overl. Heinsberg 8-4-2016, tr. 31-7-1954 Willi FLORACK, geb. 1-5-1922, overl. Gerderath 30-11-1997.
 3. Anna Margreta HONIGS, geb. Gangelt 11-12-1938, overl. 23-4-2020, tr. Gangelt 21-8-1962 Heinrich GEISER, geb. 3-10-1928, overl. Gangelt 4-5-2009.


IXo. Michael HONINGS (zn. van VIIIf), geb. Gangelt 11-10-1854, overl. Alsdorf 31-7-1929, tr. Maria HERMANNS (Hermans).
Kinderen uit overlijdensaktes Alsdorf . Er zijn waarschijlijk nog meer kinderen. Huwelijken en geboortes van Alsdorf zijn nog niet online. Ook is er een Michael Honings, geb. Alsdorf 22-9-1914. Kleinzoon ? \par Verder nog: op 23-2-2000 is urn bijgezet op Friedhof Schaufenberg (te Alsdorf) van Paul Josef Honings.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm HONINGS.
 2. Peter HONINGS, geb. Alsdorf ca. 1885, grenadier, overl. Krasnostaw 9-8-1915, tr. Sibilla BILLMANN.
 3. Joseph HONINGS, geb. Alsdorf ca. 1886, overl. Alsdorf 13-3-1892.
 4. Maria Josepha HONINGS, geb. Alsdorf 1-10-1890, overl. Kerkrade 24-4-1941, tr. Peter SCHMIDT, geb. Dermbach 17-9-1881, mijnwerker, overl. Kerkrade 7-3-1948, zn. van Heinrich Schmidt en Helena Pfeiffer.


IXp. Peter Joseph HöNINGS (zn. van VIIIf), geb. Gangelt 9-6-1861, tr.kerk Afden 8-5-1887 Anna Catharina dicta Elisabeth GRüMMER, dr. van Joannes Josephus Grümmer en Gertrudis Kalker.
Bij kerkelijk huwelijk staat vermeld dat de bruidegom afkomstig is uit Alsdorf.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINGS, geb. 6-6-1888, ged.(rk) Afden 8-6-1888.


VIId. Josephus Antonius HONIGS (zn. van VId), geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 30-1-1774, overl. Rimburg 10-2-1834, tr. Geilenkirchen 9-10-1798 Anna Maria HANSEN (LANCé), geb. Rimburg ca. 1761, overl. Rimburg 31-10-1843, dr. van Hendrik Lancé en Anna Maria Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Josephus HOENINGS, geb. Rimburg 4-10-1799, kleermaker, overl. Rimburg 11-11-1825.
 2. Johann Melchior HOENINGS, geb./ged. Rimburg/Marienberg 24/27-1-1802, volgt VIIIg.


VIIIg. Johann Melchior HOENINGS (zn. van VIId), geb./ged. Rimburg/Marienberg 24/27-1-1802, schoenmaker, veldwachter, overl. Rimburg 29-7-1882, tr. Rimburg 13-5-1831 Maria Catharina Agnes FLOKKEN, geb. Immerath 1-12-1804, dr. van Peter Flokken en Ida Kitz.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Hubertina HOENING, geb. Rimburg 1-6-1832, tr. Rimburg 12-6-1870 Wilhelm SCHMöLDERS, geb. Teveren 9-4-1842, fluweelwever, zn. van Johann Peter Schmölders en Elisabeth Steffens. 
 2. Ida Hubertina HOENING, geb. Rimburg 21-8-1834, overl. Ubach Over Worms 11-8-1895, tr. Rimburg 16-8-1862 Johannes Cornelius SCHOOPEN, geb. Rimburg 23-9-1831, metselaar, zn. van Johan Joseph Schoopens en Maria Catharina Wijngarts.
 3. Pieter Joseph Hubert HOENINGS, geb. Rimburg 19-9-1837, volgt IXq.
 4. Anna Catharina Hubertina HOENINGS, geb. Rimburg 20-6-1841, overl. Ubach over Worms 26-9-1905, tr. Rimburg 8-6-1871 Johannes Jacobus BENAU, geb. Ubach over Worms 4-7-1841, metselaar, overl. Ubach over Worms 31-1-1931, zn. van Jan Leonard Benau en Maria Agnes Schoepen (Schopen).
 5. Maria Anna HOENINGS, geb. Rimburg 7-6-1844, overl. Ubach over Worms 25-1-1927.
 6. Pieter Dionis Hubert HOENINGS, geb. Rimburg 28-10-1848, schoenmaker, overl. Rimburg 9-4-1872.


IXq. Pieter Joseph Hubert HOENINGS (zn. van VIIIg), geb. Rimburg 19-9-1837, schoenmaker, overl. 15-3-1882, tr.kerk Würselen 13-11-1869 Maria Agnes Hubertina FRINGS.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Josepha Hubertina HOENINGS, geb. Driesch 31-8-1870, tr.kerk Würselen 6-8-1892 Philippus Joseph ROEMGENS, geb. Schweibach 2-3-1865, mijnwerker. Philipp Römgens litt an einer schweren Silikosekrankheit (Staublunge), von März 1910 bis März 1911 besuchte er die Heilanstalt in Eupen. Als Berginvalide wirkte er in den 1920er Jahren in der Heimleitung des Ledigenheims der Grube Goulay (bron: www.familienbuch-euregio.de/)
 2. Johann Conrad Hubertus HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 9-3-1872, volgt Xe.
 3. Catharina HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 30-10-1873, overl. 22-4-1882.
 4. Xaver Cornel HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 17-9-1876, overl. 24-9-1876.
 5. Maria Anna HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 24-10-1878.
 6. Arnold HOENINGS, geb. en ged.(rk) Driesch 25-3-1881.


Xe. Johann Conrad Hubertus HOENINGS (zn. van IXq), geb. en ged.(rk) Driesch 9-3-1872, overl. Würselen 2-4-1944, tr. 29-8-1900 Elisabeth SENSEN, geb. Weiden 4-3-1878, overl. Würselen 16-9-1936.
Uit dit huwelijk:
 1. Philipp HOENINGS, geb. Aken 4-6-1901. Im Rhein ertrunken.
 2. Maria Anna HöNINGS, geb. Aken 19-8-1902, overl. Würselen 15-9-1976, tr. Hubert Leonard WIRTZ, geb. Bissen (Würselen) 25-4-1897, overl. Auschwitz 1-8-1945. Als krijgsgevangene overleden in KZ Auschwitz.
 3. Sibylla HOENINGS, geb. 15-12-1903. Getrouwd met Herman NN., overleden 1-9-1939.
 4. Katharina HOENINGS, geb. Sörs 4-7-1908, overl. Würselen 5-4-1987.
 5. Michael HOENINGS, geb. 13-2-1910, ged. Würselen 16-2-1910, overl. 20-9-1939. Michal Hönings is omgekomen bij het begin van WO2. Dienstgrad: Schütze, Todesort: b. Wolka.
 6. Arnold HOENINGS, geb. 29-8-1911, ged. Würselen 1-9-1911. Getrouwd met Paula (NN.), en twee kinderen.
 7. Hubert HOENINGS, geb. 31-5-1914, ged. Würselen 1-6-1914.
 8. Josef HOENINGS, geb. 26-4-1916, ged. Würselen 28-4-1916.
 9. Maria Katharina HOENINGS, geb. 16-9-1917, ged. Würselen 19-9-1917.


VIe. Martinus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 8-12-1743, overl. Mönchengladbach 24-2-1834, tr. Frelenberg 16-1-1766 Maria Magdalena HILGERS, overl. Frelenberg 11-12-1786.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabetha HONIGS, ged. Frelenberg 9-4-1766, overl. Frelenberg 15-9-1767.
 2. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 2-10-1767.
 3. Johannes Petrus HONIGS, ged. Frelenberg 12-5-1769.
 4. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 9-11-1770.
 5. Maria Adelheid HONIGS, ged. Frelenberg 13-6-1773, tr. Mönchengladbach 5-1-1826 Johann SCHROERS, geb. Gladbach 2-7-1789, bakker, zn. van Heinrich Schroers en Maria Sibilla (Schroers).
 6. Anna Catharina HONIGS, ged. Frelenberg 19-4-1780.
 7. Johannes Leonardus HONIGS, ged. Frelenberg 13-7-1783, volgt VIIe.


VIIe. Johannes Leonardus HONIGS (zn. van VIe), ged. Frelenberg 13-7-1783, kleermaker, overl. Keyenberg 13-1-1820, tr. 10-5-1812 Margaretha Agnes WIRTZ, geb. Venrath, overl. Keyenberg 16-9-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrud HOENIGS, geb. Wurm 1814, overl. Rheindahlen 9-12-1854, tr. Rheindahlen 23-6-1837 Carl Joseph MöRS (Moers), geb. Dahlen 1813, overl. Rheindahlen 25-7-1878, zn. van Heinrich Mörs en Maria Christina Bovelett. Bij zijn overlijden is Carl Joseph Mörs echtgenoot van Catharina Gertrud Frencke(?). 
 2. Johan Peter HOENIGS, geb. Buchholz (bij Wegberg) 16-11-1815, overl. Venrath 16-4-1817.
 3. Peter Heinrich HöNNINGS, geb. Venrath 8-3-1818, overl. Venrath 8-3-1818.
 4. Martin Gottfried HöNINGS, geb. Venrath 3-4-1819, volgt VIIIh.


