Genealogie  HONIGS / HONINGS

opgemaakt op 22-4-2018 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

Aanvullingen en/of reacties worden zeer op prijs gesteld.


Naast onderstaande Honigs-en wordt te Gangelt op 3-4-1669 ook nog een huwelijk ingeschreven tussen Henricus Hönigents (Honigs) en (Elisabeth) Mechtildis Peters. Waarbij vermeld wordt dat Henricus afkomstig is uit Wassenberg.Uit dit huwelijk is een zoon bekend: Joannes Gerardus, gedoopt op 5-7-1669 te Gangelt. Een verband met onderstaande familie is niet uitgesloten, doch er is nog geen bewijs voor gevonden.
 

I. Arnold (Areth) HONIGSZ, tr. Gangelt 5-5-1661 Elsgen BRAUNSZ.

Op 8-9-1683 treedt als doophefster op: Gertrudt N.N., echtgenote van Areth Honigs. Mogelijk een tweede huwelijk van Areth, na het overlijden van Elsgen Braunsz. (huwelijk- en overlijdensregisters van Gangelt ontbreken over de periode ca. 1680 - 1730 !).

Uit dit huwelijk:

 1. Peter HONIGHS, geb. Gangelterheide, ged.(rk) Gangelt 11-2-1662, begr. Gangelt 21-3-1665.
 2. Katharina HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 6-1-1664, begr. Gangelt 25-4-1665.
 3. Petrus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 21-1-1666, volgt II.
 4. Gerardus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 14-5-1669. 
  Op 20-12-1701 wordt te Gangelt gedoopt: Bartholomeus Honingsz, zn.v. Gerardus Honingsz en Agnes N. Kan ook kind zijn van de op 5-7-1669 gedoopte Joannes Gerardus Honigs


II. Petrus HONIGS (zn. van I), geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 21-1-1666, tr. Engen PETERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONIGHS, ged. Gangelt 6-6-1686, volgt III.
 2. Elsgen HOENINGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 5-10-1687.
 3. Anna HONIGS (? HENNIS), geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 6-2-1690. Op 1-3-1701 wordt te Gangelt gedoopt: Joannes Jacobus, onwettig kind van Anna Honingsz. Als vader wordt genoemd de soldaat Laurentius Scheurwer.
 4. Paulus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 25-7-1693.


III. Joannes HONIGHS (zn. van II), ged. Gangelt 6-6-1686, overl. Gangelterheide 8-4-1735, tr.(1) Judith DERICHS.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Petrus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 23-3-1720, volgt IVa.

Joannes HONIGHS, tr.(2) Anna PETERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONIGS, ged. Gangelt 28-9-1722, verm. jong overleden.
 2. Maria Elisabeth HONIGS, ged. Gangelt 1-1-1724.
 3. Joannes Casparus HONIGS, ged. Gangelt 28-9-1726, volgt IVb.
 4. Michael HONIGS, ged. Gangelt 17-8-1729, volgt IVc.
 5. Maria Christina HONIGS, ged. Gangelt 26-12-1731, overl. Gangelt 8-1-1732.
 6. Anna Maria HONIGS, ged. Gangelt 9-5-1733, tr. Gangelt 11-11-1759 Joannes Petrus PHILIPP (PHILIPS). Wonen rond 1770 in Gillrath (Geilenkirchen), overl. kind.


