Genealogie Gossen (=Goswinus) HONNIGS

opgemaakt op 22-2-2021 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

Gegevens van deze website mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk stamboomonderzoek mits er bronvermelding plaatsvindt. Als u hier iets van uw gading gevonden heeft hoor ik dat graag. En natuurlijk hoor ik ook graag over correcties en aanvullingen. Herpublicatie van (grote) gedeeltes uit dit bestand is nadrukkelijk niet toegestaan. 
 


I. Gossen (=Goswinus) HONNIGS (misschien zoon van Welven Honigs en Sopia Winckens), tr. Birgden 4-6-1687 Hillechen SCHNEIDERS.
Hillechien Schneiders is waarschijnlijk op 26-7-1655 te Uetterath (rk doopboek Dremmen, St.Lambertus) gedoopt als dochter van Derich Schneiders. Haar moeder heet Catrina (zij is meter bij doop Joannes in 1687).
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes HONNIGS, ged. Birgden 21-8-1687, volgt II.
 2. Catrina HONNIGS, ged. Birgden 17-7-1689.
 3. Sopie HONNIGS, ged. Birgden 9-1-1697, tr. Braunsrath 12-6-1729 Christiaan NEELIS.


II. Johannes HONNIGS (zn. van I), ged. Birgden 21-8-1687, overl. Birgden 22-3-1757, tr. Maria BACKHAUS, ged. Birgden 18-7-1688, begr. Birgden 6-10-1748, dr. van Petter Backes en Webken Drissen.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINGS, ged. Birgden 5-1-1714, volgt IIIa.
 2. Helena HONIGS, ged. Birgden 17-10-1714.
 3. Catharina HONIGS, ged. Birgden 20-11-1716.
 4. Sophia HONIGS, ged. Birgden 22-3-1719, tr. Birgden 2-9-1742 Mathias REIJNERS. Kinderen gedoopt te Braunsrath. Ook te Braunsrath overleden op 22-10-1767 Sophia Honings.
 5. Theodorus HONIGS, ged. Birgden 3-12-1722, volgt IIIb.
 6. Maria Catharina HONINGS, ged. Birgden 2-4-1729, overl. Birgden 3-5-1759, tr. Birgden 3-3-1748 Matthias JANSSEN, ged. Birgden 7-3-1727.


IIIa. Petrus HONINGS (zn. van II), ged. Birgden 5-1-1714, overl. Birgden 6-5-1759, tr. Birgden 24-11-1734 Catharina SCHEUVENS, ged. Birgden 29-9-1714, begr. Birgden 9-1-1767, dr. van Henrich Scheuvens en Margaretha Thielen.
Catharina Scheuvens hertrouwt te Birgden op 8-8-1762 met Joannes Henricus Janszen
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Henricus HONINGS, ged. Birgden 21-12-1735, overl. Birgden 23-11-1757.
 2. Petrus Josephus HONINGS, ged. Birgden 9-4-1738, volgt IVa.
 3. Leonardus HONINGS, ged. Birgden 12-9-1740.
 4. Maria Margaretha HONINGS, ged. Birgden 22-4-1744.
 5. Maria Catharina HONINGS, ged. Birgden 24-5-1749, overl. Birgden 12-10-1821, tr.(1) Birgden 1-3-1767 Jacobus BLEIJLEVENS, ged. Birgden 24-2-1742, overl./begr. Birgden 26/28-8-1771, zn. van Mathias Bleijlevens en Barbara Voessen (Vossen?). Uit het huwelijk BleijlevensxHonings 3 kinderen bekend: Joannes Henricus, ged. 8-1-1768, Catharina Elisabeth, ged. 13-6-1769 en Maria Barbara, ged. 4-4-1771, allen te Birgden gedoopt.
Maria Catharina Honings, tr.(2) Birgden 27-10-1772 Goswinus CüPPERS (KUPERS), ged. Birgden 14-12-1738, wever, overl./begr. Birgden 26/28-11-1789.
Uit het huwelijk CüppersxHonings zijn te Birgden 7 kinderen gedoopt.
Maria Catharina Honings, tr.(3) Birgden 2-6-1793 Wilhelm FIERSEN (VERSIN), overl./begr. Birgden 29-11/1-12-1820.


