Genealogie HONINCKX (HEUNINCKX / HOUNINCKX)

opgemaakt op 23-4-2017 met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

Let op: gegevens van deze website mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk stamboomonderzoek mits er bronvermelding plaatsvindt. Als u hier iets van uw gading gevonden heeft hoor ik dat graag. En natuurlijk hoor ik ook graag over correcties en aanvullingen. Samen werken we dan aan een steeds completer wordende genealogie. Herpublicatie van (grote) gedeeltes uit dit bestand is nadrukkelijk niet toegestaan. 
 


I. Gerardus HONINCKX (HEUNINCKX), tr.kerk(1) Tienen (par. Sint-Germanus) 3-10-1756 Anna Catharina HOULOING (HALLOIN).
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes HONINCKX (HOUNINCKX), ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 3-10-1757, volgt IIa.
 2. Gerardus HEUNINCX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 4-6-1759.
 3. Barbara HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 26-5-1761.
 4. Maria Theresia HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 20-12-1762.
 5. Maria Ernestina HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus( 5-3-1766.
 6. Maria Ernestina HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 7-5-1768.
 7. Georgius Henricus HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 5-8-1770.
 8. Jacobus Augustinus HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 24-8-1771, volgt IIb.
 9. Josephus HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 4-6-1773.
 10. Maria Barbara HEUNINCKX, ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 23-3-1775.

Gerardus HONINCKX (HEUNINCKX), tr.kerk(2) Brussel Sint-Nicolaas 7-1-1786 Anna Christina VAN DER LINDEN.


IIa. Joannes HONINCKX (HOUNINCKX) (zn. van I), ged. Tienen (par. Sint-Germanu 3-10-1757, overl. Mechelen 11-2-1819, tr. Maria Carolina (Maria Catharin VAN HINNISDAEL, overl. Mechelen 17-12-1827.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina HONINCKX, ged.(rk) Mechelen 14-10-1784.
 2. Joannes Michael HOUNINCKX, ged.(rk) Mechelen 3-2-1787.
 3. Petrus (Pierre) HOUNINCKX, geb. en ged.(rk) Mechelen 12-4-1788, volgt IIIa.
 4. Anna Maria HOUNINCKX, ged.(rk) Mechelen 12-6-1791.
 5. Henricus HOUNINCKX, ged.(rk) Mechelen 2-11-1793.
 6. Petrus (Pierre) HOUNINCKX, geb. en ged.(rk) Mechelen 20-11-1794, draaier werktuigkundige bij spoorwegen, overl. Oostende 2-12-1881, tr.(1) Mechelen 3-12-1845 Maria Anna BROES, geb. Mechelen 5-9-1779, overl. Mechelen 26-10-1853, dr. van Francois Broes en Jeanne Voet, tr.(2) Oostende 28-6-1854 Juliana Brunona (Bruniana) STOCK, geb. Torhout 27-3-1805, dr. van Joannes Baptista Stock en Victoria Capelle.


IIIa. Petrus (Pierre) HOUNINCKX (zn. van IIa), geb. en ged.(rk) Mechelen 12-4-1788, slotenmaker, overl. Mechelen 10-3-1869, tr.(1) Mechelen 21-6-1809 Jeanne Marie WAIJENBORGH, geb. Mechelen 13-5-1783, overl. Mechelen 16-11-1810.
Uit dit huwelijk:
 1. Isabelle HOUNINCKX, ged.(rk) Mechelen 15-6-1810, overl. Mechelen 4-12-1828.

Petrus (Pierre) HOUNINCKX, tr.(2) Mechelen 24-6-1812 Jeanne SLAGMOLEN (Slaghmolder, Slaghmuylders), geb. Grimbergen 4-12-1785, uit Grimbergen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Baptiste HOUNINCKX, geb. Mechelen 31-3-1813, volgt IVa.
 2. Jean Baptiste HOUNINCKX, geb. Mechelen 12-4-1815, volgt IVb.
 3. Bartelemi HOUNINCKX, geb. Mechelen 18-6-1818, volgt IVc.
 4. Marie Thérèse HOUNINCKX, geb. Mechelen ca. 7-2-1820, overl. Kortrijk 7-1-1890, tr. Mechelen 29-10-1845 Jean-Baptiste VAN BOXSOM, overl. Mechelen 8-3-1873, zn. van Chrétien van Boxsum en Anna Catharina Baelemans.
 5. Petrus Cornelius HOUNINCKX, geb. Mechelen 6-2-1822, overl. Mechelen 19-2-1822.
 6. Catharina HOUNINCKX, geb. Mechelen 20-7-1823, overl. Mechelen 16-3-1824.
 7. Elisabeth HOUNINCKX, geb. Mechelen 17-9-1825.
 8. Guilelmus Josephus HOUNINCKX, geb. Mechelen 6-1-1829, overl. Mechelen 7-1-1829.
 9. Josephus Joannes HOUNINCKX, geb. Mechelen 6-1-1829, overl. Mechelen 11-1-1829.
 10. Guilelmus HOUNINCKX, geb. Mechelen 28-11-1829.