IVa. Joannes Petrus HONIGS (zn. van III), geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 23-3-1720, overl. Gangelterheide 8-11-1775, tr. Gangelt 28-4-1744 Maria Elisabeth KRIJNS, geb. Stahe, ged. Gangelt 28-8-1723, overl. Gangelterheide, begr. Gangelt 14-1-1795.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Henricus HONIG, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 8-2-1745.
 2. Anna Catharina HONIGS, ged. Gangelt 27-11-1746, tr. Gangelt 24-10-1769 Christianus HOCHAUS, geb. Gangelt.
 3. Joannes (ook: Joannes Petrus) HONIGS, ged. Gangelt 20-5-1748, volgt Va.
 4. Joannes Casparus HONIGS, ged. Gangelt 15-1-1750, volgt Vb.
 5. Joannes Theodorus HONIGS, ged. Gangelt 13-10-1751, volgt Vc.
 6. Joannis Wilhelmus HONIGS, ged. Gangelt 2-3-1754, volgt Vd.
 7. Joannes Petrsu Honigs, ged. Gangelt 22-2-1757, tr Breberen 10-4-1785 Maria Elisabeth HENNES (HERMES), ged. Breberen.
  Uit dit huwelijk:
  1. Catharina Elisabeth HONINGS, geb. Langbroich, ged. Breberen 19-10-1787, overl. Waldfeucht 9-9-1852, tr. voor 1852 Johan Peter HACKEN, ged. Waldfeucht 28-6-1791, overl. Brunssum 14-12-1859, zn. van Johannes Lambertus Hacken en Maria Catharina Rademakers.
  2. Gertrud Sophia HONINGS, geb. Langbroich, ged. Breberen 31-10-1792, tr. Waldfeucht 16-2-1820 Johann Wilhelm FRöLINGS.

   

 8. Anna Barbara HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 7-10-1758, overl. Gangelt 27-2-1839, tr.(1) Gangelt 15-6-1790 Johannes Antonius HENNES, overl. Gangelt 10-1-1830, tr.(2) Gangelt 16-4-1831 Gerard Dominicus VAN EIJS, geb. Sittard ca. 1755, organist, zn. van Jacobus van Eijs en Catharina Elisabeth Schils.
 9. Joannes Michael Ludovicus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 17-6-1761.
 
IVb. Joannes Casparus HONIGS (zn. van III), ged. Gangelt 28-9-1726, overl. Gangelt 3-11-1764, tr. Gangelt 20-5-1751 Maria Agnes JANSEN, ged. Gangelt 18-7-1721, overl. Langbroich 7-4-1770, begr. Gangelt, dr. van Frans Jansen en Elisabeth Groth.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Petrus Sebastianus HONIGS, ged. Gangelt 20-1-1752, overl./begr. Gangelterheide 5/7-9-1771.
 2. Joannes Wilhelmus HONIGS, ged. Gangelt 20-4-1755, volgt Ve.


IVc. Michael HONIGS (zn. van III), ged. Gangelt 17-8-1729, overl. Gangelt 7-11-1788, tr.(1) Gangelt 11-5-1767 Anna Judith MAESSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINGS, ged. Gangelt 3-6-1767, overl. 's-Hertogenbosch 30-4-1835, tr. 's-Hertogenbosch 12-2-1772 Willem HENDRIKS, geb. 's-Hertogenbosch, begr. 's-Hertogenbosch 16-9-1809.
 2. Joannes Petrus HONIGS, ged. Gangelt 26-9-1770, overl. Gangelt 14-6-1771.
 3. Joannes Arnoldus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 14-5-1772.
 4. Anna Barbara HONIGS, ged. Gangelt 14-10-1777, volgt Vf.

Michael HONIGS, tr.(2) Gangelt 18-1-1784 Maria Gertrudis RONDEN, ged. Gangelt 9-9-1752, dr. van Christianus Ronden en Maria Margaretha Thör (Doren).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 18-6-1785.
 2. Joanna Margaretha HONIGS, ged. Gangelt 12-12-1788.


Va. Joannes (ook: Joannes Petrus) HONIGS (zn. van IVa), ged. Gangelt 20-5-1748, tr.(1) Gangelt 22-10-1768 Joanna Maria TöNESSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus HONIGHS, ged. Gangelt 30-10-1769.
 
