Genealogie HONINX uit Heukelom (Be.)

opgemaakt op 27-4-2011 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

Het merendeel van de gegevens uit onderstaande genealogie is ontleend aan de aantekeningen van wijlen M.J.H. Honings, welke momenteel berusten bij het Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage. Aanvullingen en correcties graag naar bovenstaand e-mail adres.

Terug naar de Genealogie Honings HomePage


 

I. Arnoldus (Aert) HONINX, geb. ca. 1635, dorp- en borgemeester van Heukelom, overl. Herderen 20-7-1697, tr. Wilre/Vroenhoven 2-10-1661 Geertruij SCHATS, geb. vermoedelijk Riempst ca. 1629, overl. Herderen 16-3-1689, dr. van Geurt Schats en Sarah Heckelers.
Uit dit huwelijk:
 1. Lucia HONINX, ged. Herderen 20-8-1662, tr. Herderen 28-11-1697 Bartolomei VAN DEN PLAS, overl. Heukelom 29-7-1713.
 2. Wolter HONINX, ged. Herderen 30-8-1665, volgt IIa.
 3. Eustachius (Stas) HONINX, ged. Herderen 20-5-1669, volgt IIb.


IIa. Wolter HONINX (zn. van I), ged. Herderen 30-8-1665, tr.(1) Wilre/Vroenhoven 28-8-1701 Catharina SCHORENS, geb. Geleen ca. 1669, overl. Heukelom 6-10-1702.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldus HONINX, ged. Herderen 29-9-1702.

Wolter HONINX, tr.(2) Maastricht 2-9-1703 Catharina PETERS, dr. van Wiric Peters.


IIb. Eustachius (Stas) HONINX (zn. van I), ged. Herderen 20-5-1669, overl./begr. Vlijtingen 11/12-5-1725, tr. Riempst 17-1-1707 Cornelia COUVY, overl. Heukelom 6-1726.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldus HONINX, ged. Heukelom 23-3-1707, overl. voor 1727.
 2. Wiricus HONINX, ged. Heukelom 2-11-1708.
 3. Arnoldus HONINX, ged. Heukelom 15-6-1711, volgt IIIa.
 4. Jean HONINX, ged. Heukelom 20-11-1713, volgt IIIb.
 5. Johanna HONINX, overl. Wilder 30-7-1814, tr. Vroenhoven (ook te Wilder ingeschreven) 22-1-1769 Servaas (Paschasius) PLETSERS. Bij haar overlijden wordt Johanna H. vermeld als weduwe van Pascal Pletsers.


IIIa. Arnoldus HONINX (zn. van IIb), ged. Heukelom 15-6-1711, tr. Lucia VANWERTS, dr. van Petrus van Weerdt alias Peters en Joanna Machiels.
Lucia (Peters) Vanwerts wordt ook Castermans genoemd, naar haar eerste echtgenoot.
Uit dit huwelijk wellicht ook nog een zoon Johannes die met Maria Meertens (Mertens) getrouwd is.
Uit dit huwelijk:
 1. Eustachius HONINX, ged. Heukelom 4-8-1734, volgt IVa.


IVa. Eustachius HONINX (zn. van IIIa), ged. Heukelom 4-8-1734, veldbode, overl. Heukelom 14-11-1805, tr. Vroenhoven 29-4-1759 Barbara HERMANS, overl. Heukelom 28-10-1786, dr. van Michael Hermans en Christina Moors.
Uit dit huwelijk:
 1. Lucia (ook Cecilia) HONINX, ged. Heukelom 2-7-1761, tr. Heukelom 9-1-1791 Francois CILISSEN.
 2. Michael HONINX, ged. Heukelom 13-3-1764.
 3. Cornelia HONINX, ged. Heukelom 27-2-1765, ongehuwd, overl. Heukelom 23-7-1786.
 4. Michael HONINX, ged. Heukelom 7-3-1768, ongehuwd, overl. Heukelom 2-2-1788.
 5. Catharina HONINX, ged. Heukelom 13-7-1771, overl. Zichen-Zussen-Bolder 28-4-1839, tr. Zichen-Zussen-Bolder 7-6-1797 Joannes VANDERSTRAETEN, overl. Zichen 18-1-1844.


