Genealogie HONINCX / HONINGS

opgemaakt met GensData/D90
door K.E.J. Honings khonings@online.nl

 

In GeneVer (het afdelingstijdschrift van de afdeling Zuid-Limburg van de NGV) is een artikeltje verschenen over de herkomst van Mathijs Honings (1773-1849). Zie jaargang 17, nummer 2, mei 2014 (p. 34-38).


I. Egidius HONINCX, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 21-2-1741, tr. Maria Helena NN., begr. Maastricht (St.Nicolaas) 8-11-1748.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna HONNEIJ, begr. Maastricht 14-5-1707.
 2. Beatrix HONINCX, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 7-1-1743, tr. Joannes LAUDé (LAUDY, OUDI).
 3. Theodorus HONINCX, volgt IIa.
 4. Joseph HONINCX, volgt IIb.


IIa. Theodorus HONINCX (zn. van I), tr.kerk Maastricht (St.Nicolaas) 10-8-1727 Maria GULICX.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria HONINCX, ged. Maastricht 13-11-1727.
 2. Egidius HONINCX, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 29-6-1737.
 3. Maria Josepha HONINCX, ged.(rk) Maastricht 3-10-1740.


IIb. Joseph HONINCX (zn. van I), tr.kerk Maastricht (St. Nicolaas) 15-10-1730 Anna Gertrudis HOUPPERMANS (Oppermans, Offermans).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria HONIJ (Hoenings, Honinghx), ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 17-3-1731, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 6-8-1766, tr. Maastricht (St.Nicolaas) 4-4-1758 Joannes Baptista VIGLICTIS, geb. Milaan, overl. voor 1766.
 2. Egidius Simon HONJE, ged.(rk) Maastricht 3-2-1734.
 3. Simon HONING(H)(S), ged.(rk) Maastricht 5-4-1740, volgt III.


III. Simon HONING(H)(S) (zn. van IIb), ged.(rk) Maastricht 5-4-1740, soldaat, tr.(rk)(1) Maastricht 5-6-1767, tr.kerk(1) Maastricht (St. Nicolaas) 28-6-1767 Catharina VAN GULPEN, geb. Heerlen, begr. Maastricht 18-12-1770.
Uit dit huwelijk:
 1. Josephus HONINGHS, ged.(rk) Maastricht 28-5-1768, begr. Maastricht 4-7-1768.
 2. Catharina Dorothea HONINGS, ged.(rk) Maastricht 28-5-1768.

Simon HONING(H)(S), tr.kerk(2) Maastricht (St. Nicolaas) 30-6-1771 Anna Maria VAN DEN HEUVEL, ged.(rk) 's-Hertogenbosch 1-9-1737, dr. van Matthias van den Heuvel en Anna Maria Strijkers.
In de huwelijksinschrijving staat bij Anna Maria van den Heuvel dat zij geboren is op 2-8-1736. Op die datum is echter geen geboorte/doop van haar te vinden, wel op 20-8-1736. Maar ook die datum is waarschijnlijk fout. Dat kind zal jong overleden zijn, want een jaar later wordt er weer een Anna Maria gedoopt.
Uit dit huwelijk:
 1. Michael Ludovicus HONINGH, ged.(rk) Maastricht 21-6-1772, begr. Maastricht 23-6-1772.
 2. Mathijs Willem HONINGS, ged.(rk) Maastricht 26-11-1773, volgt IV.
 3. Maria Gertrudis HONINGS, ged.(rk) Namen 30-7-1776, overl. 's-Hertogenbosch 11-2-1857, ondertr./tr. 's-Hertogenbosch 8/30-8-1801 Joannes Henricus EPPINGS, ged. 's-Hertogenbosch 18-7-1772, kleermaker, overl. 's-Hertogenbosch 8-7-1841, zn. van Wilhelmus Eppings en Gertrudis Riethoven.


IV. Mathijs Willem HONINGS (zn. van III), ged.(rk) Maastricht 26-11-1773, grenadier(1799-1806), bediende, overl. Utrecht 20-8-1849, tr. Utrecht 24-6-1806 Frederika (Hendrika) VOORBRINK, geb. Utrecht, ged.((n) Utrecht 9-4-1783, overl. Utrecht 4-3-1835, dr. van Dirk Voorbrink en Hendrika Renes.
Meestal wordt hij alleen als Mathijs Honings aangeduid. In het doopregister is hij ingeschreven onder de naam Matheus Wilhelmus Hons.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis HONINGS, geb. Utrecht 29-6-1803, volgt Va.
 2. Gertrudis HONINGS, ged.(rk) Utrecht 21-9-1808, overl. Utrecht 17-11-1871, tr. Utrecht 19-11-1834 Johannis OTTO, ged. Utrecht 6-5-1808, steenhouwer, overl. Utrecht 20-2-1883, zn. van Thomas Otto en Henrica de Bruijn. Gertrudis Honings is gedoopt in de rk-statie 'Onder de Linden'. Doopheffers waren Martinus Arts en Hendrika Voorbrink.
 3. Simon HONINGS, ged.(rk) Utrecht 13-3-1810, volgt Vb.
 4. Matthijs HONINGS, geb. Utrecht 2-1-1812, overl. Utrecht 1-9-1813.
 5. Hendrikus HONINGS, geb. Utrecht 6-1-1814, overl. Utrecht 7-2-1816.
 6. Joseph Antonius HONINGS, geb. Utrecht 10-10-1815, overl. Utrecht 8-5-1823.
 7. Johannes (Matthijs) HONINGS, geb. Utrecht 8-5-1818, overl. Utrecht 7-11-1822.
 8. Matthijs HONINGS, geb. Utrecht 21-10-1820, overl. Utrecht 24-7-1821.
 9. Hendrikus HONINGS, geb. Utrecht 12-10-1822, volgt Vc.
 10. Joseph HONINGS, geb. Utrecht 23-1-1825, overl. Utrecht 30-5-1825.