Vb. Joannes Casparus HONIGS (zn. van IVa), ged. Gangelt 15-1-1750, landbouwer, overl. Gangelt 20-2-1821, tr.(1) Gangelt 22-4-1777 Maria Agnes WELTERS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 18-8-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Christianus HONIGS, ged. Gangelt 26-10-1778, overl. Gangelt 17-2-1783.
 2. Joannes Petrus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 22-10-1781, overl. Gangelt 24-3-1785.
 3. Anna Barbara HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 23-6-1784, overl. Gangelt 5-3-1786.
 4. Wilhelmus Joseph HONIGS, ged. Gangelt 27-3-1787.
 5. Anna Maria HONIGS, ged. Gangelt 23-5-1791, overl. Gangelt 15-4-1792.

Joannes Casparus HONIGS, tr.(2) Saeffelen 17-4-1812 Gertrudis VAN WESEL, ged. Saeffelen 12-6-1764, dr. van Wilhelmus van Wesel en Agnes Mols.


Vc. Joannes Theodorus HONIGS (zn. van IVa), ged. Gangelt 13-10-1751, overl. Gangelt 4-12-1820, tr. Gangelt 20-2-1781 Maria Helena HERMENS, ged. Gangelt 9-5-1752, overl. Gangelt 24-9-1814, dr. van Henricus Hermens en Elisabeth Limpers.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus HONIGS, ged. Gangelt 27-11-1781.
 2. Petrus Henricus HONIGS, ged. Gangelt 16-7-1783, volgt VIa.
 3. Catharina Elisabeth HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 1-10-1785, overl. Stahe 16-6-1820, tr. Gangelt 30-6-1809 Johannes Petrus BREUERS, geb. Stahe ca. 1779, overl. Stahe 16-3-1837, zn. van Conrad Breuers en Anna Maria Ingendahl.
 4. Joannis Wilhelmus HONIGS, ged. Gangelt 22-2-1789, overl. Gangelt 28-5-1791.


Vd. Joannis Wilhelmus HONIGS (zn. van IVa), ged. Gangelt 2-3-1754, tr.(1) Brunssum 28-11-1775 Maria Sibilla CREMERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONIGS, ged. Gangelt 15-8-1776, ventster, overl. Hoorn 30-5-1843, tr.(1) Brunssum 9-2-1798 (21 Pluv. VI) Joannes Henricus BRULS, ged. Brunssum 13-7-1773, venter, overl. Hoorn 3-8-1807, zn. van Anthonius Breuls en Maria Haenraetz, ondertr.(2) Hoorn 6-5-1809 Johannes Stephanus FREMEIJER, ged. Mettingen 30-12-1787, venter, overl. Hoorn 14-10-1835, zn. van Gerard Steffan Frehemeyer en Catharina Anna Adelheid Lammers.
 2. Maria Agnes HONINGS, ged. Gangelt 25-1-1778, overl. Enkhuizen 29-12-1817, tr. Hoorn 16-3-1801 Jan Hendrik SPEKMAN, geb. Neuenkirchen ca. 1774, bierbrouwer te Enkhuizen, koop, zn. van Engelbert Spekman en Margaretha Veltkamp. Jan Hendrik Spekman hertrouwt op 12-7-1818 te Enkhuizen met Henrica Luduwina Termeulen..
 3. Joanna Catharina HONIGS, ged. Gangelt 7-2-1779, overl. Hoorn 24-6-1821, tr. Hoorn 22-11-1801 Hendrik LUTZELAAR, geb. Eller (Gulik) ca. 1757, overl. Hoorn 22-10-1829.

Joannis Wilhelmus HONIGS, tr.(2) Gangelt 7-2-1782 Anna Catharina OFFERGELD, ged. Baesweiler 26-9-1751, dr. van Jacobus Offergeldt en Maria Rutzerfeldt.
Uit dit huwelijk:
 1. Hubertus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 3-5-1783, overl./begr. Gangelterheide/Gangelt 24/25-5-1783.
 2. Petrus Caspar HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 11-6-1784, overl. Gangelterheide 7-9-1787.
 3. Joannes Jacobus Ludovicus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 9-8-1785, overl. Gangelterheide 15-9-1787.
 4. Gerardus Arnoldus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 7-8-1786, overl. Gangelterheide 28-1-1787.
 5. Maria Margaretha HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 28-1-1788, overl. Gangelterheide 7-3-1789.
 6. Joannes Wilhelmus HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 22-6-1791, volgt VIb.
 7. Maria Sybilla HONIGS, ged. Gangelt 10-12-1795, overl. Gangelterheide 11-12-1795.