IVa. Petrus Josephus HONINGS (zn. van IIIa), ged. Birgden 9-4-1738, overl. Birgden 12-10-1786, begr. 14-10-1786, tr. Birgden 5-5-1761 Catharina Gertrudis DRIESSEN, ged. Birgden 15-11-1738, overl. Birgden 4-12-1789, dr. van Wilhelmus Driessen en Maria Gossens.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabetha HONINGS, ged. Birgden 18-4-1762, overl./begr. Birgden 29/31-12-1801, tr. Gangelt 16-9-1790 Christianus BAUTZ.
 2. Joannes Petrus HONINGS, geb. Birgden 27-12-1763, volgt Va.
 3. Wilhelmus HONINGS, geb. Birgden 9-2-1766, volgt Vb.
 4. Nicolaas Josephus HONINGS, ged. Birgden 16-9-1768, volgt Vc.
 5. Anna Maria HONINGS, ged. Birgden 16-9-1770, overl. Geilenkirchen 25-9-1841, tr. Waldenrath 6-7-1791 Joseph CüPPERS, geb. Waldenrath, overl. voor 9-1841.
 6. Maria Anna HONINGS, ged. Birgden 22-2-1773. Waarschijnlijk is zij als Maria Agnes Honings doophefster bij doop Maria Gertrudis Küpers op 17-9-1794 te Waldenrath.


Va. Joannes Petrus HONINGS (zn. van IVa), geb. Birgden 27-12-1763, wever, overl./begr. Birgden 29-11/2-12-1833, tr. Birgden 28-11-1786 Maria Agnes PETERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Barbara HONINGS, ged. Birgden 17-2-1788, overl. Birgden 16-3-1788.
 2. Martinus Josephus HONINGS, ged. Birgden 17-6-1794, overl. Birgden 13-4-1797.
 3. Maria Agnes HONINGS, ged. Birgden 6-2-1797, tr. Teveren 30-4-1825 Wilhelm MOMM, ged. Teveren 20-8-1776, zn. van Weinand Momm en Sophia Daniels.


Vb. Wilhelmus HONINGS (zn. van IVa), geb. Birgden 9-2-1766, tr. Birgden 6-5-1788 Maria Gertrudis SCHEBBEN (SCHEUVENS), ged. Heinsberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Hilgerus HONINGS, ged. Birgden 10-2-1789.
 2. Maria Barbara HONINGS, ged. Birgden 6-4-1791, overl./begr. Birgden 25/27-4-1793.
 3. Catharina Elisabetha HONINGS, ged. Birgden 18-4-1794 (of 10-4).
 4. Petrus Josephus HONINGS, ged. Birgden 3-10-1797.
 5. Maria Agnes HONINGS, ged. Birgden 7-8-1802, tr. Aphoven 3-9-1824 Johan Leonard BRODERMANS (BRUDERMANS), geb. Kirchhoven (Lieck) 1-2-1798, zn. van Wilhelm Brodermans en Maria Agnes Peters.


Vc. Nicolaas Josephus HONINGS (zn. van IVa), ged. Birgden 16-9-1768, tr. Birgden 28-9-1790 Helena Catharina BAND.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josephus HONINGS, ged. Birgden 19-6-1791, overl./begr. Birgden 22/24-4-1793.
 2. Joannes Leonardus HONINGS, ged. Birgden 13-5-1794, volgt VIa.
 3. Maria Catharina HONINGS, ged. Birgden 5-3-1798, tr. Aphoven 30-12-1824 Johan Leonard SCHöBBEN, ged. Aphoven 29-4-1784, zn. van Wilhelm Schöbben en Maria Agnes Winkels. Johan Leonard Schöbben was eerder weduwnaar van Maria Elisabeth Schmitz.
 4. Petrus Josephus HONINGS, ged. Birgden 31-5-1802, volgt VIb.


VIa. Joannes Leonardus HONINGS (zn. van Vc), ged. Birgden 13-5-1794, tr. Anna Mechtildis PETERS.
Het is nog niet aangetoond dat deze Joannes Leonardus getrouwd is met Anna Mechtildis Peters. Moet blijken als t.z.t. het huwelijk Honings x Peters gevonden wordt. Kinderen o.a. uit PR2 en familysearch.org. Verdere gegevens o.a. ontleend aan e-mail van Dirk Vollmer via Heinsberger mailingliste en privé, januari 2017.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabeth HöNINGS, geb. Breberen 20-4-1821.
 2. Peter Joseph HONINGS (Honigs), geb. Breberen 11-6-1824, volgt VIIa.
 3. Johannes Wilhelmus HONINGS, geb. Breberen 24-11-1827.