Va. Cornelis HONINGS (zn. van IV), geb. Utrecht 29-6-1803, spouwer, opperman, bediende, overl. Utrecht 14-8-1866, tr. Utrecht 2-2-1831 Maria VOERMAN, ged.(GE) Utrecht 22-5-1808, overl. Utrecht 10-3-1853, dr. van Anthonij Voerman en Elisabeth Kamperdijk.
Na het overlijden van Maria Voerman zijn enkele kinderen via de Regenten der Aalmoezenierskamer Utrecht ondergebracht in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen. O.a. Hendricus (van 12-1-1855 tot 16-4-1859) en Cornelis Anthonie (van 12-1-1855 tot 30-6-1863). Bron: indexen op www.drenlias.nl.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederica Geertruij HONINGS, geb. Utrecht 10-4-1831, overl. Utrecht 25-11-1848.
 2. Elisabeth Maria HOONINGS, geb. Utrecht 27-12-1832, overl. Utrecht 16-5-1847.
 3. Geertruij HOONINGS, geb. Utrecht 15-4-1834, overl. Loosduinen 4-5-1910, tr.(1) Utrecht 2-10-1867 Johannes Philippus MAAS, geb. Utrecht 16-8-1812, opperman, overl. Utrecht 31-5-1873, zn. van Gerrit Maas en Geertruij Smit, tr.(2) Utrecht 26-5-1880 Johan Elias VAN GORKOM, geb. Utrecht 27-9-1823, onderwijzer, overl. Utrecht 25-12-1893, zn. van Isaak van Gorkom en Gesina Krul.
 4. Matthijs Willem HOONINGS, geb. Utrecht 28-1-1836, overl. Utrecht 13-5-1914, tr. Utrecht 8-5-1878 Johanna DEN HOLLANDER, geb. Utrecht 14-5-1838, overl. Utrecht 16-11-1919, dr. van Leendert den Hollander en Mechtelina Smit.
 5. Adrianus Antonie HONINGS, geb. Utrecht 30-9-1837, overl. Utrecht 19-11-1837.
 6. Hendrikus HONINGS, geb. Utrecht 7-2-1839, volgt VIa.
 7. Johannes Carel HONINGS, geb. Utrecht 31-8-1841, overl. Utrecht 6-2-1845.
 8. Cornelis Anthonie HOONINGS, geb. Utrecht 13-7-1844, volgt VIb.
 9. Maria Christina HONINGS, geb. Utrecht 24-12-1846, overl. Utrecht 18-1-1847.
 10. Simon Adrianus HONINGS, geb. Utrecht 6-8-1848, overl. Utrecht 27-12-1848.
 11. Anthonie Matthijs HONINGS, geb. Utrecht 10-12-1849, overl. Utrecht 4-3-1856.
 12. Maria HONINGS, geb. Utrecht 6-2-1853, drieling, overl. Utrecht 28-4-1853.
 13. Cornelia HONINGS, geb. Utrecht 6-2-1853, drieling, overl. Utrecht 9-2-1853.
 14. Elisabeth HONINGS, geb. Utrecht 6-2-1853, drieling, overl. Utrecht 8-2-1853.


Vb. Simon HONINGS (zn. van IV), ged.(rk) Utrecht 13-3-1810, bediende, overl. Utrecht 26-9-1872, tr. Utrecht 22-3-1837 Dorothea HOOLWIJN, geb. Utrecht 30-9-1811, overl. Wijk bij Duurstede 28-12-1892, dr. van Johannis Hoolwijn en Johanna Geerssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs Johannis HONINGS, geb. Utrecht 12-6-1837, volgt VIc.
 2. Johannes Antonius HONINGS, geb. Utrecht 11-3-1839, volgt VId.
 3. Simon HONINGS, geb. Utrecht 14-8-1841, hoedenmaker en hoedenverkoper, tr. Groningen 10-4-1872 Hillechien MEIJER, geb. Noordhorn 8-5-1832, dr. van Hermanus Meijer en Jantje Willems Krijthe Dijk. Waarschijnlijk geëmigreerd naar Amerika. Op 5-11-1892 is in Illinois een Simon Honings uit Holland genaturalizeerd,
 4. Janna Dorothea HONINGS, geb. Utrecht 4-9-1843, overl. Wijk bij Duurstede 4-10-1909.
 5. Hendrikus HONINGS, geb. Utrecht 27-4-1845, overl. Utrecht 17-1-1849.
 6. Cornelis HONINGS, geb. Utrecht 29-7-1847, hoedenmaker, overl. Utrecht 21-3-1876.
 7. Jacobina HONINGS, geb. Utrecht 23-4-1849, overl. Utrecht 25-11-1919.
 8. Dorothea HONINGS, geb. Utrecht 14-8-1851, overl. Zeist 5-3-1931, tr. Utrecht 7-8-1884 Jelle Albertus RONNENBERG, geb. Amsterdam 6-3-1861, boekdrukker, overl. Utrecht 6-2-1914, zn. van Theodorus Frederik Ronnenberg en Helena Margaretha van Leeuwen.