Ve. Joannes Wilhelmus HONIGS (zn. van IVb), ged. Gangelt 20-4-1755, overl. Gangelt 19-8-1807, tr. vermoedelijk Gangelt 19-7-1791 Maria Gertrudis ARETHS, ged. 8-4-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Petrus Antonius HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 17-4-1792, volgt VIc.
 2. Joannes Henricus Joseph HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 22-9-1793, overl. Gangelterheide 23-1-1794.
 3. Antonius Joseph HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 9-2-1795, volgt VId.
 4. Anna Barbara HONIGS, geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 26-2-1797.


Vf. Anna Barbara HONIGS (dr. van IVc), ged. Gangelt 14-10-1777, overl. Birgden 19-2-1838, .
Kind(eren):
 1. Joannis Wilhelmus HONIGS, ged. Gangelt 16-1-1798, overl. Gangelt 9-2-1798.

Anna Barbara HONIGS, tr.(1) Johan WINDELS.


VIa. Petrus Henricus HONIGS (zn. van Vc), ged. Gangelt 16-7-1783, tr. Hillensberg 8-9-1818 Anna Elisabeth DAHLMANS, ged. Hillensberg 9-4-1794, dr. van Michael Dahlmans en Elisabeth Braels.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Michael HONINGS, geb. Gangelt 6-12-1821, volgt VIIa.
 2. Anna Elisabeth HONIGS, geb. Gangelterheide 16-2-1829 (of 17-2-1829 WEVRI), tr. Gangelt 16-4-1855 Peter Joseph JACOBS, geb. Gangelt 8-5-1830, schoenmaker, zn. van Johann Jacob Jacobs en Anna Barbara Schwarz.


VIb. Joannes Wilhelmus HONIGS (zn. van Vd), geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 22-6-1791, dagloner, tr. Gangelt 9-11-1816 Gertrudis Sophia LAUMEN, dr. van Gerardus Laumen en Maria Helena Tripels.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina HONINGS, geb. Gangelt 4-12-1817, overl. Nieuwenhagen 4-9-1890, tr. Nieuwenhagen 6-12-1844 Johannes Leonardus VOOREN (VOUR), geb. Schaesberg 21-2-1789, overl. Nieuwenhagen 13-5-1863, zn. van Gerardus Vour en Anna Catharina Meens.
 2. Johann Gerard HONINGS, geb. Gangelterheide 21-10-1819, tr. Gangelt 13-10-1855 Maria Gertrudis RABBEN, geb. Höngen 18-9-1809, dr. van Karel Joseph Rabben en Maria Judith Geelen.
 3. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Gangelterheide 23-8-1821, overl. Gangelterheide 18-4-1834.
 4. Anna Barbara HONINGS, geb. Gangelterheide 17-9-1823, tr. Gangelt 12-11-1852 Franz Joseph MEVISS, geb. Gangelt 8-9-1828, zn. van Peter Joseph Meviss en Maria Mechtildis Thoenissen.
 5. Lambert Joseph HONINGS, geb. Gangelterheide 12-11-1825, dienstknecht, tr. Gangelt 27-4-1855 Anna Maria SCHEUFENS, geb. Birgden 21-3-1832 (of 31-3-1832), dr. van Peter Scheufens en Maria Sophia Mol.
 6. Arnold Joseph HONINGS, geb. Gangelt 2-3-1830, volgt VIIb.


VIc. Joannes Petrus Antonius HONIGS (zn. van Ve), geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 17-4-1792, dagloner, tr. Maria Anna NELLESSEN (NELLISSEN).
Huwelijk nog niet gevonden, bewerkingen huwelijken Gangelt over periode 1820-1840 nog niet beschikbaar. In BS veelal vermeld als Peter Anton Honings. Vermoedelijke afstamming hierna.
Uit dit huwelijk:
 1. Hermann Joseph HONINGS, geb. Gangelt 31-5-1824, volgt VIIc.
 2. Johannes Gerardus HONINGS, geb. Gangelt 19-9-1826.