VIIa. Peter Joseph HONINGS (Honigs) (zn. van VIa), geb. Breberen 11-6-1824, tr. Randerath 30-10-1849 Maria Sophia KRAKEN (Kracken, Karken), geb. Uetterath 13-3-1831, overl. Rheydt 19-9-1891, dr. van Lambert Kraken en Cornelia Roemer.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia HONIGS, geb. Uetterath 20-10-1851.
 2. Hubert HONIGS, geb. Uetterath 30-12-1852.
 3. Wilhelm Leonard HöNIGS, geb. Uetterath 14-6-1855, volgt VIIIa.
 4. Maria Mechtildis HONIGS, geb. Randerath 18-11-1857, tr. Rheydt 7-5-1886 Nikolaus Alexander FLORACK, geb. Gereonsweiler 20-11-1849, overl. Mönchengladbach 16-1-1929, zn. van Peter Wilhelm Florack en Anna Elisabeth Trippel.
 5. Anna Cornelia HöNINGS, geb. Nygen (Geilenkirchen) 18-3-1860, volgt VIIIb.
 6. Maria Agnes HONINGS, geb. Nygen 19-9-1865, volgt VIIIc.
 7. Michael HöNINGS, geb. Uetterath 22-5-1868, volgt VIIId.
 8. Maria Gertrud HONIGS, geb. Nygen 31-3-1872, overl. Mönchengladbach 21-12-1952, tr. Mönchengladbach 11-2-1896 Wilhelm SIMONS, geb. 27-3-1871.
 9. Maria Helena HONIGS, geb. Uetterath 29-7-1874, overl. Mönchengladbach 2-1-1948, tr. Mönchengladbach 4-2-1898 Heinrich SCHIEBEN, geb. Odenkirchen 7-4-1871, overl. Mönchengladbach 22-11-1952, zn. van Heinrich Schieben en Anna Catharina Werssen (?).
 10. Maria Regina Hubertina HONINGS, geb. Uetterath 25-6-1876, overl. Mönchengladbach 13-10-1944.


VIIIa. Wilhelm Leonard HöNIGS (zn. van VIIa), geb. Uetterath 14-6-1855, overl. Rheydt 4-1-1923, tr. Rheydt 23-8-1879 Gertrud HUMMELSHEIM, geb. Wanlo 8-4-1853, overl. Rheydt 28-8-1913, dr. van Bertram Hummelsheim en Elisabeth Sinsteden.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HOENIGS, geb. Rheydt 10-10-1879, overl. Rheydt 16-3-1886.
 2. Gottfried HöNIGS, geb. Odenkirchen 25-5-1883, overl. Keulen 5-6-1951.


VIIIb. Anna Cornelia HöNINGS (dr. van VIIa), geb. Nygen (Geilenkirchen) 18-3-1860, overl. Rheydt 27-11-1945, .
Kind(eren):
 1. Maria Sophia HOENINGS, geb. Rheydt 25-11-1880, overl. Rheydt 16-1-1881. (dochter van fabrieksarbeidster Anna Hoenings)
 2. Gustav HöNINGS, geb. Odenkirchen 25-1-1885, tr. Mönchengladbach 2-11-1906 Agnes RICK, geb. Mönchengladbach 10-2-1887, overl. Mönchengladbach 23-1-1954.

Anna Cornelia HöNINGS, tr.(1) Rheydt 18-10-1894 Franz Joseph Hubertus HOEFGEN, geb. Kleinenbroich 30-8-1853, overl. Rheydt 19-4-1907, zn. van Gottfried Hoefgen en Sofia Koenen.
Anna Cornelia HöNINGS, tr.(2) Rheydt 22-9-1911 Heinrich KORSTEN, geb. Odenkirchen 24-11-1859, overl. Odenkirchen 6-9-1931, zn. van Johann Korsten en Luise Müschen.


VIIIc. Maria Agnes HONINGS (dr. van VIIa), geb. Nygen 19-9-1865, overl. Rheydt 16-2-1954, .
Kind(eren):
 1. Maria Sophia HöNINGS, geb. Rheydt 30-9-1886, overl. Rheydt 6-2-1972, tr. Odenkirchen 24-2-1911 Peter Heinrich WIRTZ, geb. Wanlo 1-12-1885, zn. van Peter Johann Wirtz en Christina Vlodorp.
 2. Nikolaus Joseph Friedrich HöNIGS, geb. Rheydt 6-8-1888, overl. Odenkirchen 22-9-1968, tr.(1) Odenkirchen 14-7-1916 Franziska ROTHLäNDER, geb. Eschweiler 6-5-1893, overl. Rheydt 21-3-1938, dr. van Mathias Joseph Rothländer en Eva Janssen. Huwelijksdata tweede en derde huwelijk ontleend aan overlijdensakte.
Nikolaus Joseph Friedrich Hönigs, tr.(2) Odenkirchen 19-2-1940 N.N., tr.(3) Odenkirchen 26-9-1947 N.N..
 1. Anton HöNIGS, geb. Rheydt 3-10-1889.
 2. Maria HöNINGS, geb. Rheydt 24-4-1891, overl. Mönchengladbach 27-11-1976, tr. Rheydt 26-6-1914 Johann DIEDERICH, geb. 25-1-1889, overl. Rheydt 12-4-1957, zn. van Michael Diederich en Katharina Schmitz.