Vc. Hendrikus HONINGS (zn. van IV), geb. Utrecht 12-10-1822, schrijnwerker, overl. Utrecht 16-1-1849, tr. Utrecht 13-9-1843 Maria VAN AMERONGEN, geb. Utrecht 3-10-1822, overl. Amsterdam 4-5-1903, dr. van Adrianus van Amerongen en Elisabeth Pauw.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Frederika HONINGS, geb. Utrecht 30-10-1843, overl. Utrecht 13-11-1857.
 2. Frederika Maria HONINGS, geb. Utrecht 26-9-1845, naaister, overl. Utrecht 10-11-1888, tr. Utrecht 17-7-1867 Cornelis Lambertus DE WINTER, geb. Utrecht 28-4-1844, bediende, overl. Utrecht 15-11-1925, zn. van Anthonie de Winter en Petronella Mortier.
 3. Johanna Geertruida HONINGS, geb. Utrecht 12-5-1848, overl. Amsterdam 1-4-1922, tr. Utrecht 26-7-1871 Engelbertus Jacobus VAN DEN BRINK, geb. Breukelen-Nijenrode 25-1-1846, besteller, overl. Amsterdam 26-9-1902, zn. van Nicolaas Jan van den Brink en Wibbetje van den Heuvel.


VIa. Hendrikus HONINGS (zn. van Va), geb. Utrecht 7-2-1839, overl. Utrecht 18-9-1923, tr. Utrecht 18-10-1865 Johanna DE HAART, geb. Utrecht 18-3-1829, overl. Utrecht 14-3-1907, dr. van Franciscus de Haart en Carolina Maria van den Berg.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus HONINGS, geb. Utrecht 8-2-1865, volgt VIIa.
 2. Maria Geertruida HONINGS, geb. Utrecht 28-11-1866, onderwijzeres, overl. Holmdene 21-9-1919, tr. Utrecht 22-4-1897 Pieter Johannes DERWIG, geb. 's-Gravenhage 8-6-1874, handelsreiziger, zn. van Johan Frederik Christiaan Derwig en Wilhelmina Catharina Charlotta Burger. Dit echtpaar is geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Bidprentje van Maria Geertruida Honings in collectie van het CBG.
 3. Carolina Maria HONINGS, geb. Utrecht 5-4-1868, overl. Utrecht 6-7-1958.
 4. levenloos geboren zoon , geb. Utrecht 8-12-1869.
 5. Cornelis HONINGS, geb. Utrecht 11-10-1871, volgt VIIb.


VIb. Cornelis Anthonie HOONINGS (zn. van Va), geb. Utrecht 13-7-1844, gasfitter, overl. Rotterdam 5-5-1922, tr. Utrecht 3-8-1870 Maria Christina SWEERS, geb. Utrecht 19-2-1847, overl. Zutphen 7-11-1927, dr. van Adrianus Sweers en Maria Christina Zeveboom.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis HOONINGS, geb. Utrecht 9-4-1871, volgt VIIc.
 2. Adriaan HOONINGS, geb. Utrecht 13-2-1874, overl. Kotah Radja 7-1-1892.
 3. Maria Christina HOONINGS, geb. Utrecht 26-5-1876, overl. Utrecht 16-10-1876.
 4. Hendrikus HOONINGS, geb. Utrecht 28-6-1877, volgt VIId.
 5. Geertruida HOONINGS, geb. Utrecht 25-4-1881, overl. Utrecht 22-3-1882.
 6. Maria Christina Wilhelmina HOONINGS, geb. Delfshaven 5-2-1884, overl. Brunssum 14-9-1981, tr. Rotterdam 2-7-1908 Jacob VAN DER WOUDE, geb. Leeuwarden 15-1-1879, overl. Hoensbroek 13-3-1957, zn. van Herman van der Woude en Aafje Wijbrandus.
 7. Johannes Elias HOONINGS, geb. Rotterdam 28-9-1886, overl. Rotterdam 6-12-1887.
 8. Theodorus HOONINGS, geb. Rotterdam 24-8-1890, volgt VIIe.


