Genealogie  HONINX

opgemaakt op 9-3-2017 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

 

Deze genealogie is opgesteld aan de hand van gegevens van wijlen de heer M.J.H. Honings te Venhorst en van de heer P. Van Hecke uit Brussel. Met aanvullingen verkregen via internet (o.a van Willy Honings en Jo Ponet) en andere bronnen. Aanvullingen en/of correcties zijn zeer welkom.

Gegevens van deze website mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk stamboomonderzoek mits er bronvermelding plaatsvindt. Als u hier iets van uw gading gevonden heeft hoor ik dat graag. En natuurlijk hoor ik ook graag over correcties en aanvullingen. Herpublicatie van (grote) gedeeltes uit dit bestand is nadrukkelijk niet toegestaan. 
 

Terug naar Genealogie Honings Home Page

 


I. Guilhelmus HONINX, zn. van Wolter Honinx en Eva Theunissen, tr. Berg 8-9-1637 Maria CAPROENS, geb. Berg 30-12-1618, overl. ca. 1683, dr. van Bartholomeus Capruyns en Maria Driesen.
De doopboeken van Membruggen vertonen een hiaat van 1653/54 tot 1660. Het is dus mogelijk dat in die periode nog een kind geboren is.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha HONINX, ged. Membruggen 20-1-1646, overl. Membruggen 1702, tr. Leonardus JACAIRS, overl. na 1702.
 2. Margareta HONINX, ged. Membruggen 12-1-1651.
 3. Guillelmus (=Willem den Alden) HONINX, ged. Membruggen 5-9-1653, volgt IIa.
 4. Bartholomeus HONINX, volgt IIb.
 5. Joannes HONINX, ged. Membruggen 6-5-1660.
 6. Andreas HONINX, ged. Membruggen 14-5-1663, volgt IIc.


IIa. Guillelmus (=Willem den Alden) HONINX (zn. van I), ged. Membruggen 5-9-1653, overl. Membruggen 18-1-1735, tr. Francisca DE VIVIER, overl. 30-4-1727.
De doopboeken van Membruggen over de periode 1676-1704 ontbreken.
Uit dit huwelijk:
 1. Eva HONINX, overl. Membruggen 12-5-1750, tr. Grote Spouwen 9-3-1697 Rutgerus JACOBS.
 2. Willem (den jongen) HONINX, volgt IIIa.
 3. Bartholomeus HONINX, volgt IIIb.


IIb. Bartholomeus HONINX (zn. van I), ondertr./tr. 's-Hertogenbosch 23-6/8-7-1674 Margaretha Goijers VAN VRIESEVEN.
Bartholomeus woont omstreeks 1688 in de Kruisstraat (bron: inkwartieringen, te vinden in Bossche encyclopedie op internet). \par Op10-5-1685 wordt een kind van Bartholomeus Honius begraven (Archief St-Jan inv.nr 279 en Oud-Stadsarchief inv.nr. 6009).
Uit dit huwelijk:
 1. Judocus HONINCX, ged. 's-Hertogenbosch 6-3-1675.
 2. Maria HONINCX, ged. 's-Hertogenbosch 16-11-1677.
 3. Wilhelmus HONINCX, ged. 's-Hertogenbosch 1-12-1680.
 4. Maria HONNICKS, ged. 's-Hertogenbosch 22-4-1685.
 5. Andrea HONINX, ged. 's-Hertogenbosch 19-10-1686, tr. Adrianus VAN RAVESTEIJN.
 6. Maria HONINX, ged. 's-Hertogenbosch 18-1-1691.
 7. Godefridus Jacobus (Honius), ged. 's-Hertogenbosch 1-5-1692
 8. Mechtildis Honinx, overl. voor november 1712, tr. 's-Hertogenbosch 25-4-1706 Hendrick Cuijpers.


IIc. Andreas HONINX (zn. van I), ged. Membruggen 14-5-1663, begr. 's-Hertogenbosch 27-10-1719, tr. 's-Hertogenbosch 9-2-1698 Gertrudis VRIESEVEN, wed. v. Reijnier van der Bende, overl. 's-Hertogenbosch 17-3-1747.
De doop van Antonius Hoeninx (Honings) is nog niet gevonden. Daarom met vraagteken, mogelijk behoort hij tot het gezin van Bartholomeus Honinx en Margareta van Vrieseven.
Uit dit huwelijk:
 1. Bartholomeus HONINGS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 2-6-1699, volgt IIIc.
 2. Godefridus HONICHS, ged. 's-Hertogenbosch 20-11-1701. Op 1-7-1704 en/of 10-7-1704 wordt een kind van Honincks / Honincx begraven. (Archief St-Jan inv.nr. 291 en Oud-Stadsarchief inv.nr. 6133).
 3. Godefridus Jacobus HONIGS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 26-7-1705, volgt IIId.
 4. Guilielmus HONINCX, ged. 's-Hertogenbosch 13-4-1712.
 5. Joannes Guilielmus HONINCX, ged. 's-Hertogenbosch 6-5-1716.
 6. ? Antonius HOENINX, geb. 's-Hertogenbosch, volgt IIIe.


IIIa. Willem (den jongen) HONINX (zn. van IIa), overl. Membruggen 17-8-1764, tr. Beatrix KELLENS, overl. Membruggen 4-10-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Guillelmus HONINX, ged. Membruggen 21-10-1704, overl. voor 1707.
 2. Paulus HONINX, ged. Membruggen 18-11-1705, overl. voor 1712.
 3. Guillelmus HONINX, ged. Membruggen 7-3-1707, volgt IVa.
 4. Elisabetha HONINX, ged. Membruggen 2-1-1709, overl. voor 1715.
 5. Everard HONINX, ged. Membruggen 25-2-1711, overl. Membruggen 13-6-1742.
 6. Paulus HONINX, ged. Membruggen 21-1-1712, overl. Membruggen 13-6-1742.
 7. Francisca HONINX, ged. Membruggen 10-3-1714, overl. Membruggen 31-1-1780, tr. Membruggen 26-7-1735 Walterus AERDEN, geb. Grote Spouwen, overl. Membruggen 21-7-1775.
 8. Elisabeth HONINX, ged. Membruggen 9-12-1715.
 9. Maria HONINX, ged. Membruggen 1-6-1717.
 10. Anna HONINX, ged. Membruggen 23-3-1719.


IIIb. Bartholomeus HONINX (zn. van IIa), overl. Genoelselderen 4-1-1750, tr. Maria PETERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Francisca HONINX, geb. Genoelselderen, overl. Genoelselderen 28-1-1776, tr. Genoelselderen 27-4-1732 Petrus NOELMANS, ged. Membruggen 10-3-1705, overl. voor 1776, zn. van Egidius Nolmans en Elisabeth Jacairs.
 2. Wilhelmus HONINX, geb. Genoelselderen, volgt IVb.
 3. Beatrix HONINX.
 4. Theodorus HONINX, ged. Genoelselderen 30-3-1719, overl. Genoelselderen 1719.
 5. Andreas HONINX, ged. Genoelselderen 31-12-1721, volgt IVc.


IIIc. Bartholomeus HONINGS (zn. van IIc), ged.(rk) 's-Hertogenbosch 2-6-1699, begr. 's-Hertogenbosch 1-6-1733, tr. 's-Hertogenbosch 31-10-1723 Woutera VAN ROSMALEN, ged. Engelen 17-9-1696, dr. van Balthazar Lambertus van Rosmaelen en Maria Joannes van Meulecom.
Woutera van Rosmalen hertrouwt 's-Hertogenbosch 20-2-1735 Hendrik Berrix, jm, geb. Someren.
Op 31-7-1728, 4-10-1735, 5-11-1738 en 20-12-1738 worden kinderen van Honings begraven.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINGS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 28-4-1724.
 2. Josina HONIUS, ged. 's-Hertogenbosch 26-3-1727.
 3. Maria HONINGS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 30-3-1729.
 4. Guilelma HONINGS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 8-3-1731.
 5. Andreas HONINGS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 2-12-1732.


IIId. Godefridus Jacobus HONIGS (zn. van IIc), ged.(rk) 's-Hertogenbosch 26-7-1705, overl. voor 6-1746, tr. 's-Hertogenbosch 20-2-1735 Margaretha SASSEN.
Margareta Sassen hertrouwt 's-Hertogenbosch 26-6-1746 Arnoldus Hoijmans, jm, geb. Hasselt , Lande van Luyk.
Uit dit huwelijk:
 1. Andreas (Antonij) HONINCKS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 2-5-1736, volgt IVd.
 2. Maria Margarita HONINCX, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 31-8-1737.
 3. Nicolaus HONINCKS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 25-10-1738.