Maria Agnes HONINGS, tr.(1) Rheydt 4-11-1892 Johann WIRTZ, geb. Wickrathberg 28-1-1867, overl. Odenkirchen 28-3-1912, zn. van Johann Wirtz en Wilhelmina Frentzen.
Bij zijn huwelijk in 1892 was Johann Wirtz weduwnaar van Elisabeth Schreij.


VIIId. Michael HöNINGS (zn. van VIIa), geb. Uetterath 22-5-1868, sigarenmaker, overl. Barntrup 15-10-1955, tr.(1) Rheda 8-7-1892 Therese ULMER, geb./ged.(ev) Koenigssteele 26-3/23-4-1871, overl. Minden 6-8-1934, dr. van Wilhelm Ulmer en Elisabeth Peilstucker.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Heinrich HöNINGS, geb. Rheydt 5-9-1894, overl. Odenkirchen 5-2-1895.
 2. Paul Walter HöNINGS, geb. Rinteln 25-11-1901.
 3. Karl Wilhelm HöNINGS, geb. Rinteln 22-8-1903, overl. Hannover 4-4-1966, tr. Minden 1938 NN..
 4. Wilhelmina HöNINGS, geb. Rinteln 26-3-1905.

Michael HöNINGS, tr.(2) 18-7-1941 NN..


VIb. Petrus Josephus HONINGS (zn. van Vc), ged. Birgden 31-5-1802, linnenwever, dagloner, overl. Hatterath 14-11-1872, tr. Gangelt 13-10-1832 Petronella WILLEMS, geb. Hatterath 11-5-1802, overl. voor 11-1872, dr. van Mathias Willems en Anna Barbara Funcken.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Barbara HONINGS, geb. Hatterath 29-10-1833, tr. Geilenkirchen 18-11-1859 Jacob Joseph MERTENS, geb. Ulestraten 8-3-1827 (of 1-3-1827 ?), wagenmaker.
 2. Mathias Joseph HONINGS, geb. Hatterath 10-1-1836, overl. Hatterath 23-1-1836.
 3. Wilhelm Joseph HONINGS, geb. Hatterath 26-3-1837, volgt VIIb.
 4. Maria Catharina HONINGS, geb. Hatterath 13-5-1843, overl. Hatterath 30-10-1846.


VIIb. Wilhelm Joseph HONINGS (zn. van VIb), geb. Hatterath 26-3-1837, overl. Hatterath 8-4-1870, tr. Geilenkirchen 13-9-1867 Anna Maria JANSEN, geb. Gillrath 22-3-1835, dr. van Peter Jansen en Sibilla Gertrud Cohnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella HONINGS, geb. Hatterath 18-10-1868.


IIIb. Theodorus HONIGS (zn. van II), ged. Birgden 3-12-1722, tr. Birgden 16-1-1746 Johanna Catharina PANHAUSEN, overl./begr. Birgden 25/27-4-1790.
Uit dit gezin worden in 1760 te Birgden 3 niet met naam genoemde kinderen begraven, en wel op 20-9-1760, 1-10-1760 en 9-10-1760.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Helena HONINGS, ged. Birgden 26-7-1747, begr. Birgden 29-4-1752.
 2. Reinerus HONINGS, ged. Birgden 9-7-1749, volgt IVb.
 3. Anna Maria HONINGS, ged. Birgden 18-2-1752, tr. Birgden 20-1-1784 Joannes Leonardus VRAETZ.
 4. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Birgden 15-1-1754.
 5. Joannes Petrus HONINGS, ged. Birgden 13-11-1755, overl./begr. Birgden 2/4-5-1771.
 6. Petrus Josephus HONINGS, ged. Birgden 7-3-1758.
 7. Anna Helena HONINGS, ged. Birgden 17-3-1760.
 8. Catharina Elisabetha HONINGS, ged. Birgden 9-1-1762, overl. Birgden 11-4-1763.
 9. Anna Barbara HONINGS, ged. Birgden 6-1-1765, overl. Gillrath 9-6-1820, tr.(1) Birgden 12-10-1785 Joannes Leonardus ESSERS, ged. Birgden 18-9-1753, overl./begr. Birgden 16/18-12-1792, tr.(2) Birgden 2-8-1793 (of 3-9-1793) Henricus JANSEN, geb. Gillrath ca. 1766, overl. Gillrath 13-12-1814, tr.(3) Geilenkirchen 9-9-1815 Martin PEULEN, geb. Jabeek ca. 1769, zn. van Bartholomeus (Mevis) Peulen en Mechtildis Eijmaels.


