Genealogie HONINCKX

opgemaakt op 11-9-2014 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

I. N. N., tr. N. N..
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINCKX, volgt IIa.
 2. Joannes HONINCKX, volgt IIb.


IIa. Petrus HONINCKX (zn. van I), tr.kerk Glabbeek 8-11-1709 Agnes SNIJDERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Gertrudis HOENINCKX, geb. Glabbeek 27-1-1711.
 2. Gertrudis HOENINCKX, geb. Glabbeek 2-11-1712.
 3. Helena HONINCKX, geb. Glabbeek 2-8-1714.
 4. Elisabeth HOENINCKX, geb. Glabbeek 30-12-1716, tr.(1) Josephus BULLEKENS, tr.(2) Petrus WIRICKX..
 5. Ermelindis HONINCKX, geb. Glabbeek 30-1-1719.
 6. Maria Christina HONINCKX, geb. Glabbeek 20-10-1721.
 7. Maria Agnes HONINCKX, geb. Glabbeek 30-12-1723.


IIb. Joannes HONINCKX (zn. van I), overl. Attenrode 21-3-1768, tr. Attenrode 12-5-1715 Elisabeth VAN GRAMBRIES ¦GRAMBERE, geb. Attenrode, ged. Attenrode 28-10-1689, overl. Attenrode 24-12-1743, dr. van Petrus Grambri en Maria Swillen.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINCKX, ged. Attenrode 28-8-1716, overl. Attenrode 13-2-1724.
 2. Joannes HONINCKX, ged. Attenrode 13-11-1718.
 3. Guillielmus HONINCKX, ged. Attenrode 9-10-1720, overl. Attenrode 15-5-1721.
 4. Franciscus HONINCKX, ged. Attenrode 18-12-1721, volgt IIIa.
 5. Petrus HONINCKX, ged. Attenrode 1-4-1724, overl. Glabbeek 16-1-1794 (of Attenrode 14-1-1794).
 6. Guillielmus HONINCKX, ged. Attenrode 29-12-1726, volgt IIIb.
 7. Arnoldus HONINCKX, ged. Attenrode 4-10-1729, volgt IIIc.
 8. Adrianus HONINCKX, ged. Attenrode 18-5-1734.


IIIa. Franciscus HONINCKX (zn. van IIb), ged. Attenrode 18-12-1721, tr. Bunsbeek 28-5-1747 Elisabeth GOIDTS (GOETS).
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONINX, geb. Bunsbeek 14-3-1749.


IIIb. Guillielmus HONINCKX (zn. van IIb), ged. Attenrode 29-12-1726, tr. Binkom 16-2-1749 Anna Maria STOCKMANS, ged. Binkom 6-10-1715, overl. Binkom 22-10-1781, dr. van Michael Stockmans en Maria van Helmont.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONINCKS, ged. Binkom 1-9-1749, volgt IVa.
 2. Barbara HONINCKX, ged. Binkom 22-3-1751.
 3. Guilelmus HONINCKS, ged. Binkom 3-10-1752, overl. Binkom 22-11-1772.
 4. Martinus HONINCKX, ged. Binkom 20-10-1754, volgt IVb.
 5. Petrus HONINCKX, ged. Binkom 23-5-1758.


IIIc. Arnoldus HONINCKX (zn. van IIb), ged. Attenrode 4-10-1729, overl. Attenrode 6-6-1797, tr. St.Joris-Winge 5-6-1759 Maria Elisabeth DURINCKX, geb. Lubbeek 3-12-1730, overl. Attenrode 16-3-1803, dr. van Joannes Durinckx en Joanna Hebs.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONINCKX, ged. Attenrode 1-1-1762 (of 4-1-1762 ?), volgt IVc.
 2. Petrus HONINCKX, ged.(rk) Attenrode 28-4-1764, volgt IVd.
 3. Henricus HONINCKX, ged. Attenrode 27-9-1767, overl. Attenrode 2-1-1776.
 4. Maria Elisabeth HONINCKX, ged. Attenrode 21-9-1769, overl. Attenrode 9-7-1816, tr. Attenrode 28-5-1797 Ludovicus VERLINDEN, geb. Attenrode.
 5. Anna Gertrudis HONINCKX, ged. Attenrode 6-2-1773. Op 23-2-1775 is een niet met naam genoemd kind van Arnoldus Honinckx en Maria Elisabeth Durinckx overleden.