VIc. Matthijs Johannis HONINGS (zn. van Vb), geb. Utrecht 12-6-1837, stationschef, overl. tussen 1913 en 1917, tr.(1) Utrecht 4-5-1864 Jacomijna ENGELENBURG, geb. Velp 2-11-1840, overl. Emmerich 8-2-1882 (of 1881), dr. van Cornelis (van) Engelenburg en Johanna Willemsen.
Matthijs Johannis Honings werkte bij de Rhijnspoorweg Maatschappij. Vanwege zijn goede kennis van de Duitse taal zou hij naar Emmerich overgeplaatst zijn.
Volgens staat van dienst bij de spoorwegen heeft Matthijs Johannis 6 kinderen. De vermoedelijke naam van Johanna W.C.Fr.(het 5e kind is ontleend aan de lijst van Naturalisaties in het Staatsblad (dd. 19-5-1922)
Uit dit huwelijk:
 1. Dorothea Christina HONINGS, geb. Amsterdam 9-9-1865, tr. Emmerich 20-10-1892 Dietrich Carl ELLGRING, geb. Wesel 5-4-1862, overl. Emmerich 27-3-1907.
 2. Cornelis Simon HONINGS, geb. Emmerich 26-2-1868, volgt VIIf.
 3. Simon Henricus Carl (Karl) HONINGS, geb. Emmerich 7-10-1869, volgt VIIg.
 4. Christian Johann HONINGS, geb. Emmerich 17-10-1874, overl. Termunten 8-11-1954, tr. Keulen 24-5-1913 Maria Anna Louise VOSS, geb. Aken 13-7-1875, overl. Termunten 17-9-1956, dr. van Friedrich Abraham Julius Voss en Louise Anna Amalia Gnörich.
 5. Johanna Wilhelmina Christina HONINGS Fr., geb. Emmerich 9-7-1876. Zij komt voor in het bevolkingsregister (dienstboden) van de gemeente Maarssen 1923-1936 blz 335 (deel 37).
 6. Wilhelm Mathias Johan HONINGS, geb. Emmerich 21-11-1878, volgt VIIh.

Matthijs Johannis HONINGS, tr.(2) Wijk bij Duurstede 5-2-1884 Jenneke BRUNS, geb. Arnhem ca. 1842, overl. Ede 1-2-1927, dr. van Derk Roeland Jan Bruns en Evertje Plate.


VId. Johannes Antonius HONINGS (zn. van Vb), geb. Utrecht 11-3-1839, timmerman, tr.(1) Utrecht 14-12-1864 Clara WOLF, geb. Utrecht 12-4-1844, overl. Utrecht 17-8-1866, dr. van Jan Wolf en Maria Wouters.
Johannes Antonius Honings is in 1893 vanuit Amsterdam vertrokken naar Essen.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Johannis Franciscus HONINGS, geb. Utrecht 30-7-1865, overl. Utrecht 15-12-1865.
 2. levenloos geboren zoon , geb. Utrecht 17-8-1866.

Johannes Antonius HONINGS, tr.(2) Amsterdam 13-4-1870 Jacoba Helena KENNEDY, geb. Amsterdam 27-12-1846, overl. Amsterdam 7-7-1876, dr. van Jacobus Kennedy en Helena Wilhelmina Beihtholh.
Johannes Antonius HONINGS, tr.(3) Cornelia JANSEN, geb. Amsterdam 10-6-1864.


VIIa. Franciscus HONINGS (zn. van VIa), geb. Utrecht 8-2-1865, bouwkundig hoofdopzichter NS, overl. Utrecht 18-6-1949, tr. Utrecht 14-5-1890 Grietje VAN BARNEVELD, geb. Zeist 21-1-1861, overl. Utrecht 24-3-1939, dr. van Jan van Barneveld en Dirkje van Dompzelaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikus HONINGS, geb. Utrecht 27-3-1891, volgt VIIIa.
 2. Jan Dirk HONINGS, geb. Utrecht 15-9-1892, volgt VIIIb.
 3. Johanna HONINGS, geb. Utrecht 14-11-1894, overl. Brunssum 4-5-1974, tr. Maastricht 2-11-1917 Gerrit SMORENBURG, geb. Heemstede 18-12-1886, overl. Amstenrade 15-9-1964, zn. van Evert Smorenburg en Berendina Roelofsen.
 4. Franciscus HONINGS, geb. Utrecht 11-3-1896, overl. Utrecht 27-2-1898.
 5. Gijsbertus HONINGS, geb./ged. Utrecht 3-4/5-5-1897, volgt VIIIc.
 6. Margaretha HONINGS, geb. Utrecht 16-1-1899, overl. Utrecht 19-3-1954, tr. Utrecht 28-10-1926 Johannes FENNEMA, geb. Haarlem 18-7-1900, zn. van Jacob Fennema en Maria Louisa Lammens.
 7. Geertruida Maria Carolina HONINGS, geb. Hengelo 1-10-1900, overl. Hengelo 15-10-1900.
 8. Geertruida Maria HONINGS, geb. Hengelo 16-4-1902, lerares nijverheidsonderwijs, overl. Utrecht 18-2-1995.