IVb. Reinerus HONINGS (zn. van IIIb), ged. Birgden 9-7-1749, tr.(1) Birgden 2-8-1774 Maria Catharina COHNEN, ged. Birgden 28-1-1753, overl./begr. Birgden 23/25-9-1781, dr. van Joannes ANtonius Conen en Maria Gertrudis Peters.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Catharina HONINGS, ged. Birgden 4-2-1775, overl. Birgden 1-4-1828, tr. Birgden 23-7-1799 Johannes Jacobus DRIESSEN, geb. ca. 1771, overl. Birgden 19-8-1839.
 2. Joannes Theodorus HONINGS, ged. Birgden 1-5-1778, overl./begr. Birgden 25/26-1-1780.
 3. Theodorus HONINGS, ged. Birgden 23-2-1780, volgt Vd.

Reinerus HONINGS, tr.(2) Kreuzrath 7-5-1782 Maria Agnes BAUTZ, ged. Gangelt.


Vd. Theodorus HONINGS (zn. van IVb), ged. Birgden 23-2-1780, tr.(rk)/tr.kerk Birgden 15/18-5-1802 Maria Josepha BOHNEN, ged. Heinsberg 12-6-1784, dr. van Franciscus Bohnen en Gertrud Eissen.
Gedoopt als Maria Josepha Sophia Boonen. ZIj heeft broer Petrus Leonardus Bohnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Gertrudis HONINGS, ged. Birgden 4-3-1803.
 2. Anna Barbara HONINGS, geb./ged. Birgden 12/18-2-1806, overl. Immendorf 13-5-1844, tr. Immendorf 23-12-1829 Leonard WAGELS, geb. Prummern ca. 1799, timmerman, overl. Immendorf 28-3-1869, zn. van Godfrid Wagels en Anna Catharina Deckers. Gedoopt als Maria Barbara Honigs, zie e-mail Sybille Cremers mei 2010.
 3. Petrus Leonardus HONINGS, ged. Birgden 17-10-1808, volgt VIc.
 4. Anna Maria HONINGS, ged. Birgden 9-12-1812, tr. München-Gladbach 20-10-1841 Johann Christian UEDDINGER, geb. Obergeburth ca. 1811, zn. van Lorenz Ueddinger en Maria Sibilla Brüggen.
 5. Maria Gertrudis HöNIGS, ged. Birgden 19-11-1815.
 6. Michael Josephus HöNIGS, ged. Birgden 15-9-1817.
 7. Maria Cornelia HONIGS (Honings, Hönings), ged. Birgden 10-5-1821, tr. Krefeld 18-6-1851 Abel PEULEN, geb. Beesel 9-6-1824, zn. van Peter Peulen en Margarertha Oehlen.
 8. Hubertus HONINGS, geb. Aphoven 14-10-1825, volgt VId.


VIc. Petrus Leonardus HONINGS (zn. van Vd), ged. Birgden 17-10-1808, tr. Neersen 16-6-1841 Maria Catharina SIEVERTZ (Siefarz), geb. Neersen 1820, dr. van Joseph Sievertz en Sibilla Catharina Raths.
Kinderen ontleend aan familysearch.org.
Uit dit huwelijk:
 1. Friedrich Wilhelm HöNIGS, geb. Neersen 26-5-1844.
 2. Catharina Cornelia HONINGS, geb. Neersen 20-8-1847.
 3. Anna Gertrud HOENIGS, geb./ged. Neersen/Kempen 22/23-9-1851.


VId. Hubertus HONINGS (zn. van Vd), geb. Aphoven 14-10-1825, overl. Kempen 15-8-1909, tr.(rk)/tr.kerk(1) Karken 12/15-6-1858 Anna Cornelia KRINGS, geb. Karken 9-1-1828, overl./begr. Karken 28/30-12-1865, dr. van Heinrich Krings en Anna Maria Clemens.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Josepha Mechtildis HONINGS, geb. en ged. Karken 14-4-1859, overl./begr. Karken 27/30-1-1862.
 2. Joannes HONIGS, geb. en ged. Karken 13-11-1861, overl./begr. Karken 19/21-12-1862.
 3. Henricus HONIGS, geb. Karken 26-7-1863, volgt VIIc.
 4. Maria Catharina HONIGS, geb./ged. Karken 11/12-12-1865.

