Genealogie  HONINCKX / HONINGS

opgemaakt op 3-2-2019 met GensData/D90
door K.E.J. Honings 
 

Een groot aantal gegevens uit Mol zijn ontleend aan de klappers op de parochieregisters van Mol, en nog niet geverifieerd met de originele inschrijvingen. Onderstaande genealogie is derhalve een voorlopige weergave waarop nog correcties mogelijk zijn. Zeker bij namen die vaker voorkomen is het nog niet overal duidelijk welke persoon bedoeld is (bijv. Wilhelmus = Guillelmus = Giel = Michael, en de verschillende Joannes Baptista's). Verder komt in de klapper nog op 23-10-1727 de niet te plaatsen doop voor van Maria Honnickx, dochter van Jacob Honnickx en Anna Kerckhofs.

Graag zou ik aanvullingen en correcties op de hierna volgende gegevens ontvangen. Mijn e-mail adres luidt khonings@online.nl. V
 

I. Adrianus HONNICKX, tr. Antonia N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Antonius HEUNNINCX, volgt IIa.
 2. Joannes HONINCKX (HUENINX), volgt IIb.
 3. Stephanus HONNICX, ged.(rk) Herentals 18-8-1592, volgt IIc.


IIa. Antonius HEUNNINCX (zn. van I), overl. Herentals 6-6-1640, tr.(1) Herentals 24-11-1620 Anna COOMANS.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara HEUNNINX, ged. Herentals 26-5-1621.
 2. Jan HEUNNINX, ged. Herentals 12-6-1622.
 3. Catharina HUENNINX, ged. Herentals 18-2-1627.
 4. Maria HOENINX, ged. Herentals 9-9-1629.

Antonius HEUNNINCX, tr.(2) Herentals 6-7-1631 Helena DEWOUWERE.


IIb. Joannes HONINCKX (HUENINX) (zn. van I), ondertr./tr.(1) Lille 4-5/9-6-1628 Lucia VERHOEVEN, overl. Herentals 6-8-1635.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara HOENINX, ged. Herentals 19-8-1629.
 2. Helena HEUNINCK, ged. Herentals 25-1-1632, tr. Herentals 9-7-1651 Mattheus MOENS.
 3. Joanna HUENINCK, ged. Herentals 27-1-1635.

Joannes HONINCKX (HUENINX), tr.(2) Herentals 3-2-1636 Anna WYNANTS.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINCKX, ged. Herentals 1-5-1637.
 2. Martina HONINCX, ged. Herentals 4-6-1638.
 3. Joannes HONICS, ged. Herentals 4-3-1639.
 4. Petrus HONINCX, ged. Herentals 13-5-1640.
 5. Anna HONINCX, ged. Herentals 24-8-1642.
 6. Joanna HONINCX, ged. Herentals 26-2-1644.
 7. Agnes HONINCX, ged. Herentals 23-3-1645, tweeling.
 8. Elisabeth HONINCX, ged. Herentals 23-3-1645, tweeling.
 9. Joannes HONINCX, ged. Herentals 17-6-1647.
 10. Catharina HONINCX, ged. Herentals 12-3-1650.
 11. Willem (Guilielmus) HONINCX, ged. Herentals 21-8-1653.


IIc. Stephanus HONNICX (zn. van I), ged.(rk) Herentals 18-8-1592, begr. Herentals 6-1-1677, tr. Elisabeth VANRIJMENANT.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana HONNICX (THEUNNINCX), ged.(rk) Herentals 2-11-1620.
 2. Maria HEUNINCK, ged.(rk) Herentals 8-12-1622.
 3. Augustinus HEUNNINCKS, ged.(rk) Herentals 28-2-1624.
 4. Petrus HONINX, ged.(rk) Herentals 20-9-1626, volgt IIIa.
 5. Antonius HEUNINCKX, ged.(rk) Herentals 29-10-1628, volgt IIIb.
 6. Elisabeth HONINX, ged.(rk) Herentals 17-10-1632.
 7. Maria HONINCX, ged.(rk) Herentals 15-6-1634.
 8. Barbara HUENINX, ged.(rk) Herentals 19-12-1639.


IIIa. Petrus HONINX (zn. van IIc), ged.(rk) Herentals 20-9-1626, overl. Mol 23-9-1659, ondertr./tr. Mol 1-8/5-9-1651 Maria COOLS, ged. Mol 28-11-1631, overl. Mol 8-5-1678, dr. van Petrus Cools en Helena Luyten.
Uit dit huwelijk:
 1. Stephanus HONINCKS, volgt IV.
 2. Lisken HONINCKS, overl. Mol 28-6-1654.
 3. Elisabeth HONINCKS, meter bij doop in 1679, tr. Franciscus VAN PELT.


IIIb. Antonius HEUNINCKX (zn. van IIc), ged.(rk) Herentals 29-10-1628, tr. Agnes LOESS (LOOS, LOYEN, JOES).
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara HONINCKX, ged.(rk) Herentals 27-11-1645.
 2. Petrus HONINCKX, ged.(rk) Herentals 9-12-1647.
 3. Adrianus HONINX, ged.(rk) Herentals 23-10-1650.


IV. Stephanus HONINCKS (zn. van IIIa), tr. Maria (Meertens ?) MACQOIJ.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINCKS, ged. Mol 9-8-1679, volgt Va.
 2. Elisabeth HONINCKX, ged. Mol 25-1-1682.
 3. Joannes HONIGHS, ged. Mol 19-6-1684, volgt Vb.
 4. Leonardus HONINCKX, ged. Mol 20-12-1687.
 5. Josephus HONINCKX, ged. Mol 23-11-1688, volgt Vc.
 6. Anna HONINCKX, ged. Mol 9-1-1692, tr. Mol 4-5-1713 Guilhelmus CLAES. In de huwelijksinschrijving wordt de bruid genoemd: Anna Maria Honinckx.
 7. Catharina HONINGHS, ged. Mol 7-8-1695.
 8. Agnes HONINGHS, ged. Mol 7-8-1695.
 9. Michael (Guillelmus ??) HONINCKX, geb. en ged. Mol 17-10-1697, volgt Vd.
 10. Dympna HONINCKX, geb./ged. Mol 7/8-6-1701, ondertr./tr. Mol 4/13-6-1729 Henricus RAUS.


