Genealogie HONIGS / HÖNIGS / HONINGS

opgemaakt op 3-2-2024 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

 

Let op: gegevens van deze website mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk stamboomonderzoek mits er bronvermelding plaatsvindt. Als u hier iets van uw gading gevonden heeft hoor ik dat graag. En natuurlijk hoor ik ook graag over correcties en aanvullingen. Herpublicatie van (grote) gedeeltes uit dit bestand is nadrukkelijk niet toegestaan. 
 

De eerste generaties zijn aannemelijk, maar (nog) niet volledig bewezen. Aangezien er geen doopinschrijvingen gevonden kunnen worden zal een sluitend bewijs ook moeilijk te vinden zijn.


I. Nicolaus (HONIGS), tr. N.N. .
Uit dit huwelijk:
 1. Stephanus HONIGS, geb. ca. 1615, volgt II.


II. Stephanus HONIGS (zn. van I), geb. ca. 1615, overl. Baucheim 8-10-1678, tr. Elisabeth N.N., overl. mogelijk 26-7-1680 te Bauchem als Elisabeth Honigs.
In de Erbhuldigungslist van 1666 komt in Baucheim voor: Steffen Honings.(zie Leinpfad nr 25).
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas HONINGS, volgt IIIa.
 2. Johannes HONIGS, volgt IIIb.


IIIa. Nicolaas HONINGS (zn. van II), tr. Monica MEERSMANS.
Op 24 -2-1713 aanvaardt Claes Honings een huisplaats 'im Begien Hauss' te Sittard van de erfgenamen van Jacob Nijssgens aus Holland. En in 1733 koopt of huurt Joan Georg Lutscher dit huis van Claes Honings. Bron: kapittelarchief, zie 'Sittard, uit bronnen geput' band 1 (1993), blz.324.
Huwelijks- en begraafregisters uit Sittard van voor 1751 zijn niet meer aanwezig (op enkele kleinere periodes na).
Mogelijk ook nog een zoon Stephanus. Zie opmerking bij kleindochter Anna Maria. Ook wordt een Stephanus Hönnings vermeld als vader van buitenechtelijke dochter Petronilla Agnes, met moeder Catharina Köppen (doop 21-1-1738 te Geilenkirchen, geb. 20-1-1738).
Monica Meersmans treedt op als meter bij dopen in 1726 en 1727.

Uit dit huwelijk:
 1. Mathias HONINGS, volgt IVa.
 2. Reinerus HONINGS, volgt IVb.


IVa. Mathias HONINGS (zn. van IIIa), overl. Sittard 1-4-1766, tr. Joanna Elisabeth STEVENS, overl. Sittard 1-12-1770, dr. van Stephanus Stevens en Anna Winckens (Wijnckens).
Ouders van Joanna Elisabeth Stevens zijn ontleend aan kwartierstaat van Fien Hauwé, op http://pjmstevens.webly.com/oploads/6/9/6/8/6968917/kws_fien_hauwe.htm. Daar wordt het geboortejaar van Joanna Elisabeth geschat op 1695.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINGS, ged.(rk) Sittard 19-1-1723, overl./begr. Obbicht 8/10-11-1779, tr. Obbicht 1-10-1756 Joannes HOUBEN, ged. Obbicht 10-8-1729, overl./begr. Obbicht 22/24-7-1807, zn. van Theodorus Houben en Margaretha Smedts.
 2. Catharina HONINGHS, ged.(rk) Sittard 29-9-1724, overl. Sittard 8-7-1794, tr. Sittard 20-10-1765 Wilhelmus LENARDS (OF LENDERS), overl. Sittard 22-2-1790.
 3. Monica HOENINGHS, ged. Sittard 15-11-1726.
 4. Marghareta HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-10-1728, overl. Sittard 5-12-1799, tr.(1) Sittard 25-7-1761 Theodorus COURAGE (OF DECORAS), overl./begr. Sittard 5/7-12-1771. Overleden te Sittard 5-12-1771 Theodorus de Coraije.
  Marghareta Honings, tr.(2) Sittard 29-9-1789 Petrus HOCHFELD, geb. Barmen, ged. vermoedelijk Barmen 5-11-1755, schoenmaker.
  Petrus Hochfeld(t) was eerder getrouwd met Gertud Hilgers/Hilgers.Heijligers. Huwelijk 1-7-1777 te Barmen. Rond 1780/81 van Barmen naar Sittard verhuisd, waar Gertrud overleed op 8-4-1788.
 5. Monica (Veronica) HONINGS, ged.(rk) Sittard 24-11-1730, tr. Sittard 11-2-1759 Michaelis MEIJSSEN.
 6. Nicolaas HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1733, volgt Va.
 7. Joannes Stephanus HONINGS, ged.(rk) Sittard 2-12-1735, overl. voor 1821, tr. Echt 17-11-1783 Joanna MEWISSEN, ged.(rk) Echt 8-6-1745, overl. Echt 4-7-1821, dr. van Henricus Meuwissen en Elisabeth Ruijmen (Roumen).
  Stephanus woonde bij zijn huwelijk in Zeeland; mogelijk Anna ook. Bron: aangevraagde en verleende dispensatie in de 3 roepen bij het huwelijk.
 8. Mattheus HONINGS, ged.(rk) Sittard 10-6-1740, volgt Vb.


Va. Nicolaas HONINGS (zn. van IVa), ged.(rk) Sittard 31-3-1733, overl. Sittard 28-12-1809, tr.(1) Sittard 25-8-1761 Anna Catharina MENGELERS, wed. van Joannes Storcken, overl. Sittard 11-3-1780.
Uit dit huwelijk:
 1. Herman(us) HOENINGHS, ged.(rk) Sittard 13-5-1763, volgt VIa.
 2. (Marie) Cecile HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-3-1766, overl. Sittard 10-4-1835, tr. Sittard 14-10-1814 Jan Hendrik FLEISCHHOUWER, ged.(rk) Sittard 14-4-1771, wedr. van Anna Maria Clemens, overl. Sittard 26-11-1836, zn. van Jacobus Fleischhouwer en Catharina Lebens.

Nicolaas HONINGS, tr.(2) Sittard 13-11-1781 (Maria) Margaretha QUIX, ged.(rk) Limbricht 18-1-1741, dr. van Petrus Quix en Sibylla Blijlevens.
Huwelijk ook te Limbricht ingeschreven onder dezelfde datum (bron: GenDaLim index 0.2).
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Sybilla HONINGS, ged.(rk) Sittard 13-9-1786, overl. Sittard 13-5-1858.


VIa. Herman(us) HOENINGHS (zn. van Va), ged.(rk) Sittard 13-5-1763, slagter, overl. Sittard 12-4-1837, tr.(1) Sittard 3-6-1784 Maria Elisabeth ERCKENS, overl. Sittard 24-7-1827.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabeth HONINGS, ged.(rk) Sittard 25-3-1785.
 2. Maria Josepha Caecilia HONINGS, ged.(rk) Sittard 21-10-1787, overl. Sittard 25-5-1796.
 3. (Jan) Hendrik Anton HONINGS, ged.(rk) Sittard 16-5-1790, volgt VIIa.
 4. Maria Catharina HONINGS, ged. Sittard 25-2-1793, overl. Sittard 24-3-1798 (of 24-4-1798 ?).
 5. Hermanus Josephus Mathias HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1795, overl./begr. Sittard 4/6-4-1795.
 6. N.N. HONINGS, overl. Sittard 13-5-1797.
 7. Johann Joseph HONINGS, geb. Sittard 27-3-1800.

Herman(us) HOENINGHS, tr.(2) Sittard 21-11-1827 Maria Mechtildis SIMONS, ged.(rk) Sittard 29-5-1783, overl. Sittard 1-12-1856, dr. van Hendrik Simons en Maria Elisabeth Driessen.


VIIa. (Jan) Hendrik Anton HONINGS (zn. van VIa), ged.(rk) Sittard 16-5-1790, overl. Sittard 4-7-1867, tr.(1) Sittard 2-5-1810 Maria Agnes MOONEN, ged.(rk) Sittard 10-12-1780, overl. Sittard 10-12-1830, dr. van Matheus Moonen en Maria Elisabeth Ritzen.
Uit dit huwelijk:
 1. (Maria) Elisabeth Rosa HONINGS, geb. Sittard 8-9-1810, overl. Mielen-boven-Aalst (B.) 5-9-1855, tr. Sittard 18-2-1835 Jan Bernard WILLEMS, ged.(rk) Eigenbilsen 19-8-1796, gendarme te paard, overl. Sint-Truiden 28-5-1866, zn. van Petrus Henricus Willems en Maria Catharina Sijstermans.
 2. Hubert Germain HONINGS, geb. Sittard 27-10-1811, overl. Sittard 3-11-1811.
 3. Hubert Germain Antoine HONINGS, geb. Sittard 24-3-1813, overl. Sittard 22-11-1815.
 4. Hubert HONINGS, geb. Sittard 29-3-1816, overl. Sittard 29-3-1816.
 5. Anton Joseph HONINGS, geb. Sittard 18-3-1817, overl. Sittard 8-6-1818.
 6. Peter Mathis HONINGS, geb. Sittard 25-3-1818, overl. Sittard 4-4-1818.
 7. Jan Martin HONINGS, geb. Sittard 18-12-1819, volgt VIIIa.
 8. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 30-10-1821, overl. Sittard 11-6-1823.
 9. Anna Alexandrina HONINGS, geb. Sittard 6-2-1825, overl. Sittard 9-12-1891, tr. Sittard 8-11-1850 Peter Joseph VAN EIJS, geb. Sittard 29-11-1822, overl. Sittard 30-3-1886, zn. van Peter Anton van Eijs en Theresia Zweiphennig.

(Jan) Hendrik Anton HONINGS, tr.(2) Sittard 5-2-1836 Anna Maria Mechtildis JöRISSEN, geb. Waldfeucht 8-10-1810, overl. Sittard 31-1-1853, dr. van Jan Jörissen en Catharina Elisabeth Dijcks.
Uit dit huwelijk:
 1. Godfrid HONINGS, geb. Sittard 5-1-1838, volgt VIIIb.
 2. Wilhelmina Rosa HONINGS, geb. Sittard 19-10-1839, overl. Luik 23-7-1914, tr. Luik 21-11-1866 Emile Antoine MARTENS, geb. Luik 23-4-1843, zn. van Antoine Martens en Marie Agnes Jacobs.
 3. Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 9-3-1842, volgt VIIIc.
 4. Jan Michiel HONINGS, geb. Sittard 28-5-1844, volgt VIIId.
 5. Anton Denis HONINGS, geb. Sittard 13-7-1847, overl. Sittard 13-3-1861.
 6. Hubertina Josephina HONINGS, geb. Sittard 30-9-1849, tr. Luik 6-2-1875 Louis Joseph REMY, geb. Luik 21-10-1844, zn. van Jean Baptiste Remy en Lambertine Josephe Bix.
 7. Maria Jacobina HONINGS, geb. Sittard 30-9-1849, overl. Sittard 17-7-1852.
 8. Elisabeth Hubertina HONINGS, geb. Sittard 3-11-1851, overl. Sittard 15-1-1855.


VIIIa. Jan Martin HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 18-12-1819, timmerman, overl. Sittard 20-8-1905, tr. Sittard 8-4-1850 Catharina Elisabeth KLEIN, geb. Sittard 29-12-1821, overl. Sittard 23-2-1895, dr. van Martin Klein en Anna Helena Barbara Steins.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Helena HONINGS, geb. Sittard 2-2-1851, overl. Sittard 2-7-1911, tr. Sittard 26-4-1878 Gottfried HOUBEN, geb. Waldfeucht 1-1-1846, schoenmaker, overl. Sittard 1-10-1925, zn. van Theodorus Houben en Anna Maria Lennartz.
 2. Jan Anton HONINGS, geb. Sittard 6-9-1853, volgt IXa.
 3. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 26-12-1855, overl. Sittard 17-12-1923, tr. Sittard 25-7-1884 Frans FROHE, geb. Sittard 18-11-1858, schoenmaker, overl. Sittard 5-2-1934, zn. van Jan Hendrik Frohe en Maria Sibilla Spee.
 4. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Sittard 30-8-1858, overl. Meerlo-Blitterswijk 28-9-1898, tr. Sittard 25-6-1886 Johannes Jacobus BROUWERS, geb. Grevenbicht 6-5-1853, commies der belastingen, overl. Vught 24-9-1905, zn. van Johannes Hubertus Brouwers en Gertrud Helena Kusters.
  Johannes Jacobus Brouwers was eerder weduwnaar van Anna Taks.
 5. Barbara HONINGS, geb. Sittard 11-8-1861, overl. Sittard 17-4-1862.


IXa. Jan Anton HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Sittard 6-9-1853, schrijnwerker, aannemer, overl. Sittard 14-12-1912, tr. Sittard 1-10-1886 Maria Sophia KENTGENS, geb. Limbricht 28-6-1864, overl. Limbricht 29-7-1899, dr. van Hendrik Salvius Kentgens en Maria Sibilla Soons.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Martinus HONINGS, geb. Sittard 10-5-1888, overl. Sittard 12-5-1888.
 2. Salvius Hendrikus HONINGS, geb. Sittard 10-5-1888, overl. Sittard 10-5-1888.
 3. Hermanus Antonius Martinus HONINGS, geb. Sittard 23-5-1889, overl. Amstenrade 20-1-1958, tr. Sittard 24-6-1932 Maria Johanna Antoinetta OBERSDORF, geb. Sittard 1-5-1890, overl. Sittard 22-11-1961.
 4. Salvius Hendrikus Antonius HONINGS, geb. Sittard 12-12-1890, overl. Sittard 24-8-1898.
 5. Maria Leonie Helena HONINGS, geb. Sittard 19-2-1893, overl. Sittard 29-10-1967, tr. Heerlen 27-12-1923 Cornelis SCHIPPERS, geb. Amsterdam 30-9-1887, overl. Heerlen 1-7-1962, zn. van Gozen Schippers en Johanna Pieternalia Huussen.
 6. Maria Catharina Godefrida Gert HONINGS, geb. Sittard 25-11-1894, onderwijzeres, overl. Heerlen 11-11-1943, tr. Heerlen 6-11-1918 Hubert Jozef Maria MOONEN, geb. Heerlen 12-10-1894, hoofdonderwijzer, overl. Heerlen 3-2-1978, zn. van Maria Gerard Jozef Moonen en Maria Jozefa Janssen.
 7. Theodor Joseph Antonius HONINGS, geb. Sittard 13-4-1897, overl. Sittard 19-7-1919.
 8. Maria Francisca Elisabeth HONINGS, geb. Sittard 23-6-1899, overl. Sittard 26-6-1899.
 9. Maria Anna Hubertina HONINGS, geb. Sittard 23-6-1899, overl. Sittard 25-6-1899.


VIIIb. Godfrid HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 5-1-1838, koopman, overl. Luik 21-2-1917, tr. Roermond 13-6-1865 Maria Gertrudis Hubertina ERDKAMP, geb. Roermond 12-2-1839, overl. Luik 26-3-1919, dr. van Joannes Petrus Erdkamp en Marguérite Elisabeth Klerx.
Gegevens van kinderen ontleend aan geneanet, inzender clerfeuillepie.
Uit dit huwelijk:
 1. Antoine HONINGS, geb. Luik 27-3-1866, overl. Luik 6-4-1866.
 2. Marie Elisa Guillelmine HONINGS, geb. Luik 9-5-1867, volgt IXb.
 3. Antoine Emile HONINGS, geb. Luik 9-3-1869, volgt IXc.
 4. Marie Gertrude Joséphine HONINGS, geb. Luik 22-1-1871, overl. Luik 1-6-1896, tr. Vottem 16-4-1892 Jean Pierre MEODE, geb. Vottem 17-2-1867, zn. van Jean Lambert Meode en Marie Catherine Lorigenne.
  Jean Pierre Meode hertrouwt Vottem 10-3-1900 met Idalie Julianne Malpats.
 5. Marie Jeannette Gertrude HONINGS, geb. Luik 23-2-1873, volgt IXd.
 6. Marie Josephine Louise HONINGS, geb. Luik 30-11-1874, overl. Luik 6-5-1876.
 7. Marie Joséphine HONINGS, geb. Luik 22-3-1877, volgt IXe.
 8. Jean Constant Marie Joseph Ghi HONINGS, geb. Luik 24-6-1879, volgt IXf.
 9. Marie Elise Léonardine HONINGS, geb. Luik 31-3-1881, volgt IXg.
 10. Joseph HONINGS.
 11. Godefroid Pierre Emmanuel HONINGS, geb. Luik 14-11-1883, volgt IXh.


IXb. Marie Elisa Guillelmine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 9-5-1867, .
Op 28-2-1897 vond te Luik huwelijksafkondiging plaats tussen Marie Elise Guilelmine Honings en Mathieu Jean Joseph Jacobs. Man was toen nog minderjarig. Blijkbaar is dit gestuit en heeft er geen huwelijk tussen hen plaatsgevonden.
Kind:
 1. Joséphine HONINGS, geb. Luik 2-2-1886, overl. Luik 4-3-1886.

Marie Elisa Guillelmine HONINGS, tr.(1) Luik 7-9-1889 Jean Thomas CAMPO, geb. Luik 24-6-1865, overl. Luik 20-2-1895, zn. van Léonard Campo en Marie Josephe Kerskens.
Marie Elisa Guillelmine HONINGS, tr.(2) Herstal 22-1-1908 Nicolas Joseph Francois VANAERSCHOT, geb. Luik 14-6-1880, zn. van Adrien Joseph Vanaerschot en Marie Oda Pirard.


IXc. Antoine Emile HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 9-3-1869, overl. Herstal 10-6-1909, tr. Luik 15-1-1898 Elisabeth LEKEU, geb. Herstal 12-5-1878, dr. van Francois Joseph Lekeu en Elisabeth Louise Robins.
Uit dit huwelijk:
 1. Emile Godefroid Toussaint HONINGS, geb. Luik 1-11-1900, volgt Xa.


Xa. Emile Godefroid Toussaint HONINGS (zn. van IXc), geb. Luik 1-11-1900, tr. Paris 13e arr. 5-1-1924 Suzanne TILLIEUX, geb. Gouzeaucourt (Nord) 26-12-1902, dr. van Auguste Tillieux en Léa Louise Cany.
Op 1-4-1948 genaturaliseerd tot Fransman, decreet no. 3627-48 (bron: wwww.genealogie.com, daar staat als geboortedatum 1-9-1900).
Uit dit huwelijk:
 1. René Emile HONINGS, geb. Paris 5e arr. 16-9-1934, overl. Saint-Gilles-Croix-de-Vie 18-6-2020, tr. l'Hay-les-Roses (Seine) 26-3-1965 Monique Luna Emma GAUDET.


IXd. Marie Jeannette Gertrude HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 23-2-1873, .
Kind(eren):
 1. Joseph Pierre Godfroid HONINGS, geb. Luik 22-7-1893, volgt Xb.
 2. Alphonsine Jeannette Gertrude HONINGS, geb. Luik 6-7-1895, overl. Luik 15-9-1895.
 3. Gertrude Anne Jeane HONINGS, geb. Luik 13-11-1897, tr.(1) 1923 Nicolas Joseph JOASSART, zn. van Francois Joseph Joassart en Catherine Henry, tr.(2) 1947 Jean Joseph CLOSSET, zn. van Jean Pierre Closset en Marie Anne Julémont.
 4. Elisa Josephine Gertrude HONINGS, geb. Luik 25-10-1900, tr. Jean RESIMONT.

Marie Jeannette Gertrude HONINGS, tr.(1) Luik 20-4-1912 Guillaume Emile GOESSENS, geb. Luik 30-10-1888, zn. van Mathieu Goessens en Josephine Wilhelmine Vandenhoudt.


Xb. Joseph Pierre Godfroid HONINGS (zn. van IXd), geb. Luik 22-7-1893, overl. Montegnée 4-9-1965, tr. Montegnée 8-4-1922 Marie Augustine SCHREURS, geb. Montegnée 29-8-1897, overl. Chênee 13-2-1980, dr. van Joseph Armand Schreurs en Marie Catherine Verslegers.
Gegevens van Joseph .. Godfroid Honings en zijn nageslacht zijn in oktober 2005 ontleend aan internetpublicatie (http://home.tiscali.be/v.schreurs/a/abc/honings.html).  Daaruit had ik huwelijk op 8-4-1920, maar dat zal 1922 moeten zijn. In 1920 niet te vinden, wel ondertrouw op 19-3-1922.
Uit dit huwelijk:
 1. Francois HONINGS, geb. Bressoux 19-1-1923, overl. Luik 30-9-1956, tr. Chokier 21-11-1950 Denise SCHEPERS.
 2. Jenny HONINGS, geb. Bressoux 31-3-1924, overl. Luik 18-10-1924.