Hubertus HONINGS, tr.(2) Havert 1-5-1866 Maria Christina KNARREN, geb./ged. Schalbruch/Havert 30/31-1-1834, overl. Kempen 12-5-1902, dr. van Martinus Knarren en Petronella Renneberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Josepha Augusta HONINGS, geb. ca. 1866, overl./begr. Karken 23/26-11-1869.
 2. Wilhelmus HONINGS, geb. en ged. Karken 14-1-1867, overl./begr. Karken 28/31-1-1868.
 3. Joannes HONIGS, geb./ged. Karken 5/6-6-1868, volgt VIId.
 4. Wilhelmus HONIGS, geb. en ged. Karken 16-8-1870, overl. Kempen 17-3-1907.
 5. Catharina HONIGS, geb. en ged. Karken 16-8-1870.
 6. Catharina Agnes HONIGS, geb. en ged. Karken 17-5-1873, overl. Karken 27-4-1958, tr. Karken 1-6-1894 Hubert LEHNEN, geb. Karken 3-9-1853, overl./begr. Karken 15/18-6-1935. Relatiegegevens Catharina Agnes H.: bron geneanet, inzender wilknarren.
 7. Maria Cornelia HONIGS (Honig), geb. en ged. Karken 9-3-1875, overl. Karken 27-5-1876.
 8. Gerhardus HONIGS, geb. Rurkempen (StA Karken) 22-4-1879, ged. Karken 23-4-1879, volgt VIIe.


VIIc. Henricus HONIGS (zn. van VId), geb. Karken 26-7-1863, overl. 23-9-1934, tr.kerk Rheydt 24-10-1891 Barbara KAULEN, ged. Neersen 19-3-1870, overl. 6-11-1938.
Uit dit huwelijk:
 1. Hubertus HöNIGS, geb. Neersen 1-4-1893, volgt VIIIe.
 2. Johann Christianus HONIGS, geb. Neersen 28-3-1895, volgt VIIIf.
 3. Katharina HONIGS, geb./ged.(rk) Karken 6/7-3-1900, overl. Mönchengladbach 30-4-1972, tr./tr.kerk Mönchengladbach/Karken 31-8/20-10-1928 Jakob NIESSEN, geb. Mönchengladbach 28-11-1902.
 4. Guilelmus (Wilhelmus) HONIGS, geb. Karken 22-9-1901, volgt VIIIg.
 5. Agnes HONIGS, geb./ged. Karken 17/18-11-1903, overl. Aken 12-11-1978, tr. Kirchhoven 26-11-1938 Nikolaus WILLEMS, geb. Aken 12-3-1894, overl. 26-7-1964.
 6. Karolina Elisabeth HONIGS, geb./ged. Karken 23/25-3-1906, overl. Heinsberg 20-7-1969, tr. Karken 17-10-1930 Christianus OIDTMANN, geb. Waldfeucht 19-11-1903, overl. Kirchhoven 31-12-1965.
 7. Gerhardus Severinus HONIGS, geb./ged. Karken 16/17-1-1908.
 8. Maria Agnes HONIGS, geb./ged. Karken 25/26-3-1909, tr.kerk 12-5-1934 Godefridus MICHEL, geb. Mönchengladbach 28-3-1906.
 9. Bernardus HONIGS, geb. Karken 10-9-1910, volgt VIIIh.
 10. Elisabeth HONIGS, geb./ged. Karken 12/17-12-1912, tr. Karken 1-5-1937 Petrus Josefus GöTTING, geb. Aachen/Übach 13-7-1908.


VIIIe. Hubertus HöNIGS (zn. van VIIc), geb. Neersen 1-4-1893, overl./begr. Mönchengladbach/Karken 3/7-1-1950, tr. Dahlhausen-Ruhr 28-2-1918 Rosalie KRAINSKI, geb. Dietrichsdorf 7-5-1890, overl./begr. Heinsberg/Karken 16/20-11-1965.
Hubert Hönigs is overledne in het Astma Krankenhaus in Mönchengladbach. Hij woonde in Karken. In overlijdensakte wordt hij als "Schwerkriegsbeschädigte" aangeduid.
Huwelijksdatum komt van bidprentje Rosa Honigs, in collectie van universiteitsbibliotheek Köln, www.ub.uni-koeln.de.
Uit dit huwelijk:
 1. Berta HONIGS, geb. Karken 18-6-1920, overl. Karken 13-4-2002, tr.kerk Karken 4-9-1946 Henricus STEIMEL, geb. Frelenberg 8-3-1914, overl. ca. 1980.