Va. Petrus HONINCKS (zn. van IV), ged. Mol 9-8-1679, ondertr./tr. Mol 24-8/5-9-1708 Maria (Margaretha) KENENS (OOK KENIS).
Uit dit huwelijk:
 1. Josephus HONINCKX, ged. Mol 26-6-1710, volgt VIa.
 2. Anna Maria HONINCKX, ged. Mol 15-11-1712, tr. Mol 31-1-1740 Walter CLAES.
 3. Dimpna Peternel HONINCKX, ged. Mol 18-5-1715.
 4. Maria Elisabeth HOONINCKX, ged. Mol 29-7-1717.
 5. Frans HONINCKX, ged. Mol 14-9-1719.
 6. Wilhelmus (Willebrordus?) HONINCKX, ged. Mol 22-4-1721, volgt VIb.
 7. Ludovicus HONINCKX, ged. Mol 28-12-1723.
 8. Barbara HONINCKX, ged. Mol 3-4-1729.


Vb. Joannes HONIGHS (zn. van IV), ged. Mol 19-6-1684, overl. Mol 13-4-1753, ondertr./tr.(1) Mol 16/31-5-1708 Anna Maria GEBOERS.
Uit dit huwelijk:
 1. Frans HONINCKX, ged. Mol 18-2-1709.
 2. Petrus HONINCKX, ged. Mol 17-10-1711.

Joannes HONIGHS, tr.(2) Mol 23-2-1715 Catharina RAUS.
Uit dit huwelijk:
 1. Michael HONINCKX, ged. Mol 5-1-1716.
 2. Anna Catharina HONINGS, ged. Mol 26-6-1717.
 3. Arnold HONINCKX, ged. Mol 27-2-1720, volgt VIc.
 4. Guillelmus HONINCKX, ged. Mol 22-10-1722, overl. vermoedelijk Mol 1736.
 5. Jozef HONINX, ged. Mol 21-11-1725. Bij de doop van Jozef wordt de moeder vermeld als Maria Raus.
 6. Walter HONINCKX, ged. Mol 2-11-1728.
 7. Maria Catharina HONINCKX, ged. Mol 4-4-1731.
 8. Maria Theresia HONINCKX, ged. Mol 6-7-1734.
 9. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 28-3-1738. Mogelijk is Joannes Baptista op 8-10-1781 te Mol overleden als echtgenoot van Isabella Vermeir.


Vc. Josephus HONINCKX (zn. van IV), ged. Mol 23-11-1688, overl. Mol 4-1-1753, ondertr./tr. Mol 10/29-4-1723 Helena STEEMANS, overl. Mol 20-3-1777.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus HONINCKX, ged. Mol 30-1-1724.
 2. Barbara HONICKX, ged. Mol 13-3-1725.
 3. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 23-2-1729, volgt VId.
 4. Maria Anna HONINCKX, ged. Mol 5-8-1731, overl. Mol 7-4-1795, ondertr./tr. Mol 3/13-1-1755 Joannes Baptista DE BIE, uit Retie, overl. Mol 12-6-1799.
 5. Godefridus (Joseph ¦ Severus) HONINCKX, ged. Mol 24-10-1733, volgt VIe.
 6. Guillelmus HONICKX, ged. Mol 25-4-1735, volgt VIf.


Vd. Michael (Guillelmus ??) HONINCKX (zn. van IV), geb. en ged. Mol 17-10-1697, overl. 7-10-1740, ondertr./tr. Mol 7/24-10-1725 Barbara STEEMANS, ged. Mol 11-8-1700, overl. Mol 20-1-1776, dr. van Adriaan Steemans en Anna Van Hoolst.
Barbara Steemans is op 29-1-1741 hertrouwd met Jan Baptist Jansen (bron: Genealogie uit Limburg, Pro-Gen gg, editie 2018).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINCKX, ged. Mol 18-3-1728. Mogelijk is ze overleden op 10-7-1766, en op 27-11-1754 te Mol met Gerardus Raus getrouwd.
 2. Stephanus HONINCKX, ged. Mol 19-11-1729, volgt VIg.
 3. Maria Dimpna HONINCKX, ged. Mol 30-12-1731.
 4. Adriaan HONINCKX, ged. Mol 9-11-1736.


VIa. Josephus HONINCKX (zn. van Va), ged. Mol 26-6-1710, overl. Mol 19-10-1782, tr. Geel 4-11-1738 Catharina KENIS (KENNIS), geb. Geel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina HONINCKXS, ged. Geel 4-9-1739.
 2. Petrus Bernard HONINCKS, ged. Mol 20-8-1742.


VIb. Wilhelmus (Willebrordus?) HONINCKX (zn. van Va), ged. Mol 22-4-1721, overl. Mol 19-11-1757, ondertr./tr. Mol 13/30-1-1748 Dimpna SCHAEVERS.
Bij doop ingeschreven als Wilhelmus Honenckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josephus HONINKX, ged. Mol 9-1-1749.
 2. Maria Barbara HONINCKX, ged. Mol 2-4-1750.
 3. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 9-1-1753, volgt VIIa.


VIc. Arnold HONINCKX (zn. van Vb), ged. Mol 27-2-1720, ondertr./tr. Mol 26-9/6-10-1745 Lucia LOMMELEN.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina HONINCKX, ged. Mol 14-7-1746.
 2. Lambert HONINCKX, ged. Mol 4-4-1747.
 3. Jozef HONINCKX, ged. Mol 16-9-1748.
 4. Anna Catharina HONINCKX, ged. Mol 19-8-1750.
 5. Henricus HONINCKX, ged. Mol 28-9-1752.
 6. Petrus Josefus HONINCKX, ged. Mol 18-9-1755.
 7. Arnold HONINCKX, ged. Mol 12-8-1758.


VId. Joannes Baptista HONINCKX (zn. van Vc), ged. Mol 23-2-1729, ondertr./tr.(1) Mol 18-7/1-8-1751 Anna Margaretha JANSENS, uit Desschel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Helena HONINCKX, ged. Mol 21-2-1761.

Joannes Baptista HONINCKX, ondertr./tr.(2) Mol 26-1/5-2-1765 Anna (M.) Dimpna BERGMANS.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 23-6-1766.
 2. Godfried HONINCKX, ged. Mol 4-4-1768.
 3. Maria Catharina HONINCX, ged. Mol 12-6-1770.
 4. Guillelmus HONINCKX, ged. Mol 12-1-1771.
 5. Jozef HONINCKX, ged. Mol 12-1-1771.


