Genealogie Jan RAMS

opgemaakt op 1-1-2017 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl
 

Terug naar de index 'Overige genealogische fragmenten'.


I. Jan RAMS, overl. voor 1786, tr.((r)/tr.kerk Utrecht 23-2/10-5-1743 Maria Teunissen LUNENBURGH, ged.((n) De Bilt 7-8-1712, overl. Utrecht 9-3-1786, dr. van Anthony Harmensz van Lunenburgh (Ulthof) en Grietje Jillis Schouten.

Bij zijn huwelijk werd Jan Rams vermeld als zijnde soldaat in het Regiment van de Heer Generaal Major de Bedarides.
Bij haar overlijden laat Maria na: mondige kinderen (meervoud !!).

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius RAMS, ged.(rk) Utrecht 14-6-1743, volgt II.


II. Antonius RAMS (zn. van I), ged.(rk) Utrecht 14-6-1743, overl. Utrecht 4-7-1823, tr.((r) en tr.kerk(1) Utrecht 10-7-1773 Johanna VAN HALTEREN, ged. Utrecht 23-4-1741, overl. Utrecht 5-8-1814, dr. van Henricus Jansse van Halteren en Anna Hallisse van Gelder.

Antonius Rams verbleef tussen 1788 en 1795 als vluchteling in het noorden van Frankrijk. Daar werd hij, te samen met vele andere gevluchte patriotten door de Franse overheid ondersteund. Als beroepen werden in die tijd vermeld: koetsier, domestiek, dagloner, kantinehouder. Zie Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 49 (1995), pag. 107-164 (zijn vermelding staat op pag. 155). \par In het (Franse) bevolkingsregister van 1813 van de stad Utrecht staat Antonius Rams vermeld in de Catharijnestraat, met als beroep 'conducteur de barque' (=schipper). \par Misschien hoort er nog een kind tot dit gezin: Catharina Rams overlijdt in Utrecht op 25-1-1812. Zij is dan 38 jaar en weduwe van Pauls Suljijn (?). Zou dus rond 1773 geboren zijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna RAMS, ged.((r) Utrecht 17-4-1775, overl. Utrecht 2-6-1775.
 2. Albertus RAMS, ged.((r) Utrecht 5-11-1776, volgt III.

Antonius RAMS, tr.(2) Utrecht 17-5-1815 Maria Anna Judice VAN DE WEEGHEN, ged. Bollezeele (Frankrijk) 10-6-1759, koopvrouw, overl. Utrecht 17-6-1843, dr. van Johannes van de Weeghen en Hendrika de Graaf.


III. Albertus RAMS (zn. van II), ged.((r) Utrecht 5-11-1776, overl. Utrecht 11-2-1855, ondertr.(1) Utrecht 13-5-1803, tr.kerk(1) Utrecht 30-5-1803 Cornelia HEGGERVELD, overl. Utrecht 13-11-1803.
Bij zijn doop is Albertus ingeschreven als: Seribertus Rams.

Albertus RAMS, tr.(2) Utrecht 6-8-1809 Maria KRAAN, ged.((n) Utrecht 26-9-1780, overl. Utrecht 25-12-1862, dr. van Gerardus Kraan en Constantia Pierot.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Constantia Gerarda RAMS, ged.((n) Utrecht 15-3-1808.
 2. Antonius RAMS, ged.((r) Utrecht 28-10-1809, overl. Utrecht 27-12-1809.
 3. doodgeboren kind RAMS, geb. Utrecht 25-11-1811, overl. 25-11-1811.
 4. Antonius RAMS (RAM), geb. Utrecht 8-12-1813, overl. Breskens 1-9-1833. Geboortedatum ontleend aan militieregisters.nl. Overleden in het militair hospitaal te Breskens.
 5. Johannes RAMS, geb. Utrecht 19-1-1816, volgt IV.
 6. Maria Theodora RAMS, geb. Utrecht 11-2-1819, overl. Utrecht 22-4-1900, tr. Utrecht 3-6-1840 Steven STAM, geb. Utrecht 16-12-1815, overl. Utrecht 5-7-1866, zn. van Hendrik Stam en Johanna Beusekom.
 7. Constantinus Gerardus RAMS, geb. Utrecht 9-8-1823, overl. Utrecht 13-10-1852.