VIIb. Cornelis HONINGS (zn. van VIa), geb. Utrecht 11-10-1871, schoenmaker, overl. Racine 2-1928, tr. Utrecht 22-11-1899 Cornelia Geertruida VLAMING, geb. Utrecht 23-11-1874, overl. Racine 4-9-1935, dr. van Klaas Vlaming en Maria van Soest.
Het gezin vertrekt in 1912 naar Canada, en vestigt zich enkele jaren later in Wisconsin, U.S.A.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Johanna HONINGS, geb. Utrecht 24-4-1900, overl. Racine 13-1-1982, tr. 3-1-1933 Joseph BOHAN, overl. Racine 25-5-1966.
 2. Cornelia Geertruida Sophia HONINGS, geb. Utrecht 15-1-1902, overl. Racine 6-6-1956, tr. Racine 6-1920 Cornelis HEUSDENS, geb. Hellevoetsluis 23-2-1895, overl. 10-8-1956, zn. van Cornelis Heusdens en Adriana Francina Kalkman.
 3. Hendrikus HONINGS (noemt zich in Amerika Harry "van Honings"), geb. Utrecht 21-2-1903, makelaar o.g., overl. Los Angeles 9-5-1972, tr.(1) Racine 25-7-1923 Gwendolyn N.N., geb. in Zuid-Wales 14-3-1896.  Hendrikus Honings, tr.(2) Santa Ana, Californië 18-6-1938 (scheiding Reno, Nev, USA 20-4-1946) Georgia Olive COLGIN, geb. Pueblo 28-12-1898, overl. Los Angeles 8-2-1988, tr.(3) Carson City 16-5-1952 (scheiding Carson City 21-9-1953) Georgia Olive COLGIN, geb. Pueblo 28-12-1898, overl. Los Angeles 8-2-1988, tr.(4) 's-Gravenhage 3-6-1954 Francisca Casparina HONINGS, geb. Semarang 3-9-1923, ambtenares PTT, overl. 's-Gravenhage 9-8-2011, dr. van Hendrikus Honings, opzichter Ned.Ind. Spoorwegen, en Catharina Elisabeth van Eijk Menkman. Gescheiden:
  Hendrikus Honings, tr.(5) Carson City 30-10-1956 Georgia Olive COLGIN, geb. Pueblo 28-12-1898, overl. Los Angeles 8-2-1988.

  M.J.H. Honings (collectie bij CBG) laat het eerste huwelijk van Hendrikus met Georgia Colgin plaatsvinden in 1936. Mogelijk is hier een schrijffout in het spel, en is het enkele jaren later (1938?), Want op 29-6-1937 wordt hij nog vermeld als echtgenoot van Gwendolyn (US Immigration and naturalization service, Declaration of Intention). Wel voor 1940 (US Census 1940).
 4. Johanna HONINGS, geb. Utrecht 14-12-1904, brigadier Salvation Army, overl. 12-7-1993. 
 5. Cornelis HONINGS, geb. Utrecht 17-11-1906, volgt VIIId.


VIIc. Cornelis HOONINGS (zn. van VIb), geb. Utrecht 9-4-1871, overl. Rotterdam 28-3-1957, tr. Rotterdam 21-6-1893 Dina Johanna TUPKER, geb. Rotterdam 14-12-1873, overl. Rotterdam 26-1-1954, dr. van Stephanus Hendrik Tupker en Johanna Christina den Ouden.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Anthonie HOONINGS, geb. Rotterdam 20-12-1893, volgt VIIIe.
 2. Janna Christina HOONINGS, geb. Rotterdam 30-12-1895, overl. Rotterdam 23-10-1977, tr. Rotterdam 20-5-1914 Hendrik Cornelis KALKMAN, geb. Heenvliet 23-3-1892, overl. Rotterdam 26-1-1958, zn. van Cornelis Kalkman en Balendina Swemle.
 3. Maria Christina HOONINGS, geb. Rotterdam 21-1-1898, overl. Rotterdam 5-4-1898.
 4. Maria Christina HOONINGS, geb. Rotterdam 26-5-1902, overl. Rotterdam 2-11-1988, tr. Rotterdam 8-6-1921 Pieter Antonie BROUWER, geb. 's-Gravenhage 23-6-1902, overl. Rotterdam 26-5-1987, zn. van Pieter Antonie Brouwer en Johanna Hubertina Houtzager.
 5. Hendrika Cornelia HOONINGS, geb. Rotterdam 24-3-1905, tweeling, overl. Rotterdam 23-9-2000, tr. Rotterdam 24-6-1931 Hendrik George VAN DER VELDEN, geb. Hillegersberg 3-11-1902, overl. Rotterdam 1-2-1986.
 6. Dina Johanna HOONINGS, geb. Rotterdam 24-3-1905, tweeling, overl. Rotterdam 29-7-1993, tr. Rotterdam 19-1-1944 Johannes VAN TOL, geb. Rotterdam 28-9-1901, overl. Rotterdam 6-4-1993.
 7. Stephanus Hendrik HOONINGS, geb. Rotterdam 14-2-1908, grondwerker, overl. Rotterdam 27-11-1975.
 8. Theodora Wilhelmina HOONINGS, geb. Rotterdam 11-5-1911, overl. Spijkenisse 1-9-1956, tr. Rotterdam 16-6-1937 Evert VAN DE GRAAF, geb. Rotterdam 6-9-1906, overl. Rotterdam 2-2-1983.


VIId. Hendrikus HOONINGS (zn. van VIb), geb. Utrecht 28-6-1877, ketelmaker, overl. Ambarawa (in kamp 7) 10-5-1945, tr. Rotterdam 22-3-1899 Johanna RIJNSDORP, geb. Delfshaven 25-1-1876, overl. Semarang (in het Lampersarikamp) 10-4-1945, dr. van Eldert Rijnsdorp en Geertruida Nobel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Christina HOONINGS, geb. Rotterdam 26-6-1899, overl. Rotterdam 4-9-1899.
 2. Geertruida HOONINGS, geb. Rotterdam 26-5-1900, overl. Amersfoort 7-8-1982, tr. Soerabaia 19-6-1926 Jan Willem DE LIEFDE MEIJER, geb. Haarlem 4-8-1897, onderwijzer handelsvakschool, overl. Soerabaia 4-4-1938.
 3. Maria Christina HOONINGS, geb. Rotterdam 15-9-1901, overl. Zeist 31-8-1981, tr. Soerabaia 20-6-1925 Cornelis VAN DE ROEMER, geb. Rotterdam 11-2-1889, overl. Zeist 24-3-1960.
 4. Eldert Cornelis HOONINGS, geb. Rotterdam 5-1-1903, volgt VIIIf.
 5. Cornelis Anthonie HOONINGS, geb. Soerabaia 24-9-1904, overl. Amsterdam 11-11-1987, tr. Soerabaia 18-11-1941 Frederika Amelia VAN WELIJ, geb. Ternate (NI) 24-2-1914, overl. Amsterdam 2-1-1964.
 6. Johanna Hendrika HOONINGS, geb. Soerabaia 17-8-1906, overl. Amsterdam 19-5-1983, tr. Soerabaia 20-3-1926 Paul Oskar MAIJER, geb. Kiel 5-3-1900, overl. Amsterdam 28-3-1976.


