Genealogie HONINCKS

opgemaakt op 11-9-2014 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

Opmerkingen en aanvullingen zijn zeer welkom. Vele gezinnen zijn nog onvolledig.


I. Franciscus HONINCKS, tr. Petronella DETIER.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha HONINX, ged. Dormaal 21-10-1698.
 2. Anna Maria HONINCKX, ged. Dormaal 22-5-1701, tr. Gisbertus JANSSENS.
 3. Franciscus HONINCKS, ged. Dormaal 24-3-1705, volgt II.


II. Franciscus HONINCKS (zn. van I), ged. Dormaal 24-3-1705, tr. Dormaal 6-8-1730 Anna FORIERS.
Anna Foriers wordt bij haar huwelijk met Franciscus Honinx vermeld als weduwe van Lambertus de Greef. Dit huwelijk vond plaats e Dormaal op 7-11-1726, met dispensatie in 2e en 3e graad. Bij doop van zoon Guilielmus Honinx in 1734 wordt moeder vermeld als Gertrudis Foriers.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Franciscus HONINX, ged. Dormaal 11-3-1732.
 2. Leonardus HONINCK, ged. Dormaal 24-6-1733, volgt IIIa.
 3. Petronilla HONINCKS, geb. ca. 1734, tr.kerk Dormaal 12-1-1766 Laurentius PLUIJMERS. Petronilla H. woont in 1808 te Wommersum.
 4. Guilielmus HONINX, ged. Dormaal 2-9-1736, volgt IIIb.
 5. Joannes Mattheus HONINCKX, ged. Dormaal 25-11-1737, volgt IIIc.
 6. Gertrudis HONINX, ged. Dormaal 12-1-1740.
 7. Josephus HONINCKS, ged. Dormaal 10-1-1742.


IIIa. Leonardus HONINCK (zn. van II), ged. Dormaal 24-6-1733, begr. Kraainem 30-9-1781, tr. Maria Anna PEETERS, overl. voor 1820.
In de parochieregisters van Kraainem is de familienaam Honinck. De kinderen komen in de burgerlijke stand later voor onder Honinckx.  Leonardus H. is waarchijnlijk geboren in Dormaal en Maria Anna Peeters in Sint-Stevens-Woluwe (bron: doop Josephus H. op 16-8-1774 te Kraainem).
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Baptiste Sebastianus HONINCKX, ged. Kraainem 20-1-1768, tr. Sint-Stevens-Woluwe 29-9-1808 Marie Cathérine VAN VAERENBERG, geb. Diegem 25-8-1769, dr. van Jean Van Vaerenberg en Elisabeth Peeters.
 2. Antonius HONINCK, ged. Kraainem 9-4-1770, volgt IVa.
 3. Anna Catharina HONINCK, ged. Kraainem 1-11-1771, begr. Kraainem 11-4-1782.
 4. Josephus HONINCKX, ged. Kraainem 16-8-1774, volgt IVb.


IIIb. Guilielmus HONINX (zn. van II), ged. Dormaal 2-9-1736, tr.kerk Orsmaal 20-5-1764 Maria Elisabeth RASQUIN.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINX, ged. Melkwezer 26-1-1765, volgt IVc.
 2. Anna Maria HONINX, ged. Melkwezer 14-10-1767.


IIIc. Joannes Mattheus HONINCKX (zn. van II), ged. Dormaal 25-11-1737, overl. Pellenberg 13-4-1802, tr. Leuven 5-6-1763 Clara AUGUSTINUS, ged. Leuven 14-11-1741, dr. van Joannes Augustinus en Catharina Librechts.
In overlijdensakte wordt Joannes Mattheus abusievelijk Jean Baptiste genoemd. En zou zijn leeftijd 70 jaar zijn. Aangifte is gedaan door zijn zoon Charles (Carolus) Honincks die verklaart niet te kunnen schrijven.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon HONINCKX, ged. Leuven 28-11-1763, volgt IVd.
 2. Joannes Franciscus HONINCKX, ged. Leuven 21-6-1765.
 3. Petronella HONINCKX, ged. Leuven 2-8-1767, overl. Pellenberg 21-1-1798.
 4. Anna Maria HONINCKX, geb. Leuven 23-1-1770, overl. Leuven 9-4-1846, tr. Leuven 28-10-1794 Guilielmus STROOBANTS, geb. Heverlee ca. 1747, overl. Leuven 8-8-1825 (of 8-8-1826).
 5. Elisabetha HONINCKX, ged. Leuven 6-1-1772.
 6. Antonius HONINCKX, ged. Leuven 17-9-1773, volgt IVe.
 7. Petrus HONINCKX, ged. Leuven 15-8-1775.
 8. Maria Catharina HONINCKX, geb./ged. Leuven 29-1/15-2-1778, overl. Leuven 13-8-1813 (bron: www.everaert.net), tr. Leuven 9-6-1800 Jean Baptiste EVERAERTS, geb. Leuven 1-12-1778, overl. Wilsele 5-6-1854, zn. van André Everaerts en Marie Thérèse Franckx.
 9. Jacobus HONINCKX, ged. Leuven 10-5-1780.
 10. Carolus HONINCKX, ged. Leuven 8-11-1781, volgt IVf.
 11. Joanna HONINCKX, geb./ged. Leuven 2/3-9-1788.