IIIe. ? Antonius HOENINX (zn. van IIc), geb. 's-Hertogenbosch, ondertr. 's-Hertogenbosch 18-6-1735 Anthonia MOREL, geb. 's-Hertogenbosch.
Bij zijn huwelijk was Anthony Hoeninx soldaat in het regiment van brigadier Caris in de compagnie van kapitein Winkhuijsen, in garnizoen te Venlo. Ondertrouw ook vermeld in Nederlands Hervormde gemeente te Venlo. \par
Uit dit huwelijk:
 1. Dorothea Maria HONINCKS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 29-7-1736.
 2. Joannes Gerardus HUNINGKX, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 6-10-1743.


IVa. Guillelmus HONINX (zn. van IIIa), ged. Membruggen 7-3-1707, overl./begr. Membruggen 10/12-7-1793, tr. Membruggen 16-2-1730 Joanna BRUYNINX, geb. Membruggen 4-12-1701, overl. Membruggen 30-1-1783.
Uit dit huwelijk:
 1. Guillelmus (later: Wilhelmus) HONINX, ged. Membruggen 22-9-1730, volgt Va.
 2. Henricus HONINX, ged. Membruggen 22-3-1732, volgt Vb.
 3. Johannes HONINX, ged. Membruggen 10-11-1733, volgt Vc.
 4. Beatrix HONINX, ged. Membruggen 13-11-1735, overl. Gors Opleeuw 13-1-1762, tr. Gors Opleeuw 28-5-1749 Joannis LONTINGS, geb. Gors Opleeuw 25-3-1722, overl. Gors Opleeuw 15-4-1758, zn. van Joannes Lontings en Maria Vijgen.
 5. Paulus HONINX, ged. Membruggen 5-4-1738.


IVb. Wilhelmus HONINX (zn. van IIIb), geb. Genoelselderen, overl. Genoelselderen 1-10-1785, tr. Membruggen 26-7-1740 Ida PEUSEN (PEUSSEN), geb. Membruggen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINX, ged. Genoelselderen 5-10-1741, overl. Genoelselderen 1741.
 2. Joannes HONINX, ged. Genoelselderen 24-10-1742, volgt Vd.
 3. Maria HONINX, ged. Genoelselderen 8-6-1745, overl. Genoelselderen 7-6-1795.
 4. Paschasius HONINX, ged. Genoelselderen 1-11-1749, overl. Genoelselderen 28-6-1767 (of 25-6-1767, zie internetsite reggersjans).
 5. Beatrix HONINX, ged. Genoelselderen 1-11-1752, overl. Genoelselderen 1756.
 6. Catharina HONINX, ged. Genoelselderen 28-1-1754, overl. Genoelselderen 20-8-1789.
 7. Beatrix HONINX, geb. Genoelselderen 17-9-1756, ged. Genoelselderen 19-9-1756 (of 1755 ?), volgt Ve.
 8. Ida HONINX, ged. Genoelselderen 10-11-1759, tr. Genoelselderen 15-1-1786 Nicolaus MELAR, geb. Mal.


IVc. Andreas HONINX (zn. van IIIb), ged. Genoelselderen 31-12-1721, overl. Tongeren 30-11-1780, tr. Tongeren 14-1-1755 Maria Elisabeth FASTRé.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Barbara HONINX, ged. Tongeren 4-12-1755, overl. Tongeren 20-1-1847, tr. Willem LIBOTTE, overl. voor 20-1-1847.
 2. Egidius Adamus HONINX, ged. Tongeren 13-12-1757, volgt Vf.
 3. Bartholomeus HONINX, ged. Tongeren 27-5-1759, volgt Vg.
 4. Maria Catharina HONINX, ged. Tongeren 16-6-1761.
 5. Wilhelmus HONINX, ged. Tongeren 27-1-1763.
 6. Anna Maria HONINX, ged. Tongeren 29-2-1764, tr. Tongeren 4-3-1791 Joannes CROSECK, ged. Maastricht St.-Niklaas.
 7. Anna Mechtildis HONINX, ged. Tongeren 30-4-1765.
 8. Jacobus Andreas HONINX, ged. Tongeren 22-11-1766.
 9. Guillelmus HONINX, ged. Tongeren 19-6-1768.
 10. Maria Catharina Helena HONINX, ged. Tongeren 2-7-1769, ongehuwd, overl. Tongeren 17-5-1850.


IVd. Andreas (Antonij) HONINCKS (zn. van IIId), ged.(rk) 's-Hertogenbosch 2-5-1736, zadelmaker, begr. 's-Hertogenbosch 22-2-1797, tr. 's-Hertogenbosch 8-6-1766 Margarita VAN HERNE, geb. ca. 1742, begr. 's-Hertogenbosch 18-4-1787.
Op 21-7-1743 wordt in 's-Hertogenbosch gedoopt: Anna Margarita van Herne, dochter van Jacobus van Herne en Catharina van Loon.
Andries HONINGS en Anna Margaretha van HERNE, te 's-Hertogenbosch laten testament maken, Notarissen DenBosch, 10.05.1778 | N 3329 | f 95
Uit dit huwelijk:
 1. Godefridus Jacobus HONINGS, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 17-3-1767.
 2. Clasina HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 17-12-1768, overl. Vrijenban (Delft) 14-10-1847, tr. Bergen op Zoom 18-11-1795 Dirk KEIJSER, geb. Nijmegen 29-10-1772, kapitein der artillerie, overl. Bergen op Zoom 4-1-1830.
 3. Jacobus HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 21-1-1771. 16-2-1771 begraven een kind van Andries Honings (Oud-Stadsarchief, inv.nr 6196).
 4. Gertrudis HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 3-6-1772, overl. Asten 26-1-1850.
 5. Maria Anna HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 2-12-1774, naaister, overl. Vught 4-2-1822.
 6. Anna Margarita HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 27-2-1777, overl. 's-Hertogenbosch 15-7-1824, tr.(1) Vlijmen 5-7-1798 Johannes Petrus NUIJ, geb. Maastricht, overl. 23-11-1812. Op 16-3-1808 is te Groningen - Carolieweg rk gedoopt Cornelius Theodorus, zoon van Johannes Nuij en Joanna Honings. Getuige Theodorus Keiser. \par Johannes Petrus Nuij is op 23-11-1812 omgekomen in Wit-Rusland. Hij vocht bij het 9e regiment artillerie van linie, 7e compagnie. Bron: verklaring bij huwelijkse bijlagen Geertruidenberg 1818, huwelijk Gerardus Rooms x Anna Margarita Honings. Anna Margarita Honings, tr.(2) Geertruidenberg 17-6-1818 Gerardus ROOMS, ged. Antwerpen (parochie St.George) 4-6-1753, schoenmaker, zn. van Johannes Baptista Rooms en Elisabeth Disteldonck.
  Gerardus Rooms was eerder gehuwd met Johanna van den Bergh, geboren ca. 1777 Middelburg prov. Zuid-Holland, en overleden 's-Hertogenbosch 14-1-1817.
 7. Maria HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 14-5-1778, begr. 's-Hertogenbosch 4-8-1778.
 8. Godefridus Jacobus HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 20-9-1779, overl. Vught 19-10-1841, tr. Vught 3-5-1812 Helena Smits, geb. Wanssum 28-12-1772, d.v. Petrus Smits en Petronella Reinckens.. 
  In Vught aangifte overlijden van Godefridus Honings, zonder beroep, 60 jaar, ouders onbekend. Aangifte gedaan door twee veldwachters.
 9. Johannes Daniel HONINGS, ged. 's-Hertogenbosch 19-10-1781. 27-11-1781 begraven kind van Honings (oud-Stadsarchief, inv.nr. 6206).


Va. Guillelmus (later: Wilhelmus) HONINX (zn. van IVa), ged. Membruggen 22-9-1730, overl. Membruggen 17-8-1764, tr. Membruggen 15-11-1759 Anna THIJS, ged. Membruggen 15-11-1732, overl. Membruggen 10-2-1801, dr. van Wijnandus Thijs en Margaretha Vanhaeren.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus HONINX, ged. Membruggen 1-8-1760, volgt VIa.
 2. Margareta HONINX, ged. Membruggen 28-5-1763.