VIe. Godefridus (Joseph ¦ Severus) HONINCKX (zn. van Vc), ged. Mol 24-10-1733, ondertr./tr. Mol 31-3/10-4-1766 Lucia RAUS (RAUWS).
Uit dit huwelijk:
 1. Isabella Johanna HONINCKX, ged. Mol 2-8-1767, overl. Merksplas 17-5-1812, tr. Mol 30-5-1794 Johannes Franciscus MOEREELS (MAREELS ?), uit Weelde. Kinderen gedoopt te Merksplas.
 2. Joannes Baptista HONINCKX, ged. Mol 25-5-1770.
 3. Adriaan Karel HONINCKX (Adrien Charles), ged. Mol 17-4-1772, volgt VIIb.


VIf. Guillelmus HONICKX (zn. van Vc), ged. Mol 25-4-1735, overl. Mol 19-5-1780, tr. Mol 2-9-1766 Johanna Catharina AERTS.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josefus HONINCKX, ged. Mol 21-6-1767, volgt VIIc.
 2. Joanna Maria HONINCKX, ged. Mol 24-8-1768.
 3. Maria Catharina HOONINCKX, ged. Balen 1-11-1769.
 4. Maria HONINCKX, ged. Balen 31-5-1771. In klapper op dopen van Balen komt zij voor onder de naam Koninckx (zie e-mail Willy Werkx 16-12-2002). \par Mogelijk is zij identiek aan Maria Honinckx die op 5-7-1693 te Zichem touwt met Jacobus van den Broeck, en die aldaar begraven wordt op 10-7-1700.
 5. Maria Barbara HONINCKX, ged. Mol 26-1-1773.
 6. Corneel Bernard HONINCKX, ged. Mol 12-9-1774. Waarschijnlijk op3-10-1781 te Mol overleden als Bernardus Honinckx.
 7. Maria Elisabeth HONINCX, ged. Mol 7-9-1776.
 8. Lucia HONINCKX, ged. Mol 24-4-1779.


VIg. Stephanus HONINCKX (zn. van Vd), ged. Mol 19-11-1729, overl. 27-10-1808, tr. Mol 27-1-1767 Catharina KERKHOFS.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONINCKX, ged. Mol 11-4-1761, tr.(1) Mol 25-7-1787 Petrus GEERTS, tr.(2) Mol 13-11-1792 Petrus MEULENBERGS (Molenberghs).
 2. Barbara Maria HONINCKS, ged. Mol 26-11-1762, overl. Mol 22-5-1819, tr. Mol 13-5-1784 Joannes Baptista LEBOOIJ. Bij het huwelijk wordt de bruid genoemd: Maria Barbara Honincks. Waarschijnlijk is zij toch dezelfde als de als Barbara Maria gedoopte persoon. Want een getuige bij dit huwelijk is Petrus van Griken, haar toekomstige zwager.
 3. Anna Elisabeth HONINCKX, ged. Mol 3-8-1764, overl. 14-3-1810, tr. Mol 6-12-1786 Petrus (Josephus) VAN GRIEKEN, geb. Herentals 8-7-1763.


VIIa. Joannes Baptista HONINCKX (zn. van VIb), ged. Mol 9-1-1753, tr. Retie 7-1-1774 Elisabeth Woutersdr. WILLENKENS, ged. Retie 19-9-1753, overl./begr. Mol 17/19-5-1779, dr. van Waltherus Willenkens en Elisabeth Lemmens.
Uit dit huwelijk:
 1. Thomas HONINCKX, ged. Mol 6-5-1774.
 2. Anna Catharina HONINCKX, ged. Mol 23-12-1775.
 3. Vincentius HONINCKX (HONINKS), ged. Mol 16-6-1777, volgt VIIIa.


VIIb. Adriaan Karel HONINCKX (Adrien Charles) (zn. van VIe), ged. Mol 17-4-1772, overl. Antwerpen 9-8-1821, tr. Johanna Maria SCHUERMANS, geb. Antwerpen 1771, overl. Antwerpen 22-12-1853, dr. van Joannes Franciscus Schuermans en Maria Agnes Vanden Rijn.
Uit dit huwelijk:
 1. (doodgeboren?) HONINCKX, overl. Antwerpen 8-8-1811.
 2. Maria Joanna HONINCKX, geb. Antwerpen 2-10-1803, overl. Antwerpen 24-3-1878, tr. Joannes Michael MICHIELS, kuiper, overl. Antwerpen 8-12-1854, zn. van Joannes Michael Michiels en Joanna Maria Raedemaekers.
 3. Joseph Francois HONINCKX, geb. Antwerpen ca. 1806, overl. Antwerpen 30-10-1807.
 4. Frans HONINCKX, geb. Antwerpen 15-10-1808. Naam en geboorte gevonden in militieregisters (stamboeken) op familysearch. Algemeen depot der landmacht.
 5. Dominique Francois HONINCKX, geb. Antwerpen 30-6-1814, volgt VIIIb.


VIIc. Petrus Josefus HONINCKX (zn. van VIf), ged. Mol 21-6-1767, overl. Mol 4-3-1836, tr. Balen 25-6-1792 Anna Catharina HUIJBREGHS, geb. Balen 6-3-1767, overl. Mol 10-12-1811, dr. van Jacobus Huijbregts en Maria Catharina Hendrickx.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Joannes HONINCKX, ged. Mol 1-5-1793, begr. Mol 16-3-1795 (overlijdensjaar niet geheel zeker).
 2. Anna Theresia HONINCKX, ged. Mol 13-8-1794, overl. Mol 29-4-1861, tr. Mol 21-6-1837 Petrus HUIJSMANS, geb. Mol 18-4-1804, schoenmaker, overl. Mol 20-5-1885, zn. van Cornelius Joannes Huijsmans en Barbara Christina Van Baren.
 3. Maria Catharina HONINCKX, ged. Mol 19-7-1796, huishoudster, overl. Mol 29-1-1873.
 4. Maria Jozefa HONINCKX, ged. Mol 1-11-1798.
 5. Maria Agnes HONINCKX, ged. Mol 1-2-1801, volgt VIIIc.
 6. Peter Jan HONNINCKX, geb./ged. Mol 28/30-9-1804, bakker en winkelier, overl. Mol 24-12-1872.
 7. Angelina HONINCKX, ged. Mol 27-3-1807, overl. Mol 9-2-1812.
 8. Maria Elisabeth HONINCKX, geb. Mol 6-8-1810.