VId. Antonius Joseph HONIGS (zn. van Ve), geb. Gangelterheide, ged. Gangelt 9-2-1795, schoenmaker, overl. Gangelterheide 5-5-1833, tr. Gangelt 4-10-1824 Maria Christina HOUBEN, geb. Kreuzrath ca. 1790, dr. van Johann Hubert Houben en Anna Barbara Cönen.
Nakomelingen van Anton Joseph Honings en Maria Christina Houben zijn aangevuld met gegevens uit bijlage bij e-mail van Dirk Vollmer, dd. 30-9-2015.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joseph Aloisius HONINGS, geb. Kreuzrath 10-10-1825, volgt VIId.
 2. Arnold Hubert HONINGS, geb. Kreuzrath 25-1-1827, volgt VIIe.
 3. Peter Wilhelm Joseph HONINGS, geb. Gangelt 16-5-1828, volgt VIIf.
 4. Anna Elisabeth HONINGS, geb. Gangelt 15-3-1830, overl. Gangelt 11-1-1832.
 5. Anna Barbara HONINGS, geb. Gangelt 2-9-1832, overl. Gangelt 4-9-1832.


VIIa. Petrus Michael HONINGS (zn. van VIa), geb. Gangelt 6-12-1821, tr. Nn. NN..
Uit dit huwelijk:
 1. Hubert Heinrich HONINGS, geb. 5-5-1866, volgt VIIIa.


VIIb. Arnold Joseph HONINGS (zn. van VIb), geb. Gangelt 2-3-1830, tr. Erkelenz 23-11-1855 Maria Catharina Gertrud JOPEN, dr. van Peter Gerhard Jopen en Gertrud Goerres.
Kinderen ontleend aan www.familysearch.org, behalve Gertrud Sophia (*1872) zie PR2.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria_ Alois HONINGS, geb. Erkelenz 8-9-1856.
 2. Gertrud Maria HONINGS, geb. Erkelenz 10-9-1857.
 3. Maria Catharina HONINGS, geb. Erkelenz 5-3-1859.
 4. Albert Joseph HONINGS, geb. Erkelenz 27-8-1861.
 5. Peter Leonard HONINGS, geb. Erkelenz 10-5-1864.
 6. Peter Gerhard HONINGS, geb. Erkelenz 21-10-1866.
 7. Maria Clara HONINGS, geb. Erkelenz 8-9-1869.
 8. Peter Joseph HONINGS, geb. Erkelenz 21-12-1871.
 9. Gertrud Sophia HONINGS, geb./ged.(rk) Erkelenz 19/20-12-1872, overl. Mönchengladbach 26-1-1941. ZIj heft van 24-5-1923 tot 17-9-1924 in Amsterdam gewoond. In stadsarchief is van haar een gezinskaart waarop haar naam is; Adele Gertrud Sopia Honings, geboren te Tenholt-Erlkelenz. En zij kwam uit Munchen-Gladbach, en ging daarna naar Bingen. Beroep dienstbode.


VIIc. Hermann Joseph HONINGS (zn. van VIc), geb. Gangelt 31-5-1824, tr. München Gladbach 10-11-1853 Anna Maria Sophia NEICKES, geb. Eicken 13-12-1830, dr. van Johann Heinich Neickes en Anna Barbara Genenger.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Heinrich HONINGS, geb./ged. München Gladbach 27/28-12-1854.
 2. Johann Heinrich HONINGS, geb./ged. München Gladbach 31-8/1-9-1856.
 3. August HONINGS, geb. München Gladbach 16-10-1858.
 4. Peter Heinrich HONINGS, geb. München Gladbach 9-11-1860.