IVa. Antonius HONINCK (zn. van IIIa), ged. Kraainem 9-4-1770, beenhouwer, tr. Sint-Stevens-Woluwe 12-1-1796 Anna Maria OPDENBOSCH, overl. Sint-Stevens-Woluwe 28-10-1812.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINCKX, geb. Kraainem 22-10-1796, tr. Sint-Stevens-Woluwe 3-6-1819 Franciscus VANDENPLAS, geb. Leefdaal 19-4-1794.
 2. Joannes Baptista HONINCKX, geb. Sint-Stevens-Woluwe ca. 1801, volgt Va.
 3. Barbara HONINCKX, geb. Sint-Stevens-Woluwe 1803, tr. Sint-Stevens-Woluwe 24-11-1825 Antonius SCHEERS, geb. Sint-Stevens-Woluwe 1801, zn. van Henricus Scheers en Anna Catharina Hanssens.
 4. Jan Philippus HONINCKX, geb. Sint-Stevens-Woluwe 16-6-1808, volgt Vb.


IVb. Josephus HONINCKX (zn. van IIIa), ged. Kraainem 16-8-1774, bakker, bierverkoper, beenhouw, overl. Kraainem 8-3-1839, tr.(1) Joanna Catharina VAN ESPEN, geb. Kraainem, overl. Sint-Pieters-Woluwe 28-6-1814.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Baptista HONINCKX, geb. Sint-Pieters-Woluwe 1-6-1798, volgt Vc.
 2. Antoine HONINCKX, geb. Sint-Pieters-Woluwe 10-11-1799.
 3. Jeanne Catarine HONINGHS, geb. Sint-Pieters-Woluwe 3-1-1802.
 4. Anne Catharine HONINCKX, geb. Sint-Pieters-Woluwe 15-10-1803.
 5. Jean Baptiste HONINCKX, geb. Sint-Pieters-Woluwe 14-8-1805.
 6. Anna Maria HONINCKX, geb. Kraainem ca. 1807, tr. Kraainem 11-4-1839 Guillielmus VERBESSEM (VERBESSEN), geb. Sint-Stevens-Woluwe ca. 1809, overl. Sint-Stevens-Woluwe 25-1-1859, zn. van Joannes Baptista Verbessem en Joanna Maria Heuvinckx.
 7. Pierre HONINCKX, geb. Sint-Pieters-Woluwe 6-2-1809.
 8. Petrus Josephus HONINCKX, geb. Sint-Pieters-Woluwe 19-2-1811, beenhouwer, tr. Hoeilaart 24-11-1836 Joanna CRAPS, geb. Hoeilaart 20-3-1809, dr. van Jan Craps en Maria Opdenberg.
 9. Jeanne Catherine HONINCKX, geb. Sint-Pieters-Woluwe 22-12-1813.