VIIIa. Vincentius HONINCKX (HONINKS) (zn. van VIIa), ged. Mol 16-6-1777, koperslager, overl. Baardwijk 6-3-1854, tr. Tilburg 12-10-1802 Adriana VAN BERKEL, ged. Tilburg 26-2-1781, overl. Baardwijk 17-12-1856.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria HONINCKS, ged.(rk) Tilburg 19-11-1802, overl. Tilburg 2-12-1802.
 2. Vincentius HONINGS, ged.(rk) Tilburg 8-7-1804, volgt IXa.
 3. Joannes Baptista HONIX, ged.(rk) Son en Breugel 29-4-1807, volgt IXb.
 4. Wilhelmus HONINX (HONINGS), ged.(rk) Son 1-2-1809, smid, overl. Eindhoven 26-7-1849, tr. Son en Breugel 16-5-1834 Maria Cornelia DE NEGRO, ged.(rk) Eindhoven 5-9-1794, overl. Eindhoven 22-5-1853.
 5. Maria Elisabeth HONINGS, geb. Son en Breugel 2-8-1811, overl. Groningen 23-12-1894, tr. Tilburg 2-9-1841 Johannes Henricus DE LOOS, geb. Groningen 18-4-1806, barbier, schoen- en zadelmaker, overl. Groningen 18-4-1859.
 6. Gerardus HONINGS, geb. Son en Breugel 20-9-1813, volgt IXc.
 7. Adriaan HONINGS, geb. Son en Breugel 15-4-1816, overl. Orleanville (Algerije) 1-12-1846.  Op 24 -10-1846 is hij met chronische dysenterie opgenomen in het militaire hospitaal in Orleanville (Noord-Afrika), alwaar hij ook overleden is.
 8. Cornelis HONINGS, geb. Son en Breugel 23-5-1819, koperslager, marskramer, overl. Willemstad 2-3-1893. Ten tijde van zijn overlijden woonde Cornelis te Breda.
 9. Josephus HONINGS, geb. Son en Breugel 2-10-1822, volgt IXd.
 10. Hubertus HONINGS, geb. Son en Breugel 5-4-1826, volgt IXe.


VIIIb. Dominique Francois HONINCKX (zn. van VIIb), geb. Antwerpen 30-6-1814, smid, overl. Antwerpen 3-6-1857, tr. Antwerpen 20-8-1845 Isabella SAMMELS, geb. Antwerpen 16-10-1816, overl. Antwerpen 9-7-1866, dr. van Adrianus Franciscus Jacobus Sammels en Anna Cornelia Antonia De Bie.
Uit dit huwelijk:
 1. Lucia Francisca HONINCKX, geb. Antwerpen 15-11-1845, strijkster, tr. Antwerpen 4-4-1870 Victor Petrus DUA, geb. Antwerpen 26-1-1841, scheepstimmerman, zn. van Joannes Dominicus Dua en Maria Willems.
 2. Michael Franciscus HONINCKX, geb. Antwerpen 20-2-1848, overl. Antwerpen 5-3-1840.
 3. Michael Franciscus HONINCKX, geb. Antwerpen 27-2-1849.
 4. Maria HONINCKX, geb. Antwerpen 5-6-1851, tr. Antwerpen 12-6-1875 Petrus Ludovicus PRAETS, geb. Antwerpen 12-3-1851.
 5. Maria Antonia HONINCKX, geb. Antwerpen 2-11-1853, overl. Antwerpen 2-10-1854.
 6. Jacobus Franciscus HONINCKX, geb. Antwerpen 18-7-1856, overl. Antwerpen 25-6-1859.


VIIIc. Maria Agnes HONINCKX (dr. van VIIc), ged. Mol 1-2-1801, overl. La Hulpe 16-4-1868, .
Relatiegegevens: bron geneanet rlebri (René Lorent). Maria Agnes H. heeft voorechtelijke dochter Elisabeth Honinckx (1829-1893) die trouwt met Guillaume Calut.
Kind(eren):
 1. Elisabeth HONINCKX, geb. Antwerpen 11-4-1829, overl. La Hulpe 6-4-1893, tr. La Hulpe 20-2-1857 Guillaume CALUT, geb. Perwez 5-5-1826.

Maria Agnes HONINCKX, tr.(1) Pierre Jean VANMOL, overl. Ohain 24-4-1837.
Maria Agnes HONINCKX, tr.(2) Ohain 25-1-1840 Nicolas CHARLIER, geb. La Hulpe 24-9-1807, zn. van Jean Baptiste Charlier en Anne Marie Vanham.


IXa. Vincentius HONINGS (zn. van VIIIa), ged.(rk) Tilburg 8-7-1804, overl. Wijk en Aalburg 31-1-1869, tr. Wijk en Aalburg 26-7-1836 Cuinira DE WIT, ged. Heusden 22-9-1807, overl. Heusden 25-4-1888.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-1-1837, volgt Xa.
 2. Pauliena HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 4-4-1839, tr. Son en Breugel 4-6-1868 Adrianus VAN WEERT, geb. Son en Breugel 29-10-1837, timmerman.
 3. Antonia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 5-11-1842, overl. Wijk en Aalburg 1-5-1866, tr. Wijk en Aalburg 3-11-1865 Gerrit STEENBEKKERS, geb. Berlicum 20-10-1841, koopman, bootwerker, overl. Rotterdam 30-8-1903.
 4. Vincentius HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 19-11-1846, volgt Xb.
 5. Cornelis HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 11-3-1851, koperslager.


IXb. Joannes Baptista HONIX (zn. van VIIIa), ged.(rk) Son en Breugel 29-4-1807, linnenwever, blikslager, overl. Son en Breugel 15-11-1884, tr. Son en Breugel 11-11-1837 Maria WOLLEWEVERS, ged.(rk) Son 15-7-1799, overl. Son en Breugel 28-4-1869.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos geboren zoon HONINGS, geb. Son en Breugel 27-5-1839, overl. Son en Breugel 27-5-1839.
 2. Peter Johannes HONINGS, geb. Son en Breugel 2-4-1841, overl. Son en Breugel 10-5-1842.


IXc. Gerardus HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Son en Breugel 20-9-1813, koperslager, hoefsmid, overl. Vlijmen 3-10-1869, tr. Nieuwkuijk 24-5-1855 Cornelia VAN SON, geb. Nieuwkuijk 6-6-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Catharina HONINGS, geb. Hedikhuizen 8-3-1856, overl. Rotterdam 7-4-1932, tr. Oudheusden 2-11-1885 Machilus OOOIJENS, geb. Drongelen c.a. 14-12-1863, overl. Rotterdam 13-11-1931.
 2. Gertruda HONINGS, geb. Vlijmen 29-11-1857, overl. Vught 13-2-1938, tr. 's-Hertogenbosch 6-2-1895 Jacobus VAN HASSELT, geb. Vught 27-7-1859, broodbakker, overl. Vught 12-1-1943.
 3. Vincentius HONINGS, geb. Vlijmen 26-1-1860, schoenmaker, tr. Son en Breugel 29-8-1902 Cornelia WALRAVEN, geb. Son en Breugel 31-10-1853.
 4. Wilhelmus HONINGS, geb. Vlijmen 5-1-1862, volgt Xc.
 5. Gertruda HONINGS, geb. Vlijmen 16-10-1864, dienstbode, overl. Amsterdam 11-8-1893.
 6. Adrianus HONINGS, geb. Vlijmen 2-5-1867. vonnis 17-9-1896 wegens landloperij dossier nr 7166 Breda \par lengte 1,673 meter hoofd bezet met zomersproeten
 7. Gerarda HONINGS, geb. Vlijmen 18-2-1870, overl. Rotterdam 8-12-1936, tr. 's-Hertogenbosch 17-10-1894 Guilhelmus VAN TIEL, geb. Vught 27-2-1873, huisschilder, overl. 's-Hertogenbosch 10-11-1962.