VIId. Peter Joseph Aloisius HONINGS (zn. van VId), geb. Kreuzrath 10-10-1825, tr. Gangelt 16-10-1848 Bernardina DEBIEL, geb. Gangelt 18-8-1823, dr. van Johannes Franz Debiel en Magdalena Nielgens.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnold Hubert HONINGS, geb. Gangelt 24-8-1849.
 2. Maria Gertrudis HONINGS, geb. Gangelt 14-12-1850.
 3. Barbara HONINGS, geb. 19-4-1852.
 4. Maria Elisabetha HONINGS, geb. 28-3-1854.
 5. Franz Caspar (Frank) HONINGS, geb. Gangelt 9-1-1856, volgt VIIIb.
 6. Maria Christina HONINGS, geb. 4-4-1858.
 7. Maria Catharina HONINGS, geb. Gangelt 11-5-1861.
 8. Helena HONINGS, geb. Gangelt 28-1-1863.


VIIe. Arnold Hubert HONINGS (zn. van VId), geb. Kreuzrath 25-1-1827, landbouwer, tr.(1) Aphoven 23-10-1852 Maria Elisabeth HEUTZ, geb. vermoedelijk Aphoven 22-6-1827.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Katharina HONINGS, geb. Kreuzrath 26-1-1854, overl. Kreuzrath 3-12-1857.
 2. Peter Anton Josef HONINGS, geb. Kreuzrath 18-9-1855, overl. Kreuzrath 31-12-1857.

Arnold Hubert HONINGS, tr.(2) Gangelt 9-5-1859 Maria Catharina DAHLMANS, geb. Hastenrath 5-10-1834, dr. van Johann Dahlmans en Mechtildis Aretz.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Anton Joseph HONINGS, geb. Gangelt 17-4-1860, volgt VIIIc.
 2. Johann Hubert HONINGS, geb. Gangelt 14-9-1861, overl. Gangelt 19-9-1861.
 3. Gerhard Joseph HONINGS, geb. Kreuzrath 24-9-1862, overl. Kreuzrath 13-4-1948, tr. Gangelt 16-9-1892 Katharina Gertrud COENEN.
 4. Maria Christina HONINGS, geb. Gangelt 17-9-1864, overl. Gangelt 14-5-1873.
 5. Hubert HONINGS, geb. Gangelt 19-7-1866, volgt VIIId.
 6. Anna Gertrud HONINGS, geb. Gangelt 25-7-1868, tr. Gangelt 13-11-1891 Gerhard Joseph LAUMEN.
 7. Catharina Agnes HONINGS, geb. Gangelt 20-1-1871, overl. Gangelt 15-2-1888.
 8. Johann Ludwig HONINGS, geb. Gangelt 6-4-1873, overl. Gangelt 7-5-1873.
 9. Anna Maria HONINGS, geb. Gangelt 20-5-1875, tr. Gangelt 24-10-1902 Peter Anton VAN WEGBERG.
 10. Johann Gerhard HONINGS, geb. Gangelt 15-2-1880, overl. Gangelt 24-12-1895.


VIIf. Peter Wilhelm Joseph HONINGS (zn. van VId), geb. Gangelt 16-5-1828, tr. 21-11-1854 Anna Maria Franziska DREISCHOFF, geb. 13-4-1830.
Huwelijk en gegevens nageslacht ontleend aan stamboom op MyHeritage, sitebeheerder Götz Grundmeier.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Joseph HONINGS, geb. 23-6-1867, volgt VIIIe.


VIIIa. Hubert Heinrich HONINGS (zn. van VIIa), geb. 5-5-1866, tr. Catharina WIRSIG, geb. 8-3-1869.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph HONINGS.
 2. Friedrich HONINGS, geb. Köln 18-2-1901, volgt IXa.


VIIIb. Franz Caspar (Frank) HONINGS (zn. van VIId), geb. Gangelt 9-1-1856, tr.(1) Manhattan NY 16-9-1886 Augusta WILLCOMM, dr. van Ferdinand Willcomm en Mary Schledgwik.
bron: IGI www.familysearch.org
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph HONINGS, geb. ca. 7-1887, volgt IXb.
 2. Augusta HONINGS, geb. ca. 7-1889.
 3. Frances HONINGS, geb. ca. 9-1890.
 4. Harry HONINGS, geb. ca. 1-1893.