Vb. Henricus HONINX (zn. van IVa), ged. Membruggen 22-3-1732, dagloner, overl. Membruggen 1-7-1809, tr. Membruggen 25-1-1752 Elisabeth VONCKEN, geb./ged. Membruggen 12/13-3-1725, overl. Membruggen 29-4-1798, dr. van Lambert Voncken en Maria Pellaers.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus HONINX, ged. Membruggen 23-4-1752, overl. voor 1755.
 2. Lambertus HONINX, ged. Membruggen 20-12-1753, volgt VIb.
 3. Wilhelmus HONINX, ged. Membruggen 31-10-1755, volgt VIc.
 4. Maria HONINX, ged. Membruggen 15-4-1759, overl. Tongeren 23-9-1827, tr. Tongeren 16-2-1795 Pieter REYNARTS, geb. Tongeren 20-7-1771, overl. na 23-9-1827.
 5. Joanna HONINX, ged. Membruggen 13-2-1762.
 6. Elisabeth HONINX, ged. Membruggen 15-11-1765, overl. Membruggen 14-2-1833.
 7. Beatrix HONINX, ged. Membruggen 4-4-1769.


Vc. Johannes HONINX (zn. van IVa), ged. Membruggen 10-11-1733, overl. Membruggen 14-1-1794, tr. Membruggen 4-3-1764 Maria PELLAERS, overl. Membruggen 20-11-1793.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna HONINX, ged. Membruggen 13-11-1764.
 2. Mathijs HONINX, ged. Membruggen 19-1-1767, volgt VId.
 3. Maria HONINX, ged. Membruggen 22-10-1768, overl./begr. Membruggen 24/25-10-1814, tr.kerk Membruggen 30-5-1799 Mathias FESTIENS, geb. Membruggen.
 4. Paschalis Hubertus HONINX, geb. Membruggen 18-4-1772 (of 19-4-1772), overl. Membruggen 20-9-1793.
 5. Catharina HONINX, geb. en ged. Membruggen 24-7-1775, overl. Grote Spouwen 5-10-1846, tr.kerk Grote Spouwen 6-7-1794 Ludovicus LOYEN (LOEYEN), geb. Grote Spouwen ca. 1769, overl. na 5-10-1846.
 6. Marcus HONINX, ged. Membruggen 25-4-1780, volgt VIe.
 7. Joannes HONINX, ged. Membruggen 21-9-1786, overl. Membruggen 22-10-1786.


Vd. Joannes HONINX (zn. van IVb), ged. Genoelselderen 24-10-1742, veldwachter, overl. Genoelselderen 2-4-1814, tr. Genoelselderen 24-4-1775 Catharina MILIS(SEN), ged. Opheers, overl. na 2-4-1814.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus HONINX, ged. Genoelselderen 17-12-1777.
 2. Maria Ida HONINX, ged. Genoelselderen 2-7-1779.


Ve. Beatrix HONINX (dr. van IVb), geb. Genoelselderen 17-9-1756, ged. Genoelselderen 19-9-1756 (of 1755 ?), overl. Herderen 28-10-1820, .
Kind(eren):
 1. Maria HONINX, ged. Genoelselderen 10-1-1783, overl. Genoelselderen 1783.

Beatrix HONINX, tr.(1) Genoelselderen 20-5-1792 Arnoldus THYS (TIJSSEN), geb. Rijkhoven.
Beatrix HONINX, tr.(2) Herderen 17-4-1806 Leonard REYNDERS.


Vf. Egidius Adamus HONINX (zn. van IVc), ged. Tongeren 13-12-1757, tr. Tongeren Anna Mechtildis BAUSMANS, ged. Tongeren 11-11-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Andreas Antonius HONINX, ged. Tongeren 19-7-1791, leerling apotheker (ca. 1810).


Vg. Bartholomeus HONINX (zn. van IVc), ged. Tongeren 27-5-1759, overl. voor 24-11-1813, tr. Tongeren 13-6-1784 Maria DAENEN, ged. Tongeren 1756, overl. na 24-11-1813.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth HONINX, ged. Tongeren 19-6-1784.
 2. Lambertus HONINX, ged. Tongeren 22-5-1787, volgt VIf.
 3. Andreas HONINX, ged. Tongeren 14-12-1789.
 4. Maria Ida HONINX, ged. Tongeren 2-2-1791, overl. Tongeren 11-1-1841, tr. Tongeren 24-11-1813 Antoon PITERSHEM, ged. Tongeren 7-9-1782, schoenmaker, overl. na 11-1-1841, zn. van Hubert Pitershem en Maria Gertrudis Vandervelten (?).
 5. Maria Catharina HONINX, ged. Tongeren 30-6-1794.


VIa. Wilhelmus HONINX (zn. van Va), ged. Membruggen 1-8-1760, overl. Membruggen 9-4-1834, tr. Membruggen 21-2-1792 Maria DAENEN, ged. Membruggen 31-8-1769, overl. Membruggen 25-10-1850.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna HONINX, ged. Membruggen 7-12-1793, overl. Grote Spouwen 4-6-1835, tr. Membruggen 11-8-1815 Joannes MERCKEN, overl. Grote Spouwen 6-10-1839.
 2. Joannes HONINX, ged. Membruggen 5-11-1796, landbouwer, overl. Membruggen 29-7-1850.
 3. Christina HONINX, ged. Membruggen 14-3-1801, overl. Membruggen 29-7-1844, tr. Membruggen 4-11-1821 Wilhelmus DAENEN, overl. Membruggen voor 29-7-1844.
 4. Jeanne (Joanna) HONINX, geb. Membruggen 5-3-1808, overl. Maastricht 29-12-1880, tr.(1) Membruggen 29-7-1848 Jan MARTENS, geb. Membruggen 17-7-1808, overl. Membruggen 5-4-1849, zn. van Jan Martens en Cornelia Gerits, tr.(2) Membruggen 6-3-1850 Nicolaes HARDY, geb. Membruggen 16-11-1806, zn. van Thewis Hardy en Anna Bruninx, tr.(3) Maastricht 23-10-1855 Jean Mathieu MANDERVELDT, geb. Mechelen, zn. van Jean Mathieu Manderveldt en Cornelia Linssen.
 5. doodgeboren kind HONINX, geb. Membruggen 24-2-1811.
 6. Hubert Chrétien HONINX, geb. Membruggen 11-12-1812, landbouwer, overl. Membruggen 1-10-1850.
 7. Catharina HONINX, geb. ca. 1816, overl. Membruggen 16-12-1831.
 8. Maria HONINX, geb. Membruggen 10-4-1817.


VIb. Lambertus HONINX (zn. van Vb), ged. Membruggen 20-12-1753, overl. Grote Spouwen 6-10-1813, tr. Grote Spouwen 1-10-1775 Catharina GEUTEN, geb. Grote Spouwen 30-11-1749, overl. Grote Spouwen ca. 1805, dr. van Antonius Geuten en Catharina Bosch.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus HONINX, geb. en ged. Grote Spouwen 7-11-1775, overl. Grote Spouwen 4-4-1776.
 2. Antonius HONINX, ged. Grote Spouwen 14-1-1777, overl. Grote Spouwen 15-1-1777.
 3. Elisabeth HONINX, geb. en ged. Grote Spouwen 12-5-1778, overl. Grote Spouwen 11-7-1783.
 4. Joannes (Jan) HONINX, ged. Grote Spouwen 7-12-1780, volgt VIIa.
 5. Joanna HONINX, ged. Grote Spouwen 14-10-1782, overl. Grote Spouwen 16-7-1783.
 6. Henricus HONINX, ged. Grote Spouwen 30-4-1784, volgt VIIb.
 7. Antonius HONINX, ged. Grote Spouwen 12-1-1786.
 8. Elisabeth HONINX, ged. Grote Spouwen 27-12-1787, overl. Grote Spouwen 8-5-1834, tr./tr.kerk(1) Grote Spouwen 6/11-2-1811 Odulphus (Odulphe) PLAISTERS, geb. Grote Spouwen ca. 1789, zn. van Godefroid Plaisters en Elisabeth Olefs, tr.(2) Adolphus OLEFS, overl. voor 8-5-1834.
 9. Bartholomeus HONINX, ged. Grote Spouwen 16-1-1790, overl. Grote Spouwen 15-2-1793.
 10. Maria HONINX, ged. Grote Spouwen 23-3-1792, overl. Grote Spouwen 29-12-1862, tr. Grote Spouwen 26-5-1821 Paulus MARTENS, geb. Grote Spouwen 9-9-1796, overl. na 29-12-1862, zn. van Martinus Martens en Catharina Schols.