IVa. Joannes HONINCKS (zn. van IIIb), ged. Binkom 1-9-1749, tr. Barbara HOEBANCX, geb. Lovenjoel ca. 1755.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina HONINCKX, ged. Binkom 7-8-1780, overl. Binkom 8-10-1781.
 2. Guilielmus HONINCKX, ged. Binkom 30-11-1781.
 3. Martinus HONINCKX, ged. Binkom 19-1-1784.
 4. Joannes Franciscus HONINCKX, ged. Binkom 16-9-1786.
 5. Barbara Maria HONINCKX, ged. Binkom 2-4-1789, volgt Va.
 6. Anna Maria HONINCKX, ged. Binkom 2-1-1792, volgt Vb.
 7. Anna Catharina HONINCKX, ged. Binkom 2-10-1795, overl. Binkom 15-11-1870, tr. Lubbeek 13-8-1822 Hendricus ICKX, geb. Lubbeek 9-11-1790, zn. van Petrus Ickx en Maria Anna Roelants.


IVb. Martinus HONINCKX (zn. van IIIb), ged. Binkom 20-10-1754, tr. Binkom 16-1-1780 Maria Elisabeth VAN WELDE, geb. Vissenaken 3-12-1743, dr. van Guilelmus van Welde en Elisabeth Peeters.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONINCKX, ged. Binkom 3-7-1785, overl. Bunsbeek 24-5-1847, tr. Binkom 18-7-1816 Franciscus VANDERMEULEN, ged. Bunsbeek 12-3-1787, overl. Bunsbeek 5-7-1867, zn. van Joannes Antonius Vandermeulen en Anna Maria Vanderlinden. Franciscus Vandermeulen hertrouwt Bunsbeek 14-5-1848 Anna Gertrudis Mattale.


IVc. Joannes HONINCKX (zn. van IIIc), ged. Attenrode 1-1-1762 (of 4-1-1762 ?), schoenmaker, overl. Attenrode 16-2-1845, tr. Attenrode 3-2-1795 Anna Maria SWILLEN, geb. Attenrode, overl. Attenrode 1-11-1818, dr. van Joannes Swillen en Elisabetha Lamant.
Uit dit huwelijk:
 1. Philippus HONINCKX, ged. Attenrode 17-7-1796, overl. Attenrode 15-2-1797.
 2. Maria Theresia HONINCKX, ged. Attenrode 29-12-1798, overl. Attenrode 14-1-1799.
 3. Maria Philippina HONINKX, geb. Attenrode 23-11-1800, tr. Attenrode-Wever 4-2-1826 Augustinus DEBROEK, geb. Neerwinden 12-1-1804, overl. Attenrode 19-4-1864, zn. van Nicolaus Debroek en Gertrudis Loyaerts.
 4. Joannes Ludovicus HONINCKX, ged. Attenrode 4-5-1805, overl. Attenrode 11-3-1837.


IVd. Petrus HONINCKX (zn. van IIIc), ged.(rk) Attenrode 28-4-1764, landbouwer, overl. Bunsbeek 4-3-1841, tr.(1) Bunsbeek 14-7-1794 Anna Maria MATTELE, ged.(rk) Bunsbeek 12-6-1771, overl. Bunsbeek 29-2-1808.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Franciscus HONINCKX, ged. Bunsbeek 26-4-1795, volgt Vc.
 2. Lucas HONINCKX, ged. Bunsbeek 9-10-1797, landbouwer, overl. Bunsbeek 22-1-1844.
 3. Ludovicus HONINCKX, ged. Bunsbeek 27-5-1800, volgt Vd.
 4. Dominicus HONINCKX, ged. Bunsbeek 13-5-1803, landbouwer, overl. Bunsbeek 12-5-1826.
 5. doodgeboren meisje HONINCKX, geb. Bunsbeek 24-12-1806.
 6. Guilielmus HONINCKX, ged. Bunsbeek 29-2-1808, overl. Bunsbeek 3-10-1808.