Franz Caspar (Frank) HONINGS, tr.(2) Manhattan NY 25-3-1897 Annie BURNEY, dr. van George Burney en Lizzie Cairns.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth (Lizzy) HONINGS, geb. ca. 7-1898.
 2. George HONINGS, geb. ca. 1-1900.
 3. William HONINGS, geb. 7-11-1902.
 4. Ethel HONINGS, geb. 1905.
 5. Walter T HONINGS, geb. Manhattan 6-7-1907, volgt IXc.


VIIIc. Peter Anton Joseph HONINGS (zn. van VIIe), geb. Gangelt 17-4-1860, tr. Gangelt 3-5-1889 Anna Margaretha VOSSEN, geb. Gangelt 19-6-1861, dr. van Heinrich Joseph Vossen en Maria Elisabeth Thissen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Katharina HONINGS, geb. Kreuzrath 20-7-1891, overl. Gangelt 27-3-1943, tr. Gangelt 10-11-1922 Jakob KLINKENBERG, geb. Gangelt 28-8-1895, overl. 1974, zn. van Wilhelm Klinkenberg en Maria Catharina Elisabeth Tholen.
 2. Gerhard Josef HONINGS, geb. Kreuzrath 14-4-1893, overl. Gangelt 27-3-1899.
 3. Anna Maria HONINGS, geb. Gangelt 2-12-1894, tr. Gangelt 20-4-1921 Kornelius Heinrich JüTTEN, geb. Schalbruch 31-8-1892, overl. Heinsberg 27-10-1975, zn. van Gerardus Jütten en Maria Josepha Rademacher.
 4. Christian Josef HONINGS, geb. Gangelt 12-5-1899, overl. Gangelt 30-5-1899.
 5. Anna HONINGS, geb. Gangelt 10-2-1901, overl. Heinsberg 12-2-1962, tr. Gangelt 11-5-1931 Leonard Josef RONGEN, geb. Gangelt 30-11-1898.
 6. Aloys Josef HONINGS, geb. Gangelt 21-6-1904, overl. Gangelt 29-8-1904.


VIIId. Hubert HONINGS (zn. van VIIe), geb. Gangelt 19-7-1866, overl. Gangelt 23-10-1918, tr. Gangelt 11-7-1903 Anna Maria DAHLMANS, geb. Breberen 8-5-1871, overl. Breberen 20-12-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Katharina HONINGS, geb. Kreuzrath 3-8-1904, overl. Kreuzrath 9-3-1919.
 2. Hubert Josef HONINGS, geb. Kreuzrath 15-2-1906, overl. Kreuzrath 15-3-1919.
 3. Joseph Winand HONINGS, geb. Kreuzrath 29-9-1907, overl. Kreuzrath 16-12-1913.
 4. Gerhard HONINGS, geb. Kreuzrath 24-5-1909, volgt IXd.
 5. Anna Maria HONINGS, geb. Kreuzrath 8-12-1910, overl. Geilenkirchen 27-10-1994, tr. Gangelt 17-2-1938 Heinrich Josef VON TONGELEN, geb. Gangelt 30-6-1903, overl. Aken 31-7-1968.
 6. Anna Gertrud HONINGS, geb. Kreuzrath 10-8-1914, overl. Kreuzrath 21-9-1984, tr. Gangelt 3-6-1938 Peter Josef HANSSEN, geb. Aken 26-9-1909.
 7. Gertrud HONINGS, geb. Kreuzrath 16-5-1917, overl. Juelich 7-10-1969, tr. N.N. COENEN.
 8. Johann HONINGS, geb. Kreuzrath 14-7-1912, overl. Kreuzrath 26-1-1914.