IIIb. Jean HONINX (zn. van IIb), ged. Heukelom 20-11-1713, overl. Heukelom 14-10-1790, tr. Catharina BASTIAANS, overl. Heukelom 9-2-1780, dr. van Wilhelmus Bastiaans en Helena NN..
Uit dit huwelijk:
 1. Eustachius HONINX, ged. Heukelom 13-5-1759, metselaar, overl. Burgos 2-12-1809. Eustachius (= Stas) is overleden in Spanje alwaar hij terecht is gekomen met de legers van Napoleon. Hij was bij de artillerie.
 2. Helena HONINX, ged. Heukelom 24-7-1761.
 3. Wilhelmus HONINX, ged. Heukelom 28-7-1764, volgt IVb.
 4. Joannes HONINX, ged. Heukelom 30-5-1768, volgt IVc.


IVb. Wilhelmus HONINX (zn. van IIIb), ged. Heukelom 28-7-1764, dagloner, schoenmaker(in 1795), overl. Heukelom 15-1-1836, tr. Maastricht 19-10-1788 Catharina COENEN, overl. Maastricht 13-10-1792.
Uit dit huwelijk:
 1. Balthasar (voorechtelijk kind) HONINX, ged. Maastricht 10-7-1788, ongehuwd, overl. Vroenhoven 29-12-1835.
 2. Maria Elisabeth HONINX, ged. Maastricht 17-11-1789, naaister, overl. Vroenhoven 13-2-1852, tr. Vroenhoven 1-10-1818 Wiricus DAENEN, ged. Bolder 9-7-1779, paardenknecht, overl. Vroenhoven 15-12-1850, zn. van Servaes Daenen en Margaretha Swinnen.


IVc. Joannes HONINX (zn. van IIIb), ged. Heukelom 30-5-1768, arbeider, schaapherder, overl. Zichen 17-7-1826, tr.(1) Heukelom 13-9-1795 Eva VANDERSTRAETEN, ged. Zichen 10-12-1765, overl. Zichen 10-10-1806, dr. van Everardus Vanderstraeten en Elisabeth Lenaerts.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINX, geb. Zichen-Zussen-Bolder 23-12-1795, overl. Zichen-Zussen-Bolder 18-2-1850, tr. Vroenhoven 7-9-1822 Willem WILLEMS, geb. Herderen 20-11-1796, overl. Zichen 8-1-1864.
 2. Everardus HONINGS (HONINX), geb. Heukelom 25-11-1797 (5 frim. VI), volgt V.
 3. Arnold HONINGS, geb. Heukelom 26-11-1796.
 4. Helena HONINX, ged. Zichen-Zussen-Bolder 13-10-1802, ongehuwd, overl. Zichen 17-8-1823.

Joannes HONINX, tr./tr.kerk(2) Zichen-Zussen-Bolder/Zichen 18/23-11-1807 Anna Maria BRUGGEN, geb. Wolder 1760, overl. Zichen-Zussen-Bolder 15-11-1833.


V. Everardus HONINGS (HONINX) (zn. van IVc), geb. Heukelom 25-11-1797 (5 frim. VI), sergeant Alg. Depot Landmacht, overl. Assen 17-11-1874, tr. Harderwijk 10-8-1826 Christina Jacoba TIEL, geb./ged. Den Brielle 25/26-8-1792, overl. Veenhuizen (Norg) 22-9-1849, dr. van Christoffel Tiel en Mijntje Pluijm.
In 1862 wordt Everardus vermeld zls 'zonder beroep, wonende te Veenhuizen' (bij het huwelijk van zijn dochter Eva).
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes HONINGS, geb. Harderwijk 30-3-1824.
 2. Willem HONINGS, geb. Harderwijk 15-5-1827, overl. Harderwijk 1-6-1827.
 3. Eva HONINGS, geb. Harderwijk 21-1-1831, overl. 's Gravemoer (woonde in Amsterdam) 16-3-1910, tr. Amsterdam 7-5-1862 Nicolaas Jacobus BERGHUIJS, geb. Amsterdam 28-2-1836, waskaarsenmaker, overl. Amsterdam 26-5-1907, zn. van Bernardus Jacobus Berghuijs en Magdalena Catharina Fabries.
 4. Teunis HONINGS, geb. Harderwijk 24-2-1833, overl. Norg 25-6-1866, tr. Norg 13-6-1861 Maria VAN DOTMOND KOENE, geb. Avereest 20-1-1833, overl. Assen 25-1-1922, dr. van Dirk Koene en Johanna Smits.Naar de Genealogie Honings HomePage (index.html)