IXe. Marie Joséphine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 22-3-1877, overl. Nantes 14-11-1961, .
Kind(eren):
 1. Pierre Godfroid Raymond HONINGS, geb. Luik 25-9-1899, overl. Luik 2-3-1900.

Marie Joséphine HONINGS, tr.(1) Luik 23-5-1905 Germain CLERFEUILLE, geb. Aigre 29-1-1872, overl. Auxerre 12-5-1930, zn. van Jean Clerfeuille en Jeanne Chaludeau.


IXf. Jean Constant Marie Joseph Ghi HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 24-6-1879, tr. Herstal 14-4-1900 (akte 38) Anne Marie SCHRAYEN, geb. Herstal 5-12-1878, dr. van Joseph Schrayen en Cornelie Bruyninckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Godefroid Joseph HONINGS, geb. Herstal 3-10-1900.
 2. Cornelie Josephine HONINGS, geb. Herstal 6-1-1902.
 3. Henri HONINGS, geb. Herstal 23-6-1904.


IXg. Marie Elise Léonardine HONINGS (dr. van VIIIb), geb. Luik 31-3-1881, .
Kind(eren):
 1. Emile Armand Godefroid HONNINGX, geb. Herstal 3-12-1903.
 2. Berthe Hermance Victorine Fran HONINGS, geb. Herstal 16-5-1907.

Marie Elise Léonardine HONINGS, tr.(1) PEETERS.


IXh. Godefroid Pierre Emmanuel HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Luik 14-11-1883, overl. Hermalle-sous-Argenteau 1966, tr. Luik 21-3-1908 Catherine RYON, geb. Hermalle-sous-Argenteau 4-7-1884, dr. van Francois Joseph Ryon en Jeanne Pousset.
Uit dit huwelijk:
 1. Francois Emmanuel HONINGS, geb. Hermalle-sous-Argenteau 25-4-1911, overl. 1991, tr. Léontine RENSON. Relatie uit geneanet, clerfeuille.
 2. Godefroid Emile Emmanuel HONINGS, geb. Hermalle-sous-Argenteau 7-7-1913, volgt Xc.
 3. Andrée HONINGS, geb. Parijs 15e arr. 16-6-1920, overl. Luik 9-10-1998. Volgens geneanet (clerfeuillepie) getrouwd met DIRIX, en later met Joseph Peeters.
 4. Léon HONINGS, geb. vermoedelijk Herstal 21-7-1921, volgt Xd.


Xc. Godefroid Emile Emmanuel HONINGS (zn. van IXh), geb. Hermalle-sous-Argenteau 7-7-1913, overl. 1981, tr. Fanny MILET.
Relatie uit geneanet, clerfeuille.
Uit dit huwelijk:
 1. Simone HONINGS.


Xd. Léon HONINGS (zn. van IXh), geb. vermoedelijk Herstal 21-7-1921, overl. Herstal 28-12-1976, tr. Laurette FROIDMONT, dr. van Pierre Joel Francois Froidmont en Victorine Catherine Jeanne Herman.
Uit dit huwelijk:
 1. Martine HONINGS, tr. Albert MATISSE.
  Relatie uit filae.com, arbre des Matisse par Caroline.M551.
 2. Sabine Simone Fanny Emmanuelle HONINGS, tr. Francois Leon Jean LEVEQUE, zn. van Francois Leveque en Ernestine Mathilde Marguerite Heuse. Relateiegegevens uit geneanet gebruiker benleveque (Francis Leveque). Juli 2022.
 3. Joël HONINGS.
 4. Véronique HONINGS.
 5. Simone HONINGS.
 6. Francis HONINGS.


VIIIc. Gertrudis HONINGS (dr. van VIIa), geb. Sittard 9-3-1842, overl. Luik 25-3-1917, .
Kind(eren):
 1. Joanna Wilhelmina HONINGS, geb. Sittard 9-8-1861, overl. Sittard 19-9-1891.

Gertrudis HONINGS, tr.(1) Luik 4-1-1865 Jean Félix DEBROEK, geb. Attenrode-Wever 14-11-1826, overl. Luik 27-7-1866, zn. van Augustinus Debroek en Marie Philippine Honinckx.
Gertrudis HONINGS, tr.(2) Luik 22-1-1868 Jean Hubert DUMESNIL, geb. Simpelveld 12-10-1837, overl. Luik 19-12-1906, zn. van Nicolas Dumesnil en Maria Agnes Flieg.


VIIId. Jan Michiel HONINGS (zn. van VIIa), geb. Sittard 28-5-1844, ketelmaker, tr.(1) Luik 31-1-1866 Anna Catharina GROTAERS, geb. Rutten 8-7-1842, overl. Luik 29-7-1866, dr. van Evermare(?) Grotaers en Catherina Moreas(?).
Uit dit huwelijk:
 1. Michel Antoine Joseph HONINGS, geb. Luik 25-5-1866, overl. Luik 28-7-1866.

Jan Michiel HONINGS, tr.(2) Luik 7-8-1867 Maria Magdalena VERHAEGEN, geb. Wilrijk 31-1-1846, dr. van Petrus Verhaegen en Joanna De Hert.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Alfred HONINGS, geb. Luik 1-2-1868, overl. Wilrijk 8-9-1870.
 2. Joannes Josephus HONINGS, geb. Wilrijk 26-11-1870, volgt IXi.
 3. Joanna Philomena HONINGS, geb. Berchem 11-12-1872, overl. Berchem 10-3-1875.
 4. Joanna Maria Henrica HONINGS, geb. Berchem 18-10-1874, volgt IXj.
 5. Joanna Philomena HONINGS, geb. Berchem 30-9-1876, tr. Berchem 23-5-1901 Joannes Franciscus WOUTERS, geb. Berchem 15-4-1871, zn. van Joannes Franciscus Wouters en Maria Thimothea Van Looij.
  Krijgt 12-1-1898 zoon Michael Gaston Franciscus Henricus Honings. Dit kind wordt bij haar huwelijk in 1901 erkend en gewettigd. \par Zij verblijft omstreeks 1914-1915 in Tilburg (opvang oorlogsvluchtelingen).
 6. Joanna Antonia HONINGS, geb. Berchem 9-4-1878, overl. Berchem 20-5-1879.
 7. Franciscus HONINGS, geb. Berchem 28-7-1879, volgt IXk.
 8. Hector Cornelius HONINGS, geb. Berchem 6-1-1881, overl. Berchem 20-12-1883.
 9. Anna Maria Franciska HONINGS, geb. Berchem 31-3-1882, tr. Berchem 24-5-1902 Alphonsus Gommarus VERSCHOOTEN, geb. Berlaar 10-11-1879, zn. van Augustinus Verschooten, herbergier, en Maria Elisabeth Vermeulen.
  Anna M.F. Honings krijgt op 28-1-1902 dochter Anna Maria Franciska Honings. Dit kind wordt bij haar huwelijk op 24-5-1902 erkend en gewettigd.Op geneanet foto van grafsteen op begraafplaats Edegem. Daarop geboortedatum 10-1-1879 en overlijden 5-4-1943. Geborterdatum is echter 10-11-1879 (zie ijn geb. en huw. aktes).Bij hun huwelijk wordt dochter Ida Laura Joanna erkend en gewettigd. Dit kind is geboren te Berchem op 28-1-1902.
 10. Maria Rosalia Ludovica HONINGS, geb. Berchem 1-4-1885, overl. Berchem 9-1-1886.
 11. Josephus Ludovicus HONINGS, geb. Berchem 19-1-1888, volgt IXl.
 12. Victor Josephus HONINGS, geb. Berchem 17-8-1889, overl. Berchem 4-9-1889.


IXi. Joannes Josephus HONINGS (zn. van VIIId), geb. Wilrijk 26-11-1870, koperslager, tr.(1) Berchem 9-2-1894 Regina VERMEULEN, geb. Antwerpen 28-5-1870, dr. van Petrus Laurentius Vermeulen, hovenier, en Catharina Imbreghts.
Jan Joseph Honings verbijft 1914/15 korte tijd in Tilburg in opvang voor oorlogsvluchtelingen, samen met vrouw Helean Ursula Somers en kind Jaqueline.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Regina Michelina HONINGS, geb. Berchem 5-9-1894.

Joannes Josephus HONINGS, tr.(2) Helena Ursula SOMERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Jaqueline Micheline Joséphine HONINGS, geb. Berchem 9-3-1913, tr. John Felix WAGENDORP, geb. Antwerpen 9-9-1904, overl. Antwerpen 9-11-1969, zn. van Felix Wagendorp en Maria Alexandria Lemaire.


IXj. Joanna Maria Henrica HONINGS (dr. van VIIId), geb. Berchem 18-10-1874, .
Kind(eren):
 1. Marcelle Jeannette Henriette HONINGS, geb. Antwerpen 7-6-1908, tr. Berchem 12-8-1933 Armand Alfons DOM, geb. Antwerpen 10-10-1909, overl./begr. Antwerpen 1/6-4-1991, zn. van Alphonsus Jacobus Dom en Marie Constantia Madou.
 2. Yvonna Maria Alphonsina HONINGS, geb. Berchem 20-7-1909.


IXk. Franciscus HONINGS (zn. van VIIId), geb. Berchem 28-7-1879, gasplaatser, tr. Berchem 30-5-1903 Joanna Philomena BAEKELMANS, geb. Berchem 26-8-1877, dr. van Petrus Arnoldus Baekelmans, timmerman, en Joanna Ludovica Bogaerts.
Bron: Dienstplichtige vreemdelingen provincie Antwerpen, op www.arch.be. Vindplaats Archief Provincie Antwerpen, Z 110/1899/67. Daar verkeerde geboortedatum 22-7-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria Magdalena HONINGS, geb. Berchem 17-7-1907. Op begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen is grafsteen met tekst: Magdalena Honings 1907-1963 en echtg. Emiel Wouters (bron:geneanet).


IXl. Josephus Ludovicus HONINGS (zn. van VIIId), geb. Berchem 19-1-1888, paswerker, ajusteerder, overl. 1954, tr. Borgerhout 1911 Stephania ROBBESOM, geb. Borgerhout 11-9-1885, overl. Mortsel 23-10-1962, dr. van Arnoldus Robbesom, timmerman, en Jacoba Hendrika van Rickevorsel.
Huwelijken Borgerhout 1911 (nog) niet op familysearch, wel 10-jarenindex. Namen van kinderen gecontroleerd met geboorteaktes, met vreemde man/vrouw achtervoegsels !!
Beiede echtelieden begraven op Begraafplaats Silsburg (te Borgerhout?).Geïndexeerd op geneanet.org

Uit dit huwelijk:
 1. Guilelmus Arnoldus Henrica HONINGS, geb. Borgerhout 25-4-1912, volgt Xe.
 2. Henrica Michaël Philomena HONINGS, geb. Borgerhout 10-12-1913, overl. 1981, tr. Georges Auguste Blanche BUBBE, geb. Sint-Jans-Molenbeek 30-3-1910, overl. 26-6-1986, zn. van Henri Bubbe en Georgine Pincket.


Xe. Guilelmus Arnoldus Henrica HONINGS (zn. van IXl), geb. Borgerhout 25-4-1912, overl. Antwerpen 25-5-2002, tr. Philomena NAENEN, geb. Vremde 7-12-1912, overl. Boechout 27-6-2005, dr. van Joannes Naenen en Leonie Marie Pleysier.
Uit dit huwelijk 3 kinderen bekend.


Vb. Mattheus HONINGS (zn. van IVa), ged.(rk) Sittard 10-6-1740, overl. Sittard 20-3-1799, tr.(1) Sittard 27-4-1769 Angelina Regina WEERENS (ook vermeld als Helena Regina), ged. Sittard 29-7-1736, overl. Sittard 27-2-1774, dr. van Wernerus Wehrens en Ida Lemmens.
Uit dit huwelijk:
 1. Ida HONINGS, ged.(rk) Sittard 13-9-1770.
 2. Johannes Mattheus HONINGS, ged. Sittard 16-1-1772.

Mattheus HONINGS, tr.(2) Sittard 5-7-1774 Maria Catharina DEGENS, geb. Heerlen, overl. Heerlen 31-8-1806.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria HONINGS, ged.(rk) Sittard 31-3-1775.
 2. Maria Anna HONINGS, ged.(rk) Sittard 17-10-1776. Waarschijnlijk overl. Sittard 16-3-1786 en ald. begr. 18-3-1786 onder de naam Anna Clara, 10 jaar, dochter van Mattheus Honings.


IVb. Reinerus HONINGS (zn. van IIIa), overl. voor 20-4-1727, tr. Margaretha DEITEREN.
Uit dit huwelijk:
 1. Monica HONINGS, ged. Sittard 20-4-1727.


IIIb. Johannes HONIGS (zn. van II), tr. Gertrudis WINCKENS ?.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINGS, tr. Frelenberg 31-10-1712 Gerardus PLUM.
 2. Maria HONIGS, tr. Geilenkirchen 26-10-1702 Joannes WINANDTS.
 3. Stephanus HONIGS, geb. Baucheim, ged.(rk) Geilenkirchen 17-12-1679, volgt IVc.
 4. Anna HONIGS, ged.(rk) Geilenkirchen 5-4-1683, tr. Geilenkirchen 5-2-1713 Jacobus WELMERINX, geb. Beeck.
 5. ? Niesgen HONIGS, tr. Joannes FRANSSEN (FRENCEN). Twee kinderen bekend, gedoopt in Geilenkirchen in 1705 en 1712. DTB heeft hiaten tussen 1703 en 1713.


IVc. Stephanus HONIGS (zn. van IIIb), geb. Baucheim, ged.(rk) Geilenkirchen 17-12-1679, tr. Frelenberg 20-2-1702 Maria BOIJMANS, ged.(rk) Frelenberg 10-4-1670, begr. Palenberg 10-5-1750, dr. van Simon Boijmans en Agatha Hanen.
Maria Boijmans wordt enkele keren vermeld als Mechtilda Boijmans.
Uit dit huwelijk:

 1. Simon HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 28-4-1702, begr. vermoedelijk Frelenberg 3-9-1741. Frelenberg, 3-9-1741: begraven Simon Honig(s).
 2. Johannes HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-7-1703, volgt Vc.
 3. Lambertus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 20-12-1705, tweeling.
 4. Maria Margaretha HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 20-12-1705, tweeling.
 5. Wolter HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-9-1708, volgt Vd.
 6. Stephan HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 9-9-1712, volgt Ve.


Vc. Johannes HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-7-1703, begr. Frelenberg 13-12-1744, tr. 20-11-1726 Eva LAMERTZ (LAMBERTZ), overl. Frelenberg 4-2-1758.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 28-4-1727, volgt VIb.
 2. Wilhelmus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 24-5-1730, overl. Frelenberg 16-12-1784, tr. Frelenberg 3-2-1751 Agnes UBACH, ged.(rk) Frelenberg 17-8-1712, overl. Frelenberg 10-1-1790, dr. van Philippus Ubach en Margaretha Hamechers.


VIb. Simon HONIGS (zn. van Vc), ged.(rk) Frelenberg 28-4-1727, tr. Frelenberg 19-10-1750 Joanna Catharina HAMERS, ged. vermoedelijk Geilenkirche 3-4-1725, dr. van Joannes Hamers (Hammers) en Catharina Plum.
Joanna Catharina Hamers wordt bij haar huwelijk aangeduid als Joanna Maria Hamers.
Op 5-1-1786 overleed te Zweibrüggen een Joanna Catharina Hamers, en werd te Marienberg begraven op 7-1-1786. Niet genoteerd werd met wie ze gehuwd was of van wie ze weduwe was. En op 28-11-1792 stierf er een Simon Hönig en werd een dag later begraven. Vermoedelijk is dat dit echtpaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Wihelmus HONIGS, geb. Zweibrüggen, ged.(rk) Frelenberg 30-8-1751, volgt VIIb.
 2. Petronella HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 31-7-1755.
 3. Maria Catharina HONIGS, ged.(rk) Marienberg 24-6-1757, tr. Frelenberg 3-8-1788 Franciscus Henricus FRID. Maria Catharina krijgt voor-echtelijk kind Wilhelmus Henricus Honigs, ged. op 21-8-1783 te Frelenberg.
 4. Maria Gertrudis HONIGS, ged.(rk) Marienberg 16-9-1760.
 5. Franciscus Josephus HöNINGS, ged.(rk) Marienberg 14-9-1763, volgt VIIc.
 6. Henricus Matthias HONIGS, ged. Marienberg 23-4-1767.


VIIb. Johannes Wihelmus HONIGS (zn. van VIb), geb. Zweibrüggen, ged.(rk) Frelenberg 30-8-1751, dagloner, overl. Frelenberg 27-4-1805, tr. Marienberg 7-10-1784 Maria Magdalena MEHLKOP (bij doop Maria Helena), geb. Grotenrath, ged. Marienberg 5-9-1758, overl. Zweibrüggen 20-3-1816, dr. van Hermanus Mehlkop en Maria Anna Simons.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina HöNIGS, ged. Marienberg 18-4-1785.
 2. Joannes Mathias HöNIGS, ged. Marienberg 23-9-1788, volgt VIIIe.
 3. Hermanus Josephus HöNIGS, ged. Marienberg 14-1-1792, overl. Zweibrüggen 26-1-1793.
 4. Franciscus Josephus Hubertus HöNIGS, ged. Marienberg 16-4-1794, overl. Zweibrüggen 27-12-1803. Overleden als Frantz Joseph Honings, 10 jaar.
 5. Anna Gertrudis Francisca HöNIGS, ged. Marienberg 10-11-1797, overl. Zweibrüggen 27-1-1800.
 6. Maria Lisetta HöNIGS, geb. Zweibrüggen 8-4-1804, tr. Maastricht 7-1-1830 Joannes Mathijs THANS, geb. Valkenburg 6-1-1798, dagloner, zn. van Mathijs Thans en Anna Susanna Simons.


VIIIe. Joannes Mathias HöNIGS (zn. van VIIb), ged. Marienberg 23-9-1788, bierbrouwersknecht, herbergier, overl. Maastricht 25-1-1865, tr.(1) Maastricht 12-5-1814 Louise Angelina VAN DER LEUR, ged. Maastricht 12-6-1790, overl. Sittard 29-6-1815, dr. van Theodorus van der Leur en Maria Catharina Freerjan.
Joannes Mathias HöNIGS, tr.(2) Maastricht 18-4-1816 Anna Elsabeth BRULS, geb. Hulsberg 3-10-1784, overl. Maastricht 8-4-1836, dr. van Matheus Bruls en Anna Elisabeth van Liederkerken.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Mathias HöNIGS, geb. Maastricht 13-12-1817, overl. Maastricht 1818.
 2. Pieter Mathijs HöNIGS, geb. Maastricht 2-5-1822, schrijnwerker, overl. Maastricht 3-5-1856.

Joannes Mathias HöNIGS, tr.(3) Maastricht 11-1-1838 Anna Elisabeth BRAHA, ged. Wijlre 9-9-1796, overl. Maastricht 31-5-1876, dr. van Joannes Braham en Anna Rameckers (Rameekers).
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna HONINGS, geb. Maastricht 29-6-1839, overl. Maastricht 11-4-1913, tr.(1) Maastricht 10-9-1862 Michel GODFROY, geb. Maastricht 20-1-1830, overl. Maastricht 31-1-1888, zn. van Josephus Vincentius Godfroy en Anna Catharina Steenbruggen, tr.(2) Wittem 19-2-1889 Henricus Antonius Hubertus SIMAIS, geb. Maastricht 18-11-1840, overl. Maastricht 23-8-1909, zn. van Jacobus Alexander Simais en Maria Anna Gertrudis van Rijn.