IVa. Jean Baptiste HOUNINCKX (zn. van IIIa), geb. Mechelen 31-3-1813, overl. Mechelen 25-2-1869, tr. Mechelen 6-11-1844 Marie RYCKMANS, geb. Mechelen 20-3-1823, overl. Mechelen 20-4-1864, dr. van Egide Ryckmans en Anne Catherine Camigo.
Uit dit huwelijk:
 1. Catherine HOUNINCKX, geb. Mechelen 21-2-1857, overl. Mechelen 18-5-1859.


IVb. Jean Baptiste HOUNINCKX (zn. van IIIa), geb. Mechelen 12-4-1815, overl. Mechelen 3-7-1867, tr. Mechelen 25-10-1837 Jeanne Catherine MERGAERTS, geb. ca. 1817.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexandrine HOUNINCKX, overl. Mechelen 19-11-1837.
 2. Maria HOUNINCKX, geb. Mechelen 13-6-1839, overl. Mechelen 14-3-1881, tr. Pieter VAN DIJCK.
 3. Jean HOUNINCKX, geb. Mechelen 1-3-1846, tr. Mechelen 18-11-1879 Rosalie SOMERS, geb. Mechelen 15-8-1851, dr. van Jean Francois Somers en Barbe Van De Laerschot.
 4. François Charles HOUNINCKX, geb. Mechelen 20-9-1849, overl. Mechelen 19-9-1853.
 5. Petronille Cornelie HOUNINCKX, geb. Mechelen 27-3-1852, volgt Va.
 6. Henricus HOUNINCKX, geb. Mechelen 15-9-1856, tr. Halle 9-1-1886 Anna Maria VANOSSELAER, geb. Sint-Truiden 14-10-1860, dr. van Leopold Vanosselaer en Elisabeth Philomena Struiven.
 7. Thérèse Céline HOUNINCKX, geb. Mechelen 6-11-1858, overl. Mechelen 4-1-1859.
 8. Charles-Leon HOUNINCKX, geb. Mechelen 26-2-1860, overl. Mechelen 25-10-1862.


Va. Petronille Cornelie HOUNINCKX (dr. van IVb), geb. Mechelen 27-3-1852, .
Kind(eren):
 1. Frans HOUNINCKX, geb. Mechelen 2-8-1890.


IVc. Bartelemi HOUNINCKX (zn. van IIIa), geb. Mechelen 18-6-1818, hoedenmaker, tr. Brussel 30-5-1855 Marie VERHEMELDONCK, geb. Rijkevorsel 13-7-1819, dr. van Jacques Verhemeldonck en Elisabeth Nouwelaers.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Thérèse HOUNINCKX, geb. Brussel 1-9-1851. Gewettigd bij huwelijk ouders in 1855.


IIb. Jacobus Augustinus HEUNINCKX (zn. van I), ged. Tienen (par. Sint-Germanus) 24-8-1771, tr. Tienen 8-2-1801 Charlotte (of Carolina) CLOOTS, geb. 24-9-1771, dr. van Matthieu Cloots en Barbe Everaerts.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Baptiste HEUNINCX, geb. Tienen 12-12-1800, volgt IIIb.
 2. Marie Elisabeth HEUNINCKX, geb. 22-5-1803, overl. Tienen 13-2-1845, tr. André MASSA.
 3. Paulina HEUNINCKX, geb. Tienen 27-3-1807, tr. Tienen 19-12-1827 Francis Patricius DEWAELHENS, geb. Tienen 7-4-1805, zn. van Jan Hendrik Dewaelhens en Anna Catharina Vangoidsenhoven.
 4. Anne Marie HEUNINCKX, geb. Tienen 22-2-1809, tr. Tienen 6-1-1836 Jacques VANDERHEGGEN, geb. Tienen 30-4-1807, zn. van Jean Henri Vanderheggen en Anne Barbe Vanesse.