VIc. Wilhelmus HONINX (zn. van Vb), ged. Membruggen 31-10-1755, dagloner, ackerman, overl. Membruggen 28-2-1828, tr. Membruggen 10-9-1785 Catharina THEUNISSEN, ged. Veldwezelt 3-6-1753, overl. Membruggen 3-6-1823, dr. van Gerardus Theunissen en Helena Bastiaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HONINX, ged. Membruggen 20-3-1786, overl. Membruggen 20-3-1788.
 2. Helena HONINX, ged. Membruggen 5-4-1789, overl. Zichen-Zussen-Bolder 27-11-1875, tr. Zichen-Zussen-Bolder 23-4-1829 Aegidius HAESEN.
 3. Elisabeth HONINX, ged. Membruggen 9-2-1793, overl. Membruggen 28-11-1858, tr./tr.kerk Membruggen 1-4/30-3-1818 Johannes NOELMANS, geb. Herderen ca. 1793, overl. na 1858.


VId. Mathijs HONINX (zn. van Vc), ged. Membruggen 19-1-1767, handwerker, wever, overl. Membruggen 7-7-1844, tr.(1) Membruggen 3-11-1798 Elisabeth LOYEN, geb. Grote Spouwen, overl. Membruggen 4-5-1802.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINX, ged. Membruggen 10-6-1799, volgt VIIc.
 2. Renerus HONINX, ged. Membruggen 4-11-1800, overl. Membruggen 19-12-1800.
 3. Joanna HONINX, ged. Membruggen 25-3-1802, overl. Grote Spouwen 3-11-1846, tr. Grote Spouwen 22-4-1843 Frans CUENEN, geb. Grote Spouwen 22-9-1808, strodekker, overl. voor 4-11-1846, zn. van Jan Cuenen en Maria Cuypers.

Mathijs HONINX, tr.kerk(2) Membruggen 31-10-1808 Anna Catharina VONCKEN, geb. Membruggen 19-1-1782, overl. Membruggen 29-9-1844, dr. van Winand Voncken en Ida Thys.
Het wettelijk huwelijk van Mathijs Honinx en Anna Catharina Voncken vond pas vele jaren na hun kerkelijk huwelijk plaats: namelijk op 29-4-1837 te Membruggen, waarbij hun 5 levende kinderen gewettigd werden.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan HONINX, geb. Membruggen 25-3-1809, volgt VIId.
 2. Ida HONINX, geb. Membruggen 24-3-1811, overl. Membruggen 27-1-1881, tr. Membruggen 10-7-1837 Hendrik MARTENS, geb. Membruggen ca. 1800, overl. voor 1881, zn. van Leonard Martens en Joanna Nulens.
 3. Mathias HONINX, geb. Membruggen 10-11-1813.
 4. Catharina HONINX, geb. Membruggen 27-4-1815, overl. Riksingen 25-3-1846, tr. Membruggen 14-2-1838 Thomas MOENS, geb. Riksingen 27-12-1811, zn. van Maria Anna Moens. Thomas Moens was eerder gehuwd met Anne Elisabeth Morrhey, en later met Anna Catharina Rochus (zie DVD Progen Limburg 2016).
 5. Maria HONINX, geb. Membruggen 12-9-1818, overl. Millen 2-3-1891, tr. Millen 6-4-1850 Joannes Baptista LIESENS, geb. Millen 17-1-1820, overl. voor 2-3-1891.
 6. Mathias HONINX, geb. Membruggen 20-4-1822, overl. Membruggen 25-7-1822.
 7. Willem HONINX (Guillaume), geb. Membruggen 8-7-1827, volgt VIIe.


VIe. Marcus HONINX (zn. van Vc), ged. Membruggen 25-4-1780, landbouwer, schoenmaker, overl. Membruggen 15-10-1864, tr.kerk Membruggen 29-4-1804 Christina FESTIENS, geb. Hoeselt ca. 1782, overl. Membruggen 7-2-1864, dr. van Tilman Festiens en Christina Beelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINX, geb. Membruggen 8-11-1805.
 2. Tilman HONINX, geb. Membruggen 24-5-1807, handwerker, ongehuwd, overl. Membruggen 6-12-1859.
 3. Maria HONINX, geb. Membruggen 16-1-1810, ongehuwd, overl. 's-Herenelderen 5-4-1877.
 4. Maria Catharina HONINX, geb. Membruggen 28-12-1812, volgt VIIf.
 5. Jan HONINX, geb. Membruggen 29-10-1815, volgt VIIg.
 6. Ida HONINX, geb. Membruggen 21-7-1818, volgt VIIh.
 7. Willem HONINX, geb. Membruggen 18-1-1821.
 8. Nicolaes HONINX, geb. Membruggen 20-6-1823, volgt VIIi.
 9. Mathijs HONINX, geb. Membruggen 10-12-1825, overl. Membruggen 13-12-1839.
 10. Daniel HONINX, geb. Membruggen 11-5-1829, volgt VIIj.


VIf. Lambertus HONINX (zn. van Vg), ged. Tongeren 22-5-1787, kleermaker, overl. Tongeren 5-4-1861, tr. Villé 8-6-1814 Maria Therezia RIEFFEL (REFEL), geb. Viller-sur-Thur ca. 1792, overl. Tongeren 4-2-1872, dr. van Andreas Refel en Margaretha Schumacker.
Uit dit huwelijk:
 1. Lambert HONINX, geb. Viller-sur-Thur ca. 1814, kleermaker, hospitalier, overl. Tongeren 25-1-1882.
 2. Bartholomeus Antonius HONINX, geb. Tongeren 18-12-1816, volgt VIIk.
 3. Jean HONINX, geb. Tongeren 17-7-1819, overl. Tongeren 23-7-1819.
 4. Helena HONINX, geb. Tongeren 4-10-1820, overl. Tongeren 12-10-1820.
 5. Margaretha HONINX, geb. Tongeren 16-9-1821, ongehuwd, overl. Tongeren 11-5-1865.
 6. Jozef HONINX, geb. Tongeren 27-6-1829, overl. Tongeren 31-3-1847.
 7. Lodewijk Egidius HONINX, geb. Tongeren 31-8-1831, ongehuwd, overl. Tongeren 24-8-1856.


VIIa. Joannes (Jan) HONINX (zn. van VIb), ged. Grote Spouwen 7-12-1780, landbouwer, overl. Grote Spouwen 10-10-1863, tr. Grote Spouwen 22-5-1814 Anna HAYDON, geb. Grote Spouwen ca. 1788, overl. Grote Spouwen 1-10-1873, dr. van Franciscus Haydon en Christina Meyers.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINX, geb. Grote Spouwen 15-3-1816, overl. Grote Spouwen 1-9-1838.
 2. François (Frans, Franciscus) HONINX, geb. Grote Spouwen 5-3-1819, volgt VIIIa.
 3. Lambertus HONINX, geb. Grote Spouwen 23-2-1821, overl. Grote Spouwen 2-12-1886.
 4. Christina HONINX, geb. Grote Spouwen 21-2-1823, overl. Grote Spouwen 2-4-1830.
 5. Elisabeth HONINX, geb. Grote Spouwen 25-2-1825, overl. Grote Spouwen 26-5-1829.
 6. Pieter HONINX, geb. Grote Spouwen 5-3-1827, volgt VIIIb.
 7. Elisabeth HONINX, geb. Grote Spouwen 3-6-1829, overl. Grote Spouwen 27-9-1829.


VIIb. Henricus HONINX (zn. van VIb), ged. Grote Spouwen 30-4-1784, overl. Bilzen 14-12-1842, tr.(1) Bilzen 2-10-1813 Anna SCHOUBS (OF SCHOEFS), geb. Bilzen 24-9-1786, overl. Bilzen ca. 27-10-1819, dr. van Joannes Schoufs en Catharina Steijls.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINX, geb. Heesveld-Bilzen 31-3-1814, overl. Heesveld-Bilzen 18-7-1838.
 2. Jean HONINX, geb. Bilzen 10-9-1815, overl. Bilzen 4-12-1818.
 3. Elisabetha HONINX, overl. Bilzen 25-3-1820.

Henricus HONINX, tr.(2) Bilzen (of Hoesselt ? zie DVD Progen gg Limburg 2013) 5-4-1824 Margareta MOESEN, geb. Hoeselt ca. 1797, overl. Bilzen 20-8-1870, dr. van Gerardus Moesen en Maria Elisabeth Wijskop.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth HONINX, geb. 6-1-1824, tr. Egidius JOKEN.
 2. Lambert Martinus HONINGS, geb. Bilzen 11-11-1825, volgt VIIIc.
 3. Gerardus HONINGS, geb. Bilzen 31-5-1828, overl. Bilzen 4-5-1829.
 4. doodgeboren kind HONINGS, geb. Bilzen 20-3-1830, overl. 20-3-1830.
 5. Anna Maria HONINGS, geb. Bilzen 25-6-1831, overl. Bilzen 30-10-1833.
 6. Anna Maria HONINGS, geb. Bilzen 28-3-1834, overl. Bilzen 26-11-1835.
 7. Henricus HONINGS, geb. Bilzen 27-2-1837, volgt VIIId.
 8. Gerard HONINGS, geb. Bilzen 7-10-1839, volgt VIIIe.