Josephus HONINCKX, tr.(2) Sint-Stevens-Woluwe 6-1-1820 Maria Elisabeth BETS (BEETS, VANBETS, VAN, geb. Winksele 30-1-1787, beenhouwster, dr. van Isaac Vanbeta en Elisabeth de Vleeschouwer.
Bij het huwelijkHoninckx x Vanbeta zijn zonen Philippus Josephus en Joannes Philippus geëcht.
Uit dit huwelijk:
 1. Philippus Josephus HONINCKX, geb. Sint-Stevens-Woluwe 29-5-1817, beenhouwer, tr. Kraainem 2-8-1847 Barbara DEVOLDER, geb. Kraainem ca. 1815, dr. van Jacobus Devolder en Catharina Vanophem.
 2. Joannes Philippus HONINCKX, geb. Sint-Stevens-Woluwe 5-12-1819, beenhouwer, tr. Sint-Jans-Molenbeek 28-11-1848 Therese DE MUYLDER, geb. Sint-Agatha-Berchem ca. 1821, dr. van Pierre De Muylder en Marie Catherine Vanhaelen.
 3. Petrus Ludovicus HONINCKX, geb. Kraainem 10-5-1829, koopman in vee, overl. 8-1900, tr. Meensel-Kiezegem 9-1-1867 Ursula VOLLEN, geb. Meensel-Kiezegem 25-6-1844, dr. van Remigius Josephus Vollen en Carolina Vander Waeren. In uittreksel huwelijk van Petrus Ludovicus op www.arch.be staat als naam van zijn moeder: Anna Maria Bets. Mogelijk dat Bets een alternatieve/foute schrijfwijze is van Vanbeta (of dat Vanbeta fout is!). Zo niet dan hoort Petrus Ludovicus niet tot dit gezin. Zijn vader Josephus Honinckx is voor 1867 overleden. \par De Volkswil, Weekblad der Leuvensche Werklieden, 7e jrg no. 34 (26 augustus 1900); overleden Pieter Honinckx, rentenier, 71 jaar, echtgenoot van Ursula Vollen, Vaartstraat.


IVc. Petrus HONINX (zn. van IIIb), ged. Melkwezer 26-1-1765, tr.kerk Dormaal 26-1-1790 Anna Maria MATTERNE.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Elisabeth HONINX, ged. Dormaal 24-7-1790, tr. 6-6-1811 Jan Michiel VERLAENEN.
 2. Gerardus HONINX, ged. Dormaal 5-10-1791.


IVd. Simon HONINCKX (zn. van IIIc), ged. Leuven 28-11-1763, overl. Korbeek-Lo 20-1-1830, tr. Anna Maria DECOSTER, geb. Winksele 1768, overl. Korbeek-Lo 23-8-1828.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONINCKX, geb. Leuven 24-9-1790.
 2. Joanna HONINCKX (De Koninckx, Koning), ged. Lubbeek 6-2-1792, landbouwster, overl. Pellenberg 25-6-1856, tr. Pellenberg 28-4-1813 Albertus (Lambertus) VAN ES(SCHE), zn. van Petrus Van Es en Theresia Maria van Welde.
 3. Petronilla HONINCKX, geb. Leuven 8-5-1794.
 4. Elisabetha HONINCKX, geb. Leuven 22-8-1795.
 5. Petrus HONINCKX, geb. Leuven 19-8-1796.
 6. Hendricus HONINCKX, geb. Leuven 22-10-1800, volgt Vd.
 7. Anne Marie HONINCKX, geb. Pellenberg 20-10-1804, overl. Pellenberg 5-7-1807.


IVe. Antonius HONINCKX (zn. van IIIc), ged. Leuven 17-9-1773, koopman in beesten, overl. Leuven 27-2-1839, tr. Leuven 15-3-1810 Anne Marie Madelaine VAN EVEN, ged. Leuven 19-7-1779, dr. van Libert Van Even en Marie Josephe Hoeivaer.
Geboorte en doopdatum van Marie Elisabeth H. ontleend aan huwelijksakte.
Uit dit huwelijk:
 1. Anne Marie HONINCKX, geb. Leuven 17-6-1809. Gewettigd bij huwelijk ouders.
 2. Marie Elisabeth HONINCKX, geb. en ged.(rk) Linden 16-1-1813, tr. Leuven 9-10-1845 Guillaume OTTO, geb. Leuven 16-6-1815, zn. van Jacques Otto en Marie Elisabeth Lambrechts.


IVf. Carolus HONINCKX (zn. van IIIc), ged. Leuven 8-11-1781, koopman in vee, tr. Pellenberg 9-1-1805 Maria Elisabeth DEJONGH, geb. Leuven 27-3-1782, dr. van Petrus Dejongh en Catharina Augustinus.
Woont in 1828 te Linden, provincie Zuid Brabant. Bron: overlijdensake zoon Petrus.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINCKX, geb. Pellenberg 16-1-1805, koopman in hoornvee, overl. Oosterhout 9-10-1828.