VIIe. Theodorus HOONINGS (zn. van VIb), geb. Rotterdam 24-8-1890, overl. Zutphen 7-10-1945, tr. Rotterdam 8-3-1916 Elizabeth ESMEIJER, geb. Edam 23-6-1891, overl. 23-1-1977, dr. van Willem Esmeijer en Antje Koeman.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Anthonie HOONINGS, geb. Rotterdam 29-4-1918, volgt VIIIg.
 2. Antje Gerritje HOONINGS, geb. Zutphen 19-6-1921, tr. Zutphen 21-9-1945 Johannes MALJERS, geb. 's-Hertogenbosch 4-4-1921, zn. van Johannes Maljers en Johanna Wilhelmina Schol.


VIIf. Cornelis Simon HONINGS (zn. van VIc), geb. Emmerich 26-2-1868, overl. Haarlem 29-11-1925, tr. Amsterdam 7-2-1895 Evertje Alida KEIJSER, geb. Amsterdam 21-11-1869, overl. Erp 2-6-1943, dr. van Laurens Willem Keijser en Catharina Rebekka Gijselman.
Uit dit huwelijk:
 1. Franziska Cornelia Wilhelmina HONINGS Everdina, geb. Amsterdam 29-5-1895, overl. Erp 8-11-1980, tr.(1) Amsterdam 13-11-1918 Wilhelmus CLITEUR, geb. Haarlem 22-5-1891, handelsreiziger, overl. Soest 6-11-1925, zn. van Bernardus Franciskus Cliteur en Alida van Leeuwen, tr.(2) Velsen 27-1-1931 Pierre Marie Ghislain Gustave HENRAR, geb. Maastricht 4-8-1901, arts, overl. 's-Hertogenbosch 3-7-1972, zn. van Marie Joseph Gustave Laurent Henrar en Maria Theresia Hubertina Lemmens.
 2. Matthias Johannes HONINGS, geb. Amsterdam 1-7-1896, overl. Amsterdam 28-12-1896.
 3. Cornelis Simon HONINGS, geb. Amsterdam 12-5-1898, koopman, overl. Haarlem 6-8-1988, tr. Beverwijk 20-1-1944 Petronella Jacoba TEMPELMAN, geb. Wijk aan Zee en Duin 25-6-1903, weduwe van P.J. Scheenstra, dr. van Pieter Jacob Tempelman en Anna Maria Geelen.
 4. Catharina Rebekka HONINGS, geb. Amsterdam 2-6-1906, overl. Emmen 2-3-1985, tr.(1) Velsen 8-8-1929 Henri Jean VAN ELK, geb. Haarlem 1-6-1904, overl. Haarlem 12-9-1934, tr.(2) Zeist 25-2-1937 (scheiding Zeist 27-6-1968) Gerardus Petrus MOSSINKOFF, geb. Haarlem 15-9-1907, kapper, later rijksambtenaar PTT telefoondienst Amsterdam, zn. van Gerardus Petrus Mossinkoff en Femmina Wils.


VIIg. Simon Henricus Carl (Karl) HONINGS (zn. van VIc), geb. Emmerich 7-10-1869, commies NS, overl. Soest 27-7-1941, tr. Elten 16-5-1905 Martha Margaretha WEIDMANN, geb. Frasselt 1-8-1882, overl. Eindhoven 28-2-1971, dr. van Heinrich Adam Weidmann en Anna Manns.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Heinrich HONINGS, geb. Emmerich 9-6-1906, volgt VIIIh.
 2. Anna Martha HONINGS, geb. Emmerich 26-6-1908, tr. Berlijn 11-7-1931 Kurt Arno GOYMAN, geb. Friedrichrode 3-5-1908, overl. Belgorod 29-7-1943.
 3. Hildegard Franziska HONINGS, geb. Emmerich 15-5-1914, overl. Helmond 17-4-2001, tr. Utrecht 18-1-1940 Adrianus Jacobus WITTE, geb. Vlissingen 11-1-1916, bloemenbinder, overl. Helmond 6-4-2000, zn. van Adrianus Jacobus Witte en Maria Johanna Zuurveld.
 4. Karl Heinrich HONINGS, geb. Emmerich 5-7-1918, overl./begr. Arnhem 24/27-2-1937.