VIIc. Maria HONINX (dr. van VId), ged. Membruggen 10-6-1799, overl. Henis 12-12-1868, .
Kind(eren):
 1. Elisabeth HONINX, geb. Membruggen 27-3-1832, overl. Tongeren 16-3-1897, tr. Henis 29-10-1856 Martinus TIMMERMANS, geb. Tongeren 8-7-1828.

Maria HONINX, tr.(1) Henis 24-7-1844 Willem MENTIOR, geb. Henis 14-10-1822, schepen, landbouwer, overl. Henis 15-8-1856, zn. van Joannes Mentior en Anna Maria Gielen.


VIId. Jan HONINX (zn. van VId), geb. Membruggen 25-3-1809, overl. Membruggen 10-3-1862, tr. Waltwilder 27-6-1838 Anna CLAESEN, geb. Bilzen ca. 1813, overl. Membruggen 16-7-1860, dr. van Jacobus Claesen en Ida Noraille.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina HONINX, geb. Waltwilder 15-5-1838, overl. Grote Spouwen 16-5-1895, tr.(1) Membruggen 16-4-1863 Nicolas MARTENS, geb. Grote Spouwen 17-6-1806, zn. van Leonard Martens en Maria Daenen, tr.(2) Grote Spouwen 30-7-1864 Hubertus PLESSERS, geb. Grote Spouwen 1-10-1828, overl. na 16-5-1895.
 2. Ida HONINX, geb. Membruggen 13-2-1840, overl. Membruggen 4-11-1843.
 3. Maria HONINX, geb. Membruggen 12-11-1842, overl. Membruggen 19-1-1858 (of 19-4-1858).
 4. doodgeboren jongetje HONINX, geb. Membruggen 4-3-1845.
 5. Ida HONINX, geb. Membruggen 16-3-1846, overl. Membruggen 4-3-1859.
 6. Anna HONINX, geb. Membruggen 29-5-1849, volgt VIIIf.
 7. Mathijs HONINX, geb. Membruggen 2-10-1851, overl. Membruggen 26-10-1851.
 8. Elisabeth HONINX, geb. Membruggen 28-3-1853.


VIIe. Willem HONINX (Guillaume) (zn. van VId), geb. Membruggen 8-7-1827, landbouwer, overl. Glain 29-5-1893, tr. Anne Marie CARABIN, geb. 1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Mathieu HONINX, geb. Luik 29-10-1854, volgt VIIIg.
 2. doodgeboren meisje HONINX, geb. Luik 31-8-1857, overl. Luik 31-8-1857.
 3. Marie Josephe HONINX, geb. Luik 6-10-1858, overl. Luik 27-6-1938, tr. Glain 15-3-1883 Nicolas Joseph Jean BURY, geb. Ans-et-Glain 4-4-1859, zn. van Nicolas Remi Jean Joseph Bury en Marie Josephine Desoiron.
 4. Jean Joseph Henri HONINX, geb. Luik 28-10-1860, landbouwer, tr. Luik 31-12-1881 Elisabeth PONNETTE, geb. Luik 18-8-1848, dr. van Pierre Jean Ponnette en Petronille Van Demoesdyck.
 5. Henriette Marie HONINX, geb. Luik 7-2-1863.
 6. Marie Catherine HONINX, geb. Luik 7-4-1865.
 7. Marie Ida HONINX, geb. Luik 31-10-1867.
 8. Dieudonnée Marie Louise HONINX, geb. Luik 13-2-1871.


VIIf. Maria Catharina HONINX (dr. van VIe), geb. Membruggen 28-12-1812, overl. Boirs ca. 22-5-1872, .
Kind(eren):
 1. Bertina Rozerin (Rosalia) HONINX, geb. Membruggen 8-6-1837, overl. Genoelselderen 25-5-1895, tr. Genoelselderen 1-5-1878 Josephus MEERS, geb. Genoelselderen 14-11-1821, landbouwer, overl. Genoelselderen 4-5-1901, zn. van Edmondus Meers en Ida Meers. Josephus Meers was eerder (op 12-9-1849 te Genoelselderen) gehuwd met Catharina Ghijsen, geb. Geneoelselderen 5-1-1806, ovl. ald. 22-1-1877.


VIIg. Jan HONINX (zn. van VIe), geb. Membruggen 29-10-1815, schoenmaker, overl. Membruggen 5-5-1890, tr.(1) Membruggen 27-4-1859 Gertrudis HERLITSKA, geb. Membruggen 7-4-1831, overl. Membruggen 15-5-1863, dr. van Machiel Herlitska en Elisabeth Husquet.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan HONINX, geb. Membruggen 17-10-1860, overl. Membruggen 9-9-1865.
 2. Sophia HONINX, geb. Membruggen 7-4-1863, overl. Membruggen 7-9-1863.

Jan HONINX, tr.(2) Membruggen 10-7-1867 Mechtildis PRENTEN, geb. Membruggen 12-10-1825 (of 12-11-1825), overl. na 5-5-1890, dr. van Jan Prenten en Maria Klosen.


VIIh. Ida HONINX (dr. van VIe), geb. Membruggen 21-7-1818, overl. Membruggen 6-2-1896, .
Kind(eren):
 1. Marcus HONINX, geb. Membruggen 29-1-1856, mijnwerker te Rocourt (1895), tr. Rocourt 7-8-1895 Anna Catharina MESOTTEN, geb. Henis 8-8-1868, dr. van Joannes Mesotten en Aldegondis Cuyk (Cuyx).

Ida HONINX, tr.(1) Hubert SYBELS, overl. voor 6-2-1896.


VIIi. Nicolaes HONINX (zn. van VIe), geb. Membruggen 20-6-1823, schoenmaker, overl. Luik 9-7-1891, tr. Membruggen 16-4-1851 Cornelia MERCKEN, geb. Membruggen 26-3-1826, overl. Grote Spouwen 17-11-1871 (of 18-9-1871 vlg kwartierstaat van Willy Brone op internet), dr. van Joannes Mercken en Joanna Honinx.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina HONINX, geb. Grote Spouwen 11-1-1852, overl. Grote Spouwen 1-12-1934, tr. Grote Spouwen 3-5-1876 Willem GIELEN, geb. Grote Spouwen 6-1-1840, overl. Grote Spouwen 20-9-1920, zn. van Nicolas Gielen en Joanna Cuenen.
 2. Joanna HONINX, geb. Grote Spouwen 9-1-1854.
 3. Marcus (Marcel) HONINX, geb. Grote Spouwen 9-8-1856, volgt VIIIh.
 4. Joannes HONINX, geb. Grote Spouwen 25-3-1859, overl. Grote Spouwen 4-5-1860.
 5. Joannes HONINX, geb. Grote Spouwen 5-12-1862.
 6. Maria HONINX, geb. Grote Spouwen 14-4-1867, tr. Sluizen 2-8-1890 Jean Joseph SWERTS, geb. Sluizen 7-6-1865.
 7. Catharina HONINX, geb. Grote Spouwen 14-1-1870, tr. Riksingen 15-11-1897 Medard Hendrik JANS, geb. Neerrepen 8-6-1867, zn. van Andries Renier Jans en Anna Catharina Wagemans.


VIIj. Daniel HONINX (zn. van VIe), geb. Membruggen 11-5-1829, handwerker, jachtwachter, landbouwer, overl. Membruggen 17-7-1897, tr. Membruggen 27-6-1876 Margaritha SAEREN, geb. Membruggen 19-10-1839, overl. Membruggen 3-8-1920, dr. van Jan Saeren en Maria Saeren.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina HONINX, geb. Membruggen 30-9-1876, overl. Membruggen 6-11-1876.
 2. Jan HONINX, geb. Membruggen 13-12-1877.
 3. Jan HONINX, geb. Membruggen 27-8-1879, volgt VIIIi.
 4. Willem HONINX, geb. Membruggen 22-3-1881, overl. Membruggen 29-6-1959, tr. Anna Maria GEURTS, geb. Herderen 7-11-1878, overl./begr. Membruggen 4/7-6-1956, dr. van Nicolas Hubert Geurts en Digna Castermans.