Petrus HONINCKX, tr.(2) Bunsbeek 4-2-1809 (of 7-2-1809) Maria Elisabeth VAN HERREWEGEN, ged. Bunsbeek 13-12-1764, overl. Bunsbeek 1-3-1846.


Va. Barbara Maria HONINCKX (dr. van IVa), ged. Binkom 2-4-1789, dagloonster, overl. Binkom 11-9-1854, .
Kind(eren):
 1. Henricus Josephus HONINGS, geb. Binkom 29-7-1825, volgt VIa.


Vb. Anna Maria HONINCKX (dr. van IVa), ged. Binkom 2-1-1792, .
Kind(eren):
 1. Francisca (Francoise) HONINCKX, geb. Binkom 12-4-1831, tr. Leuven 9-11-1865 Jean Baptiste VANBRUSSELEN, geb. Herent 22-10-1831.


Vc. Joannes Franciscus HONINCKX (zn. van IVd), ged. Bunsbeek 26-4-1795, overl. Mélin 26-10-1854, tr. Mélin 11-4-1826 Marie Catherine HAUTMONT, geb. Mélin 3-6-1791, overl. Mélin 25-10-1868, dr. van Pierre Joseph Haumont en Marie Julienne Malcorps.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Louise HONINCKX, geb. Mélin ca. 14-10-1827.
 2. Marie Joséphine HONINCKX, geb. Mélin ca. 26-9-1830, overl. Mélin ca. 17-1-1831.
 3. Pierre Joseph HONINCKX, geb. Mélin 6-6-1832, volgt VIb.


Vd. Ludovicus HONINCKX (zn. van IVd), ged. Bunsbeek 27-5-1800, landbouwer, overl. Bunsbeek 1-9-1878, tr. Bunsbeek 1-3-1838 Maria Theresia QUINTEN, ged. Bunsbeek 2-5-1808, overl. Bunsbeek 14-1-1882, dr. van Joannes Franciscus Quinten en Petronilla Sondervorst.
In maart 1858 kreeg Louis Honinckx de toelating om er een pannenbakkerij op te richten. Tot in de eerste wereldoorlog werd het bedrijf uitgebaat door Petrus Claes, hoofdonderwijzer en secretaris. De gebouwen en de karakteristieke schoorsteen werden in 1932 afgebroken. In Bunsbeek spreekt men nu nog van "de panoven", verwijzend naar het terrein tussen de Vlaasstraat en de Schoolstraat. De pannen (=dakpannen) doegen de initialen "C.B."en pannen van dit model werden zeker in Bunsbeek gelegd.(bron gemeentelijk infomagazine GlabbeKLP, mei 2010, pag. 18)
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Josephina HONINX, geb. Bunsbeek 2-9-1839, overl. Bunsbeek 9-11-1868.
 2. Maria Catharina HONINX, geb. Bunsbeek 18-7-1841, overl. Tienen 25-9-1910.
 3. Petrus Franciscus HONINCKX, geb. Bunsbeek 14-1-1843 (of 1844), landbouwer, ongehuwd, overl. Tienen 28-3-1923.
 4. Maria Melania HONINCKX, geb. Bunsbeek 8-2-1846, overl. Bunsbeek 14-2-1916, tr. Bunsbeek 13-10-1880 Petrus Johannes SMOLDERS, geb. Bunsbeek 20-2-1843, 1e schepene der gemeente, winkelier, landbouwer, overl. Bunsbeek 16-4-1906, zn. van Ludovicus Smolders en Maria Ludovica Degroot.
 5. Johannes Joseph HONINCKX, geb. Bunsbeek 11-4-1849.
 6. Felix HONINCKX, geb. Bunsbeek 17-1-1852, volgt VIc.
 7. Octavia HONINCKX, geb. Bunsbeek 13-4-1858, onderwijzeres, ongehuwd, overl. Bunsbeek 7-10-1927.