VIIIh. Martin Gottfried HöNINGS (zn. van VIIe), geb. Venrath 3-4-1819, overl. Rheydt 21-2-1898, tr.(1) Heizenberg 5-10-1839 Elisabeth Catharina SCHMITZ, geb. Jüchen 2-8-1820, overl. Keyenberg 29-5-1853.
De geboortes te Venrath zijn genoteerd bij Standesamt Keyenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Leonard HONINGS, geb. Schaan 19-1-1840, volgt IXr.
 2. Jacob HöNIGS, geb. Venrath 17-12-1841, ged. 18-12-1841, tr.(rk) en tr.kerk Rheindahlen 24-11-1870 Anna Catharina TOLLS, geb. Dahlen 7-1-1839, overl. Dahlen 1-7-1871, dr. van Wilhelm Tolls en Maria Catharina Schommen.
 3. Martin Gottfried HöNIGS, geb. Wickrath 2-4-1844, overl. Wickrath 15-11-1844.
 4. Christina HONINGS, geb. Wickrath 18-6-1846, overl. Venrath 13-7-1847.
 5. Helena HöNIGS, geb. Venrath 25-4-1849, ged. 26-4-1849.

Martin Gottfried HöNINGS, tr.(2) Cäcilia Anna HERMANS, geb. Myhl 6-4-1836, overl. Jüchen.
Uit dit huwelijk:
 1. Carl HöNIGS, geb. Keyenberg 28-8-1858, ged. 29-8-1858.
 2. Maria HöNIGS, geb. Keyenberg 26-6-1860, ged. 27-6-1860.
 3. Hermann Joseph HöNIGS, geb. Keyenberg 13-2-1863, ged. 13-2-1863.
 4. Martin Gottfried HöNIGS, geb. Keyenberg 3-3-1865, ged. 4-3-1865.
 5. Josephine HöNIGS, geb. Venrath 27-6-1868, ged. 28-6-1868, overl. Mönchengladbach ca. 20-8-1941, tr.(1) Mönchengladbach 26-9-1888 Wilhelm VEKES, geb. Hardt 20-5-1866, tr.(2) Mönchengladbach 30-9-1921 Hubert Conrad WILMS, geb. Neuwerk 11-7-1877, overl. Mönchengladbach ca. 20-8-1941, zn. van Ambrosius Wilms en Anna Maria Korman (?). 
  Hubert Conrad Wilms en Josephine Wilms zijn omgekomen door koolmonoxydevergiftiging. Zij zijn het laatst levend gezien op 17-8-1921. Overlijdensaktes 959 en 960 dd. 21-8-1941.


IXr. Peter Leonard HONINGS (zn. van VIIIh), geb. Schaan 19-1-1840, overl. Mönchengladbach 12-2-1917, tr. Keyenberg 15-5-1862 Regina Henrietta Josephina HILGERS, geb. Erkelenz 7-9-1836, overl. Mönchengladbach 19-9-1905, dr. van Peter Heinrich Hilgers en Rosina Agnes Leonards.
Oudste kinderen zijn geboren in Venrath (Standesamt Keyenberg).
Uit dit huwelijk:
 1. Rosalia Christina HöNIGS, geb. Keyenberg 10-5-1859, overl. Rheydt 28-10-1929, tr. Mönchengladbach 13-11-1885 Johann JAMMERS, geb. Mönchengladbach 2-7-1855, overl. Mönchengladbach 21-3-1930, zn. van Heinrich Jammers en Cäcilia Wortmann.
 2. Martin Gottfried HONINGS, geb. Venrath 15-8-1862, volgt Xf.
 3. Peter Heinrich HONINGS, geb. Venrath 12-12-1864, volgt Xg.
 4. Carl Joseph HONINGS, geb. Keyenberg 26-12-1867, ged. 28-12-1867, volgt Xh.
 5. Elisabeth Rosalia HONINGS, geb. Keyenberg 16-4-1870, ged. 16-4-1870, overl. Süchteln 6-10-1938, tr. Mönchengladbach 10-4-1893 Heinrich Joseph LAMPENSCHERF, geb. Mönchengladbach 7-10-1865, overl. Quedlingburg 1954, zn. van Heinrich Lampenscherf en Theresia Buschhüter.
 6. Werner Walther HONINGS (HöNIGS), geb. Mönchengladbach 15-1-1873, overl. Mönchengladbach 2-3-1885.
 7. Franz Joseph HONINGS, geb. Mönchengladbach 14-5-1875, volgt Xi.
 8. Peter Joseph HONINGS, geb. Mönchengladbach 2-5-1878, volgt Xj.
 9. Friedrich Paulus HöNIGS, geb. Mönchengladbach 15-7-1882, volgt Xk.


Xf. Martin Gottfried HONINGS (zn. van IXr), geb. Venrath 15-8-1862, overl. Mönchengladbach 29-6-1947, tr. Mönchengladbach 13-9-1890 Maria Sibilla Scholastica LENNARTZ, geb. Wassenberg 29-11-1862, overl. Mönchengladbach 10-12-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Katharina Henriette HöNIGS, geb. Koblenz 2-10-1891, overl. Hückelhoven 28-12-1972, begr. Mönchengladbach, tr. Mönchengladbach 17-6-1927 Ludwig KEHREN, geb. Mönchengladbach 17-10-1886, overl. Rheydt 4-8-1931.
 2. Katherina Petronella Louise HöNIGS, geb. Koblenz 17-6-1893, overl. Mönchengladbach 17-1-1960.
 3. Johanna Christina HöNIGS, geb. Mönchengladbach 28-1-1895, overl. Mönchengladbach 31-1-1906.
 4. Peter Gottfried HöNIGS, geb. Mönchengladbach 19-7-1896, kleermaker, fusilier(1918), overl. 22-3-1918.
 5. Karl Heinrich HöNIGS, geb. Mönchengladbach 17-9-1897, overl. 5-5-1917. Stamboom op myheritage geeft als geboortedatum 17-4-1897, en als plaats van overlijden Aillas-Frankreich.
 6. Wilhelmina Elisabeth HöNIGS, geb. Mönchengladbach 13-1-1899, overl. Mönchengladbach 15-6-1933.
 7. Maria Franziska HöNIGS, geb. Mönchengladbach 10-4-1901, overl. Mönchengladbach 20-5-1921.
 8. Paul Vitus HöNIGS, geb. Mönchengladbach 30-12-1904, overl. Mönchengladbach 28-12-1954, tr. Mönchengladbach 11-7-1947 Wilhelmina Margareta Johanna SCHROERS, geb. Mönchengladbach 30-4-1902, overl. Mönchengladbach 21-8-1972.
 9. Johannes Werner HöNIGS, geb. Mönchengladbach 18-8-1907, koopman, overl. Essen 1-10-1985, tr. Mönchengladbach 7-12-1934 Aenny FRIESINGER, geb. Mönchengladbach 24-6-1911.
 10. Josef HöNIGS, geb. Mönchengladbach 19-9-1909, kleermaker, overl. Mönchengladbach 30-11-1977, tr. Mönchengladbach 12-6-1943 Anna CONEN, geb. Mönchengladbach 11-1-1916.


Xg. Peter Heinrich HONINGS (zn. van IXr), geb. Venrath 12-12-1864, overl. Erbach 12-3-1919, tr. Mönchengladbach 2-1-1894 Anna Maria RAGAZZI, geb. Mönchengladbach 14-2-1869, overl. Mönchengladbach 10-7-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Wilhelm Adalbert HöNIGS, geb. Erfurt 27-11-1894, overl. Mönchengladbach 13-3-1975 (in het overzicht van Hanns Hönings lees ik 19-3, maar andere bronnen geven 13-3)), tr. Rheydt 11-5-1932 Lydia OFFERMANN, geb. Mönchengladbach 22-1-1897, overl. Mönchengladbach 20-2-1975. In huwelijksakte van 1932 staat de vrouw vermeld als Lydia Dautzenberg, geboren Offerman. Lydia was eerder gehuwd met Gerhard Leopold Dautzenberg (huw. MG, 2-8-1920, scheiding 1931.) Bij huwelijk in 1932 adopteert Peter Wilhelm Adalbert de twee kinderen van Lydia, te weten Albert Emiel, geb. MG 24-1-1922 en Walter, geb. MG 20-11-1929, overl. MG 15-4-2003.
 2. Peter HöNIGS, geb. ca. 5-11-1895, overl. St. Johann (Saar) 6-11-1895.
 3. Leo Heinrich HöNIGS, geb. Saarbrücken 23-1-1897, overl. Mönchengladbach 13-12-1932.
 4. Paul Albrecht HöNIGS, geb. Montreux (CH) 12-4-1899, overl. Mönchengladbach 4-1-1962, tr. Mönchengladbach 25-7-1935 Maria Hildegard HACKETNAI, geb. Mönchengladbach 5-10-1899, overl. 28-2-1963.
 5. Margaretha HöNIGS, geb. Baden-Baden 23-3-1901, tr. Krefeld 25-9-1939 Fritz Melsius ENGELS, geb. Odenkirchen 17-5-1898, overl. Krefeld 17-8-1975.


Xh. Carl Joseph HONINGS (zn. van IXr), geb. Keyenberg 26-12-1867, ged. 28-12-1867, boekhouder, overl. Liedberg 12-11-1927, tr. Koblenz 20-10-1896 Franzisca SAACKEL, geb. Koblenz 21-3-1870, overl. Liedberg 26-12-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Charlotte Henriette HöNIGS, geb. Mönchengladbach 15-2-1898, overl. Mönchengladbach 8-6-1972, tr. Mönchengladbach 6-7-1921 Peter Hubert ALBERS, geb. Mönchengladbach 25-5-1892, koopman, overl. Mönchengladbach 12-2-1966, zn. van Johann Albers en Elisabeth Kloever.