VIIc. Franciscus Josephus HöNINGS (zn. van VIb), ged.(rk) Marienberg 14-9-1763, tr.kerk(1) Krefeld 18-5-1794 Maria Margaretha ESSERS (Esters), ged.(rk) Krefeld 14-1-1770, overl. Krefeld 3-1-1795, dr. van Andreas Essers en Magdalena Halffes.
Franciscus Josephus HöNINGS, tr.(2) Bilk (Düsseldorf) 12-4-1796 Margaretha FERIER, geb. Derendorf ca. 1763, dr. van Wilhelmus Ferier en Anna Catharina Schreigh (?).
Bij de doopinschrijvingen wordt de naam van de moeder wisselend genoteerd: Fieger, Feriers, Jägers, Ferrier.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Christina Josepha HöNINGS, geb./ged. Derendorf 4/5-3-1797.
 2. Thomas Christian Joseph HöNNIG, geb./ged. Derendorf 21/22-7-1799, volgt VIIIf.
 3. Josepha Ludovica Carolina HöNINGS (Höning), geb./ged. Derendorf 13/14-2-1802, overl. Düsseldorf 14-10-1875, tr. Düsseldorf 7-5-1821 Christian Michael SUTTAN, geb./ged. Derendorf 13/14-7-1796, zn. van Anton Suttan en Elisabeth Bensberg.
 4. Anna Sophia Eleonora HöNINGS, ged. Derendorf 30-10-1805, overl./begr. Derendorf 14/16-2-1806.
 5. Anna Christina HöNING, geb./ged. Flemalle-Grande/Derendorf 16/17-5-1807.


VIIIf. Thomas Christian Joseph HöNNIG (zn. van VIIc), geb./ged. Derendorf 21/22-7-1799, Farber, tr. Düsseldorf 31-10-1825 Gertrud Elisabeth LINDEN, geb./ged.(rk) Derendorf 11/12-11-1798, dr. van Gerhard Heinrich Linden en Gertrud Breuer.
Volgens huwelijksakte Civilstand geboren op 22-7-1799, volgens rk doopinschrijving 21-7-1799.
Uit dit huwelijk:
 1. Franz Carl HöNING (HöNNIG), geb. Düsseldorf 25-7-1826, ged. 27-7-1826, volgt IXm.
 2. Elisabeth HöNINGS, geb. Düsseldorf 11-6-1832, overl. Düsseldorf 11-6-1884, tr.(1) Düsseldorf 27-3-1857 Peter Wilhelm DICKEN, zn. van Leonard Dicken en Elisabeth Schäfer, tr.(2) Heinrich ISRAEL.
 3. Helena HöNING, geb. Düsseldorf 3-5-1834, overl. Düsseldorf 23-2-1900, tr. Düsseldorf 1856 Adolf LEUPERTZ, geb. Rath 1825, Gärtner, overl. Düsseldorf 9-5-1896, zn. van Peter Leupertz en Therese Leuchten.
  Als huwelijksdatum geeft familysearch alleen jaartal 1856. In stambomen op Myheritage vind ik zowel 12-2-1855 als 12-2-1856. Bij geboorte kinderen heet de moeder afwisselend Helena en Maria. Bij overlijden Maria. (huwelijksakte heb ik nog niet gezien). Ancestry geeft bij familysearch data als huwelijksdatum 9-8-1856, filmnr 949001.
 4. Heinrich HöNINGS, geb. Düsseldorf 11-5-1836.
 5. Christina HüNING, geb. Düsseldorf 30-10-1841.


IXm. Franz Carl HöNING (HöNNIG) (zn. van VIIIf), geb. Düsseldorf 25-7-1826, ged. 27-7-1826, Farber, overl. Düsseldorf 10-4-1887, tr. Düsseldorf 20-3-1852 Christine Wilhelmine OFFERMANN, geb. 1825, overl. Düsseldorf 25-11-1900, dr. van Martin Offermann en Anna Maria Pesch.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Sibilla HöNING, geb. Düsseldorf 27-12-1852, tr. Düsseldorf 26-2-1878 Ludwig VOLLMER, geb. Urdenbach (Düsseldorf) 4-2-1849, bakker, zn. van Peter Vollmer en Maria Anna Lesemeister.
 2. Wilhelm Franz HöNING, geb. Düsseldorf 4-12-1854, volgt Xf.
 3. Mathias Hubert HöNING, geb. Derendorf 14-6-1857, koopman, overl. Sterkrade 20-10-1907, tr. Sterkrade 9-11-1888 Wilhelmine KREMER, geb. Duisburg 4-10-1845, ev, overl. Sterkrade 19-12-1915, dr. van Heinrich Kremer en Franzisca Ducoffre. Wilhelmine Kremer was eerder gehuwd met Franz Hermann Rentmeister.
 4. Franz Peter HOENING, geb. Düsseldorf 14-11-1859.
 5. Maria Hubertine HöNING, geb. Düsseldorf 28-8-1861, overl. Düsseldorf 5-1-1918, tr.(1) Düsseldorf 5-11-1886 Robert SPIEGEL, geb. Hüttchen (Bömerich) 8-11-1863, overl. Duisburg 24-9-1894, zn. van Johann Spiegel en Therese Berger, tr.(2) Düsseldorf 19-10-1895 Jan Adrianus KETEL, geb. Oudshoorn 13-2-1868, zn. van Thomas Jacobus Ketel en Matje Bruinikx.
 6. Christine Wilhelmine HöNING, geb. Düsseldorf 8-6-1865, tr. Düsseldorf 10-6-1887 Heinrich Wilhelm HABIGHORST, geb. Borgholzhausen 28-9-1860, zn. van Heinrich Habighorst en Catharina Tartmann.


Xf. Wilhelm Franz HöNING (zn. van IXm), geb. Düsseldorf 4-12-1854, overl. Düsseldorf 23-1-1938, tr. Düsseldorf 14-5-1884 Johanna Helene CRONENBERG, geb. Düsseldorf 29-4-1860, overl. Düsseldorf 23-1-1914, dr. van Franz Cronenberg en Franziska Spinrath.
Uit dit huwelijk:
 1. Franz HöNING, geb. ca. 3-1885, overl. Düsseldorf 25-12-1890.
 2. Franziska HöNING, geb. ca. 12-1893, overl. Düsseldorf 9-4-1894.


Vd. Wolter HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-9-1708, overl. Frelenberg 13-4-1789, tr. Frelenberg 30-5-1734 Odilia HILLEMäCKERS, overl./begr. Frelenberg 18/20-2-1781.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 3-4-1736, volgt VIc.
 2. Nicolaus HONIGS, ged. Frelenberg 14-7-1738.
 3. Aegidius HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 18-6-1740, volgt VId.
 4. Martinus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 8-12-1743, volgt VIe.
 5. Anna Barbara HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 7-6-1746, overl./begr. Beggendorf 11/13-10-1802, tr. Beggendorf 15-11-1778 Joannes Petrus PLUM, geb. Beggendorf, ged. Beggendorf 5-3-1754, overl./begr. Beggendorf 17/18-1-1797, zn. van Henricus Plaum (Ploum) en Anna Catharina Quaden (Quooden).
 6. Antonius Josephus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 24-9-1749, volgt VIf.
 7. Wilhelm HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 7-7-1751.
 8. Nicolaus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 29-6-1753, volgt VIg.
 9. Johannes Theodorus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 21-9-1755, volgt VIh.


VIc. Joannes HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 3-4-1736, overl. Frelenberg 26-2-1794, tr. Frelenberg 25-10-1761 Maria KEUFFEN, ged.(rk) Frelenberg 28-3-1739, dr. van Petrus Keuffen en Sybilla Paulus.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 23-8-1762.
 2. Maria Sybilla HONIGS, ged. Frelenberg 14-10-1763.
 3. Wolterus HONIGS, ged. Frelenberg 14-12-1764.
 4. Joannes Christianus HONIGS, ged. Frelenberg 31-3-1766, begr. Frelenberg 5-6-1777.
 5. Antonius Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 25-9-1769, begr. Frelenberg 22-1-1775.


VId. Aegidius HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 18-6-1740, overl. Nierstraá 9-9-1808, tr. Geilenkirchen 7-10-1762 Anna Barbara COHNEN, geb. ca. 1728, overl. Nierstraá 30-12-1816.
Volgens haar overlijdensakte was Anna Barbara Cohnen 88 jaar, dus geboren in 1728, en waren haar ouders Gerard Cohnen en Petronella Hermanns. Waarschijnlijk zijn die gegevens niet juist, in elk geval niet te verifiëren. Waarschijnlijker is dat zij op 19-3-1733 gedoopt is als dochter van Gerardus Cohnen en Maria Dames. Haar vader Gerardus is waarschijnlijk in 1741 al overleden.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Petrus HONIGS, geb. en ged. Nierstraá/Geilenkirchen 3-11-1763, volgt VIId.
 2. Anna Maria HONICHS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 11-6-1765.
 3. Anna Gertrudis HONIGS, geb./ged. Nierstraá/Geilenkirchen 4/5-4-1767.
 4. Maria Elisabeth HONIGS, geb. en ged. Nierstraá/Geilenkirchen 12-8-1769.
 5. Joanna Catharina HONIGS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 25-11-1771.
 6. Josephus Antonius HONIGS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 30-1-1774, volgt VIIe.
 7. Maria Anna HONIGS (Hoenings), geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 2-2-1777, overl. Burtscheid (Aachen) 18-6-1849, tr. Burtscheid 27-12-1802 Daniel RODERBURG, ged. Burtscheid 14-8-1777, overl. Burtscheid 11-7-1827, zn. van Joannes Roderburg en Helena Sartor.
 8. Joannes Henricus HONIGS, geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 9-5-1780, overl. Nierstraá 12-5-1785.


VIId. Joannes Petrus HONIGS (zn. van VId), geb. en ged. Nierstraá/Geilenkirchen 3-11-1763, overl. Geilenkirchen 2-5-1844, tr. Geilenkirchen 28-1-1819 Anna Catharina JANSEN, geb. Straeten, ged. Waldenrath 9-12-1795, overl. Geilenkirchen 29-7-1870, dr. van Joannes Henricus Jansen en Maria Agnes Classen.
Anna Catharina Jansen is op 25-1-1845 te Geilenkirchen hertouwd met Johann Michael Jochems. Bij haar overleijden in 1870 was zij weer weduwe.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Anton HöNINGS, geb. Nierstraá 27-5-1819, volgt VIIIg.
 2. Johann Gerhard HONINGS, geb. Nierstraá 23-12-1828, overl. Niederheid 15-12-1867.


VIIIg. Joseph Anton HöNINGS (zn. van VIId), geb. Nierstraá 27-5-1819, overl. Gangelterheide 3-4-1898, tr. Gangelt 30-5-1843 Anna Maria Christina TREPELS (TREPEL), geb. Gangelterheide 25-12-1823, overl. Gangelterheide 9-10-1881, dr. van Johann Wilhelm Trepels en Wilhelmina Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Peter HONINGS, geb. Nierstraá 12-5-1844, overl. Nierstraá 29-6-1844.
 2. Wilhelm Gerard HONINGS, geb. Geilenkirchen (Nierstraá) 8-7-1845, volgt IXn.
 3. Johannes Wilhelmus HONNIGS, geb. Gangelterheide 24-8-1848, overl. Gangelterheide 28-8-1848.
 4. Johann Wilhelm HONINGS, geb. Gangelterheide 17-11-1849, overl. Gangelterheide 4-12-1849.
 5. Peter Wilhelm HONIGS, geb. Gangelt 16-11-1850, volgt IXo.
 6. Michael HONINGS, geb. Gangelt 11-10-1854, volgt IXp.
 7. Johann Gerhard HöNIGS, geb. Gangelterheide 21-9-1857, overl. Gangelterheide 9-5-1860.
 8. Joseph HöNINGS, geb. Gangelterheide 5-1-1860, overl. Gangelterheide 7-1-1860.
 9. Peter Joseph HöNINGS, geb. Gangelt 9-6-1861, volgt IXq.
 10. Peter Gerhard HONINGS, geb. Gangelt 14-3-1864, volgt IXr.


IXn. Wilhelm Gerard HONINGS (zn. van VIIIg), geb. Geilenkirchen (Nierstraá) 8-7-1845, mijnwerker, overl. Liévin 13-8-1883, tr. Luik 19-10-1871 Anne Marie FRANCKEN, geb. Ubach over Worms 19-4-1845, dr. van Leonard Joseph Francken, landbouwer, en Marie Anne Lennartz.
In Luik wordt hij regelmatig als Guillaume Gerard Honings vermeld. Overleden op 13-8-1883 te Liévin, Pas-de-Calais, Frankrijk Overlijdensakte 135: overleden Guillaume Gerard Honings, 38 jaar, echtgenoot van Anne Marie Fraken, zoon van Pierre Joseph Honings. (In Liévin waren ook steenkolenmijnen).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Elisabeth HONINGS, geb. Seraing 4-6-1872, overl. St. Nicolas (Luik) 4-6-1872.
 2. Ferdinand Leonard HONINGS, geb. Saint-Nicolas 15-5-1873, overl. Luik 26-8-1873.
 3. Anne Marie Cunegonda HONINGS, geb. Luik 29-5-1874, tr. Marcinelle 3-10-1891 Marein DESTOBEL, geb. Marcinelle 10-3-1866, zn. van Louis Destobel en Hubertine Serez. Anne Marie Cunégonda komt voor in de vreemdelingendossiers bij het Rijksarchief België. Dossiernummer 265902, partner Destobel.
 4. Léonard Lambert Joseph HONINGS, geb. Seraing 8-6-1877, overl. Seraing 27-9-1881.


IXo. Peter Wilhelm HONIGS (zn. van VIIIg), geb. Gangelt 16-11-1850, overl. Gangelt 11-5-1922, tr. Gangelt 9-10-1882 Anna Catharina HEINRICHS, geb. Gangelt 12-4-1854, overl. Gangelt 4-12-1904, dr. van Martinus Heinrichs en Maria Mechtildis Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph HONIGS, geb. Gangelterheide 8-1-1884, overl. Düsseldorf 10-2-1968. Verm. getr. Düsseldorf-Mitte 31-1-1961 (dan Familienbuch geöffnet)
 2. Maria Agnes HONIGS, geb. Gangelt 13-5-1885, overl. Dortmund 17-2-1967, tr. Dortmund 18-7-1906 Karl WIEDERSTEIN Wiederstein komt als Rentner nog voor in adresboek Dortmund van 1955 (Gneisaustrasse 8). Niet meer in dat van 1960..
 3. Maria Catharina HONIGS, geb. Gangelterheide 25-3-1887, overl. Oberhausen 15-10-1966, tr. Gangelt 19-2-1912 Peter Joseph TüMMERS, geb. Süsterseel 13-4-1884, zn. van Anton Tümmers en Hubertina Beumers. Na huwelijk in Oberhausen gaan wonen.
 4. Anna Margaretha HONIGS, geb. Gangelterheide 13-2-1889, overl. Gangelt 16-4-1956.
 5. Anna Katharina HONIGS, geb. Gangelterheide 17-10-1890, overl. Gangelterheide 22-7-1892.
 6. Elisabeth HONIGS, geb. Gangelterheide 3-5-1893, overl. Brunssum 3-2-1977, tr. Brunssum 28-2-1930 Peter Joseph RAES, geb. Brunssum 26-5-1901, metselaar, zn. van Constantius Raes en Maria Catharina Anna Oberije.
 7. Martin HONIGS, geb. Gangelterheide 26-8-1895, volgt Xg.


Xg. Martin HONIGS (zn. van IXo), geb. Gangelterheide 26-8-1895, overl. Gangelt 23-3-1985, tr. Gangelt 27-6-1923 Gertrud GIELEN, geb. Gangelt 19-2-1900, overl. Gangelt 4-12-2001, dr. van Nikolas Joseph Gielen en Josepha Keimes.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Wilhelm HONIGS, geb. Gangelterheide 23-1-1925, overl. Aachen 11-10-1993, tr. Gangelt 19-11-1957 Maria Sibilla BLEILEBENS, geb. Gangelt 23-11-1926, overl. Heinsberg 1-7-1998, dr. van Hermann Josef Bleilebens en Maria Josepha Scheuvens.
 2. Irmgard Agnes HONIGS, geb. Gangelterheide 30-7-1927, overl. Heinsberg 9-4-2016, tr. 31-7-1954 Wilhelm Gottfried FLORACK, geb. Bocket 1-5-1922, overl. Erkelenz 30-11-1997, zn. van Leonard Josef Florack en Maria Agnes Meessen.
 3. Anna Margareta HONIGS, geb. Gangelt 11-12-1938, overl. 23-4-2020, tr. Gangelt 21-8-1962 Heinrich GEISER, geb. Schierwaldenrath 3-10-1928, overl. Gangelt 4-5-2009, zn. van Anton Josef Geiser en Gertrud Hubertina Schmitz.


IXp. Michael HONINGS (zn. van VIIIg), geb. Gangelt 11-10-1854, overl. Alsdorf 31-7-1929, tr. Alsdorf 4-2-1881 Johanna Maria HERMANS (Hermanns), geb. Puffendorf 30-11-1851, dr. van Joseph Hermans en Maria Margaretha Wirtz.
Een Wilhelm Honings geeft in 1928 het overlijden van (zijn vader?) Michael Honings aan. Mogelijk identiek aan Peter Wilhelm Honings geboren 1883.
Ook is er een Michael Honings, geb. Alsdorf 22-9-1914. Kleinzoon ? \Verder nog: op 23-2-2000 is urn bijgezet op Friedhof Schaufenberg (te Alsdorf) van Paul Josef Honings.

Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HONINGS, geb./ged.(rk) Alsdorf 28/30-11-1881, tr.kerk Alsdorf 12-9-1903 Conrad Joseph RöMER, geb. Baesweiler 7-1-1874, zn. van Andreas Römer en Elisabeth Sevenich.
 2. Peter Wilhelm HONINGS, geb./ged.(rk) Alsdorf 30-6/1-7-1883, volgt Xh.
 3. Peter Gerhard HONINGS, geb./ged.(rk) Alsdorf 13/14-4-1885, grenadier, overl. Krasnostaw 9-8-1915, tr. ca. 2-1910 Sibilla BILLMANN. Heiratsankundigun in Aachen tussen 1 en 15 januari 1910. Huwelijk in Aachen niet in krant gevonden.
 4. Joseph HONINGS, geb. Alsdorf 29-12-1886, overl. Alsdorf 13-3-1892.
 5. Maria Josepha HONINGS, geb. Alsdorf 1-10-1890, overl. Kerkrade 24-4-1941, tr. Peter SCHMIDT, geb. Dermbach 17-9-1881, mijnwerker, overl. Kerkrade 7-3-1948, zn. van Heinrich Schmidt en Helena Pfeiffer.


Xh. Peter Wilhelm HONINGS (zn. van IXp), geb./ged.(rk) Alsdorf 30-6/1-7-1883, tr.(1) Bertha MINGERS, geb./ged.(rk) Alsdorf 24/25-8-1889, overl. Alsdorf 8-4-1910, dr. van Josef Mingers en Maria Derichs.
In de overlijdensakte van Bertha Mingers wordt haar moeder Wilhelmina Derichs genoemd. Volgens haar doopakte heet de moeder echter Maria Derichs.
Huwelijksafkondiging in Aachen op 19-8-1908. Beiden van Alsdorf.

Uit dit huwelijk:
 1. Michael HONINGS, geb. Alsdorf ca. 26-10-1908, overl. Alsdorf 5-1-1909.
 2. Sibilla Maria HONINGS, geb. Alsdorf ca. 12-3-1910, overl. Alsdorf 26-3-1910.
 3. Maria Johanna HONINGS, geb. Alsdorf ca. 13-3-1910, overl. Alsdorf 31-3-1910.

Peter Wilhelm HONINGS, tr.(2) Bertha Emilie Mathilde SCHEUNEMANN, geb. Flederborn 1889, overl. Alsdorf 14-12-1922.


IXq. Peter Joseph HöNINGS (zn. van VIIIg), geb. Gangelt 9-6-1861, overl. Noppenberg (StA Merkstein) 27-4-1888, tr.(rk)/tr.kerk Merkstein/Afden 7/8-5-1887 Anna Katharina dicta Elisabeth GRüMMER, geb. Noppenberg 18-2-1859, ged.(rk) Afden 2-1859, overl. Alsdorf 27-10-1931, dr. van Joannes Josephus Grümmer en Gertrudis Kalker.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINGS, geb. 6-6-1888, ged.(rk) Afden 8-6-1888, tr. N.N. GROTENRATH. Katharina geeft in 1931 overlijden van haar moeder aan. Zij wordt dan vermeld als Ehefrau Katharina Grotenrath geborene Honigs.


IXr. Peter Gerhard HONINGS (zn. van VIIIg), geb. Gangelt 14-3-1864, overl. Alsdorf 16-1-1941, tr. Hoengen 30-5-1890 Maria Theresia GILLES, geb. Hastenrath (Düren) 10-1-1869, overl. Alsdorf 24-10-1924, dr. van Johann Wilhelm Gilles en Agnes Derichs.
Heiratsankündigung Aachen 9-5-1890: Peter Gerhard Honings zu Alsdorf mit Maria Theresia Gilles zu Höngen.
Indexering van familysearch geeft geboorte van Maria Theresia Gilles in Nothberg op 10-1-1869, met ouders Johann Wilhelm Gilles en Agnes Derichs.

Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINGS, geb. Hoengen (Alsdorf) 5-1892, overl. Alsdorf 12-11-1893.
 2. Wilhelm HONINGS, geb. Hoengen 19-6-1893, volgt Xi.
 3. Michael HONINGS, geb./ged.(rk) Alsdorf 6/7-8-1894, mijnwerker, overl. Alsdorf 21-10-1930, tr. Anna Elisabeth DRESCHERS.
  Michael is omgekomen bij een grote explosie in de mijn (Grube Anna II).
 4. Helena HONINGS, geb./ged.(rk) Alsdorf 6/7-8-1894, overl. Alsdorf 30-6-1895.
 5. Hubertus HONINGS, geb. Alsdorf 9-10-1896.
 6. Petrus HONINGS, geb. Alsdorf 10-6-1899, overl. Bardenberg (in ziekenhuis) 26-6-1935, tr. Maria Josefa GEURTS.
 7. Margaretha HONINGS, geb. Alsdorf 13-1-1901.


Xi. Wilhelm HONINGS (zn. van IXr), geb. Hoengen 19-6-1893, overl. Bardenberg 10-11-1959, tr.(1) Siersdorf 28-5-1920 Wilhelmina MAHR, geb. Schaufenberg (StA Siersdo 6-7-1896, overl. Bardenberg 2-10-1949, dr. van Mathias Josef Mahr en Maria Johanna Lennartz.
Volgens huwelijksakte ouders is hij 3 keer getrouwd: Siersdorf 28-8-1920, Alsdorf 20-10-1950 en Alsdorf 20-12-1955. \par Bron: bidprentje (Totenzettel) op site WGfF. Overleden in ziekenhuis. Woonde waarschijnlijk in Alsdorf.
Uit relatie met Wilhelmina Mahr is op 2-1-1921 een doodgeboren zoon geboren.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter HONINGS, geb. Alsdorf 19-5-1924. Trouwt in 1957 in Alsdorf.

Wilhelm HONINGS, tr.(rk)(2) Alsdorf 20-10-1950, tr.kerk(2) Aachen (St.Paul) 22-10-1950 Agnes SCHIFFERS, geb. Alsdorf 2-6-1900, overl. Bardenberg 16-12-1954, dr. van Hubertus Schiffers en Anna Maria Maassen.
Wilhelm HONINGS, tr.(3) Alsdorf 20-12-1955 NN..


VIIe. Josephus Antonius HONIGS (zn. van VId), geb. Nierstraá, ged. Geilenkirchen 30-1-1774, overl. Rimburg 10-2-1834, tr.kerk Marienberg 9-10-1798 Anna Maria HANSEN (LANCé), geb. Rimburg ca. 1761, overl. Rimburg 31-10-1843, dr. van Hendrik Lancé en Anna Maria Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Josephus HOENINGS, geb. en ged. Rimburg/Marienberg 4-10-1799, kleermaker, overl. Rimburg 11-11-1825.
 2. Johann Melchior HOENINGS, geb./ged. Rimburg/Marienberg 24/27-1-1802, volgt VIIIh.


VIIIh. Johann Melchior HOENINGS (zn. van VIIe), geb./ged. Rimburg/Marienberg 24/27-1-1802, schoenmaker, veldwachter, overl. Rimburg 29-7-1882, tr. Rimburg 13-5-1831 Maria Catharina Agnes FLOCKEN, geb. Immerath 1-12-1804, overl. Rimburg 3-1-1884, dr. van Peter Flocken en Ida Kitz.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Hubertina HOENINGS, geb. Rimburg 1-6-1832, overl. Düsseldorf 10-6-1906, tr. Rimburg 12-6-1870 Wilhelm SCHMöLDERS, geb. Teveren 9-4-1842, fluweelwever, overl. Wattenscheid 25-12-1883, zn. van Johann Peter Schmölders en Elisabeth Steffens.
 2. Ida Hubertina HOENING, geb. Rimburg 21-8-1834, overl. Ubach Over Worms 11-8-1895, tr. Rimburg 16-8-1862 Johannes Cornelius SCHOOPEN, geb. Rimburg 23-9-1831, metselaar, overl. Heer 6-3-1913, zn. van Johan Joseph Schoopens en Maria Catharina Wijngarts.
 3. Pieter Joseph Hubert HOENINGS, geb. Rimburg 19-9-1837, volgt IXs.
 4. Anna Catharina Hubertina HOENINGS, geb. Rimburg 20-6-1841, overl. Ubach over Worms 26-9-1905, tr. Rimburg 8-6-1871 Johannes Jacobus BENAU, geb. Ubach over Worms 4-7-1841, metselaar, overl. Ubach over Worms 31-1-1931, zn. van Jan Leonard Benau en Maria Agnes Schoepen (Schopen).
 5. Maria Anna HOENINGS, geb. Rimburg 7-6-1844, overl. Ubach over Worms 25-1-1927.
 6. Pieter Dionis Hubert HOENINGS, geb. Rimburg 28-10-1848, schoenmaker, overl. Rimburg 9-4-1872.


IXs. Pieter Joseph Hubert HOENINGS (zn. van VIIIh), geb. Rimburg 19-9-1837, schoenmaker, overl. Drisch 15-3-1882, tr.kerk Würselen 13-11-1869 Maria Agnes Hubertina FRINGS, geb. Drisch (StA Würselen) 25-6-1840, overl. Drisch 2-4-1888, dr. van Johann Conrad Frings en Maria Josepha Pesch.
Volgens IGI is Pieter Joseph H.H. oveleden op 15-3-1882. .Zie ook http://www.familienbuch-euregio.de/
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Josepha Hubertina HOENINGS, geb. Drisch 31-8-1870, overl. 17-12-1955, tr.kerk Würselen 6-8-1892 Philippus Joseph ROEMGENS, geb. Schweibach 2-3-1865, mijnwerker.
  Philipp Römgens litt an einer schweren Silikosekrankheit (Staublunge), von März 1910 bis März 1911 besuchte er die Heilanstalt in Eupen. Als Berginvalide wirkte er in den 1920er Jahren in der Heimleitung des Ledigenheims der Grube Goulay (bron: www.familienbuch-euregio.de/)
 2. Johann Conrad Hubertus HOENINGS, geb. en ged.(rk) Drisch 9-3-1872, volgt Xj.
 3. Catharina HOENINGS, geb. en ged.(rk) Drisch 30-10-1873, overl. Drisch 22-4-1882.
 4. Xavier Cornel HOENINGS, geb. en ged.(rk) Drisch 17-9-1876, overl. Drisch 24-9-1876.
 5. Maria Anna HOENINGS (Hönigs), geb. en ged.(rk) Drisch 24-10-1878, overl. Würselen 15-4-1915.
 6. Arnold HOENINGS, geb. en ged.(rk) Drisch 25-3-1881, volgt Xk.


Xj. Johann Conrad Hubertus HOENINGS (zn. van IXs), geb. en ged.(rk) Drisch 9-3-1872, overl. Würselen 2-4-1944, tr. 29-8-1900 Elisabeth SENSEN, geb. Broichweiden 4-3-1878, overl. Würselen 16-9-1936.
Gegevens oer nageslacht Joannes Conradus Hibertus Hoenings ontleend aan myheritage, Berghöfer Web SIte.
Uit dit huwelijk:
 1. Philipp HOENINGS, geb. Aken 4-6-1901, overl. 25-5-1920. Im Rhein ertrunken. (bij Würselen)
 2. Maria Anna HöNINGS, geb. Aken 19-8-1902, overl. Würselen 15-9-1976, tr.(rk) Würselen (St. Sebastian) 25-10-1926, tr.kerk Würselen 26-5-1927 Hubert Leonard WIRTZ, geb. Bissen (Würselen) 25-4-1897, overl. Auschwitz 1-8-1945. Als krijgsgevangene overleden in KZ Auschwitz.Huwelijksdata uit MyHeritage, Erdogmus Web Site, nci Nathalie.
 3. Sibylla HOENINGS, geb. 15-12-1903. Getrouwd met Herman NN., overleden 1-9-1939.
 4. Katharina HOENINGS, geb. Sörs (StA Laurensberg) 4-7-1908, overl. Würselen 5-4-1987.
 5. Michael HOENINGS, geb. 13-2-1910, ged. Würselen 16-2-1910, overl. 20-9-1939.
   AACHENER ANZEIGER 54 (3.5.1932):  Herzogenrath, 2. Mai. Heute morgen gegen 10 Uhr verunglückte im Betrieb der Nadelfabrik Schmetz der Arbeiter Michael Hönings aus Würselen. Der Mann hatte leichtsinnigerweise Benzin ins Feuer gegossen und wurde von den herausschlagenden Flammen ergriffen. Seine Kleider standen sofort in Flammen. Der Mann rannte in seiner Aufregung ins Freie. Erst hier gelang es die Flammen zu ersticken. Der Unglückliche erlitt schwere Brandwunden am Körper und mußte ins Krankenhaus eingeliefert werden. \par Michal Hönings is omgekomen bij het begin van WO2. Dienstgrad: Schütze, Todesort: b. Wolka.
 6. Arnold HOENINGS, geb. 29-8-1911, ged. Würselen 1-9-1911. Getrouwd met Paula (NN.), en twee kinderen. Verm. Paula Theresia Einerhand, geb. 1914, Morsbach/Würselen, d.v. Mathias Einerhand en Hubertine Schlösser/
 7. Hubert HOENINGS, geb. 31-5-1914, ged. Würselen 1-6-1914.
 8. Josef HOENINGS, geb. 26-4-1916, ged. Würselen 28-4-1916.
 9. Maria Katharina HOENINGS, geb. 16-9-1917, ged. Würselen 19-9-1917.


Xk. Arnold HOENINGS (zn. van IXs), geb. en ged.(rk) Drisch 25-3-1881, tr. Maria Gertrud ENGELS.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Josef HöNINGS, geb. Würselen ca. 7-1916, overl. Würselen 20-4-1917.


VIe. Martinus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 8-12-1743, overl. Mönchengladbach 24-2-1834, tr. Frelenberg 16-1-1766 Maria Magdalena HILGERS, overl. Frelenberg 11-12-1786.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabetha HONIGS, ged. Frelenberg 9-4-1766, overl. Frelenberg 15-9-1767.
 2. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 2-10-1767.
 3. Johannes Petrus HONIGS, ged. Frelenberg 12-5-1769.
 4. Anna Eva HONIGS, ged. Frelenberg 9-11-1770.
 5. Maria Adelheid HONIGS, ged. Frelenberg 13-6-1773, overl. Mönchengladbach 7-11-1836, tr. Mönchengladbach 5-1-1826 Johann SCHROERS, geb. Gladbach 2-7-1789, bakker, overl. Mönchengladbach 22-7-1855, zn. van Heinrich Schroers en Maria Sibilla (Schroers). Johann Schroers hertrouwt in 1837 met Maria Margaretha Schmitter.
 6. Anna Catharina HONIGS, ged. Frelenberg 19-4-1780, tr.(1) Aachen 31-7-1805 Jean Henri. VORSTEHER, geb. Aachen 19-12-1778, zn. van Johann Vorsteher en Anne Carl, tr.(2) Aachen 21-10-1812 Jean Hubert SCHINGS, ged. Würselen 25-11-1784, zn. van Michael Schings en Maria Agnes Salber.
 7. Johannes Leonardus HONIGS, ged. Frelenberg 13-7-1783, volgt VIIf.


VIIf. Johannes Leonardus HONIGS (zn. van VIe), ged. Frelenberg 13-7-1783, kleermaker, overl. Keyenberg 13-1-1820, tr. 10-5-1812 Margaretha Agnes WIRTZ, geb. Venrath, overl. Keyenberg 16-9-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrud HOENIGS, geb. Würm 19-7-1813, overl. Dahlen 9-12-1854, tr. Rheindahlen 23-6-1837 Carl Joseph MöRS (Moers), geb. Dahlen 21-4-1813, overl. Rheindahlen 25-7-1878, zn. van Heinrich Mörs en Maria Christina Bovelett.
  Bij zijn overlijden is Carl Joseph Mörs echtgenoot van Catharina Gertrud Frenske(?). Dat huwelijk was op 18-7-1862 in Rheindahlen..
 2. Johan Peter HOENIGS, geb. Buchholz (bij Wegberg) 16-11-1815, overl. Venrath 16-4-1817.
 3. Peter Heinrich HöNNINGS, geb. Venrath 8-3-1818, overl. Venrath 8-3-1818.
 4. Martin Gottfried HöNINGS, geb. Venrath 3-4-1819, volgt VIIIi.


VIIIi. Martin Gottfried HöNINGS (zn. van VIIf), geb. Venrath 3-4-1819, kleermaker, overl. Rheydt 21-2-1898, tr.(1) Heizenberg 5-10-1839 Elisabeth Catharina SCHMITZ, geb. Jüchen 2-8-1820, overl. Keyenberg 29-5-1853.
De geboortes te Venrath zijn genoteerd bij Standesamt Keyenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Leonard HONINGS, geb. Schaan 19-1-1840, volgt IXt.
 2. Jacob HöNIGS, geb. Venrath 17-12-1841, ged. 18-12-1841, overl. Rheindahlen 20-7-1917, tr.(rk) en tr.kerk Rheindahlen 24-11-1870 Anna Catharina TOLLS, geb. Dahlen 7-1-1839, overl. Dahlen 1-7-1871, dr. van Wilhelm Tolls en Maria Catharina Schommen.
 3. Martin Gottfried HöNIGS, geb. Wickrath 2-4-1844, overl. Wickrath 15-11-1844.
 4. Christina HONINGS, geb. Wickrath 18-6-1846, overl. Venrath 13-7-1847.
 5. Helena HöNIGS, geb. Venrath 25-4-1849, ged. 26-4-1849, volgt IXu.

Martin Gottfried HöNINGS, tr.(2) Keyenberg 15-10-1857 Anna Cäcilia HERMANS, geb. Myhl 6-9-1826, overl. Jüchen voor 1898, dr. van Jacob Hermans en Maria Catharina Adams.
Uit dit huwelijk:
 1. Carl HöNIGS, geb. Keyenberg 28-8-1858, ged. 29-8-1858.
 2. Maria HöNIGS, geb. Keyenberg 26-6-1860, ged. 27-6-1860.
 3. Hermann Joseph HöNIGS, geb. Keyenberg 13-2-1863, ged. 13-2-1863.
 4. Martin Gottfried HöNIGS, geb. Keyenberg 3-3-1865, ged. 4-3-1865, overl. Rheydt 21-11-1884.
 5. Josephine HöNIGS, geb. Venrath 27-6-1868, ged. 28-6-1868, overl. Mönchengladbach 20-8-1941, tr.(1) Mönchengladbach 26-9-1888 Wilhelm VEKES, geb. Hardt 13-5-1866, overl. Mönchengladbach 17-8-1916, zn. van Peter Leonhard Vekes en Barbara Küppers, tr.(2) Mönchengladbach 30-9-1921 Hubert Conrad WILMS, geb. Neuwerk 11-7-1877, overl. Mönchengladbach ca. 20-8-1941, zn. van Ambrosius Wilms en Anna Maria Korman (?).
  Hubert Conrad Wilms en Josephine Wilms zijn omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zijn het laatst levend gezien op 17-8-1921. Overlijdensaktes 959 en 960 dd. 21-8-1941.


IXt. Peter Leonard HONINGS (zn. van VIIIi), geb. Schaan 19-1-1840, overl. Mönchengladbach 12-2-1917, tr. Keyenberg 15-5-1862 Regina Henrietta Josephina HILGERS, geb. Erkelenz 7-9-1836, overl. Mönchengladbach 19-9-1905, dr. van Peter Heinrich Hilgers en Rosina Agnes Leonards.
Oudste kinderen zijn geboren in Venrath (Standesamt Keyenberg).
Uit dit huwelijk:
 1. Rosalia Christina HöNIGS, geb. Keyenberg 10-5-1859, overl. Rheydt 28-10-1929, tr. Mönchengladbach 13-11-1885 Johann JAMMERS, geb. Mönchengladbach 2-7-1855, overl. Mönchengladbach 21-3-1930, zn. van Heinrich Jammers en Cäcilia Wortmann.
 2. Martin Gottfried HONINGS, geb. Venrath 15-8-1862, volgt Xl.
 3. Peter Heinrich HöNIGS, geb. Venrath 12-12-1864, volgt Xm.
 4. Carl Joseph HONINGS, geb. Keyenberg 26-12-1867, ged. 28-12-1867, volgt Xn.
 5. Elisabeth Rosalia HONINGS, geb. Keyenberg 16-4-1870, ged. 16-4-1870, overl. Süchteln 6-10-1938, tr. Mönchengladbach 10-4-1893 Heinrich Joseph LAMPENSCHERF, geb. Mönchengladbach 7-10-1865, overl. Quedlingburg 1954, zn. van Heinrich Lampenscherf en Theresia Buschhüter.
 6. Werner Walther HONINGS (HöNIGS), geb. Mönchengladbach 15-1-1873, overl. Mönchengladbach 2-3-1885.
 7. Franz Joseph HONINGS, geb. Mönchengladbach 14-5-1875, volgt Xo.
 8. Peter Joseph HONINGS, geb. Mönchengladbach 2-5-1878, volgt Xp.
 9. Friedrich Paulus HöNIGS, geb. Mönchengladbach 15-7-1882, volgt Xq.


Xl. Martin Gottfried HONINGS (zn. van IXt), geb. Venrath 15-8-1862, meester kleermaker, overl. Mönchengladbach 29-6-1947, tr. Mönchengladbach 12-9-1890 Maria Sibilla Scholastica LENNARTZ, geb. Wassenberg 29-11-1862, overl. Mönchengladbach 10-12-1944, dr. van Johann Heinrich Lennartz en Maria Katharina Deuss.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Katharina Henriette HöNIGS, geb. Koblenz 2-10-1891, overl. Hückelhoven 28-12-1972, begr. Mönchengladbach, tr. Mönchengladbach 17-6-1927 Ludwig KEHREN, geb. Mönchengladbach 17-10-1886, overl. Rheydt 4-8-1931, zn. van Carl Christian Kehren en Maria Franziska Esser. Ludwig Kehren is eerder (op 8-9-1919) getrouwd met Maria Agnes Rademacher.
 2. Katherina Petronella Louise HöNIGS, geb. Koblenz 17-6-1893, overl. Mönchengladbach 17-1-1960.
 3. Johanna Christina HöNIGS, geb. Mönchengladbach 28-1-1895, overl. Mönchengladbach 31-1-1906. Zij is onder de tram gekomen, en aan haar verwondingen overleden.
 4. Peter Gottfried HöNIGS, geb. Mönchengladbach 19-7-1896, kleermaker, fusilier(1918), overl. 22-3-1918. Begraven op oorlogskerkhof Begraafplaats - Maissemy (Frankrijk). Bron: foto op geneanet.
 5. Karl Heinrich HöNIGS, geb. Mönchengladbach 17-9-1897, overl. 5-5-1917. Stamboom op myheritage geeft als geboortedatum 17-4-1897, en als plaats van overlijden Aillas-Frankreich. Volgens geboorteakte 17-9-1897.
 6. Wilhelmina Elisabeth HöNIGS, geb. Mönchengladbach 13-1-1899, overl. Mönchengladbach 15-6-1933.
 7. Maria Franziska HöNIGS, geb. Mönchengladbach 10-4-1901, overl. Mönchengladbach 20-5-1921.
 8. Paul Vitus HöNIGS, geb. Mönchengladbach 30-12-1904, overl. Mönchengladbach 28-12-1954, tr. Mönchengladbach 11-7-1947 Wilhelmina Margareta Johanna SCHROERS, geb. Mönchengladbach 30-4-1902, overl. Mönchengladbach 21-8-1972, dr. van Heinrich Lukius Schroers en Katharina Esser. Wilhelmina M J Schroers was eerder (op 4-5-1923) gehuwd met Peter Anton Heinrich Schmitter. Hij is eind mei 1945 in de oorlog omgekomen.
 9. Johannes Werner HöNIGS, geb. Mönchengladbach 18-8-1907, koopman, overl. Essen 1-10-1985, tr. Mönchengladbach 7-12-1934 Aenny FRIESINGER, geb. Mönchengladbach 24-6-1911.
 10. Josef HöNIGS, geb. Mönchengladbach 19-9-1909, kleermaker, overl. Mönchengladbach 30-11-1977, tr. Mönchengladbach 12-6-1943 Anna CONEN, geb. Mönchengladbach 11-1-1916.