IXd. Josephus HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Son en Breugel 2-10-1822, overl. Waalwijk 6-2-1893, tr. Baardwijk 26-4-1854 Adriana MAAS, geb. Baardwijk 11-2-1822, overl. Waalwijk 16-7-1912, dr. van Christiaan Maas en Adriana van Ros.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana HONINGS, geb. Hedikhuizen 6-2-1855, overl. Waalwijk 31-10-1937, tr. Waalwijk 22-1-1880 Nicolaas VAN MEEUWEN, geb. Drunen 28-10-1850, schoenmaker, overl. Waalwijk 26-5-1939.
 2. Vincentius HONINGS, geb. Baardwijk 12-2-1857, volgt Xd.
 3. Wilhelmina HONINGS, geb. Baardwijk 3-5-1859, overl. Baardwijk 21-9-1859.
 4. Cornelis HONINGS, geb. Baardwijk 31-1-1861, overl. Baardwijk 2-3-1862.
 5. Hendrikus HONINGS, geb. Waalwijk 4-7-1864, volgt Xe.


IXe. Hubertus HONINGS (zn. van VIIIa), geb. Son en Breugel 5-4-1826, overl. Oegstgeest (overleden tijdens militaire dienst) 27-9-1859, tr. Arthemise LEFèVRE.
Uit dit huwelijk:
 1. Philippine Angélina HONINGS, geb. Sérévillers 4-11-1854, overl. Sérévillers 1-9-1856.


Xa. Adriana HONINGS (dr. van IXa), geb. Wijk en Aalburg 30-1-1837, overl. Wijk en Aalburg 25-12-1862, .
Kind(eren):
 1. Johanna HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 21-11-1859, overl. Wijk en Aalburg 16-1-1863.
 2. Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 20-3-1862, overl. Utrecht 16-2-1926, tr. Heusden 11-8-1882 Johan VERHAGEN, geb. Heusden 18-10-1856, overl. Utrecht 7-11-1938, zn. van Franciscus Cornelis Verhagen en Clara van Ginkel.


Xb. Vincentius HONINGS (zn. van IXa), geb. Wijk en Aalburg 19-11-1846, overl. Wijk en Aalburg 3-2-1926, tr. Wijk en Aalburg 10-3-1870 Jenneke BOUMAN, geb. Wijk en Aalburg 16-12-1851, overl. Wijk en Aalburg 4-1-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. Vincentius HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-6-1870, volgt XIa.
 2. Jan HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 14-11-1871, overl. Wijk en Aalburg 14-3-1872.
 3. Johanna HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 3-12-1872, overl. Zeist 26-3-1954, tr. Wijk en Aalburg 27-9-1895 Marinus GORIS, geb. 's-Hertogenbosch 24-5-1873, overl. Apeldoorn 2-8-1936, zn. van Lambertus Jan Goris en Maaike de Bruijn.
 4. Kuinira HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 3-1-1874, overl. Eindhoven 8-1-1952, tr. Wijk en Aalburg 25-4-1901 Govert SUDDERLAND, geb. Wijk en Aalburg 14-8-1876, scheepstimmermansknecht, overl. Eindhoven 9-12-1962.
 5. Johanna HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 27-1-1875, overl. 's-Gravenhage 21-7-1945, tr. Siebe PIT, geb. Weststellingwerf 8-12-1881, overl. 's-Gravenhage 30-11-1940.
 6. Adriana HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 16-4-1877, overl. Wijk en Aalburg 12-6-1930, tr. Wijk en Aalburg 8-2-1900 Antonie BOUMAN, geb. Wijk en Aalburg 30-8-1870, landarbeider, overl. Wijk en Aalburg 25-6-1955.
 7. Wilhelmina HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-9-1878, overl. Gameren 23-1-1945, tr. Wijk en Aalburg 23-5-1907 Leendert VAN DER WIEL, geb. Sliedrecht 29-5-1878, trambestuurder (in Den Haag), overl. 's-Hertogenbosch 6-3-1952, zn. van Johannes van der Wiel en Willemijntje Redelijkheid.
 8. Jan Johannes HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 23-12-1880, overl. Wijk en Aalburg 30-5-1881.
 9. Jan Johannes HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 30-11-1881, overl. Wijk en Aalburg 27-12-1881.
 10. Antonia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 16-1-1883, overl. Eindhoven 5-8-1936.
 11. Jan Johannes HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 23-7-1884, volgt XIb.
 12. Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 12-1-1887, overl. Eindhoven 13-9-1974, tr. Wijk en Aalburg 16-6-1920 Jacob Arie KOEKENDORP, geb. Klaaswaal 20-8-1893, overl. Eindhoven 2-2-1968.
 13. Jenneke HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 16-1-1889, overl. 's-Hertogenbosch 27-1-1963, tr. Wijk en Aalburg 26-3-1908 Jan VAN WIJNEN, geb. Veen 30-1-1885, overl. Helvoirt 10-4-1955.
 14. Hendrikus Adrianus HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 26-2-1891, volgt XIc.
 15. Gerardus HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 5-4-1893, overl. Wijk en Aalburg 19-4-1893.


Xc. Wilhelmus HONINGS (zn. van IXc), geb. Vlijmen 5-1-1862, smid, overl. Leiden 13-6-1900, tr. Raamsdonk 8-5-1891 Anna VAN REIJEN, geb. Etten-Leur 12-10-1855, overl. Valkenswaard 19-9-1940.
Lengte 1,716 streng uiterlijk. vonnis den Haag 20-5-1896 Landloperij doss nr 6230 was reeds 3x eerder wegens landloperij en bedelarij naar een rijkswerkinrichting gezonden
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia HONINGS, geb. Breda 1-9-1891, overl. Vught 11-6-1892.
 2. Franciscus HONINGS, geb. Breda 14-8-1893, overl. Breda 31-10-1893.