VIIk. Bartholomeus Antonius HONINX (zn. van VIf), geb. Tongeren 18-12-1816, schoenmaker, overl. Tongeren 26-3-1874, tr.(1) Tongeren 11-8-1858 Mechtildis ODEUR, geb. Tongeren 21-1-1834, overl. Tongeren 19-5-1859, dr. van Egidius Odeur en Ida Broeders.
Bartholomeus Antonius HONINX, tr.(2) Tongeren 13-2-1861 Maria Elisabeth CREMERS, geb. Born 19-11-1836, overl. Tongeren 8-2-1862, dr. van Maria Gertruid Cremers.
Uit dit huwelijk:
 1. Bartholomeus Antonius HONINX, geb. Tongeren 18-11-1861, schrijnwerker in het hospitaal, overl. Tongeren 24-8-1883.

Bartholomeus Antonius HONINX, tr.(3) Tongeren 18-5-1866 Cornelia Barbara PLUEM, geb. Tongeren 13-1-1831, overl. na 1897, dr. van Jan Pluem en Anna Barbara Mercken.
Uit dit huwelijk:
 1. Cecila HONINX, geb. Tongeren 13-12-1866.
 2. Maria HONINX, geb. Tongeren 6-4-1869, naaister, tr. Tongeren 10-4-1897 Jean Marie Joseph CARO, geb. Tongeren 7-10-1874, overl. 1897, zn. van Joseph Tilman Caro en Maria Rubens.
 3. Carolina HONINX, geb. Tongeren 7-12-1871.
 4. Maria Carolina HONINX, geb. Tongeren 28-8-1874, overl. Tongeren 21-11-1876.


VIIIa. François (Frans, Franciscus) HONINX (zn. van VIIa), geb. Grote Spouwen 5-3-1819, handwerker, landbouwer, overl. Grote Spouwen 18-12-1899, tr. Mopertingen 12-6-1854 Ida VANSICHEN, geb. Mopertingen 26-11-1826, overl. na 1900, dr. van Hubert Vansichen en Ida Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna HONINX, geb. Grote Spouwen 16-5-1855, landbouwster, tr. Grote Spouwen 1-5-1889 Christiaan VANGERTRUYDEN, geb. Kleine Spouwen 30-1-1852, zn. van Martinus Vangertruyden en Anna Philips.
 2. Ida HONINX, geb. Grote Spouwen 16-3-1858, overl. Herderen 2-4-1946, tr. en tr.kerk Herderen 5-11-1883 Paulus Joannes NIJS.
 3. Joannes HONINX, geb. Grote Spouwen 16-1-1861, overl. Grote Spouwen 23-3-1863.
 4. Joannes HONINX, geb. Grote Spouwen 14-1-1864, overl. Grote Spouwen 17-2-1864.
 5. Elisabeth HONINX, geb. Grote Spouwen 17-2-1865, overl. Grote Spouwen 29-2-1944, tr. Grote Spouwen 4-8-1893 Paulus POESEN, geb. Grote Spouwen 3-4-1860, zn. van Gerardus Poesen en Maria Martens.
 6. Franciscus HONINX, geb. Grote Spouwen 24-12-1867, volgt IXa.
 7. Joannes HONINX, geb. Grote Spouwen 13-3-1873, volgt IXb.


VIIIb. Pieter HONINX (zn. van VIIa), geb. Grote Spouwen 5-3-1827, landbouwer, overl. Grote Spouwen 12-8-1890, tr. Grote Spouwen 12-5-1858 Catharina PARTOENS, geb. Grote Spouwen 25-9-1827, overl. Grote Spouwen 30-6-1875, dr. van Hubert Partoens en Maria Martens.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONINX, geb. Grote Spouwen 31-3-1859, overl. Grote Spouwen 14-4-1859.
 2. Hubertus HONINX, geb. Grote Spouwen 1-4-1860, overl. Grote Spouwen 9-3-1863.
 3. Joannes HONINX, geb. Grote Spouwen 14-10-1862, volgt IXc.
 4. Maria HONINX, geb. Grote Spouwen 18-1-1865, overl. Grote Spouwen 1-4-1867.
 5. Anna Maria HONINX, geb. Grote Spouwen 6-6-1867, overl. Grote Spouwen 10-5-1935, tr. Grote Spouwen 6-11-1891 Balthazar CLAESEN, geb. Grote Spouwen 26-1-1860, overl. Grote Spouwen 30-7-1929, zn. van Gerard Claesen en Barbara Peusens.
 6. Hubertus HONINX, geb. Grote Spouwen 11-11-1869, volgt IXd.


VIIIc. Lambert Martinus HONINGS (zn. van VIIb), geb. Bilzen 11-11-1825, overl. St.-Truiden 22-6-1883, tr. Bilzen 25-4-1849 Marie Josephine LUNSKENS, geb. Bilzen 12-5-1830, overl. Bilzen 14-2-1900, dr. van Gerard Lunskens en Maria Slegers.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha HONINGS, geb. Bilzen 19-5-1849, overl. Bilzen 15-11-1851.
 2. Maria HONINGS, geb. Bilzen 5-11-1850, overl. Bilzen 16-2-1851.
 3. Henri HONINGS, geb. Bilzen 9-11-1851, overl. Bilzen 28-11-1851.
 4. Joanna HONINGS, geb. Bilzen 8-2-1853.
 5. Margaretha (Marguerite) HONINGS, geb. Bilzen 13-11-1853.
 6. Anna Maria HONINGS, geb. Bilzen 25-8-1854.
 7. Philomene HONINGS, geb. Bilzen 22-9-1855.
 8. Gerard HONINGS, geb. Bilzen 11-1-1856.
 9. Margareta HONINGS, geb. Bilzen 13-5-1857.
 10. Philomena HONINGS, geb. Bilzen 22-11-1858.
 11. Catherina HONINGS, geb. Bilzen 10-5-1860.
 12. Henricus HONINGS, geb. Bilzen 5-8-1861.
 13. Henricus HONINGS, geb. Bilzen 5-10-1862, volgt IXe.
 14. Elisabeth HONINGS, geb. Bilzen 7-11-1864.
 15. Gerard HONINGS, geb. Bilzen 9-9-1866.
 16. Maria Josephina HONINGS, geb. Bilzen 8-3-1869, overl. Bilzen 9-1-1943, tr. Bilzen 21-4-1893 Gerard Hermanus SLEGERS, geb. Vliermaal 18-10-1857, landbouwer, overl. Bilzen 5-6-1942, zn. van Gerard Slegers en Anne Catherina Loix.


VIIId. Henricus HONINGS (zn. van VIIb), geb. Bilzen 27-2-1837, handwerker, houthakker, overl. Bilzen 2-5-1891, tr. Maria Elisabeth BIENKENS (Beenckens), geb. Bilzen 15-11-1843, overl. Bilzen 6-12-1885, dr. van Wilhelmus Bienkens en Elisabeth Langen.
Uit dit huwelijk waarschijnlijk 14 kinderen, waarvan 10 jong gestorven.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus HONINGS, geb. Bilzen 27-1-1868, overl. Bilzen 12-8-1869.
 2. Maria Elisabeth HONINGS, geb. 8-6-1869. Vertrekt op 17-1-1884 naar Lovendegem.
 3. Margaretha Lambertina HONINGS, geb. Bilzen 27-3-1871, overl. Bilzen 3-4-1871.
 4. Maria Margarita (Margot) HONINGS, geb. Bilzen 12-1-1873, tr. Luik 2-3-1895 August (Gustave) D'HAENENS, geb. Gent 11-12-1858. Op 23-2-1892 naar Liège.
 5. Willem Jozef HONINGS, geb. Bilzen 26-9-1874, volgt IXf.
 6. Jean Henri HONINGS, geb. Bilzen 1-7-1875.
 7. Joseph Henri HONINGS, geb. Bilzen 10-9-1877, volgt IXg.
 8. Lambert Henri HONINGS, geb. Bilzen 26-9-1878, overl. Bilzen 1-3-1879.
 9. Marie-Therèse HONINGS, geb. Bilzen 5-3-1880, overl. Bilzen 2-11-1880.
 10. Henri Guillaume HONINGS, geb. Bilzen 11-2-1882, overl. Bilzen 9-6-1882.
 11. Catharine Isabelle HONINGS, geb. Bilzen 17-4-1883, overl. Bilzen 3-4-1884.
 12. Marie Cornelie HONINGS, geb. Bilzen 17-7-1884, tr. Leuven 16-5-1908 Remi Jean LANDELOOS, geb. Halle 10-12-1879, zn. van Henri Landeloos en Marie Thérèse Kempeneers.
 13. Lambert Louis HONINGS, geb. Bilzen 16-11-1885, overl. Bilzen 22-11-1885.