Xm. Peter Heinrich HöNIGS (zn. van IXt), geb. Venrath 12-12-1864, overl. Erbach 12-3-1919, tr. Mönchengladbach 2-1-1894 Anna Maria RAGAZZI, geb. Mönchengladbach 14-2-1869, overl. Mönchengladbach 10-7-1950, dr. van Joseph Ferdinand Ragazzi en Johanna Margaretha Markus.
Peter Heinrich Hoeigs is overleden in Pflegeanstalt Eichberg in Erbach. Hij woonde in Wiesbaden, en was volgens zijn overlijdenakte gescheiden van Maria Ragazzi. Maar als Maria overlijdt is zij weduwe van Peter Heinrich.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Wilhelm Adalbert HöNIGS, geb. Erfurt 27-11-1894, overl. Mönchengladbach 13-3-1975 (in het overzicht van Hanns Hönings lees ik 19-3, maar andere bronnen geven 13-3)), tr. Rheydt 11-5-1932 Lydia OFFERMANN, geb. Mönchengladbach 22-1-1897, overl. Mönchengladbach 20-2-1975.
  In huwelijksakte van 1932 staat de vrouw vermeld als Lydia Dautzenberg, geboren Offerman. Lydia was eerder gehuwd met Gerhard Leopold Dautzenberg (huw. MG, 2-8-1920, scheiding 1931.) Bij huwelijk in 1932 adopteert Peter Wilhelm Adalbert de twee kinderen van Lydia, te weten Albert Emiel, geb. MG 24-1-1922 en Walter, geb. MG 20-11-1929, overl. MG 15-4-2003.
 2. Peter HöNIGS, geb. St. Johann (Saar) 5-11-1895, overl. St. Johann (Saar) 6-11-1895.
 3. Leo Heinrich HöNIGS, geb. Saarbrücken 23-1-1897, overl. Mönchengladbach 13-12-1932.
 4. Paul Albrecht HöNIGS, geb. Montreux (CH) 12-4-1899, overl. Mönchengladbach 4-1-1962, tr. Mönchengladbach 25-7-1935 Maria Hildegard HACKETHAL, geb. Mönchengladbach 5-10-1899, overl. Amern 28-2-1963, dr. van Andreas Gottlieb Hackethal en Maria Gertrud Sommer.
 5. Margaretha HöNIGS, geb. Baden-Baden 23-3-1901, tr. Krefeld 25-9-1939 Aloysius Friedrich ENGELS, geb. Odenkirchen 17-5-1898, overl. Krefeld 17-8-1975, zn. van Aloysius Engels en Elisabeth Wilhelmina Margareth Hergeth.
  Aloysius Friedrich Engels was eerder gehuwd met Josefa Antonia Ruchner. Huw. Odenkirchen 1924, gescheiden.


Xn. Carl Joseph HONINGS (zn. van IXt), geb. Keyenberg 26-12-1867, ged. 28-12-1867, boekhouder, overl. Liedberg 12-11-1927, tr. Koblenz 20-10-1896 Franzisca SAACKEL, geb. Koblenz 21-3-1870, overl. Liedberg (StA Glehn) 26-12-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Charlotte Henriette HöNIGS, geb. Mönchengladbach 15-2-1898, overl. Mönchengladbach 8-6-1972, tr. Mönchengladbach 6-7-1921 Peter Hubert ALBERS, geb. Mönchengladbach 25-5-1892, koopman, overl. Mönchengladbach 12-2-1966, zn. van Johann Albers en Elisabeth Kloever.


Xo. Franz Joseph HONINGS (zn. van IXt), geb. Mönchengladbach 14-5-1875, meester kleermaker, overl. Waldniel 22-7-1947, tr. Mönchengladbach 16-6-1905 Christine Margarethe NIESSEN, geb. Mönchengladbach 31-12-1880, overl. Mönchengladbach 28-4-1945, dr. van Peter Niessen en Elisabeth Catharina Steinebach.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina Catharina HöNIGS, geb. Mönchengladbach 1-12-1905, overl./begr. Köln/Bonn 22/29-10-2004, tr. Mönchengladbach 10-2-1936 Joannes Ludwig Friedrich Maria FROMME, geb. Köln 10-2-1903, overl. Köln 14-4-1982. Christine Fromme geb. Hoeni \par gs is begraven op het Alter Friedhof an der Bornheimerstrasse in Bonn. Bron: Traueranzeige in Kölner Stadtsanzeiger,
 2. Catharina Henrietta Maria HONINGS, geb. Mönchengladbach 7-3-1907.
 3. Martha Maria Louisa HöNIGS, geb. Mönchengladbach 9-3-1908, tr. Rheydt 17-8-1931 Johannus Jakobus Vitus FRENKEN, geb. Mönchengladbach 19-7-1894, overl. Mönchengladbach 5-2-1977, zn. van Wilhelm Frenken en Helena Kloeters.
 4. Elisabeth Maria HöNIGS, geb. Mönchengladbach 7-5-1911, overl. Mönchengladbach 3-6-1911.
 5. Gottfried Ludwig Franz HöNIGS, geb. Mönchengladbach 5-12-1914, overl. Mönchengladbach 4-1-1994, tr. Mönchengladbach 29-12-1938 Elisabeth Katharina DOUVEN, geb. Mönchengladbach 31-12-1916. Op MyHeritage in een stamboom ook vermeld als Ludwig Gottfried Franz Hönigs.
 6. Erich Johannes HöNIGS, geb. Mönchengladbach 12-5-1919, overl. 29-7-1999, tr. Mönchengladbach 28-10-1943 Sibylla Helena HELLEKES, geb. Mönchengladbach 14-1-1925, overl. 12-12-2015.


Xp. Peter Joseph HONINGS (zn. van IXt), geb. Mönchengladbach 2-5-1878, architect, overl. Bonn 6-9-1945, begr. Köln, tr.(1) Düsseldorf 9-6-1906 Anna KASPER, geb. Bendorf 18-3-1884, overl. Koblenz 8-1-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Werner Walter HöNIGS, geb. Düsseldorf 12-6-1907, overl. 7-11-1944, tr. Koblenz 27-9-1935 Anna BRETZ, geb. Kruft 22-8-1910, overl. 19-1-2011, begr. Koblenz 24-1-2011.

Peter Joseph HONINGS, tr.(2) Köln 7-3-1922 Katharina Johanna Antonia KESSELER, geb. Köln 21-4-1893, overl. Köln 4-1-1968, dr. van Philipp Kesseler en Anna Maria (Kesseler).
Katharina Johanna Antonia Kesseler is hertrouwd, 21-10-1955 te Remagen, met Mathias Piel, overl. voor 1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Hanns Philipp HöNIGS, geb. Köln 13-6-1922, architect, overl. Mayen (Eifel) 13-3-1997, tr.(1) Aarhus (DK) 22-7-1945 Margot Elisabeth Margaretha MERTSCH, geb. Königsberg 4-3-1922, tr.(2) Köln 21-8-1963 Elisabeth Maria Margarete HEILE, geb. Göttingen 20-4-1933, overl. De Haan/B. 11-5-1985.
 2. Gottfried Dieter HöNIGS, geb. Köln 4-4-1927, matroos, overl. 31-1-1945. Overleden(gesneueuveld) op delattensee in Hongarije.(bron: familiesite op MyHeritage)


Xq. Friedrich Paulus HöNIGS (zn. van IXt), geb. Mönchengladbach 15-7-1882, overl. 14-11-1918, tr. Mönchengladbach 7-10-1907 Maria Margareta NEIKES, geb. Mönchengladbach 29-4-1884, overl. Mönchengladbach 15-12-1955, dr. van Wilhelm Neikes en Anna Maria Margaretha Terkatz.
Friedrich Paul is overleden in het Feldlazarett in Dünaburg (Daugavpils) in Letland. Ovelijdens ingeschreven in Mönchengladbach op 21-5-1919, akte 555.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Elisabeth Henriette HöNIGS, geb. Mönchengladbach 4-10-1908, overl. Mönchengladbach 5-12-1965, tr. Mönchengladbach 7-4-1939 Jakob Karl ANGERSTEIN, geb. Mönchengladbach 3-10-1903, overl. Mönchengladbach 18-1-1972, zn. van Franz Josef Angerstein en Maria Angela Krappen. Jakob Karl is op 20-8-1968 te Mönchengladbach (-Mitte) hertrouwd. Urkunde 560/1968.
 2. Christine Wilhelmine HöNIGS, geb. Mönchengladbach 30-3-1910, tr. Mönchengladbach 19-9-1935 Friedrich SCHULT, geb. Mönchengladbach 13-9-1902, overl. Mönchengladbach 20-5-2000, zn. van Gerhard Wilhelm Schult en Elisabeth Berens.
 3. Friedrich Peter Wilhelm HöNIGS, geb. Mönchengladbach 1-9-1911, overl. Mönchengladbach 17-5-1912.
 4. Marianne Josefine HöNIGS, geb. Mönchengladbach 10-10-1913, overl. Mönchengladbach 9-7-1974, tr. Mönchengladbach 5-10-1938 Eduard Joseph EINHAUS, geb. Mönchengladbach 17-1-1901, overl. Mönchengladbach 15-1-1987, zn. van Ernst Johann Einhaus en Maria Agnes Schumacher.
 5. Maria HöNIGS, geb. Mönchengladbach 11-11-1915, overl. Mönchengladbach 29-3-1917.
 6. Karl Paul HöNIGS, geb. Mönchengladbach 1-12-1917, overl. 5-1945. Is begin mei 1945 gesneuveld in de omgeving van Krems/Donau. Overlijdensakte ingeschreven in Mönchengladbach op 13-9-1946, akte 1186.


IXu. Helena HöNIGS (dr. van VIIIi), geb. Venrath 25-4-1849, ged. 26-4-1849, .
Kind(eren):
 1. Gottfried HOENIGS, geb. Köln 17-2-1871, overl. Köln 4-3-1871.


VIf. Antonius Josephus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 24-9-1749, overl. Gillrath 18-1-1815, tr. Geilenkirchen 30-1-1776 (vlg IGI Heinsberg 28-1-1776) Sophia Margaretha ROBERTS, geb. Gillrath, ged.(rk) Geilenkirchen 15-4-1750, overl. Geilenkirchen 21-2-1813.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 2-10-1776, overl. Gangelt 30-10-1819, tr. Heinrich NIJSSEN, landbouwer.
 2. Johannes Henricus HONIGS genannt (alias) Franz Theodor, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 29-11-1778, volgt VIIg.
 3. Joannes HONIGS, geb. en ged. Gillrath/Geilenkirchen 25-9-1780, volgt VIIh.
 4. Ludovicus HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 8-2-1786, volgt VIIi.
 5. Anna Catharina HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 9-5-1789, overl. Gillrath 16-12-1875, tr.(1) Geilenkirchen 13-2-1811 Petrus Josephus GEILENKIRCHEN, geb. Hoensbroek ca. 1786, overl. Gillrath 10-9-1811, zn. van Joannes Petrus Geilenkirchen en Maria Gertrudis Scheepers, tr.(2) Geilenkirchen 10-10-1812 Leonard WIEDELERS, geb. Niederheid, ged. Geilenkirchen 27-10-1786, overl. Gillrath 20-4-1836, zn. van Winandus Wiedelers en Maria Gertrudis Willems, tr.(3) Geilenkirchen 14-9-1839 Heinrich Mathias WERDEN, geb. Ubach 2-8-1787, overl. Gillrath 23-11-1842, zn. van Josephus Werden en Maria Catharina Goris, tr.(4) Geilenkirchen 17-2-1849 Heinrich Sebastian BERTRAMS, geb. Gillrath 6-8-1798, overl. Gillrath 13-2-1876, zn. van Joannes Bertrams en Anna Maria Houben.
 6. Joannes Petrus HONIGS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 17-10-1792.
 7. Maria Josepha HONIEN ¦ HONNICHS, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 28-3-1783, overl. 29-9-1796, begr. Geilenkirchen 1-10-1796.


VIIg. Johannes Henricus HONIGS genannt (alias) Franz Theodor (zn. van VIf), geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 29-11-1778, overl. Gillrath 23-5-1817, tr.(rk)/tr.kerk Wehr/Hillensberg 1/5-2-1809 Maria Katharina HILGERS (HELGERS, HEIJLIG, ged. Hillensberg 14-12-1777, overl. Gillrath 29-3-1863, dr. van Christianus Hilgers en Maria Gertrud Hochfeld.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joseph HONINGS, geb. Hillensberg 1-10-1807, volgt VIIIj.
 2. Christian HONINGS, geb. Hillensberg 23-4-1812, volgt VIIIk.
 3. Heinrich HONINGS, geb. Gillrath 7-12-1815, volgt VIIIl.


VIIIj. Peter Joseph HONINGS (zn. van VIIg), geb. Hillensberg 1-10-1807, overl. Stahe 9-9-1885, tr. Gangelt 25-7-1836 Maria Catharina GILLESSEN (Gellissen), geb. Stahe 28-8-1809, dr. van Heinrich Gillessen en Gertrudis Wilms.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrud HONINGS, geb. Stahe 17-5-1837, overl. Stahe 20-2-1894, tr. Gangelt 3-2-1872 Franz FRANTZEN, geb. Stahe 2-2-1842, landbouwer, zn. van Johann Wilhelm Frantzen en Catharina Gertrud Leonarts.
 2. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Stahe 20-9-1840, overl. Stahe 1-1-1904.
 3. Lambert Josef HONINGS, geb. Stahe 2-6-1842, landbouwer, ongehuwd, overl. Stahe 21-3-1908.
 4. Wilhelm Joseph HONINGS, geb. Stahe 5-3-1845, overl. Stahe 29-6-1849.
 5. Christian Joseph HONINGS, geb. Stahe 1-11-1849, overl. Stahe 5-10-1933.


VIIIk. Christian HONINGS (zn. van VIIg), geb. Hillensberg 23-4-1812, overl. Zweibrüggen 24-8-1880, tr.(1) Frelenberg 27-9-1838 Maria Josepha MOHNEN, geb. Broichausen 2-6-1814, ged. Eygelshoven, overl. Zweibrüggen 28-2-1858, dr. van Ida Mohnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Ida Hubertina HöNINGS, geb. Zweibrüggen 28-2-1839, overl. Recklinghausen 2-6-1926, tr. Aachen 11-10-1862 Johann Wilhelm BOUMANS, geb. Oud-Valkenburg 3-1-1828, zn. van Gerard Boumans en Cornelia Thiessens. Op 2-6-1926 is te Recklinghausen overleden: Ida Marianna Honings, 86 jaar, geboren te Zweibrüggen..Zij was weduwe van Baumanns.
 2. Maria Catharina HONINGS, geb. Zweibrüggen 12-1-1841, overl. Pannesheide (Klinkheide) 21-12-1882, tr. Pannesheide 28-10-1868 Heinrich Joseph THOMAS, geb. Aachen 29-6-1842, overl. Kohlscheid 6-9-1910, zn. van Anton Thomas en Mechtild Beckers.
  Heinrich Joseph Thomas hertrouwt Kohlscheid 22-11-1886 met Maria Anna Wilhelmina Scherberich.Relatiegegevens gevonden op familienbuch-euregio.de.
 3. Maria Magdalena HONINGS, geb. Zweibrüggen 19-5-1843, overl. Aachen 26-1-1920, tr. Aachen 13-5-1868 Adam Hubert BECKERS, geb. Aachen 10-11-1839, overl. Aachen 28-2-1910, zn. van Caspar Joseph Beckers en Agnes Knops.
 4. Anna Barbara HöNINGS, geb. Zweibrüggen 4-11-1845, overl. Zweibrüggen 15-5-1846.
 5. Odilia HONIGS, geb. Zweibrüggen 25-2-1847, tr.(1) Hampstead 23-4-1876 Jacques Eduard (Edmond) DE MOOR, overl. 29-2-1892, zn. van Edouard De Moor en N. N.. Huwelijk de Moor x Honigs is op 23-4-1876 voltrokken in de kerk van Sacré Coeur in Hampstead, Middlesex, Engeland. Dit huwelijk is in Brussel geregistreerd op 22-7-1876 in het huwelijksregister aldaar.
  Odilia Honigs, tr.(2) Brussel 14-12-1895 Charles POOT, geb. Brussel 28-10-1842, zn. van Jean Baptiste Poot en Jeanne Ranglé.
 6. Johann Arnold HONINGS, geb. Zweibrüggen 25-7-1849.
 7. Johann Conrad Joseph HONINGS, geb. Zweibrüggen 11-4-1852, volgt IXv.
 8. Albert HONINGS, geb. Zweibrüggen 11-4-1852, volgt IXw.
 9. Johann Arnold HONINGS, geb. Zweibrüggen 16-7-1855, volgt IXx.

Christian HONINGS, tr.(2) Frelenberg 8-10-1858 Maria Helena OTTEN, geb. Eschweiler 1-5-1823, overl. Frelenberg 22-5-1866, dr. van Hermann Otten en Gertrud Klotz.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Agnes HONINGS, geb. Zweibrüggen 26-8-1859, overl. Krefeld 2-2-1945, tr. Aachen 5-7-1883 August Heinrich Friedrich RISCHMüLLER, geb. Hannover 9-6-1859, ged.(ev) Hannover (Sankt Ägidien) 10-7-1859, overl. Rheydt 9-3-1921, zn. van August Georg Rischmüller en Elisabeth Charlotte Margarete Weberkind.


IXv. Johann Conrad Joseph HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Zweibrüggen 11-4-1852, bakker, overl. Zweibrüggen 26-7-1938, tr. Frelenberg 9-4-1880 Josepha Elisabeth ZUMFELD, geb. Zweibrüggen 1-2-1859, overl. Bardenberg 18-12-1915, dr. van Heinrich Zumfeld en Maria Katharina Karzell.
Elisabeth Zumfeld is op 18-12-1915 te Bardenberg overleden tijdens vervoer naar het ziekenhuis. Zij woonde toen in Zweibrüggen.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert HONINGS, geb. Zweibrüggen 22-4-1881, overl. Zweibrüggen 22-5-1886.
 2. Maria Ida HONINGS, geb. Zweibrüggen 30-1-1883, overl. Duisburg/Hamborn 21-7-1943, tr. Frelenberg 9-2-1906 Arnold Eduard MELCHERS, geb. Konzendorf/Echtz 3-9-1878, overl. Bonn 2-9-1932. Wonen nov 1922 in Aachem Vaalscherquartier, overlijden 14-jarige zoon Eduard.
 3. Johann Arnold HONINGS, geb. Zweibrüggen 1-12-1884, overl. Zweibrüggen 1-6-1903.
 4. Helena HONINGS, geb. Zweibrüggen 29-10-1887, overl. Zweibrüggen 13-11-1887.
 5. Albert HONINGS, geb. Zweibrüggen 17-8-1890, overl. Köln 27-10-1920, tr. Aachen 5-11-1914 Elisabeth MARKO, geb. Aachen 22-10-1894.
  Aan de Geilenkirchener Strasse in Übach-Palenberg gedenksteen met namen van oorlogsslachtoffers (Den Helden des Weltkrieges). Hierbij Albert Honings, Todesdatum 27-10-1920 (www.denkmalprojekt.org). \par Overlijdensakte opgemaakt in Köln op 27-1-1921, akte 66. Overleden inziekenhuis te Köln. Beroep: Feldwebel der ersten Kompagnie Infanteristen, Regiment 29.
 6. Katharina HONINGS, geb. Zweibrüggen 6-1-1893, overl. Übach-Palenberg 24-9-1989, tr. Zweibrüggen 13-11-1915 Friedrich Christian GOMBERT, geb. Monschau 2-10-1888, overl. Übach-Palenberg 23-8-1965, zn. van Martin Gombert en Gertrud Legros.
 7. Konrad HONINGS, geb. Zweibrüggen 10-4-1895, volgt Xr.


Xr. Konrad HONINGS (zn. van IXv), geb. Zweibrüggen 10-4-1895, overl. Geilenkirchen 3-3-1964, tr. Geilenkirchen 16-10-1925 Maria Christina HESS (Hesz), geb. Geilenkirchen 5-5-1902, overl. Siegburg 24-1-1991, dr. van Nicolaus Hess en Maria Karolina Königs.
Konrad Honings is overleden nadat hij door een auto was aangereden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen bkend.IXw. Albert HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Zweibrüggen 11-4-1852, Eisenbahnbremser, overl. Aachen 1-5-1935, tr.(1) Aachen 25-4-1872 Aloysia Catharina DAMMERS, geb. Aachen 10-4-1848, overl. Aachen 16-3-1911, dr. van Franz Dammers en Maria Palm.
Overlijden, tweede huwelijk en kind ontleend aan familytrees op familysearch.org. Idem voor diverse overlijdensdata van kinderen.
De namen en geboortedata van de kinderen uit dit huwelijk zijn ontleend aan de IGI (editie 1988).

