Fragmenten en losse vermeldingen 

Bij mijn onderzoekben ik ook vele vermeldingen van Honings tegengekomen die (nog) niet te plaatsen zijn. Soms zal verder onderzoek nodig zijn om deze gegevens in een der genealogieën te kunnen inpassen; of is een toevalsvondst nodig om aanvullende gegevens te verkrijgen. Aanvullingen op onderstaande gegevens zijn meer dan welkom. Dus als u meer gegevens denkt te hebben, stuurt u me dan graag een e-mail met de aanvullende gegevens.

klik hier om terug te gaan naar de beginpagina

 

Nederland:

In Rotterdam is op 4-5-1800 het huwelijk voltrokken tussen Arnoldus Hoenings, jongman uit het Gulikerland, en Anna Sensen (of Jensen) Uit dit huwelijk is een zoon Joannes Wilhelmus Honings bekend die rk gedoopt wordt op 20-5-1801 (peter en meter zijn Wilhelmus Sensen en Maria Agnes Honings).
Arnoldus overlijdt op 29-6-1803. Hij is dan 36 jaar, en stadsdiaken, wonende in de Raamstraat bij de Vest (te Rotterdam).
Waar is Arnoldus geboren, en wie zijn zijn ouders ? 

---------------------------------------------------------------

 

Z

--------------------------------------------------------------------

 

Duitsland / België

I. Johannes Henix, tr. Rheurdt 26-7-1772 Catharina Mulders.
Uit dit huwelijk:
1. Mathias Henix, ged. Rheurdt 23-4-1773, overl. St.Hubert 6-10-1830, volgt II.

II. Mathias Henix (zn. van I), ged. Rheurdt 23-4-1773, overl. St.Hubert 6-10-1830, tr. Anne Sophie Kirner (Kährnder, Kender), ged. Hüls 11-10-1776, overl. St.Hubert 4-12-1833, dr. van Wilhelm Kernder (Kinder) en Anna Catharina Zenges (Zenckes).
Uit dit huwelijk:
1. Anne Marie Henix, geb. St.Hubert 22-2-1809.
2. Peter Joann Henix, geb. St.Hubert 2-3-1804.
3. Marie Adelaid Henigs, geb. St.Hubert 8-7-1806.
4. Marie Frederique Jeanne Bernarde Henix, geb. St.Hubert 20-5-1811.
5. Jean Henri Hoenix, geb. St.Hubert 7-6-1820, overl. Luik 28-12-1859, volgt III.

III. Jean Henri Hoenix (zn. van II), geb. St.Hubert 7-6-1820, overl. Luik 28-12-1859, tr. Luik 2-8-1854 Marie Mathilde Gibbels (Göbbels), geb. Kerkrade 18-7-1830, overl. voor december 1859, dr. van Nicolas Joseph Gibbels en Marie Madeleine Reinckens.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Mathilde Hubertina Hoenix, geb. Luik 13-9-1854.

------

Marin Sybilla Hönings
* about 1630, died 1658 in Denmark, Sonderburg(Danish: Sønderborg, Als)
oo 12.10.1656 in Sonderburg to goldsmith
Christopher von Barm, * about 1620 in (?)Kiel, died about 1700 in Sonderburg.

 

Duitsland

Franciscus Honiegen (Honing, Honings, Höningen), overl. Korschenbroich 26-2-1731, tr.kerk.(rk) Korschenbroich 10-7-1689 Maria Mullers, overl. vermoedelijk Korschenbroich 1736.

Uit dit huwelijk:

 1.      Henricus Honiegen, ged.(rk) Korschenbroich 16-2-1690.

 2.      Regina Odilia Honing, ged.(rk) Korschenbroich 17-4-1691, tr.kerk.(rk) Korschenbroich 1-1-1717 Rudolph (Adolphus) Eygener, overl. vermoedelijk Korschenbroich 27-3-1725.

 3.      Henricus Wilhelmus Hönings, ged.(rk) Korschenbroich 24-3-1697.

 4.      Maria Elisabeth Höning, ged.(rk) Korschenbroich 14-2-1700, overl. Korschenbroich 28-3-1764, tr.kerk.(rk) Korschenbroich 29-11-1726 Joannes Florens, geb. ca. 1700, begr. Korschenbroich 15-4-1754.

 

 

klik hier om terug te gaan naar de beginpagina