Va. Joannes Baptista HONINCKX (zn. van IVa), geb. Sint-Stevens-Woluwe ca. 1801, beenhouwer (1824), landbouwer, tr. Diegem 14-7-1824 Maria Anna BUELENS, geb. Diegem ca. 1799.
Kinderen ontleend aan geneanet, gebruiker vkbd (Daniel Vankeerberghen).
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HONINCKX, geb. Diegem 20-3-1825, tr. Joseph Benoit MES, geb. Diegem 26-10-1825, overl. Diegem 21-5-1869.
 2. Josse KONINCKX, geb. Diegem 16-12-1828, overl. Diegem 20-5-1863, tr. Diegem 20-8-1860 Catherine WILLOX, geb. Diegem 13-12-1829.
 3. Barbara HONINCKX, geb. Diegem 26-1-1831, overl. Diegem 8-1-1913, tr. Diegem 31-5-1858 Joannes Franciscus WILLOX, geb. Diegem 5-6-1827, zn. van Jean Baptiste Willox en Marie Catherine Rillaerts.
 4. Catherine HONINCKX, geb. Diegem 25-9-1833, tr. Diegem 12-11-1860 Michel STROOBANT, geb. Diegem 29-12-1832.
 5. Marie Anne HONINCKX, geb. Diegem 26-5-1838, tr. Diegem 15-4-1863 Jean Baptiste DE KEMPENEER, geb. 1836.
 6. Jeanne Catherine HONINCKX, geb. Diegem 5-4-1841, tr.(1) Diegem 10-1-1865 Petrus Eduardus BUELENS, geb. Diegem 20-8-1840, overl. Diegem 19-2-1869, tr.(2) Diegem 11-5-1887 Jan Baptist STROOBANT, geb. Diegem 18-11-1838.


Vb. Jan Philippus HONINCKX (zn. van IVa), geb. Sint-Stevens-Woluwe 16-6-1808, overl. Diegem 16-10-1870, tr. Diegem 17-1-1831 Anna Catharina VAN PEVENAGIE, geb. Diegem 18-7-1806.
Uit dit huwelijk:
 1. Antoine HONINCKX (KONINCKX), geb. Diegem 30-3-1831, tr. Diegem 23-4-1861 Marie Catherine DE CONINCK, geb. Diegem 9-4-1833.
 2. Willem Desiré HONINCKX, geb. ca. 1839, landbouwer (get. bij huwelijk.
 3. Henri HONINCKX, geb. Diegem 14-10-1843, volgt VIa.
 4. Marie Thérèse HONINCKX, geb. Diegem 24-2-1846.
 5. Charles Philippe HONINCKX (Karel Filips), geb. Diegem 1-9-1849, volgt VIb.


Vc. Joannes Baptista HONINCKX (zn. van IVb), geb. Sint-Pieters-Woluwe 1-6-1798, tr. Elisabeth CRABBE, geb. Brussel 12-6-1804, dr. van Ludovicus Crabbe, beenhouwer, en Joanna Elisabeth van Horick.
Uit dit huwelijk:
 1. Louis HONINCKX, geb. Brussel 18-2-1824, volgt VIc.


Vd. Hendricus HONINCKX (zn. van IVd), geb. Leuven 22-10-1800, koopman in beesten, overl. Korbeek-Lo 22-10-1864, tr.(1) Linden 23-5-1822 Anna Catharina VANLANGENDONCK, geb. Linden 23-11-1801, overl. Korbeek-Lo 15-8-1855, dr. van Joannes Vanlangendonck en Anna Maria Dums.
De geboorte van Hendrik Honinckx is door de rechtbank vastgesteld op 8-5-1822. Dit omdat er geen geboortebewijs kon worden uitgegeven (geboorteaangifte ontbreekt).
Uit dit huwelijk:
 1. Simon HONINCKX, geb. en ged. Pellenberg 12-2-1824, volgt VId.
 2. doodgeboren kind HONINCKX, geb. Pellenberg 18-2-1826.
 3. Anna Maria HONINCKX, geb. Korbeek-Lo 12-2-1828, tr. Korbeek-Lo 26-12-1849 Guillielmus VERTOMMEN, geb. Korbeek-Lo 22-1-1829, zn. van Walterus Vertommen en Maria Josepha Coosemans.
 4. Hubertus HONINCKX, geb. Korbeek-Lo 27-2-1830, koopman in vee, in 1882 te Kam, tr. Kampenhout 30-7-1862 Maria Theresia LEEMANS, geb. Machelen 6-3-1818, herbergierster, dr. van Jan Antoon Leemans en Anna Catharina Roelants. Waarschijnlijk is Hubertus Honinckx identiek aan Albertus Honinckx, beenhouwer te Kalmenhout in 1888.
 5. Rosalia HONINCKX, geb. Korbeek-Lo 27-3-1832, tr. Joannes Baptista MERCKX, geb. Pellenberg 3-5-1806.
 6. Leopoldus HONINCKX, geb. Korbeek-Lo 1-3-1839, volgt VIe.