VIIIe. Gerard HONINGS (zn. van VIIb), geb. Bilzen 7-10-1839, overl. Bilzen 22-3-1921, tr. Bilzen 26-4-1871 Maria SCHOUBS, geb. Bilzen 14-4-1849, overl. Bilzen 18-3-1929.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha HONINGS, geb. Bilzen 5-9-1872, overl. Beverst 17-11-1961, tr. Bilzen 8-6-1898 Arnold APPERMANS, geb. Bilzen 24-5-1873, overl. Hasselt 25-1-1930, zn. van Dionisius Apperman en Anna Gertruda Ruysen.
 2. Willem HONINGS, geb. Bilzen 14-9-1875, volgt IXh.
 3. Henri HONINGS, geb. Bilzen 26-11-1883, ongehuwd, overl. Bilzen 3-12-1956.
 4. Pieter Jozef HONINGS, geb. Bilzen 27-1-1886, volgt IXi.
 5. Hubert Jozef HONINGS, geb. Bilzen 13-4-1888 (of 13-8-1888, bron overl.adv op internet, jean buysmans), ongehuwd, overl. Bilzen 12-6-1975.
 6. Anna Maria HONINGS, geb. Bilzen 13-4-1888, overl. Bilzen 21-4-1981, tr. Bilzen 3-10-1913 Joseph RUYSEN, geb. Bilzen 12-2-1888, overl. Bilzen 24-2-1959, zn. van Cornelis Ruysen en Aldegondis Keppers.
 7. Jan Lambert HONINGS, geb. Bilzen 17-10-1890, overl. Leuven 30-5-1948, tr. Anna WIJNANTS.


VIIIf. Anna HONINX (dr. van VIId), geb. Membruggen 29-5-1849, overl. Grote Spouwen 16-5-1895, .
Kind(eren):
 1. Jan HONINX, geb. Grote Spouwen 9-6-1868, overl. Grote Spouwen 12-1-1870.

Anna HONINX, tr.(1) Tongeren 26-6-1872 Joannes DIELS, geb. Lommel 30-7-1841, overl. 1899.


VIIIg. Henri Mathieu HONINX (zn. van VIIe), geb. Luik 29-10-1854, tr. Marie Hubertine BENOIT, geb. ca. 1855.
Uit dit huwelijk:
 1. Louis Mathieu HONINX, geb. Glain 4-7-1888, volgt IXj.


VIIIh. Marcus (Marcel) HONINX (zn. van VIIi), geb. Grote Spouwen 9-8-1856, tr. Milmort 18-4-1885 Marie Josephe DARCHIS, geb. 3-11-1864.
In geboorteakte staat als naam Marcus. Bij huwelijk en geboorte van zijn kinderen wordt hij Marcel genoemd.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Eugenie HONINX, geb. Milmort 26-10-1886.
 2. Lambert Joseph HONINX, geb. Milmort 29-5-1888.
 3. Marie Agnes HONINX, geb. Milmort 9-5-1890, tr. Jean Philippe DEMARTEAU, geb. Herstal ca. 1884.
 4. Erasme HONINX, geb. Milmort 21-3-1895, overl. Milmort 16-6-1895.
 5. Julienne Marie Josephe HONINX, geb. Milmort 18-3-1896.


VIIIi. Jan HONINX (zn. van VIIj), geb. Membruggen 27-8-1879, overl. Membruggen 8-12-1959, tr. Christina FESTJENS, geb. Membruggen 1-1-1879, dr. van Jan Festjens en Elisabeth Aerts.
Uit dit huwelijk:
 1. Margueritha Elisabeth HONINX, geb. Membruggen 7-9-1916, overl. Membruggen 10-9-1916.
 2. Joseph Wilhelmus Daniel HONINX, geb. Membruggen 21-4-1920, overl. Membruggen 16-1-1921.


IXa. Franciscus HONINX (zn. van VIIIa), geb. Grote Spouwen 24-12-1867, landbouwer, overl. Fexhe-Slins 6-6-1963 (of 6-6-1953 vlg. www.michel.be), tr. Grote Spouwen 11-5-1900 Maria Eugenia VANHAEREN, geb. Heks 27-2-1874, overl. Grote Spouwen 21-1-1953, dr. van Franciscus Vanharen, hoefsmid, en Maria Joanna Coemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Mathijs HONINX, geb. Grote Spouwen 25-2-1901.
 2. Maria Louisa HONINX, geb. Grote Spouwen 29-11-1902.
 3. Joannes Joseph HONINX, geb. Grote Spouwen 6-3-1905.
 4. Ida Elisabeth HONINX, geb. Grote Spouwen 24-3-1906.
 5. Joseph Laurentius HONINX, geb. Grote Spouwen 14-8-1907, overl. 15-1-2002, tr. 29-9-1949 Bertha CROTT, geb. Raeren 7-7-1908, overl. Eupen 16-1-1986, dr. van Peter Hubert Crott en Anna Barbara Mennicken. Gegevens Joseph Laurentius Honinx ontleend aan "Die Familie Michel aus Eupen" op www.michel.be (oktober 2015).


IXb. Joannes HONINX (zn. van VIIIa), geb. Grote Spouwen 13-3-1873, overl. Grote Spouwen 31-3-1956, tr. Martenslinde 18-8-1899 Maria CLAESEN, geb. Martenslinde 5-12-1869, overl. Grote Spouwen 18-12-1939, dr. van Nicolaas Claesen en Cornelia Zegers.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Josephina HONINX, geb. Martenslinde 23-6-1899, kloosterlinge, zuster Maria-Be, overl. Ronse 5-12-1976. Overlijdensdatum en kloosternaam ontleend aan CD >200.000 bidprentjes, NGV afd Zuid-Limburg.
 2. Ida HONINX, geb. Grote Spouwen 10-3-1901, overl. Bilzen 9-12-1994, tr. Grote Spouwen 15-6-1929 Joseph Hubertus MERCKEN, geb. Kleine Spouwen 10-7-1905, overl. Bilzen 17-3-1994.
 3. Karel Franciscus Joseph HONINX, geb. Grote Spouwen 2-3-1903, overl. Grote Spouwen 7-11-1960, tr. Brigitta Cornelia Elisabeth CLAESEN, geb. Waltwilder 8-10-1904, overl. Bilzen (Sint-Martinusziekenhuis) 19-3-1986.
 4. Franciscus Henricus HONINX, geb. Grote Spouwen 24-9-1905.
 5. Anna Maria HONINX, geb. Grote Spouwen 3-8-1907.
 6. Joannes Joseph HONINX, geb. Grote Spouwen 13-3-1910, overl. 15-5-1938.
 7. Frans Cypriaan HONINX, geb. Grote Spouwen 26-9-1913, overl. Hasselt 24-10-1999.


IXc. Joannes HONINX (zn. van VIIIb), geb. Grote Spouwen 14-10-1862, onderwijzer, overl. Grote Spouwen 13-11-1942, tr. Grote Spouwen 13-6-1890 Maria Barbara CLAESEN, geb. Grote Spouwen 27-7-1860, overl. Grote Spouwen 26-5-1929, dr. van Joannes Claesen en Maria Catharina Claesen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Christina HONINX, geb. Grote Spouwen 14-4-1891, overl. Grote Spouwen 15-2-1974, tr. Willem DAERDEN, geb. Grote Spouwen 14-10-1891, overl. Grote Spouwen 28-11-1947, zn. van Joannes Daerden en Joanna Moermans.
 2. Maria Christina HONINX, geb. Grote Spouwen 30-5-1892, overl. Grote Spouwen 18-6-1892.
 3. Petrus Joannes Severinus HONINX, geb. Grote Spouwen 23-10-1893, onderwijzer, overl./begr. Herderen 19/23-1-1973, tr. Ida Josephina FAGARD, geb. Alt Hoeselt 22-1-1890, overl./begr. Herderen 16/20-10-1959, dr. van Olivier Fagard en Barbara Catharina Martens.
 4. Maria Carolina Christina HONINX, geb. Grote Spouwen 4-11-1894, overl. Grote Spouwen 9-6-1895.
 5. Maria Victorina Augusta Camille HONINX, geb. Grote Spouwen 26-3-1896, overl. Grote Spouwen 5-1-1975, tr. Grote Spouwen 23-11-1918 Petrus Christianus MERCKEN, geb. Grote Spouwen 3-2-1885, overl. Grote Spouwen 17-2-1954.
 6. Maria Raphael Lutgardis HONINX, geb. Grote Spouwen 24-10-1897, overl. Grote Spouwen 14-12-1897.
 7. levenloos geboren kind HONINX, geb. Grote Spouwen 20-12-1898, overl. Grote Spouwen 20-12-1898.
 8. Christina Beneditina Augustina HONINX, geb. Grote Spouwen 21-3-1902, overl. Grote Spouwen 20-4-1966, tr. Johannes JANS.