IV. Johannes RAMS (zn. van III), geb. Utrecht 19-1-1816, overl. Utrecht 25-11-1890, tr. Utrecht 22-11-1837 Dina Petronella FRANKEN, geb. Utrecht 10-1-1819, overl. Utrecht 25-4-1895, dr. van Johannes Franken en Johanna Catharina Ginkel.
Uit dit huwelijk:
 1. Albertus Johannes RAMS, geb. Utrecht 15-3-1838, overl. Utrecht 14-7-1870.
 2. Johanna Catharina VAN RAMS, geb. Utrecht 7-4-1840, overl. Utrecht 3-4-1842.
 3. Johanna Catharina VAN RAMS, geb. Utrecht 12-6-1842, overl. Utrecht 10-8-1902, tr. Utrecht 8-5-1867 Julius Anthonius DE BAAR, geb. Utrecht 12-4-1845, overl. Utrecht 5-3-1929, zn. van Anthonius de Baar en Jannigje Vermeulen.
 4. Dina Petronella VAN RAMS, geb. Utrecht 21-9-1844.
 5. Antonia Maria VAN RAMS, geb. Utrecht 25-2-1847, overl. Utrecht 22-4-1848.
 6. Maria RAMS, geb. Utrecht 26-1-1849.
 7. Dina Petronella RAMS, geb. Utrecht 21-1-1851, overl. Utrecht 17-9-1937, tr. Utrecht 12-12-1871 Fransiscus Xaverius LIGTVOET, geb. Loon op Zand 3-12-1846, overl. Utrecht 31-5-1892, zn. van Peter Ligtvoet en Johanna de Haan.
 8. Constant Gerardus RAMS, geb. Utrecht 23-1-1853, volgt Va.
 9. Johannes RAMS, geb. Utrecht 10-9-1854, overl. Utrecht 13-9-1856.
 10. Anthonia RAMS, geb. Utrecht 11-9-1856, tr. Utrecht 24-2-1882 Theodorus Antonius Martinus BOUMAN, geb. Utrecht 4-4-1856, overl. IJsselstein 8-6-1935, zn. van Theodorus Antonius Bouman en Maria Elisabeth Donker.
 11. Johannes RAMS, geb. Utrecht 1-1-1859, volgt Vb.
 12. Jacoba RAMS, geb. Utrecht 19-12-1860, tr. Utrecht 3-2-1892 Hendrik MOTSHAGEN, geb. Utrecht 21-4-1867, winkelknecht, overl. Utrecht 12-3-1922, zn. van Cornelis Motshagen en Geertrui Alberta Mesman.
 13. Johanna RAMS, geb. Utrecht 15-9-1863, overl. Utrecht 12-6-1934.
 14. Catheau RAMS, geb. Utrecht 18-9-1865, overl. Utrecht 19-12-1865.


Va. Constant Gerardus RAMS (zn. van IV), geb. Utrecht 23-1-1853, overl. Utrecht 21-3-1935, tr. Utrecht 26-6-1878 Elisabeth Johanna DE MAN, geb. Utrecht 4-3-1857, overl. Utrecht 12-7-1933, dr. van Johannis Franciscus de Man en Cornelia Kouthuyzen.
Uit dit huwelijk:
 1. Constant Gerardus RAMS, geb. Utrecht 27-3-1879, volgt VIa.
 2. Johannes Franciscus Nicolaas RAMS, geb. Utrecht 5-12-1880, volgt VIb.
 3. Dina Christina Cornelia RAMS, geb. Utrecht 22-12-1882, overl. Utrecht 30-3-1966, tr. Utrecht 11-11-1908 (scheiding 18-9-1930) Franciscus Josephus KEIZERS, geb. Overloon 15-2-1884, zn. van Antonius Keizers en Antonia Janssen.
 4. Cornelia Johanna RAMS, geb. Utrecht 14-6-1885, overl. Utrecht 6-4-1917, tr. Zeist 4-5-1916 Theodorus VAN DEN BRINK, geb. Utrecht 31-12-1888, zn. van Willem Frederik van de Brink en Cornelia Cecilia Bladt.
 5. Alphonsus Bernardus RAMS, geb. Utrecht 21-7-1887, volgt VIc.
 6. Anthonius Franciskus RAMS, geb. Utrecht 15-9-1889, overl. Zuilen 8-4-1939, tr.(1) Utrecht 5-8-1914 Mechtelina DE LEUR, geb. 8-1-1893, overl. Utrecht 27-10-1918, dr. van Laurens Gijsbertus de Leur en Johanna Petronella H. Hauer, tr.(2) Utrecht 13-7-1921 Carolina Theodora VAN DER MEIJDEN, geb. Utrecht 6-3-1896, dr. van Cornelis Theodorus van der Meijden en Carolina Catharina van Geelkerken.
 7. Elisabeth Johanna RAMS, geb. Utrecht 13-8-1891, overl. Utrecht 8-3-1892.
 8. Elbertus Johannes RAMS, geb. Utrecht 10-4-1893, volgt VId.
 9. Gerardus Aloisius RAMS, geb. Utrecht 13-7-1896, volgt VIe.
 10. Henri Andreas RAMS, geb. Utrecht 1-1-1898, overl. 's-Gravenhage 21-6-1978, tr. 's-Gravenhage 23-6-1926 Adriana Marrigje FRANCKEN, geb. Haastrecht 9-8-1902.
 11. Andreas Franciscus RAMS, geb. Utrecht 5-1901, overl. Utrecht 15-10-1901.