Xi. Franz Joseph HONINGS (zn. van IXr), geb. Mönchengladbach 14-5-1875, meester kleermaker, overl. Waldniel 22-7-1947, tr. Mönchengladbach 16-6-1905 Christine Margarethe NIESSEN, geb. Mönchengladbach 31-12-1880, overl. Mönchengladbach 28-4-1945, dr. van Peter Niessen en Elisabeth Catharina Steinebach.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina Catharina HöNIGS, geb. Mönchengladbach 1-12-1905, tr. Mönchengladbach 10-2-1936 Joannes Ludwig Friedrich Maria FROMME, geb. Köln 10-2-1903, overl. Köln 14-4-1982.
 2. Catharina Henrietta Maria HONINGS, geb. Mönchengladbach 7-3-1907.
 3. Martha Maria Louisa HöNIGS, geb. Mönchengladbach 9-3-1908, tr. Rheydt 17-8-1931 Johannus Jakobus Vitus FRENKEN, geb. Mönchengladbach 19-7-1894, overl. Mönchengladbach 5-2-1977, zn. van Wilhelm Frenken en Helena Kloeters.
 4. Elisabeth Maria HöNIGS, geb. Mönchengladbach 7-5-1911, overl. Mönchengladbach 3-6-1911.
 5. Gottfried Ludwig Franz HöNIGS, geb. Mönchengladbach 5-12-1914, tr. Mönchengladbach 29-12-1938 Elisabeth Katharina DOUVEN, geb. Mönchengladbach 31-12-1916.
 6. Erich Johannes HöNIGS, geb. Mönchengladbach 12-5-1919, overl. 29-7-1999, tr. Mönchengladbach 28-10-1943 Sibylla Helena HELLEKES, geb. Mönchengladbach 14-1-1925, overl. 12-12-2015.


Xj. Peter Joseph HONINGS (zn. van IXr), geb. Mönchengladbach 2-5-1878, architect, overl. Bonn 6-9-1945, begr. Köln, tr.(1) Düsseldorf 9-6-1906 Anna KASPER, geb. Bendorf 18-3-1884, overl. Koblenz 8-1-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Werner Walter HöNIGS, geb. Düsseldorf 12-6-1907, overl. 7-11-1944, tr. Koblenz 27-9-1935 Anna BRETZ, geb. Kruft 22-8-1910, overl. 19-1-2011, begr. Koblenz 24-1-2011.

Peter Joseph HONINGS, tr.(2) Köln 7-3-1922 Katharina Johanna Antonia KESSELER, geb. Köln 21-4-1893, overl. Köln 4-1-1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Hanns Philipp HöNIGS, geb. Köln 13-6-1922, architect, overl. Mayen (Eifel) 13-3-1997, tr.(1) Aarhus (DK) 22-7-1945 Margot Elisabeth Margaretha MERTSCH, geb. Königsberg 4-3-1922, tr.(2) Köln 21-8-1963 Elisabeth Maria Margarete HEILE, geb. Göttingen 20-4-1933, overl. De Haan/B. 11-5-1985.
 2. Gottfried Dieter HöNIGS, geb. Köln 4-4-1927, matroos, overl. 2-1945.


Xk. Friedrich Paulus HöNIGS (zn. van IXr), geb. Mönchengladbach 15-7-1882, overl. 14-11-1918, tr. Mönchengladbach 7-10-1907 Maria Margareta NEIKES, geb. Mönchengladbach 29-4-1884, overl. Mönchengladbach 15-12-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Elisabeth Henriette HöNIGS, geb. Mönchengladbach 4-10-1908, overl. Mönchengladbach 5-12-1965, tr. Mönchengladbach 7-4-1939 Karl ANGERSTEIN, geb. Mönchengladbach 3-10-1903, overl. Mönchengladbach 18-1-1972.
 2. Christine Wilhelmine HöNIGS, geb. Mönchengladbach 30-3-1910, tr. Mönchengladbach 19-9-1935 Friedrich SCHULT, geb. Mönchengladbach 13-9-1902, overl. 20-5-2000.
 3. Friedrich Peter Wilhelm HöNIGS, geb. Mönchengladbach 1-9-1911, overl. Mönchengladbach 17-5-1912.
 4. Marianne Josefine HöNIGS, geb. Mönchengladbach 10-10-1913, overl. Mönchengladbach 9-7-1974, tr. Mönchengladbach 5-10-1938 Eduard Joseph EINHAUS, geb. Mönchengladbach 17-1-1901, overl. Mönchengladbach 15-1-1987.
 5. Maria HöNIGS, geb. Mönchengladbach 11-11-1915, overl. Mönchengladbach 29-3-1917.
 6. Karl Paul HöNIGS, geb. Mönchengladbach 1-12-1917, overl. 5-1945.


VIf. Antonius Josephus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 24-9-1749, overl. Gillrath 18-1-1815, tr. Geilenkirchen 30-1-1776 (vlg IGI Heinsberg 28-1-1776) Sophia Margaretha ROBERTS, geb. Gillrath, ged.(rk) Geilenkirchen 15-4-1750.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 2-10-1776, overl. Gangelt 30-10-1819, tr. Heinrich NIJSSEN, landbouwer.
 2. Johannes Henricus HONIGS genannt (alias) Franz Theodor, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 29-11-1778, volgt VIIf.
 3. Joannes HONIGS, geb. en ged. Gillrath/Geilenkirchen 25-9-1780, volgt VIIg.
 4. Ludovicus HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 8-2-1786, volgt VIIh.
 5. Anna Catharina HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 9-5-1789, overl. Gillrath 16-12-1875, tr.(1) Geilenkirchen 13-2-1811 Petrus Josephus GEILENKIRCHEN, geb. Hoensbroek ca. 1786, overl. Gillrath 10-9-1811, zn. van Joannes Petrus Geilenkirchen en Maria Gertrudis Scheepers, tr.(2) Geilenkirchen 10-10-1812 Leonard WIEDELERS, geb. Niederheid, ged. Geilenkirchen 27-10-1786, overl. Gillrath 20-4-1836, zn. van Winandus Wiedelers en Maria Gertrudis Willems, tr.(3) Geilenkirchen 14-9-1839 Heinrich Mathias WERDEN, geb. Ubach 2-8-1787, overl. Gillrath 23-11-1842, tr.(4) Geilenkirchen 17-2-1849 Heinrich Sebastian BERTRAMS, geb. Gillrath 6-8-1789.
 6. Joannes Petrus HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 17-10-1792.
 7. Maria Josepha HONIEN ¦ HONNICHS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 28-3-1783, overl. 29-9-1796, begr. Geilenkirchen 1-10-1796.


VIIf. Johannes Henricus HONIGS genannt (alias) Franz Theodor (zn. van VIf), geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 29-11-1778, overl. Gillrath 23-5-1817, tr.(rk)/tr.kerk Wehr/Hillensberg 1/5-2-1809 Maria Katharina HILGERS (HELGERS, HEIJLIG, ged. Hillensberg 14-12-1777, overl. Gillrath 29-3-1863, dr. van Christianus Hilgers en Maria Gertrud Hochfeld.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joseph HONINGS, geb. Hillensberg 8-10-1807, volgt VIIIi.
 2. Christian HONINGS, geb. Hillensberg 23-4-1812, volgt VIIIj.
 3. Heinrich HONINGS, geb. Gillrath 7-12-1815, volgt VIIIk.


VIIIi. Peter Joseph HONINGS (zn. van VIIf), geb. Hillensberg 8-10-1807, overl. Stahe 9-9-1885, tr. Gangelt 25-7-1836 Maria Catharina GILLESSEN (Gellissen), geb. Stahe 28-8-1809, dr. van Heinrich Gillessen en Gertrudis Wilms.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrud HONINGS, geb. Stahe 17-5-1837, overl. Stahe 20-2-1894, tr. Gangelt 3-2-1872 Franz FRANTZEN, geb. Stahe 2-2-1842, landbouwer, zn. van Johann Wilhelm Frantzen en Catharina Gertrud Leonarts.
 2. Wilhelm Joseph HONINGS, geb. Gangelt 5-3-1845.
 3. Christian Joseph HONINGS, geb. Gangelt ca. 1-11-1849, overl. Stahe 5-10-1933.


VIIIj. Christian HONINGS (zn. van VIIf), geb. Hillensberg 23-4-1812, overl. Zweibrüggen 24-8-1880, tr.(1) Frelenberg 27-9-1838 Maria Josepha MOHNEN, geb. Broichausen 2-6-1814, ged. Eygelshoven, overl. Zweibrüggen 28-2-1858, dr. van Ida Mohnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Ida Hubertina HOENINGS, geb. Zweibrüggen 28-2-1839. Op 2-6-1926 is te Recklinghausebn overleden: Ida Marianna Honings, 86 jaar, geboren te Zweibrüggen..Zij was weduwe van Baumanns.
 2. Maria Catharina HOENINGS, geb. Zweibrüggen 12-1-1841.
 3. Maria Magdalena HOENINGS, geb. Zweibrüggen 19-5-1843.
 4. Anna Barbara HOENINGS, geb. Zweibrüggen 4-11-1845, overl. Zweibrüggen 15-5-1846.
 5. Odilia HONIGS, geb. Zweibrüggen 25-2-1847, tr.(1) Hampstead 23-4-1876 Jacques Eduard (Edmond) DE MOOR, overl. 29-2-1892, zn. van Edouard De Moor en N. N.. Huwelijk is op 23-4-1876 voltrokken in de kerk van Sacré Coeur in Hampstead, Middlesex, Engeland. Dit huwelijk is in Brussel geregistreerd op 22-7-1876 in het huwelijksregister aldaar.  Odilia Honigs, tr.(2) Brussel 14-12-1895 Charles POOT, geb. Brussel 28-10-1842, zn. van Jean Baptiste Poot en Jeanne Ranglé.
 6. Johann Arnold HONINGS, geb. Zweibrüggen 25-7-1849.
 7. Johann Conrad Joseph HONINGS, geb. Zweibrüggen 11-4-1852, volgt IXs.
 8. Albert HONINGS, geb. Zweibrüggen 11-4-1852, volgt IXt.
 9. Johann Arnold HONINGS, geb. Zweibrüggen 16-7-1855, volgt IXu.