IXd. Hubertus HONINX (zn. van VIIIb), geb. Grote Spouwen 11-11-1869, landbouwer, overl. 1959, tr. Grote Spouwen 4-8-1893 Margaretha CLAESEN, geb. Grote Spouwen 6-4-1863, overl. Grote Spouwen 15-2-1939, dr. van Andries Claesen en Margaretha Schols.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Maria Relindis HONINX, geb. Grote Spouwen 15-2-1894.
 2. Margaretha HONINX, geb. Grote Spouwen 14-4-1897, overl. voor 1981, tr. Victor DRIESEN, geb. Grote Spouwen 18-4-1893, overl. Bilzen 1-8-1981.
 3. Petrus Leopoldus HONINX, geb. Grote Spouwen 15-11-1898, overl./begr. Bilzen/Grote Spouwen 24/29-11-1975, tr. (Annette) THIJSEN.
 4. Andreas HONINX, geb. Grote Spouwen 2-7-1901.
 5. Maria Margareta Lutgardis HONINX, geb. Grote Spouwen 26-5-1903.


IXe. Henricus HONINGS (zn. van VIIIc), geb. Bilzen 5-10-1862, tr. Tongeren 28-4-1908 Maria Paulina HOUBART, geb. Tongeren 1-3-1870.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia HONINGS, geb. Tongeren 22-12-1910, overl. 13-10-1985, tr. Tongeren 29-12-1956 Augustinus Antonius KARREMANS, geb. Vlijtingen 16-12-1902. Gegevens Antonia Honings ontleend aan MyHeritage website beheerd door Theo Neven.


IXf. Willem Jozef HONINGS (zn. van VIIId), geb. Bilzen 26-9-1874, brievendrager, overl./begr. Kortessem 12/15-5-1940, tr./tr.kerk Wintershoven 28/30-9-1905 Helena DAENEN, geb. Vliermaalroot 11-3-1880, overl. Kortessem 10-7-1961, dr. van Christiaan Daenen en Ida Schepers.
Uit dit huwelijk:
 1. Idalia Maria Josephina HONINGS, geb./ged. Kortessem 13/15-7-1906, overl. Kortessem 15-9-1923.
 2. Henricus Petrus Jozef HONINGS, geb./ged. Kortessem 22/24-11-1908, brievenbesteller, overl. Hasselt 26-2-1989, tr./tr.kerk Vliermaalroot 25/28-10-1944 Joanna Josephina CROES, geb. Vliermaalroot 8-9-1918, overl. Hasselt 19-3-1990, dr. van Antoon Egedius Croes en Maria Catharina Putmans.
 3. Christiaan Remy Maria HONINGS, geb./ged. Kortessem 25/26-4-1911, schrijnwerker, overl. Pellenberg 26-6-1969, tr.kerk Alken 24-4-1943 Madeleine Odilia DRIESEN, geb. Alken 27-6-1920.
 4. Elisabeth Cornelia Maria HONINGS, geb./ged. Kortessem 24/25-1-1914, overl. Kortessem 3-6-1991, tr. Kortessem 27-5-1944 Joan Albert Mathijs CREMERS, geb. Neerpelt 5-7-1916, landbouwer, postbediende, overl. Hasselt 14-3-1999, zn. van Jacob Cremers en Hendrika van Otterdijk.
 5. Christina Gerardina HONINGS, geb./ged. Kortessem 5/6-1-1918, kloosterlinge, zuster Idalie.
 6. Jozef Henri Maria HONINGS, geb./ged. Kortessem 22/25-8-1921, overl. Kortessem 10-1-1983, tr.kerk Hoeselt 14-2-1953 Jeanne Marie Stephanie LAMBRECHTS, geb. Hoeselt 28-10-1922, overl. Hasselt 28-1-2013, dr. van Frans Lambrechts en Stefanie Haven.
 7. Albert Petrus Ghislain HONINGS, geb./ged.(rk) Kortessem 5/6-4-1926, priester, pastoor te Kolderbos, overl. Waterschei 20-12-1989.


IXg. Joseph Henri HONINGS (zn. van VIIId), geb. Bilzen 10-9-1877, tr. Sint-Joost-ten-Node 6-10-1906 Marie Leonie OTTE, geb. Sint-Lievens-Esse 22-6-1883, dr. van Romain Otte en Marie Dulphine Van Snick.
Jozef trouwt met Leonie ..... ergens uit Vlaanderen. Hij heeft Bilzen verlaten op 11-8-1896, en is rond 1920 met gezin uitgeweken naar San Francisco (zwarte varkenshoeder). Uit dit huwelijk twee kinderen: Willem en Marieke Honings. \par In 1920 met schip Finland van Antwerpen naar New York, aankomst 14-6-1920. Echtgenote geboren in Essche volgens scheepsmanifest. Essche is mogelijk Sint-Lievens-Esse, Oost-Vlaanderen.
Uit dit huwelijk:
 1. Ivonne Adolphina Wilhelmina Li HONINGS, geb. Sint-Lievens-Esse 25-6-1907.
 2. Willem Henri HONINGS, geb. Bilzen 10-5-1911.
 3. (Marie) HONINGS, geb. Bilzen ca. 1913.


IXh. Willem HONINGS (zn. van VIIIe), geb. Bilzen 14-9-1875, tr. Beverst 1900 Maria Virginia PANIS, geb. Diepenbeek 30-6-1879, overl. Beverst 8-1958, begr. Beverst 9-8-1958, dr. van Franciscus Panis en Anna Maria Rooten.
Willem is op jonge leeftijd gestorven aan koudvuur en dit tengevolge van een gebroken been.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Josephus HONINGS, geb. Schoonbeek-Beverst 16-1-1901.
 2. Franciscus HONINGS, geb. Schoonbeek-Beverst 20-5-1902, overl./begr. Hasselt/Diepenbeek 12/16-12-1967, tr. Maria LEMOINE, geb. Hoeselt 12-1-1902, overl./begr. Diepenbeek 13/17-5-1986, dr. van Gerardus Lemoine en Gertrudis Catharina Lenaers.
 3. Joseph Andries HONINGS, geb. Schoonbeek-Beverst 3-8-1903, overl. Schoonbeek-Beverst 17-11-1903.
 4. Maria Anna HONINGS, geb. Schoonbeek-Beverst 22-2-1905, overl. Tongeren 10-5-1989.
 5. Henricus Joannes HONINGS, geb. Schoonbeek-Beverst 9-12-1906, overl. Bilzen 30-11-1976.
 6. ? (Gus) HONINGS, geb. Beverst 6-12-1908, overl. Lanaken 9-5-1995.
 7. ? (Pierre) HONINGS, geb. Beverst 29-11-1910, overl. Hasselt 4-3-1981.


IXi. Pieter Jozef HONINGS (zn. van VIIIe), geb. Bilzen 27-1-1886, overl./begr. Beverst 27/31-1-1968, tr. Beverst 28-2-1930 Maria Elisabeth REMANS, geb. Beverst 5-6-1895, overl. Diepenbeek 20-2-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Margaretha HONINGS, geb. Beverst 14-6-1931 (of 14-7-1931), overl. Diepenbeek 17-4-2006, tr. Sylvain Modest Juliaan KNUTS, geb. Diepenbeek 16-8-1926, overl. Diepenbeek 23-11-1983.
 2. Jeanne Gertrudis HONINGS, geb. Beverst 17-5-1933, overl. Beverst 17-1-2017, tr. Willy LIEBENS.
 3. Frans Jean Gerard HONINGS, geb. Beverst 16-11-1935, schrijnwerker, overl. Genk-Waterschei 27-12-1996, tr. Zutendaal 30-5-1961 Catharina Josephina Clementina BIJNENS.


IXj. Louis Mathieu HONINX (zn. van VIIIg), geb. Glain 4-7-1888, landbouwer, tr. Jupille 14-2-1914 Jeanne Catherine HANQUET, geb. Jupille 4-11-1892, dr. van Jean Joseph Hanquet, landbouwer, en Marie Catherine Mertens.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathieu Aloys Jean HONINX, geb. Jupille ca. 22-5-1921, overl. Jupille 24-8-2001, tr. Marguerite BOVY.
 

 

Terug naar de HomePage (index.html)