VIIIf. Johann Christianus HONIGS (zn. van VIIc), geb. Neersen 28-3-1895, overl./begr. Kempen/Karken 13/16-1-1970, tr.(rk)/tr.kerk Haaren/Neuhaaren 21/22-10-1921 Maria Gertrud REISEN, geb. Haaren 15-10-1896, overl./begr. Heinsberg/Karken 24/27-6-1981.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gertrud HONIGS, geb./ged. Karken 25/26-10-1922, overl. Heinsberg Kempen 27-7-2001, tr. Karken 7-10-1950 Willi NOETHLINGS, geb. 18-7-1918, overl./begr. Heinsberg Kempen/Breberen 24/29-6-2001.
 2. Wilhelm HONIGS, geb./ged. Karken 24/25-5-1924, overl. Karken 28-5-1924.
 3. Wilhelmus HONIGS, geb./ged. Karken 23/24-5-1925, overl./begr. Wassenberg Ophoven 9/13-12-2008, tr.kerk Ophoven 9-6-1951 Maria KüPPERS, geb. Ophoven 10-2-1926, overl. Birgelen 15-5-2011.
 4. Hubert HONIGS, geb./ged. Karken 2/3-10-1927, overl. 7-2-2015, tr./tr.kerk Karken 29-8-1953/7-8-1954 Waltraud Elisabeth BENINI, geb. Wilmshaven Oberbruch 22-9-1932, dr. van Ludwig Emil Benini en Lina Arnold.
 5. Catharina Margaretha HONIGS,  tr.kerk Karken 18-10-1952 Joannes KROLIKOWSKI, geb. Schaufenberg (Heinsberg) 17-5-1928, overl. Heinsberg 25-7-2016.
 6. Catharina Maria HONIGS,  tr.kerk Karken 9-6-1951 Josephus Leo SCHLICHER, geb. Kirchhoven Lieck 9-9-1934, overl. Heinsberg 20-2-2018.


VIIIg. Guilelmus (Wilhelmus) HONIGS (zn. van VIIc), geb. Karken 22-9-1901, overl. 29-8-1945, tr. Karken 19-6-1925 Veronika KRAJINSKI, geb. Kobulten 27-1-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich HONIGS
 2. Heinrich Johannes Henricus HONIGS,  tr.  Christina Anna Elisabeth LANGANKE.
 3. Rosa Barbara HONIGS, geb. Heinsberg 11-2-1933, overl. Heinsberg 29-8-1992, tr.(1) NN. BUSCHLINGER, tr.(2) Walter ZIERKE, geb. 24-5-1927, overl. Kempen 21-9-1991.
 4. Margaretha HONIGS, geb. Heinsberg 4-10-1937, overl. Heinsberg 18-5-2013, tr./tr.kerk Heinsberg/Kirchhoven 4/5-11-1955 Walter KUSZINNA,  zn. van Paul Kuszinna en Pauline Riedel. gescheiden:


VIIIh. Bernardus HONIGS (zn. van VIIc), geb. Karken 10-9-1910, overl. 4-6-1983, tr. Maria CLEMENS, geb. Kirchhoven ca. 1909, overl. 8-12-1980, begr. 12-12-1980.
Bidprentje (Totenzettel) op site van wgff.
Uit dit huwelijk:
 1. Karl Heinz HONIGS, geb. ca. 1941, overl./begr. Kirchhoven 22/26-1-1990, tr. Anna Elisabeth LOUIS, geb. Hückelhoven Ratheim 28-5-1941, overl. Kirchhoven 17-1-1998.


VIId. Joannes HONIGS (zn. van VId), geb./ged. Karken 5/6-6-1868, overl. Karken 14-6-1943, tr.kerk Karken 22-10-1898 Helena FRENKEN, geb. Posterholt 25-1-1873, overl. Karken 2-9-1948.
Helena Frenken werd bij haar huwelijk met Joannes Honigs vermeld als weduwe van Petrus Schmitz.
Uit dit huwelijk:
 1. Hubertus HONIGS, geb. Karken 23-4-1900, volgt VIIIi.
 2. Maria Christina HONIGS, geb. Karken 4-8-1901, overl. Wassenberg 2-11-1972, tr. Karken 24-6-1933 Heinrich Josef REINDAHL, geb. Ophoven 3-1-1903, overl. Heinsberg 15-4-1947.
 3. Maria Gertrud HONIGS, geb. Karken 6-3-1903, overl. Heinsberg 27-3-1967, tr. Kirchhoven 11-4-1944 Rudolf Wilhelm MEUSER, geb. Odenkirchen 30-10-1897.
 4. Reiner Severinus HONIGS, geb. Karken 23-5-1905, volgt VIIIj.
 5. Josephus Severinus HONIGS, geb. Karken 4-1907, overl. Karken 30-6-1907.
 6. Gerhardus Severinus HONIGS, geb. Karken 1-5-1907, overl. Karken 2-5-1907.
 7. Barbara HONIGS, geb./ged. Karken 12/13-8-1908, overl. 7-9-1971, tr. Matthias Severinus HOHNEN, geb. Karken 26-8-1904, overl. 24-1-1965.
 8. Margaretha Gertrudis HONIGS, geb./ged. Karken 25/27-9-1911, overl. 27-7-1985, tr. Karken 16-7-1957 Petrus DERICHS, geb. Ophoven 1-9-1920, overl. 11-5-1990. Overlijdensdatum van bidprentje op PR2.
 9. Maria Agnes HONIGS, geb. en ged. Karken 2-1-1914, overl. Breberen 18-5-2007.


