Genealogie HONINX

opgemaakt  met GensData/D90
door K.E.J. Honings,  khonings @ online .nl

Het merendeel van onderstaande gegevens is ontleend aan notities van wijlen M.J.H. Honings uit Venhorst. Deze notities bevinden zich thans bij het Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage. Aanvullingen en correcties graag aan bovenstaand e-mail adres. 

Naar de Genealogie Honings Home Page

 


I. Hendrik HONINX, overl. voor 6-3-1591, tr. Anna VAN HOLT.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes HONINX,  tr.kerk Maastricht (St. Jan) 9-10-1623 Gertrudis HAGEN. 
  Joannis Hoeninx wordt genoemd als vader van het voorechtelijk kind van Gertruda Hagen. Dat kind heet Guilielmus (Hagen ? Hoeninx ?) en is gedoopt op 7-5-1622 te Maastricht (bron: GenDaLim schijf 4).
 2. Laurentius HONINX, volgt IIa.
 3. Maria HONINX, overl. Bilzen 19-3-1635, tr. Arnoldus NOUSEN (NEUSEN), overl. voor 1-12-1613.
 4. Matthias HONINX, volgt IIb.
 5. Elisabeth HONINX, overl. Borgloon 7-2-1634, tr. Herman STROUVEN "in den Wilderman".
 6. Margaretha HONINX.


IIa. Laurentius HONINX (zn. van I), schepen v.d. binnenbank Bilzen, overl. Bilzen 14-10-1629, tr. Catharina TARTMANS, dr. van Leo Tartmans en Maria Verheggen.

In het tijdschrift "Bilisium" is in 1998/99 een artikelenreeks gepubliceerd over de burgemeesters van Bilzen tijdens het Ancien Régime. Het navolgend uittreksel handelt over de familie Honinx:

Het geslacht Honinx vindt haar oorsprong in Bilzen vanaf de 14e eeuw. In 1383 was Johan Honich of Honinx schepen van de binnen- en de buitenbank van Bilzen. In de oudste parochieregisters treffen we Laurentius Honinx aan; hij was gehuwd met Catharina Tartmans, dochter van Leonis x Maria van der Heggen. Laurentius Honinx woonde in Bilzen in de Begijnhofstraat, naast de pastorie. Laurentius Honinx was burgemeester van Bilzen in 1625 en 1628-29. Hij werd geconfronteerd met de grote pestepidemie van 1626; zijn dochter Anna was het eerste slachtoffer intra muros, zij overleed aan deze vreselijke ziekte op 24.01.1626. Een andere dochter, Maria, stierf nauwelijks een maand later, nl. op 22.02.1626; zij werd 's nachts (om paniek te vermijden) in het geheim op het kerkhof begraven ("...quae eodem nocte clam in caemiterio est tumulata..."). Oud-burgemeester Laurentius Honinx stierf in 1629; vermoedelijk was ook hij het slachtoffer van een besmettelijke ziekte. Zijn zoon Henricus, ged. 01.12.1613, huwde in 1639 met Maria Peumans. Hij was burgemeester van de stad in 1655 en 1657-58 en mogelijk ook in 1652 waar hij vermeld wordt onder de naam Tilman; hij overleed op 06.02.1684.

Bron: F. MAURISSEN, De burgemeesters van Bilzen, in "Bilisum",jg. 23, nr 5, oktober 1998, pag.3322

 

 


Uit dit huwelijk:

 1. Leo HONINX, geestelijke.
 2. Petrus HONINX, volgt IIIa.
 3. Anna HONINX, overl. Bilzen 24-1-1626.
 4. Maria HONINX, overl. Bilzen 22-2-1626. Anna en Maria Honinx zijn beiden overleden aan de pest die in 1626 heerste.
 5. Henricus HONINX, ged. Bilzen 1-12-1613, volgt IIIb.
 6. Elisabeth (of Laurentius ?) HONINX, ged. Bilzen 28-5-1615.
 7. Elisabeth HONINX, ged. Bilzen 1-12-1616, tr. Bilzen 7-11-1636 Arnoldus STOCKEN, raadsheer.
 8. Joannes HONINX, ged. Bilzen 16-7-1618, volgt IIIc.
 9. Gertrudis HONINX, ged. Bilzen 8-12-1620. Misschien is Gertrudis getrouwd met Renerus Moffarts.
 10. Catharina HONINX, ged. Bilzen 29-10-1625, tr.(1) Bilzen 10-8-1645 Nicolaus VAN TONGREN, tr.(2) Claes PALMAERTS, overl. 14-5-1669 .
 11. Christiaan HONINX, volgt IIId.


IIIa. Petrus HONINX (zn. van IIa), tr. Bilzen 24-8-1630 Lucia VAN HINNISDAEL.
Uit dit huwelijk:
 1. Ida HONINX, ged. Bilzen 8-1-1640 (9-1-1640 vlg. GenDaLim4).
 2. Laurens HONINX, volgt IVa.
 3. Christiaan HONINGS.