VIa. Henricus Josephus HONINGS (zn. van Va), geb. Binkom 29-7-1825, dienstbode, overl. Hoegaarden 7-7-1909, tr.(1) Kumtich 23-12-1852 Theresia VANGRAMBESEN (OF VANGRAMB, geb. Hoegaarden 9-9-1815, overl. Kumtich 23-12-1858, dr. van Philippus Vangrambesen en Anna Maria Hemeleers.
Henricus Josephus HONINGS, tr.(2) Kumtich 10-2-1859 Catharina PEETERS, geb. Willebringen 25-4-1831, overl. Hoegaarden 6-7-1896, dr. van Jean Peeters en Marie Catherine Fillet.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Thérèse HONINGS, geb. Kumtich 12-9-1862, tr. Hoegaarden 19-9-1885 Alphonse PAULUS, geb. Hoegaarden 9-12-1857, zn. van Louis Paulus en Marie Thérèse Constance Celis.
 2. Emerence HONINGS, geb. Hoegaarden 29-8-1865, tr. Hoegaarden 15-7-1893 Hubert César VANDENBEMPT, geb. Hoegaarden 17-10-1869, zn. van Auguste Vandenbempt en Rosalie Peeters.
 3. Rosalie HONINCKX, geb. Kumtich 8-2-1869, tr. Hoegaarden 25-10-1897 Augustin BUCCAUW, geb. Lille (F) 30-5-1870.
 4. Auguste Charles HONINGS, geb. Hoegaarden 22-7-1874, landbouwer, tr. Hoegaarden 3-6-1901 Marie TROOST, geb. Hoegaarden 13-9-1875, dr. van Guillaume Troost en Thérèse Tits .


VIb. Pierre Joseph HONINCKX (zn. van Vc), geb. Mélin 6-6-1832, tr. Mélin 2-6-1859 Antoinette Joseph BAJOIT, dr. van Pierre Joseph Bajoit en Marie Catherine Barette.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Zélie Josephe HONINCKX, geb. Mélin ca. 8-4-1860, overl. Mélin ca. 4-11-1863.
 2. Marie Josephe HONINCKX, geb. Mélin 3-6-1862, tr. Camille Pierre Joseph BACLENE, geb. Mélin 19-2-1875.
 3. Francois Joseph HONINCKX, geb. Mélin 3-1-1866.
 4. Marie Julie Joséphine HONINCKX (of Marie Louise Josephine ?), geb. Mélin 17-10-1868, tr. Louis Joseph FICHEFET, geb. Sombreffe 31-8-1867.
 5. Félix Marie HONINCKX, geb. Mélin ca. 16-8-1875.


VIc. Felix HONINCKX (zn. van Vd), geb. Bunsbeek 17-1-1852, onderwijzer te Schaarbeek, overl. Evere 1-8-1881, tr. Marie Charlotte CHARPENTIER, onderwijzeres te Schaarbeek.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Celestina HONINCKX, geb. Evere 22-4-1879, overl. Tienen 22-4-1951.
 2. Josephine Thérésia HONINCKX, geb. Evere, jong overleden.
 3. Felix Pierre Valentin HONINCKX, geb. Evere 29-8-1881, volgt VII.


VII. Felix Pierre Valentin HONINCKX (zn. van VIc), geb. Evere 29-8-1881, drukker, overl. Tienen 26-3-1964, tr. Anna Wilhelmina VANSTOCKSTRAETEN, geb. Antwerpen 26-6-1886, overl. Tienen 24-3-1970.
Uit dit huwelijk:
 1. Frans HONINCKX, geb. Tienen , drukker, tr. Paula STOUTHUYZEN, geb. Tienen .
 2. Jozef Octaaf Lambert Felix HONINCKX, geb. Tienen , leraar, overl. 1986, tr. Paula PEETERS, geb. Zoutleeuw 4.
 3. Jan Stanislas HONINCKX, geb. Tienen , overl. Tienen 5-6-1976, tr. Marie E.... PANSAERTS.
 4. Juliana HONINCKX, geb. Tienen , tr. Louis DRIESSEN, geb. Ranst, handelsreiziger.
Naar Genealogie Honings HomePage (startpagina)