Christian HONINGS, tr.(2) Frelenberg 8-10-1858 Maria Helena OTTEN, geb. Eschweiler 1-5-1823, dr. van Hermann Otten en Gertrud Klotz.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Agnes HONINGS, geb. Zweibrüggen 26-8-1859.


IXs. Johann Conrad Joseph HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Zweibrüggen 11-4-1852, bakker, overl. Zweibrüggen 26-7-1938 (of 20-7-1938 ? R.Scmidt)), tr. Frelenberg 9-4-1880 Josepha Elisabeth ZUMFELD, geb. Zweibrüggen 1-2-1859, overl. Bardenberg 15-12-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert HONINGS.
 2. Maria Ida HONINGS, geb. Zweibrüggen 30-1-1883, overl. Duisburg/Hamborn 21-7-1943, tr. Frelenberg 9-2-1906 Arnold Eduard MELCHERS, geb. Konzendorf/Echtz 3-9-1878, overl. Bonn 2-9-1932.
 3. Arnold Johann HONINGS.
 4. Helena HONINGS.
 5. Albert HONINGS, geb. Zweibrüggen 17-8-1890, overl. Köln 27-10-1920, tr. Aachen 5-11-1914 Elisabeth MARKO, geb. Aachen 22-10-1894. 
 6. Catharina HONINGS, geb. Zweibrüggen 6-1-1893, tr. Frelenberg 15-11-1915 Fritz GOMBERG, geb. Monschau 1-10-1888, overl. Zweibrüggen 23-8-1965.
 7. Konrad HONINGS, geb. Zweibrüggen 10-4-1895, volgt Xl.


Xl. Konrad HONINGS (zn. van IXs), geb. Zweibrüggen 10-4-1895, overl. Geilenkirchen 3-3-1964, tr. Geilenkirchen 16-10-1925 Maria Christina HESZ, geb. Geilenkirchen 5-5-1902.
Konrad Honings is overleden nadat hij door een auto was aangereden.
Uit dit huwelijk:
 1. Karola HONINGS, geb. 16-9-1928, tr. Jacob WOLTER.
 2. Klaus HONINGS, geb. 13-12-1930, leraar te Köln.
 3. Emil Albert HONINGS, geb. Geilenkirchen 12-12-1933, priester (Probst). Der in Geilenkirchen geborene Albert Honings wurde 1961 zum Priester geweiht. Bis 1966 war er Kaplan in Rheydt-Giesenkirchen, wirkte dann bis 1971 als hauptamtlicher Religionslehrer am Städtischen Jungengymnasium in Erkelenz und zugleich in der Pfarrgemeinde St. Lambertus. 1970 begann er ein weiteres Studium, das er 1973 als Diplom- Pädagoge abschloss. 1971 wurde er Bildungsreferent im Katholischen Bildungswerk der Region Heinsberg, das er von 1979 bis 1981 leitete. 1973 wurde er Pfarrer in Birgden, 1980 für zehn Jahre Regionaldekan. Seit 1982 war er Propst in Heinsberg, seit 1990 nicht residierender Domkapitular am Dom zu Aachen, ab 1999 zusätzlich Pfarrer in Schafhausen. Seinen Ruhestand verbringt er im Seniorenwohnpark Burg Trips inGeilenkirchen. (Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, 13 November 2005, 60. Jahrgang Nr 46)
 4. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Geilenkirchen 24-2-1935, overl. Bonn 26-3-2016, begr. 31-3-2016, tr. Josef LUKAS.
 5. Hans Josef HONINGS, geb. Geilenkirchen 23-10-1937, Krankenpfleger, overl. 11-1-2021, tr.(1) Erika BEHRENDT, geb. Keulen 4-7-1942.  tr.(2) Elke LüHMANN.

 


IXt. Albert HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Zweibrüggen 11-4-1852, Eisenbahnbremser, overl. Aachen 1-5-1935, tr.(1) Aachen 25-4-1872 Aloysia Catharina DAMMERS, geb. Aachen 10-4-1848, overl. Aachen 16-3-1911, dr. van Franz Dammers en Maria Palm.
Overlijden, tweede huwelijk en kind ontleend aan familytrees op familysearch.org. Idem voor diverse overlijdensdata van kinderen.
De namen en geboortedata van de kinderen uit dit huwelijk zijn ontleend aan de IGI (editie 1988).
Uit dit huwelijk:
 1. Christian HONINGS, geb. Aachen 24-9-1872, overl. 4-1-1934, tr. Gertrud Katharina N.N,.
 2. Franz Joseph HONINGS, geb. Aachen 26-3-1874, overl. 17-10-1874.
 3. Peter HONINGS, geb. Aachen 4-8-1875, overl. 11-4-1876.
 4. Wilhelm Leopold HONINGS, geb. Aachen 27-6-1877, volgt Xm.
 5. Adam Adalbert HONINGS, geb. Aachen 11-2-1879, overl. 8-2-1881.
 6. Conrad Hubert HONINGS, geb. Aachen 20-3-1880, overl. 18-12-1880.
 7. Johanna HONINGS, geb. Aachen 22-7-1881, overl. Montabaur 14-10-1974, tr. 1-1908 Joseph KALB. Zie e-mail Monika Klaer 24-1-2013 en 25-4-2013.
 8. Heinrich Hubert HONINGS, geb. Aachen 26-11-1882, overl. 27-8-1883.
 9. Elisabeth HONINGS, geb. Aachen 25-4-1885, overl. 30-8-1886.
 10. Josefa Katharina HONINGS, geb. Aachen 17-6-1886, overl. 27-6-1886.
 11. Ferdinand Albert HONINGS, geb. Aachen 2-2-1890, overl. Aachen 18-2-1890.
 12. Hubertina HONINGS, geb. Aachen 2-2-1890, overl. Aachen 14-2-1890.

Albert HONINGS, tr.(2) Aken 18-11-1913 Maria Angela SCHMITZ, overl. 28-10-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert HONINGS, geb. Aachen 22-1-1915, volgt Xn.


Xm. Wilhelm Leopold HONINGS (zn. van IXt), geb. Aachen 27-6-1877, overl. Saarlouis 12-2-1959, tr.kerk(1) Lisdorf 4-8-1901 Maria MASSION, geb. Roden 26-12-1883, overl. Saarlouis, dr. van Johann Massion en Anglika Welte.
Deutschland, Rheinland, Bistum Trier, Familysearch: Guilelmus Leopoldus Honings and Maria Massion, Marriage 4 Aug 1901, Lisdorf, Saarlouis.

Wilhelm Leopold HONINGS, tr.(2) Anna Maria RECKTENWALD, geb. Alsweiler 16-4-1898, overl. Alsweiler 23-4-1927, dr. van Johann Recktenwald en Anna Schmidt.
Huwelijk Honings x Recktenwald uitTara-Stammbaum op Ancestry
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HONINGS, geb. Saarbrücken 22-8-1921, overl. Roden 3-6-1988, tr. Johannes Jakobus PREUSS, geb. Saarlouis 15-9-1921, overl. Saarlautern 23-5-1994, zn. van August Preuss en Maria Serriere.


Xn. Albert HONINGS (zn. van IXt), geb. Aachen 22-1-1915, overl. 25-1-1944, tr. Aken 21-7-1933 Katharina Josefina SCHAEFER, overl. 29-8-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Emma Katharina Adolphine HONINGS, geb. Aken 14-9-1934, overl. 27-9-1999.


IXu. Johann Arnold HONINGS (zn. van VIIIj), geb. Zweibrüggen 16-7-1855, tr. Franziska Therese (Hubertine) STEINHAUER, geb. Aachen 26-5-1853, overl. Aachen 22-2-1888, dr. van Peter Joseph (Hubert) Steinhauer en Catharina Schmitz.
Uit dit huwelijk:
 1. Adam HONINGS, geb. Aachen ca. 18-5-1888, overl. Aachen 25-5-1888.


VIIIk. Heinrich HONINGS (zn. van VIIf), geb. Gillrath 7-12-1815, overl. Stahe 16-2-1884, tr. Gangelt 20-10-1840 Maria Agnes KOHNEN, geb. Stahe 14-7-1812, dr. van Mathias Joseph Kohnen en Anna Margaretha Weltens (Welfens).
Uit dit huwelijk:
 1. Leonard Joseph HONINGS, geb. Gangelt (Stahe) 26-6-1841, volgt IXv.
 2. Peter Leonardus HONINGS, geb. Gangelt 16-7-1843, volgt IXw.
 3. Mathias Joseph HONINGS, geb. Gangelt 1-5-1846, volgt IXx.
 4. Christian Joseph HONINGS, geb. Gangelt 12-5-1849, volgt IXy.
 5. Arnoldus Joseph HONINGS, geb. Gangelt 17-4-1852.