VIIh. Wilhelm Mathias Johan HONINGS (zn. van VIc), geb. Emmerich 21-11-1878, koster, spoorwegemployé, overl. Wijk bij Duurstede 19-4-1933, tr. Zeist 29-3-1917 Dirkje VAN BARNEVELD, geb. Zeist 21-11-1895, overl. Zeist 11-8-1978, dr. van Gerrit van Barneveld en Dirkje van Bennekom.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Mathias Johann HONINGS, geb. Utrecht 17-8-1919, volgt VIIIi.
 2. Dirkje HONINGS, geb. Utrecht 2-6-1924, overl. Zeist 19-12-2001, tr. Zeist 7-1-1954 Arthur Walter Herbert DE BEER, geb. Arnhem 1921, koopman, zn. van Sibrandus Herman de Beer en Cornelia Antoinette Pieternell Sirag.
 3. Gerrit Christiaan Cornelis HONINGS, geb. Wijk bij Duurstede 24-6-1931, overl. Calgary AB 12-7-2003, tr.(1) ca. 1954 Ans VAN DIJK. 
Gerrit Christiaan Cornelis Honings, tr.(2) Imé KLEIN.


VIIIa. Hendrikus HONINGS (zn. van VIIa), geb. Utrecht 27-3-1891, opzichter Ned.Ind. Spoorwegen, overl. 's-Gravenhage 9-12-1956, tr. 's-Gravenhage 18-3-1922 Catharina Elisabeth VAN EIJK MENKMAN, geb. Karanganjar 29-5-1890, overl. 's-Gravenhage 17-9-1981, dr. van Gerrit van Eijk Menkman en Catharina Casparina Bosch.
Uit dit huwelijk:
 1. Francisca Casparina HONINGS, geb. Semarang 3-9-1923, ambtenares PTT, overl. 's-Gravenhage 9-8-2011, tr. 's-Gravenhage 3-6-1954 Hendrikus HONINGS (noemt zich in Amerika "van Honings"), geb. Utrecht 21-2-1903, makelaar o.g., overl. Los Angeles 9-5-1972, zn. van Cornelis Honings, schoenmaker, en Cornelia Geertruida Vlaming. 


VIIIb. Jan Dirk HONINGS (zn. van VIIa), geb. Utrecht 15-9-1892, bouwkundig hoofdopzichter, overl. Hilversum 19-10-1928, tr. Utrecht 29-10-1925 Wilhelmina Clazina KLEIN, geb. IJsselstein 18-7-1893, dr. van Jacob Klein en Gerritje van Kempen.
Uit dit huwelijk:
 1. Frans HONINGS, geb. Diemen 1926, tr. Driebergen 1959 Jannigje VAN RHENEN, geb. Driebergen-Rijsenburg 1932, dr. van Johannes van Rhenen en Klazina Hoonhoud.


VIIIc. Gijsbertus HONINGS (zn. van VIIa), geb./ged. Utrecht 3-4/5-5-1897, seinwerker NS, overl. Warnsveld 24-1-1980, tr. Zutphen 24-9-1924 Alida Mathilda VINK, geb. Utrecht 12-10-1898, overl. Zutphen 18-8-1980, dr. van Wilhelmus Vink en Mathilda Schreutelkamp.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Wilhelmus Gysbertus HONINGS, geb. Zutphen 30-6-1925, tr. Dunedin 22-11-1952 Wilhelmina (Willie) KETTINK, geb. Gorssel Heide 17-12-1926, overl. 15-8-2005.
 2. Adriaan HONINGS, geb. Zutphen 12-1-1927, overl. Sliedrecht 4-1-2006, tr. Papendrecht 26-3-1964 Wilhelmina BOOGERT, geb. Leerdam 27-3-1917, overl. Zwijndrecht 2-6-2004.
 3. Grietje HONINGS, geb. Zutphen 11-10-1929, overl. Zutphen 2-2-2012, tr. Zutphen 14-1-1953 Gerrit Jan NIJLAND, geb. Haren 7-4-1928, overl. Zutphen 23-2-2009.
 4. Hendrika HONINGS, geb. Zutphen 8-6-1934, overl. Zutphen 7-12-1980, tr. Zutphen 10-2-1960 Hendrik Jan BOKS, geb. Zutphen 10-12-1935.


VIIId. Cornelis HONINGS (zn. van VIIb), geb. Utrecht 17-11-1906, autohandelaar, overl. Racine 12-9-1976, tr. Racine 26-10-1932 Genevieve FRANCES, geb. Racine 18-12-1910, overl. 24-1-1995.
Uit dit huwelijk:
 1. Larry Gene HONINGS, geb. Macomb 14-4-1933, overl. San Diego 15-11-1984, tr.(1) (scheiding 6-5-1965) Karen Marie NELSON, tr.(2) (scheiding San Diego jan. 1971) Dixie BRIER.


VIIIe. Cornelis Anthonie HOONINGS (zn. van VIIc), geb. Rotterdam 20-12-1893, ketelmaker, overl. Rotterdam 3-4-1958, tr. Rotterdam 11-6-1919 Gijsberha SCHOENMAKERS, geb. Schoonhoven 21-8-1897, overl. Rotterdam 4-11-1974, dr. van Mathijs Schoenmakers en Marrigje van de Aa.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis HOONINGS, geb. Rotterdam 12-11-1919, machinemonteur, overl. Dordrecht 6-7-1982, tr.(1) Rotterdam 17-12-1947 (scheiding Rotterdam 16-2-1955) Christina Susanna Teunia VERHOEVEN, geb. Rotterdam 17-12-1924, tr.(2) Rotterdam 6-10-1958 Louise Francoise Hilaire GROSSAT, geb. Delft 22-4-1930, overl. Zwijndrecht 22-10-1993.
 2. Marrigje Dina Johanna HOONINGS, geb. Rotterdam 13-8-1921, overl. Almelo 22-6-2005, tr. Rotterdam 5-9-1945 Egbert HOEVENBERG, geb. Almelo 23-9-1916, meubelschilder, overl. Almelo 12-5-1995, zn. van Johannes Hoevenberg en Gerridina Kooij.