IIIb. Jean Baptiste HEUNINCX (zn. van IIb), geb. Tienen 12-12-1800, tr. Tienen 15-10-1828 Maria Theresia MERTENS, geb. 27-2-1810, dr. van Matheus Mertens en Anna Catharina Hujon.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathieu Gustave HEUNINCKX, geb. Tienen 10-8-1829, volgt IVd.
 2. Jacques Léopold HEUNINCKX, geb. Tienen 9-11-1831, volgt IVe.
 3. Jacques Alphonse HEUNINCKX, geb. Tienen, volgt IVf.
 4. Pauline HEUNINCKX, geb. Tienen 25-7-1835, tr. Tienen 24-1-1853 Francois Gustave VANWEDDINGEN, geb. Tienen 13-9-1832, zn. van Jean Francois Vanweddingen en Anne Cathérine Meaer.


IVd. Mathieu Gustave HEUNINCKX (zn. van IIIb), geb. Tienen 10-8-1829, tr. Tienen 15-12-1851 Francoise Apolonie MASSA, geb. Tienen 8-3-1832, dr. van André Massa en Marie Elisabeth Heuninckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Adelaïde Anastasie HEUNINCKX, geb. Tienen 13-5-1855, tr. Tienen 19-4-1876 Octave Maximilien Joseph Alber VANHEMELRYCK, geb. Genappe 11-10-1846, zn. van Albert Antoine Vanhemelryck en Henriette F'licie Vandevelde.
 2. Julie Léopoldine HEUNINCKX, geb. Tienen 3-6-1866, tr. Tienen 3-8-1889 Charles Louis ROELS, geb. Destelbergen 4-8-1849, zn. van Francois Roels en Amelie Desmet.


IVe. Jacques Léopold HEUNINCKX (zn. van IIIb), geb. Tienen 9-11-1831, tr. Tienen 20-8-1856 Marie Antoinette CARCAN, geb. Hoegaarden 2-6-1830, dr. van Sebastien Carcan en Anne Catherine Decoster.
Uit dit huwelijk:
 1. Léopold Achille HEUNINCKX, geb. Tienen 24-2-1856. Gewettigd bij huwelijk ouders.
 2. Armand Gustave HEUNINCKX, geb. Tienen 7-1-1865, volgt Vb.


Vb. Armand Gustave HEUNINCKX (zn. van IVe), geb. Tienen 7-1-1865, stationschef te Herent, tr.(1) Marie Elisabeth DERé, overl. Tienen 19-10-1890, dr. van Remi Deré en Marie Philomene Pisters.
Uit dit huwelijk:
 1. Gustave Lambert Achille HEUNINCKX, geb. Tienen 22-8-1889, tr. Tienen 1-7-1916 Marie Augustine Irma SMOLDERS, geb. Tienen 18-4-4897, dr. van Théophile Smolders en Marie Joséphine Léonie Vanparys.

Armand Gustave HEUNINCKX, tr.(2) Tongeren 29-7-1891 Marie Leopoldine DERé, geb. Tongeren 13-9-1871, dr. van Remi Deré en Marie Philomene Pisters.


IVf. Jacques Alphonse HEUNINCKX (zn. van IIIb), geb. Tienen, tr. Elisabeth Octavie VANDERHEGGEN, geb. Tienen 24-10-1842, dr. van Jacques Vanderheggen en Anne Marie Heuninckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Oscar Gustave Alphonse HEUNINCKX, geb. Tienen 2-10-1877.
 2. Alice Philomene Marie Octavie HEUNINCKX, geb. Tienen 10-2-1880.
 3. Léonce Jean Jacques Armand HEUNINCKX, geb. Tienen 16-6-1881, volgt Vc.


Vc. Léonce Jean Jacques Armand HEUNINCKX (zn. van IVf), geb. Tienen 16-6-1881, notaris, tr. Kessel-Lo 28-11-1906 Maria (Rosalie) PUTZEYS, geb. 2-1-1886, dr. van Arthur Putzeys, notaris, burgemeester van Hoeg, en Valentine Vranckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Valentine HEUNINCKX, geb. 1907.
 2. Marie Thérèse HEUNINCKX, geb. 1910.
 3. Ernest HEUNINCKX, geb. 1912.
 4. Emile HEUNINCKX, geb. 1914.
 5. Andrée HEUNINCKX.


Naar Genealogie Honings HomePage (startpagina)