Vb. Johannes RAMS (zn. van IV), geb. Utrecht 1-1-1859, timmerman en wagenmaker, overl. Utrecht 6-6-1922, tr. Utrecht 30-12-1885 Cornelia KOSTERMAN, geb. Wijk bij Duurstede 1-10-1863, overl. Utrecht 5-2-1936, dr. van Leendert Kosterman en Cornelia Visee.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Petronella RAMS, geb. Utrecht 27-4-1886, overl. Zeist 16-2-1950, tr. Utrecht 14-2-1912 Barend DE WIT, gemeentearbeider, zn. van Gerrit de Wit en Catharina Koelman.
 2. Johannes RAMS, geb. Utrecht 20-9-1887, volgt VIf.
 3. Cornelia RAMS, geb. Utrecht 14-2-1889, tr. Utrecht 8-6-1921 Hendrik DENNEMAN, geb. Alkmaar 1-1-1891, rijwielhersteller, zn. van Cornelis Johannes Denneman, landbouwer, en Johanna Cornelia van der Laan.
 4. Helena RAMS, geb. Utrecht 12-5-1891, volgt VIg.
 5. Pieter Cornelis Jacobus RAMS, geb. Utrecht 18-10-1892, overl. Utrecht 1-5-1917, tr. Utrecht 10-3-1915 Angenita Gerarda WIEGERINCK, geb. Utrecht 31-3-1895, dr. van Theodorus Gerhardus Wiegerinck en Angenita Rogier.
 6. Theodoor Franciscus RAMS, geb. Utrecht 27-5-1894, volgt VIh.
 7. Leonardus Anthonius RAMS, geb. Utrecht 25-7-1903, volgt VIi.
 8. Jacobus Cornelis RAMS, geb. Utrecht 14-2-1907, volgt VIj.


VIa. Constant Gerardus RAMS (zn. van Va), geb. Utrecht 27-3-1879, overl. Alkmaar 1-1-1945, tr. Amsterdam 23-9-1908 Johanna Catharina DE BAAR, geb. Utrecht 23-1-1884, overl. Alkmaar 2-6-1947, dr. van Julius Anthonius de Baar en Johanna Catharina van Rams.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Johanna RAMS, geb. Amsterdam 11-3-1909, kloosterzuster, zr. Athanasio, overl. Amersfoort 29-6-1996.
 2. Constant Gerardus RAMS, geb. Amsterdam 20-1-1911, typograaf, overl. 4-12-1982, tr.(1) Alkmaar 11-7-1935 Johanna Geertruida WITTE, geb. Alkmaar 10-1-1915, overl. Amsterdam 20-11-1949, dr. van Petrus Hendricus Witte en Maria Vreeker, tr.(2) 20-7-1950 Hendrika Antonia (Rie) NIEUWLAND, geb. 29-2-1912, overl. 2-6-1995.
 3. Johanna Catharina RAMS, geb. Amsterdam 29-4-1915, overl. 13-7-1995, tr. Harrie POUWELS.
 4. Maria Gerarda RAMS, geb. Uithoorn 29-9-1918, tr. Gijsbertus J. HULSKAMP.


VIb. Johannes Franciscus Nicolaas RAMS (zn. van Va), geb. Utrecht 5-12-1880, overl. Mierlo 4-9-1962, tr. Utrecht 17-11-1909 Maria Catharina Wilhelmina VAN OOSTRUM, geb. Utrecht 2-11-1883, overl. Geldrop 21-5-1961, dr. van Hendrikus Anthonius van Oostrum en Willemina Hendrika Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Johanna RAMS, geb. 's-Gravenhage 14-4-1911, overl. 22-9-1935.
 2. Johannes Franciscus RAMS, geb. Weert 12-4-1914, overl. Geldrop 22-5-1982, tr. 26-10-1939 Henrica Cornelia BOOGERS.