Xd. Vincentius HONINGS (zn. van IXd), geb. Baardwijk 12-2-1857, schoenmaker, overl. Chicago 8-6-1927, tr. Amsterdam 6-4-1892 Wouthrina PEULEN, geb. Engelen 22-2-1866, overl. Chicago 15-6-1940, dr. van Peter Christiaan Peulen en Wilhelmina Eijkemans.
In Amerika wordt Wouthrina Peulen meestal aangeduid als Catharine Honings.
In april 1910 vanuit Amsterdam geëmigreerd naar Chicago, Ill, USA.

Uit dit huwelijk:
 1. Josephus Dominicus HONINGS, geb. Amsterdam 5-12-1892, volgt XId.
 2. Wolter Andreas HONINGS, geb. Amsterdam 27-3-1894, volgt XIe.
 3. Vincentius HONINGS, geb. Amsterdam 9-7-1895, volgt XIf.
 4. Wilhelmina Adriana HONINGS, geb. Amsterdam 25-10-1896, overl. Dixon 15-4-2000, tr.(1) Chicago 24-11-1927 Huwelijksdatum 24-10-1927 ontleend aan site van Jeroen Sprenger op geneanet. Ik had hier eerder staan 27-11-1927. Johannes Antonius Leonardus Ma TIEKEN, geb. Amsterdam 8-5-1898, overl. Chicago 5-8-1965, zn. van Albertus Casparus Tieken en Maria Elisabeth Antonia Hulsen, tr.(2) Chicago 1967 Joe SOMERS, geb. 1-2-1901, overl. 11-2-1976.


Xe. Hendrikus HONINGS (zn. van IXd), geb. Waalwijk 4-7-1864, overl. Amsterdam 20-1-1900, tr. Waalwijk 4-7-1889 Antje STADA, geb. Terschelling 27-12-1868, overl. 's-Gravenhage 10-1-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Anna HONINGS, geb. Waalwijk 18-5-1890, overl. Katwijk 3-4-1974, tr. 's-Gravenhage 12-3-1913 Johannes Martinus ROUSEL, geb. Leiden 2-6-1885, overl. 's-Gravenhage 19-7-1954, zn. van Matthijs Adriaan Rousel en Cornelia Salm.
 2. Fredericus Josephus HONINGS, geb. 's-Gravenhage 12-8-1892, volgt XIg.
 3. Sophia HONINGS, geb. 's-Gravenhage 10-2-1895, overl. 's-Gravenhage 15-1-1969, tr. 's-Gravenhage 7-12-1913 (of 1914) (scheiding 30-3-1926, ingeschreven 1-6-1929) Johannes Jacobus Josephus KETTMANN, geb. 's-Gravenhage 15-5-1896, rechtskundig adviseur, overl. 's-Gravenhage 1-12-1964.
 4. Hendrikus Josephus HONINGS, geb. Amsterdam 30-6-1899, volgt XIh.


XIa. Vincentius HONINGS (zn. van Xb), geb. Wijk en Aalburg 30-6-1870, koperslager, barbier, overl. Wijk en Aalburg 10-11-1956, tr. Wijk en Aalburg 27-3-1902 Jantje MILLENAAR, geb. Andel 10-4-1878, overl. 's-Hertogenbosch 18-1-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 6-7-1902, overl. 's-Hertogenbosch 13-12-1977, tr. Wijk en Aalburg 15-11-1928 Willem NIEUWKOOP, geb. Wijk en Aalburg 24-3-1888, overl. Wijk en Aalburg 21-9-1972, zn. van Jakob Nieuwkoop en Cornelia Kolijn.
 2. Pieter HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 12-3-1904, overl. 's-Hertogenbosch 10-9-1982, tr. Wijk en Aalburg 12-1-1932 Johanna VAN BALKOM, geb. Heusden 8-1-1907, overl. 9-11-1996.
 3. Adriana Antonia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 18-5-1906, overl. 's-Hertogenbosch 5-2-1980, tr. Wijk en Aalburg 5-7-1929 Jan DE WAAL, geb. Wijk en Aalburg 8-7-1908.
 4. Vincentius HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 9-4-1909, koperslager, loodgieter, overl. Aalburg 6-3-1994, tr. Almkerk 2-2-1940 Maaike SCHMIDT, geb. Almkerk 10-2-1915, overl. 1-2-1995, dr. van Jan Willem Schmidt en Agnes Verwoerdt.
 5. Pieternella HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 2-10-1910, overl. Waalwijk 21-8-1977, tr. 's-Gravenhage 12-2-1941 Pieter HARTMAN, geb. 's-Gravenhage 13-1-1913, overl. 's-Hertogenbosch 26-8-1980, zn. van Pieter Hartman en Betje van der Meer.
 6. Wilhelmina Helena HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 24-2-1913, overl. Tilburg 25-4-1995, tr. Wijk en Aalburg 18-5-1933 (scheiding 7-11-1974) Kasper Jacobus VAN TILBORG, geb. Wijk en Aalburg 19-3-1911.
 7. Kornelis HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 18-12-1914, koperslager, loodgieter, overl. Gorinchem 16-10-1989, tr. Woudrichem 10-5-1944 Geertruida Elisabeth HARTMAN, geb. Woudrichem 2-10-1916, dr. van Albertus Hartman en Grietje Anna Kentie.
 8. Johanna Sophia HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 20-3-1917, overl. 's-Hertogenbosch 24-2-1993, tr. 's-Gravenhage 31-3-1948 Frederik Hendrik BAKKENES, geb. 's-Gravenhage 3-4-1894, agent van politie, overl. 's-Gravenhage 9-7-1979, zn. van Frederik Hendrik Bakkenes en Maria Cornelia Gerrits.
 9. Kuinira Clazina HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 24-7-1919, overl. Wijk en Aalburg 4-6-2014, tr. Wijk en Aalburg 21-6-1944 Cornelis VAN TILBORG, geb. Wijk en Aalburg 8-8-1916, overl. Aalburg 11-7-1999.
 10. Nicolaas Willem HONINGS, geb. Wijk en Aalburg 24-12-1920, chauffeur, overl. Aalburg 7-2-1992, tr. Rijswijk 22-9-1953 Grieta Maria VAN ZANTEN, geb. Andel 27-3-1923, overl. Utrecht 11-1-1977, dr. van Hendrikus van Zanten en Hendrika Smits.