VIIIi. Hubertus HONIGS (zn. van VIId), geb. Karken 23-4-1900, overl. Karken 3-1-1950, tr.kerk Karken 3-5-1919 Anna Maria SCHERRERS, geb. Karken 11-3-1898, overl. Hückelhoven 1-12-1983.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HONIGS,.


VIIIj. Reiner Severinus HONIGS (zn. van VIId), geb. Karken 23-5-1905, overl. Heinsberg 1-11-1983, tr. Heinsberg 23-4-1926 Hubertine Gertrud VON DER STüCK, geb. Heinsberg 17-5-1907, overl. Waldfeucht 16-1-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONIGS, geb. 5-9-1926, overl. 4-11-1926.
 2. Heinrich HONIGS, geb./ged. Karken 17/19-4-1930, overl./begr. Waldfeucht/Neuhaaren 31-10/8-11-2010, tr. Waldfeucht 13-7-1953 Rosina Maria HOUBEN, geb. Waldfeucht 6-5-1931, overl. Erkelenz 5-9-2018.
 3. Maria Magdalena HONIGS, geb. 17-4-1935, overl./begr. Waldfeucht/Haaren 2/9-5-2014, tr. Waldfeucht 18-3-1957 Heinrich FRENKEN, geb. Driesch 15-2-1931, overl. Geilenkirchen 26-6-1994.
 4. Reiner HONIGS, geb. Kirchhoven 21-4-1937, overl. Kirchhoven 8-8-2000, tr.(1) Inge SCHöLKENS, tr.(2) Maria HEINEN, geb. ca. 1937.
 5. Josef HONIGS, geb. Haaren 10-6-1939, overl. Köln/Mühlheim 28-6-2005, tr. Katharina WIRTZ, geb. 12-5-1929, overl. Köln/Mühlheim 10-8-2006.


VIIe. Gerhardus HONIGS (zn. van VId), geb. Rurkempen (StA Karken) 22-4-1879, ged. Karken 23-4-1879, overl. Kempen (StA Karken) 10-4-1966, tr. Ophoven-Wassenberg 7-7-1907 Agnes CREMER, geb. Waldfeucht 3-7-1881, overl. Kempen 13-4-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna Hubertina HONIGS, geb. Karken 8-4-1908, overl. Karken 27-7-1908.
 2. Maria Christina HONIGS, geb. Karken 9-1-1910, overl. Hückelhoven 29-6-1986, tr. Kirchhoven 9-10-1936 Mathias Albertus SCHUWIRT, geb. Karken 20-7-1911, overl. Erkelenz 10-5-1972.
 3. Agnes HONIGS, geb. Karken 21-1-1911, overl. Geilenkirchen 27-7-1993, tr. Kirchhoven 28-9-1935 Johann Josef PETERS, geb. Posterholt 12-5-1910, overl. Geilenkirchen 20-3-1977.
 4. Gertrudis HONIGS, geb. Karken 28-4-1912, overl. Karken 1-6-1912.
 5. Henricus HONIGS, geb. Karken 24-10-1913, volgt VIIIk.
 6. Peter Lambert HONIGS, geb. Karken 12-1-1916, overl. Karken 19-8-1916.
 7. Agnes Christina HONIGS, geb. Karken 2-7-1920, overl. Karken 19-10-1920.
 8. Helene HONIGS, geb. Kempen 5-9-1925, volgt VIIIl.


VIIIk. Henricus HONIGS (zn. van VIIe), geb. Karken 24-10-1913, overl. Dahlheim/Rötgen/Myhl 6-10-1965, tr. Kirchhoven 4-10-1938 Anna Maria HEUTZ, geb. Randerath 30-3-1914, overl. Wegberg 7-1-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerhard HONIGS, geb. Ratheim 28-7-1939, overl. 20-5-2001. 


VIIIl. Helene HONIGS (dr. van VIIe), geb. Kempen 5-9-1925, overl. Kempen 23-7-2014, .
Kind(eren):
 1. Rita Maria HONIGS, geb. Karken 18-4-1960, overl. Aken 20-4-1960.
 2. Gerd Dieter HONIGS,.

Helene HONIGS, tr.(1) Heinsberg 1-8-1980 Reinhold BöTTCHER, geb. Drosedow (Kreis Schlasse/Pommern) 23-12-1905, overl. Kempen 26-7-1981.
Reinhold Böttcher heeft bij zijn huwelijk in 1980 de familienaam Honigs aangenomen.© 2021, K.E.J. Honings
Terug naar de homepage

 

 

<