VIc. Alphonsus Bernardus RAMS (zn. van Va), geb. Utrecht 21-7-1887, overl. Heerlen 19-12-1982, tr.(rk)/tr.kerk Heerlen 19-10-1911/6-1-1913 Elisabeth SCHLOESSER, geb. Ratheim 15-1-1888, overl. Heerlen 1-5-1972, dr. van Leopold Schloesser en Anna Sophia Hupperz.
Uit dit huwelijk:
 1. Constant Gerardus Alphonsus RAMS, geb. Voerendaal 31-5-1912, overl. Heerlen 3-12-1994, tr. 15-2-1951 (gescheiden) Geertruida Josepha SIJSTERMANS, geb. ca. 1920, overl. Landgraaf 10-4-2009.
 2. Leopold Hendrik RAMS, geb. Heerlen 30-8-1914, overl. Heerlen 17-10-1924.
 3. Elisabeth Johanna RAMS, geb. Heerlen 23-9-1916, overl. Heerlen 6-9-1941.
 4. Anna Sofia RAMS, geb. Heerlen 25-8-1918, tr. 2-7-1942 Theodor Peter HENDRIKS, geb. Mülheim a/d Ruhr 28-11-1918, overl. Heerlen 18-1-1987.
 5. Cornelia Johanna Maria RAMS, geb. Heerlen 23-10-1922, overl. Neer 17-5-2010, tr. 16-10-1945 R.M. SEIP, overl. 2009.
 6. Leopold Hendrik RAMS, , tr. 4-5-1944 Anna Maria Josepha THIELE, geb. Posterholt 13-12-1925, overl. Hoensbroek 20-4-1992.
 7. Alphonsa Bernardetta Hubertina RAMS, geb. Heerlen 7-11-1924, overl. Utrecht 2009, tr.(rk)/tr.kerk Heerlen 3-2-1949/3-5-1950 Joseph Martinus HONINGS, geb. Eijgelshoven 30-10-1923, overl. De Bilt 2008.


VId. Elbertus Johannes RAMS (zn. van Va), geb. Utrecht 10-4-1893, kleermaker, overl. 's-Gravenhage 24-10-1976, tr. 's-Gravenhage 9-1-1924 Marrigje Adriana FRANCKEN, geb. Haastrecht 11-7-1896, kostuumnaaister, dr. van Abraham Francken en Geertrui van Delft.
Uit dit huwelijk:
 1. Elbertus Johannes RAMS, geb. 's-Gravenhage 30-4-1924, tr. L.T. MAAS.
 2. Abraham RAMS, geb. 's-Gravenhage 11-10-1930, ongehuwd.


VIe. Gerardus Aloisius RAMS (zn. van Va), geb. Utrecht 13-7-1896, overl. voor 1991, tr. Utrecht 5-6-1929 Johanna Geertruida WOLFSDORFF, geb. Utrecht ca. 1904, dr. van Karl Friedrich WWolfsdorff en Johanna de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Aloisius RAMS, geb. Utrecht 30-10-1930, getrouwd, verhuisd naar Uden, overl. s-Hertogenbosch 4-8-2000, tr. Paula HENDRIKS.
 2. (Jopie) RAMS, tr. ....... (VAN DER) VEER.


VIf. Johannes RAMS (zn. van Vb), geb. Utrecht 20-9-1887, timmerman, overl. Amersfoort 19-9-1943, tr. Utrecht 11-9-1912 Aleida Johanna HEUKER OF HOEK, geb. Stad Delden 26-4-1885, overl. Soest 4-1-1974, dr. van Bernardus Heuker of Hoek en Maria Suters.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Bernardus RAMS, overl. 1-1990, tr. 9-10-1941 Maria Mathilda KAARSGAREN, geb. 27-1-1917, overl. 3-12-2006.
 2. W. C. RAMS, geb. 10-10-1922, kloosterling, Dominicaan.


VIg. Helena RAMS (dr. van Vb), geb. Utrecht 12-5-1891, overl. Utrecht 21-6-1941, .
Kind(eren):
 1. Jacobus ('Job') RAMS, geb. 19-6-1913, sergeant in het N.O.I.-leger, overl. in een kamp in Thailand 1945, tr. Johanna Maria STEKELENBURG, geb. 25-12-1913, overl. Ambarawa (N.O.I.) 22-11-1945. Johanna Maria is overleden na getroffen te zijn door een granaat.