XIb. Jan Johannes HONINGS (zn. van Xb), geb. Wijk en Aalburg 23-7-1884, overl. Eindhoven 27-5-1949, tr. Wijk en Aalburg 8-6-1911 Hendrika Maria VAN DIEM, geb. Herpt 26-8-1888, overl. Eindhoven 13-5-1982, dr. van Antonius van Diem en Maria Greve Kurver.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Hendrika HONINGS, geb. Strijp 7-9-1912, overl. Borger-Odoorn 21-12-2002, tr. Eindhoven 13-5-1942 Antonius Cornelis Godefridus KLOMP Maria, geb. Helmond 4-12-1906, bankwerker, overl. Eindhoven 23-7-1993, zn. van Petrus Johannes Klomp en Adriana Henrica van Panhuijzen.
 2. Jenneke HONINGS, geb. Strijp 28-10-1913, overl. Zwolle 29-9-1995, tr. Eindhoven 27-10-1939 Fredericus Wilhelmus Maria VAN BUEL Joanna, geb. Woensel 3-11-1911, werkmeester, overl. Zwolle 2-7-1976, zn. van Frederik Wilhelm van Buel en Catharina Antonetta Alberdina Egglij.
 3. Johanna Hendrika HONINGS, geb. Strijp 11-12-1914, overl. Emmen 9-11-2004, tr. Eindhoven 10-11-1938 (scheiding 24-11-1976) François OTTERVANGER, geb. Rotterdam 30-9-1915, mecanicien, zn. van François Ottervanger en Willemina Christina van Kempen.


XIc. Hendrikus Adrianus HONINGS (zn. van Xb), geb. Wijk en Aalburg 26-2-1891, schrijfmachinemonteur, overl. Rosmalen 11-1-1971, tr. Woensel 28-4-1914 Maria KOEKENDORP, geb. Klaaswaal 1-9-1888, overl. Geldrop 27-11-1975.
Uit dit huwelijk:
 1. Vincent Andries HONINGS, geb. Heerlen 2-8-1915, overl. Heerlen 16-2-1916.
 2. levenloos geboren kind HONINGS, geb. 27-5-1916, overl. Heerlen 27-5-1916.
 3. Grietje Jeanneke HONINGS, geb. Heerlen 13-11-1919, overl. Waalre 29-1-2006, tr. Eindhoven 28-8-1942 Cornelis Gertrudes Johannes SANDERS, geb. Vught 24-3-1915, technisch directeur van Philips vestiging te Sao Paulo, later te Rio de Janeiro, overl. Waalre 23-5-1989, zn. van Cornelis Hendrikus Sanders en Johanna Maria Eijkemans. Het gezin Sanders-Honings heeft ca. 25 jaar in Zuid-Amerika gewoond, en is omstreeks 1979 gerepatrieerd.
 4. Andries Vincent HONINGS, geb. Heerlen 4-12-1920, overl. Hardegarijp (gem. Tietjerkseradeel) 28-7-2004, begr. Meppel, tr. Eindhoven 22-12-1950 (scheiding 29-5-1974) Elsje Netty REP, geb. Amsterdam 26-8-1924, dr. van Dirk Hendrik Rep en Annetje Maria Luiting. Andries Vincent was kapitein vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Bij koninklijk besluit dd. 18-7-1957 werd hem per 1-9-1957 eervol ontslag verleend. Daarna was hij werkzaam bij Shell Nederland verkoopmaatschappij te Den Haag, en van 1970 tot 1980 hoofd bilaterale betrekkingen bij het ministerie van C.R.M.
 5. Vincent Hendrikus HONINGS, geb. Eindhoven 6-6-1927, overl. Eindhoven 23-1-1944.
 6. Jetse Jan HONINGS, geb. Eindhoven 30-5-1929, overl. Geldrop 14-10-1995, tr. Eindhoven 28-12-1957 Henriëtte Maria Theresia VAN DE KERKHOF.


XId. Josephus Dominicus HONINGS (zn. van Xd), geb. Amsterdam 5-12-1892, overl. Chicago 4-8-1945, tr.(1) Chicago 23-6-1917 Clara HEILMAN, geb. ca. 1893.
In de indexen op ancestry.de komt zowel 23-5-1917 als 23-6-1917 voor als huwelijksdatum.

Josephus Dominicus HONINGS, tr.(2) Chicago 10-7-1926 Wilhelmina Maria OP DEN KELDER, geb. Haarlemmermeer 18-11-1893, dr. van Pieter op den Kelder, karreman, en Alida Knegjes.
Uit dit huwelijk:
 1. Alida HONINGS, geb. Chicago 26-8-1932.


XIe. Wolter Andreas HONINGS (zn. van Xd), geb. Amsterdam 27-3-1894, overl. Chicago 16-11-1976, tr. Wilhelmina DE GOUW, geb. 11-11-1903, overl. Chicago 3-5-1978, dr. van Martinus de Gouw en Wilhelmina van Schijndel.
Wolter Andreas Honings noemt zich in Amerika Henry A. Honings.
Uit dit huwelijk:
 1. Harry Martin HONINGS, geb. Chicago 16-1-1925, overl. Chicago 21-6-1999, tr. . . . . GERBECKS. Naam echtgenote: zie familiesite Van den Berg-Hendrikx op myheritage. Daar staat ook dat zij 4 kinderen hebben.
 2. Wilhelmina Mary HONINGS, geb. Chicago 27-4-1927, overl. Chicago 21-6-2002, tr. Mariano CORTEZ, geb. Chicago 3-1-1922, overl. 12-5-2010.
 3. Mary HONINGS, geb. Chicago 8-5-1938, overl. Chicago 9-5-1938.