VIIIf. Eldert Cornelis HOONINGS (zn. van VIId), geb. Rotterdam 5-1-1903, magazijnmeester, overl. Amsterdam 23-3-1976, tr. Soerabaia 17-9-1937 Christina Geertruida VAN STEIJN, geb. Rotterdam 25-9-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendricus Johan HOONINGS, geb. Soerabaja 1939, tr. Amsterdam 1972 Marie VAN ROESSEL, geb. Amsterdam 1948.
 2. Francina Johanna HOONINGS, geb. Soerabaja 1940.


VIIIg. Cornelis Anthonie HOONINGS (zn. van VIIe), geb. Rotterdam 29-4-1918, overl. 's-Gravenhage 15-5-1981, tr. Apeldoorn 27-5-1942 Hendrika Karolina OUDT, geb. Zutphen 23-5-1916, overl. 's-Gravenhage 19-5-1996.
Uit dit huwelijk:
 1. Libertine HOONINGS, geb. Zutphen 10-6-1945, overl. Helmond 12-3-1998, tr. Einbeck (Dld.) 1976 Siegfried Ernst BORREK, geb. 1945. Gescheiden, huwelijk ontbonden 's-Gravenhage 23-02-1981. 
 2. Robert HOONINGS, geb. 's-Gravenhage 11-11-1947, rijksambtenaar, overl. Maassluis 4-11-1991, tr. 's-Gravenhage 27-9-1974 Bernardina Gerarda Johanna BERKELAAR, geb. 's-Gravenhage 1948, dr. van Gerardus Cornelis Berkelaar en Francina van Prooyen.
 3. Peter HOONINGS, geb. 's-Gravenhage 1-12-1949, overl. Geldrop-Mierlo 2-5-2014, tr.(1) 's-Gravenhage 1973  Cornelia Rudolphina Adriana DELMEER, geb. 's-Gravenhage 1952, dr. van Jacobus Delmeer en Gesina Maria Righart, tr.(2) NN., tr.(3) Helmond 1988 Marina Cornelia Hendrika LIEBREGTS Wilhelmina, geb. Eindhoven 1959, dr. van Jozef Helena Maria Liebregts en Hendrika Antonia Maria Neggers.


VIIIh. Johann Heinrich HONINGS (zn. van VIIg), geb. Emmerich 9-6-1906, overl. Boquete (Panama) 12-10-1959, tr. Seebach 23-6-1929 Lina Erna SCHLEIP, geb. Zetzsch 31-1-1908, overl. Geldrop 5-3-1984.
Uit dit huwelijk:
 1. Marga Hildegard HONINGS, geb. Seebach 9-10-1929, tr. Kopenhagen 16-11-1948 Kurt REIMER, geb. Kopenhagen 23-2-1923.
 2. Gisela Ingrid HONINGS, geb. Seebach 14-2-1931, overl. Geldrop 23-11-2012, tr.(1) Boquete (Panama) 5-7-1950 Jerko VUJEVICH, geb. (Joegoslavië) 17-5-1914, overl. Boquete (Panama) 24-11-1962, tr.(2) Jan VAN HORCK.
 3. Pieter Karel Hendrik HONINGS, geb. Valkenburg 1937, handelaar, tr. Boquete 1960 Esther Maria SERRACIN, geb. Boquete 1936.
 4. levenloos geboren kind , geb. Utrecht 12-2-1939.
 5. levenloos geboren kind , geb. Soest 18-5-1943.


VIIIi. Wilhelm Mathias Johann HONINGS (zn. van VIIh), geb. Utrecht 17-8-1919, overl. 's-Gravenhage 16-7-2004, tr.(1) Zeist 17-9-1945 Wilhelmina VLIETSTRA, geb. Amsterdam 8-6-1922, overl. 's-Gravenhage 19-5-1974, dr. van Gerbert Vlietstra en Agatha Wilhelmina Matveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Mathias Johan HONINGS, geb. Curaçao 1946, tr. Vlaardingen 1975 Sonja Maria VAN WEELE, geb. Djakarta 1950, dr. van Cornelis van Weele en Gretha Kerkhoven.
 2. Silvia HONINGS, geb. Curaçao 1948, tr. Baarn 1972 Jan Hendrik JONGEPIER, producer, zn. van Jan Jongepier en Apollonia in 't Veld.

Wilhelm Mathias Johann HONINGS, tr.(2) 17-7-1975 Beate STOK, geb. Breda 3-5-1930, overl. 's-Gravenhage 18-10-1987, dr. van Wim Stok en Maria Ydo.

© 1997-2020, K.E.J. Honings.

Aanvullingen, correcties, opmerkingen, vragen ? Stuur een e-mail naar khonings@online.nl

Naar homepage Genealogie Honings