IVa. Laurens HONINX (zn. van IIIa), tr. Anna KELLENS.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara HONINX, ged. Bilzen 8-11-1655.
 2. Petrus HONINX, geb./ged. Bilzen 5/6-9-1658.
 3. Wiricus HONINX, ged. Bilzen 20-3-1661.
 4. Barbara HONINX, ged. Bilzen 12-4-1664.
 5. Laurentius HONINX, ged. Bilzen 23-1-1667.
 6. Anna Catharina HONINX, ged. Bilzen 8-11-1674 (9-11-1674 vlg. GenDaLim).


IIIb. Henricus HONINX (zn. van IIa), ged. Bilzen 1-12-1613, raadsheer, overl. Bilzen 6-2-1684, tr. 20-2-1639 Maria PEUMANS, overl. Bilzen 9-6-1684.
Uit dit huwelijk:
 1. Guilielmus HONINX, ged. Bilzen 18-8-1641.
 2. Laurentius HONINX, ged. Bilzen 19-7-1643, priester.
 3. Wilhelmus HONINX, ged. Bilzen 5-11-1645, wever, tr.kerk Bilzen 4-3-1674 Mechtildis BOSCH. De huwelijksinschrijving van Wilhelmus is te Bilzen ingeschreven op 6-2-1674 en ook op 4-3-1674, onder Huilielmus Hoeninx.
 4. Leo HONINX, ged. Bilzen 1-2-1648.
 5. Catharina HONINX, ged. Bilzen 17-11-1657, tr. 1717 Francois Willem VAES.
 6. Leo HONINX, ged. Bilzen 21-3-1660.
 7. Henricus HONINX, overl. Bilzen 18-10-1678.
 8. Clementia HONINX.


IIIc. Joannes HONINX (zn. van IIa), ged. Bilzen 16-7-1618, tr. Bilzen 2-10-1648 Catharina STRAUVEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Laurentius HONINX, ged. Bilzen 16-8-1648

 


IIId. Christiaan HONINX (zn. van IIa), overl. Bilzen 1677, tr. Bilzen 11-2-1657 Anna Maria HEROUL.
Uit dit huwelijk:
 1. Ida HONINX, ged. Bilzen 6-1-1658.
 2. Ida HONINX, ged. Bilzen 9-11-1659.
 3. Ida (ook Lucia) HONINX, ged. Bilzen 9-11-1660, overl. 1738, tr. Petrus BOELEN (BOLEN).
 4. Petrus HONINX, ged. Bilzen 14-1-1662, volgt IVc.
 5. Caspar HONINX, ged. Bilzen 26-3-1664.
 6. Wilhelmus HONINX, geb. ca. 1666, overl. Bilzen 15-2-1670.
 7. Laurentius HONINX, ged. Bilzen 11-12-1667.
 8. Laurentius HONINX, ged. Bilzen 8-6-1670, overl. Bilzen(?) 17-3-1673.


IVc. Petrus HONINX (zn. van IIId), ged. Bilzen 14-1-1662, tr. Maria VALCKENERS ALIAS DIERICX.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna HONINX, ged. Bilzen 5-3-1687.
 2. Christiaan HONINX, ged. Bilzen 21-12-1688, volgt V.
 3. NN. HONINX, ged. Bilzen 1-1694.
 4. Ida HONINX, ged. Bilzen 19-2-1697 (14-2-1697 vlg.GenDaLim4).
 5. Lucia HONINX, ged. Bilzen 20-11-1700, overl. Bilzen 20-8-1779, tr. Bilzen 15-9-1720 Joannes LANSMANS, deurwaarder, overl. 1771.


V. Christiaan HONINX (zn. van IVc), ged. Bilzen 21-12-1688, overl. 1739, tr. Bilzen 27-11-1722 Ida MAURISSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINX, ged. Bilzen 3-10-1723.
 2. Joannes HONINX, ged. Bilzen 30-9-1725.
 3. Leo HONINX, ged. Bilzen 25-6-1727.
 4. Ida HONINX, ged. Bilzen 11-4-1729, overl. Bilzen 28-4-1793, tr. Bilzen 22-4-1754 Wilhelmus EYSEN, wedr. van Elisabeth Palmaers, overl. Bilzen 5-9-1785.
 5. Wilhelmus HONINX, ged. Bilzen 6-4-1731.
 6. Libertus HONINX, ged. Bilzen 4-9-1732.
 7. Anna Maria HONINX, ged. Bilzen 13-6-1734.
 8. Lucia HONINX, ged. Bilzen 25-2-1737.
 9. Leonardus HONINX, ged. Bilzen 24-10-1739.


IIb. Matthias HONINX (zn. van I), overl. Bilzen 22-6-1635, tr. Margaretha MAERKEN (MERKEN), overl. voor 22-6-1635.
Mathijs Honinx is overleden aan de pest.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathias HONINX, ged. Hoeselt 10-10-1614.
 2. Henricus HONINX, ged. Hoeselt 12-9-1616.
 3. Servatius HONINX, ged. Hoeselt 3-5-1618.
 4. Servatius HONINX, ged. Hoeselt 16-4-1620.
 5. Andreas HONINX, ged. Hoeselt 30-11-1621.
 6. Mathias HONINX, ged. Bilzen 28-8-1623.
 7. Gertrudis HONINX, ged. Bilzen 15-11-1626.
 


Terug naar de Genealogie Honings Home Page