Hendricus HONINCKX, tr.(2) Kessel-Lo 27-11-1862 Anna Catharina OLIVIERS, geb. Linden 22-12-1818, overl. Kessel-Lo 22-6-1869, dr. van Petrus Frans Oliviers en Anna Catharina Boogaerts.
Anna Catharina Oliviers was eerder gehuwd met Joannes Vercammen, overl, Kessel-Lo 23-2-1860.
Uit dit huwelijk:
 1. Félix HONINCKX, geb. Kessel-Lo 13-9-1863, volgt VIf.


VIa. Henri HONINCKX (zn. van Vb), geb. Diegem 14-10-1843, overl. Brussel 21-10-1888, tr.  Apoline WITPAS, overl. Schaarbeek 16-10-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Anne HONINCKX, geb. Schaarbeek 5-4-1875, tr. Oudergem 12-4-1899 Joseph VANDEN BREMT, geb. Oudergem 18-9-1874, zn. van Pierre Vanden Bremt en Pauline Vanderbiest.


VIb. Charles Philippe HONINCKX (Karel Filips) (zn. van Vb), geb. Diegem 1-9-1849, tr. Zaventem 28-4-1875 Maria Theresia GIELENS, geb. Zaventem 15-1-1850, dr. van Pieter Jaak Gielens en Joanna Rosalia Verbist.
Uit dit huwelijk:
 1. Antoon HONINCKX, geb. Zaventem 19-8-1875, tr. Zaventem 11-6-1898 Anna Theresia CLUDTS, geb. Zaventem 28-7-1871.
 2. Elisa HONINCKX, geb. Zaventem 17-2-1887, tr. Zaventem 22-8-1908 Henricus Felix VANCORENLAND, geb. Erps-Kwerps 1-9-1887.


VIc. Louis HONINCKX (zn. van Vc), geb. Brussel 18-2-1824, tr. Brussel 22-11-1853 Barbe Francoise SERKIJN, geb. Brussel 1-5-1832, dr. van Jean Baptiste Serkijn en Marie Elisabeth Moijson.
Uit dit huwelijk:
 1. Catherine Gertrude HONINCKX, geb. Brussel 2-9-1855.


VId. Simon HONINCKX (zn. van Vd), geb. en ged. Pellenberg 12-2-1824, overl. Holsbeek 3-2-1880, tr. Maria Theresia WACKERS, winkelierster te Holsbeek (188.
Uit dit huwelijk:
 1. Felix HONINCKX, geb. ca. 1849, volgt VIIa.
 2. Juliana HONINCKX, geb. Wilsele 21-3-1852, overl. Antwerpen 4-3-1920, tr. Holsbeek 18-4-1882 Josephus WAEYENBORGHS, geb. Boortmeerbeek 26-2-1853, bakker.
 3. Anna Maria Ludovica HONINCKX, geb. Wilsele 26-7-1856, volgt VIIb.
 4. Edmondus HONINCKX, geb. Wilsele 3-9-1863, beambte, tr. Kessel-Lo 11-7-1888 Clementia Elisa Victorina FLOUR, geb. Roubaix 9-10-1865.
 5. Maria Theresia HONINCKX, geb. Wilsele 25-10-1867, overl. Veltem-Beisem 8-2-1952, tr. Herent 4-8-1896 Joannes Augustus WUIJTS, geb. Herent 5-11-1865, zn. van Guilielmus Wuijts en Maria Elisabetha Vermeylen.