Helena RAMS, tr.(1) Utrecht 11-6-1919 Johannes Hendrikus ZWAAK, geb. Utrecht 15-10-1893, zn. van Hendrica Zwaak.


VIh. Theodoor Franciscus RAMS (zn. van Vb), geb. Utrecht 27-5-1894, tr. Utrecht 12-7-1916 Johanna KIERSCH, geb. Amsterdam 8-4-1897, overl. Utrecht 21-2-1934, dr. van Johannes Mattheus Kiersch en Fokkien Lust.
gescheiden:
Uit dit huwelijk:
 1. Theodoor Johannes RAMS, geb. Utrecht 27-1-1917, huisschilder, overl. Utrecht 13-1-1983, tr.(1) Utrecht 1-5-1940 Martina GERRITSE, geb. Utrecht 4-12-1915, overl. De Bilt 14-6-1944, tr.(2) Utrecht 24-1-1945 Jenneke VAN STEENIS, geb. Geldermalsen 23-10-1918, overl. Utrecht 13-2-1990.


VIi. Leonardus Anthonius RAMS (zn. van Vb), geb. Utrecht 25-7-1903, kellner, overl. Utrecht 26-3-1956, tr. Utrecht 20-5-1925 Dina Cornelia MONTIJN, geb. Utrecht 8-6-1906, overl. Utrecht 5-8-1988.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Cornelia RAMS,  tr. 22-1-1947 B.H. DE GRAAF.
 2. Leonardus Gijsbertus RAMS, geb. Utrecht 11-11-1926, overl. Utrecht 1-12-2000, tr. Anna Lucia Maria DIEBEN, overl. 21-7-2000.
 3. Bertha Johanna RAMS.


VIj. Jacobus Cornelis RAMS (zn. van Vb), geb. Utrecht 14-2-1907, overl. Utrecht 3-4-1975, tr. Utrecht 25-7-1929 Theodora VAN BASTEN, geb. Utrecht 6-4-1908, overl. Utrecht 28-9-1994, dr. van Christiaan van Basten en Catharina de Klein.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodora RAMS,  tr.((r)/tr.kerk Zuilen/Utrecht 25/26-6-1952 Johannes Jacobus GOTTLIEB, geb. Utrecht 26-6-1929, overl. Boxtel 21-4-2011. Het kerkelijk huwelijk is gesloten in de St.Ludgerus kerk.
 2. Cornelia Catharina RAMS, geb. Zuilen , tr. Utrecht  Wilhelmus Antonius KLARENBEEK, geb. Schalkwijk 13-6-1932, overl. Utrecht 27-12-1992.
 3. Christiaan Johannes RAMS, geb. Zuilen, tr. Utrecht 27-3-1957 Geertruida Aletta Maria DE KROON, geb. Voorburg 20-5-1937, overl. voor 1999.
 4. Johannes Jacobus RAMS, geb. Zuilen 21-10-1934, tr. Utrecht 30-8-1961 Wilhelmina Johanna VAN GORKOM, geb. Zuilen 17-10-1940, overl./begr. Nieuwegein/IJsselstein 10/17-2-2014.
 5. Leonardus Theodorus RAMS, geb. Zuilen 6-4-1936, overl. Utrecht 23-9-1977, tr. Cothen 15-1-1965 Wilhelmina Hendrika Maria ODIJK, geb. Cothen .
 6. Catharina Johanna RAMS,  tr. Utrecht 7-3-1961 Hermanus Adrianus Antonius DE REUVER, geb. Utrecht 9-7-1936.
 7. Theodorus Franciscus RAMS, geb. Zuilen 25-3-1943, overl. 9-3-2011, tr. Maarssen 2-4-1964 Margaretha Anneke SCHIEVEEN, geb. Maarssen 
 8. Robert RAMS, geb. Zuilen 23-2-1946, overl. Maarssen 21-5-2010, tr. Maarssen 11-9-1968 Johanna Suzanna DE RIJK, geb. Maarssen 28-9-1948.
 9. Diana Maria RAMS, tr. Utrecht  Marinus KLARENBEEK, geb. Schalkwijk. Het kerkelijk huwelijk is gesloten in de St.Ludgerus kerk.
 10. Rudolf Antonius RAMS, geb. Zuilen 15-1-1949, overl. Utrecht 28-4-1992, tr. Vleuten-De Meern 23-7-1970 Anna Maria Elisabeth DE GANS, geb. Zuilen 5-5-1950, overl. 4-2011.
 

Terug naar de index 'Overige genealogische fragmenten'.