IXv. Leonard Joseph HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Gangelt (Stahe) 26-6-1841, tr. Geilenkirchen 8-7-1874 Gertrud JANSEN, geb. Aphoven 1-7-1846, dr. van Peter Jansen en Maria Josepha Langen.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Gangelt 3-10-1874.
 2. Maria Josepha Agnes HONINGS, geb. Stahe 1876, overl. Stahe 20-11-1896.
 3. Mathias HONINGS, geb. Stahe ca. 1889, overl. 25-9-1916. In eerste wereldoorlog omgekomen. Overlijdensakte Gangelt dd. 1-3-1917.
 4. Johann Joseph HONINGS, geb. Stahe 5-1896, overl. Stahe 17-5-1896.


IXw. Peter Leonardus HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Gangelt 16-7-1843, tr. Gangelt 15-11-1878 Maria Gertrud DöHLER (Deulen), geb. Dreiborn (Wollseifen) 10-2-1856, dr. van Mathias Josef Döhler en Barbara Schroeder.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Barbara HONINGS, geb. Gangelt 15-8-1879, overl./begr. Sittard/Schinveld 14/18-7-1934, tr. Jan Hendrik PETERS, geb. Schinveld 1-1-1870, weduwnaar van Maria Katharina, overl. Sittard 21-2-1938 (overlijden ingeschreven op 9-3-1938 in registers van Schinveld), zn. van Jan Leonard Peters en Catharina Henderiks. Bij Rijckhof (archief te Heerlen) bidprentje aanwezig. Daarop heet zij Barbara Maria Honings, met geboortedatum 13-8-1879. In overlijdensakte staat de naam van har moeder vermeld als Deulen.
 2. Maria Gertrud HONINGS, geb. Niederbusch ca. 7-1885, overl. Niederbusch 3-8-1885.
 3. Maria Josephina HONINGS, geb. Niederbusch ca. 11-1890, overl. Niederbusch 5-1-1891.


IXx. Mathias Joseph HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Gangelt 1-5-1846, overl. Niederheid 27-10-1894, tr. Anna Maria SAUREN, geb. Niederheid ca. 1849, overl. Niederheid 18-2-1920, dr. van Johann Ludwig Sauren en Anna Katharina Jöres.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Joseph HONINGS, geb. Niederheid ca. 24-2-1891, overl. Niederheid 24-3-1891. Bij overlijden 28 dagen oud.


IXy. Christian Joseph HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Gangelt 12-5-1849, overl. Stahe 16-8-1931, tr. Gangelt 1-5-1878 Anna Maria KOHNEN, geb. Stahe 28-8-1850, overl. Stahe 15-3-1934.
Op 16-8-1931 overleden Christian Honings, 82 jaar. Aangifte door Karl Horichs (schoonzoon)..
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Stahe 11-3-1879, volgt Xo.
 2. Maria Agnes HONINGS, geb. Stahe 20-7-1883, overl. Stahe 13-6-1884.
 3. Catharina Gertrud HONINGS, geb. Stahe 6-11-1885, overl. Stahe 30-1-1886. Bij overlijden heet ze Catharina Gertrud (zie overlijdensakte). Via geboorte had ik staan Hubertina Gertrud Honings. Waar vandaan?
 4. Matthias Joseph HONINGS, geb. Stahe 28-4-1887, leraar, overl. 1917. Komt als Mathias Josef Honings voor in de lerarendatabank http://bbf.dipf.de/kataloge/archivdatenbank/. Gestorven voor het vaderland.
 5. Maria Helena HONINGS, geb. Stahe 28-7-1890, overl. Stahe 4-2-1942, tr. Stahe 30-8-1917 Karl Josef HORRICHS, geb. Vinteln 13-5-1887, overl. Stahe 14-12-1968, zn. van Peter Leonard Horrichs en Maria Helena Josepha Niessen.
 6. Wilhelm Arnold HONINGS, geb. Stahe ca. 5-1895, overl. Stahe 9-7-1895.


Xo. Heinrich Joseph HONINGS (zn. van IXy), geb. Stahe 11-3-1879, overl. Stahe 23-5-1964, tr. Gangelt 25-6-1920 Maria Gertrud LENZEN, geb. Stahe 22-3-1885, overl. Geilenkirchen 18-1-1975, dr. van Johann Josef Lenzen en Anna Mechtild Schroeder.
Uit dit huwelijk:
 1. Christian Josef HONINGS, geb. Stahe 8-10-1921, overl. Stahe 17-2-2018, tr.(1) Regina PALMEN, geb. Langbroich 28-11-1925, overl. Heinsberg 28-1-1973, tr.(2) Agnes JANSEN, geb. Waldenrath 16-3-1925, overl. 11-7-2015.
 2. Anna Maria HONINGS, geb. Stahe 14-11-1922, overl. 28-7-2018, begr. Geilenkirchen-Lindern 2-8-2018, tr. Gangelt 20-10-1949 Leonard VON HEEL, geb. Schierwaldenrath 29-12-1922.
 3. Maria Magdalena HONINGS, geb. Stahe 2-11-1923, tr. Leonard JANáEN, geb. Schierwaldenrath 30-12-1928, overl. Gangelt 24-7-1978.


VIIg. Joannes HONIGS (zn. van VIf), geb. en ged. Gillrath/Geilenkirchen 25-9-1780, overl. Gillrath 13-6-1808, tr. Geilenkirchen 17-7-1806 Maria Elisabeth THORRISSEN, geb. Gillrath ca. 1785.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Pierre HOENIGS, geb. Gillrath 15-4-1807, overl. Gillrath 18-10-1807.
 2. Anne Catherine HOENIGS, geb. Gillrath 16-2-1808.


VIIh. Ludovicus HONIGS (zn. van VIf), geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 8-2-1786, overl. Gillrath 12-2-1810, tr. Geilenkirchen 7-9-1809 Anne Marie JANSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Petronelle HOENIGS, geb. Nierstraá 4-7-1810, tr. Geilenkirchen 24-4-1830 Johann Leonard FRANZEN, geb. Gillrath 25-6-1804, zn. van Wilhelm Franzen en Cornelia Peters.


VIg. Nicolaus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 29-6-1753, overl. Frelenberg 2-11-1800, tr. Frelenberg 7-1-1778 Anna Catharina JANSEN, geb. Scherpenseel ca. 1742, overl. Frelenberg 10-2-1815.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Matthias HONIGS, ged. Frelenberg 25-11-1777, overl. Frelenberg 4-12-1777.
 2. Maria Adelheidis HONIGS, ged. Frelenberg 12-3-1779, overl. Übach 4-5-1820, tr. Frelenberg 25-10-1802 Jean Henri ESSERS, geb. Ubach 10-2-1767, overl. Ubach (in. rk overlijdensregister van Ubach ingeschreven) 13-2-1816, zn. van Pierre Caspar Essers en Helena Catharina Souren.
 3. Godefridus HONIGS, ged. Frelenberg 27-10-1782, volgt VIIi.
 4. Joannes Martinus HONIGS, ged. Frelenberg 20-11-1785, overl. Frelenberg 18-9-1794.
 5. Johannes Jakob HONIGS, geb. Frelenberg 9-6-1789.
 6. Joannes Henricus HONIGS, ged. Frelenberg 12-4-1792, volgt VIIj.
 7. Anna Catharina HONIGS, ged. Frelenberg 25-8-1795.


VIIi. Godefridus HONIGS (zn. van VIg), ged. Frelenberg 27-10-1782, overl. Übach 24-5-1813, tr.(1) Frelenberg 20-11-1803 Maria Katharina KEUFFEN, geb. Merkstein 9-1-1767, overl. Frelenberg 14-9-1804, dr. van Wilhelmus Keuffen en Anna Christina Hutman.
Uit dit huwelijk:
 1. Anne Katrine HONINGS, geb. Frelenberg 24-5-1804.

Godefridus HONIGS, tr./tr.kerk(2) Übach 21/24-1-1811 Joanna Catharina WELTERS, ged. Übach 30-10-1788, dr. van Jean Guilliaume Welters en Susanne Brüll.
Joanna Catharina Welters hertrouwt op 6-2-1815 te Übach met Johan Corneil Maubach.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Wilhelmus HöNINGS, geb./ged. Übach 28/29-1-1813, overl. Übach 2-10-1870, tr./tr.kerk Übach 5/7-6-1840 Joanna Catharina PITTERS (Peters), ged. Übach 9-10-1793, overl./begr. Übach 3/6-4-1862, dr. van Peter Pitters en Anna Catharina Bormans.


VIIj. Joannes Henricus HONIGS (zn. van VIg), ged. Frelenberg 12-4-1792, tr. Teveren 18-10-1819 Maria Catharina JANSEN, ged. Teveren 7-4-1787, wed. v. Dominicus Steins, dr. van Engelbert Jansen en Maria Gertrud Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Godfrid HöNIGS, geb. Teveren 11-11-1820, tr. Alsdorf 21-8-1847 Anna Elisabeth HERPERS, geb. Alsdorf 6-7-1802, dr. van Philip Jacob Herpers en Anna Catharina Geusen. Anna Elisabeth Herpers wordt in 1847 vermeld als weduwe van Johann Wilhelm Demolling.