VIe. Leopoldus HONINCKX (zn. van Vd), geb. Korbeek-Lo 1-3-1839, landbouwer, tr. Kessel-Lo 17-12-1863 Seraphina VANASBROECK, geb. Linden 2-1-1839, dr. van Judocus Vanasbroeck en Anna Catharina Raeymaekers.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Florentia HONINCKX, geb. 11-5-1864, tr. BROSENS.
 2. Simon Julien HONINCKX, geb. Korbeek-Lo 12-10-1866, volgt VIIc.


VIf. Félix HONINCKX (zn. van Vd), geb. Kessel-Lo 13-9-1863, beenhouwer, tr. Kessel-Lo 14-7-1888 Victoria Maria MERCKX, geb. Kessel-Lo 13-11-1861, dr. van Felix Josephus Merckx en Cornelia Verstraeten.
Uit dit huwelijk:
 1. Jules HONINCKX.
 2. Julia HONINCKX, tr. Moleste MERTENS.


VIIa. Felix HONINCKX (zn. van VId), geb. ca. 1849, overl. 1924, tr. Virginie VANDENBOSCH.
Felix Honinckx était directeur des Usines REMY, fabricants d'amidon, colles et entremets alimentaires à Gaillon (Eure). (bron http://merckx.free.fr/)
Uit dit huwelijk:
 1. Ernestine Marie Sophie Alberti HONINCKX, geb. Leuven 27-5-1877, overl. 4-6-1880, begr. Holsbeek.
 2. Bertha HONINCKX, geb. 11-1-1879, tr. Joseph BONVALLET, geb. 8-11-1878.
 3. Achille Joseph Simon HONINCKX, geb. Leuven 5-3-1880, overl. 3-7-1880, begr. Holsbeek.
 4. Arthur Francois HONINCKX, geb. Heerdt (Dld) 8-4-1882, volgt VIIIa.
 5. Henriette HONINCKX, geb. 8-8-1883, tr. Alphonse ALLéE, geb. 26-4-1882.
 6. Maria HONINCKX, geb. 9-12-1886, tr. Theodore VANDERWIELEN, geb. 31-8-1881.


VIIb. Anna Maria Ludovica HONINCKX (dr. van VId), geb. Wilsele 26-7-1856, .
Kind(eren):
 1. Sylvinus Felix HONINCKX, geb. Holsbeek 12-3-1878.

Anna Maria Ludovica HONINCKX, tr.(1) Holsbeek 30-8-1883 Matheus ELSEN, geb. Wezemaal 30-6-1852, bakker, zn. van Emmanual Elsen en Rosalie Vits.


VIIc. Simon Julien HONINCKX (zn. van VIe), geb. Korbeek-Lo 12-10-1866, beenhouwer, tr. Brussel 29-1-1890 Marie Eugénie BORREMANS, geb. Leeuw St-Pieters 12-5-1866, dr. van Martin Borremans en Jeanne Fluytelinckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Florence Henriette HONINCKX, geb. Brussel 21-4-1891, tr. Arthur SARTIAUX.
 2. Félix Jean-Baptiste HONINCKX, geb. St-Gillis 4-12-1892, overl. Adinkerke 11-6-1915.
 3. Guillaume Jean HONINCKX, geb. Brussel 11-5-1895, volgt VIIIb.


VIIIa. Arthur Francois HONINCKX (zn. van VIIa), geb. Heerdt (Dld) 8-4-1882, overl. Gaillon 19-10-1928, tr. Flore SALAüN.
Uit dit huwelijk:
 1. Claude Félix Augustin HONINCKX, geb. Courbevoie 15-6-1921, overl. 10-10-1981, tr. Denise PLANSON.


VIIIb. Guillaume Jean HONINCKX (zn. van VIIc), geb. Brussel 11-5-1895, overl. Ukkel 15-5-1948, tr. Ukkel 30-9-1919 Anna SEGERS, geb. Ukkel 25-8-1896, overl. Ukkel 5-1989, dr. van Josse Joseph Segers en Suzanne Heymans.
Uit dit huwelijk:
 1. Félix Julien HONINCKX, geb. Ukkel 30-12-1922, overl. Ukkel 5-1974, tr. Ukkel 4-8-1943 Annie Flore Alice BéRO, geb. Etterbeek 26-4-1925, overl. Ukkel 6-11-2003, dr. van Gustave Béro en Alice Jeanne Daelemans.
© 2014, K.E.J. Honings
Terug naar de homepage