Uit dit huwelijk:
 1. Christian HONINGS, geb. Aachen 24-9-1872, overl. Aachen 4-1-1934. Volgens overlijdensakte was hij ongehuwd ("ledig").
 2. Franz Joseph HONINGS, geb. Aachen 26-3-1874, overl. 17-10-1874.
 3. Peter HONINGS, geb. Aachen 4-8-1875, overl. Aachen 11-4-1876.
 4. Wilhelm Leopold HONINGS, geb. Aachen 27-6-1877, volgt Xs.
 5. Adam Albert HONINGS, geb. Aachen 11-2-1879, overl. Aachen 8-2-1881.
 6. Konrad Hubert HONINGS, geb. Aachen 20-3-1880, overl. Aachen 18-12-1880.
 7. Johanna HONINGS, geb. Aachen 22-7-1881, overl. Montabaur 14-10-1974, tr. Aachen 4-1-1908 Joseph KALB.
 8. Heinrich Hubert HONINGS, geb. Aachen 26-11-1882, overl. Aachen 27-8-1883.
 9. Elisabeth HONINGS, geb. Aachen 25-4-1885, overl. Aachen 30-8-1886.
 10. Josefa Katharina HONINGS, geb. Aachen 17-6-1886, overl. Aachen 27-6-1886.
 11. Ferdinand Albert HONINGS, geb. Aachen 2-2-1890, overl. Aachen 18-2-1890.
 12. Hubertina HONINGS, geb. Aachen 2-2-1890, overl. Aachen 14-2-1890.

Albert HONINGS, tr.(2) Aken 18-11-1913 Maria Angela SCHMITZ, overl. 28-10-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert HONINGS, geb. Aachen 22-1-1915, volgt Xt.


Xs. Wilhelm Leopold HONINGS (zn. van IXw), geb. Aachen 27-6-1877, overl. Saarlouis 12-2-1959, tr.kerk(1) Lisdorf 4-8-1901 Maria MASSION, geb. Roden (StA Fraulautern) 26-12-1883, overl. Saarlouis, dr. van Johann Massion en Anglika Welte.
Deutschland, Rheinland, Bistum Trier, Familysearch: Guilelmus Leopoldus Honings and Maria Massion, Marriage 4 Aug 1901, Lisdorf, Saarlouis.

Wilhelm Leopold HONINGS, tr.(2) Anna Maria RECKTENWALD, dr. van ? Johann Recktenwald en ? Anna Schmidt.
Huwelijk Honings x Recktenwald uitTara-Stammbaum op Ancestry Daar staat overlijdensdataum van Anna Maria R., maar die is fout. Verwijst naar akte van een ongehuwde vrouw. Ook namen van haar ouders zijn hiermee dubieus.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HONINGS, geb. Saarbrücken 22-8-1921, overl. Roden 3-6-1988, tr. Johannes Jakobus PREUSS, geb. Saarlouis 15-9-1921, overl. Saarlautern 23-5-1994, zn. van August Preuss en Maria Serriere.


Xt. Albert HONINGS (zn. van IXw), geb. Aachen 22-1-1915, overl. 25-1-1944, tr. Aken 21-7-1933 Katharina Josefina SCHAEFER, overl. 29-8-1967.
Albert is in Radoschkowitsche overleden en begraven op het Deutscher Kriegsfriedhof in Minsk. Doodsoorzaak: (durch) Zug überfahren.Op kaart van Im Kampf gefallenen Soldaten staat zijn geboortedatum vermeld als 25-1-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Emma Katharina Adolphine HONINGS, geb. Aken 14-9-1934, overl. 27-9-1999.


IXx. Johann Arnold HONINGS (zn. van VIIIk), geb. Zweibrüggen 16-7-1855, overl. Aachen 7-11-1908, tr.(rk) Aachen 20-5-1879, tr.kerk Aachen (Pfarre St.Paul) 27-5-1879 Franziska Therese Hubertine STEINHAUER, geb. Aachen 26-5-1853, overl. Aachen 22-2-1903, dr. van Peter Joseph (Hubert) Steinhauer en Catharina Schmitz.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Christian HONINGS, geb. Geilenkirchen 24-11-1879, tr. Sint-Joost-ten-Noode 14-10-1905 Marie Hubertine VANDEVENNE, geb. Hasselt 3-9-1884, dr. van Charles Louis Vandevenne en Marie Rosalie Ryckals.
 2. Wilhelm HONINGS, geb. Geilenkirchen 7-11-1880, overl. Geilenkirchen 30-1-1882.
 3. Hubert Joseph HONINGS, geb. Geilenkirchen 9-1-1882, overl. Osnabrück 14-5-1930, tr. Aachen ca. 5-2-1910 Mathilde FUNK, geb. Aachen 1-7-1882, overl. Osnabrück 4-1-1969, dr. van Heinrich Funk en Christine vom Bauer. Hubert Joseph Honings woonde ten tijde van zijn huwelijk in 1910 in Recklinghausen.Beide echteleiden begraven op het Hasefriedhof in Osnabrück.
 4. Maria Magdalena Theodora HONINGS, geb. Aachen ca. 13-2-1883, ged.(rk) Aachen (Pfarre St.Adalbert) 13-2-1883, overl. Aachen 28-2-1883.
 5. Wilhelm Arnold HONINGS, geb. Aachen ca. 5-4-1885, ged.(rk) Aachen (St.Adalbert) 5-4-1885, overl. Aachen 7-4-1885.
 6. Maria Agnes HONINGS, geb. Aachen ca. 14-2-1886, ged.(rk) Aachen (St.Adalbert) 15-2-1886, overl. Aachen 26-2-1886.
 7. Adam HONINGS, geb. Aachen 18-5-1888, ged.(rk) Aachen (St.Foillan) 19-5-1888, overl. Aachen 25-5-1888.


VIIIl. Heinrich HONINGS (zn. van VIIg), geb. Gillrath 7-12-1815, overl. Stahe 16-2-1884, tr. Gangelt 20-10-1840 Maria Agnes KOHNEN, geb. Stahe 14-7-1812, overl. Stahe 11-1-1884, dr. van Mathias Joseph Kohnen en Anna Margaretha Weltens (Welfens).
Uit dit huwelijk:
 1. Leonard Joseph HONINGS, geb. Stahe (StA Gangelt) 26-6-1841, volgt IXy.
 2. Peter Leonardus HONINGS, geb. Gangelt 16-7-1843, volgt IXz.
 3. Mathias Joseph HONINGS, geb. Gangelt 1-5-1846, volgt IXaa.
 4. Christian Joseph HONINGS, geb. Stahe 12-5-1849, volgt IXab.
 5. Arnoldus Joseph HONINGS, geb. Stahe 17-4-1852, overl. Stahe 14-3-1855.


IXy. Leonard Joseph HONINGS (zn. van VIIIl), geb. Stahe (StA Gangelt) 26-6-1841, overl. Stahe 13-12-1928, tr.(rk)/tr.kerk Geilenkirchen/Heinsberg 8/9-7-1874 Maria Gertrud JANSSEN, geb. Aphoven 1-7-1846, overl. Stahe 23-4-1914, dr. van Peter Jansen en Maria Josepha Langen.
Het overlijden van Leonard Josef Honings in 1928 is aangegeven door Gertrud Ludwigs geboren Honings.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Stahe 3-10-1874, overl. Stahe 29-12-1874.
 2. Maria Josepha Agnes HONINGS, geb. Stahe 10-1-1876, overl. Stahe 20-11-1896.
 3. Maria Elisabeth Hubertina HONINGS, geb. Stahe 15-6-1878, overl. Niederbusch 25-5-1908, tr. Gangelt 10-11-1905 Theodor ZAUNBRECHER, geb. Niederbusch 12-11-1869, overl. Niederbusch (StA Stahe) 13-1-1934, zn. van Peter Michael Zaunbrecher en Gertrud Joerissen.
 4. Maria Gertrud HONINGS, geb. Stahe 2-5-1881, overl. Stahe 5-10-1951, tr. Gangelt 15-11-1909 Franz Joseph LUDWIGS, geb. 31-10-1880, overl. Stahe 15-10-1951, zn. van August Ludwigs en Caecilia (?) Bauguard.
 5. Johann Joseph HONINGS, geb. Stahe 8-4-1884, overl. Stahe 17-5-1896.
 6. Mathias HONINGS, geb. Stahe 17-11-1888, overl. 25-9-1916. In eerste wereldoorlog omgekomen. Overlijdensakte Gangelt dd. 1-3-1917.


IXz. Peter Leonardus HONINGS (zn. van VIIIl), geb. Gangelt 16-7-1843, overl. Baucheim 3-10-1914, tr. Gangelt 15-11-1878 Maria Gertrud DöHLER (Deulen), geb. Dreiborn (Wollseifen) 10-2-1856, overl. Gangelt 11-6-1900, dr. van Mathias Josef Döhler en Barbara Schroeder.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Barbara HONINGS, geb. Niederbusch (StA Gangelt) 15-8-1879, overl./begr. Sittard/Schinveld 14/18-7-1934, tr. Jan Hendrik PETERS, geb. Schinveld 1-1-1870, weduwnaar van Maria Katharina, overl. Sittard 21-2-1938 (overlijden ingeschreven op 9-3-1938 in registers van Schinveld), zn. van Jan Leonard Peters en Catharina Henderiks.
  Bij Rijckheyt (archief te Heerlen, www.rijckheyt.nl) bidprentje aanwezig. Daarop heet zij Barbara Maria Honings.. In overlijdensakte staat de naam van haar moeder vermeld als Deulen.
 2. Maria Agnes HONINGS, geb. Niederbusch (StA Gangelt) 17-7-1881, tr. Geilenkirchen 31-5-1907 Johann SCHIFFGENS, geb. Geilenkirchen 3-11-1881, overl. Merkstein 6-4-1926, zn. van Johann Schiffgens en Catharina Melchers. Randvermelding in geboorteakte Maria Agnes: Gestorben am 12.12.??? in Eschweiler. Jaartal in kopie niet te zien. ook staat er iets over een tweede huwelijk, akte 3 van 1929 (?).
 3. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Niederbusch 26-8-1883, overl. Baucheim (StA Geilenkirchen) 14-9-1955.
 4. Maria Gertrud HONINGS, geb. Niederbusch 1-7-1885, overl. Niederbusch 3-8-1885.
 5. Anna Maria HONINGS, geb. Niederbusch 30-9-1886, overl. Herzogenrath 13-3-1972.
 6. Maria Gertrud HONINGS, geb. Niederbusch 22-3-1889, overl. Laurensberg 27-6-1965, tr. 29-9-1911 Wilhelm PETERS, geb. Sterkrade 20-10-1866, overl. Sterkrade 6-4-1929.
 7. Maria Josephina HONINGS, geb. Niederbusch 8-11-1890, overl. Niederbusch 5-1-1891.
 8. Maria Emma HONINGS, geb. Niederbusch 1-11-1894, overl. Köln (StA Köln-Ost) 13-10-1971, tr. Düsseldorf (StA Düsseldorf-Ost) 14-2-1916 Peter ETSCHENBERG, overl. voor 1971.
 9. Gottfried HONINGS, geb. Niederbusch 2-11-1897.
   Deutsche Verlustlisten 397, 31-3-1917: Gofftried Honnings, Niederbusch, 02.11.1897, + infolge Krankheit.


IXaa. Mathias Joseph HONINGS (zn. van VIIIl), geb. Gangelt 1-5-1846, overl. Niederheid 27-10-1894, tr. Geilenkirchen 19-2-1886 Anna Maria SAUREN, geb. Niederheid 16-5-1849, overl. Niederheid 18-2-1920, dr. van Johann Ludwig Sauren en Anna Katharina Jöres.
(Niederheid valt onder StandesAmt Geilenkirchen)
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Heinrich HONINGS, geb. Geilenkirchen 9-11-1886, volgt Xu.
 2. Maria Gertrud HONINGS, geb. Niederheid 26-11-1887, overl. Hatterath (StA Geilenkirchen) 29-3-1946.
 3. Anna Maria HONINGS, geb. Niederheid 17-1-1890, overl. Geilenkirchen 12-6-1979, tr. Geilenkirchen 9-10-1917 Peter Joseph FROHN, geb. Hatterath 12-7-1887, overl. Geilenkirchen 2-12-1975, zn. van Johann Frohn en Margaretha Jansen.
 4. Johann Joseph HONINGS, geb. Niederheid 26-2-1891, overl. Niederheid 24-3-1891. Bij overlijden 28 dagen oud.


Xu. Peter Heinrich HONINGS (zn. van IXaa), geb. Geilenkirchen 9-11-1886, overl. Geilenkirchen 8-12-1960, tr. Anna Maria FRANKEN, geb. 7-2-1891, overl. Bardenberg 17-11-1965, dr. van Leonard Franken en Katharina Schmölders.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joseph HONINGS, geb. Niederheid 13-1-1922, overl. Geilenkirchen 4-4-1991, tr. Kohlscheid 22-1-1943 Annemarie EVERTZ, geb. 27-9-1922, overl. 2-4-1993, dr. van Wilhelm Evertz en Gertrud Merkelbach.
 2. Leonhard HONINGS, geb. Niederheid 19-4-1923, overl. Rochefort 19-9-1945.
 3. Anna Maria HONINGS, geb. Niederheid 13-5-1924, overl. Niederheid 18-7-1924.


IXab. Christian Joseph HONINGS (zn. van VIIIl), geb. Stahe 12-5-1849, overl. Stahe 16-8-1931, tr. Gangelt 1-5-1878 Anna Maria KOHNEN, geb. Stahe 28-8-1850, overl. Stahe 17-3-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Stahe 11-3-1879, volgt Xv.
 2. Maria Agnes HONINGS, geb. Stahe 20-7-1883, overl. Stahe 13-6-1884.
 3. Hubertina Gertrud HONINGS, geb. Stahe 6-11-1885, overl. Stahe 30-1-1886. Bij overlijden heet ze Catharina Gertrud (zie overlijdensakte).In geboorteakte echter Hubertina Gertrud Honings.
 4. Matthias Joseph HONINGS, geb. Stahe 28-4-1887, volgt Xw.
 5. Maria Helena HONINGS, geb. Stahe 28-7-1890, overl. Stahe 4-2-1942, tr. Stahe 30-8-1917 Karl Josef HORRICHS, geb. Vinteln 13-5-1887, overl. Stahe 14-12-1968, zn. van Peter Leonard Horrichs en Maria Helena Josepha Niessen.
 6. Wilhelm Arnold HONINGS, geb. Stahe 13-5-1895, overl. Stahe 9-7-1895.


Xv. Heinrich Joseph HONINGS (zn. van IXab), geb. Stahe 11-3-1879, overl. Stahe 23-5-1964, tr. Gangelt 25-6-1920 Maria Gertrud LENZEN, geb. Stahe 22-3-1885, overl. Geilenkirchen 18-1-1975, dr. van Johann Josef Lenzen en Anna Mechtild Schroeder.
Uit dit huwelijk:
 1. Christian Josef HONINGS, geb. Stahe 8-10-1921, overl. Stahe 17-2-2018, tr.(1) Gangelt 2-4-1952 Regina PALMEN, geb. Langbroich 28-11-1925, overl. Heinsberg 28-1-1973, dr. van Peter Josef Palmen en Maria Gertrude Krings, tr.(2) Gangelt 2-8-1974 Agnes JANSEN, geb. Waldenrath 16-3-1925, overl. 11-7-2015, dr. van Peter Daniel Jansen en Anna Margaretha Ollertz. Agnes Jansen was eerder getrouwd met N.N. Esser.
 2. Anna Maria HONINGS, geb. Stahe 14-11-1922, overl. 28-7-2018, begr. Geilenkirchen-Lindern 2-8-2018, tr. Gangelt 20-10-1949 Leonard Josef VON HEEL, geb. Schierwaldenrath 29-12-1922, overl. Geilenkirchen-Lindern 28-10-2010, zn. van Lambert Josef von Heel en Maria Katharina Horrichs.
 3. Maria Magdalena HONINGS, geb. Stahe 2-11-1923, tr. Leonard JANáEN, geb. Schierwaldenrath 30-12-1928, overl. Gangelt 24-7-1978, zn. van Karl Theodor Janáen en Maria Gertrud Wellens.


Xw. Matthias Joseph HONINGS (zn. van IXab), geb. Stahe 28-4-1887, leraar, overl. 11-5-1918, tr. Geilenkirchen 7-2-1917 Josephina VOGELS, geb. Gillrath 4-7-1891, dr. van Johann Vogels en Paulina Klinkenberg.
Komt als Mathias Josef Honings voor in de lerarendatabank http://bbf.dipf.de/kataloge/archivdatenbank/. Gestorven voor het vaderland. \par Overlijden ingeschreven in Gangelt op 8-7-1918.
Josephine Vogels verlooft zich (als Frau Fine verw Hönings, geb. Vogels) met Heinz Weuthen, Aachen 14. August1928 (zie annonce in Echo der Gegenwart 14.8.1928).

Uit dit huwelijk:
 1. Irmgard Paulina HONINGS, geb. Gillrath (StA Geilenkirchen) 30-4-1918, tr. Aachen 26-7-1955 N. N..


VIIh. Joannes HONIGS (zn. van VIf), geb. en ged. Gillrath/Geilenkirchen 25-9-1780, overl. Gillrath 13-6-1808, tr. Geilenkirchen 17-7-1806 Maria Elisabeth THORISSEN, geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 8-12-1784, overl. Gillrath 8-1-1812, dr. van Joannes Petrus Doressen en Maria Agnes Bleijlevens.
Maria Elisabeth Doressen (Thorissen) hertrouwt Geilenkirchen 27-4-1809 met Jean Jacques Bertrams.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Pierre HOENIGS, geb. Gillrath 15-4-1807, overl. Gillrath 18-10-1807.
 2. Anne Catherine HOENIGS, geb. Gillrath 16-12-1808, overl. Gillrath 30-3-1809.


VIIi. Ludovicus HONIGS (zn. van VIf), geb. Gillrath, ged. Geilenkirchen 8-2-1786, overl. Gillrath 12-2-1810, tr. Geilenkirchen 7-9-1809 Anna Maria JANSEN, geb. Nierstraá, ged.(rk) Geilenkirchen 22-3-1788, dr. van Wilhelmus Jansen en Petronella Heynen.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Petronelle HOENIGS (Honings), geb. Nierstraá 4-7-1810, overl. Gillrath 6-5-1847, tr. Geilenkirchen 24-4-1830 Johann Leonard FRANZEN, geb. Gillrath 25-6-1804, overl. Gillrath 12-3-1847, zn. van Wilhelm Franzen en Cornelia Peters.


VIg. Nicolaus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 29-6-1753, overl. Frelenberg 2-11-1800, tr. Frelenberg 7-1-1778 Anna Catharina JANSEN, geb. Scherpenseel ca. 1742, overl. Frelenberg 10-2-1815, dr. van Mathias Jansen en Maria Gertrud Dortan.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Matthias HONIGS, ged. Frelenberg 25-11-1777, overl. Frelenberg 4-12-1777.
 2. Maria Adelheidis HONIGS, ged. Frelenberg 12-3-1779, overl. Übach 4-5-1820, tr. Frelenberg 25-10-1802 Jean Henri ESSERS, geb. Ubach 10-2-1767, overl. Ubach (in. rk overlijdensregister van Ubach ingeschreven) 13-2-1816, zn. van Pierre Caspar Essers en Helena Catharina Souren.
 3. Godefridus HONIGS, ged. Frelenberg 27-10-1782, volgt VIIj.
 4. Joannes Martinus HONIGS, ged. Frelenberg 20-11-1785, overl. Frelenberg 18-9-1794.
 5. Johannes Jakob HONIGS, geb. Frelenberg 9-6-1789.
 6. Joannes Henricus HONIGS, ged. Frelenberg 12-4-1792, volgt VIIk.
 7. Anna Catharina HONIGS, ged. Frelenberg 25-8-1795.


VIIj. Godefridus HONIGS (zn. van VIg), ged. Frelenberg 27-10-1782, overl. Übach 24-5-1813, tr.(1) Frelenberg 20-11-1803 Maria Katharina KEUFFEN, geb. Merkstein 9-1-1767, overl. Frelenberg 14-9-1804, dr. van Wilhelmus Keuffen en Anna Christina Hutman (Hautmans).
Uit dit huwelijk:
 1. Anne Katrine HONINGS, geb. Frelenberg 24-5-1804.