VIh. Johannes Theodorus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 21-9-1755, landbouwer, overl. Frelenberg 15-2-1836, tr. Geilenkirchen 9-2-1779 Maria Anna Barbara BANCK, ged.(rk) Geilenkirchen 2-9-1751, dr. van Gabriel Banck en Gertrudis Bender.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrudis HONIGS, ged. Frelenberg 7-1-1780, begr. Frelenberg 17-5-1780.
 2. Joannes HONIGS, ged. Frelenberg 3-3-1781, volgt VIIk.
 3. Maria Gertrudis HONIGS, ged. Frelenberg 21-12-1785, overl. Frelenberg 18-6-1846, tr. Geilenkirchen 24-4-1815 (Johann) Wilhelm BENDER (BENDERS), ged. Waldfeucht 3-2-1788, hoefsmid, zn. van Johann Benders en Maria Theresia Francken. Bij zijn huwelijk in 1815 wordt Wilhelm Bender(s) vermeld als weduwnaar.
 4. Maria Sybilla HONIGS, ged. Frelenberg 21-2-1788, overl. Frelenberg 22-10-1831, tr. Frelenberg 20-2-1820 Carl Ludwig WINTER, geb. ca. 1784, overl. Frelenberg 15-1-1836, zn. van Georg Winter en Elisabeth Janus.
 5. Joannes Leonardus HONIGS, ged. Frelenberg 1-5-1791, kleermaker, landbouwer, overl. Frelenberg 1-10-1866.
 6. Wilhelmus HONIGS, ged. Frelenberg 22-7-1794.
 7. Martinus Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 12-1-1798, volgt VIIl.


VIIk. Joannes HONIGS (zn. van VIh), ged. Frelenberg 3-3-1781, overl. Baucheim 13-4-1873, tr. Geilenkirchen 7-3-1809 Sophia Margaretha SCHREINEMACHERS, geb. Baucheim ca. 1779, overl. Geilenkirchen 11-8-1850, dr. van Joannes Schreinemachers en Maria Gertrudis Reinarts.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Wilhelm HOENINGS, geb. Baucheim 18-2-1810, volgt VIIIl.
 2. Theodor HöNINGS, geb. Baucheim 19-11-1812, volgt VIIIm.
 3. Wilhelm HONINGS, geb. Baucheim 25-2-1816, overl. Baucheim 30-12-1817.
 4. Maria Gertrud HONIGS, geb. Baucheim 8-7-1819, overl. Baucheim 2-9-1822.
 5. Josepha HONIGS, geb. Baucheim 8-10-1821, overl. Hünshoven 21-11-1882, tr. Geilenkirchen 16-7-1857 Johann Heinrich MEENZ (Maentz), geb. Immendorf 13-10-1829, zn. van Wilhelm Jacob Meenz en Maria Catharina Jansen.


VIIIl. Johann Wilhelm HOENINGS (zn. van VIIk), geb. Baucheim 18-2-1810, overl. Hunshoven 3-11-1889, tr. Geilenkirchen 19-9-1838 Catharina Margaretha MERTENS, geb. Hunshoven 5-10-1808, overl. Hunshoven 8-4-1869, dr. van Peter Joseph Mertens en Maria Sibilla Jansen.
Overlijdensakte is van 4-11-1889. Tekst verneld als overlijdensdatum derde oktober. Fout in maandaanduiding?
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Joseph Hubert HöNINGS, geb. Hunshoven 13-7-1839, volgt IXz.
 2. Anna Gertrud HOENIGS, geb. Hunshoven 16-3-1841, overl. Hunshoven 21-1-1872.
 3. Anna Margaretha Josepha HONINGS, geb. Hunshoven 18-3-1843, overl. Hunshoven 20-2-1845.
 4. Maria Josepha HONINGS, geb. Hunshoven 16-1-1847, overl. Randerath 1936.
 5. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Hunshoven 5-5-1850, volgt IXaa.


IXz. Johann Joseph Hubert HöNINGS (zn. van VIIIl), geb. Hunshoven 13-7-1839, overl. Niederklingen na 1914, tr.kerk Schwelm 18-1-1873 Paulina Carolina NEURATH, geb. Opladen 1852, overl. Metz 29-11-1906, dr. van Paul Neurath en Margaretha Müller.
Kerkelijk huwelijk ontleend aan familysearch.org, batchnummer M946672. \par Mogelijk ook nog een dochter Anne Marguerite Jeanne Hoenings. ZIj krijgt op 15-3-1898 te Montigny-lès-Metz een zoon Robert Lothaire Hoenings. \par Een kleinkind is mogelijk: Erwin Hoenigs, geb. Saverne, Elzas (Duitse naam Zabern) 11-8-1917 en in WO2 overleden te Balsares 5-7-1941. Dienstrang Obergefreiter.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinhold Felix HöNINGS, geb. Elberfeld 10-8-1879, volgt Xp.
 2. Walther Paul Jakob HöNINGS, geb. Elberfeld 23-2-1883, volgt Xq.
 3. Friedrich Wilhelm Peter HöNINGS, geb. Elberfeld 15-6-1886, tr. Metz 29-12-1914 Rosalie KRETZER, geb. Metz 24-12-1893, dr. van Christof Friedrich Wilhelm Kretzer en Therese Redenbach.
 4. Elfriede Gertrud HöNINGS, geb. Metz 9-4-1889.


Xp. Reinhold Felix HöNINGS (zn. van IXz), geb. Elberfeld 10-8-1879, overl. Opladen (Stadt Leverkusen) 1946, tr. Darmstadt 17-5-1909 Maria Catharina Josephina KüBLER, geb. Altkirch (Ober-Elzas) 10-12-1883, overl. Opladen 1967, dr. van Paul Kübler en Maria Christina Werner.
In 10-jarentafel huwelijken Metz staat als huwelijksdatum 17-5-1909; huwelijk echter elders gesloten. \par In de krant 'Le Messin' van 8-5-1909 onder het kopje Etat Civil, Metz de volgende inschrijving voor de week van 26-4 tot 1-5-1909:  Mariage: Reinhold Honings, assesseur à Metz, et Maria Kübler, à Darmstadt.  www.kiosque-lorraine.fr
Uit dit huwelijk:
 1. Paul HOENINGS, geb. Metz 8-8-1919, overl. Leverkusen 31-10-1979, tr. Wilhelmine TINNEFELD, geb. Oberhausen 17-3-1913, overl. Leverkusen 13-4-1993, dr. van Heinrich Tinnefeld en Anne Beissel.


Xq. Walther Paul Jakob HöNINGS (zn. van IXz), geb. Elberfeld 23-2-1883, overl. Viersen 10-10-1950, tr. Aken 4-9-1908 Gertrud Pauline CASPARI, overl. Viersen tussen 1-1-1940 en 31-12-1949.
Schoonzoon is Josef Wolters, in 1950 "Optiker" in Viersen.
Uit dit huwelijk:
 1. Therese Veronika Josephina Kla HöNINGS, geb. Metz 15-12-1910.


IXaa. Heinrich Joseph HONINGS (zn. van VIIIl), geb. Hunshoven 5-5-1850, kleermaker, overl. Mainz 7-3-1939, tr.(1) Maria Anna Hubertina QUADFLIEG, geb. Geilenkirchen 27-9-1850, overl. Antwerpen 14-3-1884, dr. van Heinrich Joseph Quadflieg en Maria Agnes Savels.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren zoon HONINGS, geb. Antwerpen 26-8-1877, overl. 26-8-1877.

Heinrich Joseph HONINGS, tr.(2) Antwerpen 6-11-1884 Maria Honoria Hulda RAFF, geb. Kettwig 22-8-1853, overl. Mombach 10-3-1899, dr. van Arnold Raff en Margaretha Heimann.
Uit dit huwelijk:
 1. Julia Johanna Maria HONINGS, geb. Antwerpen 29-9-1885, overl. Hadamar 7-12-1944, tr. Mainz 16-2-1935 Anton KAISER.
 2. Heinrich Josef Johann HöNINGS, geb. Antwerpen 16-11-1886, overl. Marienheide 8-5-1961, tr. Mainz 22-2-1913 Martha Minna Cäcilia PETERS, geb. Hamburg 13-4-1891.
 3. Johann Arnold Alfred HONINGS, geb. Mainz 7-2-1890, volgt Xr.

Heinrich Joseph HONINGS, tr.(3) Mainz 19-8-1899 Maria Hildegard GERHARDI, geb. Mainz 5-12-1860, overl. Mainz 22-4-1939, dr. van Henrich Stephan Gerhardi en Maria Agnes Koeth.


Xr. Johann Arnold Alfred HONINGS (zn. van IXaa), geb. Mainz 7-2-1890, overl. Brooklyn 11-3-1956, tr. (New Yersey) 1914 Loretta C BRIERLY, geb. 12-6-1890, overl. 2-3-1973.
Johann Arnold Alfred is in 1906 via Antwerpen naar New York gereisd, op het schip Vaderland. Aankomst New York2-5-1906. In Amerika wordt hij vermeld als Alfred Johan Hoenings.
Uit dit huwelijk:
 1. Alfred J HOENINGS, geb. Brooklyn 31-12-1920, overl. Point Pleasant New Yersey 13-9-1979, tr. Brooklyn 16-12-1946 Florence L LENNON, geb. Brooklyn 15-7-1924, overl. Lakewood 14-1-1997. 
 2. Bernard J HOENINGS, geb. 1-1-1923, overl. 3-8-1944. Begraven op Long Island National Cemetry, Farmingdale, New York (oorlogsslachtoffers). .
 3. James HOENINGS, geb. 10-4-1930, overl. 5-1984, tr. Manhattan 1958 Suzanne R CUCCURULLO, geb. 1-4-1933, overl. 18-4-2009. 


VIIIm. Theodor HöNINGS (zn. van VIIk), geb. Baucheim 19-11-1812, overl. Geilenkirchen 18-5-1869, tr. Geilenkirchen 14-4-1860 Anna Gertrud DANIELS, geb. Lamersdorf 5-12-1826, overl. Hunshoven 29-9-1892, dr. van Peter Daniels en Maria Theresia Bardenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Theresia HöNINGS, geb. Geilenkirchen 19-5-1861, overl. Hunshoven 26-8-1889.
 2. Catharina Elisabeth HOENINGS, geb. Geilenkirchen 15-4-1864, overl. Hünshoven 3-11-1935.
 3. levenloos geboren zoon , geb. Geilenkirchen 15-4-1864.