VIIIe. Wilhelm Joseph HONINGS (zn. van VIIf), geb. 23-6-1867, tr. 20-4-1894 Maria Christina HANDLE, geb. 28-2-1873, overl. 16-4-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Gertrud Maria HONINGS, geb. 21-10-1895, tr. 28-8-1927 Heinrich Martin GRUNDMEIER, geb. 27-10-1898, overl. 3-4-1992, zn. van Heinrich Anton Grundmeier en Therese Sophie Ketteler.


IXa. Friedrich HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Köln 18-2-1901, tr. Alwine Anna DREES, geb. 16-9-1911, overl. 8-3-2004.
Uit dit huwelijk:
 1. (privé) HONINGS.
 2. Gerhard Heinrich HONINGS, geb. Dortmund 7-5-1946, volgt Xa.


IXb. Joseph HONINGS (zn. van VIIIb), geb. ca. 7-1887, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Charles Frank HONINGS, geb. Manhattan NY 1924, volgt Xb.


IXc. Walter T HONINGS (zn. van VIIIb), geb. Manhattan 6-7-1907, tr. 1931 Alice SCHMIDT, geb. 8-9-1909, overl. 2-3-2010.
Geboortedatum ontleend aan ancientfaces.com.

Capital Weekly - Augusta, ME :  Alice Honings 9/8/1909- 3/2/2010 ... Alice Honings of Damariscotta Maine died Tuesday March 2nd at her home. She lived at Schooner Cove of the Miles Hospital complex. Born in Brooklyn NY September 8 1909 to Conrad and Katherine Schmidt, she was married to Walter Honings in 1931. Alice was a devoted wife and mother. She enjoyed secretarial work and was first employed by a steel company on 5th Ave in NYC. Then she moved on to work for the public school system of Westbury NY where she helped various principals before becoming the secretary for the chief psychologist of the 7 schools there. She donated her skills to help at the Episcopal churches in Queens NY and then Greenport NY. She was a "pink lady" at the Greenport hospital also.
Alice loved to entertain at her beloved Greenport home. She and Walter moved to Daytona Beach FL and Alice lived there for 20 years before moving to Maine to be closer to family. She enjoyed Maine for it's beauty and ruggedness. She was a talented painter and her artwork decorated her home. She is survived by her son Jeffrey and daughter Marylin. She enjoyed a good life of 100 years and witnessed so many events of the 20th century. She will be dearly missed. In lieu of flowers donations can be made to the Miles Home Health and Hospice organization. Alice was treated very kindly by these people. 

Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey HONINGS.
 2. Marylin HONINGS.


IXd. Gerhard HONINGS (zn. van VIIId), geb. Kreuzrath 24-5-1909, overl. Breberen 8-5-1984, tr. en tr.kerk Gangelt/Breberen 23-2-1938 Maria Katharina THOLEN, geb./ged. Broichhoven/Breberen 14/15-4-1905, overl. 19-9-1993, begr. Breberen 23-9-1993, dr. van Lambert Tholen en Maria Rosa Hauser.
Uit dit huwelijk 5 kinderen bekend.:


Xa. Gerhard Heinrich HONINGS (zn. van IXa), geb. Dortmund 7-5-1946, overl. Dortmund -Oespel 28-3-2017, tr. Inge Margarethe MüLLER.Xb. Charles Frank HONINGS (zn. van IXb), geb. Manhattan NY 1924, overl. 22-1-2018, tr. N.N..

HONINGS - Charles Frank, 94, beloved father, grandfather, friend, mentor and role model left this life on January 22 to be with his dear wife Marian. He leaves behind his sons Kenneth (Jenny) and Rob (Val), grandchildren Diana, Danielle, Robert, Mellissa, Michael and Matthew, and great-grandchildren Fariah, Matt Jr., and Max. The family will receive friends at Grant's Funeral Home, January 25, from 2-4 p.m. and 7-9:30 p.m. Church service will be held January 26, at First Presbyterian Church Babylon at 10 a.m. Burial will follow at Pinelawn Cemetery.

Uit dit huwelijk:

 1. Kenneth Charles HONINGS.
 2. Rob HONINGS.
 

Terug naar homepage