Godefridus HONIGS, tr./tr.kerk(2) Übach 21/24-1-1811 Joanna Catharina WELTERS, ged. Übach 30-10-1788, dr. van Jean Guilliaume Welters en Susanne Brüll.
Joanna Catharina Welters hertrouwt op 6-2-1815 te Übach met Johan Corneil Maubach.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Wilhelmus HöNINGS, geb./ged. Übach 28/29-1-1813, overl. Übach 2-10-1870, tr./tr.kerk Übach 5/7-6-1840 Joanna Catharina PITTERS (Peters), ged. Übach 9-10-1793, overl./begr. Übach 3/6-4-1862, dr. van Peter Pitters en Anna Catharina Bormans.


VIIk. Joannes Henricus HONIGS (zn. van VIg), ged. Frelenberg 12-4-1792, tr. Teveren 18-10-1819 Maria Catharina JANSEN, ged. Teveren 7-4-1787, wed. v. Dominicus Steins, overl. Teveren 9-2-1839, dr. van Engelbert Jansen en Maria Gertrud Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Godfrid HöNIGS, geb. Teveren 11-11-1820, tr.kerk Alsdorf 21-8-1847 Anna Elisabeth HERPERS, geb. Alsdorf 6-7-1802, overl. Luik 3-7-1861, dr. van Philip Jacob Herpers en Anna Catharina Geusen.
  Godfried is mogelijk overleden op 12-1-1886 te Lützerat, StA Immerath. Laatst gehuwd geweest met Anna Schmitz.Anna Elisabeth Herpers wordt in 1847 vermeld als weduwe van Johann Wilhelm Demolling. Volgens haar overlijdensakte zou zij in Bardenberg geboren zijn.


VIh. Johannes Theodorus HONIGS (zn. van Vd), ged.(rk) Frelenberg 21-9-1755, landbouwer, overl. Frelenberg 15-2-1836, tr. Geilenkirchen 9-2-1779 Maria Anna Barbara BANCK, ged.(rk) Geilenkirchen 2-9-1751, overl. Frelenberg 26-2-1838, dr. van Gabriel Banck en Gertrudis Bender.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrudis HONIGS, ged. Frelenberg 7-1-1780, begr. Frelenberg 17-5-1780.
 2. Joannes HONIGS, ged. Frelenberg 3-3-1781, volgt VIIl.
 3. Maria Gertrudis HONIGS, ged. Frelenberg 21-12-1785, overl. Frelenberg 18-6-1846, tr. Geilenkirchen 24-4-1815 (Johann) Wilhelm BENDER (BENDERS), ged. Waldfeucht 3-2-1788, hoefsmid, overl. Gillrath 8-12-1817, zn. van Johann Benders en Maria Theresia Francken.
 4. Maria Sybilla HONIGS, ged. Frelenberg 21-2-1788, overl. Frelenberg 22-10-1831, tr. Frelenberg 21-2-1811 Carl Ludwig WINTER, geb. ca. 1784, overl. Frelenberg 15-1-1836, zn. van Georg Winter en Elisabeth Janus.
 5. Joannes Leonardus HONIGS, ged. Frelenberg 1-5-1791, kleermaker, landbouwer, overl. Frelenberg 1-10-1866.
 6. Wilhelmus HONIGS, ged. Frelenberg 22-7-1794. Op 29-6-1865 wordt in Klein Gladbach overlijdensakte opgemaakt van Wilhelm Hönings, gestorven 28-6-1865, 63 jaar oud, ongehuwd, geboren te Frelenberg. Volgens akte zoon van Gerhard Hönings en Barbara (naam onbekend). Mogelijk is dit de in 1794 geboren Wilhelm, of een jonger broertje.
 7. Martinus Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 12-1-1798, volgt VIIm.


VIIl. Joannes HONIGS (zn. van VIh), ged. Frelenberg 3-3-1781, overl. Baucheim 13-4-1873, tr. Geilenkirchen 7-3-1809 Sophia Margaretha SCHREINEMACHERS, geb. Baucheim ca. 1779, overl. Geilenkirchen 11-8-1850, dr. van Joannes Schreinemachers en Maria Gertrudis Reinarts.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Wilhelm HOENINGS, geb. Baucheim 18-2-1810, volgt VIIIm.
 2. Theodor HöNINGS, geb. Baucheim 19-11-1812, volgt VIIIn.
 3. Wilhelm HONINGS, geb. Baucheim 25-2-1816, overl. Baucheim 30-12-1817.
 4. Maria Gertrud HONIGS, geb. Baucheim 8-7-1819, overl. Baucheim 2-9-1822.
 5. Josepha HONIGS, geb. Baucheim 8-10-1821, overl. Hünshoven 21-11-1882, tr. Geilenkirchen 16-7-1857 Johann Heinrich MEENZ (Maentz), geb. Immendorf 13-10-1829, zn. van Wilhelm Jacob Meenz en Maria Catharina Jansen.


VIIIm. Johann Wilhelm HOENINGS (zn. van VIIl), geb. Baucheim 18-2-1810, overl. Hunshoven 3-11-1889, tr. Geilenkirchen 19-9-1838 Catharina Margaretha MERTENS, geb. Hunshoven 5-10-1808, overl. Hunshoven 8-4-1869, dr. van Peter Joseph Mertens en Maria Sibilla Jansen.
Overlijdensakte is van 4-11-1889. Tekst verneld als overlijdensdatum derde oktober. Fout in maandaanduiding?
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Joseph Hubert HöNINGS, geb. en ged.(rk) Hunshoven 13-7-1839, volgt IXac.
 2. Anna Gertrud HOENIGS, geb. Hunshoven 16-3-1841, overl. Hunshoven 21-1-1872.
 3. Anna Margaretha Josepha HONINGS, geb. Hunshoven 18-3-1843, overl. Hunshoven 20-2-1845.
 4. Maria Josepha HONINGS, geb. Hunshoven 16-1-1847, overl. Randerath 18-1-1936.
 5. Heinrich Joseph HONINGS, geb. Hunshoven 5-5-1850, volgt IXad.


IXac. Johann Joseph Hubert HöNINGS (zn. van VIIIm), geb. en ged.(rk) Hunshoven 13-7-1839, overl. Nieder-Klingen 27-10-1920, tr.(1) Margaretha NEURATH, geb. Opladen 9-9-1835, dr. van Paul Neurath en Margaretha Müller.
Bron: Täglichere Anzeiger für Berg und Mark, 27-3-1866: \par Huwelijksafkondiging Elberfeld, ca 25-3-1866: Postexpedient Johann Joseph Hubert Hoenings, hier, u. Margaretha Naurath, Opladen.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Margaretha Johanna HöNINGS, geb. Elberfeld 21-4-1867, overl. Viersen 24-7-1956. Overlijdensakte 372/1956 is gedateerd 24-7-1956. Daarin staat als overijdensdatum 14-7-1956, tikfoutje ?. Geboorteakte is volgens deze overlijdensakte nr 757/1867 uit Elberfeld.  Anne Marguerite Jeanne Hoenings.krijgt op 15-3-1898 te Montigny-lès-Metz een zoon Robert Lothaire Hoenings

Johann Joseph Hubert HöNINGS, tr.kerk(2) Schwelm 18-1-1873 Paulina Carolina NEURATH, geb. Opladen 20-10-1842, overl. Metz 29-11-1906, dr. van Paul Neurath en Margaretha Müller.
Kerkelijk huwelijkin 1873 ontleend aan familysearch.org, batchnummer M946672.
Uit dit huwelijk:
 1. Clara Hedwig Thecla HöNINGS, geb./ged.(rk) Elberfeld 6-7-1876/29-7-1879, huishoudster, overl. Viersen 9-3-1965.
 2. Reinhold Felix HöNINGS, geb./ged.(rk) Elberfeld 10/23-8-1879, volgt Xx.
 3. Walther Paul Jakob HöNINGS, geb./ged.(rk) Elberfeld 23-2/15-3-1883, volgt Xy.
 4. Friedrich Wilhelm Peter HöNINGS, geb./ged.(rk) Elberfeld 15-6/6-7-1886, volgt Xz.
 5. Elfriede Gertrud HöNINGS, geb. Metz 9-4-1889.


Xx. Reinhold Felix HöNINGS (zn. van IXac), geb./ged.(rk) Elberfeld 10/23-8-1879, overl. Opladen (Stadt Leverkusen) 1946, tr. Darmstadt 17-5-1909 Maria Catharina Josephina KüBLER, geb. Altkirch (Ober-Elzas) 10-12-1883, overl. Opladen 1967, dr. van Paul Kübler en Maria Christina Werner.
Uit dit huwelijk:
 1. Paul HOENINGS, geb. Metz 8-8-1919, overl. Leverkusen 31-10-1979, tr. Wilhelmine TINNEFELD, geb. Oberhausen 17-3-1913, overl. Leverkusen 13-4-1993, dr. van Heinrich Tinnefeld en Anne Beissel.


Xy. Walther Paul Jakob HöNINGS (zn. van IXac), geb./ged.(rk) Elberfeld 23-2/15-3-1883, overl. Viersen 10-10-1950, tr. Aken 4-9-1908 Gertrud Pauline CASPARI, geb. Metz 9-9-1885, overl. Viersen 7-4-1944, dr. van Paul Caspari en Christine Killgen.
Schoonzoon is Josef Wolters, in 1950 "Optiker" in Viersen.
Uit dit huwelijk:
 1. Therese Veronika Josephina Kla HöNINGS, geb. Metz 15-12-1910, overl. Viersen 31-7-1927.


Xz. Friedrich Wilhelm Peter HöNINGS (zn. van IXac), geb./ged.(rk) Elberfeld 15-6/6-7-1886, tr. Metz 29-12-1914 Rosalie KRETZER, geb. Metz 24-12-1893, dr. van Christof Friedrich Wilhelm Kretzer en Therese Redenbach.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm HOENINGS, geb. Saverne 9-11-1915, overl. Saverne 9-11-1915 (oud 5 minuten).
 2. Erwin Rudolf Josef Wilhelm HOENINGS, geb. Saverne 11-8-1917, overl. Balsares 5-7-1941. Gevallen in WO2 aan het oostfront, rang Obergefreiter. Overlijden vermeld in Essen I, akte 1173/1941(of akte 1873 vlg verlustlisten op ancestry).


IXad. Heinrich Joseph HONINGS (zn. van VIIIm), geb. Hunshoven 5-5-1850, kleermaker, overl. Mainz 7-3-1939, tr.(1) Geilenbach 25-2-1876 Maria Anna Hubertina QUADFLIEG, geb. Geilenkirchen 27-9-1850, overl. Antwerpen 14-3-1884, dr. van Heinrich Joseph Quadflieg en Maria Agnes Savels.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren zoon HONINGS, geb. Antwerpen 26-8-1877, overl. 26-8-1877.

Heinrich Joseph HONINGS, tr.(2) Antwerpen 6-11-1884 Maria Honoria Hulda RAFF, geb. Kettwig 22-8-1853, overl. Mombach 10-3-1899, dr. van Arnold Raff en Margaretha Heimann.
Uit dit huwelijk:
 1. Julia Johanna Maria HONINGS, geb. Antwerpen 29-9-1885, overl. Hadamar 7-12-1944, tr. Mainz 16-2-1935 Anton KAISER.
 2. Heinrich Josef Johann HöNINGS, geb. Antwerpen 16-11-1886, overl. Marienheide 8-5-1961, tr. Mainz 22-2-1913 Martha Minna Cäcilia PETERS, geb. Hamburg 13-4-1891.
 3. Johann Arnold Alfred HONINGS, geb. Mainz 7-2-1890, volgt Xaa.

Heinrich Joseph HONINGS, tr.(3) Mainz 19-8-1899 Maria Hildegard GERHARDI, geb. Mainz 5-12-1860, overl. Mainz 22-4-1939, dr. van Henrich Stephan Gerhardi en Maria Agnes Koeth.


Xaa. Johann Arnold Alfred HONINGS (zn. van IXad), geb. Mainz 7-2-1890, overl. Brooklyn 11-3-1956, tr. (New Yersey) 1914 Loretta C BRIERLY, geb. 12-6-1890, overl. 2-3-1973.
Johann Arnold Alfred is in 1906 via Antwerpen naar New York gereisd, op het schip Vaderland. Vertrek Antwerpen 21-4-1906. Aankomst New York 30-4-1906. In Amerika wordt hij vermeld als Alfred Johan Hoenings.
Uit dit huwelijk:
 1. Alfred John HOENINGS, geb. Brooklyn 31-12-1920, overl. Point Pleasant New Yersey 13-9-1979, tr. Brooklyn 16-12-1946 Florence L LENNON, geb. Brooklyn 15-7-1924, overl. Lakewood 14-1-1997, dr. van Martin Lennon en Hazel Smith. , geb. 1-1-1923, overl. 3-8-1944.
 2. Henry HOENINGS, geb. 1925, overl. Brooklyn 13-12-1925, begr. 14-12-1925.
 3. James J HOENINGS, geb. New York 10-4-1930, overl. 9-5-1984, tr. Manhattan 4-1957 Suzanne R CUCCURULLO, geb. 1-4-1933, overl. 18-4-2009.


VIIIn. Theodor HöNINGS (zn. van VIIl), geb. Baucheim 19-11-1812, overl. Geilenkirchen 18-5-1869, tr. Geilenkirchen 14-4-1860 Anna Gertrud DANIELS, geb. Lamersdorf 5-12-1826, overl. Hunshoven 29-9-1892, dr. van Peter Daniels en Maria Theresia Bardenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Theresia HöNINGS, geb. Geilenkirchen 19-5-1861, overl. Hunshoven 26-8-1889.
 2. Catharina Elisabeth HOENINGS, geb. Geilenkirchen 15-4-1864, overl. Hünshoven 3-11-1935.
 3. levenloos geboren zoon , geb. Geilenkirchen 15-4-1864.


VIIm. Martinus Josephus HONIGS (zn. van VIh), ged. Frelenberg 12-1-1798, wever, overl. Tripsrath 14-12-1881, tr. Geilenkirchen 19-10-1826 Mechtild JANSEN, geb. Tripsrath, ged. Geilenkirchen 7-7-1797, overl. Geilenkirchen 17-3-1874, dr. van Nicolaas Jansen en Petronella Janis.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodor HONINGS, geb. Tripsrath 13-1-1828, ongehuwd, overl. Tripsrath 15-1-1920.
 2. Anna Barbara HONINGS, geb. Tripsrath 3-1-1831, overl. Tripsrath 25-12-1897.
 3. Nicolaus Joseph HONINGS, geb. Tripsrath 23-1-1833, volgt VIIIo.
 4. Johann HONINGS, geb. Tripsrath 13-8-1834, overl. Tripsrath 5-10-1853.
 5. Joseph Leonard HONINGS, geb. Tripsrath 12-12-1838, volgt VIIIp.


VIIIo. Nicolaus Joseph HONINGS (zn. van VIIm), geb. Tripsrath 23-1-1833, overl. Rheydt 15-1-1872, tr. Beeck (Stadt Wegberg) 9-10-1858 Anna Maria SCHMITZ, geb. Horst 3-3-1836, overl. Rheydt 30-6-1898, dr. van Gerhard Schmitz en Kunigonda Leuren.
Anna Maria Schmidt hertouwt als weduwe van Joseph Honings in 1873 te Rheydt met Wilhelm Müllers.
Uit dit huwelijk:
 1. Mechtilde HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 7/8-8-1859, overl. Tripsrath 20-6-1925, tr. Peter Lambert JANSEN.
 2. Maria Cunigunda HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 25/27-12-1861, overl. Odenkirchen 24-8-1892, tr.(rk)/tr.kerk Rheydt 12/13-9-1890 Johann Peter PLATEN, geb. Odenkirchen 13-1-1853, overl. Rheydt 12-8-1917, zn. van Ida Platen. Bij zijn overlijden wordt Johannes Petrus Platen vermeld als weduwnaar van Maria Engels. Dat huwelijk was in Odenkirchen op 2-2-1894.
 3. Martin Joseph HONINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 22/23-8-1864, volgt IXae.


IXae. Martin Joseph HONINGS (zn. van VIIIo), geb./ged.(rk) Rheydt 22/23-8-1864, overl. Mönchengladbach 26-4-1946, tr.(rk)/tr.kerk Rheydt 30/31-1-1885 Maria Ida NOPPEN, geb. Körrenzig 27-3-1862, ged.(rk) 27-3-1862, overl. Rheydt 20-11-1939, dr. van Franz Joseph Noppen en Catharina Agnes Kleinen.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm HöNINGS, geb. Rheydt 11-5-1885, tr. Rheydt 15-4-1910 Anna Katharina LUX, geb. Neersen 28-11-1866, overl. Rheydt 27-12-1944, dr. van Friedrich Wilhelm Lux en Agnes Krichen.
  Anna K. Lux was bij haar huwelijk met Wilhelm Hönings weduwe van Heinrich Christian Brag. Haar overlijden pas in februari 1945 ingeschreven (akte 331), omgekomen in Rheydt tijdens oorlog.gescheiden:In huwelijksakte van 1910 (Hönings x Lux) wordt in de marge melding gemaakt van 2e huwelijk in Mönchengladbach in 1922 (akte 820) en van een 3e huwelijk in M.Gladbach-Mitte op 28-6-1951 (akte 567).
 2. Anna Maria HOENINGS, geb. Mönchengladbach 8-10-1887, overl./begr. Rheydt 25/29-12-1889.
 3. Peter Lambert HONINGS, geb. Rheydt 18-12-1889, volgt Xab.
 4. Anna Maria HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 8/10-1-1892, overl. Rheydt 24-6-1946. Gehuwd met en gescheiden van NN. Larscheid.(uit overlijdensakte).
 5. Johann Josef HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 24/26-3-1894, overl. Rheydt 28-7-1935, tr. Mönchengladbach 25-5-1923 Sibilla Hubertina THEISEN, geb. Mönchengladbach 26-8-1896, overl. Mönchengladbach 6-5-1962, dr. van Anton Theisen en Clementine Bongartz.
 6. Anna Sibilla HöNINGS, geb. 24-7-1896, ged.(rk) Rheydt 26-7-1896, overl. Mönchengladbach 2-11-1960, tr. Mönchengladbach 9-9-1924 Joseph Johann TITZ, geb. Hardt 21-1-1896.
 7. Christina HöNINGS, geb. en ged.(rk) Rheydt 4-7-1898, overl. Rheydt 28-12-1944.
 8. Helena Maria HöNINGS, geb./ged.(rk) Rheydt 27-10/1-11-1900, overl. Rheydt 28-12-1944. Kopie bidprentje van Christina en Helena op familienanzeigen.genealogy.net, onder familienaam Hönigs. Omgekomen bij bombardement op Rheydt. Bidprentje geeft als geboortedatum 26-12, echter geboorte en overlijdensakte geven 27-12.
 9. Josef HöNINGS, geb. Rheydt 26-10-1903, overl. Mönchengladbach 28-10-1984, tr. Mönchengladbach 11-10-1929 Josepha LENZ, geb. Mönchengladbach 21-6-1903, overl. Rheydt 15-6-1995, dr. van Peter Lenz en Anna Maria Ebers.


Xab. Peter Lambert HONINGS (zn. van IXae), geb. Rheydt 18-12-1889, overl. Rheydt 28-6-1975, tr.(1) Wegberg 28-7-1910 Maria Katharina LECHNER, geb. Haaren (Driesch) 8-2-1891, overl. Rheydt 18-5-1949, dr. van Edmund Lechner en Maria Hubertuina Caspers.
Uit dit huwelijk:
 1. Edmund HONINGS, geb. Rheydt 7-1-1912, overl. Rheydt 7-1-1912.

Peter Lambert HONINGS, tr.(2) Rheydt 19-8-1950 Leonora PLUCINSKI, geb. Radlowo 30-3-1897, overl. Dremmen 25-10-1963.