VIIl. Martinus Josephus HONIGS (zn. van VIh), ged. Frelenberg 12-1-1798, wever, overl. Tripsrath 14-12-1881, tr. Geilenkirchen 19-10-1826 Mechtild JANSEN, geb. Tripsrath, ged. Geilenkirchen 7-7-1797, dr. van Nicolaas Jansen en Petronella Janis.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodor HONINGS, geb. Tripsrath 13-1-1828, overl. Tripsrath 15-1-1920.
 2. Anna Barbara HONINGS, geb. Tripsrath 3-1-1831, overl. Tripsrath 25-12-1897.
 3. Nicolaus Joseph HONINGS, geb. Tripsrath 23-1-1833, volgt VIIIn.
 4. Johann HONINGS, geb. Tripsrath 13-8-1834, overl. Tripsrath 5-10-1853.
 5. Joseph Leonard HONINGS, geb. Tripsrath 12-12-1838, volgt VIIIo.


VIIIn. Nicolaus Joseph HONINGS (zn. van VIIl), geb. Tripsrath 23-1-1833, tr. Beeck (Stadt Wegberg) 9-10-1858 Anna Maria SCHMITZ, geb. Horst 3-3-1836, dr. van Gerhard Schmitz en Kunigonda Leuren.
Uit dit huwelijk:
 1. Mechtilde HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 7/8-8-1859.
 2. Maria Cunigunda HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 25/27-12-1861, overl. Odenkirchen 24-8-1892, tr.(rk)/tr.kerk Rheydt 12/13-9-1890 Johann Peter PLATEN, geb. Odenkirchen 13-1-1853, zn. van Ida Platten. Bij zijn huwelijk in 1890 wordt Johannes Petrus Platen vermeld als weduwnaar van Maria Engels.
 3. Martin Joseph HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 22/23-8-1864, volgt IXab.


IXab. Martin Joseph HONINGS (zn. van VIIIn), geb./ged.(rk) Rheydt 22/23-8-1864, overl. Mönchengladbach 26-4-1946, tr.(rk)/tr.kerk Rheydt 30/31-1-1885 Maria Ida NOPPEN, geb. Körrenzig 27-3-1862, ged.(rk) 27-3-1862, overl. Rheydt 20-11-1939, dr. van Franz Joseph Noppen en Catharina Agnes Kleinen.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm HöNINGS, geb. Rheydt 11-5-1885, tr. Rheydt 15-4-1910 Anna Katharina LUX, geb. Neersen 28-11-1866, overl. Rheydt 27-12-1944, dr. van Friedrich Wilhelm Lux en Agnes Krichen. 
 2. Anna Maria HOENINGS, geb. ca. 1887, overl./begr. Rheydt 25/29-12-1889.
 3. Peter Lambert HONINGS, geb. Rheydt 18-12-1889, volgt Xs.
 4. Anna Maria HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 8/10-1-1892, overl. Rheydt 24-6-1946. Gehuwd met en gescheiden van NN. Larscheid.
 5. Johann Josef HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 24/26-3-1894, overl. Rheydt 28-7-1935, tr. Mönchengladbach 25-5-1923 Sibilla Hubertina THEISSEN, geb. Mönchengladbach 26-8-1896.
 6. Anna Sibilla HöNINGS, geb. 24-7-1896, ged.(rk) Rheydt 26-7-1896, overl. Mönchengladbach 2-11-1960, tr. Mönchengladbach 9-9-1924 Joseph Johann TITZ, geb. Hardt 21-1-1896.
 7. Christina HöNINGS, geb. en ged.(rk) Rheydt 4-7-1898, overl. Rheydt 28-12-1944.
 8. Helena Maria HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 27-10/1-11-1900, overl. Rheydt 28-12-1944.  Omgekomen bij bombardement op Rheydt. 
 9. Josef HöNINGS, geb. Rheydt 26-10-1903, overl. Mönchengladbach 28-10-1984, tr. Mönchengladbach 11-10-1929 Josepha LENZ, geb. Mönchengladbach 21-6-1903, overl. Rheydt 15-6-1995, dr. van Peter Lenz en Anna Maria Ebers.


Xs. Peter Lambert HONINGS (zn. van IXab), geb. Rheydt 18-12-1889, overl. Rheydt 28-6-1975, tr.(1) Wegberg 28-7-1910 Maria Katharina LECHNER, geb. Haaren (Driesch) 8-2-1891, overl. Rheydt 18-5-1949, dr. van Edmund Lechner en Maria Hubertuina Caspers.
Uit dit huwelijk:
 1. Edmund HONINGS, geb. Rheydt 7-1-1912, overl. Rheydt 7-1-1912.

Peter Lambert HONINGS, tr.(2) Rheydt 19-8-1950 Leonora PLUCINSKI, geb. Radlowo 30-3-1897, overl. Dremmen 25-10-1963.


VIIIo. Joseph Leonard HONINGS (zn. van VIIl), geb. Tripsrath 12-12-1838, overl. Baucheim 13-1-1918, tr. Geilenkirchen 27-11-1872 Anna Maria LYNENVONBERG, geb. Baucheim 11-6-1841, dr. van Peter Lynenvonberg en Anna Maria Schummartz.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Barbara HONINGS, geb. Baucheim 13-9-1873.
 2. Martin Joseph HONINGS, geb. Baucheim 18-8-1875, volgt IXac.
 3. Anna Maria Mechtildis HONINGS, geb. Baucheim ca. 7-1877, overl. Baucheim 23-4-1878.
 4. Anna Maria Mechtildis HONINGS, geb. Baucheim ca. 4-1879, overl. Baucheim 14-7-1879.
 5. Peter HONINGS, geb. Baucheim 1-11-1880, volgt IXad.


IXac. Martin Joseph HONINGS (zn. van VIIIo), geb. Baucheim 18-8-1875, overl. Baucheim 17-3-1953, tr. Barbara Katharina KLEINEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonhard Joseph HONINGS, geb. Baucheim ca. 31-7-1912, overl. Baucheim 1-8-1912.
 2. Katharina Maria HONINGS, geb. Baucheim ca. 1-1915, overl. Baucheim 10-2-1915.


IXad. Peter HONINGS (zn. van VIIIo), geb. Baucheim 1-11-1880, zadelmaker, overl. Tüddern 9-4-1952, tr.kerk Schwerte 25-11-1919 Meta Josefine BUSCHULTE, geb. Schwerte 27-3-1895, dr. van Ferdinand Buschulte en Karolina König.
Uit dit huwelijk:
 1. Ferdinand Heinrich HONINGS, geb. Duisburg 29-4-1921, volgt Xt.


Xt. Ferdinand Heinrich HONINGS (zn. van IXad), geb. Duisburg 29-4-1921, overl. Tuddern 8-2-1989, tr. Tuddern 29-12-1948 Maria Franziska JESSEN, geb. Tuddern 11-3-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinz Peter HONINGS, geb. Tuddern 26-1-1949.
 2. Christian Josef HONINGS, geb. Tuddern 31-8-1950, tr. Gitta HOFFMAN.
 3. Franz Josef HONINGS, geb. Tuddern 20-11-1951, tr. Tuddern 23-5-1980, tr.kerk 24-7-1982 Maria Hubertina HAGMANNS, geb. Tuddern 18-5-1961.
 4. Katharina Brigitta HONINGS, geb. Tuddern 27-12-1953, tr. Martin MEURES.


Ve. Stephan HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-9-1712, overl. voor 8-1772, tr. Frelenberg 19-9-1737 Anna Barbara JANSEN, ged.(rk) Frelenberg 6-2-1720, overl. Frelenberg 2-8-1772.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Christianus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 31-3-1738.
 2. Johannus Theodorus HONIGS, ged. Frelenberg 28-9-1740, volgt VIi.


VIi. Johannus Theodorus HONIGS (zn. van Ve), ged. Frelenberg 28-9-1740, tr. Geilenkirchen 25-2-1759 Margaretha WINANDTS, geb./ged. Windhausen/Geilenkirchen 12/13-5-1738, dr. van Joannes Winandts en Maria Hamers.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Barbara HONIGS, ged. Frelenberg 11-2-1760, overl. Frelenberg 31-1-1830, tr. Frelenberg 3-10-1784 Henricus RIDDERS (OF REDER), ged. Frelenberg 14-7-1756, schoenmaker, overl. Frelenberg 18-8-1827, zn. van Joannes Ridders en Maria Catharina Frings.
 2. Hermanus Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 10-1-1762.
 3. Joanna Barbara HONIGS, ged. Frelenberg 4-12-1764, tr. Frelenberg 20-2-1787 Cornelius OFFERMAN, ged. Ederen.
 4. Anna Judith HONIGS, ged. Frelenberg 21-10-1767, overl. Baesweiler 15-3-1853, tr. Frelenberg 20-10-1795 Joannes Mathias DOUVEN, geb. Hoensbroek, ged. vermoedelijk Hoensbroek 26-9-1762, zn. van Joannes Douven en Anna de Bije. Anna Judith H. had een voorechtelijk kind Joannes Henricus Hoenings, ged. 15-9-1793 Frelenberg, overl. 15-4-1794 Frelenberg.
 5. Maria Margaretha HONIGS, ged. Frelenberg 3-7-1773, volgt VIIm.
 6. Joannes Wilhelmus HöNIGS, ged. Frelenberg 20-11-1776, volgt VIIn.