XIf. Vincentius HONINGS (zn. van Xd), geb. Amsterdam 9-7-1895, overl. 4-1968, tr.(1) Chicago 19-5-1917 Henrica Maria Petronella (Henr JANSSEN, geb. 's-Hertogenbosch 22-5-1893, overl. Cook County 27-3-1947, dr. van Fredericus Janssen en Maria Anna van Gulik.
In de Amerikaanse overlijdensindex van de SSDI: april 1968 Vincentius Honing, in Illinois. Kinderen aangevuld met gegevens uit Census 1940 en Findagrave.com. \par Tweede huwelijk van Vincentius uit stamboom van Sandra Brandon op ancestry.
Op haar immigratieformulier in Amerika staat Henrica vermeld als Henrica Jansen Schrey. En wordt zij later vermeld als Henrica/Henriette Schrey. Vermoedelijk een misverstand omdat zij voor haar emigratie enige tijd in Amsterdam gewoond heeft bij haar oom en tante Petrus Wilhelmus Schrey en Johanna Catharina Maria Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Pierre Vincent HONINGS, geb. Chicago 5-6-1918, overl. 18-9-2001, tr. Harriet Marcella N.N., geb. 1-1-1921, overl. 23-9-2013. Bron: Illinois, Cook County, Birth Certificates, op familysearch.org. 
 2. Catherine Wilhelmina HONINGS, geb. Chicago 31-3-1920, overl. 2-1994. (
 3. Leonne Marian HONINGS, geb. Chicago 12-12-1924. Waarschijnlijk gehuwd met Raymond Joedicke.
 4. Louise Johanna HONINGS, geb. Chicago 28-9-1928, overl. University Place 3-1-2011. 
 5. Vincent J HONINGS, geb. 20-2-1931, overl. Harris 2-8-1990, tr. Chicago 14-9-1955 Sarah Elizabeth HALL, geb. 14-12-1933, overl. 6-5-1994. 3 dochters en 1 zoon (familytree op ancestry.com).
 6. Gerard Fredrick HONINGS, geb. Chicago 20-2-1939, overl. Santa Barbara 8-5-1985, tr. Mary Lou MODLINSKI, geb. Chicago 17-9-1940, overl. Palmdale 20-6-1996, dr. van Frank Joseph Modlinski en Irene Mary Harvanek. Volgens familytree op ancestry 3 kinderen.

Vincentius HONINGS, tr.(2) ca. 1940 Ruth M HENDERSON, geb. 3-1893, overl. Cook County, Illinois 13-1-1981, dr. van James B Henderson en Virginia (Henderson).


XIg. Fredericus Josephus HONINGS (zn. van Xe), geb. 's-Gravenhage 12-8-1892, politieagent, overl. Winschoten 5-3-1950, tr.(1) Finsterwolde 6-8-1918 Lubberdina STEL, geb. Finsterwolde 5-1-1893, overl. Groningen 8-8-1925, dr. van Harm Stel en Antje Werkman.
Uit dit huwelijk:
 1. Antje Harmanna HONINGS, geb. Finsterwolde 29-8-1917, overl. Almere 5-2-2010, tr. Amsterdam 22-11-1939 Kornelis VAN DER LAAN, geb. Delfzijl 18-2-1914. gescheiden:
 2. Hendrikus Wilhelmus HONINGS, geb. Winschoten 2-3-1920, overl. 's-Gravenhage 14-12-1979, tr. 's-Gravenhage 30-5-1951 Jacoba MOOIMAN, geb. 's-Gravenhage 29-9-1921, overl. 2-3-2003. gescheiden:
 3. Harm HONINGS, geb. Winschoten 19-4-1921, overl. Amsterdam 6-11-1979, tr. Beerta 16-10-1943 Elsien OOLDERS, geb. Beerta 31-12-1920.
 4. Willem Frederik HONINGS, geb. Winschoten 3-6-1923, overl. Oldenburg 22-9-1943 (getroffen door een granaatscherf).
 5. Lubberdina Frederica (Dina) HONINGS, geb. Winschoten 31-5-1925, overl. Amsterdam 10-12-2013, tr. Amsterdam 2-6-1954 Johan GROFSTEIN, geb. Paramaribo 20-2-1931, overl. Ouder-Amstel 3-4-2000, zn. van Jacobus Grofstein en Celine Marianne Fernandes.
 6. Frederica Lubberdina (Rica) HONINGS, geb. Winschoten 31-5-1925, tweeling, overl. Amstelveen 22-7-2005, tr. Winschoten 27-2-1954 (scheiding 1979) Johannes PüTZFELD, geb. Amsterdam 1-4-1924, fabrikant, zn. van Maria Magdalena Pützfeld.

Fredericus Josephus HONINGS, tr.(2) Oude Pekela 30-7-1926 Titia VAN GREVEN, geb. Oude Pekela 2-9-1901, dr. van Helmer van Greven en Luppochina Hartman.
Titia van Greven trouwde eerder (Oude Pekela 19-12-1918) met Willem Oldenburger. Scheiding Winschoten 20-9-1922 en ingeschreven in huwelijksregister Oude Pekela op13-11-1922.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Christina HONINGS, geb. Winschoten 25-9-1926, overl. Groningen 27-2-1928.
 2. Helma Jantina HONINGS, geb. Winschoten 25-9-1926, overl. Winschoten 27-11-2007, tr. Winschoten 6-5-1954 Berend SCHURING, geb. Winschoten 19-7-1922, fabrieksarbeider, overl. Winschoten 12-5-2000, zn. van Hendrik Schuring en Grietje Harms.
 3. Fredericus Josephus HONINGS, geb. Winschoten 1-12-1928, lasser, overl. Winschoten 26-8-2009, tr. Winschoten 1961 Rikste ALKEMA,  dr. van Jan Alkema en Menna Meijer.
 4. Helmer HONINGS, , tr. Winschoten 1959 Grietje DRIJVER.
 5. Luppo HONINGS, geb. Winschoten 19-1-1936, overl. Groningen 30-4-1936.
 6. Titia Christina HONINGS, geb. Winschoten 5-8-1940, overl. Winschoten 13-8-1996, tr. Winschoten  Borgert KLAP.


XIh. Hendrikus Josephus HONINGS (zn. van Xe), geb. Amsterdam 30-6-1899, overl. 's-Gravenhage 14-12-1960, tr. 's-Gravenhage 13-12-1922 Johanna Berendina EILERS, geb. 's-Gravenhage 16-4-1901, overl. 's-Gravenhage 29-7-1968, dr. van Petrus Christianus Eilers en Maria Frederika Sekreve.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria Hendrica HONINGS, geb. 's-Gravenhage 1-8-1928, overl. Rijswijk 10-3-2006, tr. 's-Gravenhage 1951 Gerardus Nicolaas DE HEIJ, zn. van Nicolaas Michel de Heij, loodgieter, en Maria Wilhelmina Bijlaart.
 2. Hendrikus Josephus HONINGS, geb. 's-Gravenhage 18-5-1935, overl. Zoetermeer 31-1-2014, tr. 's-Gravenhage  Martha GIJSBREGTS.
 3. Astrid Christina HONINGS, geb. 's-Gravenhage , tr. 's-Gravenhage  Hendricus Cornelis DE LEYSER.


© 1997-2019, K.E.J. Honings

Het overnemen en/of gebruiken van de gegevens uit deze genealogie is alleen toegestaan voor eigen (privé) gebruik. Voor heruitgave en verveelvoudiging in welke vorm dan ook is toestemming nodig van de samensteller.

terug naar homepage index.html