VIIIp. Joseph Leonard HONINGS (zn. van VIIm), geb. Tripsrath 12-12-1838, overl. Baucheim 13-1-1918, tr. Geilenkirchen 27-11-1872 Anna Maria LYNENVONBERG, geb. Baucheim 11-6-1841, overl. Baucheim 12-5-1903, dr. van Peter Lynenvonberg en Anna Maria Schummartz.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Barbara HONINGS, geb. Baucheim 13-9-1873, overl. Geilenkirchen 6-10-1929, tr. Geilenkirchen 7-6-1901 Heinrich Joseph TüMMERS, geb. Gangelt 1-1-1871.
 2. Martin Joseph HONINGS, geb. Baucheim 18-8-1875, volgt IXaf.
 3. Anna Maria Mechtildis HONINGS, geb. Baucheim 12-7-1877, overl. Baucheim 23-4-1878.
 4. Anna Maria Mechtildis HONINGS, geb. Baucheim 2-5-1879, overl. Baucheim 14-7-1879.
 5. Peter HONINGS, geb. Baucheim 1-11-1880, volgt IXag.
 6. Heinrich HONINGS, geb. Geilenkirchen 13-6-1883, volgt IXah.
 7. Maria Theresia HöNINGS, geb. Baucheim 30-10-1885, overl. Tüddern 16-5-1944, tr. Geilenkirchen 5-7-1912 Peter Joseph JANSEN, geb. Tüddern 5-11-1889, zn. van Matthias Jansen en Josepha Philippen.


IXaf. Martin Joseph HONINGS (zn. van VIIIp), geb. Baucheim 18-8-1875, overl. Baucheim 17-3-1953, tr. Geilenkirchen 6-10-1911 Barbara Katharina KLEINEN, geb. 3-12-1876, dr. van Martin Heinrich Hubert Kleinen en Maria Katharina Hinkens.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonhard Joseph HONINGS, geb. Baucheim 30-7-1912, overl. Baucheim 1-8-1912.
 2. Martin Leonhard HONINGS, geb. Baucheim 23-10-1913, overl. Geilenkirchen 29-12-1999, tr. Schmidtheim 16-1-1945 n. N..
 3. Katharina Maria HONINGS, geb. Baucheim 8-1-1915, overl. Baucheim 10-2-1915.
 4. Joseph Hubert HONINGS, geb. Baucheim 13-3-1916, overl. Baucheim 18-9-1936.
 5. Wilhelm Joseph HONINGS, geb. Baucheim 30-1-1919, overl. Baucheim 30-11-1937.


IXag. Peter HONINGS (zn. van VIIIp), geb. Baucheim 1-11-1880, zadelmaker, overl. Tüddern 9-4-1952, tr.kerk Schwerte 25-11-1919 Meta Josefine BUSCHULTE, geb. Schwerte 27-3-1895, dr. van Ferdinand Buschulte en Karolina König.
Bidprentje van Peter H. in collectie archief Sittard-Geleen. Daarop staat als geboorteplaats Tüddern.
Ouders van Meta B. ontleend aan familiestamboomvan Rolf Christian Hünerbein op MyHeritage
Uit dit huwelijk:
 1. Ferdinand Heinrich HONINGS, geb. Duisburg 29-4-1921, volgt Xac.


Xac. Ferdinand Heinrich HONINGS (zn. van IXag), geb. Duisburg 29-4-1921, overl. Tuddern 8-2-1989, tr. Tuddern 29-12-1948 Maria Franziska JESSEN, geb. Tuddern 11-3-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinz Peter HONINGS, geb. Tuddern 26-1-1949, overl. Tuddern 14-12-2023.
 2. Christian Josef HONINGS, geb. Tuddern 31-8-1950, tr. Gitta HOFFMAN.
 3. Franz Josef HONINGS, geb. Tuddern 20-11-1951, tr. Tuddern 23-5-1980, tr.kerk 24-7-1982 Maria Hubertina HAGMANNS, geb. Tuddern 18-5-1961.
 4. Katharina Brigitta HONINGS, geb. Tuddern 27-12-1953, overl. Selfkant (Gem. Tuddern) 13-2-2001, tr. Selfkant 8-3-1974 Martin MEURES.


IXah. Heinrich HONINGS (zn. van VIIIp), geb. Geilenkirchen 13-6-1883, tr.(rk)/tr.kerk Duisburg 14/15-5-1912 Sibylla Auguste Mathilde SCHORNSTEIN, geb. Iserlohn 10-11-1892, ged.(rk) Iserlohn, dr. van Wilhelm Schornstein en Mathilde Lindemann.

Uit dit huwelijk:
 1. Anna Sibylla Henriette HONINGS, geb. Duisburg ca. 3-1916, overl. Duisburg 25-5-1916.


Ve. Stephan HONIGS (zn. van IVc), ged.(rk) Frelenberg 9-9-1712, overl. voor 8-1772, tr. Frelenberg 19-9-1737 Anna Barbara JANSEN, ged.(rk) Frelenberg 6-2-1720, overl. Frelenberg 2-8-1772.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Christianus HONIGS, ged.(rk) Frelenberg 31-3-1738.
 2. Johannus Theodorus HONIGS, ged. Frelenberg 28-9-1740, volgt VIi.


VIi. Johannus Theodorus HONIGS (zn. van Ve), ged. Frelenberg 28-9-1740, tr. Geilenkirchen 25-2-1759 Margaretha WINANDTS, geb./ged. Windhausen/Geilenkirchen 12/13-5-1738, dr. van Joannes Winandts en Maria Hamers.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Barbara HONIGS, ged. Frelenberg 11-2-1760, overl. Frelenberg 31-1-1830, tr. Frelenberg 3-10-1784 Henricus RIDDERS (OF REDER), ged. Frelenberg 14-7-1756, schoenmaker, overl. Frelenberg 18-8-1827, zn. van Joannes Ridders en Maria Catharina Frings.
 2. Hermanus Josephus HONIGS, ged. Frelenberg 10-1-1762.
 3. Joanna Barbara HONIGS, ged. Frelenberg 4-12-1764, tr. Frelenberg 20-2-1787 Cornelius OFFERMAN, ged. Ederen.
 4. Anna Judith HONIGS, ged. Frelenberg 21-10-1767, overl. Baesweiler 15-3-1853, tr. Frelenberg 20-10-1795 Joannes Mathias DOUVEN, geb. Hoensbroek, ged. vermoedelijk Hoensbroek 26-9-1762, zn. van Joannes Douven en Anna de Bije.
  Anna Judith H. had een voorechtelijk kind Joannes Henricus Hoenings, ged. 15-9-1793 Frelenberg, overl. 15-4-1794 Frelenberg.
 5. Maria Margaretha HONIGS, ged. Frelenberg 3-7-1773, volgt VIIn.
 6. Joannes Wilhelmus HöNIGS, ged. Frelenberg 20-11-1776, volgt VIIo.


VIIn. Maria Margaretha HONIGS (dr. van VIi), ged. Frelenberg 3-7-1773, overl. Frelenberg 29-4-1826, .
Bij huwelijk in 1801 heet zij Anna Margaretha Hönings.
Kind(eren):
 1. Joannes Theodorus HOENIGS, ged. Frelenberg 13-4-1795, volgt VIIIq.

Maria Margaretha HONIGS, tr.(1) Geilenkirchen 10-5-1801 Josef KEUVEN (KEUFEN), ged.(rk) Frelenberg 19-3-1762, overl. voor 1826, zn. van Wilhelm Keuven en Elisabeth Jacobs.


VIIIq. Joannes Theodorus HOENIGS (zn. van VIIn), ged. Frelenberg 13-4-1795, koetsier, overl. Geilenkirchen 28-4-1859, tr.(1) Geilenkirchen 29-8-1829 Maria Magdalena (Helena ¦ Marg MUCKEN, geb. Keulen ca. 1799, overl. Geilenkirchen 24-4-1840, dr. van Johann Arnold Mucken en Margaretha Port.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gudula HONINGS, geb. Geilenkirchen 27-7-1829. Erkend en gewettigd bij huwelijk ouders op 29-8-1829. \par Waarschijnlijk op 19-1-1895 te Flemalle-Grande (bij Luik) overleden als Marie Anne Honings, 65 jaar, ongehuwd, d.v. Theodore Honings en Madeleine Mucken.

Joannes Theodorus HOENIGS, tr.(2) Geilenkirchen 18-11-1842 Catharina Josepha VALENTIN, geb. Straelen 20-3-1824, dr. van Lambert Valentin en Maria Magdalena Sauren.
Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena HONINGS, geb. Geilenkirchen 23-4-1845, overl. Flemalle-Grande 24-4-1906, tr. Luik 13-3-1867 Simon Nicolas BERNIMOLIN, geb. Luik 12-12-1833, overl. Flemalle-Grande 3-9-1907, zn. van Henri Nicolas Joseph Bernimolin en Marie Josephe Carisse. bron huwelijk: scan op geneanet
 2. Hubert HONINGS, geb. Geilenkirchen 10-4-1848, overl. Süggerath 13-4-1849.
 3. Franz Hubert HONINGS, geb. Geilenkirchen 6-8-1850, overl. Geilenkirchen 22-12-1857.
 4. Catharina HONINGS, geb. Geilenkirchen 21-4-1853, overl. Geilenkirchen 4-1-1854.
 5. Catharina HONINGS, geb. Geilenkirchen 21-6-1855, overl. Geilenkirchen 27-1-1857.
 6. Michael HONINGS, geb. Geilenkirchen 14-6-1857, overl. Geilenkirchen 27-7-1858.


VIIo. Joannes Wilhelmus HöNIGS (zn. van VIi), ged. Frelenberg 20-11-1776, overl. Muthagen 24-12-1821, tr. Marienberg 22-7-1798 Margaretha ZWEIPHENNIG, geb. Grotenrath, overl. Frelenberg 22-1-1834.
Hanns Hönigs geeft in zijn stamtafel als geboortejaar van Margaretha Zweyphennig op: ca. 1763. In die periode echter geen doop te vionden. Wel doop van Maria Margaretha Zweypfennings op 21-10-1771 te Marienberg, met ouders Josephus Zweypfennings en Sophia Plum.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HöNIGS, geb./ged. Grotenrath/Marienberg 16/17-4-1799, overl. Frelenberg 5-12-1801.
 2. Johann Peter HöNIGS, geb. Frelenberg 24-11-1802, volgt VIIIr.
 3. Pierre Joseph HöNIGS, geb. Frelenberg 19-5-1807, overl. Frelenberg 9-2-1808.
 4. Henri Joseph HONINGS, geb. Frelenberg 18-1-1812, volgt VIIIs.


VIIIr. Johann Peter HöNIGS (zn. van VIIo), geb. Frelenberg 24-11-1802, overl. Frelenberg 13-4-1837, tr. Geilenkirchen 10-10-1824 Anna Maria BOHNEN (BONNé), geb. Hochheid, ged. Geilenkirchen 16-4-1790, overl. Frelenberg 5-8-1854, dr. van Petrus Bohnen en Maria Elisabeth Paquen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HöNIGS, geb. Frelenberg 10-4-1825, overl. Hünshoven 15-3-1899, tr. Frelenberg 20-11-1845 Joseph KRONENBERG, geb. Hünshoven 12-12-1822, smid, zn. van Jacob Kronenberg en Maria Catharina Thijssen.
 2. Anna Gertrud HöNIGS, geb. Frelenberg 18-11-1829, overl. Frelenberg 23-1-1834.
 3. Elisabeth HöNIGS, geb. Frelenberg 6-7-1834, tr. Sint-Joost-ten-Noode 12-1-1878 Jean Francois GLIBERT, geb. Brussel 13-4-1846, zn. van Jean Joseph Victor Glibert en Josine Huijsegoms.


VIIIs. Henri Joseph HONINGS (zn. van VIIo), geb. Frelenberg 18-1-1812, overl. Hunshoven 17-4-1852, tr. Geilenkirchen 5-1-1835 Theresia LIEBEN, geb. Straeten (StA Waldenrath) 2-11-1811, overl. Geilenkirchen 6-2-1885, dr. van Peter Lieben en Cornelia Niebelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha HONINGS, geb. Hunshoven 30-10-1835, overl. Hunshoven 16-11-1835.
 2. Johann HONINGS, geb. Hünshoven 8-12-1836, volgt IXai.
 3. Gertrud HONINGS, geb. Hunshoven 10-4-1841, overl. Hunshoven 6-7-1841.
 4. Sybilla HONINGS, geb. Hunshoven 20-8-1842, overl. Geilenkirchen (Hommerschum) 6-8-1876, tr. Aachen 18-11-1871 Johann Werner NEUSS, geb. Welz 13-3-1843, overl. Düsseldorf 21-3-1899, zn. van Peter Joseph Neuss en Zizilia Bohnen (Cohnen ?).
 5. Joseph HONINGS, geb. Hünshoven 16-8-1845, volgt IXaj.
 6. Anna Margaretha HONINGS, geb. Hunshoven 24-7-1849, overl. Hunshoven 27-7-1852.


IXai. Johann HONINGS (zn. van VIIIs), geb. Hünshoven 8-12-1836, overl. Hommerschen 21-10-1896, tr.(1) Gangelt 3-5-1862 Maria Elisabeth LENNARTZ, geb. Gangelt 29-12-1842, overl. Hunshoven 5-4-1868, dr. van Johann Heinrich Lennartz en Maria Mechtildis Dauven.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Theresia HONINGS, geb. Hunshoven 15-2-1863, overl. Hommerschen 29-4-1887.
 2. Johann Joseph HOENINGS, geb. Hunshoven 10-10-1865, volgt Xad.
 3. Sibilla HöNINGS, geb. Hunshoven 11-1-1868, overl. Hunshoven 3-11-1868.

Johann HONINGS, tr.(2) Geilenkirchen 2-10-1868 Anna Elisabeth MEISEN, geb. Beggendorf 23-9-1844, overl. Geilenkirchen (in het ziekenhuis) 26-11-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathias HOENINGS, geb. Hunshoven 3-8-1869, volgt Xae.


Xad. Johann Joseph HOENINGS (zn. van IXai), geb. Hunshoven 10-10-1865, overl. Hunshoven 29-10-1931, tr. Mönchengladbach 4-9-1893 Gertrud Hubertina VON DEN DRIESCH, geb. Heinsberg 14-9-1862, overl. na 1931, dr. van Mathias von den Driesch en Katharina Cüppers.
Het overlijden van Johan Josef in 1931 wordt aangegeven door zoon Matthias die op dat moment in Keulen (Kurfurstenstr 24) woont.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann HöNINGS, geb. Hünshoven 6-3-1894, overl. Birkesdorf 2-6-1915. Als militair overleden in het Lazareth in Birkesdorf (WO-1). Overlijdensakte dd 26-6-1915 te Geilenkirchen.
 2. Heinrich Matthias HöNINGS, geb. Hünshoven (StA Geilenkirchen) 4-3-1897, Kaufmann, overl. Geilenkirchen 2-9-1959, tr. Köln 11-9-1925 Wilhelmine. EISEN.


Xae. Mathias HOENINGS (zn. van IXai), geb. Hunshoven 3-8-1869, schoenmaker, overl. Bardenberg 18-5-1946, tr. Bardenberg 29-5-1896 Maria Louisa EYGELSHOVEN, geb. Bardenberg 14-2-1870, overl. Bardenberg 24-11-1940, dr. van Heinrich Joseph Hubert Eygelshoven en Maria Sybilla Hubertina Sinsdorff.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Johann Josef HöNINGS, geb./ged. Bardenberg 17/19-3-1897, overl. 3-11-1960, tr.(1) Bardenberg 16-3-1931 Maria STRACK, geb. Vorweiden 29-6-1900, overl. Bardenberg 8-12-1957, dr. van Theodor Strack en Gertrud Mommertz.
  Overlijdensdatum ontleend aan stamboom op myheritage, beheerd door Kathrin Bruha. \par Eerste huwelijk van Peter Johann Josef ontleend aan www.iris-schagen.de, en tweede aan www.myheritage.nl. In deze laatste site staan enkele onnauwkeurigheden.

  Peter Johann Josef Hönings, tr.(2) Ruth ENSTE, geb. 3-5-1909, overl. 22-1-2000.
 2. Karl HöNINGS, geb./ged. Bardenberg 17/18-10-1898, overl. Cagnicourt 21-3-1918. Gevallen tijdens Eerste Wereldoorlog. Overlijdenakte in Bardenberg ingeschreven op 9-1-1919 (3/1919)
 3. Gertrud HöNINGS, geb./ged. Bardenberg 24/26-5-1901, overl. Bardenberg 26-3-1902.
 4. Gertrud HöNINGS, geb. Bardenberg 16-5-1903, overl. Herzogenrath 19-11-1970, tr. Bardenberg 28-5-1928 Josef ZOPP, geb. Bruckhausen (Duisburg) 31-1-1901, elektromonteur, overl. Bardenberg 9-4-1983, zn. van Peter Zopp en Margaretha Feyen. Deels ontleend aan Zopp Familienstammbaum door Petra Maria Zopp op MyHeritage.
 5. Franziska HöNINGS, geb. 1906, overl. Bardenberg 1968, tr. Johannes (of Joseph ?) REUTERS, geb. Würselen 25-10-1904, overl. Würselen 1987, zn. van Bartholomeus Reuters en Maria Elisabeth Götters.
 6. Maria. HöNINGS, geb. 10-1-1910, ged. 12-1-1910, tr. Winand. RüLAND.
 7. Elisabeth HöNINGS, geb. Bardenberg ca. 8-1911, overl. Bardenberg 25-4-1912.
 8. Hubert HöNINGS, geb. Bardenberg 6-4-1914, priester, gewijd Aken 28-7-194, overl. Krefeld 8-5-2003.
  Am 6.April in Würselen-Bardenberg geboren, wurde er nach seinen Studien Bonn am 28. Juli 1940 in Aachen zum Priester geweiht. \par Im Anschuss an seiner Priesterweihe wirkte er als Kaplan von Januar 1941 bis Oktober 1948 an St.Lucia, Stolberg, und von Oktober 1948 bis Juli 1958 an St.Donatus, Aachen-Brand. Über einen Zeitraum von nahezu 28 Jahren verantwortete er ab August 1958 als Pfarrer die Seelsorge an St.Martin, Krefeld. Von Oktober 1973 bis Oktober 1983 übernahm er zusätzlich die Aufgaben des Dechanten für das Dekenat Krefeld-Süd. Seit Januar 1981 gehörte er dem Domkaptel an. Nach seiner Versetzung in den Ruhestand im Mai 1986 zog Domkapitular Hönings in die Pfarrgemeinde St.Clemens, Kreferld-Fischeln, und übernahm dort bis zu seinemTod Aufgaben eines Subsidiars.
 9. Agnes HöNINGS, geb. Bardenberg 9-8-1916, overl. Bardenberg 9-8-1916.


IXaj. Joseph HONINGS (zn. van VIIIs), geb. Hünshoven 16-8-1845, overl. Düsseldorf 24-9-1907, tr. Erkelenz 1-6-1871 Gertrud HOMMELSHEIM, geb. Birgel 28-4-1845, overl. Düsseldorf 8-2-1926, dr. van Caspar Hommelsheim en Christina Bolder.
Kleinkinderen waarschijnlijk te Hameln.  Kinderen tot 1874 uit indexering familysearch (IGI), latere uit krantenberichten (Civilstand).
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich HONINGS, geb. ca. 1871, overl. Düsseldorf 22-9-1910.
 2. Josepha HONINGS, geb. Düsseldorf 28-11-1873, overl. Düsseldorf 7-3-1876.
 3. Johann HONINGS, geb. Düsseldorf 28-11-1874, volgt Xag.
 4. Franziska HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 4-1877, overl. Düsseldorf 29-10-1877.
 5. Heinrich HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 3-1-1881.
 6. Heinrich Friedrich HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 5-3-1883.
 7. Hubert HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 8-8-1887, overl. Düsseldorf 13-3-1888.


Xaf. Heinrich Joseph HONINGS (zn. van IXaj), geb. Neuss 2-3-1872, rangeerder, tr. Düsseldorf 6-6-1895 Maria Augusta KAULERTZ, geb. Orbroich (Kreis Kempen) 18-7-1873, dr. van Wilhelm Kaulertz en Elisabeth Witten.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HONINGS, geb. ca. 9-1895, overl. Düsseldorf 20-5-1896.
 2. Heinrich Josef HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 17-5-1897.
 3. Elisabeth HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 24-10-1898.
 4. Hedwig HONINGS, geb. Düsseldorf ca. 23-12-1899, overl. Düsseldorf 22-2-1900.


Xag. Johann HONINGS (zn. van IXaj), geb. Düsseldorf 28-11-1874, tr.kerk Düsseldorf (St.Maximilian) 17-5-1902 Louise Johanna Hubertine KLINKEN, geb. Düsseldorf 11-9-1875, overl. Duisburg 24-10-1931, dr. van Friedrich Klinken en Anna Sommer.
Volgens overlijdensakte Louisa Klinken is haar geboortedatum 19-9-1875. Echter in krantbericht (Civilstand) is het 11-9-1875.
Uit dit huwelijk:
 1. Gertrud HONINGS, geb. Duisburg 7-1917, overl. Duisburg 13-8-1917.

 


 

Terug naar indexpagina