VIIm. Maria Margaretha HONIGS (dr. van VIi), ged. Frelenberg 3-7-1773, overl. vermoedelijk Frelenberg 21-4-1826, .
Bij huwelijk in 1801 heet zij Anna Margaretha Hönings.
Kind(eren):
 1. Joannes Theodorus HOENIGS, ged. Frelenberg 13-4-1795, volgt VIIIp.

Maria Margaretha HONIGS, tr.(1) Geilenkirchen 10-5-1801 Josef KEUVEN (KEUFEN), ged.(rk) Frelenberg 19-3-1762, zn. van Wilhelm Keuven en Elisabeth Jacobs.


VIIIp. Joannes Theodorus HOENIGS (zn. van VIIm), ged. Frelenberg 13-4-1795, koetsier, overl. Geilenkirchen 28-4-1859, tr.(1) Geilenkirchen 29-8-1829 Maria Magdalena (Helena ¦ Marg MUCKEN, geb. Keulen ca. 1799, overl. Geilenkirchen 24-4-1840, dr. van Johann Arnold Mucken en Margaretha Port.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gudula HONINGS, geb. Geilenkirchen 27-7-1829. Erkend en gewettigd bij huwelijk ouders op 29-8-1829.

Joannes Theodorus HOENIGS, tr.(2) Geilenkirchen 18-11-1842 Catharina Josepha VALENTIN, geb. Straelen 20-3-1824, dr. van Lambert Valentin en Maria Magdalena Sauren. (Cath.Jos. Valentin hertrouwt Geilenkirchen 25-5-1860 Johann Leonard Thevis(sen)).
Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena HONINGS, geb. Geilenkirchen 23-4-1845, tr. Luik 13-3-1867 Simon Nicolas BERNIMOLIN, geb. Luik 12-12-1833, zn. van Henri Nicolas Joseph Bernimolin en Marie Josephe Carisse. bron huwelijk: scan op geneanet
 2. Hubert HONINGS, geb. Geilenkirchen 10-4-1848, overl. Süggerath 13-4-1849.
 3. Franz Hubert HONINGS, geb. Geilenkirchen 6-8-1850, overl. Geilenkirchen 22-12-1857.
 4. Catharina HONINGS, geb. Geilenkirchen 21-4-1853, overl. Geilenkirchen 4-1-1854.
 5. Catharina HONINGS, geb. Geilenkirchen 21-6-1855, overl. Geilenkirchen 27-1-1857.
 6. Michael HONINGS, geb. Geilenkirchen 14-6-1857, overl. Geilenkirchen 27-7-1858.


VIIn. Joannes Wilhelmus HöNIGS (zn. van VIi), ged. Frelenberg 20-11-1776, overl. Muthagen 24-12-1821, tr. Marienberg 22-7-1798 Margaretha ZWEIPHENNIG, geb. Grotenrath, overl. Frelenberg 22-1-1834.
Hanns Hönigs geeft in zijn stamtafel als geboortejaar van Margaretha Zweyphennig op: ca. 1763. In die periode echter geen doop te vinden. Wel doop van Maria Margaretha Zweypfennings op 21-10-1771 te Marienberg, met ouders Josephus Zweypfennings en Sophia Plum.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HöNIGS, geb./ged. Grotenrath/Marienberg 16/17-4-1799.
 2. Johann Peter HöNIGS, geb. Frelenberg 24-11-1802, volgt VIIIq.
 3. Peter HöNIGS, geb. Frelenberg ca. 1803, volgt VIIIr.
 4. Pierre Joseph HöNIGS, geb. Frelenberg ca. 5-1807, overl. Frelenberg 9-2-1808.
 5. Heinrich HONINGS, geb. Frelenberg ca. 1812, volgt VIIIs.


VIIIq. Johann Peter HöNIGS (zn. van VIIn), geb. Frelenberg 24-11-1802, overl. Frelenberg 13-4-1837, tr. Geilenkirchen 10-10-1824 Anna Maria BOHNEN (BONNé), geb. Hochheid, ged. Geilenkirchen 16-4-1790, overl. Frelenberg 5-8-1854, dr. van Petrus Bohnen en Maria Elisabeth Paquen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HöNIGS, geb. Frelenberg 10-4-1825, tr. Frelenberg 20-11-1845 Joseph KRONENBERG, geb. Hünshoven 12-12-1822, smid, zn. van Jacob Kronenberg en Maria Catharina Thijssen.


VIIIr. Peter HöNIGS (zn. van VIIn), geb. Frelenberg ca. 1803, tr. Anna Maria HAHN.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gertrud HöNIGS, geb. Frelenberg ca. 1830, overl. Frelenberg 23-1-1834.


VIIIs. Heinrich HONINGS (zn. van VIIn), geb. Frelenberg ca. 1812, overl. Hunshoven 17-4-1852, tr. Geilenkirchen 5-1-1835 Theresia LIEBEN, geb. Straeten ca. 1811, dr. van Peter Lieben en Cornelia Niebelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha HONINGS, geb. Hunshoven 30-10-1835, overl. Hunshoven 16-11-1835.
 2. Johann HONINGS, geb. Hunshoven 8-12-1836, volgt IXae.
 3. Gertrud HONINGS, geb. Hunshoven 10-4-1841, overl. Hunshoven 6-7-1841.
 4. Sibilla HONINGS, geb. Hunshoven 20-8-1842, overl. Neersen 6-8-1876, tr. Johann NEUSS.
 5. Joseph HONINGS, geb. Hünshoven 16-8-1845, volgt IXaf.
 6. Anna Margaretha HONINGS, geb. Hunshoven 24-7-1849, overl. Hunshoven 27-7-1852.


IXae. Johann HONINGS (zn. van VIIIs), geb. Hunshoven 8-12-1836, overl. Hommerschen 21-10-1896, tr.(1) Gangelt 3-5-1862 Maria Elisabeth LENNARTZ, overl. Hunshoven 5-4-1868.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Theresia HONINGS, geb. Hunshoven 15-2-1863, overl. Hommerschen 29-4-1887.
 2. Johann Joseph HOENINGS, geb. Hunshoven 10-10-1865, volgt Xu.
 3. Sibilla HöNINGS, geb. Hunshoven 11-1-1868, overl. Hunshoven 3-11-1868.

Johann HONINGS, tr.(2) Geilenkirchen 2-10-1868 Anna Elisabeth MEISEN, geb. Beggendorf 23-9-1844, overl. Geilenkirchen (in het ziekenhuis) 26-11-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathias HOENINGS, geb. Hunshoven 3-8-1869, volgt Xv.


Xu. Johann Joseph HOENINGS (zn. van IXae), geb. Hunshoven 10-10-1865, overl. Hunshoven 29-10-1931, tr. Mönchengladbach 4-9-1893 Gertrud Hubertina VON DEN DRIESCH, geb. Heinsberg 14-9-1862, dr. van Mathias von den Driesch en Katharina Cüppers.
Het overlijden van Johan Josef in 1931 wordt aangegeven door zoon Matthias die op dat moment in Keulen woont.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann HöNINGS, geb. Hünshoven ca. 1894, overl. Birkesdorf 2-6-1915. Als militair overleden in het Lazareth in Birkesdorf (WO-1). Overlijdensakte dd 26-6-1915 te Geilenkirchen.
 2. Heinrich Matthias HöNINGS, geb. 4-3-1897, tr. N. N..


Xv. Mathias HOENINGS (zn. van IXae), geb. Hunshoven 3-8-1869, overl. Bardenberg 18-5-1946, tr. Bardenberg 29-5-1896 Maria Louisa EYGELSHOVEN, geb. Bardenberg 14-2-1870, overl. Bardenberg 24-11-1940, dr. van Heinrich Joseph Hubert Eygelshoven en Maria Sybilla Hubertina Sinsdorff.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Johann Josef HöNINGS, geb. Bardenberg 17-3-1897, overl. 3-11-1960, tr.(1) Bardenberg 16-3-1931 Maria STRACK, geb. Vorweiden 29-6-1900, overl. Bardenberg 8-12-1957, dr. van Theodor Strack en Gertrud Mommertz. 
Peter Johann Josef Hönings, tr.(2) Ruth ENSTE, geb. 3-5-1909, overl. 22-1-2000.
 1. Gertrud HöNINGS, geb. Bardenberg 16-5-1903, overl. Bardenberg 19-11-1970, tr. Josef ZOPP, geb. Bardenberg 31-1-1901, overl. Bardenberg 9-4-1983. Volgens een stamboom op ancestry.de is Josef Zopp geboren te Bruckhausen, als zoon van Peter Zopp en Margaretha Feyen. Tree 20381780, feb. 2018)
 2. Franziska HöNINGS, geb. 1906, overl. Bardenberg 1968, tr. N.N. REUTERS.
 3. Hubert HöNINGS, geb. Bardenberg 6-4-1914, priester, gewijd Aken 28-7-194, overl. Krefeld 8-5-2003. 
 4. N.N. HöNINGS, tr. N.N. RüLAND.


IXaf. Joseph HONINGS (zn. van VIIIs), geb. Hünshoven 16-8-1845, tr. Erkelenz 1-6-1871 Gertrud HOMMELSHEIM, geb. Birgel 28-4-1845, dr. van Caspar Hommelsheim en Christina Bolder.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Neuss 2-3-1872.
 2. Josepha HONINGS, geb. Düsseldorf 28-11-1873, overl. Düsseldorf 7-3-1876.
 3. Johann HONINGS, geb. Düsseldorf 28-11-1874.
 4. Franziska HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 4-1877, overl. Düsseldorf 29-10-1877.


 


 

Terug naar indexpagina